Norge erkänner Syrien som suverän stat. Vad gör Sverige?


Som framgår av den norska regeringens hemsida erkänner Norge nu Syrien som självständig stat. Pål Steigan
Detta sker i samma veva som USA:s utrikesminister aviserar att det syriska folket själva ska få bestämma Assads framtid, dvs. man visar för första gången stöd för demokrati i denna konflikt, ett begränsat stöd som är förenligt med fortsatt uppdelning av landet. USA:a Assads framtid ska avgöras av det syriska folket
* I de FN-ledda fredsförhandlingarna har en viktig punkt hela tiden varit att befolkningen i Syrien själva ska få avgöra sin framtid. Allt annat är ju omöjligt ur demokratisk synvinkel.
Assad 8al-assad
Men Sverige då?
Jag har frågat Sveriges UD om detta med följande brev som innefattar texten på den norska regeringens hemsida.
OBS! I detta mail har jag lagt till egna kommentarer som inte fanns med i mailet till UD.

Till utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

”Med anledning av att Norge erkänner Syrien som självständig stat med Bashar al-Assad som statschef ber jag om ett klargörande av Sveriges position avseende de frågor och svar som finns på den norska regeringens hemsida.Från norska regeringens hemsida. Jag finner inte motsvarande information på den svenska regeringens hemsida. Från svenska regeringens hemsida

Vänliga hälsningar

Anders Romelsjö, professor emeritus”

”UTDRAG FRÅN HEMSIDAN.
Spørsmål fra NTB til Utenriksdepartementet og svar gitt fra statssekretær Marit Berger Røsland vedrørende Syria og folkerettslig anerkjennelse.
Spørsmål: Anerkjenner Norge folkerettslig Syria som en suveren stat og president Bashar al-Assad som landets rettmessige statsoverhode?

– Norge anerkjenner selvsagt Syria som en suveren stat, og vi har fra norsk side konsekvent forholdt oss til at det er Assad-regimet som i folkerettslig forstand representerer staten Syria overfor verdenssamfunnet.

Spørsmål: Norge anerkjente i 2012 den syriske opposisjonsalliansen Nasjonalkoalisjonen som legitime representanter for det syriske folk. Hva er status i dag?

– Da den daværende norske regjeringen ga støtte til den syriske nasjonalkoalisjonen i 2012, var dette uttrykk for at man anså Nasjonalkoalisjonen som en legitim representant for det syriske folk. Samtidig ble det gjort klart at dette ikke innebar noen anerkjennelse i folkerettslig forstand. Norge har ingen tradisjon for å folkerettslig anerkjenne regjeringer, vi forholder oss til dem. Konflikten har utviklet seg betydelig siden 2012. Norge har lenge ment at det ikke vil bli varig fred med Assad som president og at konflikten må løses gjennom en politisk prosess.
Min kommentar:Notera att Norge fortfarande odemokratiskt inte tar ställning för att det syriska folket ska få ta ställning till Assads framtid. Antag att Syrien inte ville tillåta Norge ta ställning till kungafamiljens framtid.
Aleppos befrielse 161213Aleppos befrielse
Spørsmål: Du synes å tegne et skille mellom den USA-lede koalisjonens støtte til irakiske myndigheters krigføring mot væpnede opprørere (i Mosul), og Russlands støtte til syriske myndigheters krigføring mot væpnede opprørere (i Aleppo). Er dette etter departementets oppfatning et folkerettslig skille, eller er det et uttrykk for politisk sympati / antipati, all den tid begge intervensjoner skjer på invitasjon fra nevnte lands myndigheter?

– Hvert eneste tap av siviles liv i kamphandlingene i Syria og Irak er ett for mye. Uansett hva som forårsaket det. Når dette er sagt, og som allerede svart til NTB; mener vi det blir feil å sette bombingen av Aleppo i samme kategori som det tragiske tapet av sivile liv i forbindelse med koalisjonsoperasjoner. I kampene om Aleppo gikk Assads styrker ifølge rapporter fra FNs undersøkelseskommisjon for Syria direkte til angrep på sivile, sykehus, medisinsk personell, humanitære arbeidere, skoler og sivil infrastruktur. Det er anslått at Assad-regimet brukte 13.000 tønnebomber i 2016 i Syria, svært mange av disse mot sivile områder i Aleppo. Videre er det verdt å nevne at terrororganisasjonen Isil har tatt titusener av sivile som menneskelige skjold, og minelagt vanlige boliger og infrastruktur i Mosul og ellers i Irak. Dette gjør koalisjonens offensiv mot Isil i Mosul svært krevende.
Kommentar: Inget sägs om angrepp från USA-koalitionen på civila. Vidare finns inga belägg för att Assads styrkor på ett medvetet sätt angripit sjukhus och civila. Varför har annars Assad så pass stöd enligt olika källor?

Spørsmål: Amnesty International påpeker i dag at beviser de har innhentet i Mosul ”points to an alarming pattern of U.S.-led coalition airstrikes which have destroyed whole houses with entire families inside” og slår videre fast at ”any failure to take precautions to prevent civilian casualties would be in flagrant violation of international humanitarian law”. Føler Norge seg fortsatt trygge på at koalisjonen gjør sitt ytterste for å unngå feilbombing og tap av sivile liv, og at ”koalisjonen legger stor vekt på at kampen føres i tråd med humanitærretten”, slik du opplyste til oss i går?

Som svart til NTB i går; koalisjonen må gjøre sitt ytterste for å unngå feilbombing og tap av sivile liv. Norges holdning er klar, og vi tar det jevnlig opp med våre koalisjonspartnere. Det er viktig at det i etterkant av sivile tap settes i gang undersøkelser for å avdekke hva som har skjedd. USA har sagt at de vil etterforske de tilfellene der har vært involvert.
Kommentar: Finns inga fakta som inte talar för att Syriens armé också försöka ”gjøre sitt ytterste for å unngå feilbombing og tap av sivile liv”
mosul-bombning-iMosul
Spørsmål: Føler Norge seg trygge på at koalisjonen er i stand til å gjennomføre en uhildet gransking av påstander om egne brudd på krigens folkerett, eller støtter Norge et krav om uavhengig gransking?

– Ifølge internasjonal humanitærrett er det primært statene selv som har ansvaret for å undersøke denne type hendelser, og eventuelt igangsette straffeforfølgning der det er mistanke om straffbare forhold. Dette sikrer at ansvaret ligger hos den staten som har tilgang til alle berørte personer i kommandokjeden, og all relevant informasjon. Fra amerikansk side har man gjort det klart at de vil sette i gang undersøkelser av hendelsene.

Spørsmål: Er det etter departementets oppfatning et folkerettslig skille mellom den USA-lede koalisjonens støtte til irakiske myndigheters krigføring mot væpnede opprørere i Mosul, og Russlands støtte til syriske myndigheters krigføring mot væpnede opprørere i Aleppo?

– Det folkerettslige utgangspunktet som er knyttet til de alminnelige reglene om bruk av militærmakt, herunder i FN-pakten, har ikke vært trukket i tvil. Vår kritikk mot Assad-regimet er knyttet til de mange rapporter vi har fått om omfattende og grove brudd på den internasjonale humanitærretten, bl.a. fra FNs undersøkelseskommisjon for Syria. Her rapporteres bl.a. om et stort antall direkte angrep mot egen sivilbefolkning, sykehus, medisinsk personell, humanitære arbeidere og en rekke andre handlinger som kan være å anse som krigsforbrytelser fra regimets side.
Kommentar: FN har visat sig vara partisk, icke oberoende i denna konflikt. Var finns protesterna från FN mot interventionen av Syrien och stödet till terroristorganisationer av USA med allierade, som kan beläggas av mycket fakta och även av uttalanden från USA:s regering och administration?

Pål Steigan ser detta som en helomvending

Dette er en gledelig og en smule sensasjonell uttalelse fra statssekretær Røsland. Den er gledelig fordi det blir slått uttrykkelig fast at Norge betrakter Bashar al Assads regjering som Syrias lovlige regjering. Røsland prøver å få det til å se ut som om dette har vært Norges linje hele tida. Det er imidlertid ikke så enkelt.
9.12.2012 sa daværende utenriksminister Espen Barth Eide på regjeringens nettsider:
Nasjonalkoalisjonen for de demokratiske og revolusjonære kreftene i Syria samler opposisjonen i kampen for et demokratisk styre. Norge anser i dagens situasjon Nasjonalkoalisjonen som den legitime representanten for det syriske folket.
Margot WallströmMargot Wallström
Nu kan man vänta sig att Sverige går efter i Norges fotspår, ungefär som våra skidåkare kommer efter.

Läs vidare i några artiklar om Syrien.
USA:s färska och äldre stöd till terrorister
Besvikna terroriststödjarna USA & Co desinformerar om Aleppo
Kongressledamot i USA: Vi finansierar terroristgrupper i Syrien
USA:s plan för styckning av Syrien
USA har använt utarmat uran i Syrien och Irak enligt Pentagon
EU villigt betala Assad om terrorister får styra del av Syrien
USA hjälper ISIS att inta stora staden Deir Ezzor i Syrien
Varför kapitulerar inte rebellerna?
http://jinge.se/allmant/ambassador-niklas-kebbon-skadar-sveriges-utrikespolitik.htm
http://jinge.se/allmant/massakern-i-ghouta-syrien-falska-videoinspelningar.htm

Ledamot i USA:s kongress har lagförslag för att hindra fortsatt stöd till terroristerna
Fekad propagandafilm om White Helmets vinner Oscar
White Helmets och CNN medger falsk videopropaganda
Skavlan marknadsför terroristvännen ”White Helmets”
New York Times: USA-stödda moderata rebeller strider tillsammans med al-Qaida
Människor i Aleppo firar julen och segern över USA-stödd terrorism
USA: Bra kongressrapport om Syrien
USA:s interventionspolitik huvudorsak till svälten i Syrien
Vapenvila och fortsatt kamp mot terroristerna i Syrien som fått nya vapen av USA
USA gav ISIS 45 minuters förvarning inför bombning
Hersh: Obama stoppade Syrienanfall pga bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta
Aftonbladet låter Bana göra reklam för terroristerna i al-Nusra
Bana är ingen Anne Frank – används i hänslös propaganda för terrorister som halshögg 11-årig pojke
Aftonbladet desinformerar om Syrien
Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien
http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm
De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
Lögner om Syrien
Vem startade kriget i Syrien?
USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

Universitetslektor Tim Andersons bok ”Det smutsiga kriget mot Syrien” är saklig, faktarik och har massor av referenser.

tim-anderson

i Andra om: , , , , , , , , , , , , , , , ,, , , , , FN-stadgan


22 svar till “Norge erkänner Syrien som suverän stat. Vad gör Sverige?”

 1. Faktum är att Sverige i bästa fall har en svagt fientlig inställning till Syrien och kampen mot jihadisterna.
  Sverige har sanktioner mot Syrien och Ryssland, vilka är två av viktigaste kombatanterna mot ISIS. De viktigaste stödländerna för ISIS är Turkiet och Saudiarabien, vilka Sverige inte har sanktioner mot. Dessutom, vilket du pekat ut, ger Sverige stöd endast till de jihadist styrda delarna av Syrien.
  Beklagansvärt!

 2. USA:s erkännande av en roll för Assad i Syrien framöver drar på sig kritik i USA
  ”Under heavy fire for dropping U.S. demands for Syrian President Bashar Assad’s ouster from power, the White House declared Friday that it’s time to face “political reality” in Syria.
  “With respect to Assad, there is a political reality we have to accept in terms of where we are right now,” press secretary Sean Spicer told reporters at his daily briefing.
  Spicer’s comments came as some top Republicans, including Senate Armed Services Committee Chairman John McCain, denounced a series of comments from senior Trump aides indicating that Assad’s removal is no longer a priority.
  In a written statement, McCain said he was “deeply disturbed” by the new American message, calling it “as devoid of strategy as President Obama’s pronouncements that ‘Assad must go.’” (Under heavy fire for dropping U.S. demands for Syrian President Bashar Assad’s ouster from power, the White House declared Friday that it’s time to face “political reality” in Syria.

  “With respect to Assad, there is a political reality we have to accept in terms of where we are right now,” press secretary Sean Spicer told reporters at his daily briefing.

  Spicer’s comments came as some top Republicans, including Senate Armed Services Committee Chairman John McCain, denounced a series of comments from senior Trump aides indicating that Assad’s removal is no longer a priority.

  In a written statement, McCain said he was “deeply disturbed” by the new American message, calling it “as devoid of strategy as President Obama’s pronouncements that ‘Assad must go.’” And, the Arizona lawmaker charged, “U.S. policy in Syria is being presented piecemeal in press statements without any definition of success, let alone a realistic plan to achieve it.”)

  • I teorin. Varför exporteras vapen till kvinnoförtryckande Saudi, där de enligt olika källor används i brutala kriget mot Jemen? Varför uttalar inte Sverige sin tillfredsställelse att Syriens armé med allierade besegrade anti-demokratiska, kvinnoförtryckande al-Nusra & Co i Aleppo?

   • En liten nations praktiska utrikespolitik har till uppgift att skydda och företräda nationen i internationella sammanhang. Vi har en teoretisk regering, den för en feministisk utrikespolitik, som synes kan den hamna varsomhelst.

  • Sverige har – i de stora frågorna – en amerikansk utrikespolitik, liksom typ 3/4 av Europa.

 3. Frågan är lite konstig för Sverige och Syrien verkar ha helt normala diplomatiska relationer. Att ambassaden i Damaskus ligger tom för närvarande förändrar inte detta. Dessutom har Syrien en, som det verkar, helt fungerande ambassad i Stockholm http://www.syrianembassy.se/Engelska/index.htm

  • Men Sveriges utrikesminister menar att det är tveksamt om landets valde president har någon roll i landets framtid. Den 12/10 2015 sa EU:s utrikesministrar att Assad inte kan vara en del av en framtida lösning för Syrien. Det innebär att utrikesministrarna inte anser att Syriens befolkning själva ska få ta ställning till sin framtid. Är detta förenligt med fungerande normala diplomatiska förbindelser?

   • ”Diplomatiskt erkännande” gäller ju statsbildningen, inte regimen. Det kan vara ”odiplomatiskt” att ett lands regering offentligt uttalar sig om de inre förhållanderna i ett annat land man har diplomatiska förbindelser med. Känner sig det utpekade landet kränkt kan det säga upp förbindelserna som Vitryssland gjorde med Sverige. Ett mellanting är att ta hem sin ambassadör som USA gjorde med oss 1970.

     • Så Anders, kan vi vara överens om att vad än norrmännen haft för sig så har inte Sverige inte backat från sin uppfattning att erkänna Syrien som stat? När Syrien uppenbarligen har diplomatiska förbindelser med Sverige innebär det att syrierna erkänner Sverige som stat, inte nödvändigtvis ”Löfvénregimen”.

      • Samtidigt är den utlandsbaserade Väststödda av främst exilsyrier bestående år 2012 bildade ”The Syrian National Council (SNC)[1] is recognized by 7 UN members, the Republic of Kosovo and the European Union as a legitimate representative of the Syrian people in the midst of the Syrian civil war, with three of those being permanent members of the Security Council.” (SNC har därefter bytt namn flera gånger, utvecklar inte här)
       Sverige betraktar SNC som samtalspartner. Bildt träffade dess dåvarande svenskboende ledare. Väntar svar från regeringen fortfarande.

   • ”Diplomatiskt erkännande” gäller ju statsbildningen, inte regimen. Det kan vara ”odiplomatiskt” att ett lands regering offentligt uttalar sig om de inre förhållanderna i ett annat land man har diplomatiska förbindelser med. Känner sig det utpekade landet kränkt kan det säga upp förbindelserna som Vitryssland gjorde med Sverige. Ett mellanting är att ta hem sin ambassadör som USA gjorde med oss 1970 om jag inte minns fel.

 4. Norges regering verkar således ha positionen att Syrien är en nation som ska förintas genom att stötta terrorismen.

  Sverige är helt tydligt på samma linje vad gäller stödet till terrorismen.

  Frågan är således vad ett erkännande av Syriens demokratiskt valda regering egentligen gör för skillnad?

  Men frågan är också vad tror ni kommer ske med länder som importerar den extrema sekt som Syrien kämpar mot, som uttryckligen ( i alla fall inledningsvis) vill invadera EU genom barnvagnens taktik?

  Vad tror ni kommer ske med kommunister och socialister som inte underkastar sig islam i det läget? Har ni funderat på det? Jag är uppriktigt sagt intresserad av ert svar.

   • Militant islam kan liknas vid en närmast fascistisk rörelse och den har sitt ursprung i den wahhabism som framförallt utövas på arabiska halvön. Det som gör den farlig är dess politiska agenda som innefattar hela samhället, dess lagar och grundvalar som ska baseras på Koranen. ”Våra” naiva politiker begriper nog dessvärre inte hur farlig den här typen av islamism är. Ett terrordåd har drabbat St:Petersburg idag och misstankarna går direkt till IS eller någon annan islamistisk terrorgrupp av övervakningsbilderna att döma. Även militanta tjetjener som har islam på agendan är möjliga förövare.

  • Norges eventuella ”erkännande ” gäller Syrien som stat, och stor sak i det. Men det gäller inte någon slags ”godkännande ” av Assads regering eller ”regim”. Men det gör diplomatiska erkännande en aldrig. Så håll i sär dessa två saker i den fortsatta debatten!