Mycket stor risk för kärnvapenkrig


Bulletin av Atomic Scientists ställde tidigare i år fram den så kallade domedags-klockan en halv minut till två minuter före midnatt. I januari 2017 ställde man fram domedags-klockan en halv minut till två och en halv minut vid midnatt, dvs. ökad risk för kärnvapenkrig med risk för utplåning av mänskligheten.
USA har i sin ”Nuclear Posture Review” sänkt gränser för kärnvapen-användning. USA underlättar för kärnvapenkrig; USA utbildar europeisk militär för kärnvapenangrepp mot Ryssland?. Ryssland vidtar motåtgärder och utvecklar nya vapen.Putins stora presskonferens – skaffar Ryssland oövervinnerliga kärnvapen?. Desto viktigare att arbeta för FN:s Kärnvapenkonvention. Om Kärnvapenkonventionen

Med detta sagt återpublicerar jag artikeln nedan som publicerades 15 maj 2017. Ingen ljusning sedan dess, förutom Nordkoreas ansvarsfulla attityd nu.

Här har flera gånger rapporterats om USA:s mycket omfattande upprustning av sin kärnvapenarsenal. Denna artikel diskuterar den ökade risken för kärnvapenkrig, som kan utplåna allt liv på jorden.

Nu pågår i både USA och Ryssland om behovet av upprustning av kärnvapen, tyvärr. Detta är mer förståeligt då det gäller Ryssland än USA. Det är USA som omger Ryssland med kärnvapenbestyckade baser – inte tvärtom! Och USA har mångdubbelt större resurser. Och USA och NATO har ändrat strategin så att det är lättare att inleda krig med kärnvapenanfall. Troligen också Ryssland.

Men trenden är annars ökad opinion för att förbjuda kärnvapen.
Det internationella stödet för kärnvapennedrustning ökar då under nedrustningsmötet i FN:s generalförsamling i oktober 2015 då 126 stater krävde kärnvapennedrustning utifrån ett humanitärt perspektiv. Sverige la ned sin röst. I oktober röstade 123 stater, däribland Sverige, för förbud för kärnvapen, medan 38 röstade emot och 16 avstod. De flesta NATO-stater röstade emot – däribland Norge.

Men hotet om kärnvapenkrig har definitivt ökat, dels till följd av ökade politiska spänningar mellan främst USA och Ryssland, dels till följd av främst USA:s kraftiga upprustning och dels till följd av teknisk utveckling. Jag börjar med det sistnämnda och replierar då på en artikel hos Pål Steigan, som jag förkortat och faktiskt översatt till svenska. Pål Steigan

Den internationellt aktade Bulletin Atomic Scientists skriver USA:s nukleära moderniseringsprogram innehåller en revolutionerande ny teknik som ökar risken för kärnvapenkrig. bulletin Atomic Scientists slagkraft i nya kärnvapen ökar med en faktor tre. Den nya tekniken kallas («super-fuze»,”super-tändrör.”)
Denna teknik kan kanske slå ut i stort sett hela den ryska systemet av strategiska kärnvapenmissiler.

Kärnvapen 170511 kjernefysisk-angrep
Diagrammet visar hur djupt dessa kärnvapen slår ner i jordytan.
The result of this fuzing scheme is a significant increase in the probability that a warhead will explode close enough to destroy the target even though the accuracy of the missile-warhead system has itself not improved.
As a consequence, the US submarine force today is much more capable than it was previously against hardened targets such as Russian ICBM silos. A decade ago, only about 20 percent of US submarine warheads had hard-target kill capability; today they all do.

Forskare, bl.a. Theodore Postol skriver att ryska planerare säkert kommer att uppfatta att denna superfuze-teknik gör det möjligt för USA att genomföra ett första attack mot Ryssland med drastiskt minskat möjlighet för Ryssland att slå tillbaka.

Bulletin av Atomic Scientists ställde i januari i år fram den så kallade domedags-klockan en halv minut till två och en halv minut vid midnatt, dvs. ökad risk för kärnvapenkrig med risk för utplåning av mänskligheten.

Under det kalla kriget utvecklade supermakterna USA och Sovjetunionen en politik som heter ”Mutual Assured Destruction” (MAD) som innebar båda kunde utplåna den andra efter en attack. på sitt absurda sätt bidrog MAD till att minska risken för kärnvapenkrig. Båda parter visste att priset skulle vara fruktansvärt höga.
Men ”superfuze” kan fresta Pentagons planerare att tänka i den riktning att man kan vinna ett kärnvapenkrig genom att angripa. Och Ryssland har inte råd att tro att USA:s planerare inte tänker så.

Idag har USA en varningstid på ungefär 30 minuter medan Ryssland bara har 15 minuter på grund av sämre satellitsystem. (Med nya amerikanska missilbatterier i Östeuropa kan varningstiden bli ännu kortare.)
Den korta varningstiden ökar markant risken för att kärnvapenkrig utlöses av misstag.

Denna allvarliga situation tog Vladimir Putin upp i sitt möte med utländska journalister då han sade ”You people in turn do not feel a sense of the impending danger – this is what worries me. How do you not understand that the world is being pulled in an irreversible direction?”

Vidare ska USA satsa på nya mindre kärnvapen, B 61-12. Denna bomb skiljer sig från tidigare versioner av B 61 som var ”gravity bombs”, d v s föll fritt från bombplanet. B 61-12 är styrbart och har därför en träffsäkerhet inom 30 m radie. B 61-12 har en variabel laddning på 0,3-340kt. Bomben förefaller vara kapabel att penetrera mer än 3 m vanlig jord innan den detonerar. Effekten på djupet blir därför flera gånger större än en bomb av motsvarande laddning skulle ge utan penetrerande förmåga.
Kärnvapen B61

USA:s hycklande kärnvapenpolitik.
Kärnvapen 2 atombomb-736724
USA ingick visserligen ett nytt START-avtal med Ryssland i april 2010, som många tolkade som en framgång. Antalet kärnvapen skulle minska med 30 % under ett antal år. Samtidigt infördes ett nytt sätt att räkna kärnvapen. Om ett plan tidigare hade 5 kärnvapen räknades detta just som 5 kärnvapen, men nu började man i stället att räkna antalet kärnvapenbärare och får då i stället ett kärnvapen. Enligt avtalet ska USA och Ryssland få ha kvar 1 500 kärnvapen, tillräckligt mycket för att utplåna livet på jorden flera gånger om.

Enligt Obama’s SSM-plan ska många miljarder US dollar spenderas varje år i c:a 15 år för att söka förlänga användningstiden för kärnvapen.
USA:s militärutgifter uppgår till enligt svenska fredsforskningsinstitutet SIPRI till 40 % av de totala och landet har mer än 700 militärbaser i mer än 100 länder. Vem tror fortfarande att USA, den i särklass mest aggressiva staten efter andra världskriget, rustar upp kärnvapnen för fred?
Senare har framkommit att USA ska satsa motsvarande 10 000 miljarder kronor på på kärnvapenupprustning.

SvD skrev 11/5 2016 ”Barack Obama sa 2009 att han drömde om en kärnvapenfri värld och stod samma år värd för ett toppmöte om nödvändigheten av att stoppa produktion av klyvbart material. Han och dåvarande ryske kollegan Dmitrij Medvedev undertecknade ett avtal om att begränsa antalet strategiska kärnvapen. Och strax efteråt meddelade den norska Nobelkommittén att Obama skulle tilldelas fredspriset. Men nu, när Ryssland rustat upp i flera år, tycks det i stället som att Obama kommer att gå till historien som presidenten som förnyade kärnvapenarsenalen. Det handlar om enorma belopp som ska investeras i de ”laboratorier” där stridsspetsarna tillverkas, i 100 nya bombplan och i ett dussintal nya kärnvapenbestyckade ubåtar.”

Idén är fortsatt aktuell. Pål Steigan skriver i en artikel nyligen ”Den 8. maj – på årsdagen for afslutningen af Anden Verdenskrig i Europa, mødes atomindustriens lobbyister for at fremme planerne om at modernisere USA’s atomvåben til en pris af 1000 milliarder dollars og måske hele menneskeheden.” Pål Steigan 6/5 2017

År 2009 tvingades USA dra tillbaka kärnvapen som fanns i Tyskland, dvs. mycket nära Ryssland. Detta var ett krav från utrikesministern Frank-Walter Steinmeier (SPD), vilket Merkel tvingades acceptera. 2016 bryter Tyskland med detta och låter USA placera 20 kärnvapen, som vardera har en kapacitet som är fyra gånger större än Hiroshimabombens. German Economic News skriver: “Den tyska riksdagen beslöt i mars 2010 med stor majoritet att regeringen skulle pressa på för att USA skulle dra tillbaka kärnvapen från Tyskland.”

USA satsar på nya mindre kärnvapen. De nya vapnen är B 61-12. Denna bomb skiljer sig från tidigare versioner av B61 som var ”gravity bombs”, d v s föll fritt från bombplanet. B 61-12 är styrbart och har därför en träffsäkerhet inom 30 m radie. B 61-12 har en variabel laddning på 0,3-340kt. Bomben förefaller vara kapabel att penetrera mer än 3 m vanlig jord innan den detonerar. Effekten på djupet blir därför flera gånger större än en bomb av motsvarande laddning skulle ge utan penetrerande förmåga.

Bakgrund (Anders Romelsjö).
Icke-spridningsavtalen (Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT) är internationella överenskommelser som trädde i kraft 1970 och är underskrivna av de flesta staterna. De tre grundpelarna är icke-spridning av kärnvapen, kärnvapenavrustning och möjlighet till fredlig användning av kärnteknologi.
En pelare i NTP-avtalet är att underlätta fredlig användning av kärnkraft, särskilt för utvecklingsländer. Detta har inte skett. Enligt avtalet har alla stater rätt till utveckling och användning av kärnkraft för fredliga ändamål, alltifrån anrikning av råmaterial till anrikning och klyvning av kärnbränsle. Varje stat är skyldig ”att inte tillverka eller på annat sätt förvärva kärnvapen eller andra kärnladdningar”. NTP-avtalet tillåter att en stat blir en ”tröskelstat”, dvs. en stat som inte har kärnvapen men utvecklar förmåga att tillverka sådana. Att motivera sanktionerna mot Iran med dess kärnvapenprogram är olagligt.

En betydande brist är att de tre kärnvapenstaterna Indien, Israel och Pakistan inte har skrivit under avtalen. NPT-avtalet säger att anslutna kärnvapenstater ska genomföra: ”allmän och fullständig avrustning under strikt och effektiv internationell kontroll”, vilket inte skett i någon nämnvärd grad.

Obama hök untitled

USA:s upprustning av kärnvapen.
Dagens Nyheter skrev 16/9 2012 ”Trots rasande ekonomisk kris och hårda sparkrav även för militären ska USA storsatsa på en modernisering av sin nukleära arsenal, skriver The Washington Post. Kostnaden över den kommande tioårsperioden beräknas till enorma 352 miljarder dollar, 2,3 biljoner kronor.” Liknande information fanns i andra massmedia.

* Och krigsorganisationen NATO:s verksamhet vilar i slutändan på kärnvapeninnehavet.

* Även Ryssland och Kina moderniserar sina kärnvapen, men har inte alls samma budget för detta.

* Men visst finns det en risk att Ryssland känner sig så pressat att man känner sig tvungna att slå till först. Ryssland saknar en motsvarighet till USA:s rymdbaserade infrarött varningssystem och har därfär betydligt kortare förvarningtid.

Låt oss stärka arbetet för att bilda en mäktig opinion för att avskaffa kärnvapen i världen!
Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom?
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i denna centrala fråga.
Här bör USA och Ryssland gå i täten!

i Andra om: , ,, , ,Andra om: , ,, , , , ,


15 svar till “Mycket stor risk för kärnvapenkrig”

 1. Du har antagligen skaffat dig källor som är rätt vinklade. Här finns en mer realistisk sammanfattning. USA har byggt om fyra Ohio-klass så att de passar till de krig som pågår, tagit bort ICBM och satt i kryssningsmissiler. Uppenbarligen räknar inte USA alls med krig, dess kärnvapen är inte fullt installerade. Till skillnad från de ryska.

  https://www.youtube.com/watch?v=GeLrKDAn1x8

  I praktiken har vapenkapplöpningen flyttat från Europa till östasien och oljeländerna och handlar om territorium och råvaror. USA´s baser som inringade Ryssland under kommunismen har flyttat från Europa och byggts ut i mellanöstern, indiska oceanen och stilla havet. Mycket av Rysslands militära utrustning har rostat bort, men det finns kvar till att utkämpa lokala krig.

  Du borde skaffa dig mindre tendensiösa källor. Du självsuggererar ganska hårt.

  • Den omfattande upprustningen av kärnvapen i USA är väl dokumenterad av officiella källor, bl.a. de som anges i blogginlägget. Man har också ändrat policy som underlättar primärt angrepp med kärnvapen. Den internationellt aktade Bulletin Atomic Scientists får anses vara en oberoende källa. Den skriver att USA:s nukleära moderniseringsprogram innehåller en revolutionerande ny teknik som ökar risken för kärnvapenkrig. Jag återkommer med nya artiklar i frågan. USA har 6-7 gånger större försvarskostnader än Ryssland, med en ökning på c:a 10 % i år. Ökningen motsvarar grovt sett 2/3 av Rysslands totala utgifter. NATO:s utgifter är omkring tio gånger större. Dvs. USA/NATO är militärt överlägsna och bedriver och har bedrivit brutala folkrättsvidriga krig i Irak, Afghanistan, Libyen,Syrien, Jemen, vid sidan av stöd till statskupper i t.ex. Ukraina samt intervention ett åttiotal gånger i 45 länder, demokratier främst, eller forskare i USA, rapporterat i LA Times och här. (http://jinge.se/allmant/usa-varldsmastare-i-manipulering-av-andra-landers-val-i-45-lander.htm)

  • Please, mention your own ”ovinklade kaellor”. I do not mean You tube snippets.
   Many thanks

 2. Medan tekniska framsteg på detta område innebär reella bakslag för säkerheten ligger det grundläggande problemet i den amerikanska mentaliteten vars tillstånd gått från ont till värre. Kravet på exceptionalism, allenagång på alla övrigas bekostnad har accentuerats av den uppenbara brist på verklighetssinne som präglar både ledarskapet och allmänheten.
  Medan det under Vietnamkriget fanns en opposition på alla nivåer har de senaste krigsbesluten tagits av en snäv krets som ivrigt påhejats av både kongress och medier. Antalet ledamöter som motsatt sig olagliga angreppskrig har varit färre än ena handens fingrar. Medierna tycker att avfyrade kryssningsrobotar är häftigt som fyrverkeri mot natthimlen. Hollywood har lyckats hjärntvätta inte bara det egna folket utan ett stort antal övriga. Elementen av hysteri och paranoia är starkare än någonsin och når ända upp till toppen på samhällspyramiden. Höger och vänster har bytt plats inom politiken, skall man hitta realister är det sannolikare att de finns bland de konservativa.
  Jag hoppas att vi inte har att göra med ett generationsfenomen som förvärrar läget. Nämligen att den unga generationen är så självupptagen och har långt mindre erfarenhet av praktiska sysslor än sina föräldrars generation, att de låter sig dras med, uppfostrade som de är i ett ständigt mediebrus kompletterat med krigiska dataspel.
  Alltfler amerikanska historiker som blivit uppmärksamma på den akuta bristen på realism och den omåttliga självrättfärdigheten tycks anse att de har att göra med ett arv som går tillbaka till Förenta Staternas tillkomst som bygger på utrotning av landets ursprungsbefolkning och det därefter följande slavägandet. Landet har byggts på dessa grundvalar som fått sin fortsättning i kraven på dominans av omvärlden, först den närliggande i Sydamerika och med växande ekonomisk makt hela globen.

 3. Vet inte om du har sett den här artikeln i ämnet. Jag har bara läst inledningen –
  —————
  ”For weeks now I have been getting panicked emails with readers asking me whether the USA had developed a special technology called “super fuses” which would make it possible for the USA to successfully pull-off a (preemptive) disarming first strike against Russia. Super-fuses were also mentioned in combination with an alleged lack by Russia of a functioning space-based infrared early warning system giving the Russians less time to react to a possible US nuclear attack.
  While there is a factual basis to all this, the original report already mislead the reader with a shocking title “How US nuclear force modernization is undermining strategic stability: The burst-height compensating super-fuze” and by offering several unsubstantiated conclusions. Furthermore, this original report was further discussed by many observers who simply lack the expertise to understand what the facts mentioned in the report really mean. Then the various sources started quoting each other and eventually this resulted in a completely baseless “super fuse scare”. Let’s try to make some sense of all this.”
  http://thesaker.is/making-sense-of-the-super-fuse-scare
  ——————

 4. vi borde införa sanktioner mot usa.visumtvång om någon amerikansk medborgare ville komma till Sverige.
  sedan seriös kontroll av personen och hans/hennes far och morföräldrar.
  om någon deltagit i kriget i Vietnam.korea eller Irak är de redan hjärntvättade och ska inte beviljas tillträde till vårt land.

  • Usas organiserade krigsveteraner är klart bättre än genomsnittet av Usas befolkning och bedriver en hård kritik av regimen. Att dom har erfarenhet av vad som faktiskt pågår är ett plus verkar det.

 5. Faran verkar inte ligga i själva kärnvapnen, eller ens i upprustningar, men snarare i de villfarelser ledande personer ev. kan ha om sin egen och landets inbillade överlägsenhet.

  Killen som jag länkar till nedan ”The Saker” beskriver icke-logiken i att anfalla först, men även faran med att icke-logiska ledare leder vissa länder.

  Under rubriken: ”Conclusion 3: the real danger to our common future”
  http://thesaker.is/making-sense-of-the-super-fuse-scare/
  och artikeln finns även publicerad här:
  http://www.informationclearinghouse.info/47038.htm

  Personligen tror jag att innehavet av missiler och kärnvapen är ologiskt. De kan för snabbaste leveransen levereras med container och placeras nästan precis intill objekten. Men varför ska man ens göra det? Det förefaller onödigt dyrt och omständligt.

  Endast det militärindustriella komplexet kan ha ett intresse i detta kostsamma och totalt onödiga race.