Jan Öberg om DN Debatt: Svenska försvarsmaktens desinformation


Denna artikel har skrivits och publicerats av Jan Öberg. Svenska försvarsmaktens desinformation. Publiceras här med författarens tillstånd
jan-oberg

Svenska försvarsmaktens desinformation

Försvarsminister Peter Hultqvist och ÖB Micael Bydén skriver på DN Debatt om “Risk för desinformation om militärövningen Aurora”
Hult och Bygden
Bildtext från DN: Påverkans- och informationsoperationer kommer att bemötas, skriver Peter Hultqvist och Micael Bydén. Bilden från hösten 2015 då Micael Bydén utsågs till ÖB. Foto: Mats Nyström Försvarsmakten
Och det är då just vad de själva sysslar med.

Inte ett ord om att det krävs två till att konflikta med varandra.

Inte ett ord om NATO:s expansion stick i stäv med givna löften till Gorbachev.

Inte ett ord om den USA-drivna regimförändring i Kiev, relaterad till försöket att på sikt får Ukraine in i EU och i NATO.

Inte ett ord om NATO-länders upprepade brott på folkrätten – Jugoslavien, Afghanistan, Iraq, Libyen, Syrien – men ord om Rysslands “aggression” i Ukraina.

Inte ett ord om att Ryssland har 8% av NATO:s militära utgifter och är tekniskt underlägsen – eller att Warszawapakten hade 60-70% av NATO:s militära utgifter på 1970/80-talet. Eller att runt tio fd Warszawapaktstater nu är NATO-medlemmar.
Militär utgifter 2016
Inte ett ord om att denna övning – oavsett andra avtal – måste betraktas som starkt kontroversiell för en alliansfri nation.

Inte ett ord om det omöjliga i att bli allt närmare bunden till USA/NATO och samtidigt bevara Rysslands förtroende.

Inte ett ord om att man med ständigt ökad NATO-integration ökar risken att Ryssland kommer att fokusera på Sverige i fall det blir krig – dvs. att den förda politiken minskar svenska folkets framtida säkerhet.

Inte ett ord om NATO:s många andra övningar och stationering av trupp längs Rysslands gränser, bara om Rysslands Zapad 17. Är det inte just “mönster” militärer går efter i sin bedömning av hot?

Inte ett ord om en annan filosofi – om gemensam säkerhet, civila tilltag, förtroendeskapande insatser, möjigheter till civil konflikthantering, dialog, medling, ickevåld – bara militär, militär och mer militär.

Inte ett ord om att man vill ha dialog med kritiker.

Kritikerna är – implicit enligt försvarsministerns vanliga taskigt antydande stil – på förhand agenter för desinformation, läs Ryssland.

Svenska folket bör kräva ordentlig information i stället för propaganda och desinformation som denne – diskutera, protestera och mobilisera mot smyganslutningen till NATO.

Denna smyganslutning har pågått i decennier och har medvetet inte givits möjlighet till reel offentliga debatt, folkupplysning och förankring i folkhemmet Sverige.

Till och med Palme/Carlsson var en sådan – demokratisk – förankring en grundbult i svensk säkerhets- og försvarspolitik.

Ministern och ÖB saknar uppenbarligen moralisk och intellektuell styrka gränsande till ohederlighet.

Jag är freds- och framtidsforskare med längre erfarenhet av internationell politik och fredsbyggande i konfliktområden än dessa författare.

Jag är givetvis helt desinformerad men vill bara säga att mig ska ni inte “försvara”.

Några artiklar om NATO på denna blogg 2016-2017.


Värdlandsavtalet ger faktiskt NATO möjlighet att placera kärnvapen i Sverige
USA ska undersöka EU- och NATO-kritiska partier i Europa – hybridkrigföring i kubik.
NATO-utredningen presenteras idag- Sverige, NATO och säkerheten
DN:s ohållbara argument för NATO-medlemskap
Stellan Skarsgård NATO-motståndare – rapport från mötet
Putin om det kalla kriget och NATO
Majoritet i Sverige mot Värdlandsavtalet med NATO
NATO:s övergrepp mot Serbien och andra
NATO stiger i land på svenska Utö
Regeringen JO-anmäls för NATO-samarbete och handelsavtal
Sveriges enögda rekrytering ska lära propaganda av NATO
SD böjde sig för NATO-lobbyn
NATO:s stora krigsövning i Polen mot Ryssland
NATO:s Breedlove konspirerade mot Obama, ljög samt påverkade Sverige
Bombkriget mot Serbien och skapandet av USA:s klientstat Kosovo
Gorbatjov:NATO ökar risken för världskrig – kan vi hejda det

intressant.se intressant.se Värdlandsavtal, , , , , , , ,


25 svar till “Jan Öberg om DN Debatt: Svenska försvarsmaktens desinformation”

 1. Det börjar stinka diktatur när motargument mot förd politik betraktas och hanteras som desinformation.

 2. Herregud säger man bara, Socialdemokraterna har blivit knäppa – på riktigt, de tror på sina egna propagandalögner – det är illa, krig, krig, krig är det som verkar gälla – inget om hur fred byggs. Sossarna skämmer ju ut sig själv och sin politik, får hoppas dessa skenheliga åker bort i valet nästa år.

  Som Sven Wolter berörde krigspropagandan tidigare i år, läs här:
  ”Kära vänner och fredliga medborgare: gå inte på valserna. Det handlar om krigshets.”
  http://proletaren.se/kronika/samma-gamla-krigshets

 3. Herrarna på bilden ser inte direkt ut som krutuppfinnare som det heter på finskt ordstäv.

  Off-topic kommer en kuslig nyhet från Washington. Seth Ritch som hade tillgång till de data som läcktes från demokratiska partiet till Wikileaks och som hittades mördad strax därefter har nu kunnat kopplas till kontakter med Wikileaks. Seth Ritchs familj har anlitat en privatdetektiv som tidigare arbetat som mordutredare. Denne har nu kunnat fastställa att Ritch och Wikileaks stod i kontakt med varandra. Strax därefter mördades Ritch och dådet rubricerades som rånmord. Det märkliga var dock att inget hade rånats, varken plånbok eller mobiltelefon. Mördaren är spårlöst försvunnen. Vilken är sannolikheten för att den troliga personen bakom DNC-läckan av en slump faller offer för ett vansinnesdåd och vilken är sannolikheten för ett beställningsmord ?

  • Wikileaks är genom sitt förrädiska agerande till stöd för regime change operations under ’arabiska våren’ bevisligen en gren av imperiets underrättelse/psyop organisationer så vem är förvånad över att dom inte håller tätt?
   Mordet kanske dom inte hade med att göra men dom är så intrasslade med oligarkin att dom inte kan ha ngn stor sekretess.

   • Peter, du har inga belägg för detta. Varför vill USA ha tag i Assange och döma honom till hårda straff?

    • Du har haft chansen att se mina belägg gång på gång och vet mkt väl vad det handlar om förutsatt att du alls läser mina kommentarer?
     Wikileaks var ett verktyg för regime change bla mot Syrien som du ju sympatiserar med. Och A hade tidigt gått ut med att just sånt var avsikten. Österut och söderut. Han sa att dom kanske också skulle befatta sig med väst.
     Om dom inte ville ha tag i honom vore det väldigt märkligt eller hur om han skall föreställa frihetskämpe. Så när kritiker började plocka ner bluffen behövde det hända ngt för att rädda projektet. Det blev en ’honey-trap’
     Så när en lista med identiteter lämnades ut fick projektet draghjälp av de icke invigda drabbade delarna av försvaret. Men likväl har Assange kunnat fortsätta.
     DET är underligt ser du inte det? Dom som oligarkin hatar blir inte medias gunstlingar. Dom demoniseras!
     Han är helt säkert utvald efter profilering och har den sortens fåfänga som dom önskade och kanske därför också överskattade hur långt han kunde gå.

 4. Besynnerlig och motsägelsefull är Hultqvist och Bydéns artikel som inleds med påståendet att ”Det finns en uppenbar risk för påverkans- och informationsoperationer i anslutning till höstens militärövning Aurora 17″ Varför är det uppenbart? Vad grundar de sina farhågor på? Vilka personer/organisationer tror Hultqvist och Bydén har förmåga och vilja att…” skapa oro hos svensk allmänhet och samtidigt underminera förtroendet för svenska myndigheter? Dessa personer/organisationer namnges inte i artikeln. Inte heller namnges den ”kvalificerade motståndare” som påstås vara anledning till den militära övningen som sådan.

  Artikelförfattarna understryker …”behovet av öppenhet, förutsägbarhet och korrekt information.” Först och främst finns det en absolut motsägelse mellan å ena sidan ”öppenhet” å andra sidan ”förutsägbarhet.” En öppen debatt är inte kontrollerande och välkomnar det oväntade och är därmed inte förutsägbar.

  Även på andra ställen i artikeln visar Hultqvist och Bydén att de inte vill tolerera en öppen debatt, de skriver: ”Om en felaktig bild av övnings syfte och inriktning sprids kan det skapa oro hos allmänheten och underminera förtroendet för våra myndigheter” och ”Sådan aktivitet kommer att bemötas” De skriver inte hur men sammanhanget gör uttalandet repressivt. Nämnandet av ”felaktig bild” visar att de vill ha monopol på vad som är rätt och att andras uppfattningar är falska. I och med detta förvandlar de politiska bedömningar och omdömen till sant respektive falskt. Det politiska förintas.

  Om artikelförfattarna är trygga med sin uppfattning om motiveringen till militärövningen Aurora 17 varför är de då så oroliga för en pluralitet av uppfattningar?
  /Birgitta

 5. I GP 11maj skrev två andra krigshetsare, Svante Bergh f d generalmajor och Jonas Ransgård (M).
  ”Det finns svenskar som är medlöpare och som kommer att skriva om amerikanska kärnvapen m m”.
  Det säger något om hur rå och folkfientlig överheten i det är landet börjar bli. Undrar om de själva kallar sig för medlöpare när de i alla sammanhang försvarar den mest blodbesudlade statens alla krigsäventyr.Nej de är ju så
  humana o fina att de anser sig kunna döma ut stora delar av svenska folket som inte vill ha med NATO att göra
  och dessutom misstänkligöra minsta protest mot miltärövningen Aurora .

 6. ”Risk för disinformation om u-båtsminkar vid svenska vatten” – rättelse notis i Dagens Nonsens med anledning av ”debatten” från fis-fis ministern

 7. Hökmark är sur över att fredsaktivister inte deltar i krigspropagandan genom att stå och peka över staketet tillsammans med honom.
  http://www.kuriren.nu/nyheter/gunnar-hokmark-varning-for-putins-kvinnor-nm4542345.aspx

  Hökmark fattar inte, att stå som han gör och säga ”dom där” är krigshets och krigspropaganda, särskiljt när man i vanlig ordning inte styrker sina påståenden med någon sorts fakta. I Sverige har vi naturligtvis ett större ansvar för Sveriges och EU:s agerande och det är dem vi kan påverka först och främst. Därför riktar fredsaktivister sig emot de svenska makthavarna och den svenska krigsmakten i sina offentliga aktioner och demonstrationer. Därmed inte sagt att fredsaktivister inte gör saker i andra länder, de söker kontakt internationellt för medling i konflikter, för att utbyta erfarenheter och för att stötta varandra i kampen emot krig. Ni vet folkligt och riktigt fredsarbete.

  Varför är det viktigt att man demonsterar emot den egna försvarsmakten och emot den egna krigshetsen? Därför att EU bedriver ett krig och Sverige är involverad. I Ukraina genomförde man en statskupp och sedan dess har krig rasat i Ukraina, men vad är det egentligen man krigar för? Vad vill utbrytarrepublikerna som är så omöjligt att gå med på att man måste bomba dem? Utbrytarrepublikerna vill ha ökad autonomi och vill slippa EU:s tullmur emot Ryssland, de vill kunna bestämma över sin egen handel och bevara ekonomin och arbetstillfällen i sina regioner. Men EU kan naturligtvis inte gå med på att DNR och LNR får ökat självstyre och kan bibehålla handel med Ryssland, för om man ger dem en sådan deal, kommer fler oblaster i Ukraina vilja ha samma deal. Därför är EU och Sverige, fast beslutade att mörda sig hela vägen fram till Ukrainas östra gräns, för att upprätta EU:s yttre tullmur. Det är allt det handlar om, man mördar för EU:s tariffer och överstatlighet. EU kan få slut på det här kriget med en gång, EU kan hindra en splittring av Ukraina, det är bara att ge DNR, LNR och andra regioner en större autonomi över sin handel, ge dem möjlighet att bevara sin ekonomi och inte kasta sin befolkning ned i massarbetslöshet. Men EU viker inte en tum på kravet om att upprätta sin östliga tullmur. Alla som dör i Ukraina gör det för EU:s tariffer.

  Men Hökmark förstår inte varför fredsaktivister agerar emot Sverige. Det är knappast trovärdigt från en EU-parlamentariker, han vet precis vad EU håller på med, han vet precis hur lätt det vore för EU att få slut på ett meningslöst krig mitt i Europa. Men han är EU:s lydiga redskap i Sverige, hans jobb är att finna stöd för fortsatt konflikt och för fortsatt dödande i Ukraina. Klart han vill att Kvinnor för fred skall hjälpa honom i hans arbete för fortsatt krig.

 8. socialdemokraterna i allians med vänsterpartiet kommer att rädda oss från att bli Natomedlemmar.
  alla som röstar på alliansen vill nog att vi ska bli Natomedlemmar
  alla röstberättiga i Sverige möjlighet att välja Sveriges framtid

  • Kan du sluta med detta? Du har skrivit det förut här och då har du fått kritik med. Sossarna är uppenbart inte emot Nato,

 9. Jag tror inte potin och ryssland tappar förtroendet för Sverige ,att vi inte vill ha krig med något land, även om vi medverkar i denna maktdemonstration Aurora 17.
  Vi har ju inte behövt försvara vårt land med vapen på 200 år.
  Obama.cia och nato har ju provoserat potin gång på gång men potin har svarat med diplomati och att ta det lugnt.

 10. Läste nyss en kommentar på thesaker.is blogg som jag måste återge här (en del av den):

  ”…
  Which brings me to an eerie fact that no one talks about. Most of the important leaders in the EU have something in common.
  I’m talking about German Chancellor Angela Merkel, Dutch Prime Minister Mark Rutte, French president Emmanuel Macron, Swedish Prime Minister Stefan Löfven, Luxembourg’s Prime Minister Xavier Bettel and Scottish First Minister Nicola Sturgeon.

  They share one important detail: they have no children.

  Being a father myself, I think it is the most important experience in a life to have children. The care, the responsibility – my guess is that many parents would agree with me.

  Those people lack that experience – do we really think they will have care and responsibility over their people?
  I’m deeply worried over Europe. Actually, a few years ago I have advised my children, when they have finished their education and have the chance, to emigrate out of Europe.
  ….”

  Visste inte detta men jag tycker det förklarar en och annan sak.
  Vad jag hört kan ingen person utan familj (kunde?) få en hög position inom militären i USA. En mycket klok policy tycker jag och detsamma borde gälla politiker.

 11. […] Pelle Sunvisson har för kampanjen ”Stoppa krigsövningen Aurora!” replikerat Repliken i DN på lång artikel i DN Debatt 16/5 av utrikesminister Hultqvist och ÖB Bydén”DN Debatt. ”Risk för desinformation om militärövningen Aurora”” (http://www.dn.se/debatt/risk-for-desinformation-om-militarovningen-aurora/). Hultqvist och Bydén skriver inledningsvis ”Det finns en uppenbar risk för påverkans- och informationsoperationer i anslutning till höstens militärövning Aurora 17. Om en felaktig bild av övningens syfte och inriktning sprids kan det skapa oro hos allmänheten samtidigt som förtroendet för våra myndigheter undermineras. Sveriges riksdag har i sitt försvarsbeslut ställt sig bakom en inriktning där den militära förmågan stegvis ska byggas upp utifrån ett nationellt perspektiv. Bakgrunden är det förändrade omvärldsläget som i vårt närområde tydligt markerats genom den ryska annekteringen av Krim och den pågående aggressionen mot Ukraina.” Jag har på bloggen replikerat Demonisera inte fredsmarscher mot krigsövningen Aurora 17, och saklig försvarsdebatt!, och har också publicerat en skarpare kritik av Jan Öberg Jan Öberg: Svenska försvarsmaktens desinformation […]

 12. […] Denna hybris-plan tycks även vara orsaken till att bestycka Sydkorea med fler missiler. De är tydligen inte avsedda för Nordkorea, men för att stoppa Kinas vedergällning efter hybrisattacken. USA ringar helt tydligt in Ryssland och Kina inför anfallet. Hitler och västs avlidna bankirer, om de mot förmodan kan se vad som sker, applåderar nog från ett varmt ställe i hopp om att strax få påhälsning, även av svenska politiker och deras lakejer som jobbar på i samma anda. […]

 13. utdrag ur socialdemokraternas planer för Sveriges .20170519
  Säkerhetspolitik
  Sverige ska vara alliansfritt och bidra till en säkrare värld
  En modern svensk säkerhetspolitik ska innehålla följande element: Ett militärt alliansfritt Sverige, ett ökat samarbete i Norden, en aktiv Östersjöpolitik, ett stärkt Europasamarbete och ett starkare Förenta Nationerna (FN).
  Sverige ska vara en stark röst för mer samarbete och gemensam säkerhet
  Den militära alliansfriheten ska vara en viktig del av den svenska utrikes och säkerhetspolitiken. Sverige har genom åren kunnat visa att det går att kombinera ett aktivt ansvarstagande för både vår egen och andras säkerhet med att vara militärt alliansfria.
  Sveriges samarbete med Nato har blivit möjligt eftersom organisationen har förändrats sedan det kalla kriget. Nato är en central aktör för europeisk säkerhet samt för internationell krishantering. Sverige deltar i vissa FN-stödda fredsbevarande operationer som leds av Nato. FN ger ofta i uppdrag till Nato att utföra fredsoperationer eftersom organisationen har resurser att leda vissa komplicerade insatser. Därför stödjer socialdemokraterna ett svensk deltagande i Natos övningskoncept Nato Response Force (NRF).
  FNs verksamhet på det fredsbevarande området är både viktig och efterfrågad. Sverige bör fortsätta det aktiva engagemanget och deltagandet i internationella insatser inom ramen för FN, EU, Nato och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Sverige bör arbeta för att stärka FNs egen kapacitet på detta område och Sverige bör även öka sitt deltagande i FN-ledda fredsinsatser.
  Sveriges samarbete med Nato i fredsbevarande insatser med FN-mandat är viktigt, men samtidigt är vi socialdemokrater tydliga med att Sverige inte ska delta i militära operationer som enbart har sin grund i Nato-stadgans artikel fem om ömsesidiga försvarsgarantier.
  Kvinnors deltagande i konfliktförebyggande och krishantering före, under och efter en konflikt är en förutsättning för hållbar fred och utveckling. FN-resolutioner fördömer våldtäkt och sexualiserat våld i konflikter och slår fast att dessa handlingar utgör hot mot internationell säkerhet. Arbetet utifrån FN-resolutionerna 1325 och 1820 med flera måste intensifieras. Kvinnors rättigheter och perspektiv måste få bättre genomslag i arbetet för fred och säkerhet.

  • Nato är inte för fred utan för att underkasta angloimperiets konkurrenter sin dominans och förhindra att dessa konkurrenter utvecklas. Att samarbeta med Nato är att bli medbrottsling. Men bortsett från det omoraliska så är det dessutom förenat med ökat hot eftersom det samarbetet gör oss till måltavlor. Sverige är relativt glest befolkat och de andra i Nato förlägger gärna SITT krig till vår mark. Dom vill göra angreppsytan mot Ryssland så stor som möjligt så Ryssland tvingas hantera många fler samtidiga hot.
   Värdlandsavtalet var ytterst skadligt för Sveriges befolkning. Det enda hotet kommer från dessa sk partners. Alla andra vill ha fredligt samarbete.

 14. utdrag ur moderaternas färdplan för Sverige 20170520
  Nato
  Moderaterna är för ett svenskt Natomedlemskap. Ett medlemskap skulle stärka Sveriges säkerhet i en tid när instabiliteten i Sveriges närområde blir allt större. Vi skulle som medlemmar vara en del i Natos kollektiva försvar och vara solidariska med 28 andra Natoländer. Vi vill också att Sverige ska utveckla ett effektivt nordiskt samarbete inom ramen för Nato som gäller i alla lägen, inte bara i fredstid.
  Därför vill Moderaterna se en färdplan för svenskt Natomedlemskap. Målet är en svensk ansökan under nästa mandatperiod.
  I dagsläget har Sverige redan lämnat alliansfriheten för att skapa

 15. utdrag ur centerpartiets plan för Sverige 20170520
  Sverige bör bli medlem i NATO
  Sverige har under flera år byggt sin säkerhet tillsammans med andra. Dels handlar det om det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet som sker inom ramen för EU och FN men också inom ramarna för det nordiska samarbetet. 1994 anslöt sig Sverige till NATO:s ”partnerskap för fred”.

 16. nato är ju miljardärerna i usa`s verktyg för att de ska tjäna mera pengar och få mer makt ,
  helst genom blodiga långa krig.