Dödsskjutningarna på Maidan – vetenskaplig rapport: USA-stödd ”false flag”

Detta är en av de tyngst vägande utredningarna om vad som händer på Maidan i början av 2014. Men inga svenska etablerade media har återgivit den. En slags ”fake news by omission”. Man kan skriva om ämnet men utelämnar central information.
Jag återpublicerar nu artikeln som först publicerades 28/1 2017.

Ännu har inte dödsskjutningarna på Maidan utretts, snart 3 år efter statskuppen i Kiev 22/2 2014. Hur kan det komma sig? ”Alla” etablerade sa/eller skrev att det var den folkvalde presidentens Janukovitjs säkerhetsstyrkor som genomfört skjutningarna. Hde de inte rätt? Läs artikeln nedan – lika aktuellt som 27/1 år 2016 då den först publicerades.

Artikeln.
Jag har tidigare skrivit om dödsskjutningarna på Maidan, till exempel i februari 2015 http://jinge.se/bloggosfaren/krypskyttarna-pa-maidan.htm Här ett kort, aktuellt utdrag ur blogginlägget ”strong>I DN 21/2 skrev Ingmar Neveus i ingressen till en stor artikel ”Över 100 personer fick då sätta livet till när specialpoliser öppnade eld på torget Majdan”. Jag har i mail till Neveus 21/2 och 22/2 därefter skrivit bland annat detta
Ukraina Maidan

”Du skrev i inledningen av en artikel i DN om ett år efter Maidan att det var den Ukrainska regeringens säkerhetspolis som sköt demonstranter. I själva verket är det inte visat. Det finns uppgifter att åtminstone en del var skjutna av andra, och man har då pekat på medlemmar i de fascistiska grupperna Högersektorn och Svoboda. Väl bekant är publiceringen av ett avlyssnat, icke dementerat samtal mellan EU:s Ashton och en utrikesminister i en av de baltiska staterna där denne säger att dödsskjutningar utfördes av fascistiska demonstranter (en minotitet bland alla demonstranter) på Maidan.(http://jinge.se/allmant/telefonlacka-bekraftad-av-ud-krypskyttarna-pa-maidan-var-hyrda-av-en-protestorganisation.htm)
Enligt Estlands utrikesdepartement 5/3 2014 var uppgifterna autentiska (http://vm.ee/en/news/regarding-telephone-conversation-between-foreign-minister-paet-and-eu-high-representative)
Kiev 2 protest-main_si

Samtalet mellan Paet och Ashton ägde rum 26/2 2014 efter det att Estlands utrikesminister återkommit från sitt besök i Ukraina.
”Det är ytterst beklagligt att telefonsamtal avlyssnas”, sade Paet.
I det avlyssnade samtalet sa utrikesminister Paet ”Det finns nu större och större insikt om att bakom krypskyttarna stod inte Janukovitj utan någon från koalitionen”. ”Jag tycker att vi vill undersöka detta. Jag menar, jag förstod inte detta direkt, det är verkligen intressant. Herre Gud”, svarade Ashton. (Slut på utdraget).
(Bilden nedan visar Ashton tillsammans med fascistpartiet Svobodas ledare)
Ukraina Ashton & Svobodas ledare untitled

Ukrainas regering har inte publicerat någon rapport om dödsskjutningarna på Maidan-torget. Av någon anledning…

En rapport ”The “Snipers’ Massacre” on the Maidan in Ukraine” presenterades 3-6 september 2015 vid ett vetenskapligt möte i San Francisco, the Annual Meeting of American Political Science Association av fil dr Ivan Katchanovski, School of Political Studies, University of Ottawa, i Kanada. En tidigare version presenterades vid Chair of Ukrainian Studies Seminar at the University of Ottawa, Ottawa, October 1, 2014. Att rapporten presenterades ett år senare vid mötet i San Francisco innebär att den klarade den vetenskapliga granskningen i Ottawa hösten 2014.
Rapporten är på 64 sidor och har därtill 25 referenser och 343 fotnötter. Jag återger den vetenskapliga sammanfattningen (Abstract) samt ett utdrag ur ”Conclusions”.

* Det framgår av rapporten att författaren är oberoende, och ingen t.ex. partisk anhängare av Putin. Han studerar inte och ger inga uppgifter om Rysslands eventuella verksamhet i Donbas, men nämner det som en realitet utan belägg. Att inta en partisk inställning är omöjligt i ett sådant vetenskapligt sammanhang, men ju helt tillåtet bland dominerande massmedia.
* OBS! Jag har fått dokumentet via mail av kollegan Leif Elinder, men vet ej hur man ska länka det till denna artikel. Tacksam för tips. Kan också sändas separat till ev. intresserade.

Inledningsvis återger författaren – sarkastiskt – ett citat av Voltaire
“Il est défendu de tuer; tout meurtrier est puni, à moins qu’il n’ait tué en grande compagnie, et au son des trompettes; c’est la règle.”[Det är förbjudet att döda; därför straffas alla mördare om de in döda många till ljudet av trumpeter; sådan är regeln.” (Voltaire).
Abstract
Massakern på nästan 50 Maidan demonstranter den 20 februari 2014 blev en vändpunkt i ukrainsk politik och en brytpunkt i konflikten mellan västvärlden och Ryssland över Ukraina. Detta massmord på demonstranterna och masskjutningen mot poliser som föregick detta ledde till störtandet av den pro-ryska regeringen Viktor Janukovitj och blev en start av ett inbördeskrig i Donbass i östra Ukraina samt till ryska militära ingripandet i Krim och Donbass och en internationell konflikt mellan väst och Ryssland över Ukraina. En slutsats som stöddes av regeringarna efter Janukovitj och medier i Ukraina är att massakern begicks av statliga prickskyttar och polisens specialenheter på Janukovitj order har nästan universellt accepterats av västerländska regeringar, media och många forskare. Den ukrainska regeringens undersökning identifierade medlemmar i det säkerhetstjänsten Berkut som ansvariga för dödandet av den absoluta majoriteten av demonstranterna, men har visat något bevis för detta med undantag av videor från massakern.
Frågan är vilken sida som organiserade ”krypskyttarnas massaker”. Detta dokument (som jag nu presenterar) är den första akademiska studier av denna viktiga fråga om massmorden. Den använder en teori om rationellt val och en Webersk teori om instrumentell rationalitet för att undersöka handlingarna under massakern av viktiga aktörer, både de från Janukovitj regering, särskilt olika polis- och säkerhetsstyrkor, och Maidans opposition, speciellt de som stod långt till höger, och av ”oligarkiska element”.

Denna vetenskapliga rapport analyserar en stor mängd uppgifter/bevis från olika offentliga källor om denna massaker och morden på särskilda demonstranter. Kvalitativ innehållsanalys innehåller följande uppgifter: cirka 1 500 video-filmer och inspelningar på internet och TV-sändningar i massmedia och sociala medier i olika länder (cirka 150 gigabyte), nyhetsinslag och inlägg på sociala medier av mer än 100 journalister som bevakar massakern från Kiev. Dessutom 5 000 foton och nästan 30 gigabyte av allmänt tillgängliga radio-avlyssningar av samtal mellan krypskyttar och befälhavare från den särskilda Alfa-enheten i Ukrainas säkerhetstjänst och interna trupper, och inspelningar av rättegångar om Maidan-massakern. Denna studie använder också fältforskning på platsen för massakern, ögonvittnesrapporter från både Maidan demonstranter och befälhavare vid regeringens specialenheter, uttalanden från både tidigare och nuvarande regeringstjänstemän, uppskattningar av ungefärliga ballistiska banor, kulor och vapen som används, och typer av sår bland både demonstranter och polis. Denna studie kan presentera en exakt tidsplan för olika händelser i massakern, platserna för både krypskyttar och regeringens krypskyttar, och specifik tidsplan och plats för nästan 50 demonstranternas död. Det analyserar även kortfattat andra allvarliga fall av våld under och efter ”Euro-maidan.”

Den akademiska undersökningen drar slutsatsen att massakern var en ”false flag”-operation som rationellt planerades och genomfördes med målet att störta regeringen och genomföra ett maktövertagande. Den påvisar olika bevis på inblandning av en allians av de högerextrema organisationer, specifikt Högra sektorn och Svoboda, och oligarkiska parter, såsom Fäderneslandet. Dolda skyttar och observatörer fanns i åtminstone 20 Maidan-kontrollerade byggnader eller områden. De olika bevisen för att demonstranter dödades från dessa byggnader och område inkluderar cirka 70 vittnesmål, i första hand genom Maidan-demonstranter, flera videor av ”krypskyttar” som siktade mot demonstranter från dessa byggnader, jämförelser av positionerna för särskilda demonstranterna vid tidpunkten för deras död, av deras sår och effekter av skatten. Studien påvisar olika videor och foton av beväpnade ”krypskyttar” på Maidan och observatörer i många av dessa byggnader.
Denna rapport presenterar konsekvenserna av dessa fynd för att förstås regeringsskiftet i Ukraina, inbördeskriget i Donbas, det ryska militära ingripandet i Krim och Donbas, och en internationell konflikt mellan väst och Ryssland om Ukraina.

Utdrag ur avsnittet ”Conclusion” ”The absolute majority of the Maidan protesters, activists, members, and supporters of the “Euromaidan” mass protests and parties that led these protests, including the victims among the protestors, were not aware about the actual organizers and perpetrators of this politically motivated murder and not involved in any other way in this mass killing.
The study shows that concealed armed Maidan groups, which were based in particular in Music Conservatory and the Trade Union buildings, started the massacre in the early morning on February 20 by targeting Berkut and Internal Troops units on the Maidan itself with live ammunition fire, inflicting their mass casualties, and forcing them to retreat. Then the armed Maidan groups, in particular the same ones, massacred the unsuspecting Maidan protestors from concealed positions.”

The seemingly irrational mass killing of the Maidan protesters and the police on February 20, 2014 turns to be rational from self-interest based perspectives of rational choice and Weberian theories of instrumentally-rational action. The new government that came to power largely as a result of the massacre falsified its investigation, while the Ukrainian media helped to misrepresent this mass killing of the protesters and the police”.
Conclusions avslutas så här: The massacre of the protesters and the police was a key part of the violent overthrow of the government in Ukraine and a major human rights crime. This violent overthrow constituted an undemocratic change of government. It gave start to a large-scale violent conflict that turned into a civil war in Eastern Ukraine, to a Russian military intervention in support of separatists in Crimea and Donbas, and to a de-facto break-up of Ukraine. The violent overthrow of the Ukrainian government also escalated an international conflict between the West and Russia over Ukraine.

  22 comments for “Dödsskjutningarna på Maidan – vetenskaplig rapport: USA-stödd ”false flag”

 1. Per-Ove Lindström
  27 januari, 2016 at 15:05

  Rapporten finns publicerad på voltairenet.org
  http://www.voltairenet.org/article189953.html

 2. Alex
  27 januari, 2016 at 15:05

  Sanktionerna mot Ryssland är felaktiga och USA med EU bröt mot folkrätten som stödde störtandet av en folkvald president.

  Dessutom håler man Ryssland som gisslan i Minsk 2 avtalet där INGA krav ställs på Kupp-Regimen i Kiev medans Ryssland är sanktionerad för att detta ens hände.

  Officiella Uppgifter nu att Carl Bildt har blivit inbjuden att ta över som premiärminister i Ukraina är bara fortsättning på denna fars.

 3. M
  27 januari, 2016 at 16:19

  Det finns en rapport av senare datum, när rättegången mot Berkut-officerarna startade den 12 november 2015. IK jämför vad som framkommer enligt ballistiska rapporten med den egna analysen.(Det är svårt att sammanfatta!)

  ”Results of forensic ballistic expert analyses of the Maidan massacre were for the first time made public during the Berkut officers trial on November 12, 2015. Forensic analyses of bullets in March 2014 revealed that 11 protesters (Poliansky, Korneev, Baidovsky, Kemsky, Bliok, Saienko, Zhalovaha, Shymko, Dmytriv, Khrapachanko, and Smolensky) were killed from the same single 7.62×39 caliber weapon, and that this weapon could have been a Kalshnikov assault rifle, a hunting AKM-based carbine, or other firearms of this caliber (1h42m).
  https://www.youtube.com/watch?v=HIISM02GruI

  The results of this long withheld ballistic expert report independently confirm my APSA paper findings that all these 11 protesters were killed from the Maidan-controlled Hotel Ukraina.
  https://www.academia.edu/…/The_Snipers_Massacre_on_the_Maid…

  ”A report by Maidan NGOs and lawyers representing families of the victims stated that the government investigation concluded that one of these 11 protesters (Khrapachenko) was killed from this hotel. A testimony by Volodymyr Pastushok, a member of the Volhynian Company of the Maidan Self-Defense, reported direction of wounds, and time-stamped photos also show that Oleksander Khrapachenko from this unit was killed and another person wounded at 11:27am near the Berkut barricade on Instytutska Street by shots fired from the Hotel Ukraina. Pastushok said that investigators told him that they lost his initial testimony and tried him to change it and to say that Khrapachenko was shot not from the Hotel Ukraina but he refused. The prosecution then simply omitted the Khrapachenko case and charged the Berkut police with killings from the different positions of the 10 other protesters, even though both they and Khrapachenko were shot dead from the same single weapon.”

  Läs vidare…

  https://newcoldwar.org/19448-2/
  (Enligt uppgift, finns det även på IK facebook sida: https://www.facebook.com/ivan.katchanovski?fref=nf

 4. M
  28 januari, 2016 at 00:59

  Ivan Katchanovski:

  ”Unreported Ukrainian court decisions link the Right Sector to the Maidan massacre and an Orthodox Easter attack in 2014 which led to a major escalation of the conflict in Donbas.
  Several recent Kyiv court rulings suggest that the Right Sector leadership or its covert armed unit involved in the Orthodox Easter attack in Donbas are now being investigated by the General Prosecutor Office of Ukraine as suspects in killings of Berkut policemen and Internal Troops servicemen on February 18-20, 2014. These decisions by the Pechersk district court judges in November and December 2015 appeared in the publicly accessible official online database of court decisions in Ukraine, but they have not been reported by the government and the media in Ukraine and in the West.”

  https://newcoldwar.org/what-the-trials-and-investigations-of-ukraines-extreme-right-are-revealing/

 5. 28 januari, 2016 at 12:09

  Detta bär väl samma tydliga tecken av falseflag, hallmark, handstil, som dödandet av demonstranter i Venezuela och en opposition mot Chavez av ”demokratiska krafter” supportade av prickskyttar. Man måste vara väldigt säker på att den stora massan aldrig kommer omfatta informationen eftersom man använder samma mall ofta utan att rädas att just den enkelt känns igen..

 6. 28 januari, 2016 at 18:07

  Hej Anders,
  Jag tror Richard Sakwa nämner den här ”utredningen” i sin bok ”Frontline Ukraine” (rekommenderas f.ö.) men den har väl inte uppmärksammats alls i svenska media iaf. Ett journalistiskt haveri förstås. Själv skrev jag om den för nästan ett år sedan och länken finns i mitt blogginlägg här: http://hanslillagrona.blogspot.com/2015/02/akademisk-studie-av-majdan-massakern.html

 7. M
  29 januari, 2016 at 16:09

  Framgång i EU-parlamentet?!

  Tatyana Montyan, advokaten till den ukrainske fängslade journalisten Ruslan Kotsaba, talade i EU-parlamentet om sin klient och andras situation i Ukraina, om sanningen om Ukraina

  https://newcoldwar.org/lawyer-for-ruslan-kotsaba-shocks-european-parliamentarians-with-the-truth-about-the-situation-in-ukraine/

  ********************************************
  Heder åt Ivan Katchanovski som outtröttlig lägger fram nya fakta om Maidan och Ukraina

  https://newcoldwar.org/news-in-the-life-of-ukraine-maidan-massacre-of-2014-border-control-crimea-blockade/

  *********************************************

  Om Netflix dokumentär ‘Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom’, som är Oscarsnominerad (?!)

  ”An historical video that was broadcast in Brazil some decades ago warned, “Lies can be told even when speaking truths.” Netflix’s new documentary film ‘Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom’ is a exquisite example. By ignoring fundamental details of Ukraine’s history and of the composition of the 2013-early 2014 political movement in Ukraine called ‘Maidan’ (or ‘Euromaidan’), the documentary’s half-truths pave the way to disconcerting lies. Here are some of those:” (läs vidare)

  https://newcoldwar.org/five-things-netflix-documentary-on-maidan-doesnt-tell-you-about-ukraine/

 8. 28 januari, 2017 at 00:35

  I varje brottsutredning bör man givetvis ställa sig frågan: ”Vem gynnas?” (Cui Bono)

 9. Thomas Åkerblad
  28 januari, 2017 at 01:20
  • 28 januari, 2017 at 09:43

   Hans påståenden har föga värde, då de inte åtföljs av några fakta. Armén satte inte in för att skjuta befolkningen i denna utlandsstödda intervention. Dagen innan hade opposition och presidenten nått överenskommelse i närvaro av EU-representanter. Statskuppen hindrade en demokratisk utveckling och under minerade enigheten.

  • 30 januari, 2017 at 08:21

   Provocerande av Storbritannien

   • Thomas Åkerblad
    30 januari, 2017 at 12:23

    Varför det? Fartyget har en defensiv roll och det gäller att två demokratiska stater hjälper varandra.

 10. Björn Backengård
  29 januari, 2018 at 00:34

  Här är mer.

  En italiensk tidning berättade i november 2017 om bekännelser av några krypskyttar som sköt för att skapa kaos, som de säger att de hade fått i uppdrag att göra.

  Den georgiska legosoldaten Alexander Revazishvilli sade:
  ”alla började skjuta två eller tre skott åt gången. Det pågick i femton, tjugo minuter. Vi hade inget val. Vi beordrades att skjuta både på polisen och demonstranterna, utan någon skillnad.”

  Han och de andra som nu erkänner är missnöjda med att de ännu inte har fått de 5000 dollar vardera som de säger att de hade blivit lovade. Därför går de nu ut offentligt mot den person som de säger anställde dem.

  https://www.globalresearch.ca/kiev-euromaidan-participants-in-2014-ukrainian-coup-confess/5618898

Comments are closed.