Immigration: Tokvänsterliknande argument förespråkar att budbäraren skall skjutas


Ulf Karlström som har skrivit detta är fil dr, miljöexpert (Macoma Miljöutredningar) och skriver facklitteratur. Han var tidigare med i styrelsen för ”Folkrörelsen Nej till EU”. och en tid ordförande i de förenade FNL-grupperna (DFFG), Sveriges kanske främsta antiimperialistiska organisation efter Andra Världskriget. Han har publicerat inlägg här i flera ämnen. Han har berikat denna blogg med många inlägg i skilda ämnen. Nyligen kom i denna genre hans recension av två av Elena Ferrantes böckerElena Ferrantes: en studie i klass, språk, utbildning och kvinnoroll och Evolutionen och jag.

Han har också skrivit om invandring: Är invandringen bra för ekonomin? och Fri arbetskraftinvandring – är det lösningen?

Invandringspolitik

Artikeln publicerades just 7 juli första gången, år 2017. Jag bedömer att den fortfarande aktuell fast politiska partier har modifierat sin inställning. Därför ny publicering.

Den 3 juli var Liberalernas dag i Almedalen och Jan Björklund intervjuades bl a i P1 Morgon. Han betonade starkt det stora problemet med skillnaden mellan inrikes- och utrikesfödda i dagens Sverige; ”en växande underklass”. Många av de senare bor i förorter som klassas som ”särskilt utsatta”. Jag uppfattade att Björklund i stort kom med följande förslag:

– Skapa enkla jobb, med låga löner. På intervjuarens fråga erkände Björklund att skillnaden skulle kvarstå, men ”det är bättre än att folk går på bidrag och blir bidragsberoende”

– Utbildning måste till då många nyanlända invandrare är lågutbildade.

Partiledaren svävade dock på målet huruvida läget idag är allvarligt, och använde uttryck som ”håller på att” eller att samhället ”riskerar att glida isär”. Lika fullt postulerade Björklund att punkterna ovan ”är en utmaningen under överskådlig tid”, och ”ingen [annan] uppgift är större”. Björklund avstod nogsamt att tala om hur hans punkter skulle kunna omsättas, i synnerhet när (lib) stödjer (m):s skattesänkarprogram.

DN publicerade nyligen (1/7) en enkät där tillfrågade fick ange de största problemområdena. Invandring/integrationen toppade listan. Det är kanske inte förvånande då TT och DN (ref i SvD 13/6) publicerade uppgifter från en kommande rapport från Polisen om ”särskilt utsatta områden”. I förhållande till Polisens lista från 2015 har antalet utökats med 6 nya områden, vilka återfinns i Borås, Landskrona, Uppsala och Malmö. Den kompletta listan har ännu inte publicerats. Kriterier för listning tycks vara registrerad och verifierad kriminalitet, samt risk för utryckningsfordon och personer i områdena.

Invandrare på båt

Inrikesminister Anders Ygeman (s) kommenterade de nya områdena med att säga: ”Jag tror att alla de socialt utsatta områdena behöver prioriteras med fler poliser och större resurser”. Det låter bra, men har sagts under flera år. Snarare verkar det som att Alliansen och (s) inte vet hur problemen skall tacklas, eller om man medvetet avstår från åtgärder då kostnaderna – både i kronor och symboliskt – kan bli för höga. (M) försökte närma sig (sd), för att få dem som stödparti till Alliansen, men utspelet slog helt fel och (c) plockade moderatröster som övermogna frukter.

På var sin kant står (v) och (sd), den senare med vulgära, eller ibland närmast rasistiska, övertoner. (V) driver en överbudspolitik, vilken delas av flera små, vänstergrupper. Budskapet är – något tillspetsat – fri flyktinginvandring, med hänvisning till asylrätt och klassiska vänsterpositioner som ”internationella solidaritet” och ”proletärer i alla länder förenen eder”. Problemet ligger inte i parollerna utan i avsaknaden av en analys av konsekvenserna; Hur skall man kunna ta emot 160 000 invandrare per år och lotsa in dem i arbete, boende och utbildning? Den utbasunerade, ”generösa” invandringspolitiken hade inget svar, och havererade redan efter ett år, för att Migrationsverket och olika Kommuner protesterade kraftigt. Jag minns ännu reportaget med en syrisk man som grät i TV, när han insåg att han lurats till Sverige. Trots den livsfarliga färden till Sverige skulle han återvända till fru och barn i Syrien.

I ett blogginlägg skrev i juni en person vid namn Bengt Håkansson: ”…i stället skapade vänstern sin egen agenda. Politiken inriktades på feminism, HBTQ och anti-rasism. Det är jämlikhetsfrågor som skär över klassgränserna och där arbetarklassens intresse och medvetenhet i många fall kom i konflikt med vänsterns politik… Baksidan av sveket var att fältet lämnades fritt för högerpopulismen att fylla det politiska tomrum som uppstod och katastrofen blev än värre av att SD stämplades som fascistiskt.”
Vänstern och arbetarklassen – allians eller fiendskap?
Det är en något kortfattad, men utmärkt analys. Jag blev därför beklämd när Håkansson bemöttes av hätska inlägg, vilka för tankarna till ”tokvänsterns” argumentering. För cirka två år sedan hörde jag ett inlägg på P1 av en känd, akademisk vänsterprofil, om än med postmodernistiska anfäktelser. Han menade att det var inget problem med finansieringen av flyktingströmmen, då det bara var att ta av bankernas stora överskott. Den typen av inlägg är ju – i den konkreta situationen – bara ett sätt att smörja det egna munlädret; inget konkret kommer ut av det, utöver att det legitimerar en ansvarslös, ”låt-gå” invandrings/asylpolitik. När det gäller att mobilisera svensk arbetarklass är det närmast som att skjuta sig själv i foten.

En liknande fråga, om än av mindre dignitet, är inställningen till de rumänska och bulgariska tiggarna i Sverige. Här skulle man kunna tala om en slags ”barmhärtighetsvänster”, även om det är lite oklart hur pass stort bejakandet av tiggeriet är inom ”vänstern” (detta svåra ord). Tiggeriet kan jämföras med religionen som ”den armes och utsugnes suck”, en förståelig uppgivenhet, som icke desto mindre aldrig kan leda framåt.

Några vänsterdebattörer förespråkande – närmast – ”fri invandring åt alla” gör stort väsen av att man måste skilja mellan asylsökande och arbetskraftsinvandring. Det är självklart, men syftet verkar mest vara för att blanda bort korten. Migrationsverket gav 2016 uppehållstillstånd enligt följande kategorier: Arbetsinvandring 24 600 pers, gäststudenter 11 000, asyl 68 600, anhöriginvandring 39 000 (summa asyl-anhörig 107 009, kvotflyktingar 1900, EU-medborgare 25 500 (2013)). Den senare kategorin har rätt att bosätta sig i Sverige om man har anställning eller kan försörja sig av egna medel. Asyl-anhörigkategorin dominerade totalt 2016, beroende på invandringsfloden 2015; antalet asylsökande 2016 hade sjunkit till någorlunda hanterliga tal, 29 000 personer.

I våras utkom Tino Sanandajis bok ”Massutmaningen”. Här är inte plats för en anmälan av boken. Däremot kan jag konstatera att den möttes av både sympati och rasande kritik. En av de mer bisarra kritikerna var Sandro Scocco i AB (30/3) och skriften ”900 miljarder” från Arenaidé (2015; 44 s.). Den omfattar perioden 1950-2014, vilket gör skriften helt irrelevant om man skall diskutera situationen 2015. Jag har bemött den tidigare på Jinge (mars). Är invandringen bra för ekonomin?

Sandaji massutmaning-ekonomisk-politik-mot-utanforskap-antisocialt-beteende

Andra märkliga kritiker är KTH-forskarna Hans Lööf, professor i nationalekonomi och Gustav Martinsson, lektor i finansiell ekonomi (SvD debatt 18 maj). Deras inlägg skåpar ut Sanandajis bok som helt ovetenskaplig. Nu visar det sig att de använt databasen Scopus för att kontrollera andelen ”vetenskapliga” artiklar hos Sanandaji. Databasen tycks exkludera faktabaserade artiklar och böcker (SvD debatt 24 maj), varför den knappast kan tjänstgöra som mall. Hans Lööf visar sig också vara en stark förespråkare för omfattande invandring (flykting m m), varför inlägget mest får ses som en partsinlaga. Sanandaji vilseleder läsarna i sin bok om invandring

I ett kommande inlägg här finns det anledning att granska Sanandajis data och teser. Det jag läst hittills och hunnit kontrollera ger ingen anledning att resa en varningsflagga, snarast tvärtom.

i Andra om: , ,, , invandring, , , , , , ,


93 svar till “Immigration: Tokvänsterliknande argument förespråkar att budbäraren skall skjutas”

 1. Du analyserar hela vänstern – inklusive de små vänsterpartierna, vilka jag antar du menar KP och SKP – men du kommer själv inte med några lösningar. Jag har en känsla av att det finns mängder med sådana här analyser av situationen med flyktinginvandringen. Men inga lösningar.
  Menar du att vi ska stänga alla gränser, hårt bevakade av polis och militär så att ingen kan komma in utom de ’riktiga’ (vilka de nu är) svenskarna? Ska starkt beväpnad polis och svensk militär (och kanske en EU polis) storma bostadsområden på jakt efter illegala flyktingar och papperslösa? Ska EU – inklusive Sverige – hålla koncentrationsliknande läger i Grekland, Italien, Turkiet? För ett antal dagar sedan anlände 10 000 människor till Italien. Alla sydeuropeiska länder lider av stora ekonomiska problem – vilket Sverige inte gör. Ska vi dumpa alla krigsflyktingar på dessa länder, och sedan glömma att dom finns? Vad har du själv för lösning till flyktingkrisen?
  Nej, det näst bästa är att facket blir återigen starkt och som stödjer arbetarna – alla arbetare. Och inte som nu – stå på arbetsgivarnas sida. Vi kan inte sparka på en grupp ur vår egen arbetarklass när orsakerna till problemen ligger på kapitalet och borgarna. Det så här kapitalet och borgarna vill ha det – gott om arbetskraft, sänkta och individuella löner (som i själva verket är skapat för att splittra arbetarklassen), dåliga arbetsförhållande med långa dagar, etc. Vi måste tillsammans organiserar oss mot kapitalet – och mot krigen. Varför särskilja ut grupper ur arbetarklassen? Med alla våra flyktingar och papperslösa kan vi tillsammans protestera mot kapitalet och mot krigen. Vi skulle faktiskt kunna samla fler människor i sådana demonstrationer än att samla enbart svenskar i demonstrationer. Det gäller enbart (kanske inte så enkelt som det skrivs här) att organiserar människorna i förorterna. Som du säger – det finns hundratusentals invandrare här i Sverige. Tänk om man kunde organiserar alla dessa till en bättre framtid utan krig.
  Det finns många som protesterade mot USA:s krig i Vietnam i slutet av 60- och i början av 70-talet. Jag gjorde inte det – mina föräldrar skulle inte ha tillåtet att en tioåring gick i demonstrationer. Men det jag försöker säga – tänk om det hade varit idag, och att vietnamesiska flyktingar hade kommit hit? Hade du haft någon solidaritet med dessa flyktingar? Eller hade du – som du gör i dag – sagt något liknande: ’Nja, men jag vill inte de just ska komma till Sverige’.
  En annan fråga är – var anser du att flyktingarna ska ta vägen? Varken Sverige, Storbritannien, Polen, de baltiska länderna och med flera länder vill inte ta emot flyktingar. Eller ska vi ha koncentrationsläger även här i Sverige och sedan dumpa flyktingar i länder som är i krig?

  • Lite naivt att tro att vi kan ”bekämpa” det internationella kapitalet med hjälp av flyktingarna! Du tycks dessutom tro att förekomsten av flyktingar är något vi inte kan komma ifrån! Dessutom att Europa helt enkelt har kommit till för att just ta emot folk från andra mindre kapabla länder! Man kan i din skrift ana någon sorts självklarhet , liksom för övrigt i etablissemanget, att vi bara SKA ta emot flyktingar! ”Det finns inga andra lösningar”! Nåväl, om vi skulle helt acceptera och leva efter den filosofin. Hur skulle det bli i själva slutändan. Nära nog alla potenta, utbildade, driftiga, friska och villiga invånare i MENA-länderna skulle så småningom befinna sig i Europa. Hur skulle det då gå för MENA-länderna? Kvar där finns bara fattiga, sjuka, invalidiserade, mindre potenta och kapabla och outbildade människor. Europa har tagit intelligentian, gräddan av MENA-befolkningen. Och då har de multinationella företagen fått som dom vill. Nämligen att i lugn och ro plundra dessa länder på alla naturrikedomar och råvaror som finns där, utan en befolkning som kan säga nej! Förutom att Europa skulle vara överbefolkad utan möjlighet att försörja alla dessa människor som inte kan sysselsättas annat än om man drar ner ordentligt på levnadssandarden för alla, utom naturligtvis den härskande klassen. Hur solidariskt är det mot flyktingarna, mot dem som blir kvar i MENA och mot oss andra som var här från början och byggde upp våra länder? Jag tror du får fundera ett par varv till på din inställning i frågan! Jag har inte sagt att vi inte ska ta emot några flyktingar. Det ska vi naturligtvis. Men då ska det vara riktiga flyktingar, inte som idag, att bortåt 90 % är ekonomiska migranter. Och då måste det ske på ett helt annat sätt än nu.

   • Läs http://riktpunkt.nu/2017/07/uttalande-i-flykting-och-asylfragan/

    Och hur bedömer du vem som är ’riktiga’ flyktingar? Vilka parametrar ska användas? Har du någon myndighets källa till att det är 90 procent är ekonomiska migranter?
    Dessutom undanber jag mig om målande beskrivningar om hur ’naiva’ mina åsikter är. Din kommentar går i samma målande beskrivningar som Ulfs men som inte säger ett skvatt. Ni har inga lösningar än att kasta ut flyktingarna och stänga gränserna. Men det löser inte katastrofen i Syrien, Irak, Afghanistan, m fl länder. Eller att människor lider i koncentrationsläger. Vad hade ni sagt om alla judar hade kunnat fly från Tyskland innan 2:a världskrigets utbrott och därmed kunnat förhindra att de dog i förintelselägren?

  • u ställer ett antal retoriska frågor, vilkas svar jag förmodar att du förstår att jag inte kommer att biträda.
   Du har rätt i att jag inte kommer med några lösningar. En orsak är ju at tokvänstern (och även andra, starkare aktörer) drivit cirka 18 % av väljarkåren till (sd). Det är verkligen inte lätt ställa något vettigt på fötterna i det läget. Skadan är ju redan skedd, så kanske kan vi lära oss något det bittra utfallet? Eller vad tror du?

   Det är väl ganska självklart att ”vi”, vilka det nu är, måste stötta de flyktingar/invandrare som är här. Som du säkert vet så skiter i stort (s) och Alliansen i åtgärder, och förlitar sig på tomt tal.

   Så vad betyder det ”att komma till Sverige” konkret? Du använder de orden lättsinnigt, och försöker får verkligheten att se annorlunda ut än vad den gör. Vem skall skapa sådana betingelser som att dina ord betyder något verkligt? (S) och Alliansen? Jag tror att du och jag är överens om svaret på den frågan. Därför är parollen – något tillspetsad, Asyl åt alla och alltid -katastrofal.

   Kamratligen
   Ulf K

   • Du var/är en FNL:are på 60-70-talet när USA krigade i Vietnam. Du demonstrerade här i Sverige för att få stopp på det kriget, och säkert stött FNL på andra sätt.
    Givetvis fanns det vietnamesiska flyktingar både Syd och Norr (har även för mig att Kina tog emot flyktingar men jag är inte säker). Tänk om dessa flyktingarna i stället hade kommit till Sverige. Med i bagaget hade de sitt språk, religion och kultur. Hade du då sagt: ’Nja, jag vill inte ha sådana där här i mitt hemland, mitt Sverige. De kan söka sig till ett annat land.’
    Eller hade du sagt: ’Javisst, självklart ska ni få asyl.’
    Jag tror att du vid den tiden hade sagt det sistnämnda. Så vad har förändrats i vänsterns solidaritet med offren för krigen som imperialismen har skapat?
    Det är den solidariska medvetande vi måste överföra till arbetarklassen. Inte tvärtom att arbetarklassens invandrafientlighet ska påverka socialister och kommunistiska partier (KP). Vi ska inte ta efter SD:s retorik och politik för att skaffa röster eller medlemmar.
    Att övertyga arbetarklassen om solidaritet och att vi tillsammans kan vi förändra samhället till något bättre än den kapitalistiska roffarpolitiken som finns nu är ett stort arbete men nödvändigt. Vi måste övertyga arbetarklassen (och även andra) att om vi exkluderar någon går vi endast kapitalets ärende.

  • Kerstin. Du vill ha en lösning.

   Älska din nästa såsom dig själv!

   Använder man både känsla och förstånd inser man att det INTE är att älska sig själv att förstöra för sitt eget folk eller för sitt eget land, men samtidigt är det att älska sin nästa, såsom sig själv, att hjälpa andra så effektivt som man kan, vilket vi alla vill.

   Det som samlar hela den riktiga vänstern är att vi alla har ett hjärta till vänster i kroppen, men vissa av oss har fått mer förnuft än andra i genlotteriet och därför ser vi inte samband lika bra. Det måste vi acceptera.

   Nu är det så att vårt folk befinner sig i en konkurrenssituation med frihandel inom EU. Detta gör att det land som tar in outbildad arbetskraft, social dumpning, kriminella, våldtäktsmän, diametralt annorlunda kulturer som migrerar av religiösa skäl för att sprida sekterism, eller för att leva på bidrag, eller terrorister som vill skapa oreda och styrs av utländska psykopater, givetvis binder ris om egen rygg.

   Det är INTE att älska sig själv eller sitt land. Det är i själva verket folkförräderi eller landsförräderi, d.v.s olagligt enligt brottsbalken, vilket det givetvis bör vara och givetvis orsaken att det går dåligt för Socialdemokraterna idag. Sådant ogillas även om de inte dömts för sin brottslighet.

   Förr i tiden var Socialdemokraterna inte korrumperade marknadsliberala EU-vurmare, men nämligen demokratiska socialistiska patrioter, till skillnad från högern, som alltid ställde ut krediter på Sverige när de fick tillfälle.

   Det är inte att älska sin nästa med sådan borgerlighet eller dagens högersosseri, vare sig för vårt eget folk eller för våra gäster, eftersom det kommer leda till kris och kaos i längden. Då växer den dåliga formen av nationalism, rasismen och intoleransen. Då minskar kärleken mellan folken och till vår nästa.

   Det finns riktiga flyktingar och riktiga barn som kan ha förlorat sina familjer. De kan sakna pengar att betala flyktingsmugglare, eller så vill de inte begå brott och befinner sig därför i en svår situation i krigsdrabbade eller överbefolkningsdrabbade länder.

   Det finns verkligen människor i behov av hjälp som verkligen förtjänar den och även människor med verkliga asylskäl. De flyr inte nödvändigtvis för sina liv om de kommit till ett grannland, men i vissa fall är det ändå så, ex. för Salman Rushdie som inte är trygg i något land där det finns extrema islamister.

   Den konkreta lösningen är således, om man vill älska din nästa såsom dig själv, att i följande ordning:

   1. Snabba upp asylprocessen till 3 veckor som i Nederländerna! Avvisa de som saknar verkliga asylskäl! Låt de inte leva åratal i falska föreställningar och dränera vårt land! Assimilera de som har verkligt asylskäl och vill anpassa sig till vårt land och vår kultur! Vi ska dela jobben och arbeta tillsammans! Underlätta återvandring då freden kommer! Rösta på ett parti som aktivt driver Ut ur EU! Partiet måste antingen ligga över 4% eller värdera samverkan människor emellan högt och måste därför ingå i en bred valsamverkan.

   2. När dessa olika fraktioner av partier som aktivt driver på ett Ut ur EU kommit till makten genom valsamverkan så genomför vi en Swexit-folkomröstning.

   3a. Om folket röstar emot ett Swexit så vägrar vi regera och folket får då fortsätta med EU-racet mot monopolkapitalisternas välfärdsbotten tills de vaknar upp.

   3b. Om folket röstar för ett Swexit går vi med på att regera och kan då inskränka den fria rörligheten av människor, kapital och varor. Vi kan då beskatta monopolkapitalismen progressivt. Eftersom detta sker under protektionism blir det inte orättvist för något företag inom våra gränser och vi kommer allt mer producera och konsumera lokalt. Landet kan då även välja att bli ekologiskt hållbart vad gäller population i balans med naturen.

   4. När landet gjort sig av med skuldberget och annat som skadar nationen, ex. GMO och dess gifter, d.v.s. har älskat sig självt, kan vi sedan börja älska andra folk och hjälpa dem lokalt till balans med sin egen natur, samt agera utrikespolitiskt med effektiva åtgärder för fred och folkens frihet, ex. genom olika tullavgifter och tullbeskattning beroende på vilka länder som uppför sig ordentligt i världen. Jag tror det kan leda till fred frihet och balans med naturen både i Sverige och i världen.

   Det är i min mening att älska sin nästa såsom sig själv.

 2. Jag var en av dessa ’tokvänstern’ som du nämner som reagerade på Bengt Håkanssons debattartikel på Clarté bloggen. Och jag reagerar lika starkt på din artikel, Ulf Karlström. Jag antar att du är mer nationalist än marxist – och då menar jag inte att du är nazist. Det finns andra typer av nationalister än nazister.
  Vänstern – iaf SKP – bygger på marxistiska, leninistiska läror. En ideologi som bygger på jämlikhet och solidaritet med hela den internationella arbetarklassen. Inte bara den ’svenska’ arbetarklassen.
  Du skriver om att mobilisera den svenska arbetarklassen. Ja, visst ska vi göra det. Men frågan är vilka du menar är den svenska arbetarklassen?
  Imperialismen (den globala monarkin med stora oljeföretag och vapentillverkare, det svenska och EU kapitalet och de svenska borgarna) med USA i spetsen har flera syften med att starta krig. 1. Sälja mer vapen. 2. Stjäla naturtillgångar, mark, etc. 3. Skapa flyktingströmmar som 4. innebär att länderna som flyktingarna kommer till ska få en fri tillgång till arbetskraft och därmed konkurrera med den inhemska arbetskraften. 5. Kapitalet och borgarna här i Sverige tackar och tar emot. 6. Kapitalet och borgarna skapar nya lagar och regler på arbetsmarknaden med fackets samarbete. Försämrar sjukvården och skolan. 7. Dessa lagar och regler och försämringar gör så att arbetarklassen splittras och vi faller i imperialisternas fälla i luven på varandra. 8. Sverigedemokraterna är i kapitalets tjänst och piskar upp stämningen med en skicklig retorik och arbetarvänlig politik som gör att arbetarklassen vänder sig till dom i stället. 9. Sedan har vi sådana som Bengt Håkansson som också utnyttjas (kanske utan hans egen vetskap) och går imperialisternas ärenden. Han – och flera andra – vädjar och argumenterar att det är flyktingarna som gör att vi får sämre sjukvård och låga löner – NÄR DET I SJÄLVA VERKET ÄR KAPITALET TILLSAMMANS MED BORGARNA SOM FÖRSÄMRAR FÖR OSS ALLLA.

  Du nämner att ’mobilisera svensk arbetarklass …’ Vilka är svensk arbetarklass? Är det alla som är medborgare i Sverige, eller har vit hud? Pratar svenska? Faktum är att vi har en arbetarklass som är från alla världens hörn, och det gäller att mobilisera dessa – och inte utesluta någon.
  http://riktpunkt.nu/2017/07/sverigedemokrater-ar-storsta-parti-bland-arbetare/
  http://riktpunkt.nu/2017/05/uttalande-i-flykting-och-asylfragan
  http://riktpunkt.nu/2016/11/james-connolly-och-nationalismen
  Sedan kan jag rekommenderar James Connollys artiklar på Marxistarkivet.

  • Hoppas att Ulf Karlström kan svara på det.

   Jag tycker också att Bengt Håkanssons artikel var bra, och att kommentarerna knappast var det.

   Marx skrev föga om immigration. Han behandlade detta främst i ett brev 9/4 1970 till Meyer och Vogt i USA. Han skrev att immigrationen av irländska arbetare till England medfört att inflödet av immigranter från Irland medfört att ”England now possesses a working class divided into two hostile camps, English proletarians and Irish proletarians”, vilket förstås innebär förståelse för att arbetare kan vilja ha en restriktiv invandringspolitik. Samme Marx som var med och lyfte parollen ”Proletärer i alla länder förena eder” och som avslutar sitt brev med att en koalition mellan arbetare i olika länder är det bästa man kan uppnå. Att immigration till Sverige leder i samma riktning inom en arbetarklass, utan synbara eller övertygande socialistiska alternativ och vanligen utan kunskap om imperialismen och att många arbetare går till SD och Front National är inte alls så konstigt. Nu stödjer enligt Novus närmare 30 % av arbetare SD, jämfört med knappt 10 % 2014, medan knappt 25 % stödjer socialdemokraterna enligt TV Rapport 29/6. (https://samtiden.nu/2017/06/novus-sd-ar-storsta-arbetarpartiet/) Enligt SCB:s undersökning i maj stödjer 45 % av LO-anslutna S och 21 % SD, och c:a 10 % V. (http://arbetet.se/2017/06/07/s-och-sd-mest-populara-i-lo-gruppen/.)

   SD är invandringskritisk, men knappast rasistiskt. Jag har inte sett någon analys som visar att SD är fascistiskt. Men man måste ta hänsyn till att olika uppfattningar finns om detta begrepp.

   Det finns anledning till oro för att Löfvens kapitalistvänliga, proimperialistiska och fascistförstående (i Ukrainapolitiken) politik har så stort stöd bland LO-anslutna. Är inte detta en minst lika stor fara som SD – här finns trots allt en stor medvetenhet – inget riksdagsparti eller vänsterparti vill ha samarbete med dem, förutom M i viss grad. Och alla riksdagspartier, med begränsat undantag av V, tiger om de imperialistiska krigens roll för migrationen och flyktinginvandringen. Men det är kanske dags att börja debattera med SD, som Åsa Linderborg föreslår. Hittillsvarande anti-SD-politik har inte varit någon större succé.
   Medvetenheten inom arbetarklassen och folket om främlingsfientlighet och rasism är nog större än vad den är om kapitalismen och imperialismen, för att inte säga hur den är om socialismens möjligheter. Här borde Vänsterna lägga sitt krut i kritik av socialdemokratins ledning, kapitalismen och SD!
   Är dagens invandringspolitik alltför restriktiv? Varför? För vem? Och hur ska man se på att etablissemanget i Europa vill ha ökad invandring? (http://website-pace.net/documents/19863/3286228/20170427-MigrationDevelopment-EN.pdf/d6dcfe05-254a-49a8-ae74-2608a2c55916). Och att majoriteten i EU är missnöjda med EU:s migrationspolitik – särskilt Sverige med 88 % missnöjda i september 2016. (http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/09/16/european-opinions-of-the-refugee-crisis-in-5-charts/refugees_3/)
   Jag dristar mig att föreslå fyra paroller i invandringsfrågan och fyra andra paroller. Inspiration hämtar jag bland annat i ledaren i Proletären 7/6 (http://www.proletaren.se/ledare/vad-gor-vanstern-fel-nar-arbetare-rostar-pa-sverigedemokraterna), som dock inte presenterar förslag på paroller.
   1. En lämpligt restriktiv invandringspolitik som tar hänsyn till den stora invandringen under senare år och läget på arbetsmarknaden.
   2. Solidaritet med invandrare från arbetarklassen och för drägliga förhållanden för invandrare.
   3. Ta skarpt avstånd från krigspolitiken av USA:s och allierade som är en viktig orsak till flyktingströmmarna och till tillväxten av grupper som ISIS.
   4. Yrka på att USA, Saudiarabien, med flera betalar en ansenlig del av flyktingkostnaderna.

   5. Gör facket till kamporganisation
   6. Arbete åt alla
   7. Förebygg och bekämpa kriminaliteten
   8. Mot ett segregerad boende

   • Tack för det, Anders! (Jag var en av den som reagerade och kommenterade BH artikel) :-)

    Marx nämnde helt riktigt att det fanns ett engelskt proletäriat och ett irländskt proletäriat – och fortfarande finns. Men han nämner inte att arbetarklassen ska särskilja dom åt. Han enbart konstaterar att det var så. Inte att han sympatiserar med en arbetarklass som delar upp arbetarklassen i en bra och en sämre klass. Han visste att tillsammans är vi starka – inte som delade.

   • Samma brev till Mayer och Voigt:
    ’The ordinary English worker hates the Irish worker as a competitor who lowers jis starndars of Life. In relation to the Irish workers he regard himself as a member of the ruling nation and consequently he becomes a tool of the English aristrcrats and capitalists against Irelan, thus strengthening their domination over himself. He cherishes religius, social and national prejudices against the Irish worker. His attitude towards him is mucha the same as that of the ’poor whites’ to the Negroes of the U.S.A. The irishman pays him back with interest in his own Money. He ses in the English worker both the accomplice and the stuped tool of the English rulers in Ireland.
    This antogonism is artificially kept alive and intensified by the press, the pulpit, the comicpapers, in short by all the means of the disposal of the ruling classes.’

  • Jag delar din syn i de 8 första punkterna, men inte den 9:e av lättförklarliga skäl. Så, vi tycks delar rätt mycket, även om du inte vill räkna mig som marxist.

   ”Svensk arbetarklass” var kanske en mindre lyckad skrivning, då du lyckades missförstå den. Arbetarklassen omfattar naturligtvis både infödd och invandrad. Och just därför måste kommunister utforma en politik som inkluderar både infödda och invandrade arbetare, och (som nu) skickar en stor del av arbetarklassen till (sd). Det är ju just det Håkansson (om jag förstått honom rätt) och jag menar.

   • Det är inte vänstern som söker sig till SD (jag räknar inte in socialdemokraterna som vänster även om det finns vänsteranhängare i S). Dessutom tror jag att det inte finns kommunister som bytt sida (hoppas jag, finns inga undersökningar om detta. Däremot har moderaterna sökt sig dit de senaste året. Arbetarklassen i SD är en omedveten klass, och har sympatisörer till arbetsgivaren i stället för den egna klassen. Många av dessa arbetsgivare är småföretagare med få eller tio tal anställda.
    De vi ska försöka påverka är socialdemokrater på vänsterkanten som har tröttnat på högerpolitiken i S. Dessutom finns det en stor del av LO medlemmarna 22,5 procent som röst skolkar av varierande orsaker. Sedan finns det säkert vänsterpartister inom arbetarklassen som säkert har tröttnat på identitets politiken som VP för.
    I Frankrike och USA har det visats att hälften av befolkningen inte röstade i det senaste valen. Vad betyder detta på? Jo, att det inte finns några kandidater för dessa att rösta på. Många som föredrog Sanders i stället för Clinton röstade inte.
    I Storbritannien dök plötsligt Corbyn upp och röstantalet steg. Så det är de röst skolkande vi ska försöka övertyga på våra arbetsplatser. Som Ola nämnde – befolkningen vill inte rösta på rasistiska (eller vad ni nu kalla dem) partier och väljer att röst skolkar.
    Så det är inte SD vi ska söka nu väljare hos. Och framför allt inte med en förändrad ideologisk politik. En sådan politik straffar sig i slutändan och socialistiska partier splittras.
    Sveriges Kommunistiska Parti ordförande Andreas Sörensen har gjort en liknande analys:
    http://riktpunkt.nu/2017/07/sverigedemokraterna-ar-storsta-parti-bland-arbetare/

    • Hej Kerstin
     Var tycker du Sveriges Kommunistiska Parti och övriga partier inom den mer radikala vänstern ska söka sina väljare?

     Jag måste tyvärr dela upp kommunister/vänster då jag hörde Vänsterns Sjöstedt häromdagen göra ett uttalande om kommunister som påminde om det uttalandet Åkesson gjorde om NMR. Alltså en grupp som borde spärras in….

      • Oj, det står väldigt mycket ovan men jag menar väljare och inte möjlighet till politisk påverkan. Men det är klart att även ett parti mer eller mindre utan väljare kan ha viss påverkan genom att försöka påverka andra politiker i kanaler utanför de parlamentariska.

       Det är mycket tråkigt att den radikala kommunismen är död förutom våldsvänstern som kanske i lika stor utsträckning handlar om kriminell gängverksamhet. Socialdemokratin tycks vara på samma väg utför men dess politik lär med största sannolikhet överleva i en socialliberal skepnad dock utan röda socialistiska förtecken.

       • Du får gärna rösta på oss :-)
        Skämt om sidor (även om det var allvarligt menat, du blir kanske till sist så besviken på SD att du väljer något annat parti), det är att vara ute på arbetsplatser, skolan, idrottsföreningar, ja i stort sett i alla sammanhang som vi försöker vinna röster. Även på sådana här bloggar, eller närradion – vilket vi har. Du får gärna lyssna på nätet. Radio Kommunist heter webbsidan. Direktsändning på fredagar mellan 18.00 -19.00. Du får gärna ringa in när vi sänder direkt. Telefonnumret står på SKP:s hemsida.

        • Det är bra om ni har möjlighet att vara utåtriktade och aktiva för sådant ska ge resultat. Det är över ett år till nästa val och mycket kan hända under den tiden. Vi får se vad som händer. Den här senaste årens folkvandring av främmande människor till vårt land är i vart fall den största samhälls- och politiska förändring jag nånsin upplevt så det skulle vara konstigt om den inte gav reaktioner av något slag. Men beskyll inte Sverigedemokraterna för mera än vad du kan konkretisera och jag är helt säker på att du delvis har dem att tacka för att den nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen nu tycks bli marginaliserad från att sett ut att kunna göra någon sorts genombrott inom politiken. Jag har just tagit mig en söndagspromenad i det vackra vädret så jag känner mig ganska tillfreds för stunden.

 3. Ulf glömde att Clarte har svarat med en artikel till Bengt Håkansson.
  http://clarte.nu/9951-svar-till-vanstern-och-arbetarklassen-allians-eller-fiendeskap

  En lösning till det som Ulf ställer sig frågan i artikeln ’… lotsa in dom i arbete, boende och utbildning …’ är (och inte som Ulf nämner ’blandar ihop korten’) att vi i SKP är för att människorna organiserar sig i förorten i idrott, studier, skapande av en bra närmiljö, i organisationer som är emot våld och kriminalitet, etc. Dessutom skapar det självförtroende bland människorna i förorterna – och inte en känsla av utanförskap. Detta är bättre än alternativet poliser som endast löser en tillfällig våldsam situation. Inte befolkningens hopplöshet …
  http://riktpunkt.nu/2017/07/gottsunda-i-uppsala-sarskilt-utsatt-område/

  • Det svaret utvecklar inte de viktiga frågorna och klargöra inte heller vilken politik som förordas.

 4. Eftersom jag håller med Ulf Karlström om det han skriver och sedan läser din kommentar, vill jag bara säga att du borde läsa det fetade om arbetarklassen; att mobilisera svensk arbetarklass är närmast som att skjuta sig i foten. Och att sedan i samma kontext vilja mobilisera flyktingar och papperslösa för allt positivt du förespråkar blir bara till att skjuta sig i andra foten.
  Nej, inse att du har en frisk fot kvar och halta vidare på landstingets kryckor, vilket inte blir så länge till om vi inte får ordning på våra gränser.

  • Varför skulle mobilisera alla inom arbetarklassen vara att skjuta sig i foten? Det är ju det vi behöver för att bryta kapitalets och borgarnas makt. Det är det hamnarbetarna i Göteborg och soparbetarna gör i Stockholm. De skiljer inte ut vem som är invandrare eller svensk – de slåss tillsammans mot kapitalet. Ingen säger att om du är från mellersta östern så får du inte vara med i strejken.
   Så du vill ha fullt beväpnad militär med stridsvagnar (som Österrike), polis, tull och murar och kanske EU polis som bevakar fåra gränser, och som letar efter illegala flyktingar i våra bostäder? Varför får jag en känsla av när brittisk militär ’invaderade’ katolska hem runt 1970 och letade efter människor från medborrättsrörelsen? Du går endast kapitalets ärenden när du anser att militär och vapen är lösningen till alla problem.

 5. Knappt hade Syrien-kriget börjat innan det speciellt på Turkiets område stod ”state of the art” -moderna flyktingläger redo att ta emot hundratusentals flyktingar. Denna beredskap var inte spontan utan planlagd. Syftet var att knäcka den syriska ekonomin genom att skrämma och framförallt locka så många syrier som möjligt att lämna landet och skapa förutsättningar för statsbankrutt. Turkiet utmärkte sig sedan genom att stjäla hela den enorma maskinparken som fanns i Aleppos industriområden. Detta scenario är alltmer typiskt för den pågående massutvandringen, den är en affärsverksamhet som vid sidan om sanktioner kan användas för att uppnå samma mål som kan uppnås genom konventionella krig. Flyktingrörelserna är inte spontana utan delar av ett geopolitiskt maktspel.
  Det är förståeligt att individer i nöd väcker människors medkänsla och hjälpvilja. Politikens uppgift vore dock att se till helheten och föreslå åtgärder som kan lösa de grundläggande problemen. Men sådan politisk rörelse saknas. I stället placeras de hjälpvilliga i en situation där de snarare bidrar till att förvärra situationen för alla inbegripna, förutom krigsivrarna som ser krigen eskalera och nöden växa.
  Hela EU leds av politiker som direkt eller indirekt har stött krigen i Mellanöstern och Afrika, som faktiskt pågått ända sedan 1990 -talets början. Lägg till detta en ofördelaktig handelspolitik gentemot Afrika och en IMF-styrd finanspolitik för krisregionerna och man har bakgrunden till de kriser som driver på flyktingströmmarna. Invandringen kan inte lösa Afrikas eller Mellanösterns kriser. Deras ekonomier måste ges ett rejält lyft, något som vore fullt genomförbart om viljan fanns. Men hos dagens politiska elit, vänstern medräknad, finns ingen sådan vilja, tvärtom försöker man göra allt för att sabotera för Kina som redan kunnat ge väsentliga bidrag till att hjälpa Afrika på fötter.
  Krigspolitiken måste få ett slut. Ett första steg vore att väcka åtal mot alla som bidragit till denna. På basen av de principer som Nürnbergtribunalen fastslagit finns det flera krigsförbrytare även här i Norden som borde åtalas. Närmast åtal befinner sig troligen Jens Stoltenberg, statsminister i Norge när Libyen bombades. Så länge krigsherrarna och -damerna ostraffat och riskfritt kan fortsätta med sin kriminella sanktions- och krigspolitk kommer ingen bättring att ske. Men om risken finns att lagens strängaste straff kan utdömas – då kommer dessa våldsverkare att tänka sig för väldigt noga.

  • Tack Jan!
   Du har bättre ord att beskriva situationen med migrationen än vad jag har. Och jag kände mig faktiskt ensam här bland de nationella förespråkarna. Så jag är dig evigt tacksam!

   • De som ligger bakom flyktingströmmarna är glada över om flyktingarna bara tas emot av folket i mottagarländer?

    • Flyktingströmmarna är skapade av imperialismen. Imperialismen har ett syfte med att skapa flyktingströmmar (som jag nämnde tidigare). Flyktingarna som är brickor i imperialismen flyr till de länder som har skapat krigen. Kapitalet skapar lagar, regler och försämringar i sjukvård för att flyktingar och arbetare här i landet ska konkurrerar ut varandra. Individuella löner är en sådan åtgärd. Om en muslimsk man får en högre lön än en svensk för samma jobb så väcker detta ont och avundsjuka hos den svenska (och tvärtom). I stället för att vända sig till den som ansvarar för vilka löner som sätts så vänder sig arbetaren mot sin egen kollega – och det är det som kapitalet räknar med. Kapitalet och borgarna räknar med att arbetarklassen inte har mod att stå upp för sina rättigheter eftersom han/hon riskerar att bli sparkad. Då vänder arbetaren sin ilska mot sin egen kollega.
     Så även borgarna och kapitalet är glada över att det finns flyktingar – och sår split i arbetarrörelsen. Arbetarrörelsen ska inte gå i kapitalets fälla och sparka på en av våra egna. Vi ska ställa upp för varandra. Det är så vi bekämpar kapitalet här hemma.
     Lenin: ’Den som vill tjäna proletariatet måste ena alla nationers arbetare och orubbligt bekämpa den borgerliga nationalismen, både den ’egna’ och andras. Den som försvarar parollen om nationell kultur hör hemma bland de nationalistiska småborgarna och inte bland marxister’.

     • Men detta inser inte arbetarklassens stora majoritet. De går till SD bland annat. En restriktiv invandringspolitik har sannolikt stort stöd i arbetarklassen, då det minskar konkurrens om jobben, och med de som arbetar svart eller för lägre lön etc. Mycket förståeligt. Minskar reservarmén av arbetslösa. Endast en liten grupp har idag insikt om imperialismens och klasskänsla, av allt att döma. Socialister måste föra fram detta och samtidigt andra klasskrav tror jag.

      • SKP:s nyvalda partiordförande Andreas Sörensen:
       ’Migrationsverken är utformade efter de behov som borgarna har, inte efter de behov som asylsökande har. De som nekas asyl nekas asyl därför att den borgerliga rätten bedömt dem såsom överflödiga i Sverige’.
       Så de som är för en hårade attityd mot flyktingar går enbart kapitalets och imperialismens ärende.
       Arbetarklassen kan inte ta ansvar för kapitalismens problem. I så fall tar vi ansvar även ansvar för den svenska imperialismen.
       Andreas igen: ’… och att ta ansvar får inte bara utsugningen av den svenska arbetarklassen utan även av andra länders arbetare.’
       ’När KP:s (Kommunistiska Partiet) paroller stämmer överens med de krav som den minst medvetna betyder det ingelunda att arbetarklassen har närmat sig den omedvetna delen av arbetarklassen. Den omedvetna arbetaren kan själva aldrig utforma en klasspolitik, utan klassmedvetande och klassinriktningen på politiken kan och måste komma från det kommunistiska partiet’.
       Invandrapolitiken är ett uttryck hos en omedveten arbetarklass. Populism i kommunistiska partier har under många år lett till att partier avradikalisetas och gjorts till systemtrogna partier (70-talets vänster, avståndstagande av kommunism på 90-talet, ets).

    • Det förefaller extremt naivt att tro att de som ligger bakom de imperialistiska krigen skulle bry sig om huruvida andra länder tog emot de flyktingar som dessa imperialistiska krig skapar eller inte. Förväntar ni er att USA:s president plötsligt kommer att utbrista: ”Oh no, vi måste sluta bomba land x, eftersom de europeiska länderna alla infört en restriktiv flyktingpolitik och de som tvingas på flykt undan våra bomber därför inte har någonstans att ta vägen!”

 6. Några modesta förslag för diskussion

  Den bästa flyktinghjälpen är en sådan som svenska folket långsiktigt ställer upp på
  (Istället för att känna sig tvingade att rösta på SD)

  Avskaffa asylrätt ( undantag personer som kan identifiera sig och dokumentera att de av politiska skäl löper risk att torteras)
  Stå upp för en generös uhjälp .
  Stå upp för en (jfm andra europeiska länder) generös kvotflyktingmottagning.
  Villkora ett permanent uppehållstillstånd med att den asylsökande ställer upp på tydliga krav vad gäller svenska lagar, regler på arbetsmarknad, utbildning, skola, lära sig svenska och förväntningar på att i arbetsför ålder arbeta eller studera mm.
  Tala om hur många flyktingar vi ämnar ta emot.
  Betrakta alla ungdomar som är fullt könsmogna som rättsligt vuxna.
  Presentera konkreta och trovärdiga förslag om hur vi löser frågan om bostad, integrering och arbete.
  Tala om för svenska folket vad det kommer att kosta.
  Föreslå sanktioner (tala klartext) mot länder som direkt eller indirekt stöder IS.

  • Asylrätten. Det är många flyktingar som kommer hit som inte har tillräckliga dokument som kan identifiera vilka dessa är, det eftersom passen är stulna, eller slängda eller att de aldrig har haft pass. ’… ska de ha dokument att de av politiska skäl löper risk för att torteras’ – och vilka ska utfärda dessa dokument? Av myndigheter som hen riskerar att bli torterad av? Dessa myndigheter bryr sig inte om att utfärda sådana dokument – eller att de tar den stora risken genom sådana dokument att bli anklagad för att bedriva tortyr i flyktingens hemland.
   Då ska vi alltså utvisa flickor som är cirka tolv år …? Själv fick jag min mens när jag knappt var elva år gammal.

 7. Marx beskrivning av hur invandringen av irländska arbetare skapade split och lönekonkurrens nedåt, och att det var kapitalisternas avsikt, är givetvis helt korrekt. Men därav följer (som Kerstin Stigsson redan visat här) inte kravet på att kasta ut irländarna. Marx visade lika tydligt, att skälet till att de brittiska kapitalisterna införde ångmaskinen (och annan mekanisering) var att splittra arbetarklassen och sänka lönerna, men drog inte heller i det fallet den analoga slutsatsen att maskinerna skulle ”utvisas” ur fabrikerna.
  (För övrigt var de båda frågorna delvis sammanflätade, eftersom mekaniseringen ställde jämförelsevis högavlönade och kvalificerade arbetare, med traditioner bakåt mot hantverksskråna, vilka avskedades, mot nyrekryterad okvalificerad arbetskraft, vilka hämtades från landsbygden, städernas slum – och från Irland.)
  Frågan har även diskuterats därefter i den internationella arbetarrörelsen. Under början av 1900-talet hade det varit lätt att mobilisera stora grupper av amerikansk arbetarklass för kravet att begränsa immigrationen (till dels organiserad) av japaner och kineser, vilka var beredda att arbeta hårt för mycket låga löner. Det var också ett krav som togs upp av det Amerikanska Socialistpartiet och av den konservativare delen av fackföreningsrörelsen, AFL. (Men bekämpades av den radikalare grenen, IWW.) I ett brev till en amerikansk vänsterorganisation 1915 kommenterade Lenin denna debatt på följande vis:
  ’In our struggle for true internationalism & against “jingo-socialism” we always quote in our press the example of the opportunist leaders of the S.P. in America, who are in favor of restrictions of the immigration of Chinese and Japanese workers (especially after the Congress of Stuttgart, 1907, & against the decisions of Stuttgart). We think that one can not be internationalist & be at the same time in favor of such restrictions. And we assert that Socialists in America, especially English Socialists, belonging to the ruling, and oppressing nation, who are not against any restrictions of immigration, against the possession of colonies (Hawaii) and for the entire freedom of colonies, that such Socialists are in reality jingoes.’ (https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1915/nov/09.htm)
  Lenin refererade till 2:a internationalens kongress i Stuttgart 1907, där det alltså las fram ett förslag (från några europeiska representanter) om immigrantstopp. Det mötte dock så stort motstånd att förslaget drogs tillbaka. Lenin kommenterade händelsen så här:
  ”A few words about the resolution on emigration and immigration. Here, too, in the Commission there was an attempt to defend narrow, craft interests, to ban the immigration of workers from backward countries (coolies—from China, etc.). This is the same spirit of aristocratism that one finds among workers in some of the “civilised” countries, who derive certain advantages from their privileged position, and are, therefore, inclined to forget the need for international class solidarity. But no one at the Congress defended this craft and petty-bourgeois narrow-mindedness. The resolution fully meets the demands of revolutionary Social-Democracy.” (https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1907/oct/20.htm)
  Den som läser ovanstående inser, att ur marxistisk synpunkt så är det den traditionell efterkrigstida svenska restriktiva invandringspolitiken som kräver en speciell plädering. (Vilken jag tror kan göras, men inte går in på här.) Men inte en fortsatt generös tillämpning av asylrätten.
  Jag kan inte se problemet, på kort sikt, med den i flera inlägg här påstådda omöjligheten att mobilisera den svenska arbetarklassen för en generös flyktingpolitik. Det finns många andra frågor där det säkerligen går att mobilisera den svenska arbetarklassen kring, t.ex. i välfärdsfrågor, fördelningspolitik, antikrigspolitik och säkert även många miljöfrågor. Det fungerade i varje fall alldeles utmärkt i Storbritannien för Corbys Labourparti, som med en tydlig valplattform kring den typen av krav (men utan invandringsfientlighet) nästan nådde regeringsmakten, medan xenofobiska UKIP nära utraderades. Kanske dags att höja blicken från den svenska ankdammen?

  • Tack, Ola!!!
   Du har återgett mig hoppet om en solidarisk vänster igen!
   Med hälsningar, Kerstin

 8. Svar till Kerstin.

  Det finns 65 miljoner flyktingar.
  De flesta skulle vilja komma hit.
  Lagliga transporter bötfälls.
  Smuggling blir utväg för de som kan betala.
  Flyktingar får drunkna istället för att vi tar emot dem från en säker hamn.
  Prioriterar vi rätt?
  Vilken lösning är realistisk och samtidigt minst dålig?

  Smugglare gör vinst

  • 65 miljoner är väl att ta i. Var har du fått den siffran ifrån? Det är ungefär lika många som dog i andra världskriget. Jag vet faktiskt inte hur många flyktingar det finns i världen.
   Dagens asylrätt är restriktiv nog för att hindra många behövande flyktingar att komma in i Sverige. Många av dom är barn till föräldrar som kommer hit.
   Den lösning som regeringen anser är realistisk är att de sänder tillbaka människor till länder i krig. Tyskland har stoppat sådana här resor. De anser att det inte kan garantera säkerheten för de ungdomar som kommer tillbaka till Afghanistan.
   Lösningen är både enkel och svår – och är den enda verkliga varaktiga – är att kräva av USA och NATO och Sverige ett stopp på alla krig. Det är bättre att arbeta för demokrati och återuppbyggnad än kaos och krig i dessa länder. Då kan jag försäkra er att befolkningen stannar i de länderna. Det syntes i fd Jugoslavien. När det blev fred upphörde flyktingströmmarna.

 9. Hej Kerstin
  Det märks i kommentarerna att ämnet är prioriterat för dig och jag märker samma själv i samhället om jag stöter på kvinnor med politiskt intresse och samhällsengagemang men även bland kvinnor inom kyrkan. Men nu tror jag du måste förbereda dig på en förändring efter nästa års allmänna val då Sverigedemokraterna idag med Jimmie Åkesson i spetsen kraftigt markerat mot den nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen och kallat dom terrorister som borde sitta i fängelse. Med en sådan manöver plus att man fokuserar politiken till en bättre sjukvård bort från dagens kaosartade dito kan komma att locka bredare väljargrupper från medelklass och kvinnor som hittills har varit underrepresenterade inom partiet. Jag blir inte förvånad om Sverigedemokraterna kommer att lyckas. Jag börjar nästan tro att deras politik kan bli den mest framgångsrika bland de nya socialkonservativa partierna i Europa. Det blir lite samma metod som Socialdemokraterna som försöker hålla avstånd åt vänster men vill närma sig mitten och den stora medelklassen. Dock har deras politik för övrigt inte krönts med någon större framgång tillräcklig att locka väljare och medlemmar som istället tycks fly till andra partier. Tiden får utvisa om det senaste decenniets flyktingkriser blev den politiska vänsterns fall och stora problem.

  • Om SD kommer till makten går vi – alla – en mörk tid till mötes. SD är en varg i fårakläder. SD är kapitalistiskt, fascistiskt, imperialistiskt borgerligt populistiskt (ingen ideologi utan hoppar från det efter det andra allt beroende vart åsikterna bland medborgarna finns och är därför opålitligt) och har många medlemmar som ar ett nazistiskt förflutet.
   Inget som en verklig vänster med en marxistisk leninistiskt ideologi vill befatta sig med!!!

   • Detta motverkas med en realistisk invandringspolitik som tar tillräcklig hänsyn till arbetarklassens position och inte idealiserar. Man måste analysera och kritisera SD:s borgerliga politik och framlägga klasskrav som ”Arbete åt alla”, ”Gör facket till kamporganisation” ”Bra bostäder åt alla till skälig kostnad”.
    Observera att alla riksdagspartier är mot samarbete med SD, utom M i viss mån. Att bekämpa SD är ingen exklusiv vänstersyssla.
    Vänstern måste – som enda rörelse – fokusera på kritik av kapitalismen och socialdemokraternas kapitalistiska, imperialiststödjande politik, som också visar tydlig tolerans för fascism genom stödet till Ukrainas regering med dess tydliga tolerans för fascism (Rehabilitering av nazistledaren Bandera, acceptansen av fascistiska Azov-bataljonen mm).
    Kritiken av SD är en del av kritiken av kapitalismen och för ett socialistiskt alternativ som Vänstern hela tiden nonchalerar att försöka konkretisera. Utan konkretisering blir allt tal om socialism intetsägande.

    Läs diskussion här: http://jinge.se/allmant/kapitalismen-gar-framat-nu-ager-5-personer-lika-mycket-som-50-av-resten-3-500-000-000.htm

    Det är val inte belagt att SD är rasistiskt eller fascistiskt – var finns den analysen? Hur har man i så fall definierat fascism?

    • Det finns även de som säger att SD är rehabiliterade. Så var är din analys om att Bandera anhängarna i Ukraina fortfarande är fascister? Jag antar att du gör samma sak som Stefan Löfven. Du anser att SD inte är fascister, och Löfven anser att fascistregimen i Ukraina inte är fascistisk.
     För min del anser jag att SD, Bandera, Le Pen, Ukip, Azov, Navalnyj och mfl är fascister så länge dom inte gjort upp med sitt förflutna, Eller att personerna i dessa partier bildar ett nytt parti.
     En del säger att SD är fascistiskt, andra att det är högerextremt, några säger att de är främlingsfientliga. Själva kallar de sig för mittenparti. Det är väl så SD:s (och liknande partier i Europa) medlemmar ser ut. De är från fascister till moderater.
     Du har din egen analys och åsikt om SD. Jag har min. Acceptera det.

      • Som jag skrev i en annan kommentar för ett antal veckor sedan så delar jag Martin Kullbergs, Britta Rings och Johan Erikssons analyser om SD.
       Johan skrev något intressant i hans kommentar: ’I fascismen tas fokus på klasskampen bort genom att istället projicera på nationalism och ras’. Sedan ’… – att ersätta klasskampen med klassamverkan’.
       Att bekämpa SD är detsamma som att bekämpa Stefan Löfven och hans flirt med fascismen och imperialismen. SD gick imperialisternas ärenden för lite mer än ett år sedan när de i sista stund röstade för värdlandsavtalet. De hade tidigare sagt att de skulle rösta ner avtalet. Det är det som jag anser att de vänder med en handvändning mot arbetarklassen och för imperialismen. De är opålitliga.
       Och just för att de är opålitliga med nazistiskt och fascistiskt förflutet så är jag enormt mycket rädd för vad de kan besluta om, om de får som arbetarklass säger, makten i Sverige. Kom ihåg att nazisterna i Tyskland under 30-talet ansågs som ett respektabelt parti av kapitalet i USA och Storbritannien, men som arresterade och mördade kommunister.

       • Men det är viktigare att bekämpa Stefan Löfvén som förvaltar staten åt kapitalismen, och som många tror är en slags ”socialist”. SD är nu ett tydligt högerparti. För framför allt fram en ganska konkret socialism – se mina punkter – som alternativ.

        • Jag tycker det går kvitt ut. SD, fascismen och nazismen är den militanta delen av kapitalet. Utan fascismen (och dess flyktingfientlighet) hade kapitalet inte lyckats med försämringar i lönepolitiken (t ex Lex Laval), sjukvården, skolan, etc. Kapitalet behöver fascismen och nazismen för att skapa split hos arbetarklassen.
         Som sagt – vi ska inte skilja dom åt. SD är lika imperialistiskt och kapitalistiskt som S.
         Det som jag tycker är otäckare med SD än vad s är, är SD:s fascistiska förflutna. Faktum är att jag är riktigt rädd (på riktigt) om de skulle komma till makten. Jag har sett vad sådana som SD har åstadkommit på Nordirland – upplopp, kravaller, bränder, katolska irländare som är rädda för sina liv och som trycker i sina hem medan de hör hur kravallerna närmas sig deras bostadsområden. Något sådant vill jag absolut inte uppleva i Sverige.

         • I Sverige behöver kapitalet knappast SD. Här är fascismen inte ett alternativ för kapitalistklassen, som gärna ser fler invandrare så att löner kan hållas nere. Och de borgerliga partierna, och SAP, vore glada om SD försvinner.

          • På något vis känns det som om kapitalismen och socialismen både vill ha och behöver varandra för sin egen överlevnad och då blir alla andra alternativ en inkräktande fiende som måste förgöras eller hållas utanför. Jag tror kapitalet allra helst vill ha en liberal demokrati växlande mellan socialistisk och borgerlig majoritet för det kapitalistiska systemets bevarande och ett proletariat som håller sig någorlunda nöjda och inte gör uppror.

          • Verkar troligt. Ger sken av demokrati – medan det viktigaste av allt – ägande- och bestämmanderätt över naturtillgångar och produktionsmedel inte ingår.

          • Kapitalet behöver SD som en propagandakanal. Vilket har orsakat att löner sänks och sjukvården försämras. Syns här på kommentatorsfälten där vissa personer ställer grupper mot varandra, t ex sjukvården mot invandringen, och inte talar om den verkliga orsaken till att sjukvården försämras. Dom pengarna som nu går till flyktingarna skulle aldrig gått till sjukvården. De hade i stället gått till de mest förmögna utan att vi skulle ha någon aning om det. Dessutom tillhör SD kapitalet.
           S skulle nog vara glada om SD försvinner, och möjligtvis moderaterna. Men – som sagt – genom detta skulle de förlora en propagandakanal. De hade nog varit rättså nöjda om SD enbart hade fått runt 10 procent av rösterna.
           Sedan kan jag rekommendera Olle Josephsons svar, Clarté, till Bengt Håkansson http://clarte.nu/9951-svar-till-vanstern-och-arbetarklassen-allians-eller-fiende

          • Kapitalet i Sverige behöver knappast SD. Jag tycker inte alls att Olle Josephsons svar var bra. Ingen tillräcklig analys av nuläget och ingen konkret politik föreslogs. Har en icke publicerad kommentar till den debatten.

          • Normalt sett är inte borgerligheten i ett kapitalistisk land knuten till ett parti. Den använder olika partier som de kan spela ut mot varandra, och som beroende på olika klassbas kan nyttjas för att driva olika frågor. Att Svenskt Näringsliv nu räknar in SD i detta ”stall” av partier är väl tydligt sedan det blev känt hur de fick dem att svänga i vinst-i-välfärds-frågan.
           Sedan finns det sannolikt mindre grupper i borgarklassen som mera strategiskt sympatiserar med hel- eller halvfascistiska idéer. Nyligen har det framgått att SD är det parti som får mest pengar från enskilda bidragsgivare, och min gissning är att större delen av det beloppet kommer från ett mindre antal rikare finansiärer inom borgarklassen.
           Det praktiska resultatet av ett SD-styrt Sverige skulle antagligen inte vara ett totalt migrantstopp, utan att migranterna drivs ut i en djupare illegalitet. En sådan situation skulle öppna för superexploatering av deras arbetskraft. Minns att inte ens Hitler eftersträvade total etnisk renhet: judar och romer skulle visserligen förintas (om än superexploateras först), men slaver skulle få finnas kvar som hel- eller halvförslavad arbetskraft.

         • Upplopp, kravaller, bränder?? Har vi inte det allaredan?. Det händer att vänstern startar upplopp när SD har torgmöten inför valen och invandrargrupper startar upplopp och bränder.
          Skyll inte det på Sverigedemokraterna Kerstin.

          • Jag talar om Nordirland vid slutet av 60-talet. Det finns otaliga vittnesmål när tiotusentals DUP (som SD här i Sverige) anhängare tillsammans med RUC (Nordirlands polis som det hette då) och olika unionistiska paramilitära grupper tillsammans med brittisk militär drog in i katolska kvarter, satte brand på flerfamiljsbostäder, misshandlade, dödade människor. Vid de åren låg brandröken tät över Belfast och Derry. Ingen gick frivilligt ut.
           Om någon gjorde detta möttes de av k-pist beväpnad brittisk militär som tryckte upp den irländsk katolska befolkningen mot husväggarna och visiterade dem.
           Jag befarar att något liknande kommer att hända om SD eller något annat fascistiskt parti tar makten i Sverige.

          • Den framstående norske marxisten Pål Steigan (han som träffade Mao, Chou-en-lai) har diskuterat fascismen i ett par artiklar. Han sammanfattar karakteristika för fascismen:

           Han skriver bland annat
           ”Den svenske forfatteren Henrik Arnstad har i boka «Älskade fascism. De svartbruna rörelsernas ideologi och historia» redusert fascismens kjerne til ultranasjonalisme. Det er historisk ukorrekt og det fører svært galt av sted.”

           Han presenterar följande karakteristika:

           Den autoritære, voldelige og militariserte staten
           Klassesamarbeid i stedet for klassekamp
           En korporativ stat med en sammensmelting ovenfra mellom staten og næringslivet
           En patriarkalsk og altomfattende stat
           Førerprinsippet, Mussolini så seg i rollen som en romersk keiser, Il Duce, fyrsten
           Modernisme og futurisme, fascistene så på seg sjøl som en morderniserende kraft
           En patriarkalsk familie, anti-homofili
           Revansjistisk, imperialistisk, nasjonalistisk og rasistisk
           Anti-demokratisk
           Anti-liberalistisk
           Anti-sosialistisk
           Anti-kommunistisk

           (https://steigan.no/2013/05/14/den-forunderlige-fascismediskusjonen-del-2/;https://psteigan.wordpress.com/2013/05/10/den-forunderlige-fascismediskusjonen/)

           HUR STÄMMER DETTA PÅ SD? JAG SAKNAR EN ANALYS AV DETTA FRÅN DEM SOM MENAR ATT SD ÄR FASCISTISKT.

          • Och hur vet du att Bandera anhängare fortfarande är fascister? Har du en analys om detta? Är regeringen i Ukraina fascistisk enligt den analysen som Steigan gör? Jag anser själv att den är det utan att göra en analys. De beter sig som fascister, och har en politik som är fascistisk.
           SD är enligt mig själv och Steigans parametrar i en kommentar idag på en annan artikel. Kanske är SD svår att bedöma när de inte har regeringsmakten som regeringen i Ukraina har. Vi vet inte hur och vad de kommer att göra om de skulle komma till makten. Jag har sagt det tidigare att SD är en varg i fårakläder.
           Ingen vet vad som kommer att hända. Ola inghe har en bra men för kort analys om vad som kommer att hända om SD kommer till makten.
           Och spelar det någon roll vad vi kallar SD för? De är vad de är – och framtiden får utvisa om de är i grund och botten fascistiska eller ett vanligt kapitalistiskt högerparti.

 10. Det smärtar mig att vänstern inte inser sin belägenhet. De flesta flyr inte heller för sina liv men av ekonomiska orsaker och vi skulle kunna hjälpa massvis med fler riktiga flyktingar i flyktinglägren om vi satsade dessa pengar på UNHCR. Där kostar hjälpen till en människa ca 25 kr per dag. Förr var det både ryggrad och känsla i vänstern, men vad fan är det nu? Inte undra på att vänstern förlorar röster till SD. Skärpning!

  • De flesta flyktingar flyr undan krig och kaos. Det kan du inte bortförklara med att de är ekonomiska flyktingar. Dessutom är det som Jan Nybonda säger – många från Afrika flyr från de ekonomiska förhållanden som imperialismen har skapat.
   Ja, förr hade de ryggrad och känsla för solidariteten med offer i krig och mot rasism, främlingsfientlighet, främlingskritik eller vad du nu kallar det för. Idag vänder den här så kallade ’vänstern’ kappan efter vinden är säger att vi får offra marxismen och leninismen för att få sympatisörer och eventuellt medlemmar. Men det är fel väg att gå. Att stå upp för det man tror på ger ryggrad – inte tvärtom!!!

 11. SD är inte ett invandringskritiskt parti, dom är ett invandrarkritiskt parti. En avgörande skillnad

  • Hej lassevbg
   Okej, men är det inte konstigt då att vissa asylkommande som blir assimilierade till ”svenskar” ansluter sig till SD och rörelsen omkring?

   Tankarna går åt många flyktingar från Balkan som blev svenskar men även vissa från mellanöstern, jag tänker särskilt på Bachir Rabani en palestinsk flykting från Syrien som höll på att bli sparkad från sitt kommunala jobb därför han öppen verkat inom den, låt kalla den, ”sverigevänliga” rörelsen. Staten, och etablissemanget sanktionerar sin politik på alla plan men kapitalismen och den privata sektorn rår dom inte riktigt på därför den samtidigt måste försvaras om systemet och den ”inslagna” vägen om liberal demokrati ska kunna behållas. Det här har påverkat mig rent privat genom att jag förut alltid strävat efter statliga och kommunala alternativ, därför jag trodde på det gemensamma ägandet, idag istället väljer de privata alternativen med tandläkare, vårdcentral eller vad det nu kan vara. Det är liksom en garanti för att man får det man vill ha och att staten håller sina fingrar borta från verksamheten genom att skapa prejudikat för sina framtida förändringar.

   • Nej egentligen inte…dom vill säkert bevaka sina egna intressen dom som alla anda SD:are och bortser gärna från att det är människor det handlar om och att det är krig och elände många flyr från.

    Men kom bara inte och påstå att SD inte är kritiska mot invandrarna. Det finns otaliga exempel på det.

    • Hej
     Jag kan också vara kritisk mot okända människor som kommer hit i form av migranter och även ibland mycket kritiskt som till exempel besök av aggressiva irländare som vill lura mig på pengar. Hade jag varit en ung och vacker tjej kunde jag säkert blivit mycket kritisk av helt andra skäl. Men i de flesta fall har jag ingen kritik till själva migranten. Däremot går min största kritik mot MÄNGDEN migranter och det beskyller jag inte migranterna för utan svenska staten och de svenska politikerna som har beslutat om det här. Och i det fallet har jag i vart fall ett parti som talar för min önskan. Ytterst tror jag det officiella ställningstagandet handlar om empati och i grund och botten en kristen sådan men för mycket empati leder till självutplåning så därför måste det finnas en balans och det tror jag folk upptäcker när konsekvenserna av migrationen blir för stora.

     • Det jag är mest kritisk emot är västvärldens olika krig i de länder som ”producerar” stora mängder flyktingar (Syrien, Libyen, Irak, Afghanistan mfl) och som sen gör sitt bästa för att stoppa dom att fly från kriget.
      Jag tycker det är fruktansvärd hyckleri att säga att vi inte kan ta emot alla när vi tar en bråkdel av dom som flyr. Vi säljer vapen till länder som utövar krig mot andra fattiga länder. Det är hyckleri på hög nivå.

      Mot de som flyr och kommer hit har jag svårligen någon anledning att vara kritisk mot.

      Sen försöker du förenkla problemen med att säga att du är kritisk mot att politiker har drivit en viss invandringspolitik. Det är ju inte grundproblemet.
      Grundproblemet är att vi i väst är och bombar i länder, skapar inbördeskrig under förevändning att skapa demokrati och lever gott på att sälja vapen till allehanda skurkstater och s.k. rebeller.

      Sluta med det så behöver inte folk fly hit. Hur svårt kan det vara.

      SD är ett INVANDRARkritisk parti. Så är det.

      • Bra sagt!!! En eloge till dig!
       Men jag anser att SD är ett fascistiskt parti, men det är en egen analys.

 12. Inte för att vara elak men marknadsför man sig som en humanitär stormakt över världen så måste man nog ta konsekvenserna av det också inklusive SD och kantrade överfulla båtar med flyktingar i Medelhavet. Hade Norden bara varit lite mer återhållsam från början hade det här kaosartade läget inte behövt hända och Kerstin hade också sluppit se Sverigedemokraterna som en real utmanare om makten i Sverige. Så tror jag det är.

 13. Svar till
  Ola Inghe
  8 juli, 2017 at 15:29

  Jag tror du har lite fel där. Det blir ingen SD-diktatur däremot kan de få större möjligheter att påverka än de har nu men glöm då inte att de redan har makt över de andra partierna som måste balansera mellan vinna eller försvinna. Åtminstone de partier som gör anspråk på röster från folkflertalet.

  Säkert får SD ett annat rejält bidrag från de mer penningstinna men större delen lär nog komma från de små bäckarna som rinner ihop till en flod. Helt säkert är i alla fall SD inte får några särskilda bidrag från skattebetalarna utöver de i lag begärda. Sedan får du inte isolera SD. Hela den invandringskritiska delen av befolkningen har blivit en folkrörelse som av staten inte kan accepteras av strategiska skäl men som är livskraftig på egen hand och inte minst då på nätet. Där samlas pengar in både här och där som kan finansiera verksamheten. Dock saknas möjlighet att söka hjälp från ex. vis Allmänna Arvsfonden som däremot istället kan tänka sig finansiera motståndarsidan som gärna kallar sig ”demokratisk” ex. vis Expo som är en stiftelse förmodligen därför den enklare ska kunna finansieras från staten.

  • MIn kommentar var till ett inlägg av Anders som specifikt gällde SD. Har inte intrycket att de har ”tusen fasta viljor” som stöder dem regelbundet och plikttroget ekonomiskt. Deras lokalorganisationer är ju ofta patetiskt svaga, och på många håll är det fortfarande så att de inte klarar av att besätta erhålla kommunala mandat. Deras väljarbas är lättrörlig, ofta proteströstande.

    • Då har uppfattat fel, Anders. För ett få (2-3) antal år sedan hade SD svårt att hitta män/kvinnor som kunde representera dem i de lokala kommunerna i landet. De fick mandat från invånarna i kommunerna men hade ingen representant. Eller så hoppade den här valda representanten av redan efter några månader. Då fanns det många stolar som stod tomma i kommunhusen runt om i Sverige. Även i Skåne och Blekinge där de drog/drar mest röster. Jag vet inte hur det är idag om SD har fått ordning på det hela. Men i Hässleholm avgick en kommunal SD:are efter en hel skandaler inom hans företag. Han hade dessutom EU-migranter boende i industrilokalerna som han förestod. Allt detta går att läsa i Kristianstadsbladet och Norra Skåne – men även Sydnytt tog upp det.
     Det har varit alltför många av sådana här skandaler med SD:ere som skattefuskar eller på något sätt kriminella som gör att partiet inte känns friskt. Mina tankar drar mig till ickepolitiska organisationer som Bandidos och Hells Angels.

     Skulle du kunna rösta på SD?

     • Jag har också uppfattat SD:s svårigheter med representanter. Skulle aldrig rösta på SD. Inte heller på M och S med nuvarande politik.
      SD är ett borgerligt högerparti.

      Är det inte viktigare att klargöra och bekämpa S:s roll som kapitalismens förvaltare än SD som alla partier redan tar avstånd från. Kapitalet glädjs säkert åt att Vänstern försöker överträffa C, L och S i sin kritik av SD, medan kapitalismen och dess förvaltare går tämligen fria.

      Varför för inte Vänsterpartier fram ett konkret, socialistiskt program? Som alternativ till kapitalism, SAP och SD.

      Det är frågan. Infiltrerat??

      • Det får du fråga VP om. Jag har inget svar som SKP:are till den frågan.
       Infiltrerat? Ingen aning. Men kanske är det så – kapitalet och imperialismen försöker alltid sätta en kil i att splittra arbetarrörelsen. Men det finns även försök till att splittra arbetarklassen och den ’yttersta’ vänstern – som jag antar att jag tillhör. Det kan och de gör det med artiklar som den Bengt Håkansson här fram. Vem nu Bengt Håkansson är – ett okänt namn inom vänsterrörelsen – som inte skrivit förut en enda artikel på Clarte bloggen eller i tidningen. Vad jag vet har jag inte läst något tidigare som en Bengt Håkansson har skrivit. Kanske har han kommenterat andra artiklar under pseudonym, men varför skulle han göra det när skriver under egna artiklar?
       Själv anser jag att hans artikel var alltför konstlad och uppstyltad – som om han vägde varje ord på våg – för att vara en artikel som återgav hans egen syn på invandringen. Det var även hans svarskommentarer. Jag har faktiskt inte sett en sådan omsorgsfullt skriven utan någon personlig känsla i artikel förut. Det fanns ingen naturlighet i den.
       Jämför den och Olles svarsartikel som var både naturlig och ärlig. Även du kan skriva sådana artiklar som Olle (kanske du anser att det är en dålig komplimang till dig med tanke på vad du anser om Olles svar, men så är det inte menat).
       Kan du med säkerhet försäkra att det inte finns försök från kapitalismen att infiltrerar oss bland den ’yttersta’ vänstern med sådana här artiklar för att försöka splittra oss – och arbetarklassen?

       • Bengt Håkansson tar fram basala viktiga frågor, som ingen av kommentatorerna förmår att bemöta tillfredsställande.

        Att immigration till Sverige leder i samma riktning inom en arbetarklass, utan synbara eller övertygande socialistiska alternativ och vanligen utan kunskap om imperialismen och att många arbetare går till SD och Front National är inte alls så konstigt.
        Nu stödjer enligt Novus närmare 30 % av arbetare SD, jämfört med knappt 10 % 2014, medan knappt 25 % stödjer socialdemokraterna enligt TV Rapport 29/6. (https://samtiden.nu/2017/06/novus-sd-ar-storsta-arbetarpartiet/) Enligt SCB:s undersökning i maj stödjer 45 % av LO-anslutna S och 21 % SD, och c:a 10 % V. (http://arbetet.se/2017/06/07/s-och-sd-mest-populara-i-lo-gruppen/.) Hur mycket skillnaden i resultat beror på skillnad i metodik, i definition av ”arbetare”, och skillnader mellan LO-anslutna och icke LO-anslutna samt olika undersökningstidpunkter vet jag inte.

        Men grupper inom Vänstern bör också försöka motivera – och konkretisera– sin invandringspolitik. Vad menas restriktiv invandringspolitik?” Är dagens politik alltför restriktiv? Varför? För vem?

        Och hur ska man se på att etablissemanget i Europa är positiva till ökad invandring – liksom delar av ”Vänstern”?

        (http://website-pace.net/documents/19863/3286228/20170427-MigrationDevelopment-EN.pdf/d6dcfe05-254a-49a8-ae74-2608a2c55916). Och att majoriteten i EU är missnöjda med EU:s migrationspolitik – särskilt Sverige med 88 % missnöjda i september 2016. (http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/09/16/european-opinions-of-the-refugee-crisis-in-5-charts/refugees_3/)
        Jag dristar mig att föreslå fyra paroller i invandringsfrågan och fyra andra paroller. Inspiration hämtar jag bland annat i ledaren i Proletären 7/6 (http://www.proletaren.se/ledare/vad-gor-vanstern-fel-nar-arbetare-rostar-pa-sverigedemokraterna), som dock inte presenterar förslag på paroller.
        1. En lämpligt restriktiv invandringspolitik som tar hänsyn till den stora invandringen under senare år och läget på arbetsmarknaden.
        2. Solidaritet med invandrare från arbetarklassen och för drägliga förhållanden för invandrare.
        3. Ta skarpt avstånd från krigspolitiken av USA:s och allierade som är en viktig orsak till flyktingströmmarna och till tillväxten av grupper som ISIS.
        4. Yrka på att USA, Saudiarabien, med flera betalar en ansenlig del av flyktingkostnaderna.

        5. Gör facket till kamporganisation
        6. Arbete åt alla
        7. Förebygg och bekämpa kriminaliteten
        8. Mot ett segregerad boende

        • Jag har mycket svårt med nummer ett på den listan. Vad är en ’lämplig’ restriktiv invandringspolitik? KP har inte förklarat sig närmare vad de menar med detta. Har de samma krav som SD?
         Och vilka är invandrare? Drar KP alla invandrare över en kam?
         Om vi ska prata om invandrare så ska vil skilja mellan flykting, arbetskraftinvandring, EU-migranter och möjligtvis asylinvandring.
         ’… och som tar hänsyn till den stora invandringen’. Här försöker KP förbigå flyktingens rätt till en fristad i Sverige. Och att de ställer två utsatta grupper mot varandra – invandringen och folket i Sverige.
         ’… och läget på arbetsmarknaden’. Återigen sätter KP arbetare mot varandra. De anser att arbetare i Baltikum inte är våra kamrater. KP ropar ’Go Home!’ till våra kamrater.
         Dessutom tar KP ansvaret för kapitalismen ideologi med att nämna ’läget på arbetsmarknaden’. Det är kapitalet som bär ansvaret för arbetsmarknaden. Inte arbetarklassen.

         • KP sätter inte arbetar mot varandra. KP och SKP borde ha några hundra tusen sympatisörer, men måste då föra ut och väcka intresse föra ut en konkret socialistisk politik. Och reda ut meningsskiljaktigheterna i stället för att uppförstora dem.
          Arbetare måste verkligen ta hänsyn till läget på arbetsmarknaden, och det bör SKP göra. Att bara säga att ”kapitalet som bär ansvaret för arbetsmarknaden. Inte arbetarklassen” är meningslös och för inte framåt alls.

          Visst måste man skilja mellan olika grupper av invandrare. Och alla tillhör inte arbetarklassen alls.

          Vad har SKP för konkret immigrationspolitik? Det går inte att komma bara med allmänt tal, och föra fram en politik som kapitalismen inte ogillar i denna fråga.

          • http://riktpunkt.nu/2017/05/uttalande-i-flykting-och-asylfragan/

           KP bortser att arbetarklassen är klasslös. Det finns i varje nation en klass som har makten och en annan som är undertryckt. Arbetarklassen kan inte ta ansvar, har inte den makten, för nationen i nuvarande skick.
           Mathiason (KP:s partiledare i en ledare den 11/4: ’Om en liten del av dessa miljarder som idag läggs på att jaga arbetare i stället lades på att jaga terrorister och se till att hitta de människor som inte ska vara i Sverige, så skulle terrordådet i Stockholm undvikits’.
           M misstänkliggör ALLA papperslösa som potentiella terrorister. SKP:s ordförande skriver: ’Att hetsa mot de papperslösa och misstänkliggöra dem är att hetsa en del av arbetarklassen mot en annan, vilket för varje kommunist borde vara brottsligt’.

           För att bekämpa rasismen (och SD):
           1. Bekämpa Flyktorsakerna.
           2. Flyktingarna skall tillsammans med andra inom arbetarklassen engargeras i kampen för flyktingarnas egna länder mot den imperialismen som tvingat hit dom.
           3. Påtala för arbetarklassen att en solidariskt flyktingpolitik är en kamp mot imperialismen som startar krig, mot splittring och individuella löner, etc. En arbetare – oavsett var denna kommer ifrån – måste ställa upp för sin kollega om denna får t ex lägre lön än kollegan. Det finns exempel där kvinnliga lastbils chaufförer fått en mycket lägre (1000 kr eller lägre) lön än sin manliga kollega.
           4. Samarbete med andra kommunistiska partier i Europa för idéer och förslag. Lyssna på andra.

           Vi är ett ungt parti som inte har kommit så långt i immigrationsfrågan. Enbart det uttalanden ovan men det är en bra början.
           Det gäller att argumentera för sin ideologi – inte vända kappan efter vinden – på varje arbetsplats, hemma, hos bekanta, vänner. Ordna möten, demonstrationer och med mera. Om vi kunde göra det på 60- och 70-talet så kan vi göra det idag.

    • Anders, jag kommenterade inte dig, utan inlägget av ”arbetarklass” omedelbart ovanför.

   • Som jag fattat det är Sverigedemokraterna det enda partiet där medlemsantalet ökat rejält. De flesta andra partier går kräftgång i antal medlemmar. Sen vet jag sen gammalt att det fifflas med medlemsantal därför det är ett underlag för bidrag från skattebetalarna men kom då ihåg att Sverigedemokraterna är ett parti som hårdgranskas för att kunna motarbetas.

 14. Keeanga-Yamahtta Taylor ’Ras, klass och marxism’ 2011 på marxistarkivet:
  ’Kapitalismen är beroende av rasismen, både som källa till att göra profiter, men ännu viktigare som ett sätt att söndra och härska. Rasismen behövs för att driva en kil mellan arbetare, som annars har allting gemensamt och all orsak att gå samman och organisera sig, men som hela tiden splittras till den härskande klassens fördel’.
  Marx skriver:
  ’I Förenta staterna lamslogs varje självständig arbetarrörelse, så länge slaveriet härskade i en del av republiken. Arbetare med vitt skinn kan inte frigöra sig, där arbetare med svart skinn blir brännmärkta’.
  Jag tror att det fanns de inom kapitalet i norr under inbördeskriget i USA som fordrade att slaveriet skulle upphöra. Men inte för att de var så måna om de svarta. De ville enbart ha en billig arbetskraft som konkurrerade med den vita arbetskraften för att få ner löner. Det fanns säkert vita arbetare som ansåg att de svarta dumpade deras löner. Men det var det som kapitalet räknade med – se vad Keenga-Yamahtta skrev.
  Och du kan även slå ett öga på analysen som Erik Pettersson gjort om KP ’Vart går kommunistiska Partiet?’ på komark.org (2015)

  • Ja, men hur ska en socialistisk immigrationspolitik se ut i Sverige, där kapitalet är positivt till invandring av arbetskraft f.a. och stora delar av arbetarklassen inte är det?

 15. Jag läste på Svt hastigt igenom realtidskommentarerna på Jimmie Åkesson tal i Almedalen. Han lovar att Sverigedemokraterna ska bygga upp det svenska folkhemmet på nytt som enligt utsago var på nationell grund men som Socialdemokraterna raserade. Det är inget litet löfte. Det är också ett löfte som många lär instämma i. Inte minst arbetarklassen som folkhemmet var tänkt. Det här är nog det bästa som Sverigedemokraterna kan prestera. Knappast någon har väl en negativ bild av folkhemmet? Undrar hur Socialdemokraterna tänkte här när det hjälplöst blev fråntagna sin förmodligen värdefullaste klenod? Har de möjlighet till en chans till utan ett folkhem att erbjuda?

 16. Så får vi ytterligare ett inlägg om hur tokigt det är att påstå att Sverige klarar att ta emot 1% av Sveriges befolkning under de värsta internationella krisåren sedan 2a världskriget, dvs under Bosnien och Syrienkrigen. Och förresten hur tokigt är det inte att påstå att 18% arbetslösa ungdomar skulle kunna vara i arbete? Har vi egentligen råd med alla dessa dagdrivare? Självklart inte! Att påstå att samhället kan erbjuda arbete, bostäder, utbildning och vård till 18% ungdomar är ju nästan lika mkt tok(vänster) som att påstå att Sverige klara en folkökning på 1% under ett par år under de senaste 3 decennierna (Bosnien och Syrienkriserna). Och ”utanförskapsområdena” då? Självklart beror de på invandringen! Eller? Själv är jag inte lika säker efter att ha fötts i ett område med ”barnrikehus” (även kallade Myrdalshus) på Högaborg i Helsingborg och sedan tillbringat större delen av mitt liv i mer moderna ”utanförskapsområden” såsom Rinkeby. Ok, hårfärgen förändrades men annars var det mesta likt. Det var svårt även under DFFG-tiden att förklara detta för över och medelklassungdomarna inom vänstern.
  Lika tokigt är det att påstå att internationell solidaritet fungerar förutom i högtidliga total.
  Vänstern har hela tiden haft fel och socialdemokratin som valt att stödja sina nationella borgarklasser sedan tiden före 1a världskriget hade rätt. Arbetarklassen i Sverige har mer gemensamt med alla nya miljardärer och dess politiska representanter än arbetarklassen och de förtryckta folken i resten av världen. För att kunna yttra dessa ”nya” förnuftiga tankegångar och få de att låta vänster krävs en god ”vänster”-CV.
  Fd. ordförande i FNL-grupperna! Hoppsan! Ytterligare diskussion överflödig! Ok, mig imponerar det inte! Flera f.d DFFG-vänner befinner sig nu hos nazismen (t.ex Kromann och Wilmhelmson). Och deras argument? ”På 60/70-talen slogs vi för den vietnamesiska rasens överlevnad och nu slåss vi för den svenska rasen”. Även de vietnamesiska kommunisterna hade precis som solen sina fläckar bl.a den etniska rensningen av den kinesiska minoriteten (i Sverige kallades de båtflyktingar och Asiens judar) eller Ho Chi Minhs planer på att skapa ett Indokina under vietnamesisk överhöghet.
  Ja det är sannerligen en tokig idé att påstå att solidaritet, fred och jämlikhet kan fungera. Bättre att bli realist och följa (SD)-strömmen. Och för säkerhets skull sudda i historieböckerna! Nämn inte hur det gick för våra ”realister” under 1a och 2a världskriget!
  Tänk så (vänster)-tokigt det kan bli!

 17. ”Arbetarklass” SD har förmodligen större rätt till begreppet ”folkhem” än PA Hansson. Det var en av SDs favoritideologer som först använde begreppet, högerpolitikern och statsvetaren Rudolf Kjellén. K var en ansedd statsteoretiker, inte minst i Tyskland, där hans idéer var som mest spridda, genom en omfattande utgivning. Den tyska motsvarigheten under mellankrigstiden kallades Volksgemeinschaft (”Folkgemenskap”), vilken kom att förknippas starkt med det Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet. Hansson gav det iof en annan vinkling. Folk är överhuvudtaget ett svårt begrepp
  Vilka ingår? En ras, en kultur, arbetande folket? Ingår våra svenska miljardärer? Begreppet ”folk” innebar ett stort steg bort från begreppet ”arbetarklass” som var de som den mer marxistiska tidiga socialdemokratin använde. Allt ingick i en internationell kantring mot nationalismen. I Sovjet deklarerade Stalin klasskampen avslutad iom den s.k. stalinkonstitutionen 1936/37. Efter den datumen var all opposition deklarerad som utländskt spioneri eller sinnessjukdom. För hur kunde man annars förklara opposition? Folket kunde ju inte opponera sig mot regeringen eftersom folket redan hade makten.

 18. . Folk-hemmet, nationalismen och klasskampen, en fortsättning från tidigare inlägg.
  Avskaffandet av klasskampen började vinna mark som ideologi under 1936 efter att Lenin och Stalin tidigare hävdat att klasskampen under socialismen skulle hårdna. Som skäl angavs att alla fientliga klasser var utraderade.
  Ingen marxistisk analys gjordes av förhållandet att en nomenklatura utvecklats som i praktiken ersatte borgarklassen som styrande klass och förpassade arbetarklassen tillbaka till sin tidigare roll i relation till produktionsmedlen. All vikt lades vid det formella ägandet av produktionsmedlen.
  Ingen av de lärdomar som gjorts i den tidigare socialistiska rörelsen användes, där arbetararistokrati och renegater var kända begrepp. Istället använde man sig av en vulgärmarxistisk retorik där det formella socialiserandet av produktionsmedlen gjort att fiendeklasserna upphört:
  “The landlord class, as you know, had already been eliminated as a result of the victorious conclusion of the Civil War. As for the other exploiting classes, they have shared the fate of the landlord class. The capitalist class in the sphere of industry has ceased to exist. The kulak class in the sphere of agriculture has ceased to exist. And the merchants and profiteers in the sphere of trade have ceased to exist. Thus all the exploiting classes have now been eliminated.” (I. V. Stalin, “On the Draft Constitution of USSR” contained in “Problems of Leninism”, 1936)
  Dessa tankar fästes på pränt i den nya konstitutionen 1936:

  ARTICLE 3. In the U.S.S.R. all power belongs to the working people of town and country as represented by the Soviets of Working People’s Deputies.

  ARTICLE 4. The socialist system of economy and the socialist ownership of the means and instruments of production firmly established as a result of the abolition of the capitalist system of economy, the abrogation of private ownership of the means and instruments of production and the abolition of the exploitation of man by man, constitute’ the economic foundation of the U.S.S.R.”

  Bresjnev konstitutionen 1977
  Leonid Bresjnev fortsatte och förstärkte den inslagna linjen och deklarerade att proletariatets diktatur upphört och att hela folkets stat införts:
  ”the aims of the dictatorship of the proletariat having been fulfilled, the Soviet state has become the state of the whole people.”

  ”The Union of Soviet Socialist Republics is a socialist state of the whole people, expressing the will and interests of the workers, peasants, and intelligentsia, the working people of all the nations and nationalities of the country.”

  Problemet med ideologin om hela folkets stat där alla var vänner och levde i harmoni var att det inte var sant. Den repretion som utövades kunde därför bara förklaras med att utländska agenter försökte infiltrera Sovjet eller att olika individer blivit sinnessjuka. Denna borgerliga ideologi gjorde att Sovjets sammanbrott blev en lika stor överraskning i väst som i öst. Var kom alla dessa kapitalister från som ju för alltid blivit eliminerade 1936.
  Problemet med den vulgärmarxistiska analysen är dessutom i allra högsta grad aktuellt. Hur bedömer man t.ex Nicolas Maduros regim i Venezuela? Utifrån hans vackra tal eller utifrån hans roll som en del av en priviligierad klass som lever av att pumpa olja ur marken medan arbetarklassen får sig tillslängt några allmosor när man har råd och för att hålla käften.
  Mitt råd är: var väldigt misstänksam när någon pratar om klasskampens upphörande och hela folkets harmoni. Oavsett om de vackra orden kommer från Hitler, Åkesson, Stalin, nyliberaler eller folkhemsdrömmare, risken att de vackra orden är till för att dölja en betydligt bistrare verklighet är överhängande.

  • Hur pass stor var Nomenklaturan 1936 och vilka privilegier hade den då? Visst var det förtryck. Socialismen ska innebära ökad demokrati.

   Jag tror att din beskrivning av Venezuela är för schematisk, men det är en annan fråga. Vilka orättfärdiga privilegier har Maduro?

   • Precis som andra socialistledare kan han köpa folkets popularitet med folkets (skattebetalarnas) egna pengar landets naturresurser eller varför inte genom belåning? Det blir möjligt tack vare de fattiga är många fler än de rika. Du kan inte anklaga högern för samma eftersom de rika är så mycket färre och alla har de var sin röst i en demokrati värd namnet. Många pensionärer i Sverige har säkert uppmärksammat en liten höjning av den statliga pensionen så här nu i lagom tid till valet. En regering har möjligheten att göra så. Lite tråkigt för den rödgröna regeringen eftersom det inte tycks hjälpa mot det dåliga opinionsläget. Förresten tycks ingenting hjälpa. Det känns som folket har bestämt sig. Häromdagen stötte jag på en äldre kvinna med en lätt utvecklingsstörd dotter. Hon klagade på att ekonomin var dålig för de båda och med en fattigpension, dyra mediciner och hyror vad det svårt att få det att gå ihop. Jag sa det är val i höst ska vi byta regering tycker du? Den äldre kvinnan sa inget men svarade med ett leende. Dottern reagerade inte alls. Det enda som jag tror kan hjälpa vänsterregeringen nu är allvarlig anklagelse riktat till den huvudsakliga motståndaren. Vi får se vad som händer detta verkligt spännande valår. Jag har aldrig upplevt något liknande.

 19. Michael Voslensky beräknade nomenklaturans storlek till 1,5 % av befolkningen. Även den jugoslaviska kommunisten Milovan Djilas beskrev vad han kallade den nya klassen.
  Systemet med privilegier infördes tidigt för att locka över funktionärer från tsaristiden och sen byggdes det ut till att omfatta bilar, datjor, speciell mat och semestrar. Återkommer om Maduro.

 20. Venezuelas korrupta regim
  När Venezuelas president Maduro förlorade valet till Venezuelas kongress insåg han precis som oppositionen att militärens lojalitet är en nyckelfaktor för regimens överlevande. Att tillåta en situation där militären får lida samma umbäranden som resten av befolkningen skulle med all säkerhet leda till en militärkupp. Precis som sina allierade på Cuba har man därför gett militären långtgående makt och privilegier. Ett sätt är att låta militären driva företag inom en rad sektorer för att göra militären ekonomiskt oberoende av resten av landet. Militärens deltagande i Venezuelas ekonomi mellan 2013 och 2017 har inte bara omvandlat militären till politiska aktörer (37% av regeringen har militär bakgrund)utan också till affärsmän som kontrollerar de viktigaste sektorerna i ekonomin. Bl.a kontrollerar militären viktiga delar inom den ekonomiska sektorn, såsom Bolivar 2000-planen för distribution av mat samt ordförandeskapet i det statliga oljebolaget PDVSA, aktiv och pensionerad militär personal kontrollerar elsektorn, tunnelbanan i Caracas, aluminium, järn och stålproduktionen i södra delen av landet, liksom hamnar och tullar. Från och med 2013 bildades fyra militära företag: Bolivarian National Forces Bank (Banfanb), en tv-kanal (Tvfanb), Emiltra för lasttransporter med flyg, hav och land och Agrofanb, ett jordbruksföretag.
  Med tanke på de fortsatt allvarliga problemen med brist på mat och läkemedel beslutade regimen att i augusti 2016 utse 18 generaler som skulle ha ansvaret för inköp / import och distribution av livsmedel och läkemedel. Trots militär kontroll blev dock situationen för brist på mat och läkemedel ännu mer fördjupad. Den 10 februari 2016 bildades Compañía Anónima Militar de Industrias Minera, Petrolífera y de Gas (Camimpeg),som också fick en viktig roll i Orinoco Mining Arc, som enligt regeringen är ett försök att diversifiera sin ekonomin genom att bryta guld, diamanter och coltan.
  Den 26 november 2017 förstärktes ytterligare militärens makt med utnämningen av en general som president för PDVSA och samtidigt energiminister. På detta sätt dominerar militären de viktigaste sektorerna av ekonomin, vilka bidrar med mer än 95% nationalinkomsterna. Men militärens ekonomiska verksamhet är inte begränsad endast till institutionellt deltagande. Åtminstone 785 aktiva och pensionerade militärer har skapat privata företag som har avtal med regeringen inom byggnads-, import- och medicinteknik samt livsmedelsförsörjning, bland annat. Regeringen Maduros ekonomiska haveri har brett vägen för något som alltmer liknar en militärdiktatur, med ständigt minskat stöd hos befolkningen ökar militärens makt mer och mer. Utan militärens uppbackning och oppositionens oförmåga att erbjuda ett alternativ skulle Maduros saga vara all. Att samma folk som 2015 röstade mot Maduro efter 3 ytterligare katastrofala år senare skulle stödja samma Maduro är osannolikt. Chavez dröm om en socialistisk demokrati för det 21 århundradet får därmed betraktas som en mardröm.

  Thomas Breneau, Steven Boraz y Cristiana Matei: «Towards a New Understanding of Civil-Military Relations» en Fredy Rivera (ed.): Seguridad multidimensional en América Latina, Flacso / Ministerio de Cultura, Quito, 2008.

  Marco Tarre Briceño: «La corrupción militar y policial: un mal que crece en Venezuela» en InSight Crime, 23/9/2016.
  «El gobierno bolivariano subcontrata a los caudillos de la Fuerza Armada» en Armandoinfo, 11/2017.

  F. Jácome: «Crisis, seguridad y fuerza armada en Venezuela. Retos en la relación colombo-venezolana», Documentos de Política Venezolana No 11, Universidad del Rosario, Bogotá, 13/11/2017.

  T. Straka: «Los retos del ‘chavo-madurismo’» en Nueva Sociedad edición digital, 12/2017.