Stoppa upprustningen i Norden – Fred skapas med fredliga medel


Detta är ett pressmeddelande med förkortad version av ett upprop som många fredsföreningar i Norden skrivit på.
Det fullständiga uttalandet publiceras separat.

Pressmeddelandet.


”Hela Norden rustas upp under ledning av Nato och faran för krig ökar. Fredsrörelsen i de nordiska länderna, Norge, Danmark, Sverige och Finland visar på militariseringen som leder till ökade spänningar och krigsrisk i vårt närområde. Vi uppmanar våra regeringar, parlamentariker och media att verka för fredlig konflikthantering. Uttalandet, underskrivet av en rad fredsföreningar i Norden, finns i sin helhet publicerat på webbsidor och i Facebook, t ex Fredens Hus Göteborg och Fredsam och Kvinnor för fred
nato-schengen
Utvidgningen av Natos verksamhet har de senaste åren skjutit fart både åt norr och öster och ligger helt när ryska gränser. Det är en utveckling som ökar spänningen och faran för krig med Ryssland.

Det etableras fasta militärbaser i Norden. 300 marinsoldater är på plats i Værnes nära Trondheim och andre i Setermoen i Troms. I Norge förhandslagras stora mängder militärt material. Det finns planer på ett centralt tränings- och kommandocenter för samtliga nordeuropeiska F-35 stridsflygplan på Jylland. Dessa kan bära kärnvapen och kryssningsrobotar. Kärnvapen moderniseras till oerhörda kostnader.
Militärutgifter 0053_defense-comparison-crop
USA:s och Nato:s raketförsvar integreras i Nordens militärapparat. Den nya radarn Globus 3 vid Vardø i Finnmark kommer att ge Norden en ledande roll och information från Finland och Sverige blir tillgängliga för Nato. De avtal som ingicks i november 2017 innebär att information från Finland och Sverige blir tillgängliga för Nato.
Världens största nedladdningsstation, Esrange, vid Kiruna säljer viktiga foton til Nato och USA. Kiruna har blivit en del av Galileo satellitövervakningen.

Östersjön militariseras.
De västallierade genomför årligen stora övningar i Östersjön och i Danmark skall Nato-trupper samlas i tillfälle av krig mot Russland.

Stor militärövning i Norge i höst. I oktober 2018 ska Norge vara värdland för en stor militärövning i Natos regi, Trident Juncture 18, som förutom Norge ska omfatta Sverige, Finland, Island och Östersjön. 35 000 soldater från 30 länder, 150 stridsflygplan och 70 fartyg ska delta. Scenariet är att Norden angrips från Ryssland.
RyssKrig-768954
Om konflikters orsaker, dynamik och hantering.
Utrikes- och säkerhetspolitiken domineras av makttänkande. Alla stater använder sig av hot, avskräckning och olika typer av våld för att nå sina kortsiktiga mål. I slutändan kan det komma att leda till total ödeläggelse i kärnvapenkrig. Konflikthantering ligger till grund för FN-stadgan och diplomatisk medling. Skapa fred med fredliga medel!
Karin Utas Carlsson (Sverige), Gerd Berlev (Danmark), Steinar Eraker (Norge

Föreningar som skrivit under appellen.

Danmark:
* Tid til fred – aktiv mod krig /Till fred nu, FB www.facebook.com/groups/tidtilfred – tidtilfred@tidtilfred.nu – kontakt Gerd Berlev og Lizette Lassen
gerd@berlev.dk / tlf. 0045 51780906

* Århus mod Krig og Terror FB Århus mot krig och terror kontakt Helge Ratzer
helgeratzer@hotmail.com /

* Stop terrorkrigen – Ud af NATO / FB www.facebook.com/stop.terrorkrigen.dk, kontakt Tine Spang Olsen (gl.) hjemmeside Stop terrorkrigen.
tso@havetegn.dk /

* Fredsvagten / Fredsvagt– fredsvagt@fredsvagt.dk
kontakt Inge Paaske noatun@os.dk , Jessie Seehuusen jessie@smorumnet.dk /

* Kunstnere for fred / Konstnärer för fred/ Kontakt Kuki Lise Møller Christensen,
Emdrup Vænge 60, 2100 Ø, kukikuki@mail.dk +45 24 24 41 59 /

* Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Kvinnornas internationella liga för fred och frihet / Ida Harsløf ida@harslof.dk / Tove Krag tovekrag@outlook.dk
Vesterbrogade 10, 2., 1620 V – +45 2910 9705 – wilpfdk@gmail.com

Finland:
Amandamaji rf, Helsingfors, Finland, www.naisetrauhanpuolesta.org. ordförande Marika Lohi,
lohi@kaapeli.fi, tel: +358-50-3574661
Kvinnor mot Atomkraft, Helsingfors, Finland www.naisetrauhanpuolesta.org kontakperson Ulla Klötzer -ullaklotzer@yahoo.com , tel: +358505690967, eller +3589810167
Kvinnor för Fred / Lea Launokari,
lea.launokari@nettilinja.fi, tel +358505522330
Suomen Rauhanpuolustajain Lpin piirijärjestö r.y. (Fredskämparnas i Finland Lapplands distriktsorganistaion rf), ordf. Tuula Sykkö
Oklaholmankatu 29, 94700 Kemi, tel +358405939680, tuulasykko@hotmail.com

Norge:
STOPP NATO, Norge / https://antikrig.org/stopp-nato/ FB Stopp NATO,
kontakt Steinar Eraker,
steinar.eraker@lyse.net tlf 40520486/

Norge ut av NATO, https://norgeutavnato.no/ – norgeutavnato@gmail.com

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet i Norge – www.ikff.no kontaktpersoner er Liss Schanke og Kari Nes.

Sverige:
* Fredsrörelsen på Orust, Fredsrörelsen på Orus, ordf. Ola Friholt;
ola.friholt@gmail.com

* Sveriges Fredsråd Sveriges fredsråd, info@frednu.se ,ordf. Agneta Norberg
lappland.norberg@gmail.com; Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm Tel: 0046 8- 644 72 9,

* Katarinauppropet, Katarinauppropet, Facebook/Katarinauppropet.
samordnare fredrika.gardfeldt@svenskakyrkan.se (heter Gårdfeldt), 0703-348184;
vapenexport och ja till human flyktingpolitik
Kerstin Bergeå, utbildare i konflikthantering
KG Hammar, ärkebiskop emeritus
Fredrika Gårdfeldt, präst i Katarina församling
Jag är ledig och är åter i tjänst den 15 augusti. Vid brådskande ärende hänvisar jag till Katarina församlings växel 08-743 68 00

* Nej till Nato Sverige, Nej till Nato, ordf. Staffan Ekbom,
ekbom.staffan@gmail.com;

* Föreningen Nej till Nato, Helsingborg ordf. Jan Fredriksson,
042-150376, jan.erik.fredriksson@telia.com

* Kvinnor för Fred, Kvinnor för fred, facebook.com/kvinnorforfred, twitter.com/kvinnorforfred, kontakt My Leffler,
my.helsingland@hotmail.com; Anna Andersson, anna.andersson@kvinnorforfred.se Administratör- och informatör Kvinnor för fred, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm, Tfn: 08 – 667 97 27

* Kvinnor För Fred i Sundsvall
Kontaktperson Ulrika Hådén, 070 569 4790, ulrhad@gmail.com

* Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Svenska Kvinnors Vänsterförbund ,
ordf. Ianthe Holmberg,
ianthe.holmberg@telia.com

* Fredens Hus Göteborg, Fredens Hus Göteborg, ordf. Karin Utas Carlsson
karin.utas.carlsson@telia.com, 0760 30 86 00

* Stockholmsavdelningen av föreningen Folket i Bild Kulturfront, – Folket i Bild Kulturfront, https://www.facebook.com/search/top/?q=f%C3%B6reningen%20folket%20i%20bild%2Fkulturfront-stockholm
kontakt ordf. Anders Romelsjö, anders.romelsjo@hotmail.com

* Svenska Freds, Göteborg, Svenska freds i Göteborg, www.fredsinitiativ.se ordf. Tomas Magnusson,
gosta.tomas@gmail.com, 0708-29 3197,
En lokal avdelning av Svenska freds Riksorganisation.

* Aktivister för fred: Aktivister för fred kontaktperson Tord Björk, tord.bjork@gmail.com, +46 722 151 690

* Stoppa upprustningen i Norden, Anita Wahlberg ordförande IKFF Göteborgskretsen IKFF Göteborg titti.wahlberg@hotmail.com

i Andra om:
, , , , , , , , , , ,
,


11 svar till “Stoppa upprustningen i Norden – Fred skapas med fredliga medel”

 1. Rysslands angrepp på väst är senarelagt, pga brist på resurser. Vi har lagt ner försvaret, det är vad kommunister kallar fredliga medel.

  • Har Ryssland någonsin i modern tid visat några tecken på att angripa väst?
   Ryssland lade under sig Östeuropa efter andra världskriget men det var knappast Ryssland som angrep väst. Några mindre landbitar har Ryssland erövrat men det är enbart av strategiska skäl för att skydda det stora landet som är världens största land till ytan. Ryssland sålde Alaska till USA. Ett av historiens värsta nationella misstag. Jag tror på Ryssland idag. De har lärt sig det geopolitiska spelet och gör det mycket bra. Men lärdom och erfarenheter har kostat. På en lista med världens mest populära och inflytelserika statschefer hamnar Vladimir Putin bland de främsta.

 2. De förbereder sig för krig med Ryssland. Det finns inget annat sätt att läsa vad Jans Stoltenberg meddelade på en presskonferens i Washington den 6 juni, årsdagen för D-Day landningarna i norra Frankrike av brittiska, kanadensiska, franska och amerikanska styrkorna för att försöka stoppa Röda armén från den fullständiga fångsten av Tyskland 1945.
  Upplägget som har pågått i flera år, bygger fart med Nato-försvarsministrarnas tillkännagivande om att två Nya NATO-gemensamma styrkor en i Norfolk, Virginia, en amerikansk sjöbas och en i Ulm, Tyskland. Norfolk gemensamma kommando kommer att hantera logistik för rörelse av trupper och materiel från USA till Europa så snabbt och smidigt som möjligt, medan Ulm-kommandot kommer att säkerställa rörelsen för dessa trupper och materiel fortsätter utan hinder i hela Europa till den ryska gränsen.
  De tillkännagav också att de 2020 kommer att ha en särskild snabb deployeringskraft på 30 mekaniserade bataljoner, 30 luftskvadroner och 30 stridsskutar som kan mobilisera på 30 dagar.
  De, säger Stoltenberg, ”ökar beredskapen” och, när det gäller militär rörlighet i hela Europa, säger ”vi arbetar tillsammans för att eliminera hinder – oavsett lag, tull eller infrastruktur – för att säkerställa att våra styrkor kan röra sig över hela Europa när det är nödvändigt.”
  Upprättandet av dessa nya kommandon är inte defensiv, vilket är deras påstående. De är kränkande och ingår i den större konspirationen bland NATO: s regeringar att begå brott mot aggression mot Ryssland.
  Den 18 juni väckte de västerländska medierna, som fungerade som kör för NATO: s militära maskin, synkrona och dramatiska larm om förekomsten av ryska kärnvapen vid en bas i Kaliningrad, Ryssland och viktig militärbas vid Östersjön. Tänk dig, hur vågar Ryssland ha kärnvapen baserat på sitt eget territorium och behandlas återigen som en paria.
  https://journal-neo.org/2018/06/19/operation-barbarossa-ii-the-wurlitzer-of-war-plays-on/

 3. Försvarsindustri skall endast kunna ägas av stater med strikt kontroll av underleverantörer så att ingen profit hamnar i privata fickor. Inte ens Wallenberg skall kunna tjäna pengar på krig. Detta om något borde vara en fråga att driva i FN.

 4. Utopiskt tänkande. Verkligheten är en helt annan. Sedan är det endast en liten del av försvarsindustrin som är koncentrerad till det rena dödandet och förstörandet. Det mesta övrigt ryms inom civilindustrin. Industrin betyder i stort sett allt för krigsföring och det är ingen nyhet. Men det finns ett undantag som fått avgörande betydelse på senare tid och det är terrorverksamheten och som står till buds för dem som inte har tillgång till industrins möjligheter. Bildligt kan man påstå att terrorismen är de fattigas effektivaste vapen. Redo att slå till var som helst och när som helst. Särskilt när gränser och liknande förflyttningshinder har tagits bort. Förespråkare av socialism bör nog särskilt tänka på att varje steg i den riktningen kanske inte alltid är de rätta. Men tyvärr är strategiskt tänkande inte den främsta sidan hos människor styrda av känslor. Det gör det svårare för dem att tänka långsiktigt. Ett tydligt och högst aktuellt exempel är vår socialdemokratiske justitieminister Morgan Johansson som helt plötsligt kommer med förslag om fängelsestraff. Åtgärder som fler fritidsgårdar blev genast en förlegad uppfattning. Det här visar att alla människor bör ha representation vid maktens taburetter. Både de varma och godhjärtade men även de iskalla med nerver av stål. Jag är långt ifrån säker på att en feminiserad vänster kommer bli någon framgångssaga.

  • Tycker att arbetarklass börjar bli allt mer kryptisk och jag blir konfunderad av denna kommentar. Det krigsindustriella komplexet var redan känt för president Eisenhower. Så länge privata intressen kan tjäna pengar på krigsindustri kommer de att lobba för och söka konflikter som gynnar dess industri. Med en förvirrad ”arbetarklass” ser inte framtiden speciellt ljus ut.

   • Jag tänker i första hand på mitt hemland Sverige. Finns här något krigsindustriellt komplex? Men i USA kan man med säkerhet påstå det. Varför vill den röda regeringen importera (dyra) Patriot-robotar från det militärindustriella komplexet USA?

    Med mitt förstånd borde svensk industri kunna producera en likvärdig eller troligen bättre och mer anpassad produkt själva med alla positiva synergieffekter som där följer. Jag är helt övertygad om att det går. Men först måste vi sparka ut den USA slickande rödgröna socialistregeringen för att det ska bli politiskt möjligt.

    Det blir nedskräpat tyckte Södertälje kommun om gräsänderna vid Marens strand. Men som arbetare och bilmekaniker med fötterna på jorden vet jag att naturen själv sköter städningen med regn och rinner bort samt göder jorden. Men jag skulle gärna vilja veta hur Södertälje kommun tänker ordna nedskräpningen av samhället och där Polisen är på väg att ge upp. Tror de kanske det kommer regna bort? Fega människor som kastar skuld på naturen vilda djur.

 5. ”Med en förvirrad ”arbetarklass” ser inte framtiden speciellt ljus ut.”

  Förvirrad kan det säkert låta när man hela tiden tar intryck från olika håll. Och det ena intrycket kan snabbt förgöra det andra. Tillfälligt eller på längre sikt. Ordningen de kommer i är snarare beroende på tillfälle än logik. Jag har heller inte någon direkt ideologi att falla tillbaka på. Alltså, jag tillhör i högsta grad de så kallade rörliga väljarna.

  ”Dessvärre blir en alliansregering minst lika USA slickande med största sannolikhet.”

  Absolut håller jag med dig Anders. Jag tror för min del det blir mycket värre. Jag minns Alliansregeringens utrikesminister och många ifrågasatte vilket land han egentligen jobbade åt? Sverige eller USA.

  Men tycker du inte det behövs alternativ till den här fokuseringen på väst och USA där de själva (etablerade partierna i Sverige) sätter upp en fiktiv järnridå mot Ryssland?

  Jag vill ha ett sådant alternativ men det räcker inte med en handfull idealister. Det måste vara en reell kraft med möjlighet att påverka.

  ……………………………………………………

  Sen är jag tveksam till utvecklingen av både humaniseringen och materialismen. Vart tog djuren vägen?
  Förr levde människor sida vid sida med djuren och djuren hade betydelse. Både i arbete och produkter. Men med materialismen har det mesta blivit syntetiskt och djuren och ibland naturen står i vägen för människorna. Jag minns 1970-talets kommunister i ullkoftor och med blommor i håret. Gröna vågare med barn, odlingar och husdjur. Vart tog de vägen? Jag kan inte se dem bland alla antirasister och asylaktivister.