Fredsövning provocerar! Bättre med krigsövning?

Upprustning sker av USA med en summa som är lika stor som Rysslands hela försvarsbudget.
Trump kräver att Nato-allierade ökar sina försvarsutgifter.
Främst USA satsar enorma summor på att modernisera kärnvapen, tar fram ny små kärnvapen och har sänkt tröskeln för användning av sådana vapen.

Å andra sidan finns glädjande uttalande av nordiska fredsorganisationer. Stoppa upprustningen i Norden – Fred skapas med fredliga medel

Men det finns också all anledning att påminna om ett fredsmöte förra året. Repris planeras!

Artikeln nedan publicerades precis för ett år sedan.

Huvudstadsbladet, en ledande dagstidning, publicerade nyligen en intressant artikel om en fredsövning som tydligen provocerar vissa. Huvudstadsbladet

Jag återger huvuddelen av artikeln med en avslutande kommentar:

Artikeln.
Parallellt med ryska stora krigsövningen Zapad och svenska försvarsövningen Aurora 17, håller 30 aktivister från Ryssland och Sverige ett läger på Åland. Initiativtagaren Pelle Sunvisson säger att målet är att låta fredsaktivisterna komma till tals.

”Åland 17 är den första fredsövningen i sitt slag. Likt de krigsövningar som utvecklats under sekler med nästintill obegränsade anslag kommer den här första fredsövningen att blanda verklighet med fiktion.”

Så marknadsförs det svensk-ryska lägret som hålls andra veckoslutet i september på Gregersö lägergård utanför Mariehamn. Övningen har tagit modell av militära övningar och lägerdeltagarna kommer att simulera ett händelseförlopp som börjar från det relativa lugn som rådde för ett decennium sedan till öppet krig. ”Medan situationen eskalerar ställs deltagarna inför situationer som prövar deras beredskap att bevara freden. Målen är att lära känna den breda fredsrörelsens svagheter och styrkor, att skapa, upprätthålla och stärka för freden avgörande kontakter samt att utveckla fredsövningen som ett verktyg för hållbar fred”, skriver arrangörerna på sin nätsida. Tidsmässigt sammanfaller Åland 17 med två stora militärövningarna – Aurora 17 i södra Sverige och Zapad i västra Ryssland.

Finlands förra ambassadör i Moskva, Hannu Himanen, är starkt kritisk till lägret.

– Det är mycket märkvärdigt att just Åland blir skådeplats för ett svensk-ryskt läger av det här slaget. Jag kan inte uttala mig om de svenska aktivisterna är att beteckna som proryska. Men det är ytterst naivt att tänka sig att man skulle kunna främja freden genom att ordna ett läger med svenskar och ryssar på Åland. Jag ser det här som en rysk operation och som ett försök att påverka den allmänna opinionen i såväl Sverige som Finland, säger Hannu Himanen till Hufvudstadsbladet.

En omständighet som Himanen anser gör lägret utanför Mariehamn ännu mer tveksamt är att det tidsmässigt sammanfaller med Aurora 17 och Zapad.

Enligt arrangörernas beskrivning av lägret är det ingen slump att det hålls på Åland: ”Platsen är liksom tiden vald för dess symboliska betydelse. Åland demilitariserades i ett avtal mellan Sverige och Ryssland för över 150 år sedan. Det är ett avtal som sedan dess har respekterats och bekräftats i nya traktat.”
”Låter som rysk retorik”
– Det låter mycket ryskt att man i det här läget väljer att ordna ett evenemang av det här slaget på Åland av alla ställen och att man hänvisar till demilitariseringen. Likaså låter det väldigt ryskt att man kritiserar det legitima försvarsbehov som Sverige och andra nordiska länder har, säger Himanen.

Primus motor. Initiativtagaren till fredslägret Åland 17, Pelle Sunvisson, hade på måndagen vägarna förbi Helsingfors där han tog tåget till Ryssland. Där ska Sunvisson tillbringa sommarsemestern för att lära sig förstå landet bättre. Orsaken till att det planerade svensk-ryska fredslägret hålls på Åland beror enligt honom på att Åland ligger mitt emellan Sverige och Ryssland. ”Dessutom har Åland en spännande historia som passar vårt tema eftersom Åland är demilitariserat”, säger Sunvisson.
Pelle Sunvisson
BILD: NIKLAS TALLQVIST

Hufvudstadsbladet kontaktar Pelle Sunvisson, tidigare ordförande för Svenska Freds Stockholmsavdelning och primus motor bakom lägret. Av en slump råkar Sunvisson befinna sig på genomresa i Helsingfors eftersom han är på väg på semester, först en månad i Ryssland och trakterna kring Bajkalsjön för att därefter åka vidare till Ukraina.

– Vi ordnar övningen för att de så viktiga fredsrösterna inte ska tystna. Ju aggressivare läget blir desto tuffare blir det att stå upp för freden. Det krävs förberedelser för att inte låta sig tystas, säger Sunvisson då HBL undrar om motiven.

Av lägrets 30 deltagare har ett dussin svenskar och ett dussin ryssar redan bekräftat sin medverkan.

– Precis som soldater i krigsövningar kommer alla att verka i sina riktiga roller: till exempel som journalister, riksdagsledamöter eller miljöaktivister.

Sunvisson säger att det var betydligt enklare att bjuda in de svenska deltagarna än de ryska.

”Alla som i Sverige engagerar sig i fredsfrågan blir förr eller senare kallade för Putinagenter”, anser initiativtagaren till fredslägret Åland 17, Pelle Sunvisson.
Sunvisson uppger att svenska riksdagsledamöterna för Miljöpartiet, Annika Lillemets, Valter Mutt och Carl Schlyter redan har tackat ja till att delta i lägret. Arrangörerna försöker också få med ryska dumaledamöter ifall man finner sådana som tror på nedrustning.

Välkomnar ni politiker som företräder Putins Enade Ryssland på lägret?
– Skulle det finnas någon rysk dumaledamot som tycker som vi när det gäller nedrustning så är han eller hon absolut välkommen. Vi har ju redan svenska regeringsriksdagsledamöter på deltagarlistan.

Sunvisson berättar att man under lägret kommer att arbeta med en rad olika scenarier av vilka flera är kopierade från militärövningen Aurora 17 som pågår parallellt.

Varför hålls lägret på Åland?
– Hade vi övat i Sverige hade det blivit en svensk övning och hade vi varit i Ryssland hade det blivit en rysk övning. Åland ligger mitt emellan och dessutom har Åland en spännande historia som passar vårt tema eftersom Åland är demilitariserat.

Att lägret väcker protester, bland annat av Hannu Himanen, verkar inte bekomma Sunvisson.
– Jag är inte alls förvånad. Det är den typen av påhopp som kommer hela tiden. Jag har börjat skaka av mig det där. De har en annan agenda och vill inte ha öppen debatt.

I lägerprogrammet skriver ni att platsen är vald med tanke på att Åland demilitariserades i ett avtal mellan Sverige och Ryssland för över 150 år sedan och ni säger att avtalet har respekterats och bekräftats i nya traktat. Vi ser Ålandsexemplet som något otroligt positivt.

Största delen av lägret, 50 000, finansieras av Svenska freds Stockholmsförening där Sunvisson tidigare var ordförande. Fortfarande saknas 20 000 kronor som man hoppas samla in på annat håll.

Rickard Wissman, kommunikationschef för övningen Aurora 17 säger att svenska försvarsmakten inte har några åsikter kring hur utomstående ordnar ett läger.

– Men för svenska försvarsmakten är det viktigt att man inte medvetet sprider falsk information om övningen. Det har förekommit information om att Aurora 17 skulle vara en Natoövning vilket inte stämmer. Det är en svensk övning som går ut på att öka Sveriges militära förmåga, säger Wissman.

Fredsläger för unga.

Jag läser om ett annat ”hotande och provocerande” initiativ. Fredsläger för unga
Nu går väl skam på torr land, ambassadör Himanen! Tänk om dagens unga vill arbeta för en fredlig värld! Så hemskt! Jag läser:
”Stockholms fredsförening ordnar ett fredsläger för ungdomar i åldern 15-20 år på Gregersö lägergård i Möckelö 25-30 juni.
Imagine Peace heter lägret som beskrivs som ”superpeppigt” av fredsföreningen.
Deltagarna får lära sig massor om fred, träffa inspirerande fredskämpar och hänga med en massa skönt engagerade människor. För den som själv kan ta sig till Gregersö är lägret helt gratis.
Det finns platser kvar så den som vill delta skickar en anmälan med en presentation av sig själv och en kort motivering till varför man vill komma på ett fredsläger. Anmälan e-postas till sommar2013@stockholmsfreds.se.
Mera information finns på Stockholms freds

Kommentar: Bedrövligt med denna negativa till en fredsövning. Själv föredrar jag fredssträvanden framför krig och krigsövningar. Tror att minst 90 % av alla gör det. Bra med samarbete med Ryssland, men det hade varit bra med inbjudna deltagare också från USA och Nato-länder. Sverige kan gärna ha militära övningar tillsammans med andra länder, men ska som alliansfri stat ha stora övningar även tillsammans med Ryssland. Då visar Sverige oberoende och avskräcker än mer från ev. militära insatser mot Sverige!

Något om Aurora 17. Stoppa eller stödja Aurora 17?

Bakgrund.
Från den 11 september i tre veckor kommer det kritiserade värdlandsavtalet med Nato att tillämpas genom att Sverige övar med Finland och med Natoländerna Norge, Danmark, Frankrike och Estland samt med USA som medverkar med marin, flyg och landstridskrafter.
Tillsammans med 19 000 svenska soldater och hemvärnsmän tränar man ett scenario med en hotfull granne i öster.
Kostnaden är 583 miljoner kronor. Bland annat kommer ett amerikanskt stridsvagnsförband landsättas i Göteborg. Enligt Försvarsmakten finns det inga formella garantier att USA inte medför kärnvapen.
Övningen kommer att ske i Göteborg, på Gotland och i Stockholm.
Gotland har ett strategiskt läge i Östersjön och drar till sig intresse genom att man där i en framtid kan komma att upprätta en bas emot Ryssland. Säkerhetsläget
i vårt närområde försämras stadigt genom att Sverige medverkar i en upprustningsspiral och beter sig hotfullt.
Ryssland har upprepade gånger klagat över Natos framflyttande av sina positioner inpå Rysslands gränser.
NATO. Boken Sverige,NATO och säkerheten

Vi har inget att vinna på att skapa fiender. Fred skapas med fredliga medel såsom vänskapliga utbyten, samtal, samarbete och förhandlingar. Allas perspektiv måste tas i beaktande och krig förebyggas. Resurser ska användas för fredlig utveckling, miljöproblemen hanteras.

www.stoppaaurora.se red.nejtillnato.se www.fredsam.se

Huvudparoller är

Stoppa Aurora 17!

Stoppa krigsövningen med Nato – Stoppa Aurora!

För att:
-Den bidrar till försämrat säkerhetsläge kring Östersjön
-Den innebär ytterligare närmande till kärnvapenalliansen Nato
-Freden bevaras bäst genom diplomati, samarbete och samtal.

Särskild annonsering finns på www.stopaaurora.se.

Arrangör är Nätverket Stoppa Aurora
Aurora 17
Utdrag ur uppropet

Ingen USA-militär till Sverige i september!

Några andra artiklar om NATO och försvaret på denna blogg 2016-2017.


Värdlandsavtalet ger faktiskt NATO möjlighet att placera kärnvapen i Sverige
USA ska undersöka EU- och NATO-kritiska partier i Europa – hybridkrigföring i kubik.
NATO-utredningen presenteras idag- Sverige, NATO och säkerheten
DN:s ohållbara argument för NATO-medlemskap
Stellan Skarsgård NATO-motståndare – rapport från mötet
Putin om det kalla kriget och NATO
Majoritet i Sverige mot Värdlandsavtalet med NATO
NATO:s övergrepp mot Serbien och andra
NATO stiger i land på svenska Utö
Regeringen JO-anmäls för NATO-samarbete och handelsavtal
Sveriges enögda rekrytering ska lära propaganda av NATO
SD böjde sig för NATO-lobbyn
NATO:s stora krigsövning i Polen mot Ryssland
NATO:s Breedlove konspirerade mot Obama, ljög samt påverkade Sverige
Bombkriget mot Serbien och skapandet av USA:s klientstat Kosovo
Gorbatjov:NATO ökar risken för världskrig – kan vi hejda det

intressant.se intressant.se Värdlandsavtal, , , , , , , ,

  9 comments for “Fredsövning provocerar! Bättre med krigsövning?

 1. 30 juni, 2017 at 15:05

  Vilket utmärkt initiativ. Det här är ju ett av de betydligt bättre alternativen till årets Svensk, decenniets besparing, trygghetsvärd, nattvandrare och gud vet allt som skulle få hetluften att kallna & härdsmältorna att stelna i krumma poser.

  Hotbildshysterikerna håller givetvis låda, så att ingen ska våga tänka utanför boxen..

 2. Korp
  1 juli, 2017 at 19:17

  Den 29 juni deltog försvarsminister Peter Hultqvist i Natos försvarsministermöte i Bryssel.
  http://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/forsvarsministern-pa-natomote-i-bryssel/

  NATO är en del av USA:s globala imperie. Både Ryssland och Kina har varit förvånansvärt återhållsamma i sin insällning till väst och Nato-länder i synnerhet.
  Nato är allestädes närvarande och detta har att göra med bevarandet av globala militärindustriella företagsintressen, säger Mike Raddie, medredaktör för BSNews.
  Efter det kalla kriget borde Nato ha upplösts. Nato användes i Libyen. Nato används i Afghanistan och i Syrien än idag.
  Nato:s uppbyggnad med trupper på de ryska gränserna är extremt provocerande och farligt. Detsamma gäller för Kina, som till stora delar är omgivet av amerikanska trupper, amerikanska baser och amerikanska hangarfartyg.
  Vi får inte glömma att det är minst 800 amerikanska baser utplacerade tunt om i världen. Och att det amerikanska Special Forces förra året var utplacerade i 138 länder. Det är 70 procent av landets stater i världen.
  Det finns mycket få länder som inte har en amerikansk närvaro i sina länder just nu. Förmodligen är en del av dessa Special Forces placerade för utbildningsändamål.
  Men de tränar de lokala trupperna, och det är att göra med bevarandet av militärindustrins egenintressen. De är inte där för att rädda eller hjälpa människor. De är där för att skydda företagens intressen, var de än må vara.
  Det är orimligt att skattebetalarna betalar miljarder mer dollar för NATO:s budget eftersom de får mindre och mindre fred, säkerhet och stabilitet, säger Jan Oberg, chef för gränsöverskridande Stiftelsen för fred och framtida forskning.
  Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg sade att blockets säkerhetsutgifter ser den största ökningen sedan 2014, med 4,3 procent 2017. Stoltenberg sade också att alliansen redan har stridskrafter utplacerade längs Rysslands gränser med fyra multinationella stridsgrupper i de baltiska länderna och Polen, som nu är i full drift. Vi står enade inför eventuell aggresion sade en stolt Stoltenberg under en presskonferens på onsdagen. Det finns absolut inget hot, som skulle legitimera denna typ av ökning, säger Jan Oberg. Nato med 29 länder har 12 gånger högre utgifter, när det gäller militära utgifter, än Ryssland, som är det påstådda största hotet. Terrorism, vilket är en mycket mer legitimt hot, har sedan 2001 ökat 80 gånger, vilket innebär att kriget mot terrorism är det mest kontraproduktiva krig någonsin att bekämpa i mänsklighetens historia.

  På torsdagens möte i Bryssel var en av de saker, som diskuterades, hur man ska bekämpa ISIS i Mellanöstern. Alla vet att USA och dess allierade stödjer ISIS och andra terrorister och förhindrar den syriska legitima regeringens kamp mot terrorister på dess territorium. I 68 år har Nato misslyckats med att skapa en fredlig värld.
  Vi behöver mera pengar sade Stoltenberg. Pengarna som Stoltenberg talade om är medborgarnas pengar. Det är orimligt att be skattebetalarna att betala miljarder mer dollar för att få mindre och mindre fred, säkerhet och stabilitet.

 3. Gerhard Miksche
  28 juni, 2018 at 23:19

  Nato har fått en farlig intern motståndare i den nya italienska regeringen. Det som den italienska vänstern inte klarat av under decennier, men borde gjort, ser ut att klaras av Cinque Stelle och Lega Nord. Förhoppningsvis.

 4. Morgonstjärnan
  29 juni, 2018 at 08:26

  Fredsrörelsens förflutna som sovjetiska marionetter imponerar inte. Aurora är en fredsövning, en samövning för att prova gemensamma åtgärder vid ryskt anfall. Ett sådant är ytterst osannolikt, det förklarar övningens blygsamma omfattning. Det finns inte så mycket militära resurser att trumma ihop vid behov.

  • 29 juni, 2018 at 08:48

   Sovjet upphörde för 27 år sedan. Kan inte dess tidigare historia. Aurora 17 är bara en av Natos många och ibland mycket stora övningar nära Ryssland och i Europa.

   • Morgonstjärnan
    29 juni, 2018 at 10:11

    Natos övningar i nordeuropa har alltid ryskt anfall som grundscenario, det finns inget annat. Det finns inte så mycket militär materiel numera, centraleuropas största militärmakter har några hundra stridsvagnar var, några hundra flygplan var, uppenbarligen tror ingen att Ryssland ska anfalla. Framförallt saknar Natos europeiska partners offensiv kapacitet, de kan inte ta och hålla territorium.
    USA´s symboliska närvaro har en hämmande effekt på storryska ambitioner, men sådana saknar finansiering, vi behöver inte oroa oss just nu. Där finns en försvårande omständighet; Turkiet har natos största armé på östra halvklotet. Det är inte bra. Turkiets deltagande i nato baseras på ”min fiendes fiende är min vän”.

    Nato ses ibland och övar sina beslutsstrukturer. Det är ju bra att de ens vet vad de gör. Nationalstaten har spelat ut sin roll, det tycker i alla fall vårt politiska frälse.

Comments are closed.