Stoppa eller stödja Aurora 17?


Denna korta film på Youtube informerar om den planerade Aurora 17-övningen i september.
Basal kunskap är ingen belastning!

Bakgrund.
Från den 11 september i tre veckor kommer det mycket kritiserade värdlandsavtalet med Nato att tillämpas genom att Sverige övar med Finland och med Natoländerna Norge, Danmark, Frankrike och Estland samt med USA som medverkar med marin, flyg och landstridskrafter.
Tillsammans med 19 000 svenska soldater och hemvärnsmän tränar man ett scenario med en hotfull granne i öster.
Övningen kommer att ske i Göteborg, på Gotland och i Stockholm.
Gotland har ett strategiskt läge i Östersjön och drar till sig intresse genom att man där i en framtid kan komma att upprätta en bas emot Ryssland. Säkerhetsläget
i vårt närområde försämras stadigt genom att Sverige medverkar i en upprustningsspiral och beter sig hotfullt.
Ryssland har upprepade gånger klagat över Natos framflyttande av sina positioner inpå Rysslands gränser.
NATO. Boken Sverige,NATO och säkerheten

Vi har inget att vinna på att skapa fiender. Fred skapas med fredliga medel såsom vänskapliga utbyten, samtal, samarbete och förhandlingar. Allas perspektiv måste tas i beaktande och krig förebyggas. Resurser ska användas för fredlig utveckling, miljöproblemen hanteras.

www.stoppaaurora.se red.nejtillnato.se www.fredsam.se

Huvudparoller är

Stoppa Aurora 17!

Stoppa krigsövningen med Nato – Stoppa Aurora!

För att:
-Den bidrar till försämrat säkerhetsläge kring Östersjön
-Den innebär ytterligare närmande till kärnvapenalliansen Nato
-Freden bevaras bäst genom diplomati, samarbete och samtal.

Särskild annonsering finns på www.stopaaurora.se.

Arrangör är Nätverket Stoppa Aurora
Aurora 17
Utdrag ur uppropet

Under tre veckor i september 2017 kommer stora delar av Sverige att förvandlas till en övningsplats för krig. Sammanlagt rör det sig om 20 000 deltagande soldater till en kostnad av 583 miljoner kronor. USA, Finland, Frankrike, Estland, Danmark och Norge deltar. Det hårt kritiserade värdlandsavtalet är centralt och bland annat kommer ett amerikanskt stridsvagnsförband landsättas i Göteborg. Enligt Försvarsmakten finns det inga formella garantier att USA inte medför kärnvapen.

Ingen USA-militär till Sverige i september!

Opinionen är mot Värdlandsavtal och Nato.


En opinionsundersökning av SIFO, beställd av Aktionsgruppen Nej till NATO som genomfördes mellan den 15-19 februari 2016 visar en bred majoritet av de tillfrågade avvisar värdlandsavtalet efter information om vad det innebär i form av närvaro av NATO trupper på svenskt territorium, eventuellt med kärnvapen, och hot mot vår alliansfrihet. Av de tillfrågade var 56 procent negativa till konsekvenserna av värdlandsavtalet, 26 procent accepterade det och 16 procent var osäkra. Efter uppvägning anges att 1000 personer besvarat intervjun. Majoritet i Sverige mot Värdlandsavtalet
http://www.nejtillnato.se/sifo-undersokning/
Någon opinionsundersökning efter detta har inte genomförts efter vad jag vet.
NATO - Aktionsgruppen Nej till NATO
* Det finnas klara könsskillnader, då avtalet accepterades av 39 % av männen och endast 13 % av kvinnorna.
* Bland männen var andelen positiva högst i åldern 15-29 år (46 %), medan den bland kvinnor var lägst (3 %) i denna ålder. Antalet individer i olika åldersgrupper bland könen är ganska litet.
* Bland de röd-gröna väljarna säger 70 procent nej till värdlandsavtalet medan 14 procent är positiva.
* Av de borgerliga väljarna säger 45 procent nej till värdlandsavtal medan 39 procent är positiva.
På DN Debatt skrev 15/6 Joakim Berndtsson, Ulf Bjereld och Karl Ydén att ”Andelen som anser att det är ett bra förslag att Sverige söker medlemskap i Nato har 2016 minskat till 33 procent, mot 38 procent 2015.” Starkt stöd för försvaret men färre vill gå med i Nato”

* 5. Förstärk gärna försvaret och öva tillsammans med andra länder. Sverige har haft en alliansfri utrikespolitik. Genom värdlandsavtalet och Sveriges totala uppslutning bakom USA:s empiriskt belagda brutala och krigiska militärpolitik, senast manifesterad med Hultqvists tal vid besök i USA nyligen har Sveriges säkerhetspolitiska läge försämrats. I nuläget är det bra att söka militärt samarbete med fredligare Ryssland och tona ned samarbetet med mer krigiska USA – se på fakta!
Inte bara för att visa reell alliansfrihet utan för att detta stärker Sveriges säkerhetspolitik.

Några andra artiklar om NATO på denna blogg 2016-2017.


Värdlandsavtalet ger faktiskt NATO möjlighet att placera kärnvapen i Sverige
USA ska undersöka EU- och NATO-kritiska partier i Europa – hybridkrigföring i kubik.
NATO-utredningen presenteras idag- Sverige, NATO och säkerheten
DN:s ohållbara argument för NATO-medlemskap
Stellan Skarsgård NATO-motståndare – rapport från mötet
Putin om det kalla kriget och NATO
Majoritet i Sverige mot Värdlandsavtalet med NATO
NATO:s övergrepp mot Serbien och andra
NATO stiger i land på svenska Utö
Regeringen JO-anmäls för NATO-samarbete och handelsavtal
Sveriges enögda rekrytering ska lära propaganda av NATO
SD böjde sig för NATO-lobbyn
NATO:s stora krigsövning i Polen mot Ryssland
NATO:s Breedlove konspirerade mot Obama, ljög samt påverkade Sverige
Bombkriget mot Serbien och skapandet av USA:s klientstat Kosovo
Gorbatjov:NATO ökar risken för världskrig – kan vi hejda det

intressant.se intressant.se Värdlandsavtal, , , , , , , ,


5 svar till “Stoppa eller stödja Aurora 17?”

  1. Jag antar att vi ska gå ut och demonstrera på gator och torg, hur många norr om gävle kommer?? Jag har ett förslag, om vi kan få alla bussförare lokförare och taxiförare och andra arbetare i hela sverige att ta ut sina pengar från bankerna och stanna hemma en dag eller mer, då kanske kanske vi får igenom ett stopp för den här hysteriska upprustningen//dan