Baseras Västs krig på lögner? Sviker media sitt ansvar ?


Denna artikel ”VESTENS KRIGE FØRES PÅ LØGNE Mediernes ansvar for krigen i Syrien” har skrivits av sociologen Lars Jörgensen och har publicerats i danska tidningen Arbejderen. Det är en grundlig och viktig genomgång av media sätt att fungera, med många referenser. Bör läsas av alla som någon gång använt termen ”fake news” – och helst av alla andra. Arbejderen

Artikeln.
Mediernas propaganda-kampanjer har varit så massiva, att de flesta människor i Väst är överbevisade om att kriget i Syrien handlar om att bekämpa ett monster.
Om det hade funnits kritiska journalister och akademiker i västerländska medier, som hade berättat sanningen om Syrien skulle kriget stoppats för flera år sedan. Det hade kanske aldrig börjat.
Medierna och akademiker medlöperi och totala misslyckande är orsaken till att kriget i Syrien har utvecklats till den största humanitära katastrofen sedan Andra Världskriget, med miljontals flyktingar och en halv miljon döda syrier. Fram till nu..
Syrien mediabilen 130728Syrien – de första reportagen
Jag klandrar inte västvärldens politiska ledare för krig i Syrien. Det är meningslöst. En av de viktigaste lärdomarna av Nazityskland var att vi inte bör förvänta oss förändringar i beteendet hos de cyniska ideologerna. Istället måste man vädja till den stora majoriteten av vanliga människor som har möjlighet att agera moraliskt och stoppa dem.
Medierna propagandakampanj har varit så omfattande att de flesta människor i västvärlden är övertygade om att kriget i Syrien handlar om att bekämpa ett monster.

Hur man lurar hela befolkningen
Men hur är det möjligt att lura hela befolkningar? Det korta svaret är: Hitler trick. Hitler visste att vanliga människor inte alls vill att deras politiska ledare kommer att ljuga på det mest skamlösa sättet för att rättfärdiga krig. På detta sätt, är folk är benägna att bidra till sitt eget förtryck.

Det finns en mängd akademisk litteratur som dokumenterar att krigen i Jugoslavien ii, i Irak och Afghanistan fördes på falska och olagliga underlag.iii Danmark vill inte göra en undersökning iv, men 2016 fastslog det brittiska underhuset att kriget i Libyen bara baserades på lögner v.

Det är därför viktigt att förstå att Västvärldens krig utkämpas på lögner, där alla medier, politiker och akademiker ljög och fick folk att välkomna förstörelse av hela nationer och dödandet av hundratusentals oskyldiga människor. Detta faktum bör göra människor öppna att det kan finnas ett problem med politiker, akademiker och media tolkning av kriget i Syrien.

Den erfarna dokumentärfilmaren John Pilger har sagt att propagandan om Syrien överträffar allt vi tidigare har upplevt. vi Den erfarna journalisten och författaren professor Kinzer i februari 2016 ”Medierna vilseleder allmänheten om Syrien” i Boston Globe, en av USA:s mest ansedda tidningar. Han säger också att mediebevakningen är den mest skamliga i USA:s mediehistoria. vii

Jag ska förklara hur västerländska medier får befolkningen i Väst att stödja förstörelse och massmord på den syriska befolkningen.
Carla del PonteCarla del Ponte
For eksempel rensede FN-undersøger Carla Del Ponte Assad for anklagen om brug af giftgas i 2013 og rettede mistanken mod ’oprørerne’. ix BBC:”UN’s Del Ponte says evidence Syria rebels ’used sarin” Alligevel sagde Obama kort efter i FN, at det er en fornærmelse mod den menneskelige fornuft og FN, at tilskrive kemiske våben til andre end den syriske regering.x Obama vidste, at det var løgn.xi
Min metod.
Jag är sociolog och arbetar för att förstå och förklara vår sociala verklighet objektivt. Jag är van att tänka länge på saker för att nå korrekt förståelse.
De kritiska analyser slutar alltid med att man kommer tillbaka till ’rebeller’. Men fortfarande har media en demoniserande berättelse om Assad och Syrien, där falska fabricerade anklagelser tillåts passera.
Jag tillbringade flera timmar varje dag i ett par år till forskning gällande källor om Syrien.viii Jag har då bland annat läst otaliga uppgifter om ´bevis’ för Assads påstådda gasattacker, bombningar av sjukhus och så vidare. De kritiska analyserna leder alltid tillbaka till ’rebeller’. Men fortfarande upprätthåller västerländska medier demonisera en berättelse om Assad och Syrien, där de falska fabricerade anklagelser får bestå.
Till exempel frikände FN:s undersökare den kände juristen Carla Del Ponte Assad från anklagelser om användning av giftgas år 2013 och riktade misstankarna mot ’rebeller’. Ändå sade Obama strax efter FN att det är en förolämpning mot det mänskliga förnuftet och FN, att påståd att någon annan än den syriska regeringen använt kemiska vapen.
MEDIERNES ENSIDIGE DÆKNING
Vestens politiske ledere støtter ’oprørerne’ i Syrien. Og de vestlige medier har generelt kun bragt information fra ’oprørs-kontrollerede’ områder. Mens de har gentaget den samme absurde historie igen og igen: Assad og russerne bomber og mishandler den syriske befolkning.
Det mest markante problem med den dækning er, at de vestlige mediers foretrukne kilder i Syrien er alt andet end troværdige. For de ’syriske oprørere’ er reelt intet andet end ekstremistiske jihadister – i allerhøjest grad udenlandske lejesoldater, der på ingen måde kan opfattes som respektable endsige troværdige kilder til situationen i Syrien.

Medierne har altså på ensidig vis benyttet dybt utroværdige kilder, der kun har en stærk interesse i at lyve og dæmonisere Assad. På den måde har medierne i årevis prædiket et falsk billede af Assad og situationen i Syrien.


Assad och PutinAssad och Putin: Främsta offer för desinformation
Mediernes propagandakampagne har været så massiv, at de fleste mennesker i Vesten er blevet overbeviste om og stærkt følelsesmæssigt engagerede i, at krigen i Syrien handler om at bekæmpe et monster. Det har til stadighed den effekt, at al anden information og sympatisk tale om Assad opfattes som ’Assad-propaganda’.
Folk i Vesten, herunder journalister, politikere og akademikere, får det nærmest fysisk dårligt og nægter at høre tale om, at Assad er en fornuftig politiker. På den måde er propagandaen mod Assad og Syrien lykkedes med at få Vestens befolkning til aktivt og engageret at arbejde imod at lytte til andre argumenter og kritiske kilder omkring virkeligheden i Syrien. Og støtte krigen mod ’Assad’.

DE ALMINDELIGE SYRERE CENSURERES VÆK
Problemet er blot, at alt, hvad de vestlige medier har rapporteret fra Syrien, er falsk. Alt, hvad der er kommet ud fra de ’oprørskontrollerede’ områder i Syrien, og som de vestlige medier dagligt har rapporteret som sandheden om Syrien, er falsk. Alt.
Alle, der har talt med syrere udenfor ’oprørernes’ områder, rapporterer, at syrerne sætter stor pris på og støtter Assad.
Alt hvad de vestlige medier har fortalt om Assad, om ’det folkelige oprør imod Assad’, om ’Assads drab på sin egen befolkning’, om ’russernes bomber af hospitaler og den civile befolkning’ og så videre. Alt er falsk.xii

Men da Vestens journalister og befolkningen generelt er fyldt med så stærke negative følelser på grund af dæmoniseringen af Assad, så har den syriske befolkning reelt ingen mulighed for at blive taget alvorligt. På den måde hyller Vesten sig ind i en løgn om Syrien og bilder sig selv ind, at man gavner syrerne, hvis man fjerner Assad.

Og da Assad vandt det sidste valg med knap 90 procent af stemmerne, så er effekten, at man systematisk udelukker mindst 90 procent af den syriske befolkning som utroværdige kilder til situationen i Syrien.xiii Syrernes virkelighed har nu været undertrykt i seks år.xiv

Men det er en komplet falsk udlægning af såvel syrerne, som Assad og af hele situationen i Syrien. Alle, der har talt med syrere udenfor ’oprørernes’ områder, rapporterer, at syrerne sætter stor pris på og støtter Assad, samt at alle andre af vestens historier om Syrien er løgn.xv

En af de mest overbevisende rapporteringer kom i august 2016, hvor en amerikansk fredsdelegation med fredsaktivister og fagforeningsfolk vendte hjem fra Syrien og stærkt oprørte fortalte, at alle syrere bekræftede de mange kritiske rapporter om, at alt, hvad Vestens medier har fortalt om Syrien, er løgn. De beretter i øvrigt også, at den vestlige propaganda sad så dybt i dem, at den var svær at gøre sig fri af.xvi
Propaganda 150223
DER VAR ALDRIG ET ’FOLKELIGT OPRØR’ MOD ASSAD
Den canadiske udenrigspolitiske analytiker, Stephen Gowans, den svenske professor emeritus ved Stockholms universitet, Anders Romelsjø og den amerikansk-syriske journalist Steven Sahiounie har skrevet artikler, der komplet underminerer Vestens fortælling om ’oprøret’ mod Assad.

Gowans forklarer, at vestlige medier på ’oprørstidspunktet’ rapporterede hundredvis af oprørere og ikke tusindvis af oprørere, som de vestlige medier senere ændrede historien til; at det især drejede sig om ekstremister fra Al-Nusra, det muslimske broderskab med videre, og at der ikke var tale om et ublodigt oprør.xvii

Den samme udlægning og kritik af de vestlige medier bekræftes af så forskellige kilder som en engelsk, indisk og tjekkisk ambassadør,xviii en presbyteriansk præst i Aleppo,xix en flamsk præstxx samt (mest rørende) af Stormuftien af Syrienxxi og en hollandsk jesuitpræst: Folk udefra stod bag.xxii

AMERIKANSKE POLITIKERE UNDSIGER USA’S ROLLE
Hawaiis demokratiske repræsentant i kongressen, Tulsi Gabbard, bekræfter analysen: Der er ingen ’moderate oprørere’ i Syrien.xxiii ’Assad er den mest genuine bekæmper af terrorister’.xxiv Gabbard og andre arbejder på at standse USA’s våbenstøtte til jihadisterne i Syrien ved lov.xxv

Mange så billedet af den toårige syriske dreng død på en strandkant i Tyrkiet. Drengens tante bekræfter offentligt Gabbards analyse og bestræbelser.xxvi Økonomen Jeffrey Sachsxxvii og de to republikanske politikere, Ron Paul og Richard Black, er stærke kritikere af USA’s ’skjulte krig’ i Syrien. Black udtaler, at USA aldrig har handlet så foragteligt og modbydeligt som i Syrien.xxviii
Aleppos befrielse 161213Aleppos befrielse
BEFRIELSEN AF ØSTALEPPO
Filmmager Carla Ortiz bekræfter analysen. Ortiz rejste i Syrien i otte måneder i 2016 for at lave en dokumentarfilm. Ortiz betoner, at alle i Aleppo var yderst lettede over befrielsen fra de jihadistiske ekstremister. Hun trygler USA om at stoppe i Syrien. xxix

Sociale medier svømmede over med festbilleder efter befrielsen. De blev ikke bragt i Vestens medier. Til gengæld var der absurde historier om, at den syriske hær henrettede civile i Østaleppo.
Ortiz bekræfter, at de fleste ’oprørere’ er udlændinge og forklarer, at de sidste desperate meldinger fra ’oprørere’ i Aleppo’ på sociale medier var falske. Ingen i Aleppo kunne få forbindelse til de sociale medier.xxx

Fredsforsker Jan Øberg rapporterede fra Aleppoxxxi, ligesom Carla Ortiz og de britiske journalister Lizzie Phelan, Robert Fisk, Vanessa Beeley og canadiske Eva Bartlett stik modsat Vestens udlægning.xxxii Fisk berettede, at jihadisterne henrettede folk, der forsøgte at flygte fra Østaleppo.xxxiii

Niels Krause i DR’s Deadline rapporterede om Østaleppo, som om hele Aleppo blev bombet af Assad. En utrolig falsk udlægning gentaget overalt i Vesten.xxxiv På sociale medier var de danske journalister, der rapporterede om Aleppo fra lande udenfor Syrien, til grin. Sociale medier svømmede over med festbilleder efter befrielsen. De blev ikke bragt i Vestens medier. Til gengæld var der absurde historier om, at den syriske hær henrettede civile i Østaleppo.xxxv

UNDERMINERING AF VESTENS PROPAGANDA
Den engelske journalist Patrick Cockburn skrev i 2016, at Aleppo tydede på, at alt hvad Vesten har rapporteret om Syrien er falsk.xxxvi En pointe er, at jihadisterne i Mosul og Aleppo fik vidt forskellig dækning, som om kun jihadisterne i Mosul er terrorister.xxxvii

Cockburn konkluderer i 2017, at alle rapporter fra ’oprørskontrollerede’ områder i Syrien siden 2013 er skabt i ledtog med jihadister. Alt andet ville have været for farligt.xxxviii Det gælder også rapporter fra FN og Læger Uden Grænser,xxxix der støttede sig til jihadister i Østaleppo.xl Eva Bartlett kunne forklare en pludselig knap så selvsikker vestlig journalist, at der ikke var en eneste uafhængig vestlig organisation i Aleppo.xli

DE HVIDE HJELME
Snesevis af rapporter viser, at De Hvide Hjelme ikke er en NGO hjælpe- men en propagandaorganisation med en engelsk lejesoldat som chef.xlii Fænomenet bør ikke overraske, idet et reklameselskab fik fem hundrede millioner dollars til at fabrikere materiale til at legitimere krigen i Irak.xliii BBC og andre medier er afsløret i at fabrikere propaganda om Syrien.xliv
white-helmets-al-qaida
Snesevis af rapporter viser, at De Hvide Hjelme ikke er en NGO hjælpe- men en propaganda-organisation med en engelsk lejesoldat som chef.

Swedish Doctors for Human Rights forklarer, at den behandling af små børn, som De Hvide Hjelme viser i en video, ville slå små børn ihjel.xlv De har også afsløret en video, brugt som information i FNs sikkerhedsråd i 2015, som oplagt falsk.xlvi At Hollywood gav De Hvide Hjelme en Oskarxlvii viser omfanget af vestens orkestrerede propaganda.xlviii

Politiken står bag journalist Nagieb Khajas ’dokumentarudsendelser’ om heltene De Hvide Hjelme i Aleppo. Da Carla Ortiz og andre talte med syrere fra Øst-Aleppo, var mange vrede og sagde, at De Hvide Hjelme arbejdede for jihadisterne eller var jihadisterne i Østaleppo.xlix

Folk, der arbejder med De Hvide Hjelme, laver propaganda.l Lægen Haifa Awad har også kun opereret i ’oprørernes’ områder.li Ligesom hun gjorde med Libyen.lii Det ofte citerede ’Syrian Observatory for Human Rights’ består af en mand i en lejlighed i Coventry, England, der ikke har været i Syrien i femten år.liii

DANSK TROVÆRDIG JOURNALISTIK
Rasmus Tantholdts reportager fra Syrien i 2016 samt Adam Holms dokumentar ’Tilbage til Damaskus’ (2016) var fyldt med billeder og syrere, der bekræfter min forklaring.

Tantholdt nuancerede i allerhøjeste grad den vestlige fortælling om Syrien, da han viste og forklarede, hvordan folk i Aleppo i swimmingpools forsøger at leve et almindeligt liv;liv hvordan Assads hær beskytter folk mod ISIS i Østaleppo, der bomber ind i civile områder i Aleppo; hvordan ISIS tvang børn til at henrette en række voksne syriske mænd for øjnene af et fyldt stadion i Palmyra; at de kristne og etniske mindretal i Syrien ville blive fordrevet og slået ihjel, hvis Assad blev fjernet og så videre.lv

Det er sandt, at Holmlvi og Tantholdt i deres egne ord undsiger Assads og andre syreres forklaringer. Det støtter kun min pointe, at Vestens dæmonisering gør det umuligt for folk i Vesten at anerkende syrernes virkelighed. Det er tankevækkende, at Tantholdt tydeligt ikke kan tro på Assad, når Assad siger, at han beskytter den syriske befolkning, på trods af at Tantholdt selv lige har dokumenteret det i Aleppo.lvii Senest har norske journalister haft vanskeligt ved at tro deres egne øjne og øren.lviii
Peter Ford, ambassadörPeter Ford
RUSLANDS BOMBER SKABER FRED
Den tidligere britiske ambassadør Peter Ford er en markant stemme til oplysning. Ford siger, at alternativet til Assad er et ekstremistisk styre i Syrien med fordrivelse om ikke drab på de forskellige etniske mindretal i Syrien som alawitter, kristne med videre.

For nylig fordømte redaktør for Veterans Today en FN-rapport om ’syriske krigs-forbrydelser’, fordi den ikke nævner, at vestlige lande står bag de jihadistiske lejesoldater, der havde besat Østaleppo.

Peter Ford siger, at russerne har den korrekte diagnose, at det er absurd at ville forhandle med jihadisterne. Der er ingen anden vej end at bombe dem ud.lix Han støttes af to tidligere NATO generaler,lx FN’s Carla Del Pontelxi og professor Kinzer,lxii der alle ser russernes bomber som en god ting og en betingelse for fred i Syrien.

Ford afviser også Amnesty International’s seneste rapport om ’Assads torturfængsel’ som komplet utroværdig.lxiii Det er værd at erindre om, at Amnesty i en række tilfælde har støttet, hvad der senere viste sig at være fabrikerede beviser, til støtte for vestens krige.lxiv Herunder Saddam Husseins ’Incubated Babies’ ved krigen mod Irak.lxv

For nylig fordømte redaktør for Veterans Today en FN-rapport om ’syriske krigsforbrydelser’, fordi den ikke nævner, at vestlige lande står bag de jihadistiske lejesoldater i Syrien, der havde besat Østaleppo.lxvi Rapporten bruger information fra The White Helmets.lxvii

RUSLAND HAR INTERNATIONAL RET PÅ SIN SIDE
Dr. Marcus Papadopoulos, engelsk politisk analytiker, redaktør af Politics First, forklarer, at de engelske politikere er helt galt på den om Syrien og Ruslands rolle.lxviii Han siger, ligesom en ekspert i international ret, at Rusland har ret til at hjælpe Syrien modsat vestlige lande som Danmark samt Tyrkiet, Saudi Arabien, Qatar med flere, der alle overtræder international ret ved at være i Syrien:

”Folkeretten er nedskrevet i FN-pagten, der slår fast, at væbnet magt kun kan ske, hvis der er et mandat fra FN’s Sikkerhedsråd, hvis en regering beder om hjælp, eller der er tale om selvforsvar. ”lxix

Sandheden er modsat mediernes udlægning. For eksempel Politikens Anders Jerichow, som jeg undrede mig over i en artikel sidste år:lxx ”De russiske fly spreder død og ødelæggelse over det syriske samfund og en civil befolkning – lige foran vores øjne. ”lxxi
isis-dodar-islamic-state-henrettelseISIS som vuxit fram bl.a. tack vare USA:s politik (Obama) och stöd
VESTEN STÅR BAG DE JIHADISTISKE LEJESOLDATER
Den amerikanske demokrat Dennis Kucinic, der har søgt at rejse rigsretssag mod den tidligere præsident Bush og vicepræsident Dick Cheney, er enig med ambassadør Ford.lxxii

Kucinic forklarer, at USA bevæbner jihadisterne, fordi man ønsker, at islamister får kontrol i regionen.lxxiii Som i Libyen.lxxiv Vestens politikere støtter som bekendt Saudi Arabien:lxxv ”An ISIS that has made it”.lxxvi

Tyrkiets præsident Erdogan lovede angiveligt Assad i 2011 at standse ’oprøret’ i Syrien, hvis Assad ville give plads til mellem en fjerdedel og en tredjedel ministre fra det muslimske broderskab i den syriske regering.lxxvii
Daværende udenrigsminister Kerry indrømmer i en lækket optagelse, at USA lod ISIS vokse i håb om, at det ville føre til Assads fald.

WikiLeaks og andre bekræfter Vestens støtte til jihadisterne.lxxviii I en bulgarsk dokumentar fra 2017 bekræfter jihadisterne samarbejdet.lxxix

Daværende udenrigsminister Kerry indrømmer det i en lækket optagelse, hvor han forklarer, at USA lod ISIS vokse i håb om, at det ville føre til Assads fald; men at russernes indblanding standsede ISIS.lxxx Talsmand for det amerikanske udenrigsministerium, John Kirby, bekræfter, at USA kontrollerer jihadisterne og har endda truet russerne med at sætte dem til angribe russiske byer.lxxxi

Vesten og lande i regionen støtter, bevæbner,lxxxii hjælperlxxxiii og bomber for ISIS.lxxxiv

En amerikansk pilot forklarer, at de amerikanske fly blev nægtet tilladelse til at bombe i 75 procent af tilfældene, hvor de kunne have bombet ISIS.lxxxv Piloten forklarer videre: ”Jeg forstår overhovedet ikke denne strategi, fordi det er det, der har givet ISIS fordelen og evnen til at rekruttere.”

At Vesten af og til bomber ISIS, som de hævder, udstiller kynismen i den førte politik. I december 2016 blev NATO-rådgivere fanget sammen med jihadister i den østlige del af Aleppo.lxxxvi
isis-steigan-161222-islamic-state”Syriens befriare”
DE FLESTE LEJESOLDATER ER IKKE SYRERE
Mediernes løgne legitimerer og dækker over, at Vestenlxxxvii samt lande i regionen rekrutterer, træner og bevæbner lejesoldater til at bekæmpe den syriske hær og fjerne Assad.lxxxviii Siden 2013 har EU tilladt sig selv at sende våben til de jihadistiske ’oprørere’ i Syrien, hvilket FN betegner som at hælde benzin på bålet.lxxxix

Mediernes løgne legitimerer og dækker over, at Vesten samt lande i regionen rekrutterer, træner og bevæbner lejesoldater til at bekæmpe den syriske hær og fjerne Assad.
Lækkede ISIS dokumenter afslørede 22.000 især ikke-syriske navne
.xc En analyse viser 72 procent arabisk herkomstxci kun 1,7 procent syrere.xcii Den syriske regering anslår, at der har været 360.000 udenlandske soldater i Syrien.xciii Russerne oplyser at have dræbt 35.000 jihadister fra februar til september 2016.xciv Syrerne oplyser i øvrigt, at de mest brutale ledere for jihadisterne rekrutteres fra Skandinavien.xcv

Der er tale om ekstremister og i bedste fald forvirrede folk, der terroriserer, voldtager og myrder den syriske befolkning.xcvi Ikke underligt at amerikanske elitesoldater finder det absurd at skulle træne den slags folk.xcvii
John Kerry images
PLOTTET OM SYRIEN
Udenrigsminister Kerrys indrømmelse og alle andre kritiske fakta om Vestens ’skjulte’ rolle undertrykkes af de vestlige medier, jævnfør en professor i medievidenskab.xcviii Vestens løgne dækker over realiteterne i Syrien, som er en banal krig for geopolitisk magt og ressourcer.xcix

Vestens løgne dækker over realiteterne i Syrien, som er en banal krig for geopolitisk magt og ressourcer.

Robert F. Kennedy Jr. forklarer, at USA’s forsøg på regime-change’ skyldes, at Assad har afvist rørledninger fra Saudi Arabien og Qatar gennem Syrien.c Det er dog højest en del af forklaringen.ci De-klassificerede CIA dokumenter afslører planer for Syrien helt tilbage til 1986, lang tid før der var tale om rørledninger.cii

Israel har givet Dick Cheney og mediemogulen Murdoch mfl. oliekoncessioner i Syrien.ciii Tyrkiet tømte Aleppo for rigdomme og har købt store mængder olie af ISIS i Syrien.civ

VESTENS ’HUMANITÆRE’ HYKLERI
Det var den amerikanske præsident Bill Clinton, der forrådte Nürnberg principperne og ændrede rationalet for krig fra et spørgsmål om følge international ret til et ’humanitært’ spørgsmål om at bekrige dæmoniske ledere, som befolkninger skal reddes fra.cv

Medierne undertrykker, at det er vestens boykot af Syrien, der forårsager den største humanitære katastrofe siden Anden Verdenskrig, som især rammer civil-befolkningen og syge børn.

Men de humanitære begrundelser er både dybt ulovlige og fuldkommen vanvittige.cvi For krigene er hver gang endt med op til hundredtusindvis uskyldige døde, umenneskelige lidelser i årevis og folk efterladt i ’failed states’ uden håb om en fremtid, hvor de har det usigeligt ringere end inden den humanitære krig.

Medierne fastholder den falske fortælling om Assad, der legitimerer og understøtter jihadisternes massemord på den syriske befolkning.cvii De undertrykker også, at krigene i Libyen og Syrien er den væsentligste årsag til flygtningekrisen i Europa.cviii Sidst men ikke mindst undertrykker de, at det er vestens boykot af Syrien, der forårsager den største humanitære katastrofe siden Anden Verdenskrig, som især rammer civilbefolkningencix og syge børn.cx
Humanitär imperialism imagesCA3Z9MDQ
På den måde understøtter medierne massivt en syg vestlig politik og får folk til at tro, at det er Assad, der mishandler den syriske befolkning. Vestlige hjælpeorganisationer er lige så tavse om den virkelige sammenhæng, mens de på hyklerisk vis beder folk om at hjælpe den syriske befolkning.cxi

Så mens medier og hjælpeorganisationer vildleder folk til at føle sig humanitære på syrernes bekostning, så lever kristne i Syrien i stadig frygt for, at Assad bliver fjernet,cxii mens den katolske leder i Syrien taler for døve øren i sin appel om at ende sanktionerne.cxiii For vestlige politikere søger kun at skærpe sanktionernecxiv mens de fortsat fodrer terroristerne med våben. Blinde (venstrefløjs-) politikere fuldender absurditeten og taler for militær indgriben for at hindre Assad i yderligere at skade befolkningen.

Den britiske forfatter og journalist Robert Fisk har en rammende diagnose, når han siger, at de jihadistiske terrorister og vestlige ledere er i samme liga: De gør alt for penge.cxv Det samme synes at gælde vestens journalister, akademikere og hjælpeorganisationer.

Referenser.


i http://21stcenturywire.com/2016/05/20/syria-french-academic-exposes-left-wing-charlatans-as-harbingers-of-terrorism/; http://dissidentvoice.org/2016/09/unreliability-spinelessness-of-the-western-left/

ii http://www.wsws.org/en/articles/2001/03/koso-m01.html; https://www.youtube.com/watch?v=ljEAyryiwsg&t=245s; http://rense.com/general94/nurem.htm

iii http://homosociologicus.com/syria; http://www.counterpunch.org/1999/06/15/war-crimes-law-applies-to-u-s-too/; http://www.truth-out.org/news/item/35486-human-rights-lawyer-francis-boyle-on-us-war-crimes-the-refugee-crisis-in-europe-and-more

iv http://arbejderen.dk/indland/forskere-efterlyser-dansk-evaluering-af-libyen-krig

v https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmdfence/106/106.pdf; http://www.claritypress.com/McKinney.html; http://rense.com/general94/nurem.htm; http://www.salon.com/2016/09/16/u-k-parliament-report-details-how-natos-2011-war-in-libya-was-based-on-lies/; http://www.wsws.org/en/articles/2001/03/koso-m01.html; https://www.youtube.com/watch?v=ljEAyryiwsg&t=245s http://www.investigaction.net/en/libyan-labels-a-journey-through-the-guardians-coverage-of-the-libyan-disaster/; http://www.sarantakos.com/kosovo/ks21nurnberg.html

vi https://www.youtube.com/watch?v=7oC1NB9tZg0

vii https://www.bostonglobe.com/opinion/2016/02/18/the-media-are-misleading-public-syria/8YB75otYirPzUCnlwaVtcK/story.html

viii http://homosociologicus.com/syria; https://www.amazon.com/Dirty-War-Syria-Tim-Anderson/dp/0973714786

ix http://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-un-idUSBRE94409Z20130505; http://arbejderen.dk/udland/fn-kommission-uenig-om-hvem-der-har-brugt-giftgas; http://politiken.dk/udland/art5445456/FN-Intet-afg%C3%B8rende-bevis-for-kemiske-v%C3%A5ben-i-Syrien; http://www.globalresearch.ca/german-intelligence-al-qaeda-all-over-syria/32105; http://www.globalresearch.ca/report-rebels-responsible-for-houla-massacre/31340

x https://consortiumnews.com/2015/12/22/a-call-for-proof-on-syria-sarin-attack/

xi https://www.lrb.co.uk/v35/n24/seymour-m-hersh/whose-sarin; https://www.lrb.co.uk/v36/n08/seymour-m-hersh/the-red-line-and-the-rat-line;

xii http://homosociologicus.com/syria

xiii http://journal-neo.org/2015/12/20/bashar-al-assad-the-democratically-elected-president-of-syria/; http://ahtribune.com/world/north-africa-south-west-asia/syria-crisis/574-president-assad.html

xiv http://www.mintpressnews.com/six-years-war-death-destruction-syrians-speak/226037/

xv http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10770311/Syria-As-the-bombs-fall-the-people-of-Damascus-rally-round-Bashar-al-Assad.html; http://ahtribune.com/world/north-africa-south-west-asia/syria-crisis/574-president-assad.html; https://sputniknews.com/politics/201512201032055880-bashar-assad-enjoys-public-support-syria-western-propaganda/

xvi http://webtv.un.org/watch/bashar-ja%E2%80%99afari-syria-and-us-peace-council-representatives-on-syria-press-conference/5077088426001

xvii https://gowans.wordpress.com/2016/10/22/the-revolutionary-distemper-in-syria-that-wasnt/; http://jinge.se/allmant/hur-borjade-kriget-i-syrien-i-mars-2011.htm; http://ahtribune.com/world/north-africa-south-west-asia/syria-crisis/1135-day-before-deraa.html

xviii https://sputniknews.com/middleeast/201601161033242560-indian-ambassador-syria-war/; http://ahtribune.com/world/north-africa-south-west-asia/syria-crisis/1203-eva-filipi.html

xix https://www.youtube.com/watch?v=DnLom2b7V7Q

xx http://www.globalresearch.ca/the-media-coverage-on-syria-is-the-biggest-media-lie-of-our-time-interview-with-flemish-priest-in-syria/5571199

xxi http://www.independent.co.uk/voices/comment/i-had-five-sons-now-i-have-four-syrias-senior-cleric-pardons-the-rebels-who-killed-his-son-8835441.html

xxii http://www.globalresearch.ca/eyewitness-to-the-syrian-rebellion-late-father-frans-denounced-a-violent-opposition-instigated-and-paid-by-foreign-interests/5378784; http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10751067/Dutch-priest-murdered-in-his-church-in-the-besieged-Syrian-city-of-Homs.html; https://www.nytimes.com/2014/04/08/world/middleeast/dutch-priest-shot-to-death-in-syrian-city-homs.html

xxiii https://www.youtube.com/watch?v=d06ExRd6INU; https://www.youtube.com/watch?v=0kJcGivkwrM&spfreload=1

xxiv https://mobile.almasdarnews.com/article/u-s-congresswoman-calls-iraqi-syrian-leaders-sincere-fighting-terrorism/

xxv http://www.npr.org/2016/12/10/505079126/hawaii-congresswoman-tulsi-gabbard-introduces-bill-to-halt-u-s-arms-supplies-to; http://www.activistpost.com/2017/03/dr-rand-paul-introduces-tulsi-gabbards-stop-arming-terrorists-act-senate.html

xxvi https://medium.com/@TulsiGabbard/my-country-was-destroyed-b0aecb445478#.ulfbdtkbv

xxvii https://www.information.dk/debat/2016/03/saadan-skaber-stabilitet-syrien

xxviii http://www.fort-russ.com/2016/07/us-senator-we-have-never-done-anything.html?m=1

xxix https://www.newcoldwar.org/actress-carla-ortiz-returns-from-syria-pleads-on-cnn-to-end-war-and-intervention/

xxx http://www.telesurtv.net/english/news/Bolivian-Filmmaker-Debunks-Mainstream-Lies-on-Syria-20161231-0002.html; https://www.rt.com/news/370364-anissa-aleppo-twitter-shelling/

xxxi http://arbejderen.dk/blog-indlæg/jan-øberg/de-krige-i-syrien-aleppos-og-nyhedsdækningens-fald

xxxii http://www.arbejderen.dk/udland/aleppo-blev-helt-klart-befriet; http://www.mintpressnews.com/journey-to-aleppo-exposing-the-truth-buried-under-nato-propaganda/220563/; http://www.mintpressnews.com/aleppo-how-us-saudi-backed-rebels-target-every-syrian/222594/

xxxiii http://www.counterpunch.org/2016/12/14/there-is-more-than-one-truth-to-tell-in-the-terrible-story-of-aleppo/

xxxiv https://www.sott.net/article/325238-Western-corporate-media-disappears-over-1-5-million-Syrians-and-4000-doctors; http://21stcenturywire.com/2016/06/15/syria-aleppo-doctor-demolishes-imperialist-propaganda-and-media-warmongering/

xxxv http://thefreethoughtproject.com/10-aleppo-syrian-media-lies/?__hstc=143095274.da6f200e001272eb17f4b4059cd0898b.1484682229511.1484682229511.1484682229511.1&__hssc=143095274.1.1484682229512&__hsfp=1698655981

xxxvi http://www.independent.co.uk/voices/syria-aleppo-iraq-mosul-isis-middle-east-conflict-assad-war-everything-youve-read-could-be-wrong-a7451656.html; http://www.independent.co.uk/voices/aleppo-crisis-syrian-war-bashar-al-assad-isis-more-propaganda-than-news-a7479901.html

xxxvii http://www.independent.co.uk/voices/iraq-syria-aleppo-mosul-patrick-cockburn-propaganda-we-consume-a7373951.html

xxxviii https://www.lrb.co.uk/v39/n03/patrick-cockburn/who-supplies-the-news; http://steigan.no/2017/03/11/vestlige-logner-er-ikke-lenger-noen-hemmelighet/;

xxxix http://dissidentvoice.org/2016/05/about-bias-and-propaganda-on-syria/; http://www.gorilla-radio.com/tag/chris-cook-rick-sterling/; https://consortiumnews.com/2016/08/23/propaganda-for-syrian-regime-change/

xl https://sputniknews.com/middleeast/201612141048565188-un-staff-not-allowed-into-syria/; https://timhayward.wordpress.com/2016/12/30/truth-a-casualty-neglected-by-medicins-sans-frontieres-msf-in-syria/

xli https://www.youtube.com/watch?v=g1VNQGsiP8M

xlii http://www.alternet.org/world/inside-shadowy-pr-firm-thats-driving-western-opinion-towards-regime-change-syria#.V_LG8aeRFx1.facebook; http://truepublica.org.uk/global/the-white-helmet-controversy/; https://consortiumnews.com/2016/10/23/the-white-helmets-controversy/

xliii http://projectcensored.org/propaganda-fake-news-media-lies/?mc_cid=615d33cd27&mc_eid=baf2d4a30b; https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2016-10-02/fake-news-and-false-flags-how-the-pentagon-paid-a-british-pr-firm-500m-for-top-secret-iraq-propaganda

xliv https://www.craigmurray.org.uk/archives/2013/10/fake-bbc-video/; http://www.jonathan-cook.net/blog/2017-03-08/is-the-bbc-still-lying-over-syria-footage/; http://landdestroyer.blogspot.dk/2012/05/bbc-deceitfully-posts-images-from-iraq.html; https://www.rt.com/news/380771-rt-fakecheck-news-project/

xlv http://theindicter.com/swedish-doctors-for-human-rights-swedhr-denounce-white-helmets-video-macabre-manipulation-of-dead-children-and-staged-chemical-weapons-attack-to-facilitate-a-no-fly-zone-in-syria/; video Swedish doctor, March 8, 2017: https://www.youtube.com/watch?v=ijcA3LCKCl0

xlvi http://www.globalresearch.ca/white-helmets-movie-fake-lifesaving-and-malpractices-on-children/5580529; https://www.youtube.com/watch?v=9nj6fc69qjM

xlvii https://consortiumnews.com/2017/02/24/syrian-war-propaganda-at-the-oscars/

xlviii https://consortiumnews.com/2016/09/23/how-us-propaganda-plays-in-syrian-war/; http://steigan.no/2017/03/17/alliansen-hollywood-pentagon-og-militainment/; http://theindicter.com/why-is-sweden-giving-the-alternative-nobel-prize-to-syrias-white-helmets/

xlix https://www.newcoldwar.org/actress-carla-ortiz-returns-from-syria-pleads-on-cnn-to-end-war-and-intervention/; https://www.rt.com/news/370344-white-helmets-aleppo-residents/; https://southfront.org/double-life-of-white-helmets-volunteers-by-day-terrorists-by-night-photos/

l http://www.dr.dk/nyheder/kultur/film/dansk-instruktoer-mange-lever-i-glad-uvidenhed-om-hvad-der-foregaar-i-syrien

li http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art5638804/Haifaa-Awad-Vi-m%C3%A5-ikke-tie-mens-Syrien-langsomt-bl%C3%B8der-ihjel

lii http://dagensmedicin.dk/hun-hjalp-de-sarede-oprorere-pa-libysk-hospital/

liii http://anonhq.com/truth-behind-oft-quoted-syrian-observatory-human-rights/

liv http://nyheder.tv2.dk/udland/2016-09-04-samme-by-nogle-ligger-ved-poolen-andre-bliver-bombet-ihjel

lv http://nyheder.tv2.dk/udland/2016-03-31-tantholdt-i-palmyra-her-henrettede-boern-voksne-fanger

lvi http://www.dr.dk/nyheder/udland/dr-i-damaskus-i-verdens-farligste-land-droemmer-man-om-turister

lvii https://www.youtube.com/watch?v=KSWu1n7I2_A

lviii http://www.vg.no/nyheter/utenriks/aleppo/oest-aleppo-livet-i-en-oedelagt-by/a/23934169/

lix https://www.youtube.com/watch?v=XEgh1Wi-YEk

lx http://www.express.co.uk/news/uk/644269/Syria-airstrikes-General-Lord-Dannatt-Britain-copy-Russia-support-Assad; https://sputniknews.com/middleeast/201602151034807027-russia-syria-peace/

lxi https://www.yahoo.com/news/russian-air-strikes-syria-good-thing-del-ponte-192804180.html

lxii https://www.bostonglobe.com/opinion/2016/02/12/syria-thank-you-russia/UNKMxrzQvvAt8j4sJH03mJ/story.html

lxiii http://www.informationclearinghouse.info/46492.htm; https://sputniknews.com/radio_hard_facts/201702151050664352-amnesty-international-syria-prison-saydnaya/

lxiv http://www.counterpunch.org/2016/03/04/the-caesar-photo-fraud-that-undermined-syrian-negotiations/; http://www.countercurrents.org/boyle231012.htm

lxv http://www.antiwar.com/orig/cohen1.html; https://en.wikipedia.org/wiki/Nayirah_(testimony)

lxvi http://journal-neo.org/2017/03/16/un-report-on-syrian-war-crimes-is-a-bad-joke/

lxvii http://arretsurinfo.ch/a-flawed-un-investigation-on-syria-based-on-account-by-pro-rebel-syrian-white-helmets-that-was-full-of-contradictions/

lxviii https://www.youtube.com/watch?v=CSNT_5KJd-o; https://sputniknews.com/radio_hard_facts/201703151051598323-syria-six-years-of-carnage-and-chaos/

lxix http://arbejderen.dk/indland/danmark-bliver-part-i-ulovlig-angrebskrig-i-syrien

lxx http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/USAs-politiske-system-er-korrupt

lxxi http://politiken.dk/debat/klummer/jerichow/art5611083/Putin-har-gennemskuet-Vestens-ynkelige-passivitet

lxxii https://www.youtube.com/watch?v=I0uzJbf3b3E&t=4s

lxxiii http://www.foxnews.com/opinion/2017/03/14/dennis-kucinich-why-are-at-war-in-syria.html

lxxiv https://www.youtube.com/watch?v=WrKteSrZJbY; http://www.informationclearinghouse.info/article28666.htm; https://www.amazon.com/dp/1594037175/ref=olp_product_details?_encoding=UTF8&me=

lxxv http://journal-neo.org/2016/09/03/saudi-arabia-the-bloody-wonderland/

lxxvi https://www.nytimes.com/2015/11/21/opinion/saudi-arabia-an-isis-that-has-made-it.html

lxxvii https://www.alarabiya.net/articles/2011/09/29/169334.html;
http://www.geopolitica.ru/en/article/rise-and-fall-neo-ottomanism-syria#.WNAM6Ts19IV

lxxviii http://raeson.dk/2016/hvorfor-accepterer-vesten-at-israel-stoetter-terrorgrupper-i-syrien/; http://www.truth-out.org/progressivepicks/item/33180-wikileaks-reveals-how-the-us-aggressively-pursued-regime-change-in-syria-igniting-a-bloodbath; http://www.express.co.uk/news/world/737430/CIA-ISIS-Wikileaks-Carter-Cables-III-Julian-Assange; http://journal-neo.org/2016/12/16/aleppo-starts-uncovering-washingtons-evil-designs/; https://medium.com/insurge-intelligence/former-turkish-counter-terror-chief-exposes-governments-support-for-isis-d12238698f52#.bt3a85xep

lxxix https://www.youtube.com/watch?v=Ci0be87Nkco&feature=youtube_gdata_player

lxxx http://redstatewatcher.com/article.asp?id=56357; http://www.voltairenet.org/article194952.html: http://thefreethoughtproject.com/leaked-audio-sec-kerry-reveals-us-allowed-rise-isis/

lxxxi http://www.counterpunch.org/2016/10/05/did-i-say-that-state-department-official-admits-ties-to-terrorist-groups/

lxxxii https://conservativedailypost.com/breaking-leaked-audio-footage-between-john-kerry-and-obama-they-created-isis/; http://www.globalresearch.ca/u-s-military-aid-to-al-qaeda-routine-shipments-of-weapons-to-syrian-freedom-fighters/5548960; http://www.globalresearch.ca/the-dirty-war-on-syria-washington-supports-the-islamic-state-isis/5494957; http://journal-neo.org/2015/10/09/the-mystery-of-isis-toyota-army-solved/; https://www.rt.com/op-edge/361033-syria-russia-us-kerry/; https://www.sott.net/article/307561-Beyond-belief-The-US-finally-explains-why-they-ve-avoided-bombing-ISIS-oil-wells; http://www.nytimes.com/2012/06/21/world/middleeast/cia-said-to-aid-in-steering-arms-to-syrian-rebels.html?pagewanted=all&_r=0

lxxxiii https://www.rt.com/op-edge/374084-isis-syria-militants-advance/

lxxxiv http://russia-insider.com/en/politics/syria-claims-israeli-jets-were-aiding-islamic-state-near-palmyra/ri19241; http://www.syrianews.cc/us-bombs-syrian-soldiers-aiding-al-qaeda/; http://katehon.com/article/nato-now-isiss-air-force; https://www.rt.com/news/381086-israeli-jets-syria-strikes/

lxxxv http://freebeacon.com/national-security/us-pilots-confirm-obama-admin-blocks-75-percent-of-isis-strikes/

lxxxvi https://southfront.org/breaking-14-us-led-coalition-military-advisers-captured-by-syrian-special-forces-in-aleppo/; http://steigan.no/2016/12/21/syria-offentliggjor-liste-over-utenlandske-agenter-i-aleppo/

lxxxvii http://www.informationclearinghouse.info/article30769.htm; https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/sep/10/silent-military-coup-took-over-washington

lxxxviii https://www.opednews.com/populum/page.php?f=Whose-Spring-The-CIA-s-Ha-by-Saman-Mohammadi-120622-705.html; https://consortiumnews.com/2016/09/29/how-the-us-armed-up-syrian-jihadists/; http://www.telesurtv.net/english/news/US-to-Train-Thousands-of-Syrian-Rebels-per-Year-20150116-0004.html; http://www.globalresearch.ca/how-britain-funded-syrias-moderate-armed-opposition-aka-terrorists-with-a-human-face/5551093; http://www.globalresearch.ca/u-s-military-aid-to-al-qaeda-routine-shipments-of-weapons-to-syrian-freedom-fighters/5548960

lxxxix http://arbejderen.dk/udland/h%C3%A6ld-ikke-benzin-p%C3%A5-b%C3%A5let-i-syrien

xc http://www.dailymail.co.uk/news/article-3484702/Names-family-details-22-000-jihadis-revealed-huge-cache-leaked-ISIS-HR-forms.html

xci http://www.dw.com/en/report-most-eu-foreign-fighters-come-from-four-countries/a-19159597

xcii https://en.zamanalwsl.net/news/14541.html

xciii https://nsnbc.me/2016/09/25/al-moallem-at-un-general-assembly-360000-foreign-fighters-entered-syria-since-2011/; https://southfront.org/syrian-war-report-october-10-2016-35500-terrorists-killed-in-6-months-2/

xciv https://southfront.org/syrian-war-report-october-10-2016-35500-terrorists-killed-in-6-months-2/; https://www.rt.com/news/344214-russia-killed-isis-militants/

xcv http://www.presstv.ir/Detail/2017/03/14/514285/Syria-Assad-statement-to-European-media

xcvi http://21stcenturywire.com/2017/03/07/us-hostage-survives-terrorist-ordeal-in-syria-delivers-stunning-message-to-us-uk-regime-change-crowd/

xcvii https://sofrep.com/63764/us-special-forces-sabotage-white-house-policy-gone-disastrously-wrong-with-covert-ops-in-syria/

xcviii http://www.alternet.org/grayzone-project/why-media-ignoring-leaked-us-government-documents-about-syria

xcix http://www.globalresearch.ca/planning-chaos-in-the-middle-east-destruction-of-societies-for-foreign-money-control/5445509; https://www.thenation.com/article/why-is-the-foreign-policy-establishment-spoiling-for-more-war-look-at-their-donors/

c http://www.b.dk/globalt/hvorfor-araberne-ikke-oensker-usa-i-syrien; http://www.counterpunch.org/2016/09/15/assads-death-warrant/

ci http://www.truth-out.org/news/item/37685-the-war-against-the-assad-regime-is-not-a-pipeline-war

cii http://www.mintpressnews.com/declassified-cia-report-exposes-25-years-u-s-plans-destabilize-syria/225553/

ciii http://raeson.dk/2016/hvorfor-accepterer-vesten-at-israel-stoetter-terrorgrupper-i-syrien/; http://www.middleeasteye.net/columns/how-islamist-rebels-engineered-israel-s-oil-grab-syria-740568063; https://wikileaks.org/clinton-emails/emailid/18328

civ http://www.globalresearch.ca/syrian-chambers-of-industry-turkey-has-been-stealing-from-aleppos-factories/5319465; https://www.rt.com/news/326567-is-export-oil-turkey/; https://www.rt.com/news/336967-isis-files-oil-turkey-exclusive/; http://www.huffingtonpost.com/david-l-phillips/research-paper-turkey-isi_b_8808024.html http://ig.ft.com/sites/2015/isis-oil/; http://www.haaretz.com/middle-east-news/isis/1.686287

cv http://www.counterpunch.org/2016/05/13/the-great-leap-backward-americas-illegal-wars-on-the-world/; http://www.counterpunch.org/2015/11/27/the-ideology-of-humanitarian-imperialism/; https://monthlyreview.org/product/humanitarian_imperialism/

cvi https://consortiumnews.com/2016/10/06/the-forgotten-libyan-lessons-and-the-syrian-war/

cvii http://www.dr.dk/nyheder/udland/syrien-efter-6-aar-oproeret-der-endte-i-katastrofe;

cviii https://southfront.org/wikileaks-depopulation-of-syria-is-part-of-the-us-strategy/

cix http://steigan.no/2016/10/15/okonomisk-beleiring-av-syria/; http://www.thecanary.co/2016/09/30/leaked-un-report-drops-a-bombshell-slamming-the-uk-and-us-for-their-role-in-the-syrian-crisis/; http://www.independent.co.uk/voices/syria-syrian-war-us-eu-sanctions-bashar-al-assad-patrick-cockburn-a7350751.html; https://theintercept.com/2016/09/28/u-s-sanctions-are-punishing-ordinary-syrians-and-crippling-aid-work-u-n-report-reveals/;

cx http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-sanctions-idUSKBN16M1UW; http://presstv.com/Detail/2017/03/15/514479/Syria-West-sanctions-WHO-cancer

cxi http://medialens.org/index.php/alerts/alert-archive/2016/828-media-silence-over-deadly-sanctions-from-iraq-to-syria.html

cxii http://en.shafaqna.com/news/43728

cxiii http://en.radiovaticana.va/news/2017/01/12/syrias_catholic_leader_calls_for_end_to_western_sanctions/1285337

cxiv http://www.aljazeera.com/news/2017/02/russia-china-veto-resolution-syria-sanctions-170228170547908.html; http://journal-neo.org/2017/02/26/no-amount-of-propaganda-qualifies-as-h…

cxv http://www.independent.co.uk/voices/aleppo-falls-to-syrian-regime-bashar-al-assad-rebels-uk-government-more-than-one-story-robert-fisk-a7471576.html

Läs vidare i några artiklar om Syrien.
Seymour Hersh: Obama stoppade Syrien-anfall pga. bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta, Damaskus
Hur Turkiet planerade gasattacken i Syrien med USA:s hjälp
Syriens rebeller planerar ny gasattack
USA:s färska och äldre stöd till terrorister
Besvikna terroriststödjarna USA & Co desinformerar om Aleppo
Kongressledamot i USA: Vi finansierar terroristgrupper i Syrien
USA:s plan för styckning av Syrien
USA har använt utarmat uran i Syrien och Irak enligt Pentagon
EU villigt betala Assad om terrorister får styra del av Syrien
USA hjälper ISIS att inta stora staden Deir Ezzor i Syrien
Varför kapitulerar inte rebellerna?
http://jinge.se/allmant/ambassador-niklas-kebbon-skadar-sveriges-utrikespolitik.htm
http://jinge.se/allmant/massakern-i-ghouta-syrien-falska-videoinspelningar.htm

Ledamot i USA:s kongress har lagförslag för att hindra fortsatt stöd till terroristerna
Fekad propagandafilm om White Helmets vinner Oscar
White Helmets och CNN medger falsk videopropaganda
Skavlan marknadsför terroristvännen ”White Helmets”
New York Times: USA-stödda moderata rebeller strider tillsammans med al-Qaida
Människor i Aleppo firar julen och segern över USA-stödd terrorism
USA: Bra kongressrapport om Syrien
USA:s interventionspolitik huvudorsak till svälten i Syrien
Vapenvila och fortsatt kamp mot terroristerna i Syrien som fått nya vapen av USA
USA gav ISIS 45 minuters förvarning inför bombning
Hersh: Obama stoppade Syrienanfall pga bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta
Aftonbladet låter Bana göra reklam för terroristerna i al-Nusra
Bana är ingen Anne Frank – används i hänslös propaganda för terrorister som halshögg 11-årig pojke
Aftonbladet desinformerar om Syrien
Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien
http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm
De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
Lögner om Syrien
Vem startade kriget i Syrien?
USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

Universitetslektor Tim Andersons bok ”Det smutsiga kriget mot Syrien” är saklig, faktarik och har massor av referenser.

tim-anderson

i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , FN-stadgan


7 svar till “Baseras Västs krig på lögner? Sviker media sitt ansvar ?”

  1. Den logiska frågan blir då: Vilka äger västmedia och i vilkas intressen ljuger samme media?

  2. Adam Johnson skriver på Twitter att 17 av USA:s 20 ledande tidningar stödjer detta brott mot folkrätten, utan bevis för övrigt att Syrien genomfört gasattacken.Fair:
    Houston Chronicle var emot medan Los Angeles Daily News and Orange County Register intog en avvaktande position. USA:s stora tidningar stödjer brott mot folkrätt
    Fem stora amerikanska tidningar-New York Times, Washington Post, USA Today, Wall Street Journal och New York Daily News-erbjuder inget utrymme för någon motståndare till Donald Trumps attack på Syrien. Däremot publicerade de fem tidningarna totalt 18 op-eds, kolumner eller ”nyhetsanalys”-artiklar (uppklädda till debattartiklar) som antingen prisade flygangreppet eller kritiserade det för att inte vara tillräckligt hårt.

    Vad skulle en undersökning av svenska tidningar visa?

    • Skulle säga uppemot 90% leker med att agera USAs propaganda lakejer. Vi vet ju att vad det gäller utrikesnyhetsförmedling sysslar med klipp-och-klistra journalistik. TT är också privatägd, precis som Reuters, AP och APT. Det går att ringa in ägarna således.