Natoutredningen presenteras IDAG: Sverige, Nato och säkerheten


Jag vill här informera om att den nya NATO-utredningen kommer att presenteras idag. Jag ska gå dit. Då detta skrivs är få platser kvar. Har börjat läsa boken. Den verkar mycket saklig.
* Utredningen presenterade igår i Expressen http://www.expressen.se/debatt/svenskt-medlemskap-i-nato-bor-undvikas/ och fick samma dag mothugg i SvD http://www.svd.se/ryssland-ser-eftergifter-som-svaghet
Utredningen sammanfattas klokt nog i det sista kapitlet, nr 13, på drygt 20 sidor. Dessutom sammanfattas den kortfattat (executive summary) inledningsvis på 4 sidor. Kan väsentligen instämma i detta. Har knappast hunnit läsa mer just nu.

Release för Natoutredningen: Sverige, Nato och säkerheten – betänkande från Natoutredningen
Medverkande och ledamöter i Natoutredningen.

När? 28 januari kl. 18:00 – 20:00.
Var? Nobelmuseet, Stortorget 2, Stockholm
Pierre Schori, Stina Oscarson, Hans Blix, Rolf Ekéus, Sven Hirdman, Linda Åkerström, Lars Ingelstam. Inleder gör skådespelaren Stellan Skarsgård och därefter blir det samtal och utfrågning av ledamöterna under ledning av författaren och journalisten Ulrika Knutson.
Kontakt
Stina Oscarson, folkbildare och initiativtagare stina.oscarson@natoutredningen.se, 076-308 46 82
Esbjörn Mårtensson, producent esbjorn.martensson@natoutredningen.se, 070-657 02 80
NATO. Boken Sverige,NATO och säkerheten
Boken: ”Sverige, Nato och säkerheten – betänkande från Natoutredningen” finns att köpa på plats i samband med releasen.

Här anmäler ni er: https://www.eventbrite.com/e/release-for-natoutredningen-tickets-20859581570. Se även https://www.facebook.com/events/1686424061641559/

Boken presenteras på NATO-utredningens hemsida: http://natoutredningen.se/
Lars Ingelstam m.fl. Sverige, Nato och säkerheten Betänkande från Natoutredningen
Resursstarka röster kräver att Sverige ska gå med i Nato och vill att frågan utreds. Den sittande regeringen säger nej eftersom ett medlemskap inte ses som aktuellt. Under tiden drivs dock Sverige med de små stegens politik allt närmare denna militärallians – utan varken allmänhetens vetskap eller en egentlig diskussion. Våren 2016 kan ytterligare ett steg komma att tas när Riksdagen ska rösta om det s k värdlandsavtalet. Det är ett beslut med avsevärda säkerhetspolitiska konsekvenser men betraktas av ansvariga politiker som enbart en teknisk fråga.
Detta var bakgrunden till att en oberoende grupp beslöt att starta en egen Natoutredning. Gruppen har en unik samlad erfarenhet och består av Hans Blix, Rolf Ekéus, Sven Hirdman, Stina Oscarson, Pierre Schori och Linda Åkerström med Lars Ingelstam som huvudsekreterare.
Natoutredningens betänkande ”Sverige, Nato och säkerheten” redovisar historiska fakta, säkerhetspolitiska analyser och dessutom alternativ till den utveckling som idag beskrivs som den enda. Den tar sin utgångspunkt i frågan som alla verkar ha glömt på vägen: Är Nato verkligen vägen till en långsiktigt hållbar fredsordning?
Förlagskontakt Henrik Celander 0702 454506 henrik@celanders.se
Lars Ingelstam m.fl. Sverige, Nato och säkerheten ISBN: 978-91-87393-36-5 Januari 2016 Danskt band, ca 200 sidor
NATO 2
Utredningens syfte är att inför Riksdagens omröstning om värdlandsavtalet med Nato våren 2016 göra en analys av hur detta avtal i synnerhet och Sveriges närmande till Nato i allmänhet kan påverka vår och Östersjöregionens säkerhet, liksom vår relation till FN och vår utrikespolitiska handlingsfrihet, inte minst möjligheterna att medverka till en fredlig lösning av konflikter i omvärlden. Utredningen önskar bidra till en bättre informerad och mer balanserad debatt kring svensk säkerhetspolitik.

Utredningen avser att särskilt granska följande:
Kommentar av mig: Detta sker också i den mycket läsvärda boken.
1 Grundläggande begrepp och relationen mellan dem: säkerhet(spolitik), försvar(spolitik), alliansfrihet, neutralitet, ”responsibility to protect” (R2P), fredsbevarande, förebyggande m fl. Om Nato: ursprungligt syfte, framtida utveckling, planer och visioner.
Vad var meningen när Sveriges samarbete med Nato en gång initierades (bl a med Partnerskap för fred)?
Utvecklingen mellan stormakterna och i Östersjöområdet från 1980-talet.
Dagsläget, särskilt Rysslands roll. Det försämrade säkerhetspolitiska läget.
Politiska och ekonomiska argument för och emot medlemskap i – eller nära relationer till – Nato.
Inverkan på det nordiska samarbetet och den strategiska balansen i närområdet.
Kärnvapenaspekten.

2 Direkta och indirekta konsekvenser av ett värdlandsavtal (”närläsning” av avtalsförslaget).
Likartade avtal med särskilda länder.
Åtaganden och deklarationer relativt EU, FN m fl. Den svenska solidaritetsförklaringen.
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).
Konsekvenser av ett avtal: den militära alliansfriheten m fl aspekter (jfr även 1 ovan).
De omfattande militära övningarna på svensk mark.
Vad händer i ”skarpt läge”?

3 Hur påverkar en – mer eller mindre nära – relation till och samverkan med Nato Sveriges möjligheter att inta självständiga utrikespolitiska ståndpunkter och bedriva en aktiv utrikespolitik, som att delta i internationella fredsbevarande operationer eller utföra aktiva medlingsuppdrag?
Lärdomar från militära och icke-militära insatser (bland annat i Afghanistan och Libyen). Här finns skäl och exempel för att diskutera mänsklig säkerhet, kvinnors säkerhet (SC 1325), relationen mellan bistånd och militära insatser mm

4 Alternativen: diskussion och exempel. En bred definition av (gemensam) säkerhet (som inte är samma sak som militär förmåga). Utblick mot globala hotbilder och ”nya” säkerhetsproblem. Alliansfrihetens roll. Utrikespolitik som första försvarslinje. En aktiv Östersjöpolitik. Hur kan Sverige bidra till att minska polariseringen och de accelererande spänningarna mellan öst och väst och påverka till nedrustning, inte minst av massförstörelsevapen? Diplomati. Är en ny Europeisk säkerhetsordning möjlig? Utbildnings- och rekryteringsbehov.

Annan viktig bok.
NATO bevara_alliansfriheten_omsl_4
intressant.se NATO-utredningen, , , , , , , ,

NATO-utredningen SvD-debatt om NATO 18/1 Expressen 27/1 SvD
Remissvaret Nato-debatt på Kulturhuset Blekinge läns Tidning 29/9 Aktionsgruppen Nej till NATO Nyhetsbanken DN 19/4 SvD 18/9 SvD 19/9 Blogginlägg 15/9 DN 13/9 Globalresearch V Kozin 18/6 Pål Steigan 28/6 Pål Steigan 27/6 IBS Ukraina Deutsche Welle Sven Hirdman DN Debatt Aftonbladet 21/6 Nyhetsbanken DN 21/6 Wolodarski Washington blog Steigan 14/5 Steigan 17/5 DN 13/5 New York Times 16/5 Nuland i Kiev Post Pepe Escobar i Globalresearch Pål Steigan 27/4 Pål Steigan 21/4 Grardian 16/4 Expressen 21/4 DN 14/4 DN 17/4 Pål Steigan 14/4 Pål Steigan II 14/4 DN Kolumnen 7/4 Pål Steigan 6/4 Information från Ukrainas försvarsdepartement Namnuppropet Krypskyttarnas massaker på Majdan Peter Wolodarskis ledare 8/2 DN 8/2


3 svar till “Natoutredningen presenteras IDAG: Sverige, Nato och säkerheten”

  1. North Atlantic Terror Organization [NATO] är i själva verket bankirvampyrens armé. NATO är där för att säkra finanskapitalets välde och intresse. I och med det s.k. värdlandsavtalet har Sverige bundit sig till att vara värd åt parasiter. Det hela säljs för att försvara ”västerländska värderingar” – ha, ha,ha. Västmänniskorna kan svälja vad som helst …

  2. Mycket påpassligt att du lyfter fram boken, som pläderar för fortsatt alliansfrihet. Schori hävdar med 50 års erfarenhet i den politiska hetluften, att demokrati inte kan skapas med bomber. Just nu är Iran ett bra exempel på hur handel, turism och dialog är överlägset hot och isolering, som ju är NATO:s signum.

  3. […] Dagens Nyheters ledande ledarskribent Erik Helmerson skriver idag om den nya NATO-utredningen, som han tycker är ”en ambitiös skrift. Den tar upp sina motståndares, Natovännernas, bästa argument och redovisar dem hederligt. Den är ingen pamflett utan resonerande och lågmäld.” Med detta sagt: Jag instämmer inte i slutsatserna.” http://www.dn.se/ledare/signerat/erik-helmerson-bra-att-kulturen-talar-nato/ Helmerson avslutar sin ledarkolumn med ”I mina ögon är det främsta argumentet för medlemskap att Sverige, under en pågående tid av rysk aggression, inte klarar att försvara sig självt. Det näst främsta är att vi alltför länge stått utanför men ändå fegt dragit nytta av den enda organisation som finns för handfast skydd av demokrati och frihet. Den nya utredningen är ärlig och allmänbildande, både historiskt och säkerhetspolitiskt. Den lär bli en fin brandfackla för Natomotståndare. För oss anhängare är den en utmärkt brynsten att slipa våra argument mot.” Läs gärna om den diskuterade NATO-utredningen http://jinge.se/mediekritik/natoutredningen-presenteras-idag-sverige-nato-och-sakerheten.htm […]