Den blödande pojken i Aleppo – false flag? och tio fakta


Jag vill påminna om ett av många ”fake news” och smutskastningar av Syriens lagliga regering. Denna gång är åter Vita hjälmarna, ”White Helmets”, al-Qaidas/al-Nusras supporterorganisation inblandad.

Artikeln publicerades första gåmngen 21/8 2016.

Fortfarande aktuellt med inte minst ”false flag”

En bild från en femårig pojke, Omran Daqneesh, i en välutrustad ambulans cirkulerar i världspressen och presenteras som ett uttryck för krigets fasor i Aleppo och som en påtryckning mot Ryssland och Syriens regering att stoppa bombningarna av terroriststämplade al-Nusra (som bytt namn till …..), dvs. al-Qaida och andra terrorist- och rebellorganisationer, med utländska dominans. Pojken och hans familj bor i den terroristkontrollerade delen av staden.
Syrien CNN_Omran
I en artikel av den kände ”Moon of Alabama” granskas detta kritiskt (Utdrag).Den sårade pojken – ett tricks av White Helmets?

Detta är baserat på en video i en artikel i Washington Post Washington Post

Utdrag från artikeln i ”Moon of Alabama”.
The two minute video, from which the pic is taken, shows the boy being handed from the dark above to some person in a rescue jacket and carried into the ambulance. There he sits quietly, unattended, while several people take videos and pictures of him. One other kids, not obviously wounded, is then carried to the ambulance.
There are about 15 men standing around the scene and doing nothing. (Next to a “just bombed” site in a warzone? No fear of a double-tap strike?) At least two more men, besides the videographer, are taking pictures or videos.
Another kid is carried into the ambulance. In the background there is someone with a white helmet wearing a shirt of the U.S./UK financed “White Helmets” propaganda group.

An animated wounded man is walked towards the ambulance.
Like the boy, the man seems to have a wound at the upper head. But like the boy he is not bleeding at all.
There is some red colored substance on his face but no blood is flowing. That is astonishing. When I rode ambulances as a first-responder, people with head wounds always bled like stuck pigs (they often messed up the car which I then had to clean). As WebMD (Läkare på nätet) notes:
Minor cuts on the head often bleed heavily because the face and scalp have many blood vessels close to the surface of the skin. Although this amount of bleeding may be alarming, many times the injury is not severe …
The amount of red colored substance on the boy and the man do not correspond to the amount one would expect from even a minor head wound.
An internet search for “Mahmoud Raslan”, the claimed “photojournalist”, finds no other pictures or videos attributed to that name.

Vidare finns denna uppgift:The photographer and propagandist Mahmoud Raslen is part of the Jihadhist Nour al-Din al-Zinki terrorist group who fight alongside Al-Nusra. Omrans fotograf med i al-Nusra

It’s a shame he didn’t also post his pictures of his colleagues beheading a 12 year old Palestinian boy.

Jag har hämtat en liten rapport ”Ten Facts about Aleppo” på en hemsida som upprättas som minne/hyllning till den man som för några år sedan kastade en sko mot USA:s president GW Bush, som en protest mot USA:s Mellanösternpolitik. Den ger en hygglig sammanfattning av viktiga förhållanden om Aleppo, väl förenligt med vad jag känner till från olika källor.
Skokastaren

Artikeln.
”Följande är tio fakta om Aleppo som bör/måste kunna accepteras av varje informerad och rationell iakttagare oavsett politiska åsikter och synpunkter om Syrien.

1) Östra Aleppo invaderades av en utländsk, Al-Qaida-ledd terroristallians 2012. Vid den tiden flydde c:a 600.000 Aleppobor från östra Aleppo för säkerhet och trygghet i västra Aleppo där den syriska regeringen upprätthåller kontroll.
2) Uppskattningar av hur många civila som finns kvar i östra Aleppo varierar kraftigt, men officiella uppskattningar varierar mellan 100.000 och 150.000. FN uppskattningar av upp till 300.000 är nästan säkert uppblåst och politiskt motiverad.
3) Åttio till åttiofem procent av de väpnade soldater i östra Aleppo tillhör Jabhat al-Nusra, den officiella al-Qaida-gruppen i Syrien som nyligen bytte namn till Jabhat Fatah Al Sham. Humanitet och tolerans i Syrien gillas inte av alla
De återstående rebellerna tillhör någon av tjugotvå (det finns konstant splittringar, fusioner och omprofilering bland dem) terroristgrupper som alla delar samma ideologi, metoder och mål som al-Qaida.
4) Den överväldigande majoriteten av rebeller/terrorister i östra Aleppo är inte från Aleppo, ett argument mot uppfattningen att man i staden reste sig mot regeringen.
5) Terroristgrupperna i Aleppo inkluderar ett stort antal utländska soldater från åttioen olika länder med betydande kontingenter från Turkiet, Gulfstaterna, Nordafrika, Rysslands Tjetjenien och norra Kaukasus.
Bilden nedan visar namn och flaggor för 22 terroristorganisationer i Aleppo.
Aleppo -terroristorganisationer
6) Väpnade grupper i östra Aleppo har medvetet beskjutit civila i västra Aleppo. Detta har lett till arga protester mot den syriska regeringen med krav att man åstadkommer ett slut på beskjutningen och den fullständiga besegrandet och fördrivningen av terroristerna i östra Aleppo.
7) Under den gångna veckan blev östra Aleppo slutligen helt omgivet av den syriska armén, som effektivt skar av terroristgruppernas försörjningsvägar från Turkiet.
8) Den syriska regeringen har erbjudit alla syriska soldater i östra Aleppo amnesti om de lägger ned sina vapen och kapitulerar för de syriska myndigheterna.
9) Den syriska militären har också inrättat tre humanitära korridorer för civila för att de ska kunna lämna östra Aleppo. Den syriska regeringen hade förberett 10.000 lägenhet i flerfamiljshus i västra Aleppo för civila som flyr i väntan på en avgörande sista strid. Då dussintals familjer började att lämna östra Aleppo började väpnade terrorist-grupper omedelbart förhindra civila från att ge sig av. Detta har föranlett spekulationer om att de avser att använda dem som mänskliga sköldar när och om den syriska armén kommer in i den östra delen av staden.
10) Sedan östra Aleppo har inringats har den syriska regeringen, i ett gemensamt uppdrag med det ryska flygvapnet baserat på Hemeimeem flygbas, inlett en massiv humanitär luftbro i östra Aleppo. Den tragiska nedskjutningen av den ryska helikoptern i veckan ägde rum då den återvände från detta humanitära uppdrag.

In English


Building on an over five-year, almost entirely fictional narrative about a popular uprising in Syria, recent developments on the ground in Aleppo have triggered a new propaganda blitz complete with a new set of provable lies. The following are ten facts about Aleppo that must be accepted by any objective, informed and rational observer regardless of one’s political views and opinions regarding Syria.
1) Eastern Aleppo was overrun by a foreign-backed, Al-Qaeda-led terrorist alliance in 2012. At that time, approximately 600,000 Aleppans fled eastern Aleppo for the security and safety of western Aleppo where the Syrian government maintained control.
2) Estimates of how many civilians remained in eastern Aleppo vary widely,but official estimates place the number between 100 and 150 thousand. UN estimates of up to 300,000 are almost certainly inflated and politically motivated.
3) Eighty to eighty-five percent of the armed fighters in eastern Aleppo belong to the Jabhat Al-Nusra, the official Al-Qaeda affiliate in Syria that just underwent a rebranding, complete with a new name and logo (see image above, top row, second from the left). The remaining fighters belong to twenty-two (there are constant splits, mergers, and rebranding among them) terrorist groups that all share the same jihadi ideology, methods, and objectives as Al-Qaeda.
4) The overwhelming majority of Syrian fighters in eastern Aleppo are not from Aleppo itself, belying the notion that any part of the city rose up against the government.
5) The terrorist groups in Aleppo include a large number of foreign fighters from eighty-one different countries with significant contingents from Turkey, the Gulf Arab states, North Africa, and Russia’s Chechnya and North Caucasus region.
6) Armed groups in eastern Aleppo have been deliberately shelling civilians in western Aleppo. This has led to angry protests against the Syrian government demanding an end to the shelling and the complete extirpation of the terrorist presence in eastern Aleppo.
7) This past week eastern Aleppo was finally completely encircled by the Syrian Army, effectively cutting off the terrorist groups’ supply routes from Turkey.
8) The Syrian government has offered all Syrian fighters in eastern Aleppo amnesty in exchange for laying down their weapons and surrendering to the Syrian authorities.
9) The Syrian military has also established three humanitarian corridors for civilians to exit eastern Aleppo. The Syrian government had prepared 10,000 habitable apartment units in western Aleppo for civilians fleeing in anticipation of a possible final battle. As dozens of families started to exit armed groups immediately began preventing civilians from leaving, prompting speculation they intend to use them as human shields when and if the Syrian Army begins its final entry into the eastern part of the city.
10) After completing the encirclement of eastern Aleppo the Syrian government, in a joint mission with the Russian Air Force based at Hemeimeem Air Base, began a massive humanitarian airlift into eastern Aleppo. The tragic shoot down of the Russian helicopter this week took place as it was returning from a humanitarian aid delivery.

Några artiklar om Syrien.

*

Sålunda: Etablissemanget, de politiska ledarna, de etablerade massmedia – och filmindustrin hjälps åt att glorifiera terroristorganisationer – hur konstigt det än verkar för den som vill tro på demokrati och objektivitet. Vad ska vi göra år det? Annat än att informera och kämpa för en bättre värld

Andra artiklar om White Helmets.

Forum för levande historia, Rio Bio och Margot Wallström stödjer terroristvännen ”White Helmets
Vilka är Vita hjälmarna?
White helmets: Ska al Qaidas skyddslingar få Nobels fredspris
Nobelpriskandidaten White Helmets: Fin hjälporganisation eller med på anfallskrig och imperialism?
Vita hjälmarna:Hjältar eller terrorister?
Falsk rapport om gasolyckan i Khan Sheikhoun av läkare från UOSSM som utbildar White HelmetsLäkare utan gränser finns inte i Syrien, återger bara terroristvännen White Helmets uppgifterI White Helmets högkvarter i Aleppo fanns al-Nusras och ISIS’ emblem

white-helmets-161124-bild

Några artiklar om Syrien.
Barnen i Aleppo dansar och ler
Tio feta lögner om Syrien
Påven uttrycker sin djupa solidaritet med Syrien och dess folk
Besvikna terrorist-stödjarna USA & Co desinformerar om Syrien
USA:s färska och äldre stöd till terroristerna i Syrien
Kongressledamot i USA: Vi finansierar terroristgrupper i Syrien
EU villigt betala Assad om terrorister får styra del av Syrien
Varför kapitulerar inte rebellerna?
Svenskt bistånd till Syrien och ISIS-vännen Turkiet
Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien
http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm
De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
Lögner om Syrien
Aftonbladet desinformerar om Syrien
Vem startade kriget i Syrien?
USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

i Andra om: , ,White Helmets, , Syrien, , , , , , , ,


21 svar till “Den blödande pojken i Aleppo – false flag? och tio fakta”

 1. På Facebook-sidan (https://www.facebook.com/groups/138698569619408/?fref=ts) för ”Syrianer/Assyrier/Kaldéer och Syriens vänner FÖR SYRIEN!” skriver den mycket kunnige Nabil Mouch från Syrien följande:

  ”Fotografiet av pojken Omran Daqneesh, 4 år från östra Aleppo, som överlevde en flygbombning har blivit viral. Detta inlägg handlar inte om att förta något från den förskräckliga och hjärtskärande händelsen om den visar sig vara sann, utan snarare om att vara källkritisk. En bör fråga sig varför bilder av barn som får utstå liknande angrepp i västra Aleppo aldrig kablas ut i media och huruvida bilden av den Omran Daqneesh inte är iscensatt. Aleppo är för tillfället uppdelat där östra delen av staden är under rebellernas kontroll och den västra delen under regeringens kontroll.

  Finns det andra motiv bakom bilderna som kablas ut från Syrien i allmänhet och den senaste bilden av Omran Daqneesh från östra Aleppo i synnerhet? Den påstådda fotografen som tog bilden av Omran Daqneesh heter Mahmoud Rslan. Vid en snabbsökning på Google finns inga andra fotografier tillskrivna honom.

  För er som minns halshögg den moderata rebellgruppen Nour al-Din al-Zinki, som bland annat finansieras av USA, Storbritannien och Frankrike, en 12 årig pojke i norra Aleppo de 19 juli i år. Detta är relevant för att Mahmoud Rslan, som av media presenteras som en frilandsfotograf, inte är någon fotograf, utan i själva verket en legoknekt med nära band till gruppen Nour al-Din al-Zinki som halshögg den oskyldige och sjuke 12 årige pojken i norra Aleppo.

  I videon av händelsen som involverar pojken Omran Daqneesh syns även så kallade NGO-gruppen ’White Helmets’ som nominerats till Nobels Fredspris 2016 och påstår sig vara ett oberoende syriskt civilförsvar som sysslar med humanitära åtgärder i landet. Det har senare visat sig att gruppen finansieras tungt av de amerikanska och brittiska regeringarna samt erhåller materiell assistans och träning från flertalet EU-länder. Så långt allting gott, även om det omkullkastar påståendet om att gruppen skulle vara oberoende. Men faktum är att gruppen är djupt sekteristisk med nära band till al-Nusra Fronten i Syrien. Därutöver nekades gruppens ledare, Raed Saleh, inträde till USA för att han utgjorde en säkerhetsrisk med misstankar om att hans namn dykt upp i USAs terroristdatabaser. Ledaren för gruppen förbjuds att besöka USA med anledning av att han utgör en säkerhetsrisk för USA, men får ändå fortsatt stöd i Syrien.”

  skrivet av Nabil Mouchi

 2. En mycket bra analys finns här: ”Expressen del av PR-kupp i Aleppo”http://oldwolf-vindenviskarmittnamn.blogspot.se/2016/08/expressen-del-av-en-pr-kupp-i-aleppo.html

  • Det kan tilläggas att nästan identiska intervjuer finns i andra västerländska medier, t ex The Telegraph. Det är alltså inte alls någon exklusive intervju som Expressen påstår.
   Videon har distribuerats av Aleppo Media Center, som finansieras av Syrian Expatriates Center (SEC) http://www.syrian-expatriates.org/our-work/development-support/aleppo-media-centre/
   Organisationen har sitt säte i Washington. På deras hemsida finns ingen information om hur den finansieras. Enligt Sott Net har SEC har inblandade i oroligheterna i Syrien sedan man bildades 2012.
   https://www.sott.net/article/325707-The-boy-in-the-ambulance-US-State-Dept-funded-groups-behind-latest-iconic-image-designed-to-demonize-Russia-and-encourage-further-bloodshed-in-Syria#
   Det är alltså en organsiation som varit aktivt inblandat i att störta president Assad, som västerländska medier helt okritiskt vidarebeordrad.
   Tror nån på allvar alla det är en tillfällighet att nästan samtliga MSM plötsligt har en identisk likadan första sida?

   • Slutsatsen av schweiziska experter från ”Research Group” om propaganda schweizisk media:

    They also argue that Western intelligence services cooperate with the largest news agencies and, if necessary, ”provide” them with the ”right information,” the researchers concluded.

    According to the experts, Western intelligence agencies purposefully manipulate the global media to promote misinformation about certain politically relevant events.

    The study was, in particular, focused on reports about the Syrian conflict published by German, Austrian and Swiss media. As result of their research, the experts came to a conclusion that most of the German media’s publications are based on reports of the three international news agencies: AP, AFP and Reuters.

    Due to the lack of foreign correspondents German, Swiss and Austrian media have to rely on information from other sources, the newspaper noted.

    ”Not only texts but also pictures, audio and video files, which we see in our media every day, come from the same agencies. What is perceived by the […] audience as a contribution by the local newspaper […] are actually (translated) reports from New York, London, Paris and Berlin,” the study said.

    The researchers also found that 82% of articles, comments, and opinions are written to support the position of the US, the EU and NATO. Moreover, Western intelligence agencies maintain direct contacts with large media sources and provide them with the ”right information,” the researchers say.

    ”Our media from Vienna to Washington often report on the same subjects and even use the same formulations,” the study said.
    http://sputniknews.com/europe/20160613/1041262421/german-media-under-control.html

 3. Även ett litet sår på huvudet kan åstadkomma en ganska kraftig blödning. Glad är man naturligtvis inte när man har ett sår som kanske värker lite men pojken själv ser mest förvånad ut för all uppståndelse. Men detta är väl vad fulmedias ägare anser vara lämpligt att presentera kanske?

   • Enkla svaret är väl: Vem bryr sig? Syrien är idag Vilda Västern. Bra sammanfattning av situationen finns i denna artikel från schweiziska offiziere.ch:

    ”For months now it has been public knowledge that the British are there to help the Americans in their endeavour to create a new counter-ISIS force (the New Syrian Army) to work with on the ground in Syria. That is the groups sole stated purpose, not to be used as a proxy against the Syrian regime. However they are not there under the authorization of the regime in Damascus – which the US does not want to work with, even if just against ISIS.”

    http://www.offiziere.ch/?p=28749

 4. ”Yesterday, the US issued a communique to the legitimate Syrian government and the Russian anti-terrorist coalition assisting the Syrians. The United States has indicated that it has carved out a swath of Syria with boots on the ground fulfilling the roles of active duty personnel, such as special ops forces, advisors, trainers, mechanics, and supporting units. The US has declared a no fly zone and threatened to target and shoot down Syrian and Russian planes within Syrian airspace [over the Kurdish autonomous region – ed].”

  http://www.fort-russ.com/2016/08/breaking-us-occupation-of-syria-now.html

 5. Även om bilden är äkta är den ju en del av ett propagandakrig. Vi får aldrig i svenska medier se barn som skadats av rebellernas raketer. Under hela kriget har vi fått rapporter om civila som dödats. När det varit civila i rebellkontrollerade områden har det noga framgått vem som pekats ut som skyldiga – Assad och Ryssland! När civila i andra områden dödats av raketer/bomber nämns inte de skyldiga! Tvärtom rapporteras dessa offer konsekvent så att lyssnaren/läsaren inte ska få intrycket att de är offer för rebellerna. Kanske vi får studier av medieforskare i framtiden som visar hur slipstenen drogs för att allmänheten skulle få ”rätt bild av händelserna i Syrien”. Länken till Spectator ovan är intressant och visar vad insatta redan vet – alternativet till Assad är en utveckling värre än Libyen efter Khadaffi. Jihadistligor den ena värre än den andra som slåss om makten och Syrien blir ytterligare en ”failed state” i spåren efter USAs framfart i MÖ! Via Margot Wallström och våra medier ges vi intrycket att alternativet till Assad är ”frihet och demokrati”.

 6. […] Så när Expressen publicerar bilder på ett gråtande förmodat skadat barn från Östra Aleppo, vilket varit under Al-Nusra frontens belägring under lång tid, inser ingen på landets största blaska hur riggat också det är.. Jinge.se har återigen funnit skäl att publicera och länka till vad Expressen borde gjort men tydligen inte förmår, vågar eller bekymrar sig om.. Den blödande pojken och tio fakta om Aleppo […]

 7. https://www.youtube.com/watch?v=jwekTGjH63Q

  Ett år senare: Vanessa Beeley, en av de få journalister som genom hela kriget rapporterat direkt från Syrien och inte via hörsägen, berättar i denna YouTube -intervju hur bilden blev till. Ett fotomontage vars syfte var att få en ”flygförbudszon” upprättad för att i förlängningen trappa upp kriget mot Syrien.