Går tillväxten går på högvarv tack vare flyktingarna?


Migrations- och flyktingpolitiken står i rampljuset sedan länge. Olika uppfattningar finns inom olika partier och bland partilösa, hos folk till ”Vänster” och till ”Höger” och hos övriga.

Här en analytiskt orienterad artikel, som för första gången publicerades 31/7 2017. Enighet i denna fråga fanns inte då. Gör den det nu?!
Jag dristar mig inte för att återpublicera den!

Artikeln.


Ulf Karlström kommenterar här en artikel av professor Peo Hansen, som nyligen publicerats på ETC.
Tillväxten går på högvarv – tack vare flyktingarna

Ulf har berikat denna blogg med många artiklar i skilda frågor. Nyligen kom artikeln ”Behöver förorten försvenskas”? I början av juli publicerades här hans artikel ”Immigration: Tokvänsterliknande argument förespråkar att budbäraren skall skjutas”

Immigration: Tokvänsterliknande argument förespråkar att budbäraren skall skjutas

Peo Hansen är professor i statsvetenskap vid Institutet för Forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle (REMESO), Linköpings universitet. Han forskar om dagens EU och den europeiska integrationens historia, med betoningen lagd på frågor om migration, politisk ekonomi, medborgarskap och geopol­itik. Hans senaste bok (skriven tillsammans med Stefan Jonsson) är ”Eurafrica: The Untold History of European Integration and Colonialism”

Kommentarer till en ETC-artikel av Peo Hansen
Artikeln.
Peo Hansen skriver i ETC (2017-07-13) att ”svensk ekonomi på högvarv” och ”tillväxten [är] delvis en direkt följd av flyktingmottagandet”. Orsaken är kostnaderna för invandrare/flyktingar kan ses som ses om ett keynesianskt inslag i (den svenska) kapitalismen. Tesen är onekligen udda, mot bakgrund av dagens polariserade debatt. Å ena sidan våldsamma överdrifter av kostnaderna och bisarra undergångsscenarior som följd av dessa kostnader a la (SD). Och andra sidan förnekandet att det är några kostnader a la parollfantaster med ”Asyl åt alla och alltid”.
Nu vrider Peo Hansen hjulet ett varv till; tillväxten beror delvis på invandringen.

Artikeln är välskriven och gisslar knivskarpt den svenska och numera också tyska kappvändarpolitiken. Jag uppskattar detta och är här helt enig med författaren. Peo Hansen har länge och förtjänstfullt bidragit till svensk EU-kritik, alltifrån hans dr-avhandling om EU;s utomeuropeiska, territoriella intressen till den lysande boken ”Eurafrika. EU:s koloniala rötter”, tillsammans med Stefan Jonsson (Leopard 2015). Jag har arbetat mycket länge inom Folkrörelsen Nej till EU, och det har känts tryggt att ha en kunnig och skarp debattör som Peo Hansen på sin sida.
Eurafrika
På en punkt har vi dock inte varit eniga, och det gäller den oklara parollen ”Fästningen EU”, och nu manifesterad i frågan om Sverige årligen skall ta emot cirka 150 000 invandrare/flyktingar eller ej.

Jag skall direkt säga att jag har ingen patentlösning att erbjuda. EU och hela Europa kan komma att ställas inför stora problem, med en gigantisk invandring. Överslagsberäkningar ger vid handen att 65 miljoner afrikaner när förhoppningar att kunna ta sig till Europa för arbete. Kan det egentligen vara ett problem. Om vi grovt räknar Europas befolkning till 500 miljoner, så utgör 65 miljoner bara 13 %. Så, är det egentligen ett problem?

Problemet ligger i vilken typ av samhälle vi vill ha. Sverige har monterat ned delar av välfärden, men vi är fortfarande ett välfärdssamhälle – tack och lov!
Social välfärd
De basala ekonomiska delar i systemet är följande:

– det är ett slags försäkringssystem, man betalar in, och man får tillbaka vid ”olyckor”, krämpor och hög ålder.

– staten kan vid goda tider – om den politiska viljan finns – låna pengar till produktiva investeringar, t ex utbildning, bostäder och infrastruktur. Senare måste dock lånen betalas tillbaka

– sedan 1960-talet byggs ekonomin på två löner per hushåll. Att stanna hemma i 20 års tid med barn kostar.

– vi utbildar barn/ungdomar från cirka 7 års ålder, inte från 17-20 års ålder. Det senare kostar.

Till dessa basala ekononomiska omständigheter kan läggas några, mer ”tillfälliga”_

– Sverige har som många industriländer en åldrande befolkning, vilket kostar. Delar av pensionärerna är redan idag ekonomiskt missnöjda och röstar till 18-20 % på högerpartiet och delvis rasistiska (SD). Det är oklart hur stora marginaler finns för att höja fattigpensionärernas levnadsstandard.

– Polisen klassificerar idag 61 bostadsområden som utsatta och 23 som särskilt utsatta. Det är som regel förorter med dominans av invandrande/flyktingar. Detta är ett mycket stort problem, och kommer att kräva stora resurser för att lösa.

Ett annat, socialt problem beskrivs av Björn Östbring, doktorand i statsvetenskap, i en recension i SvD (22/7) på följande sätt:

”Exempelvis har endast ett fåtal vågat föra fram riskerna med en invandring som i vissa åldersgrupper ger ett betydande överskott av män. Givet svårigheten för nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden har vi att vänta en stor grupp av vad statsvetarprofessorn Bo Rothstein en gång benämnde som ”de dubbelt ratade”: unga män som varken hittar arbete eller en partner, ett livsmönster som markant förhöjer sannolikheten till antisocialt och kriminellt beteende”. SvD

Peo Hansen menar att svenska kommuner välkomnar 2015 års våg av flyktingar/invandrare. Det har hörts sådana röster, men också många kritiska. Med bostadsbrist, knakande välfärd, olösta sociala problem hanterar man inte 160 000 nyanlända med en klackspark, utan snarast med stora svårigheter. Inte sällan tycks avsatta medel hamna i fickorna på s k entreprenörer som Bert Karlsson. Den keynesianska effekten av den senare ”satsningen” torde vara blygsam.

Peo Hansen har helt rätt i att åtstramningspolitiken (austerity på engelska) inom EU har varit förödande. Jag antar att Peo och jag helt delar kritiken mot Euroland a la Heiner Flassbeck (www.flassbeck-economics.com, Flassbeck & Lapavitsas, Against the Troika; Verso 2015).

Flassbeck & CostavitsasAgainst the Troika Crisis and Austerity in the Eurozone

Emellertid är långt ifrån alla kostnader för flyktingar/invandring produktiva, i keynesiansk mening.
Begränsningarna i en fullskalig keynsiansk politik, nyliberalismens härjningar i välfärden sedan 1980-talet, den ökade ekonomiska ojämlikheten, och det totala fiaskot med integration av 2000-talets invandrare/flyktingar (styrs mer av ekonomiska ”omständigheter” än politisk vilja) är några frågor som Peo Hansen inte berör. Hade han gjort det kanske hans credo blivit mindre trosvisst?

Emellertid skall jag inte sätta mig själv på några höga hästar; jag har, som sagts, inte några patentlösningar. Däremot tror jag det är viktigt att vi inte lägger mer sten på börda, då det rimligen skymmer sikten och försvårar tänkbara, framtida lösningar, vilka de nu än må vara.

Andra aktuella artiklar i dessa frågor. (Med annan datering)
Immigration: Tokvänsterliknande argument förespråkar att budbäraren skall skjutas. Av Ulf Karlström. 79 kommentarer. 7/7 2017.
Är SD ett fascistiskt parti?. Sammanställning av mig. 153 kommentarer 12/7 2017.
Spåren i Sverigedemokraternas principprogram
Av Britta Ring. 24 kommentarer. 15/7 2017.
Litet äldre artiklar.
170324Är invandringen bra för ekonomin?
160323 Efter Bryssel, Paris och flyktingströmmarna – hur uppkom ISIS
160318 Flyktingpolitik och krigspolitik: Min artikel i DN.
160304 Syrien: Insiktsfull EU-rådgivare
Flykting och krig II
160209 Den dolda orsaken till flyktingtragedin
160110 Halverade matransoner utlöste flyktingströmmen
151122 Krönika om inställt tal om Syrien, flyktingströmmar, vänstern och den svenska imperialismen
151028 Västländers agerande orsak till flyktingkrisen
151022Fri arbetskraftinvandring – är det lösningen?
150926 Ryssland är Europas största flyktingmottagare
Erdogan & Obama
150925 Dalai Lama och Jacob Zuma
150918 Kallt krig inom EU om och mot flyktingar
150909 Sveriges Syrienbistånd går bl.a. till terrorister som orsakar flyktingvåg
150909 Det verkliga flyktingproblemet och hur man kan lösa det
150909 Flyktingkatastrofen är ingen tillfällighet
Flykting och krigen IV.

150512 Big business i svensk flyktingindustri
150421 Flyktingkatastrofen på Medelhavet – vems är felet?

i , , , , , ,, , , , , , , , , , , ,


39 svar till “Går tillväxten går på högvarv tack vare flyktingarna?”

 1. Många glesbygdskommuner har idag fått ett uppsving av flyktingarna. Flerfamiljshus har inte längre behövt att rivas – vilket vissa kommuner gjorde före flyktingkrisen. Visst, många av dessa flyttar ut till större städer. Men faktum är att det är en hel del som stannar. De har fått arbete och utbildning. Affär och andra företag stannar i stället för att lägga ner eller flytta. Och kommunen får skatteintäkter. De går faktiskt på plus idag (när de i tiotals år har gått minus) och de flesta bostäder är uthyrda.
  Så jag tror inte på dina uppgifter, Ulf. Läs Riktpunkt.nu och artikeln ’Yttrandefrihet? Enbart när det passar dem och deras syften’. Så jag undrar vad ditt syfte är att ideligen skriva sådana här artiklar. Som Lenin sa: ’Cui prodest?’ Vem gagnar det?

  • Sanningen gagnar exakt de människor som vill se den. Vill man inte se att man knäcker välfärdssamhället och splittrar arbetarklassen med det som sker så kommer man heller inte gagna välfärdssamhället, men riskera att genom sin korttänkta naivitet leda folket rakt i händerna på starka fascistiska ledare, vilket absolut INTE kommer leda till någon välfärd på lång sikt, men mot totalt Stalingrad och koncentrationsläger.

   MEN man måste ha relativt god förmåga att se samband för att inse det och däri ligger givetvis många människors stora problem, dessutom är det givetvis väldigt svårt att förstå sin egen inkompetens. Det gäller de allra flesta.

 2. Tillväxten går inte att förneka och beror på att invandringen tvingat regeringen att tillfälligt ändra den ekonomiska politik som inneburit att man bromsat i uppförsbacke. Om det är ”produktivt” i keyensiansk mening återstår att se. För de första behandlade Keyenes överhuvudtaget frågan om huruvida investeringarna var produktiva eller inte? Gärna referenser här tack. Men om så vore fallet, så avgörs frågan om produktiva eller inte av det svenska folket.

 3. Kommunerna får statsbidrag något år, det är då de kommuner med tomma bostäder och sviktande skatteunderlag som tubbats att ta emot flyktingar får ett uppsving. Sen upphör statsbidragen, och kommunen riskerar gå omkull. Då får den nya statsbidrag, åtminstone Malmö. Om hela Sverige blir som Malmö, måste politikerna betala med att trycka pengar. Då stiger inflationen, och vi får spännande räntor på hushållens miljonlån, hushållen börjar med att skära i konsumtionen, då får vi recession och på sikt depression. Kombinationen skuldsatt stat och skuldsatta hushåll är svårmanövrerad, det brukar vara bara det ena eller det andra. Det slutar med att offentliga förmåner som var lockbete vid skattehöjning försvinner. Vi har kvar skatten, men inte förmånen den betalades in för.

  För övrigt ska Sverige beröva sina islamistiska terrorkrigare medborgarskapet. Deltagande i muslimskt inbördeskrig ska innebära förlorat svenskt medborgarskap, oavsett i vilken sekts namn de mördat.

 4. Nyliberala världsordningen förbjuder arbetsmarknadspolitik. Utom på två punkter, liberalismen accepterar militärsatsningar och den accepterar satsningar på flyktingmottagande, all annan arbetsmarknadspolitik är förbjuden enligt EU och diverse ”fri”handelsavtal.

  Iom att Sverige är en egen vapenproducent så ger militärsatsningar stor effekt på landet. Men pengar till flyktingar går också nästan helt oavkortat till svenskar i svenska verksamheter.

  Det svenska ekonomiska undret kan förmodligen helt förklaras av dessa båda arbetsmarknadspolitiska projekt.

  Men 40-talisterna är ett problem för hela världens ekonomi. Det inses lätt, vad hände när den stora generationen gick i pension och började minska sin konsumtion? Ni minns det som den ekonomiska krisen som började 2007 och som fortfarande verkar tuffa på med negativa räntor. Vad tror ni händer när denna generation dör och slutar konsumera alls, när alla deras kåkar och lägenheter flödar ut på marknaden? Om ni trodde 2007 var illa, vänta bara på 2027! Evig tillväxt är ett absolut krav inom kapitalismen och är inte begränsad utan genomsyrar allt, inklusive givetvis, befolkningstillväxt.

  Frågan som vi måste ställa oss är, har vi tagit hit tillräckligt många?

  I bilden nedan ser ni apokalypsens svampmoln, det skall vara en befolkningspyramid, men den har blivit ett svampmoln. Om ni tror det är kris nu, vänta tills den större generationen blir sjuk, så gammal att den behöver hjälp eller gud förbjude, dör och slutar konsumera alls. Kommunen nedan är en typisk glesbygdskommun, om du inte tror mig är det bara kolla själv på SCB. Vad är framtiden för den kommunen? Brist på platser på äldreboende kommer det bli inom några år, brist på folk som arbetar i äldrevården och en skriande brist på pengar att betala äldrevården. De gamla kommer flytta in i äldreboenden och sälja sina kåkar, priser på hus kommer kollapsa, kreditförluster kommer skena eftersom lånen inte kommer täckas av huspriserna. Skatterna kommer skena, samhällsservice kommer minska, det blir omöjligt att investera i kommunen. Kommuner kommer gå i konkurs.

  Det är anledningen till att vi tar hit varenda människa på flykt som har två ben och armar. Det är enda sättet som krisen kan avvärjas inom kapitalismen. Du kan vara för kapitalismen, eller du kan vara emot invandring, men är du bägge då är du nationens dödgrävare, då är du katastrofens tillskyndare. Sverigedemokrater är det största hotet emot vårt land idag.
  http://imgur.com/a/B5B87

  • 1. Ett samhälle kan tillväxa till katastrofala nivåer då det kollapsar okontrollerat.
   2. Ett samhälle kan tillväxa till en hållbar nivå för att där lägga sig i ett jämviktsläge
   3. Ett samhälle kan nedväxa kontrollerat till en nivå där det kommer i balans och blir hållbart.

   Några andra matematiska val tycks inte finnas. Vetenskapliga evidens tyder på att vi bör praktisera det tredje alternativet, anser jag, och då är INTE massavel och massinvandring något att föredra, men att lindra lokalt genom UNHCR, samt att ge utbildning till flickor för annars kommer man riskera att sprida problemet istället för att lösa det.

   • Jo, om man låtsas att samhället är ett ogripbart väsen, eller naturfenomen.

    Men det är det inte, samhället och ekonomin är enskilda makthavare som fattar beslut, makthavare vi vet vilka de är. Det jag visade i min bild, kräver en lätt bestämd mängd människor som arbetar i äldrevård, en bestämd mängd människor som bygger dem. Väntar man på att det skall lösas av en marknad som betraktas som ett naturfenomen, som en svamp, så är katastrofen ett faktum.

    • I september 2016 uppgav Japans premiärminister Shinzo Abe att den pågående befolkningsminskningen skulle bli en möjlighet.

     Med en födelsetal på 1,4 födda per kvinna har Japan både en krympande arbetskraft, samt ”den utvecklade världens” största andel personer över 65 – fler än en av fyra i befolkningen. Shinzo Abe sade:

     ”Jag har absolut ingen oro över Japans demografi”

     Shinzo Abe beskrev Japans situation som

     ”inte en börda, men en bonus”.

     Han såg det som ett incitament för att öka produktiviteten, bland annat genom användning av tekniker som robotar och artificiell intelligens.

     Den japanska regeringen har som mål att stabilisera Japans befolkning till år 2060, ungefär på en femtedel under den nuvarande nivån.

     Källa: https://www.populationmatters.org/panic-pragmatism-population-change-korea-japan/

     November 2017, signerade 15’000 vetenskapsmän en “varning till mänskligheten” vilken identifierade befolkningsmängd som den “primära drivkraften” för miljöförstöring.

     2017 års undersökning av Nobelpristagare gav att “befolkningsökning/miljöförstöring” var ämnet för den största oron.

     Sir David Attenborough har talat frekvent om ämnet. Vid en intervju i Mars sade han:

     “Den naturliga världen blir stadigt utarmad. Situationen blir alltmer fruktansvärd och fortfarande fortsätter vår befolkning att öka. Det är dags att den mänskliga befolkningen i världen sansar sig och ser vad vi gör – och gör något åt det. ”

     En avhandling publicerad i Nature Ecology i mars identifierade befolkningsmängden och hög konsumtion som de ”främsta drivkrafterna” för den biologiska mångfalds-förlusten.

     http://sciencetrio.wordpress.com/2010/02/09/overpopulation-and-species-extinctions/

     The Impossible Hamster

 5. ”Staten kan vid goda tider låna pengar till produktiva investeringar”, säger skribenten. Jag har nog uppfattat Keynes tvärtom. Det är vid dåliga tider som staten skall låna och motverka den privata sektorns efterfrågebortfall och ge ekonomin ett lyft. Keynes går emot normal logik och därför brukar han ständigt missförstås, bl.a. av företagsledare som uppfattar nationalekonomin som ett stort företag. Keynesianen Paul Krugman har skrivit en essä i bokform om detta och brukar ständigt skämta om att inte placera företagsledare på ministerposter ansvariga för ekonomin.

  Det måste nog tillstås att både Keynes och hans efterföljare inte alltid uttrycker sig på klaraste sätt därför att de tycker att tanken om stimulans är så självklar. Keynes talade om att man borde gräva ner pengar som folk fick leta efter eftersom det annars skulle ses som stötande om de fick dem utan arbetsprestation. Men grundtanken är riktig, samtidigt som den är kontraintuitiv: Det är aldrig fel att stimulera om den privata sektorn inte kan leverera tillräcklig efterfrågan. I det läget är det inte relevant att fråga huruvida utgifterna går till produktiva syften. Sedan kan det vara en bonus att staten förutom pengar till bröd åt de hungrande lägger ut pengar på sådant som senare underlättar för den producerande sektorn att utvecklas, såsom utbildning och infrastruktur. Satsning på utbildning är inte bara en kostnad utan en investering vars avkastning kan överträffa alla förväntningar.

  Invandringen kan därför ge ekonomin ett lyft därför att den hindrar staten från att verkställa den i kristider annars så lockande åtstramningspolitiken och i stället genom ökade utgifter stimulera en svag efterfrågan. Det är sedan en helt annan avdelning att debattera vilka sociala följder som en växande invandring kan ge upphov till. Det finns en lång rad faktorer att beakta, av vilka somliga är positiva sedda ur rent ekonomisk synvinkel, men det kan finnas andra faktorer som är negativa och som varierar alltefter mottagarlandets förutsättningar och förmåga att lösa de problem som uppkommer.

 6. Att statens utgiftsökningar för flyktingmottagning bidragit till ökad BNP-tillväxt är ganska självklart. Det har länge varit högkonjungtur och skatteintäkterna har ökat vilket gjort att de ökade kostnaderna kunnat bäras utan skattehöjningar. Migrationsverkets kostnader för flyktingmottagning var 59 miljarder förra året vilket motsvarar 1,35 % av BNP. En hel del av de pengarna har gått till kommunerna för deras flyktingmottagningskostnader vilket säkerligen inneburit ett ekonomiskt uppsving i vissa kommuner som tagit emot många flyktingar. Risken är emellertid att de får det väldigt svårt efter ett par år när staten inte längre står för kostnaderna.

  Den stora flyktingströmmen har säkert också bidragit till att bostadsbyggandet ökat liksom att investeringar görs i nya skolor och annat för att klara av den ökande folkmängden som det senaste året var 150 000 personer, huvudsakligen flyktinginvandrare.

  Vad invandringen på sikt kommer att innebära återstår att se. Mycket beror på om flyktingarna kommer att få jobb, och med tanke på tidigare svårigheter att integrera flyktingar från Mellanöstern och Afrika på arbetsmarknaden ser det inte särskilt ljust ut. Det påstås ofta att flyktingarna behövs för att vi har en åldrande befolkning, men om flyktingarna inte kommer in på arbetsmarknaden i riktiga jobb blir de bara ytterligare en befolkningsgrupp som ska försörjas.

  För närvarande satsar samhället stora summor på flyktingmottagning, vilket på kort sikt leder till ekonomisk tillväxt, men samma tillväxt hade uppnåtts om motsvarande satsningar gjorts på annat, t.ex höjda pensioner, bättre sjuk- och åldringsvård, bättre infrastruktur och dylikt.

  • ”men samma tillväxt hade uppnåtts om motsvarande satsningar gjorts på annat, t.ex höjda pensioner, bättre sjuk- och åldringsvård, bättre infrastruktur och dylikt.”

   Det är ju precis det som Sverigedemokraterna hävdar att de inbetalda skattemedlen används på ett felaktigt sätt. Men då kommer hela vänsterns gråtarkör in och säjer, Vi har råd…. Det är så synd om alla alla alla…

   • Ja, precis som vad Sverigedemokraterna och Bengt Håkansson hävdar … Behöver jag säga något mer? ja, kanske. Det här är ingen solidarisk vänster som jag känner igen 70- och 80-talet. Snarare högerpolitik. SD-politik. Ulf och Bengt Håkansson har aldrig i artiklar på ett socialistiskt vis förklarat den orättvisa fördelningen mellan rik och fattig är. Varför ställer inte dessa – om de gör skäl för att vara socialister – två personerna krav på att slopa alla fantasihöga löner, bonusar, fallskärmar, etcetera och att de rika ska betala mer i skatt än vad den vanliga kassörskan gör? Konstigt – båda vill bli betraktade som socialister men ingen nämner de mest förmögnaste, bankerna, stora företag, etcetera i artikeln och kommentaren. Ulf skriver nyliberalismen men jag har aldrig sett honom (eller Beng Håkansson) nämna kapitalismen vid dess rätta namn (kapitalism) i någon artikel. Men det har kanske förbigått mig …

 7. En eloge till bloggaren för att kunna ta upp de här känsliga frågorna till analys utan att vara provocerande. Sådana forum finns det alltför få av och absolut inte media överlag som alltid numera tar ställning för något budskap. DJ Trump är förbannad på media och jag förstår honom. Media har numera blivit mer utmanande makt än nyhetsförmedlare som det egentligen var tänkt från början.

  Ett stort fel på kapitalismen är att den bygger på konsumtion istället för nödvändig produktion men just i det här fallet vänds den olägenheten till något positivt för stunden för att kunna motivera partierna och etablissemangets gemensamma hållning i den nationella nedmonteringen och Sveriges integrering med övriga världen och då står genast den gemensamma vänstern hand i hand med kapitalisterna.
  Strävan efter en socialiserad ekonomi blir då som bortblåst.

 8. De femton rikaste som även kontrollerar 70 procent av stockholmsbörsen. Uppgifterna är från ett par år sedan men troligen har ingen av dessa blivit fattigare under den tiden – snarare tvärtom.
  1. Wallenberg 1846 miljarder.
  2. Kamprad 600 miljarder.
  3. Persson 414 miljarder.
  4. Rausing 158 miljarder.
  5. Stenbeck 173 miljarder.
  6. Douglas 166 miljarder.
  7. Schörling 127 miljarder.
  8. Johanson 89 miljarder.
  9. Lundin 87 miljarder.
  10. Lundberg 82 miljarder.
  11. Bennet 55 miljarder.
  12. Paulsson 44 miljarder.
  13. Olsson 29 miljarder.
  14. Bonnier 20 miljarder.
  15. Söderberg 18 miljarder.

  Sedan har vi bankerna (Wikipedia). Jag tog enbart de tre största (allt är i SEK):
  SEB
  Vinst, efter skatt: 16581 miljarder.
  Tillgångar: 2495 biljoner.
  Eget kapital: 124 798 miljoner.
  Swedbank
  Vinst, efter skatt: 19539 miljoner.
  Tillgångar: 2154 biljoner.
  Eget kapital: 129705 miljoner.
  Handelsbanken:
  Vinst, efter skatt: 16343 miljoner.
  Tillgångar: 2522 biljoner.
  Eget kapital: 128268 miljoner.

  Så har vi inte råd att ge flyktingar hjälp och samtidigt som vi ger fattigpensionärerna en extra slant? Det gäller att prioritera som sagt. Och om en rättvis fördelning mellan rika och fattiga. Jag har inte sett någonstans i Ulfs artiklar om att han tar upp de rika och deras orättvisa fördelning. Till och med Robin Hood förstod Marxismens fördelningsprinciper – att ta från de rika och ge till dom fattiga.

  • Så vad är planen? Skall du och SKP och Robin Hood gå till val på att konfiskera de här gubbarnas pengar? Jag håller tummarna.

   • Åtminstone SKP skulle ju kunna inse vikten av valsamverkan såsom Robin Hood en gång insåg vikten av samverkan. Då skulle SKP absolut ha potential att bli bespottade flitigt i massmedierna ägda av girigbukarna. Tänk så trevligt. Det skulle kunna bli som för Trump. Ett förbannat folk röstar på det som blir bespottat i de medier som folket helt tappat tilliten till.

    • Rikta den uppmaningen till det Kommunistiska Partiet i stället, Martin. Jag tror definitivt på att du har större framgång i det partiet än hos SKP.

   • Trampade jag på en särskild öm tå när jag valde att skriva om de 15 mest förmögnaste (och inflytelse) männen och kvinnorna)? Varför kan inte höginkomsttagarna (kapitalet) betalar mer för vad deras vinster gör i vapentillverkningen (krig), miljöförstöringen, orsaken till att det finns flyktingar, etc? Det är ju dessa som är skyldiga till hur Sverige och världen ser ut idag.
    Och har du en källa (då inte från någon högerextrem källa) till de 59 tusen kronorna som varje pensionär skulle fått om flyktingarna inte hade varit – tror du verkligen att dessa pengar skulle ha gått till fattigpensionärerna? Nej, pensionärerna skulle aldrig ha sett röken eller hade haft kännedom om dessa pengar. Pengarna hade istället gått till männen och kvinnorna i ovan tabellen.
    Vem tror du det är som har makten i Sverige idag? Ja, inte är det svenska regeringen. Möjligtvis EU eftersom EU är till en stor del ett kapitalistiskt projekt med den sk fria marknaden och inskränkningar för arbetarklassen. Men den som har den reella makten idag är kapitalet. Det svenska men framförallt det internationella kapitalet. Fria val är inte garanterat att det är folket som bestämmer. Det syns alltför väl i Grekland.

  • Kerstin…
   Hur tänker du nu? Det här är ju inte pengar som de här personerna har på något sparkonto utan de är ju tillgångar investerade i det förut svenska näringslivet som blivit internationaliserat eller globaliserat som dom säjer. Om ni konfiskerar allt det här försvinner samtidigt all produktion och när ni delat ut kapitalet till höger och vänster för konsumtion och allt är borta då återstår bara kaos. Hur önskvärt är det här?
   Det står redan i bibeln; ”Den som inte förvaltar sitt pund kommer att mista det”

   • Så då anser du, arbetarklass och alla andra som protestera inklusive denna sortens vänster, att höginkomsttagare – många av dessa är dessutom skatteplanerare och betalar noll eller något lite i skatt – ska betala mindre i skatt än vad en kassörska behöver göra? Det eftersom höginkomsttagare investera pengarna i produktionen, och erbjuder arbetare arbeten (vilket höginkomsttagare ser som att de ägnar sig åt välgörenhet)? Man kan förvalta sitt (landets inklusive höginkomsttagarnas) pund så att det gagnar alla människor.
    Jag undrar varför det var så provokativt att visa den tabeller över männen och kvinnorna som tjänar mest i Sverige (tabellen som jag för övrigt hittade i Proletären)?
    Som det är nu så tjänar Wallenberg (och compani) på de vapen som han och hans gelikar säljer till t ex Saudi Arabien. Så varför ska han och hans gelikar inte kunna bidra mer för det våld han har orsakat i världen?
    Ni i maoistvänstern (och de som vill val samverka) kritiserar VP för att de är en identitetsvänster – vilket är totalt rätt – men är ni inte medvetna att ni själva är en identitetsvänster när ni enbart vill ha svenska i arbetarklassen och utesluter alla andra som inte når upp till vad ni anser är en svensk arbetarklass. Varför ska vi stå hundra personer i en demonstration när vi kan stå tusen personer? Martin Kullberg sa i en kommentar för några veckor sedan (jag tror det var om sopstrejken) att man försöker splittra arbetarklassen genom att jämföra lönerna i de olika yrkesgrupperna (faktum är att det finns en mycket bra tecknad bild på detta i ETC). Det är precis detta ni gör när ni jämför fattigpensionärer mot flyktingar (och papperslösa, etc) när båda grupperna är utsatta. Ni har fallit i kapitalismens fälla.

  • Go kväll Kerstin
   Det verkar som du enbart ser problemen i den politiska ideologin hos dina motståndare men man måste också väga in problemen i den egna ideologin för att kunna erbjuda en bra politik för ett bättre samhälle. En av kommunismens brister är ansvaret för det gemensamt ägda. Vem bryr sig? Knappast ägaren som inte har något ansikte. Det riskerar läcka som ett såll. Allas ansvar är ingens ansvar. Hur ska ni inom SKP ordna det?

   https://www.svt.se/kultur/konst/omfattande-konstsvinn-pa-svenska-landsting

 9. Enligt Keynes (den döde) skulle ju staten hålla igen och spara vid högkonjunktur. Inte som Peo Hansen hävdar att flykting-Keynes (uppenbart med falsk identitet) menar, att under brinnande högkonjunktur elda på.
  Peo Hansen kan knappast ha missat att den privata skuldsättningen i Sverige är skyhög och växande. Därför är det konstigt att han glömmer bort detta och bara nämner statsskulden.
  Om man använder din siffra för flyktingmottagande (har hört betydligt högre siffror vad gäller totala invandringskostnaden) och delade ut till fattigpensionärerna skulle det innebära 59 tusen per skalle. Men det skulle så klart ställa svaga grupper mot varandra. Och då skulle en och annan bli lessen. Så därför tänker jag bara tanken och fattigpensionärerna får stå tillbaka.

 10. Det är en milsvid skillnad mellan Anders Romelsjö som är relevant och skapar en verklig diskussion i jämförelse med ETC som ljuger medvetet och inte tillåter någon diskussion om innehållet invid den irrelevanta tidningens självmotsägelser, floskler och lögner.

  Det är klart att krig och barnavlande migranter som spär på det galna konsumtionssamhället i Europa på kreditkort utställda på pensionärer handikappade och sjuka skapar tillväxt, men Ehrenberg som ständigt talar om hållbarhet borde ändå förstå att ”hållbar tillväxt” är en självmotsägelse.

  Om han inte förstår det bör han ta en väldigt enkel och grundläggande aritmetiklektion om exponentialfunktionen, här av Al Bartlett. Det ligger på en nivå som en normalintelligent tolvåring kan förstå.

  • Tack, försöker vara saklig. Denna artikel har dock skrivits av Ulf Karlström, den flitigaste gästbloggaren av alla. Lärde känna honom 1969 då han var ordförande i De Förenade FNL-grupperna (DFFG), som blev Europas främsta solidaritetsorganisation för kampen mot USA-imperialismen i Vietnam, Laos och Kambodja.

  • Varför skulle ETC ljuga? Och har du någon källa till att de framför ’självmotsägelser, floskler och lögner’? Några speciella artiklar? Jag är väldigt nyfiken att läsa dessa. Faktum är att du i själva verket gör en bra reklam för ETC när du kritiserar dem.

  • Jo, jag lägger märke till det här när jag besöker IKEA till exempel och då framgår kapitalets behov som passar vänstern. Kapitalismen är lika sjuk som fascinerande genom sin oöverträffade produktutveckling men som främjas av konsumtion och överkonsumtion som är livsviktig för dess överlevnad. Hos planekonomin är det precis tvärt om och jag undrar varför inte en kompromiss kunnat etablera sig för det borde väl gälla att söka idealet?

 11. Det är så här urvattningen av vänsterns politik enkelt uttryckt har blivit tror jag. Följderna av de senaste åren migrationspolitik har fått vänstern att närma sig liberalerna i kampen mot en gemensam fiende. Men den fienden är inte kapitalismen som förfäktas av den förra men som totalförsvaras av den senare. Fienden är istället de konservativa som inte har striden mellan planekonomi och marknadsekonomi som huvudfråga. Följden av det här har blivit att vänstern måst flytta sitt fokus så s.k. ”arbetarkommunister” inte längre känner sig hemma i partierna. Detsamma kan även gälla ex.vis Centerns gamla kärnväljare som inte heller känner sig hemma längre.

  http://flamman.se/a/liberalerna-kan-bli-vansterns-vanner

  Kerstin påpekade för en tid sedan om ”identitetsvänstern” verkligen fanns och det gör den har jag nu förstått. Själva saken handlar om identitetspolitik som har att göra med en politik som identifierar sig med något. Centern t.ex. identifierar sig med lantbrukare trots dom själva kanske mest lever med näringslivet och företagarkretsar på Södermalm. Vänstern istället identifierar sig med arbetare trots dom själva många gånger har en mer akademisk bakgrund och resultatet kunde då bli ett bokkafé Arbetarkultur som blev samlingsplats och forum för politisk diskussion.

 12. Här ett bra exempel på tillväxt. http://t.sr.se/2ui8F4b
  Att bara tala om tillväxt utan att analysera om den är bra för folket/skattebetalarna är dimridåer. Mer kriminalitet och droganvändning som tillväxt? Det blir bara rundgång om skattemedel finansierar insatser som är en följd av flyktingmottagande och det bör inte räknas som tillväxt lika litet som de skador som uppkommer genom trafik, rökning och droger.

 13. ”Polisen klassificerar idag 61 bostadsområden som utsatta och 23 som särskilt utsatta. Det är som regel förorter med dominans av invandrande/flyktingar. Detta är ett mycket stort problem, och kommer att kräva stora resurser för att lösa.”

  Kommer kräva stora resurser att lösa? Problemområden har växt fram sedan början av nittiotalet och fortsätter växer i både antal och storlek. De har redan krävt och kräver stora resurser. Att blåögd förlita sig på att en politik som bevisligen inte fungerat i flera decennier någon gång i framtiden ska ge resultat samtidigt som problemen växer är minst sagt blåögd. Rent ut sagt oansvarigt.

 14. Om SD får större makt i höstens val så befarar jag att detta kan ge fascister och nazister – enskilda och i mer organiserad form – en sorts ’legitim’ ursäkt för att angripa invandrare, muslimer, moskéer och synagogor, mer än vad som sker idag. Sedan det nationalkonservativa femstjärnerörelsen i Italien segrade och ju har bildat en regering har det blivit fler attacker på invandrare.
  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/flera-attacker-med-misstankt-rasistiska-motiv-i-italien

  • Precis Kerstin och i takt med att dom övriga partierna backar för SD så riskerar denna legitimitet att sprida sig till andra traditionella högerkretsar som polis och militär. Risken för ett svenskt SA som kan härja fritt och skrämmer skiten ur vanligt folk och får dom att blunda för rasistiska övergrepp kan inte uteslutas.
   Högerpopulismen måste bekämpas här och nu, innan det är för sent!

 15. Ökade kommunbidrag är antagligen lånefinansierade. Det blir en bubbla som spricker om några år. Då kanske någon annan sitter i regering, och internerar de illegala tills de utvisas. Det tror jag inte själv på.

 16. Du kämpar bra, Kerstin! Enda kvinnan i denna debatt-tråd med en majoritet av anonyma manliga deltagare, flera uppenbarligen SD-anhängare. Själv har jag dragit mig tillbaka efter att länge ha fört en uttröttande debatt med ungefär samma manliga ”vänster”-gäng i olika facebookgrupper. Det framstår som allt klarare att det är smygnazisterna i SD och andra främlingshatare på yttersta högerkanten som är det mest akuta hotet mot det demokratiska samhället idag.

  På samma sätt som USA-imperialisterna skjuter sin låtsaskamp för MR framför sig som en plog i sin krigsaktivism skjuter den rasistiska ultrahögern sitt låtsasförsvar för de av obegränsad ”massinvandring” hotade vita europeiska nationerna framför sig i syfte att dela upp människor i Über- och Untermenschen. De är av samma skrot och korn som de globala imperialisterna, men naiva auktoritetsbundna ”gubbar” främst i den traditionella maoistvänstern har fått för sig att de kan bli bundsförvanter i kampen mot USA-imperialismen och att kampen för att rädda de stackars hotade europeiska nationerna är vänsterns huvuduppgift i stället för klasskampen, idag en kamp mot ”nyliberalismen” – den kapitalistiska marknadens invasion på den gemensamma skattefinansierade sektorns områden och övriga återstående ”allmänningar”. De splittrar och försvagar vänstern och fredsrörelsen.

  Människorna har alltid migrerat – vi lär ha vårt ursprung i Afrika. Migration handlar om att människor söker sig till områden där de hoppas kunna förbättra sina levnadsvillkor – ingenting konstigt med det. Tillskott av nya människor är tillskott av nya resurser. Men det är förstås viktigt hur många, hur de tas emot och skälen till migration. Människor ska inte behöva fly i panik från krig och svält. Men grundläggande mänsklig och internationell solidaritet gör det självklart att ta emot sådana flyktingar. De belastar tillfälligt ekonomin men blir småningom värdefulla medborgare om de stannar. Och försöken att stänga ute flyktingar och andra invandrare är i längden dömda att misslyckas. Bättre att planera för ett så ordnat mottagande som möjligt, när vi vet att framtidens klimatkatastrofer kommer att öka migrationsströmmarna.

  Stängda gränser skadar dessutom Sverige, som behöver – enligt beräkningar jag sett – minst 19000 invandrare per år för att klara behoven av anställd personal i sjukvård och äldreomsorg. Visst, det går att rada upp problem. Arbetsköparna försöker naturligtvis utnyttja invandrad arbetskraft för att splittra arbetarrörelsen med konkurrens om löner osv, men det är gamla välkända problem som bekämpas med beprövade metoder.

  Stängda gränser och främlingshat hotar ge nynazister och ultrahöger makt att förändra vårt samhälle till ett auktoritärt samhälle av en typ som vi kunde iaktta i 30-talets Europa. Spåren förskräcker.

  • Mycket bra skrivet Britta. Kampen mot fascismen har dock nog inte riktigt råd med att så kloka människor som du drar sig tillbaka. Dra dig tillbaka från tillbakadragandet! Du behövs.

 17. Tack, Anders Åberg och Britta Ring!
  Det som gör att jag fortsätter min kamp mot fascismen är att jag blir så j-t förbannad över den naiva girigheten som finns bland folket. De ser bara till sig själva och inte till grannen. Flatheten och ’blindheten’ är på en så låg nivå i samhället att det är skrämmande, Med blindheten menar jag att ingen ingriper om någon människa blir utsatt för rasism och diskriminering. Var finns civilkuraget som vi hade förr? Jo, det har försvunnit i samma takt som SD har vuxit.

 18. Det massmigrationen främst kommer att göra i vårt land är att öka konsumtionen vilket är en tydlig önskan från kapitalisterna och deras anhängare. Därför är det med på vänsterns migrationsvurm just därför det stärker deras affärer. Men ökad konsumtion har en baksida därför den sliter hårt på miljön och medverkar till klimatförändringarna som vi ser kan bli både skadliga och farliga. Jag tänker lägga min röst på minskad migration som är det mest miljövänliga alternativet. Arbetskraft har vi ändå och det är ändå få som kommer i arbete av de s.k. flyktingarna. Det snarare en stor kostnad både ekonomiskt och för miljön. Jag är miljövän men inte miljöpartist.

 19. Någon sverigedemokratisk tidning överraskade valrörelsen med en film om Socialdemokraternas historia som allt annat än passande idag. Men nu har Youtube tagit bort filmen förmodligen efter påtryckningar. Jag kände på mig der kunde hända så jag downloadade filmen på förmiddagen så jag säkert skulle kunna se den senare. Det är en lång film på nästan två timmar som handlar om rasism inom Socialdemokraterna i arbetarrörelsens tidiga år samt inom samhället i stort. Jag tog en titt en liten bit in i filmen och tyckte man bör nog se den även om innehållet förnekas idag. Antirasistiska Expo har tydligen fortfarande semester för intet nytt på den sidan idag. Annars så tycker jag att utgivningen av den här filmen är något de genast borde ta upp. Enligt Svt nyheter så fanns där mycket som kunde ifrågasättas.