Världsflyktingdagen – en sorgens och vredens dag


Idag är det ”Världsflyktingdagen”, en sorgens och vredens dag, då antalet flyktingar är större än någonsin.
Enligt Sveriges Radio har antalet flyktingar fördubblats på 20 år, och uppgår till 65 miljoner. Sveriges Radio ”Detta skriver FN:s flyktingkommissariat UNHCR i sin årsrapport Global Trends. Merparten är internflyktingar i sina egna länder och endast en mindre del söker asyl i Europa:”

Massmedia tiger dock om att huvudorsaken till flyktingarna är USA:s brutala krigspolitik – ett fruktansvärt svek:

-Angreppet mot Afghanistan år 2001- tillsammans med NATO, och bl.a. Sverige, med insatser långt utöver FN-resolutionen;
-Angreppet mot Irak 2003, brutalt och folkrättsvidrigt;
-NATO:s angrepp mot Libyen 2011 ”för att skydda civilbefolkningen”, med insatser långt utöver FN-resolutionen;
-Kriget mot Syrien via ombud sedan 2011;
-Saudiarabiens angrepp på Jemen, med USA:s starka stöd;
-Israels upprepade angrepp mot palestinier, med USA:s stöd.

Flykting och krig II
Dessa krig, som ibland haft som syfte att ”Bekämpa terrorismen” har kraftigt stärkt – terrorismen. Också enligt USA:s president Obama, vicepresident Biden och framstående generaler.

* DN återgav 13/5 2015 en intervju med president Obama i den arabisk-språkliga tidningen Asharq al-Awsat. Obama sa ”Islamiska staten (IS) är i förlängningen ett resultat av den USA-ledda invasionen av Irak.” USA-general,Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
*
I ett tal till studenter i Harvard 2/10 2014 sa USA:s vicepresident Joe Biden att ISIS är en skapelse av USA:s allierade ”Asked about US policy in Syria, Biden touched on the dirty secret of the current US-led war against the Islamic State in Iraq and Syria. ISIS (or ISIL as the Obama administration terms it) is essentially the creation its allies who fomented civil war in Syria against the government of President Bashar al-Assad.Referring to Turkey, Saudi Arabia and the United Arab Emirates”.

Bilden nedan föreställer Obama, Biden och förre chefen för USA:s krig i Afghanistan och förre chefen för CIA general Petraeus som förra året föreslog att USA tydligare skulle stödja al-Qaida för att störta Syriens ledning.
Petraeus, Obama och Biden
* En rapport till den amerikanska kongressen uppger att USA sponsrar terrorism i Syrien. https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33487.pdf Rapporten utarbetades av Congressional Research Service, en gren av USA Library of Congress, som ger politiska och rättsliga analyser till USA:s kongress.

* Förre presidentkandidaten och förre militäre NATO-chefen Wesley Clark menar live i CNN våren 2015 att ISIS är skapad och finansierad av ”våra närmaste allierade.” ”ISIS kom igång genom finansiering från våra vänner och allierade”
Wesley Clark 150223

Här en ofullständig förteckning över artiklar om flyktingar och flyktingpolitik på bloggen:

160528 Flyktingarna och krigen – rapport från möte
160507 Vem bombar flyktingläger i Syrien?
160323 Efter Bryssel, Paris och flyktingströmmarna – hur uppkom ISIS
160318 Flyktingpolitik och krigspolitik: Min artikel i DN.
160304 Syrien: Insiktsfull EU-rådgivare
Flykting och krig II
160209 Den dolda orsaken till flyktingtragedin
160110 Halverade matransoner utlöste flyktingströmmen
151122 Krönika om inställt tal om Syrien, flyktingströmmar, vänstern och den svenska imperialismen
151028 Västländers agerande orsak till flyktingkrisen
150926 Ryssland är Europas största flyktingmottagare
Erdogan & Obama
150925 Dalai Lama och Jacob Zuma
150918 Kallt krig inom EU om och mot flyktingar
150909 Sveriges Syrienbistånd går bl.a. till terrorister som orsakar flyktingvåg
150909 Det verkliga flyktingproblemet och hur man kan lösa det
150909 Flyktingkatastrofen är ingen tillfällighet
Flykting och krigen IV.
150512 Big business i svensk flyktingindustri
150421 Flyktingkatastrofen på Medelhavet – vems är felet?

* Min bedömning är att huvudorsaken, den helt grundläggande orsaken till krig är imperialismen med dess ständiga kamp om marknader och resurser under tvånget att hela tiden söka öka vinsten för företagen där allt färre dominerar alltmer. För många är detta kanske bara en klyscha, ett tomt ord, som rentav döljer avsaknad av eller oförmåga till analys. Om Du tror det eller är intresserad av frågan så läs Bakom krigen står imperialismen, där begreppet presenteras och diskuteras. Eller läs rentav skriften, som kan beställas via bloggsidan och mig för 24 kr eller 50 kr!
Skriften 13-247x350

*** Bekämpa USA-imperialismen för färre flyktingar & fred! ***

Det finns förstås en svensk dimension också:
* Amnesty International, som för övrigt utmärkt sig för avsaknad av kritik mot USA:s brutala krigspolitik, skriver i Aftonbladet ”Samtidigt ska riksdagen fatta ett beslut som kan komma att få förödande konsekvenser för en stor grupp människor som befinner sig i vårt land. Människor som just har flytt krig och förföljelse. Många av dem lider av trauma och har tvingats bli separerade från sina familjer. Beslutet som ska fattas handlar om regeringens lagförslag om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening. Lagförslaget innebär en helt ny och mycket restriktiv flyktingpolitik.” Aftonbladet

i Andra om: , , , ,, , DN, , , , ,

Migrationsverket


Ett svar till “Världsflyktingdagen – en sorgens och vredens dag”