Varför ska man ha krigsövningen Aurora 17?


Pelle Sunvisson har för kampanjen ”Stoppa krigsövningen Aurora!” replikerat Repliken i DN på lång artikel i DN Debatt 16/5 av utrikesminister Hultqvist och ÖB Bydén”DN Debatt. ”Risk för desinformation om militärövningen Aurora”” (http://www.dn.se/debatt/risk-for-desinformation-om-militarovningen-aurora/). Hultqvist och Bydén skriver inledningsvis ”Det finns en uppenbar risk för påverkans- och informationsoperationer i anslutning till höstens militärövning Aurora 17. Om en felaktig bild av övningens syfte och inriktning sprids kan det skapa oro hos allmänheten samtidigt som förtroendet för våra myndigheter undermineras. Sveriges riksdag har i sitt försvarsbeslut ställt sig bakom en inriktning där den militära förmågan stegvis ska byggas upp utifrån ett nationellt perspektiv. Bakgrunden är det förändrade omvärldsläget som i vårt närområde tydligt markerats genom den ryska annekteringen av Krim och den pågående aggressionen mot Ukraina.”
Hult och Bygden
Jag har på bloggen replikerat Demonisera inte fredsmarscher mot krigsövningen Aurora 17, och saklig försvarsdebatt!, och har också publicerat en skarpare kritik av Jan Öberg Jan Öberg: Svenska försvarsmaktens desinformation

Pelle Sunvissons replik.

Vi delar försvarsministerns och överbefälhavarens oro för desinformation. Det är därför inte utan oro vi läser deras debattinlägg, skriver Pelle Sunvisson, kampanjen ”Stoppa krigsövningen Aurora!”.
De skriver bland annat: ”Om en felaktig bild av övningens syfte och inriktning sprids kan det skapa oro hos allmänheten samtidigt som förtroendet för våra myndigheter undermineras.”

Det är problematiskt att de inblandade själva inte lyckats ge en klar bild av syftet. Å ena sidan handlar det om ”en eskalerande konflikt i vårt närområde” som Sverige intervenerar i. Å andra sidan ska övningen ”ytterst handla om ett angrepp på Sverige ska medför orimliga kostnader för en angripare”. Den här tvetydigheten syns i tisdagens text och har funnits med från allra första stund. Det visar det utkast till scenario som fanns bland de dokument vi fick efter att vi från Försvarsmakten begärt att få ta del av all dokumentation om Aurora.
NATO. Boken Sverige,NATO och säkerheten
I förhållandet till det egna scenariot förefaller Hultqvists påstående i en intervju i DN (6/5 2017) därför som märkligt: ”Det måste vara vår suveräna rätt att bedriva en sådan här övning utan att någon annan ska försöka att propagandistiskt sätta in den i något slags spänningshöjande scenario.”

I det utlämnade scenariot beskrivs övningarna nämligen som en del av den ökade spänningen: ”Nato har under de senaste åren ökat sin närvaro i området och genomfört flera större militära övningar med medlemsländer och där partnerländer som B-land, Sverige och Finland har varit delaktiga.”

Motivet ska från Nato:s sida ha varit att ”upprätthålla en militär jämvikt”. Militär jämvikt och suverän rätt är skäl som också anförs från ryskt håll. Tyvärr gör det inte på något sätt saken bättre. Fler och större övningar har hittills endast lett till just fler och större övningar. Spänningen har på så sätt höjts och vi befinner oss nu i en ny situation då två rekordstora övningar kommer att utspelas samtidigt på vardera sida Östersjön. Om det här är vi alltså överens. Kanske kan den slutsatsen sen användas propagandistiskt, men att påstå att övningarna lett till något annat är osant.

Försvarsministern och överbefälhavaren skriver vidare: ”Flera stora övningar pågår ungefär samtidigt, däribland den rysk/vitryska övningen Zapad 17 som genomförs i det västra ryska militärdistriktet. Det understryker än mer behovet av öppenhet, förutsägbarhet och korrekt information.”

Även här delar vi analysen. Vi har länge försökt bringa klarhet i en inte oväsentlig fråga – den amerikanska krigsmaktens eventuella kärnvapen. I ett samtal med övningsledaren i höstas fick vi veta att inga garantier begärts från Försvarsmaktens sida. I samtal med den nytillsatta kommunikationsofficeren Rickard Wissmann i våras förklarades att det var ett rent tullärande. Hos Tullverket säger man att några inspektioner i praktiken inte görs och påpekar att de utländska styrkorna sedan förra året är upptagna i samma lag om tullfrihet som diplomater.
Aurora 17
Hultqvist har tidigare hänvisat till en lag mot kärnvapen som inte finns.
Förhoppningsvis kan Hultqvist nu klargöra hur processen för säkerställande att USA inte medför kärnvapen faktiskt ser ut. För det handlar mycket riktigt om att ”värna svenska grundläggande nationella och suveräna intressen”.
—————————————————————————————————————

Kommentar: Detta är en bra,lågmäld och saklig replik, som är ett bra bidrag till fortsatt saklig debatt. Hoppas att en sådan följer. Jag tar mig friheten att själv åter visa ett par bilder.

Två bilder att begrunda i försvarsdebatten.

Saknas helt i Hultqvists och Bydéns inlägg…

Militärutgifter 0053_defense-comparison-crop

RyssKrig-768954

Några andra artiklar om NATO på denna blogg 2016-2017.


Värdlandsavtalet ger faktiskt NATO möjlighet att placera kärnvapen i Sverige
USA ska undersöka EU- och NATO-kritiska partier i Europa – hybridkrigföring i kubik.
NATO-utredningen presenteras idag- Sverige, NATO och säkerheten
DN:s ohållbara argument för NATO-medlemskap
Stellan Skarsgård NATO-motståndare – rapport från mötet
Putin om det kalla kriget och NATO
Majoritet i Sverige mot Värdlandsavtalet med NATO
NATO:s övergrepp mot Serbien och andra
NATO stiger i land på svenska Utö
Regeringen JO-anmäls för NATO-samarbete och handelsavtal
Sveriges enögda rekrytering ska lära propaganda av NATO
SD böjde sig för NATO-lobbyn
NATO:s stora krigsövning i Polen mot Ryssland
NATO:s Breedlove konspirerade mot Obama, ljög samt påverkade Sverige
Bombkriget mot Serbien och skapandet av USA:s klientstat Kosovo
Gorbatjov:NATO ökar risken för världskrig – kan vi hejda det

intressant.se intressant.se Värdlandsavtal, , , , , , , ,


39 svar till “Varför ska man ha krigsövningen Aurora 17?”

 1. Tonläget på Hultqvist känner man igen.

  I Ukraina förbjuder man oppositionen, man förföljer dem, man har paramilitära gäng som trakasserar regimkritiker och man förbjuder kommunikationskanaler. I Ukraina utmålas varje kritiker av regimen som en fiende. Makthavare i Europa håller sin hand över denna praktik i Ukraina, kanske för att de önskar göra samma sak här hemma.

  Har Ukraina som med alla medel söker tysta all opposition bett sina partners i Europa att tysta kritiker i sina respektive länder? Behövde de ens be om det?

  Sedan satt jag och läste lite i försvarsmaktens information igår och snubblade över denna text till sjöfolk.
  http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/kusttips/

  Vad jag reagerade på var en formulering i ingressen som är ganska spektakulär.
  ”Med anledning av det försämrade omvärldsläget övar Försvarsmakten nu mer intensivt än på länge i våra skärgårdar och kustområden. Vi måste öva dygnet runt och året om på att försvara svenskt territorium och hävda svenska intressen.”

  ”Hävda svenska intressen” smaka på det uttrycket. Det får allt försvarsmakten ta och precisera i detalj, vad menas med att de skall ”hävda svenska intressen”? Skall man skydda Swedbanks spekulationsfadäser i länder så som Ukraina? Vad är svenska intressen och hur bestäms de, hur styrs militären i de frågorna? När fick militärmakten en gummiinstruktion för sitt mandat?!

 2. ”Vi vill inte se Trumps marinkår i Göteborg” skriver Stina Svensson (FI) och Martin Jordö (FI) som replik till en artikel i Göteborgsposten av Moderaternas oppositionsråd Jonas Ransgård och före detta generalmajor Svante Bergh, vilka välkomnar amerikanska soldater till Göteborg för krigsövningen Aurora. (http://www.gp.se/nyheter/debatt/vi-vill-inte-se-trumps-marink%C3%A5r-i-g%C3%B6teborg-1.4283749)

  ”Det är en militaristisk hållning som äventyrar göteborgares säkerhet och slösar med våra skattemedel,.”
  ”Vi i FI menar att det är en ansvarslös politik att aktivt välkomna Nato till Göteborg i händelse av konflikt i närområdet. Det ökar riskerna dramatiskt att Göteborg blir en plats där militär strid utkämpas. Vår farhåga är att både Nato och Ryssland får upp ögonen för Göteborgs hamn som en avlastningsplats för amerikanska stridsvagnar och en flottbas för amerikanska jagare. Det är direkt farligt. ”

  ” Men när Jonas Ransgård lägger ut texten om oss som kritiserar Aurora så går han över gränsen för vad som är lämpligt i politiska samtal. Ransgård bemöter inte kritiken mot avsaknaden av förbud mot införsel av kärnvapen. I stället beskriver han de som står bakom kritiken som propagandamakare och ”medlöpare till Ryssland”. Betyder det att han anser att den svenska fredsrörelsen är medlöpare till Putin?”

 3. Krigshetsande regeringen beter sig som obildade försäljare av hela Sverige till krigsvapenindustrin, USA och NATO. Om de lyckas nå sitt syfte – ett krig mot Ryssland – kan stora delar av Sverige och dess befolkning utplånas. Hur tänker dessa politiker om vårt lands framtid?

 4. Natopropagandan verkar ha börjat igen efter att ha vilat – nu startas den igång igen.

  Kolla bara den här artikeln som helt saknar logik!
  Citat:
  ”Nu meddelar Dagens Industri i en ledare att Donald Trumps presidentskap I SJÄLVA VERKET bevisar att Sverige måste gå med i NATO. Efter att tidigare hävdat att vi måste gå med för att alltid kunna stödja oss på USA:s starka arm sägs nu att vi måste gå med i en allians -vars militära överbefälhavare alltid är amerikan- så måste vi nu gå med för att den amerikanske presidenten är så oberäknelig.”
  https://sv-se.facebook.com/nejnato/posts/1480435668682048

  • Det är helt logisk att DI drar den slutsatsen. Donald Trumps ättlingar kommer från Karlstad och därför måste Sverige gå med i NATO. I o m detta har DI också tagit manteln som bäst FSM (Fejk Stream Media).

 5. http://russia-insider.com/en/politics/david-stockman-russiagate-colossal-beltway-scam/ri19864

  I serien ”ur hästens mun” kommer detta muntra inlägg från David Stockman, tidigare kongressledamot och Ronald Reagans budgetchef. Anders och vi andra kan givetvis påminna om att det var en statskupp i Ukraina och det övertygar förhoppningsvis många. Men när slutsatsen kommer direkt inifrån maktens centrum får det givetvis en annan tyngd.
  David Stockman gör rent hus med tokerierna kring Russiagate och berättar om USA:s kuppmakeri i Ukraina sedan 2004. Han berättar om den amerikanska lobbyverksamheten som i Ukraina länge försiggick på bägge sidor enligt modellen den som betalar betjänas med goda råd. Därför fanns det även PR-byråer som arbetade för den störtade Yanukovitj i ett tidigare skede. Clinton-lägrets lobbyistkontakter har varit långt smutsigare och via Podesta-bröderna har de sträckt sig in i Saudiarabien. Det är inte Ryssland som hotar den interna säkerheten i USA, utan Saudiarabien säger Stockman.
  Och på tal om draghjälp från utlandet vid presidentvalet har inget sådant kunnat påvisas för Trumps del, medan Stockman säger att det visst förekommit tidigare. Sålunda vann Ronald Reagan över Jimmy Carter 1980 genom att hindra att den amerikanska gisslan på Teheranambassaden frigavs före valet. Reagan hade lycktas övertyga Iran om att de skulle få en mycket bättre deal av honom efter valet.
  Om försvarsminister Hultqvist mot förmodan vill informera sig om hur storpolitik bedrivs är David Stockman en guide som kan rekommenderas. På en helt annan nivå än Hultqvists förtrogne John McCain.

 6. Det är helt oansvarig att stöta NATO och USA i sina omänskliga krig om resurserna och makt i världen. Människorna behöver fred och inte mera ”försvar”! Svenska folket kommer klaga mycket om detta beslutet. Jag tycker synd om alla beslutsfattare som är drivna av rädsla och girighet. Det finns väldig lite lycka och glädje i sådana drivkrafter.

 7. Bra innehåll, men endast rutet åt ett håll. Zapad 17 ryktas vara avsevärt större än motsvarande västliga övningar. Stämmer det? Jag vet inte. Men publicera gärna ett diagram över antalet övningsdeltagare för jämförelse med antalet spenderade medel.

  Sedan är det ju så att världens största kärnvapenbärande ubåt är på väg till Östersjön i sommar. Den är rysk. Det planeras nu för en fredsdemonstration utanför ryska ambassaden i samband med detta. Datum kommer snart att offentliggöras. Vi hoppas på god uppslutning. Kärnvapen i Östersjön kan aldrig tolereras!

  • Fakta är viktiga. Ett av dessa är att NATO spenderar mer än tio gånger mer på det militära än Ryssland, som rustat ned. Ett annat är att USA genomför sedan några år en mycket omfattande modernisering av sin kärnvapenarsenal, vilket Ryssland inte kan matcha. (http://jinge.se/allmant/mycket-stor-risk-for-karnvapenkrig.htm) Läs gärna denna med en del fakta http://jinge.se/allmant/demonisera-inte-fredsmarscher-mot-krigsovningen-aurora-17-och-saklig-forsvarsdebatt.htm och denna http://jinge.se/allmant/jan-oberg-om-dn-debatt-svenska-forsvarsmaktens-desinformation.htm. Vi vet inte om USA:s skepp som ska delta i Aurora 17 har kärnvapen eller inte – sådant meddelar USA inte. Varför inte fokusera på den ledande krigsmakten i fråga om militära utgifter, upprustning och antal krig (Irak,Syrien,Jemen,Libyen,Afghanistan) och statskupper mot demokratier?

   • Men hur stor är Zapad 17 i huvuden räknat? Vi vet att den ryska atomubåten för in kärnvapen i Östersjön. Detta måste vi också protestera mot. Det ena utesluter inte det andra, snarare tvärtom!

    • Så då utesluter du inte att den svenska regeringen bjuder in ryska trupper till övningar på svensk mark, om ryssarna lovar att inte ta med kärnvapen?

    • Nej, vi måste protestera emot dem vi kan påverka, våra egna regeringar. Att stå och peka över staketet är vad krigspropaganda är.

     Men oroa dig inte, fredsaktivister talar med fredsaktivister i Ryssland också.

     • Det där sista försvåras av alla påståenden om att fredsaktivister är agenter för främmande makt. Det är som om försvarsmakten och NATO-kramare inte vill att det inte skall vara möjligt att bygga avspänning i regionen.

 8. Att föra in oceangående strategiska kärnvapenubåtar stora som finlandsfärjor i Östersjön är förstås en demonstration av den ryska permanent underliggande åsikten; Östersjön bör vara ett ryskt innanhav. Anledningen till att vi deltar i krigsövningen är förstås att visa att Östersjön inte är ett ryskt innanhav, utan nästan bara gränsar till natoländer. Sverige, med överlägset mest kust i Östersjön men med ett försvar dimensionerat för en bananrepublik är förstås den primäre deltagaren. Ryska Federationen, största imperialisten i närområdet och nästan utan kust i Östersjön, är en ständig oroskälla för alla sina grannar. Den förgiftade robotbasen Kaliningrad, fd Königsberg, huvudstad i Ostpreussen, är en påminnelse om vad som kan hända.

  Givetvis är ingen rädd för USA, som har sina trupper i andra världsdelar. Tvärtom är balterna tacksamma för att USA ställt ut ett par flygplan hos dem, så att lokal rysk aggression genast utövas mot USA. Balterna tror att Ryssland ser Baltikums frihet som en tillfällig anomali, och vill ha hela den baltiska kusten av samma strategiska skäl nu som 1940.

  Det är ödets ironi att framgångsrik försvarsfientlig vänsterpolitik nu för oss in i natosamarbete just på grund av sina framgångar. Sverige är ett militärt tomrum som oroar grannarna med att inte ha militära enheter nog till att kontrollera vare sig hav eller luftrum. Vi kommer att bli natos frontstat som tack för kaffet.

  • USA bedriver brutala krig i strid mot folkrätt och FN-stadga, åtföljd av desinformation. Med många hundra tusen dödade, miljontals skadade och på flykt.
   Liten eller ingen kritik i media. Ryssland strider legalt mot terrorister i Syrien efter inbjudan av landets regering.
   Ryska federationen är en oroskälla i USA-propagandan som våra politiker sväljer utan kritisk granskning. Ryssland anser inte alls att Östersjön ska vara ryskt innanhav.

   OM USA förde en lika fredlig politik som Ryssland vore världen mycket tryggare. Ja, införlivandet av Krim med befolkningen stöd var brott mot folkrätten. Men ett större brott var den av USA och EU stödda statskuppen mot folkvald (i lovordade val av OSSE) president, dagen efter det att en överenskommelse nåtts med oppositionen, en överenskommelse som reducerade presidentens makt.

   Psyop och cyberkrigföringen domineras helt av USA. Många är förblindade.

   • Att du ens orkar släppa förbi dessa uppenbara pro-nato propagandisterna, det är ju tydligt hur de försöker måla en snedvriden världsbild med sina kommentarer här för att folk ska acceptera ett Natomedlemskap.

    Dessa personer kan t.ex. inte förstår detta enkla faktum:
    Citat:
    ” Krigsövning Aurora hänger intimt ihop med den eskalerande ryssskräcken och den svenska egna upprustningen. Istället för att söka avspänning och en positiv utveckling med Ryssland så väljer svenska regeringen, och framförallt Försvarsmakten, att satsa på att närma sig NATO och med konfrontativt maktspråk ansluta sig till NATO:s bild av säkerhetspolitik i Europa.”
    https://www.facebook.com/StoppaAurora/posts/1890964824481917

  • Men låtsas inte att detta har med försvar av Sverige att göra.

   Allt snack om Gotland avslöjar vad försvarsaktivisterna och NATO-kramarna sysslar med. De går NATOs ärende, vi skall försvara Gotland som en strategisk post åt NATO.

   Det handlar inte om Sverige alls, det handlar alltså om att försvara en supplyline till NATO i Östersjön. Det kan vi gott skita i att göra.

  • Vänsterpolitik a la Reinfeldt som fick hans försvarsminister Odenberg att avgå och sen genomförde Tolgfors DE AMERIKANSKA KONSULTERNAS nedrustning för att leda in oss i oligarkernas tyranni.
   Peter Koenig varnar för att Nato nu förbereder sig att slå ner Europeiskt civilt motstånd på speciellt arrangerade baser. Usa har sen länge förberett sig för samma ändamål på hemmaplan
   http://thesaker.is/germany-and-nato-preparing-for-a-fascist-repression-in-europe/
   Usa har sen länge varit inne på krigföring mot (obeväpnade) civilbefolkningar med alla tänkbara medel.

  • Ingen rädd för USA? Vilken sten har du sovit under de senaste årtiondena? Kan meddela att de flesta länder som USA bombat sönder, och listan är lång, är livrädda för USA och deras bombande. Och du ska nog ha klart för dig att politiker i väst blir hotade, USA spionerar på politiker i EU dvs ”sina vänner”, utövar ekonomisk utpressning mot t ex Tyskland m.m. Sen är det till största delen den USA-trogna ”eliten” i de forna öststaterna som påstår sig vara rädda för Ryssland, (man får mer pengar till statskassan som man kan förskingra) den övervägande delen av befolkningen är inte det. Nog kommer Sverige att bli Natos frontstat, och som tack för hjälpen kommer Sverige att förvandlas till en rykande ruinhög, när USA:s krigshökar drar igång sitt efterlängtade krig. Otroligt naivt inlägg för övrigt Akula.

 9. Rysskräcken eskalerar inte, den är en konstant i svensk politik. Den beror på Ryssland.

  • Nej, rysskräcken beror på att desinformatörer som du Akula sprider lögner! Dessvärre är det så…skulle media skriva balanserat om ämnet skulle ”rysskräcken” försvinna som politiskt slagträ och det är den alldeles för värdefull som för politiker och militärindustrin i Sverige.

   • Rysskräcken kommer från ryska flottans skärgårshärjningar på 1700-talet, förlusten av Finland 1809, rysk ockupation av Baltikum 1940 och 1944, stående divisioner i Baltikum med hamnarna i Gävle och Kalmar som mål under Kalla Kriget. Till rysskräcken kan läggas Lenins statskupp och röda inbördeskrig. Rysskräcken är inte minsta vis korrelerad med mig, ingen individ kan eliminera vare sig Rysslands självgenererade avtryck i omvärlden eller dess historia.

    • Du menar den stora Oktoberrevolutionen, med bl.a. intervention av närmare tio länder för att söka besegra Röda armén, som tydligen hade inhemskt stöd. En omfattande demonisering och osaklig smutskastning pågår mot Ryssland, som en central del av USA:s krigföring. Dit hör den omfattande kampanjen om att Rysslands ska ha hackat i USA:s val – utan några bevis; Den totala tystnaden om statskuppen i Kiev som försvagade Rysslands position; dit hör den osakliga propagandan om Rysslands farlighet med 10 % av Natos:resurser. Läs Guy Mettans bok! http://jinge.se/allmant/varfor-alskar-vi-att-hata-ryssland.htm

    • Om du läst historia så inser man att det är Sverige som för det mesta härjade i Ryssland, inte som du tror! Vad har dagens Ryssland med vad georgiern Stalin hittade på i sin maktfullkomlighet under Sovjet-tiden? Lenin var tyskarnas man i Ryssland som såg till att de drog sig ut kriget efter revolutionen. Själv tycker jag nog att britterna, tyskarna och på senare tid USA är långt värre än Ryssland när det gäller att starta krig. Hade inte media varit så USA-styrd hade vi nog levt under den s.k USA-skräcken i stället för ryss-skräcken för man vet aldrig vad gangsterstyret i Washington hittar på härnäst.

     • Benny, hur vet du att Lenin var tyskarnas man? Det står ingenting om detta på wikipedia. Varken på den engelska eller den svenska (den engelska har mer information och har andra vänligare och neutrala ord än den svenska – revolutionary cell blir terroristorganisation på den svenska). Där står det att han var tvungen att skriva under ett fredsavtal med tyskarna annars hade Ryssland riskerat ett fullskaligt krig. Jag antar att du menar att ryssarna drog sig ur (inte ut) kriget.

      • Jovisst bekostade tyska pengar Lenins revolution i Ryssland! Wikipedia är ingen källa att lita till för övrigt, mängder med felaktigheter! Ja det ska stå att Ryssland drog sig ur kriget..

        • Tja, tyska pengar höll revolutionären Lenin med lön och medel att ta sig till Ryssland för att starta revolutionen. Sen fanns det väl en del bankirer och andra figurer inblandade bland annat en del svenskar.

         • Och om det ej fanns tyska pengar – hade det inte blivit revolution? Säkert en högst begränsad betydelse.

    • Akula tror att rysskräcken nu har med 1700-talets historia att göra och implicerar därmed att folk i allmänhet har bra koll på den tidens historia. Men hade dom haft det skulle dom känna till att det var Britterna som uppmuntrade och finansierade Karl XII och Britterna som i hemlighet förrådde honom. Sverige använde sig dessutom senare av en falsk-flagg attack för att provocera fram krig med Ryssland.
     Nej det nu elitstyrda uppflammade Rysshatet är ist traditionell splittringspolitik från angloimperiets sida och endast i dessa parasiters intresse. Det finns en lång serie av färskare lögnpropaganda som utgör en bättre jämförelse än att prata om 1700-talet. Angloimperiets agerande är I strid med resten av mänsklighetens intresse. Alla andra önskar fredligt samarbete. Förutom de korrupta individer i inringningen av Ryssland som beskrivs i andra kommentarer här.

     • Britternas förmåga att intrigera och förråda varje folk på jorden är i sanning oerhörd och skrattretande.

      Svensk rysskräck har med Sveriges historia att göra. I den spelar Ryssland en framträdande negativ roll. Oavsett vad Herr Grafström tror om anglosaxiska sammansvärjningar.

      • Englands förrädiska agerande mot Karl XII fanns redovisat i Britternas egna arkiv och det var Karl Marx som antagligen utan hans Brittiska värdars kännedom grävde fram handlingarna. Svenskarna försökte vid de tidigare händelserna störta den Brittiska regimen. Men dom är inte lika tränade på regime change.
       Britternas agerande de senaste tvåhundra åren är ännu värre. Dom fick upp ångan ordentligt efter att ha besegrat Napoleon med hjälp av andra folk, som borde ha hjälpt Napoleon mot Britterna ist. Då hade kontinentaleuropa sluppit hamna under angloimperiets tyranni. Men Britternas förmåga att spela ut folk mot varandra har varit svårmotad.
       Andra folk är mer benägna att liksom du skratta i övermod och tror att ingen kan vara så ond.