NATO:s stora krigsövning i Polen mot Ryssland


Från den 11 september i tre veckor kommer det mycket kritiserade värdlandsavtalet med Nato att tillämpas genom att Sverige övar med Finland och med Natoländerna Norge, Danmark, Frankrike och Estland samt med USA som medverkar med marin, flyg och landstridskrafter i övningen Aurora17.
Tillsammans med 19 000 svenska soldater och hemvärnsmän tränar man ett scenario med en hotfull granne i öster.
Övningen kommer att ske i Göteborg, på Gotland och i Stockholm.
Gotland har ett strategiskt läge i Östersjön och drar till sig intresse genom att man där i en framtid kan komma att upprätta en bas emot Ryssland. Säkerhetsläget
i vårt närområde försämras stadigt genom att Sverige medverkar i en upprustningsspiral och beter sig hotfullt. Ryssland har upprepade gånger klagat över Natos framflyttande av sina positioner inpå Rysslands gränser.
NATO. Boken Sverige,NATO och säkerheten

Vi har inget att vinna på att skapa fiender. Fred skapas med fredliga medel såsom vänskapliga utbyten, samtal, samarbete och förhandlingar. Allas perspektiv måste tas i beaktande och krig förebyggas. Resurser ska användas för fredlig utveckling, miljöproblemen hanteras.

www.stoppaaurora.se red.nejtillnato.se www.fredsam.se

Demonstrationer mot Aurora17 genomfördes 16 maj i bland annat Göteborg och Stockholm. Fler kommer.

Mot bakgrund av detta läge publicerar jag åter denna artikel som först publicerades för ett år sedan.

Artikeln
Media har noterat att Sverige deltar bland 24 länder i den jättestora NATO-övningen ”Anaconda” under 10 dagar nära Rysslands gräns. Av de 31 000 soldaterna kommer 14 000 från USA. Detta är den största ansamlingen av utländska trupper i Polen sedan Hitler startade Andra Världskriget.
Dagens Nyheter rapporterar från den finske utrikesministerns besök i Moskva och återger ett uttalande från Rysslands utrikesminister ”Vi har diskuterat säkerheten kring Östersjön. Det finns inget militärt hot som rättfärdigar en militarisering. Natos infrastruktur närmar sig våra gränser och det oroar oss, säger Lavrov, en oro som han formulerade flera gånger under presskonferensen.” … ”Ännu för tre år sedan deltog Ryssland själv i övningen, nu beskrivs den som ett hot i Ryssland.” Natos infrastruktur närmar sig fortfarande våra gränserBedömningen är mycket rimlig.
Den erkänt enögde och Winiarski skriver ”Ur Västs perspektiv beror konfrontationen på Rysslands invasion i östra Ukraina och den olagliga annekteringen av halvön Krim.”
Kommentar: Det finns ingen rysk invasion i östra Ukraina, den defensiva annekteringen av Krim hade stöd av 95 % av befolkningen i folkomröstning innan, var oblodig. Winiarski, som förstås skulle kickas i en tidning som vill stå för hederlighet och objektivitet nämner inte den av USA och EU statskuppen i Kiev mot folkvald regering
Minns att Natos försvarsutgifter är tio gånger större än Rysslands. Minns USA:s fleråriga undermineringsarbete i Ukraina, krönt av en fascistinfluerad statskupp, stödd av USA, EU och därmed Nato. Men all kritik i västliga massmedia har fokuserat på Rysslands defensiva, oblodiga anslutning av Krim, stött av drygt 95 % av invånarna vid folkomröstning.
USA soldater inför Anaconda
Sputniknews påpekar ”In June 2015, Russian President Vladimir Putin sought to disarm the ‘Russian aggression’ talking point disseminated by neoconservative Beltway think tanks, pointing to the absurdity of Russia instigating a war against NATO member states. ”I think that only an insane person, and only in a dream, can imagine that Russia would suddenly attack NATO,” said Putin, adding, ”I think some countries are simply taking advantage of people’s fears with regard to Russia.”
För första gången sedan Andra världskriget finns tyska soldater i Polen, och för första gången sedan dess korsar stridsvagnar Polen från Väst till Öst. NATO:s krigsspel enligt Sputniknews

Hur tror Du USA skulle reagerat vid en stor multinationell krigsövning vid dess gräns? 1962 fanns kärnvapenbaserade missiler i europeiska länder nära gränsen till Sovjetunionen. Då Sovjet ville svara med att på liknande sätt placera missiler på Kuba hotade USA att starta kärnvapenkrig pga. detta, och Sovjetunionen drog sig tillbaka.

* Och hur skulle Nato och massmedia reagera om fredliga Ryssland (jämfört med USA) skulle ha en stor militärövning intill Polens gräns.

* Har Du tänkt på att NATO:s militärutgifter är minst 15 gånger större än Ryssland?
* Våra politiker och dominerande massmedia lurar oss medborgare om Rysslands farlighet.

Militär utgifter 2016

Mer information finns bl.a. i en artikel av Pål Steigan
Pål Steigan

Rehearsing for World War III


Han skriver bland annat ”NATOs øvelsesprogram er nå så massivt og provokativt at man lurer på hvordan en militære ledelsen tenker.” Han visar att NATO planerar ett 60-tal andra övningar i år och ger direktlänk på det. (www.shape.nato.int).
Steigan skriver vidare ”Polen har også annonsert at landet skal etablere et frikorps bygd på frivillige fra skytterlag og paramilitære grupper. På fagmilitært hold er det bekymringer for hva dette betyr, for dette åpner opplagt for fascistiske grupperinger, for hooligans og liknende, skriver The Guardian.”

* Denne massive militære styrkeoppbygginga gjør ingenting for å fremme fred og samarbeid i Europa, men gjør mye for å skape krigshets og øke usikkerheten.

* Problemet er at USA/NATO med sin aggresjonspolitikk øker faren for at en atomkrig kan bli utløst ved en teknisk feil, en misforståelse eller en provokasjon. Union of Concerned Scientists skriver:
”From faulty computer chips to simple human mistakes, dozens of near misses and safety accidents illustrate these and other shortcomings. No single incident has caused an accidental, unauthorized, or mistaken launch yet—but the probability is not zero. The more incidents that occur, the greater the chance that, due to confusion and an unforeseen confluence of events, one of them will lead to disaster. …

Tensions between Russia and the United States are higher than they have been in decades, and China is considering placing its nuclear arsenal on high alert for the first time, citing U.S. security capabilities. In a cautionary 2015 address, former U.S. Secretary of Defense William Perry declared: “today we now face the kind of dangers of a nuclear event like we had during the Cold War, an accidental war.”

Det är tyvärr svårt att invända mot Pål Steigans slutsats:
Krigspartiet i USA ser ut til å tro at de kan vinne en krig mot Russland, og en krig med bruk av atomvåpen spøker i Pentagons korridorer. Dette er en alvorlig feilvurdering. Et angrep på Russland vil føre til atomkrig, og det vil bety gjensidig utslettelse. Men vi holder oss med politikere og militære ledere som er med på denne galskapen –og medier som lar dem slippe unna med det.

I en annan artikel Mer om Anaconda skriver Pål Steigan bland annat att:
* I verkligheten av USAs hær i Europa. Den har det offisielle formålet å «fremme USAs strategiske interesser i Europa og Eurasia.» Hvert år gjennomføres mer enn 1000 militære luft-bårete operasjoner i mer enn 40 land;
* Da Anakonda 16 startet annonserte Polen at de ville utvide de væpnete styrkene fra 100 000 til 150 000 mann og etablere en paramilitær styrke på 35 000 som skulle hete «territoriell forsvars-styrke»;
* Medlemmene av disse nye styrkene vil få en månedslønn og vil bli trent av USA og NATO-trenere etter den samme modellen som er tilpasset i Ukraina.Her trener de nasjonal-gardister inkludert ny-nazistiske bataljoner;
* Operasjoner for å etablere en landbasert rakettbataljon i Polen som en del av USAs Aegis-system, likt det som allerede opererer i Romania, har allerede begynt. Det som er satt opp i Romania kan skyte ut både avskjærings-raketter og angreps-raketter for kjernefysiske angrep;
* 5. juni, to dager før Anakonda 16, er Baltops 16 satt i verk i Østersjøen
: med 6100 soldater, 45 skip og 60 krigsfly fra 17 land under USAs kommando. i tillegg deltar USAs strategiske bombefly, B-52, 160 kilometer fra den russiske territoriet i Kaliningrad.
* En videre eskalering som følge av strategien med oppbygging av spenning, driver Europa mot en konfrontasjon som ikke er mindre farlig enn under den kalde krigen. Hjulpet frem og maskert av tause politikere og stumme medier i de «store demokratiene» i vesten.

På siten Övning för Tredje världskriget finns en artikel med liknande bedömning ”Operation “Anakonda 16” is a dangerous provocation” av Justin Raimondo, som närmaste förefaller vara en så kallad libertian. Han har bland annat skrivit boken Reclaiming the American Right: The Lost Legacy of the Conservative Movement. Han informerar om att vid sidan av soldaterna omfattar övningen ”“100 aircraft, 12 vessels and 3,000 vehicles,” samt bedömer, sannolikt korrekt, att övningen föregår kommande Nato-toppmöte som förväntas medför att ännu mer trupper ska stationeras i östra Europa. De flesta från USA, långt, långt borta.

Han ställer frågan ”NATO claims this is all strictly “defensive” in nature, designed to deter Russian “aggression” – but who is the real aggressor?” och svarar ”It is the Western powers who, ever since the fall of the USSR, have pushed eastward relentlessly, with the policy to eliminate the buffer between NATO and Russia, absorbing previously neutral Ukraine into the Western orbit by means of a violent coup d’etat, and launching a propaganda war that targets Russian President Vladimir Putin as the second coming of Stalin.”

Ryssland svarar´”The Russian reaction has been to reverse Nikita Khrushchev’s 1954 decision to hand Crimea to Ukraine, pull out of a treaty limiting the number of troops in Europe, launch a military build up on their borders, and upgrade their nuclear arsenal to parallel a similar effort by the US.” Kommentar:USA satsar mycket mer på uppgradering av sina kärnvapen under ledning av Nobels fredspristagare Obama.
* As the “war on terrorism” commenced, NATO became the instrument of Western military operations in the Middle East, sending its tentacles into the former Soviet republics of Central Asia and insinuating itself into the Caucasus region.

RyssKrig-768954

From a cold war policy of containment, US/NATO has since moved into regime change mode: the idea is to encircle Russia militarily, while using “soft power” to undermine pro-Russian regimes in Russia’s periphery and eventually achieve regime change in Russia itself. The Ukrainian operation was an example of the “soft power” approach: utilizing Western-funded “civil society” groups, they succeeded in evicting the democratically elected government from office and installing one handpicked in Washington. With the imposition of sanctions, and the continued encirclement of Russia, the idea is to squeeze the Russian bear until he either gives up or collapses. Which is why “Anakonda” – an iteration of the giant snake that crushes its victims to death and then devours them – is truly an evocative name.

As is usual with the regime-changers in Washington, they approach their task with little or no understanding of their intended victim. In Iraq and Afghanistan, they thought they could destroy the regime, and then create a Middle Eastern version of Kansas.

In the case of Russia,they believe that a Russian collapse would have to mean the ascension to power of a figure much like the late Boris Yeltsin, who was too drunk to resist the incursions of Western power most of the time, and went along with the marginalization of his country without too many protests. However, the memory of the Yeltsin era is abhorred by the Russian people, who saw their country plundered by the oligarchs, and their standard of living fall into a veritable abyss, while Russia was pushed around on the international stage like a freshman pledge on fraternity row.

Initially, Putin sought to include Russia in “Greater Europe,” and he proposed an agreement with NATO to ensure that Europe would be a “common space.”

If Hillary Clinton gets into the White House, you can be sure the tensions with Russia will reach fever pitch. She has compared Putin to Hitler – always the signal that we are about to embark on yet another crusade – and her neoconservative supporters are eager to restart the cold war. The great danger is that a cold war may very well become a hot one – and that raises the specter that we lived with for half a century, the very real possibility of a nuclear war.

Några andra artiklar som behandlar denna fråga hittills i juni:
* Vem av USA:s presidentkandidater är närmast att starta ett kärnvapenkrig?
* Om Ryssland anfalls kommer USA att utplånas
* Bortom kallt krig mobilisering för krig mot Ryssland
* Bakom krigen finns imperialismen

intressant.se världskrig, , , , , ,
Pilger i RT Globalresearch: USA i krig med Ryssland


18 svar till “NATO:s stora krigsövning i Polen mot Ryssland”

 1. Våra borgerliga media förnekar sig aldrig.I p1:s studio1 förra veckan säger journalisten Mats Eriksson att Ryssland har annekterat östra Ukraina? Detta blir inte på något sätt bemött eller ifrågasatt av intervjuaren i programmet och intervjun rullar vidare i en klart antirysk anda.Så skall en slipsten dras när man vill skrämmas.

   • Har gjort en anmälan till granskningsnämnden nu.Någon jä…la ordning får det väl ändå va på public service.

    • Bra!

     Se senaste blogginlägget. Flera anmälningar har tidigare publicerats på bloggen. Välkommen om det passar.

 2. Tack så mycket för du serverar fakta om denna krigshets mot Ryssland. Kanske dessa hökar kan nå målet – Att USA utplånas när NATO eller Sverige genomfört attack mot Ryssland- enligt artikeln ”Om Ryssland anfalls kommer USA att utplånas”. I detta sammanhang tar det inte lång tid att utplåna anfallande Sverige eller andra länder i Europa. Det verkar såsom att USAs vapenindustrier behöver krig för sin avsättning samt att de fast anställda soldaterna och legoknektar behöver krig för att praktiskt utföra sitt arbete & för att tjäna mer pengar. Kan vapenproduktionen och legoknektarna vara orsaker till de meningslösa krig och folkmord, som USA deltagit i under 50-60 år? T ex Nixons & Henry Kissingers bombmattor i Kambodja 1969-1970, med 3875 bombningar, 500000 kg bomber, då kanske 500 000 eller fler bönder & andra oskyldiga medborgare i Kambodja massmördades av USA. Det mest horribla i detta sammanhang är att massmördaren Henry Kissinger (född i Bayern) fick Nobels fredspris 1973; en belöning för massmorden, folkmorden, som nyligen hade utförts i Indokina….under 4 år. Dessa folkmord verkar vara en uppvisning av de producerade vapnens effektivitet – samt USAs vapenstyrka. Utan minsta hot från Kambodja eller från medborgarna i Kambodja.

  • Tack, bara ett kort svar. Bakom vapenindustrin ligger kapitalismen högsta stadium, imperialismen med ständiga krav på högre profiter och därmed nya marknader och råvaror.

 3. Anders, du bortser från en del historiska fakta.

  Utan tvekan var den största ansamlingen av utländska soldater i Polen efter andra världskrigets slut den sovjetiska armen fram till början av 1990-talet. En arme som dessutom Polen tvingades betala för.
  Antalet soldater varierande under de nästan 50 åren, men storleksordningen handlar om 100 tusen.
  Det kan man relatera till de 19 tusen utländska soldaterna som deltar i operation Anaconda under 10 dagar.
  De 600 tusen soldater Sovjet använde för att invadera östra Polen i September 1939, var betydligt färre en än de 1.5 Miljoner tyska soldaterna som invaderade västra Polen. 

 4. I DN i fredags 10 juni intervjuade Anna-Lena Laurén före detta officeren i ryska säkerhetstjänsten Igor Girkin i Moskva, i den uppenbara avsikten att få den ryska militära inblandningen i Ukraina belyst och bekräftad. Det lyckades inte så bra. Hon inleder med påståendet att Putin ofta använde begreppet Novorossija, det nya Ryssland, våren 2014 då han annekterade Krim. Nu stöder han ”formellt” Minskavtalet och många ryska nationalister ser honom som en förrädare, bland andra Igor Girkin, som anser sig vara ignorerad av ryska medier och hellre talar med utländska. Han gick in i Ukraina i april 2014 med 52 beväpnade män och möttes av ca 200. Majoriteten var ukrainska medborgare, några frivilliga från Ryssland. Han hoppades att federala ryska styrkor snart skulle dyka upp, men så skedde inte. Girkin var också mycket besviken över otillräckliga vapenleveranser. Det saknades både vapen och ammunition.
  Att ryska soldater fanns i Donbass är redan bevisat, påstår intervjuaren Laurén. Girkin: ”Jag kan inte kommentera det. Medan jag var i Donbass fanns där tyvärr inga ryska soldater.” Han lämnade Ukraina i augusti 2014.
  Girkin hjälteförklarades enligt Laurén av ryska ultranationalister och sovjetnostalgiker bland annat för att han spelade en nyckelroll då ”de små gröna männen” ockuperade Krim. Hans vision om ett Storryssland – som inkluderar Ryssland, Belarus och Ukraina – låg nära Putins, skriver hon. Ingenting i artikeln styrker hennes påståenden om Putins avsikter eller närvaron av ryska trupper i Ukraina.
  I en kommentar intill artikeln lägger Michael Winiarski historien tillrätta.

 5. Pål Steigan skriver att USA:s utrikesminister John Kerry vid blixtbesök i Oslo hotar Ryssland och gör det tydligt att man i praktiken inte accepterar vad man kommit fram till vid FN-ledda förhandlingar i Geneve. (http://steigan.no/2016/06/16/kerry-i-oslo-truet-russland/) Att det syriska folket ska få välja sin framtid.

  And Russia needs to understand that our patience is not infinite. In fact, it is very limited now with respect to whether or not Assad is going to be held accountable. And meanwhile, we also are prepared to hold accountable members of the opposition who have both been playing off each other to continue the violence and break the cessation.

  So, this is a critical moment, and we are working very, very hard to see if we can in the next, literally, week or two come to an agreement that has the capacity to more fully implement a cease-fire across the country and deliver humanitarian access in a way that then provides for a genuine opportunity to bring people to the table and start talking about a transition.

  Her gjentar Kerry kravet om at «Assad må gå» og han forlanger overfor Russland at det må skje noe innen «ei uke eller to», ellers…

  På pressekonferansen med Erna Solberg sa Kerry det slik:

  So we’ve made it very clear that unless we get a better definition of how this cessation is going to work, how it will be enforced, who it applies to, how it is applied, we are not going to sit there while Assad continues to offensively assault Aleppo and while Russia continues to support in that effort.

  VÅRA FOLKVALDA TALAR OM DEMOKRATI MEN ÄR MOTSTÅNDARE TILL DETTA OCH STÖDJER TERRORISM. SYNNERLIGEN VÄL BELAGT.

 6. Pål Steigan skriver idag om hur Tysklands utrikesminister kritiserar NATO:s politik och övningar på ett sätt som aldrig den osjälvständiga, okritiska NATO-vännen Wallström, eller olyckan Hultqvist, skulle göra.(http://steigan.no/2016/06/18/tysklands-utenriksminister-kritiserer-nato-ovelse-i-polen/)

  ”Den tyske utenriksministeren Frank-Walter Steinmeier (SPD) har i et intervju med avisa Bild am Sonntag kommet med en kraftig kritikk av NATOs store militærøvelse i Polen. Der Spiegel siterer intervjuet slik:

  Det vi nå ikke skal gjøre er å hisse opp stemninga ytterligere gjennom sabelrasling og krigshyl. Den som tror at man skaffer Tyskland mer sikkerhet gjennom symbolske panserparader på østgrensa, tar feil.

  Steinmeier markerer seg klart mot denne største militærøvelsen nær den russiske grensa noen gang og betegnet den som «fatal». Istedefor det Steinmeier kaller en konfrontasjonspolitikk, argumenterer han for mer dialog og samarbeid med Russland.

  SPD er koalisjonspartner med Angela Merkels CDU, og det blir lagt merke til at nettopp den sosialdemokratiske utenriksministeren i et så viktig land som Tyskland kommer med en så skarp kritikk av NATOs krigspolitikk. Dette skjer bare få uker før NATO-toppmøtet i Warszawa 8.–9. juli. På det møtet skal NATO blant annet vedta å opprette fire rullerende bataljoner i Baltikum og Polen, som Jens Stoltenberg sa på NATO-møtet 13. juni 2016.

 7. I motsats till Sveriges socialdemokratiska, svaga utrikesminister har Tysklands socialdemokratiske utrikesminister kloka åsikter om Nato, krigsövningar och relationen till Ryssland.

  (http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article23027176.ab)

  Tyskland. Nato borde sluta med vapenskramlet och i stället utveckla dialogen med Ryssland. Det tycker Tysklands utrikesminister Frank-Walter Steinmeier, som anklagar försvarsalliansen för krigshetsande.

  Den tyske utrikesministern kritiserar Natos övningar i Östeuropa, som han tror kan leda till att det säkerhetspolitiska läget försämras.

  – Det vi inte ska göra är att förvärra situationen genom vapenskrammel och stridsrop. Den som tror att symboliska stridsvagnsparader vid alliansens östra gräns skapar säkerhet, den har fel, säger Frank-Walter Steinmeier, från socialdemokratiska SPD, till tidningen Bild am Sonntag (BamS).

  Steinmeier uppmanar i stället till mer dialog och samarbete med Ryssland. Historien lär oss att samtal är en lika viktig faktor som försvarsberedskap, enligt den tyske utrikesministern.

  – Därför måste vi prata med våra partner om vikten av nedrustning och vapenkontroll, för säkerheten i Europa, säger han till BamS.

  Enligt Steinmeier har västvärlden ett intresse av att involvera Ryssland i ett ”internationellt partnerskap för ansvar”.

  – Förebyggandet av en iransk atombomb, kampen mot radikal islamism i Mellanöstern och stabiliseringen av Libyen är aktuella exempel på det, fortsätter han.

 8. Nato-övningen handlar naturligtvis om vad Nato gör för den händelse att rysk militär väller västerut, första offer blir då Polen. Nato saknar kapacitet att invadera Ryssland, det är heller inte Natos uppgift. Natos uppgift var att hindra sovjetisk expansion västerut, Ryssland finns kvar, alltså finns Nato kvar. Däremot saknar Ryssland numera sin numerära övermakt från förr. Ingenting tyder på att Ryssland vare sig kan eller vill erövra västeuropa. Militära övningar med begränsad insats är bara övningar. Givetvis önskar sig östeuropa garantier från USA, övningarna ses som bindande försäkringspremier.

  Att Stalin bara behövde 600.000 man till att krossa östra Polen berodde förstås på att Hitler redan krossat Polens försvar med 1500000 man några veckor tidigare. När röda armén klev in fanns inte längre kvar så mycket att besegra.

  Att Tyskland önskar en inställsam politik visavis Ryssland beror på att Tyskland blivit energiberoende av Ryssland. Skicklig Merkelpolitik.