Granskning av de svenska dagstidningars rapportering om Ukraina krisen.

Detta är Abstract (sammanfattning) av en massmedieretorisk studie av fyra svenska Dagstidningars rapportering om upproret under vintern 2013/2014 av Calle Delling Andersson, Jonathan Norström vid Södertörns högskola, VT2014 med titeln ”Ukrainakrisen i medierna”. . Den finns i Marian Mikus rapport ”Sveriges, Polens och USA:s skuld till Ukrainakrisen.”

Under vintern 2013/14 utspelade sig en kris i Ukraina. I november bröt landets president Viktor Janukovytj förhandlingarna om ett samarbetsavtal med EU, vilket blev starten på en flera månader lång period av våldsamma demonstrationer i landet. I februari tvingades presidenten slutligen att lämna sin post. Konflikten i landet pågår fortfarande, om än i andra former.
Ukraina Ashton & Svobodas ledare untitledEU:s talesperson Ashton före statskuppen tillsammans med fascistledaren Oleg Tyahnybok,, avsatte premiärministern Jatsenjuk och Kievs borgmästare Klitsch
I denna uppsats undersöks 31 nyhetsartiklar från fyra svenska dagstidningar Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. Syftet är att avgöra huruvida rapporteringen om krisen var tendentiös, alltså om den var vinklad till någons sida fördel eller nackdel. Undersökningsperioden sträckte sig från 21 november 2013, då demonstrationerna utbröt, till 23 februari 2014, dagen efter att presidenten tvingades att avgå.
Uppsatsens teoridel utgår bland annat från Herman och Chomskys propagandamodell och Conboys teorier om nyhetsretorik. Artiklarna analyserades kvalitativt med hjälp av Lundgren med fleras massmediaretoriska analysmodell.
Resultatet visar att artiklarna till stor del var tendentiösa. Källorna i texterna var främst demonstranter och andra som stödde oppositionen. Presidenten och hans följeslagare fick begränsat med utrymme att framföra sina åsikter på. Genom exempelvis användandet av värdeladdade ord målades Europeiska unionen, EU-vänliga demonstranter och oppositionen i Ukraina ut som ”goda” medan Janukovytj, hans anhängare och Ryssland framställdes som ”onda”.
Slutsatser och diskussion.
Har rapporteringen om Ukrainakrisen varit tendentiös, och i så fall på vilket sätt? Denna undersökning visar att de artiklarna som har analyserats till stor del är tendentiösa till fördel för demonstranterna på Självständighetstorget, och de aktörer som stödjer deras kamp. Med aktörer menas bland andra oppositionspolitiker i Ukraina, samt EU-företrädare som uttalar sig till förmån för Ukrainas närmande till EU. Denna tendens yttrar sig i vilka som får komma till tals i artiklarna, och det språkbruk som används för att beskriva de olika parterna.
ukraina-a-1920- 160501jpghögerdemonstranter
Den kvantitativa studien av vilka källor som dominerar i artiklarna, har lett fram till följande resultat: I 26 av 31 artiklar är rapporteringen tendentiös till fördel för regeringskritikerna, vad gäller källorna som används. Detta är en klar majoritet. Tre av artiklarna kunde anses som balanserade, eftersom källor från båda sidor fick ungefär lika mycket utrymme. Två artiklar var mestadels regeringsvänliga, och inga var endast regeringsvänliga (Janukovytj).
Hur passar artiklarnas innehåll in i Herman och Chomskys propagandamodell? Vad undersökningen har visat är att rapporteringen om Ukrainakrisen stämmer överens med de kriterier som Herman och Chomsky ställer upp. I artiklarna görs på många sätt en skillnad mellan ”rätt” och ”fel”, ”gott” och ”ont”. Man kan därför säga att det finns propagandistiska element i de undersökta artiklarna. Undersökningen har alltså visat att rapporteringen om Ukrainakrisen liknar den om den orangea revolutionen, som Nadja Kovler har studerat.
Även om det var för 12 år sedan som den förra Ukraina krisen den Orangea revolutionen, är det relevant att undersökning av två svenska dagstidningar- Dagens Nyheter och Aftonbladet, som utförts av Nadja Kovler:

Kommentar: Undersökningen stämmer väl överens med den bedömning som utförts av Ukraina-bulletinen, ANTI-EUROMAIDAN och på denna blogg.

Några artiklar om Ukraina.
* Ukrainakrisen: Från Nulandkakor till kallt krig. Del 1
* Ukrainakrisen: Från Nulandkakor till kallt krig. Del 2
* Avslag från Granskningsnämnden
* Dödsskjutningarna på Maidan: USA-stödd ”false flag” enligt vetenskaplig rapport
Poroshenko och Obama. images4YUZEIHV
* Protestera mot svenska regeringens uttalande 21/2 1015 om Ukraina
* Väntad kalabalik i konkursfärdiga, korrumperade statskupps-Ukraina
* Gallup visar att 8 % är nöjda med regeringen i Ukraina medan 80 % är nöjda med Putin i Ryssland
* USA-ikonerna Kissinger och Brzezinski kritiserar USA:s Ukrainapolitik
* Nynazist ny talman i Ukrainas parlament
* Regissören Oliver Stone: Statskuppen i Kiev påminner om andra CIA-kupper

intressant.se , Ukraina, ,
, , , ,
Maidan,

  13 comments for “Granskning av de svenska dagstidningars rapportering om Ukraina krisen.

 1. Leif Elinder
  4 juni, 2016 at 19:13

  En ”fri press” men knappast oberoende.

  Mainstream Corporate Media Covering 2016 Election Through Eyes of Clinton Campaign | Democracy Now!
  ”An all-time low by mainstream corporate media,” says media scholar Robert McChesney
  . ”The coverage and the framing of the Sanders camaigne has been largely through the eyes of the establishment for the Hillary Clinton campaign.” This ”brought to the front just how little actual journalism goes on,” ..

  http://www.democracynow.org/2016/5/19/robert_mcchesney_mainstream_corporate_media_covering

 2. Нешко
  4 juni, 2016 at 20:03

  Som jag skrev i en av mina kommentarer för ett bra tag sedan skulle man kunna göra en fascinerade forskning om svensk presstitutes skandalösa täckning av i princip alla kriser/krig som hänt de senaste 25 åren med början i f.d. Jugoslavien (så länge har jag följt det). Hade själv funderingar på att antingen försöka starta doktorandstudier med ett sådant tema (troligtvis inte realistiskt för att jag tvivlar starkt att det skulle vara möjligt att få forskningsmedel för det) eller gör en studie på egen hand. I och med att jag brukar må illa av att läsa sådant skräp är jag ganska säker på att jag skulle ha blivit sjuk av en sådan aktivitet så jag har gett upp sådana tankar.
  Det kommer nog vara intressant att följa upp hur yrkeslivet för författarna av denna kandidatuppsats http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:724182/FULLTEXT01.pdf har sett ut jämfört med deras kollegor. Jag har en känsla att de inte kommer nå särskilt långt om någonstans inom journalistyrket (förutom om de valt att gå till den mörka sidan).

  • 4 juni, 2016 at 23:19

   Jag varv tveksam att publicera med tanke på författarna till ett viktigt arbete, men det är offentlig handling enligt uppgift.

   • M
    5 juni, 2016 at 13:24

    Rapporten finns inte på ”google!

   • Нешко
    6 juni, 2016 at 00:18

    Varje högskoleuppsats (egentligen varje vetenskaplig dokument) är en offentlig handling om det inte finns mycket speciella skäl för sekretessbeläggning. ”Diva” är annars Södertörns högskolans publika databas över vetenskapliga dokument :)

  • burner
   5 juni, 2016 at 09:43

   Нешко

   Är ofta i samma banor så jäkla mycket propaganda och skit som måste belysas… men man får inte ge upp, ska de bli förändring måste
   alla hjälpa till!

   • Нешко
    6 juni, 2016 at 15:04

    Jag håller med om att alla behöver ställa upp (jag menar absolut inte att jag gett upp kampen) men man behöver inte utsätta sig/överexponeras för något som direkt påverkar ens hälsa.
    Vissa människor har en genetisk och/eller inlärd skyddsmekanism (familjen/omgivningen kan vara en annan faktor) som skärmar dem från sådana saker (man lyckas lyfta sig ovanför och betrakta det utifrån utan att på ett skadligt sätt känslomässigt dras in) medan andra är mer känsliga och blir mer eller mindre sjuka av detta. Tyvärr eller lyckligtvis tillhör jag till den andra gruppen och har svårt att skydde mig från långsiktiga negativa effekter så mitt skydd är att kraftigt minska exponeringen.
    Men som sagt är jag högst aktiv trots det.

 3. ERIK
  4 juni, 2016 at 22:50

  I veckan offentliggjorde FN organet OHCHR en rapport om MR-läget i Ukraina. Det är ganska sensationellt att staten Ukraina kritiseras hårdare än rebellsidan i Donbass. Det normala i svenska medier är att regimen i Kiev bara kritiseras för oförmågan att ta itu med korruptionen medan styret i Donetsk och Luhansk får stå för våldet och brotten mot MR. En rapport som inte passade medierna. Om det varit tvärtom hade vi sett och hört mycket om OHCHR-rapporten. I avsnittet om Odessa kritiseras Kievregimens undersökningar:
  However, these investigations are widely believed to be unreliable, particularly because of the inability or unwillingness of law enforcement bodies tobring to justice those responsible for the violence….

  Alltså helt i linje med den Ukrainadokumentär som SvT hade så svårt att visa. Inga kommentarer till rapporten från Fredrik Wadström m.fl. som kritiserade dokumentären har hörts!
  http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/10thOHCHRreportUkraine.pdf

  • M
   5 juni, 2016 at 13:22

   Delegationen fick avbryta sitt besök pga att de inte fick tillgång till alla platser som SBU (ukrainska säkerhetstjänsten) håller och torterar folk utan rättegång:

   ”The United Nations Subcommittee on Prevention of Torture (SPT) has suspended its visit to Ukraine after being denied access to places in several parts of the country where it suspects people are being deprived of their liberty by the Security Service of Ukraine, the SBU.
   “This denial of access is in breach of Ukraine’s obligations as a State party to the Optional Protocol to the Convention against Torture. It has meant that we have not been able to visit some places where we have heard numerous and serious allegations that people have been detained and where torture or ill-treatment may have occurred,” said Malcolm Evans, head of the four-member delegation, in a statement issued by the UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR).
   The delegation concluded that the integrity of the visit, which began on 19 May and was due to end on 26 May, had been compromised to such an extent that it had to be suspended, as the SPT mandate could not be fully carried out.
   Under the Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (OPCAT), the SPT is mandated to visit all States parties and can make unannounced visits to any places of detention. This is only the second time the Subcommittee has halted a mission – such suspensions are made in cases where a lack of cooperation by the State party prevents the SPT from fulfilling its OPCAT-mandated duties.
   “The SPT expects Ukraine to abide by its international obligations under the Optional Protocol, which it ratified in 2006,” said Mr. Evans.
   The focus of the SPT’s visit was to evaluate how its recommendations made after its first visit in 2011 had been implemented. The work of the SPT, which is composed of independent human rights experts, is guided by the principles of confidentiality and cooperation, the SPT said.”

   https://newcoldwar.org/citing-obstruction-un-torture-prevention-panel-suspends-ukraine-visit/

   Det finns flera andra rapporter om vilka media är ”TYST”:

   The US Department of State on Human Rights Practices for 2015, Ukraina
   http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2015/eur/252911.htm

   The International Advisory Panels rapport: om Maidan och Odessa massakern (länk till endast en av rapporterna):
   http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168048610f

   Christof Heyns, the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Ukraine: ”Lives lost in an accountability vacuum”
   http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16460&LangID=E

   Report by Nils Muižnieks, Council of Europe Commissioner for Human Rights, following his visit to Ukraine, from 29 June to 3 July 2015
   https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=2378943&Site=CommDH&direct=true

   Overwhelming evidence of ongoing war crimes, including torture and summary killings of prisoners, serve as a stark reminder of the brutal practices being committed on a near-daily basis in eastern Ukraine’s conflict, Amnesty International said in a comprehensive new briefing today.
   https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/05/ukraine-new-evidence-prisoners-tortured-and-killed-amid-conflict/

   Dangerous escalation in conflict proving catastrophic for civilians – UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein
   http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15532&LangID=E

   https://www.hrw.org/news/2014/10/20/ukraine-widespread-use-cluster-munitions

   https://www.hrw.org/news/2014/07/24/ukraine-unguided-rockets-killing-civilians

 4. ERIK
  4 juni, 2016 at 22:54

  Här en typisk artikel när svenska medier ska informera!
  http://www.svd.se/berners-i-ukraina-krig-och-korruption-eller-reformer

  • Gösta Lilja
   5 juni, 2016 at 06:42

   Ja, av hälsoskäl ha jag slutat ta del av msm:s verklighetsbeskrivning. Den är lika tom på verkligt innehåll som farbror Joakims pengabinge. Undrar ibland hur svenskarnas kunskaper om det libyska folkets tillvaro före och efter ”Vi kom, vi såg, han dog” ser ut? Och efter Palestina, Afhganistan, Irak och Libyen går kampen om kvinnans frigörelse förstås vidare:

 5. Нешко
  5 juni, 2016 at 23:51

  Ej direkt relaterat till artikeln men på sätt och vis har en hel del kopplingar (om man ser det i en bredare perspektiv). Jag vill rekommendera följande film ”Utopia” av John Pilger http://johnpilger.com/ som jag idag snubblat över och nyss sett:

  Det är en dokumentär över vita människans kontinuerliga rovgirig behandling av ursprungsbefolkningen (Aboriginerna) i Australien och visar på ett exempel hur en, till synes/utåt låtsas vara, demokratiskt och humanistiskt land (ett bland de rikaste i världen med standarden för majoritet=de vita i toppen av listan) kan indoktrineras att sluta upp bakom horribla aktioner där nästan samtliga samhällsstrukturer är direkt medskyldiga (politikerna, polisen, rättsväsendet, presstitutes, militären och regeringen).
  Med Johns ord: ”Drawing on John Pilger’s long association with the first people of his homeland Australia, Utopia (2013) is both an epic portrayal of the oldest continuous human culture, and an investigation into a suppressed colonial past and rapacious present.”

  Om man reflekterar över dagens situation i Sverige och dess förhållande med USA/NATO å ena sidan samt Ryssland å andra kan man dra en hel del paralleller.
  För ett par år sedan var jag på en konferens där man hade en paneldebatt om de utökade befogenheterna för FRA m.fl. samt ökat krav från operatörerna att logga allt mer info. Inbjuden/närvarande var, om jag nu minns rätt, även någon från Polishögskolan eller om det var någon från Polisens underrättelseverksamhet. Han försvarade självklart dessa tendenser för det skulle underlätta Polisens jobb. På min kommentar om att all denna insamlade info kunde missbrukas av något högerextrem parti som skulle kunna vinna majoritet i valet (som hänt i Tyskland och om jag minns rätt var det Belgien som före II världskriget hade en väldigt detaljerat och effektiv befolkningsstatistik som Tyskarna utnyttjade efter ockupationen att snabbt hitta och internera alla judar) och sedan vända det mot de grupper upplevda som fiender/oönskade o.s.v.
  Jag tog upp Ukraina som ett exempel där sådant hänt.
  Hans svar var i stilen med att ”vi i Sverige har en helt annan typ av politisk kultur och sådana krafter kan aldrig komma till makt här”. Ingen annan reagerade och jag tyckte att det var en mycket naiv tro (om man genuint trodde detta).
  (Falsk) självgodhet i Sverige är en betydligt större fara än något annat på samma sätt som vita australiensare för det första är oftast otroligt okunniga om den egna historien och för den andra förblindade av en falsk självgodhet.
  På samma sätt som man låter en ”självreglering” hantera (sopa under mattan) problem inom många branscher (som ett alternativ till lagstiftning och stränga straffar) ”tror man” att självregleringen kommer lösa problem med potentiellt farliga odemokratiska krafter.
  Hur lätt det är att manipulera (och indoktrinera) stora mängder människor är, de flesta som följer denna blogg, nog rätt så medvetna om.

Comments are closed.