Apropå Rysslands ”annektering” av Krim. NATO:s bombkrig mot Serbien och skapandet av klientstaten Kosovo.


I morgon ska presidenterna Putin och Trump träffas. Bland annat ska Ukraina diskuteras, och därmed också Krim. Jag har behandlat detta i blogginlägg tidigare, senast igår Srebenica 20 år. Men gör det igen. Och med den relevanta diskussionen av den blodiga tillkomsten av Kosovo, utan folkomröstning eller liknande. Vad är värst folkrättsligt?

Politiker och media i Väst är blinda för den fascistinfluerade statskuppen mot folkvald president i Ukraina, dagen efter det att överenskommelse nåtts mellan denne och opposition i närvaro av företrädare för EU. Ett större brott mot folkrätten än Rysslands fredliga och defensiva återinförlivande av Krim med befolkningens stora stöd, med förlust av sedvanligt inflytande i Ukraina och alltmer inringat av Nato-baser.
”Våra” ledande politiker och media beskyller Ryssland för brott mot freden i Europa samtidigt som man förtiger statskuppen – och kriget för 20 år sedan som förstörde Jugoslavien. Hyckleri kvadrat tycker jag.

Jag vill därför ge alla möjlighet att åter läsa den artikel i dessa frågor som först publicerades 10 juli 2016

Rysslands oblodiga anslutning av Krim med överväldigande befolkningsstöd har kritiserats hårt i svenska och andra Västmedier. Den fascistinfluerade och av USA och EU genomförda statskuppen 22/2 mot folkvald regering i Kiev 2014 efter dödsskjutningar på Maidan som av allt att döma genomfördes av högerextremister (USA-forskning bl.a.) förtigs fullständigt av ledande svenska och andra Västpolitiker och av massmedia.

Låt mig påminna om hur USA, NATO och EU-stater med våld och desinformation förstörde Jugoslavien. Jag återger lätt modifierat ett tidigare blogginlägg:

Ärade läsare: Vad tycker du är värst?

Detta är del 2 av ett gästblogginlägg av Lars-Gunnar Liljestrand, vilket är ett utdrag ur kapitlet ”Bombkriget mot Jugoslavien” från den oumbärliga boken ”Lagen mot krig – om FN-stadgans våldsförbud och aggressionskrigen” av advokaten Rolf Andersson, advokaten Mats Björkenfeldt, juristen Per Boström och Lars-Gunnar Liljestrand, ordförande för FIB-juristerna (Celanders 2013).
Lagen mot krig lagen_omsl_2

Inlägget publicerades först i augusti 2013, beroende på att New York Times rapporterar att Obamas administration studerade kriget mot Serbien som en möjlig förebild för ett angrepp mot Syrien utan FN-mandat, trots ett eventuellt veto av Ryssland. Jag poängterar att det finns inga belägg för att Syriens regering genomfört någon gasattack, men att det enligt Syriens regering finns belägg för att en sådan attack utförts av rebeller för ett par dagar sedan och att det enligt en oberoende FN-kommission i en rapport i början av maj finns starka indikationer att rebeller använt kemiska vapen tidigare.

På grund av sin längd publicerades inlägget uppdelat i två delar. Den första delen har publicerats och denna del handlar om Kosovo.

Bombkriget 1999
Den tredje och sista fasen i krigen kom med USA:s och NATO:s bombningar av Serbien. Samtliga NATO-stater utom Grekland
deltog med större eller mindre insatser. Förspelet var Rambouillet-avtalet som USA förelade Jugoslavien. Avtalet var ett diktat
och ett ultimatum, som innebar en rätt för NATO att placera trupper på serbiskt territorium. Det ställde president Miloševic´
inför ett omöjligt val: säga nej till avtalet och riskera bombkrig eller godta NATO-trupper på Serbiens territorium och uppge landets nationella suveränitet vilket knappast någon statschef i något land skulle gå med på. Detta insåg USA och avsikten var att Serbien skulle säga nej så att bombningarna skulle kunna inledas.
Flygplan som bombar images

Bombkriget hade föregåtts av en massiv propaganda i västliga medier om påstådd etnisk rensning och massmord på Kosovoalbaner. Bombkriget 1999 pågick oavbrutet i 78 dygn (24 mars till 10 juni) mot landet, inklusive huvudstaden Belgrad,och bostadsområden, fabriker, broar, och elverk förstördes. NATO satte in över 1 000 flyg och bombade från hög höjd (5 000–7 000 m) och använde bland annat tiotusentals klusterbomber,vilket ledde till många civila offer. Uppgifter om antalet dödade går något isär. Det var 4 000 dödade och 10 000 sårade enligt Jugoslaviens tidigare utrikesminister Zivadin Jovanovi medan Independent Commission of Inquiry bedömde att ”flera tusen” civila dödades. Över 6 000 skadades allvarligt,varav 40 % var barn, och omkring 900 000 människor i centrala Serbien tvingades lämna sina hem för att undkomma bombningarna enligt International Action Center. För första gången sedan andra världskriget hade huvudstaden i en europeisk suverän stat som var medlem i FN bombats.
Fredsbomber untitled

Bombningarna saknade stöd i folkrätten och utgjorde ett öppet brott mot FN-stadgans våldsförbud. NATO intervenerade
i ett inbördeskrig till stöd för ena parten. USA motiverade politiskt kriget som en ”humanitär intervention” för att skydda kosovoalbaner i provinsen Kosovo från påstådd förföljelse från serbisk milis. I säkerhetsrådets debatt den 26 mars 1999 förklarade
USA:s representant: ”FN-stadgan innebär inte godkännande av väpnade övergrepp på etniska grupperingar eller att det internationella samfundet skall blunda för en växande humanitär katastrof. NATO:s åtgärder är fullkomligt berättigade. De är nödvändiga för att stoppa våldet och förhindra ytterligare avvikelse från fred och stabilitet i området. Förbundsrepubliken Jugoslaviens myndigheter skulle snabbt kunna få NATO:s aktioner att upphöra genom att inställa sina brutala attacker mot folket i Kosovo och röra sig i riktning mot ett fredsavtal.” Den brittiske utrikesministern Robin Cook uttryckte dock bekymmer över att det saknades säkerhetsrådsbeslut att bomba. ”Vi har problem med våra jurister”, klagade han för USA:s utrikesminister, som replikerade ”Skaffa nya jurister!” (Mamdani 2004).

Efter bombkriget har världen kunnat konstatera att någon massfördrivning av kosovoalbaner från Kosovo aldrig ägde rum innan kriget inleddes. Inte heller kunde några massgravar med dödade kosovoalbaner påträffas som det hade hävdats i propagandan
före bombkriget. Det kanadensiska rättsmedicinska team som efter kriget hade uppgiften att kartlägga dödandet av kosovoalbaner avbröt sin verksamhet i förtid och reste hem då de inte kunna finna några massgravar i Kosovo. En filmfotograf som följde teamet kommenterade USAs påståenden om att 100 000 till 200 000 kosovoalbaner dödats av serberna:”Detta var massakern som aldrig inträffat” (Globe and Mail 2 september 2004).

En massflykt skedde istället som en följd av bombkriget. Genomförandet av bombkriget – valet av mål,omfattningen och intensiteten – var inte heller styrt av några humanitära överväganden. Syftet var att tvinga Jugoslavien att acceptera NATO:s krav. Efter bombkriget ockuperade NATO Kosovo. Under NATO-ockupationen rensades de delar av provinsen som dominerades av albaner nästan helt från serber, judar och zigenare. Kosovo har efter kriget blivit en klientstat under västmakterna med erkännande från bara hälften av världens stater. USA kunde efter kriget upprätta sin största militärbas i Europa, Camp Bond Steel, i Kosovo. USA och de flesta NATOstaterna stödde 2008 Kosovos självständighetsförklaring.

Detta var i strid med FN:s säkerhetsråds resolution 1244, som avslutade kriget 1999. Resolutionen var den existerande grunden för Kosovos legala status. Resolutionen bekräftade alla medlemsstaters förpliktelse att värna om Jugoslaviens suveränitet och territoriell integritet. Serbien är idag det dåvarande Jugoslaviens efterföljarstat.

Resolutionen talar inte om oberoende för Kosovo, utan om ”väsentlig autonomi och meningsfull självadministration” – vilket var vad Serbien hade gått med på och föreslagit.

intressant.se, , , , , , , , , , ,, , , , , , ,

Kosovo som modell för folkrättsvidrigt USA-anfall mot SyrienNew York Times 24/8 DN 24/8 kl 14.21 SvD 24/4 emSvD 24/8
SvD 11/7 Expressen 13/7 DN 26/5 2012 Globalresearch DN antal miljardärer i Sverige Equality Trust DN 20/9 recension av Nina Björks bok


30 svar till “Apropå Rysslands ”annektering” av Krim. NATO:s bombkrig mot Serbien och skapandet av klientstaten Kosovo.”

 1. I en intervju i radion kl 16.15 klargör FN:s förre rättschef Hans Corell att anfallet mot Kosovo var ett brott mot FN-stadgan.

 2. […] Länkar: 1) Expert om Syrien: “Assad skiter i FN”, Magnus Norell, AB 2013-08-22 – Hur mycket kan de styrande eliterna i Västvärlden ljuga för oss utan att vi protesterar? Tony Cartalucci, beforeitsnews.com 24/8 2013 – ”Det kommer att flyta blod”, SvD 25/8 2013 (En förfärlig berättelse om CIA:s hämtning 2001 av egyptierna för tortyr i Egypten. Att tillåta denna hämtning var en av de “beundransvärda” insatser som Anna Lind gjorde under sin tid som utrikesminister.) – Obama i GW Bush och Cheneys fotspår – förbereder folkrättsvidrigt krig mot Syrien -brott mot FN-stadgan, Anders Romelsjö på jinge,se 26/8 2013 – Kriget mot Jugoslavien Del I, Anders Romelsjö på jinge,se 25/8 2013 – Bombkriget mot Serbien och skapandet av USA:s klientstat Kosovo – del II, Anders Romelsjö på jin… […]

 3. Har Ryssland med våldsamma medel införlivat Krim, vilket ordet ”annektering” innebär? Nej, det är ett i sak helt felaktigt påstående.

  Ordvalet ”annektering” tycks ha bitit sig fast ordentligt, tyvärr. Natovännerna är nog belåtna med det för den så kallade ”annekteringen” är en av deras viktigaste förevändningar för den aggressiva linjen mot Ryssland.

  /Ulf Bjerén

  • Precis. Återförening är det rätta ordet. Krim återförenades med Ryssland.

 4. Jag sände följande e-mail till journalisten Mikael Holmström, DN (Något modifierat nedan).

  ”Hej!

  Du refererar i DN 7/7 till rapporten ”Brännpunkt Baltikum” som jag laddar ned. Den inger omedelbart starka tvivel på vederhäftighet med skrivningar som dessa:

  ”Efter Rysslands angrepp på Ukraina framstår inte längre ett storkrig i Europa
  som en omöjlighet.

  Det ryska angreppet på Ukraina och Kinas tydliga framstötar i Östasien har krossat
  föreställningen om att mänskligheten skulle ha gått in i ett nytt tillstånd, där krig
  mellan utvecklade stater inte längre var möjliga. Dessa händelser markerar därmed
  också sannolikt slutet för den period som har kallats post-kallakrigseran.3
  Rysslands krig i Ukraina har dessutom raserat den europeiska säkerhetsordning
  som skapades vid det kalla krigets slut.4 ””

  Det saknas belägg för ryskt angrepp på Ukraina. Däremot skedde en oblodig anslutning av Krim med befolkningen stöd, i strid med FN-stadgan enligt vissa.
  Den av EU och USA stödda fascistinfluerade statskuppen mot folkvald regering, som är synnerligen väl belagd, är ett betydligt större brott mot folkrätten.
  Finns tyvärr inga skäl att lita på politiska bedömningar av FoI, militärledning, SÄPO, MUST, ledande politiker då de inte genomföra enkla, faktabelagda analyser med demokrati och folkrätt som värderingsbas.

  * FoI-rapporten skulle inte klara en granskning i ett enkelt seminarium på universitet.

  Läs gärna detta: http://jinge.se/allmant/bombkriget-mot-serbien-och-skapandet-av-usas-klientstat-kosovo-del-ii.htm

  Hälsningar

  Anders Romelsjö, professor emeritus

 5. Var Krims införlivande med Ryssland olaglig? Detta diskuteras ingående bl.a. i en artikel i mars 2015 http://oldwolf-vindenviskarmittnamn.blogspot.se/2015/03/krims-frigorelse-foljde-internationella.html

  ”Krimborna har aldrig bett om att få tillhöra Ukraina. Vid Sovjetunionens sammanbrott 1991 hölls en folkomröstning om Krim ville bli en egen republik. 94% av de röstande ville detta, men det mötte motstånd i Kiev. Krim blev istället en autonom del av Ukraina. Dess självständighet har genom åren urholkats.
  Flera opinionsundersökningar, även västerländska, före och i samband med folkomröstningen 2014 visade på en majoritet för att bryta med Ukraina och återanslutas till Ryssland. Siffrorna var dock inte lika överväldigande som det slutliga valresultatet.
  Valet har fördömts av en opinion av västerländska politiker och media, som menar att folkomröstningen skedde under vapenhot från Ryssland.
  Uppföljande undersökningar visar att en överväldigande majoritet inte ångrar beslutet. Enligt en artikel i Forbes, som referera till en tysk undersökning gjord i februari 2015, visar 82% att de ”absolut” stödde anslutningen till Ryssland, 11% svarade till ”största delen”.
  Oavsett vad man säger i väst, är det uppenbart att folkviljan har segrat på Krim.

  The Badinter Comission
  USA:s regerings talesperson Jen Psaki sa för någon vecka sedan att sanktionerna mot Ryssland ska fortsätta tills Krim återlämnats till Ukraina mot folkets vilja.
  En av motiven är att det som skedde var emot Ukrainas konstitution. Detta kan avfärdas med att kuppen i Kiev när den folkvalde presidenten störtas också var emot landets konstitution, vilket gjorde att den var satt ur spel.
  Det har också gjorts jämförelser med hur Kosovo skiljdes från Serbien med våld och utan någon folkomröstning.
  Man lär så länge man lever. Idag stötte jag på ett nytt begrepp, The Badinter Comission. Denna inrättades av europeiska utrikesministrar 1991 när riktlinjer togs fram för hur nya stater kunde bilda i samband med Sovjetunionens sammanbrott- Dessa följdes sedan i när Jugoslavien bröts isär. Kärnpunkten var hur nya stater skulle identifieras utifrån territorier och etnisk tillhörighet.
  När det gällde Kroatien och Bosnien-Herzegovinas frigörelse kom komissionen fram till följande
  – The Commission substituted the term ‘communities’ for ‘peoples’ and assigned to such communities rights within existing states, recognising ‘that within one State, various ethnic, religious or linguistic communities might exist’ and stated that all such communities have the right to see their respective identities recognised and to benefit from ‘all the human rights and fundamental freedoms recognised in international law, including, where appropriate, the right to choose their national identity’.
  Man slog fast att människor måste ha möjlighet att välja sin egen framtid. En folkomröstning skulle utgöra en sista test på folkviljan.
  Man kan slå fast att Krims frigörelse följde de kriterier som finns i komissionens riktlinjer:
  – Autonom provins med klara gränser
  – Av tradition inte en del av Ukraina
  – Motivera separationen genom en folkomröstning
  – Folket utgjorde inte en minoritet inom området.

  Mer om The Badinter Comission finns att läsa här

  Konklusionen måste bli att det är skillnad på folk och folk och vems intressen det handlar om. EU/Nato och dess medlöpare i MSM har åter visat att dubbelmoralen är enastående.

 6. Is The Annexation of Crimea Legal or not ?

  Professor i straffrätt
  Reinhard Merkel:
  ”Har Ryssland annekterat Krim ? Nej.
  Stred folkomröstningen på Krim och
  deras avskiljande från Ukraina till internationell rätt ? Nej”

  ”Var den alltså laglig? Nej,
  (Den bröt mot den ukrainska konstitutionen
  (men inte i frågan om folkrätten). ”

  Professorn i civilrätt Karl Albrecht
  Schachtschneider:
  ”Krim har som autonom republik all rätt att gå en egen väg och avskilja sig
  från Ukraina. Rysslands hjälp vid avskiljandeprocessen var relativ
  och inget brott mot folkrätten.” (Se fyra punkter nedan)

  http://www.8dagar.com/2014/04/vad-som-inte-far-sagas-i-sverige.html

  Xxxxxxxx

  JOHN QUIGLEY: Professor emeritus of international law at Ohio State University,
  ”The annexation is probably legitimate. There were issues with the referendum, but it’s a fair representation of the will of the people living in Crimea.”
  FRANCIS BOYLE law professor:
  ” I personally thought Russia should not annex Crimea, but it’s ludicrous for U.S. officials to be attacking Russia’s actions. Consider their record in backing bombings in Libya, assassination by drones in Yemen, Pakistan and elsewhere and, perhaps most notably, aggressive war in Iraq — which began 11 years ago.”

  https://whisnews21.com/2014/03/20/is-the-annexation-of-crimea-legal-or-not/

 7. Det blir svårt att ta bort CIAs Tim Osman (Bin Laden ) ur den här ekvationen…

  Connections between bin Laden and National Liberation Army, an insurgent, guerrilla organization that operated in the Republic of Macedonia in 2001 were also drawn. According to the Washington Times the NLA was fighting to keep control over the region’s drug trafficking, which had grown into a large, lucrative enterprise since the Kosovo war and that in addition to drug money, the NLA also had another prominent venture capitalist, Osama Bin Laden. According to a document written by the chief commander of the Macedonian Security Forces, bin Laden was financing the rebel group through a representative in Macedonia. Osama Bin Laden, paid $6 to $7 million for the needs of the National Liberation Army through his representative. Osama Bin Laden was planning to gain control over Macedonia so that he could control the distribution of oil to the United States through the pipeline that was planned to stretch from Bulgaria to Albania ports

  https://en.wikipedia.org/wiki/Militant_activity_of_Osama_bin_Laden

 8. Sedan 1917 (Balfour deklarationen) har Palestinas annektering pågått oförtruten. Israels brutala annektering av Palestina är illegal. Staten Israel är en illegal enhet som borde skrotas inte bara för att det är en stat av marktjuvar utan för att den är den största anledningen till krig, instabilitet och terror i MÖ. Så länge denna enhet finns så kommer världen aldrig att få uppleva fred. men om detta må vi kanske inte berätta?

 9. Av imperielakejer journalister och bankirvampyr uppköpta politiker att döma har Ryssland satt upp missiler i Mexiko och Kanada. Dessutom har Ryssland omringat Europa med hundratals militära baser. Det är som om en våldtäktsman skulle anklaga offret för att ha hotat denne. Det är precis det som det militärindustriella komplexet bankirvampyren och NATO vill få oss att tro.
  Men folk går inte längre på deras lögnen. De flesta sansade människor vet att sanningen är den det militärindustriella komplexet bankirvampyren och NATO är det verkliga hotet. sanningen är den att det västeliten som hotar världsfreden.

  https://www.rt.com/op-edge/350327-nato-summit-russia-poland/

  • Tyvärr tror jag att alldeles för många människor går på etablissemangets version. Vi mats i tid och otid med desinformation.

  • Detta är ju huvudproblemet för bankirvampyrerna och deras lakejer politikerna. Hur hålla krigsekonomin igång så att deras fiatvalutor inte kollapsar. Man hittar på en fiende, igår var det ”kriget mot terrorismen” men det räckte inte i längden att få skattebetalarna att hosta upp stålarna så man dammade av Ryssland som ett nygammalt hot efter Sovjet. Och här har vi orsaken till varför man genomförde en statskupp i Ukraina. Man var väl medveten om att Putin inte hade mycket manöverutrymme angående Krim och östra Ukraina…opinionen i Ryssland är sådan att man sluter upp när ryssar är i fara i de forna Sovjetrepublikerna. Helst hade oligarkerna i väst sett att Ryssland krossat Kiev och tagit de östra delarna men Putin gick inte i den fällan vilket har lett till den nuvarande situationen. Folk i allmänhet, som bara läser fulmedia har givetvis ingen som helst aning om vad som verkligen sker men man kan väl hoppas att alla söker alternativ till lögnmedia i större omfattning, och mycket tyder på att folk håller på att vakna upp. Det finns ju en orsak till varför bankirer och politiker skaffat sig kontrollen över MSM-media de senaste 15 åren.

 10. Läste häromdagen en artikel apropå Brexit som innehöll ett resonemang om UK: nationella intressen. Resonemanget utgick, utan ifrågasättande, från att UK har nationella intressen – inte bara i närområdet – utan sträcker sig långt utanför den lilla ön i Europa. En artikel som vågar andas att Ryssland har nationella intressen skulle avfärdas som Putinpropaganda. I Sverige får inte Ryssland ha nationella intressen – då är landet aggressivt! Kennedy hyllas ideligen i medierna för hanteringen av Kubakrisen 1962. Kuba ville efter USAs angrepp ha sovjetiska robotar. USA såg utplacering av robotar som ett hot mot USAs nationella intressen. Kennedy satt hårt mot hårt och Sovjet vek ner sig. Har någon hört att USA var aggressivt! USA hade redan missiler i Turkiet som pekade mot Sovjet. USAs agerande 1962 kallas inte aggressivt men Om Ryssland vill värja sig upprepas mantrat att ”Ryssland är aggressivt” i tid och otid av vår evertebrat till försvarsminister.

  • I skolan fick man lära sig att man inom zoologin brukar skilja mellan ryggradslösa djur (evertebrater) och ryggradsdjur (vertebrater). Människorna tillhör de sistnämnda, åtminstone de flesta…

  • Jo minsann Brittiska Elitens tankesmedjor uttrycker enormt aggressiva ambitioner
   Här finns citerad info från ca 2009-12 som senare har rensats i de versioner som EU numer gör tillgängliga.
   http://www.neopresse.com/europa/james-rogers-vision-fuer-die-eu-bis-hinter-den-ural/
   Russland sei möglicherweise einer jener „der Globalisierung entfremdeten Staaten, … die es – wenn möglich – umzudrehen gilt“ oder denen ansonsten mit „direkter militärischer Konfrontation“ zu Leibe zu rücken sei
   Fritt på svenska: Rysslands motsträvighet inför globaliseringen tänker sig geopolitiker-ynglet James Rogers bota med direkt militär konfrontation. Ambitionerna sträcker sig i Rogers tänkande så långt bort som till Kina och Nordafrika. Den tankesmedja han ingick i ingår i kretsen kring Chatham House.

 11. Krim tillhör Ryssland och kommer att få bli det. Det finns inget som Nord Atlantiska Terror Organisationen kan göra för att få genom sitt lömska agenda. Ryssland kommer att svar med samma mynt. Det bästa vore om varje land i världen hade kärnvapen – det skulle innebära verklig terror balans. Då skulle aldrig den Nord Atlantiska Terror Organisationen hota, invadera och sprida förödelse. Gaddafis största fel var att han skrotade sitt program. Han hade fortsatt och skaffat kärnvapen, så som Nord Korea, skulle Libyen aldrig förstörts av bankirvampyrens armé – NATO.

 12. När Donald Trump och Vladimir Putin träffas i Helsingfors på bara några timmar, kommer det att finnas kemi? Kommer de att se in i varandras själar? Kommer de vara omedelbara BFF? Spekulationen går i hög grad om vad resultatet kommer att bli.
  Bara några detaljer om ”konversationen” – som amerikanska ambassadören till Ryssland Jon Huntsman kallade det – är kända.
  Plats: Finlands presidentpalats, Helsingfors
  Hur länge: Tre timmar har ställts till för mötet
  Hur formellt: Ett ostrukturerat möte, ingen statsmiddag, inget gemensamt uttalande
  Dagen innan: Trump Golfs i Skottland, Putin deltar i VM-finalen i moskva

 13. Underbart!

  Så här många tokigheter om Ukraina, Ryssland, USA och NATO har jag sällan läst på ett och samma ställe. Kommentarerna är fantastiska! Den ena stolligare än dem andra.

  Lysande satir

 14. Inbördeskriget i Jugoslavien var ett serbiskt anfallskrig på Kroatien och Bosnien, det inkluderar inringningen av Sarajevo. Islams spridning med våld i sydosteuropa på ortodoxas och katolikers bekostnad är ett sorgligt historiskt faktum. Kosovo är muslimskt, på samma sätt som Krim är ryskt. Flygangreppen på serberna var ett sätt att begränsa flyktingsströmmarna, och kanske även förhindra folkmord. Även om islam är avskyvärt är det som kristen svårt att föreslå utrotning av muslimer, trots att det är deras slutgiltiga lösning för oss.

  Inbördeskriget i Jugoslavien var Milosjevics krig, inte Natos.

  • Tvärtom mot vad du påstår var angloamerikas attack mot jugoslavien med utnyttjande av en avsiktligt frambringad religiös polarisering en helt konsekvent del av Englands och Usas målmedvetna utnyttjande av Islam för att sabotera utveckling inom andra nationer. Nationer som England och Usa automatiskt ser som rivaler därför att dom inte vill infoga sig under parasitära dollarimperiet. Britterna har sen lång tid varit experterna och pådrivarna bakom Usa, under den senare delen av 1900-talet var det Bernard Lewis, Oxfordorientalisten som var hjärnan bakom och även hjärnan bakom de neokonservativa. Han använde Britternas skapelse muslimska brödraskapet som också använts i stort sett i alla konflikter där islam figurerat i imperiets komplotter. Men långt tidigare började britterna planera in Islam som ett vapen mot Tsarryssland och Asien. Ingenting som hände under 90-talet i Jugoslavien uppstod av sig själv som en följd av gamla motsättningar utan genom angloamerikas interfererande.
   Deras hundratusentals agenter världen över är ständigt verksamma med sitt subversiva sabotage av fredliga folks angellägenheter. En siffra på femhundra tusen har nämnts(för kanske 10 år sen) vad Usa beträffar. Men helt klart är att både Usa och England har sen länge haft en mkt stor sektor med sk underrättelseverksamhet som i verkligheten är omstörtande verksamhet. Det finns inte en konflikt i världen idag som har inträffat oberoende av angloamerikas manipulerande. De gamla motsättningarna studerar dom in och uppmuntrar och förstärker dom. Etablissemangen i de angripna kulturerna värvar dom med mutor och smicker och fostrar upp stipendiater till verktyg för imperiet. Att vanliga medier aldrig berättar sanningen illustrerar det faktum att vi mentalt är under ockupation av angloamerikanska imperiet.