Sveriges nya (?) migrationspolitik


Kommentatorn ”M” sände på kvällen 21/6 in följande kommentar till artikeln ”Världsflyktingdagen – en sorgens och vredens dag. Jag publicerar nu kommentaren som artikel på bloggen tillsammans med utdrag från en artikel i ETC där 200 migrationsforskare protesterar mot det förslag som idag godtogs av Sveriges riksdag.

Artikeln av ” M”.
”Tillfälliga begränsningar av möjligheten till uppehållstillstånd i Sverige”

Att den nya tillfälliga lagen ”Tillfälliga begräsningar av möjligheten till uppehållstillstånd i Sverige” (den så kallade ”begränsningslagen”), som under en treårsperiod ska ersätta utlänningslagen, kommer att få allvarliga humanitära konsekvenser har lyfts från flera olika håll.

Lagen innebär att tidsbegränsade uppehållstillstånd blir huvudregel, att möjligheterna till familjeåterförening kraftigt begränsas och i många fall helt tas bort.
Den innebär vidare att en skyddsgrund helt tas bort och att de ytterst få som idag erhåller uppehållstillstånd på grund av svåra humanitära skäl försvinner.
Det står klart att våra beslutsfattare inte bryr sig om oss som varnar för att fler barn kommer att tvingas leva separerade från sina föräldrar under flera års tid eller riskera livet på Medelhavet, att tortyr- och traumabehandlingar av flyktingar kommer att gå om intet eller att integrationen kommer att påverkas oerhört negativt av tidsbegränsade uppehållstillstånd och nekad familjeåterförening.
Medelhavet flyktingar
Dessa värden tas uppenbarligen inte hänsyn till utan varningens rop om humanitära konsekvenser förefaller gå ut i tomma intet.

Inte heller verkar beslutsfattarna bry sig om vilka konsekvenser den tillfälliga lagen får ur rättssäkerhetssynpunkt. Dessa – de mest omfattande förändringarna i migrationsrätten sedan år 2005 då den nya instans- och processordningen infördes – har skyndats igenom alla instanser. Man har i brådskan underlåtit att göra konsekvensanalyser värda namnet, att låta lagen genomgå en noggrann lagstiftningsprocess liksom att möjliggöra en gedigen utbildning av anställda vid Migrationsverket och domstolar för att säkerställa att åtminstone de kvarvarande rättigheterna tillgodoses fullt ut.

Just nu ser vi ett historiskt skifte i svensk flyktingpolitik. Genom detta skifte förlorar Sverige trovärdighet som humanitär stormakt. Det riskerar också att helt förändra samhällets syn på hur Sverige som land ska agera på flyktingpolitikens område, hur vi som land ska agera när flyktingar kommer till våra gränser för att söka skydd undan förföljelse, tortyr eller konflikter. Eller hur Sverige, både enskilt och som en del av EU, ska ta ansvar i en tid då antalet personer som tvingats på flykt är historiskt höga och de humanitära behoven är oändligt stora.”

”Idag klubbar riksdagen en lag som strider mot FN:s barnkonvention – riv lagen, inte familjerna!”

(Slut på M:s kommentar).

I tidningen ETC 16/6 finns artikeln: ”200 migrationsforskare: Vi protesterar mot Sveriges nya asylpolitik.”
200 migrationsforskare: Vi protesterar mot Sveriges nya asylpolitik

De skriver bland annat:
* Under två dagar i juni har över 200 migrationsforskare och migrationsrättsaktivister samlats i Malmö till en internationell konferens om migration, irregularisering och aktivism.
* Som forskare och som människor ser vi det som vår skyldighet att tydligt uttala att de nyligen genomförda förändringarna inom svensk asylpolitik och de förslag som ligger på riksdagens bord står i motsättning till vad vi menar är etablerad kunskap.

* Perspektiven och de geografiska utgångspunkterna skiljer sig åt men en gemensam oro bland konferensens deltagare rör den migrationspolitiska utvecklingen – och en känsla av sorg över alla de liv som redan tagits vid Europas gränser.
* Vi vill här särskilt passa på att vända oss mot de förändringar och lagförslag som Sveriges regering har fört fram under det senaste året med syftet att avskräcka människor från att ta sig hit. Passkontroller som i princip innebär stängda gränser för människor som försöker ta sig till Sverige genom Europa.
* Den 21 juni röstar den svenska riksdagen om ytterligare förslag som kommer ha vittgående konsekvenser för migranters rättigheter och livssituation.
* Som forskare och som människor ser vi det som vår skyldighet att tydligt uttala att de nyligen genomförda förändringarna och de förslag som ligger på riksdagens bord står i motsättning till vad vi menar är etablerad kunskap, och kräver därför:

* Att EU och Sverige möjliggör säkra vägar för flyktingar in i Europa, så att de inte tvingas ut på farliga och traumatiserande resor;

* Att människor på väg till och genom Europa inte hindras att nå Sverige genom transportörsansvar och gränskontroller;

* Att familjer ska ha rätt att återförenas utan att riskera livet eller tvingas in i utsatt situation på arbetsmarknaden;

* Att människor ska få möjlighet till trygghet och kontinuitet genom permanenta uppehållstillstånd.

Konferensen beslutade enhälligt i plenum att stå bakom detta uttalande.

Här en ofullständig förteckning över artiklar om flyktingar och flyktingpolitik på bloggen:
160620 ”Världsflyktingdagen – en sorgens och vredens dag
160528 Flyktingarna och krigen – rapport från möte
160507 Vem bombar flyktingläger i Syrien?
160323 Efter Bryssel, Paris och flyktingströmmarna – hur uppkom ISIS
160318 Flyktingpolitik och krigspolitik: Min artikel i DN.
160304 Syrien: Insiktsfull EU-rådgivare
Flykting och krig II
160209 Den dolda orsaken till flyktingtragedin
160110 Halverade matransoner utlöste flyktingströmmen
151122 Krönika om inställt tal om Syrien, flyktingströmmar, vänstern och den svenska imperialismen
151028 Västländers agerande orsak till flyktingkrisen
150926 Ryssland är Europas största flyktingmottagare
Erdogan & Obama
150925 Dalai Lama och Jacob Zuma
150918 Kallt krig inom EU om och mot flyktingar
150909 Sveriges Syrienbistånd går bl.a. till terrorister som orsakar flyktingvåg
150909 Det verkliga flyktingproblemet och hur man kan lösa det

150909 Flyktingkatastrofen är ingen tillfällighet
Flykting och krigen IV.

150512 Big business i svensk flyktingindustri
150421 Flyktingkatastrofen på Medelhavet – vems är felet?

Flykting och krig II

* Min bedömning är att huvudorsaken, den helt grundläggande orsaken till flyktingströmmen är imperialismens krig med dess ständiga kamp om marknader och resurser under tvånget att hela tiden söka öka vinsten för företagen där allt färre dominerar alltmer. För många är detta kanske bara en klyscha, ett tomt ord, som rentav döljer avsaknad av eller oförmåga till analys. Om Du tror det eller är intresserad av frågan så läs Bakom krigen står imperialismen, där begreppet presenteras och diskuteras. Eller läs rentav skriften, som kan beställas via bloggsidan och mig för 24 kr eller 50 kr!

i Andra om: , regeringen, , , ,, , , , ,


5 svar till “Sveriges nya (?) migrationspolitik”

 1. ”Humanrätt framför Asylrätt”.
  Oortodoxa synpunkter på en opportun och humant urspårad flyktingpolitik:

  Sveriges flyktingpolitik bör vara generös.
  ( Sverige har ett indirekt ansvar för den nu aktuella flyktingkrisen).
  Sverige måste planera för att kunna ta emot/integrera fler flyktingar (dvs ordna bostäder, utbildning, arbete mm). Detta har vi inte gjort – en oförsvarlig politisk försummelse!

  Sverige bör prioritera kvotflyktingar framför personer som har råd att betala smugglare.
  Att ta emot fler flyktingar än vi kan integrera – utifrån ambitionen att långsiktigt hjälpa flyktingar – är långsiktigt kontraproduktivt och politiskt opportunt.
  Sveriges flyktingpolitik måste med andra ord vara långsiktig – dvs utformad och planerad på ett sätt som svenska folket långsiktigt ställer upp på – och istället för att som nu motvilligt rösta på SD.

  Det finns nu 65 miljoner flyktingar. De flesta skulle gärna ta sig till Sverige om de kunde.
  Flyktingar som kommer till Sverige erbjuds ( till skillnad från många andra länder) svensk välfärd. Därför måste det finnas en övre gräns för hur många vi ska kunna ta emot. ( Att svensk ”åsiktskorridor” tabubelagt en öppen diskussion om denna gräns är inte bra – milt uttryckt)

  Varför skall vi tillämpa ett formellt regelverk – ”asylrätt”- framför en ” humanrätt” som prioriterar de flyktingar som har det svårast och som ej har resurser att ta sig till Sverige
  (dvs kvotflyktingar)?

  Varför ska vi ha en ”asylrätt” som prioriterar unga män (”barn”/ungdomar) och personer som saknar eller uppvisar inkorrekta identitetshandlingar och som har råd att betala smugglare?

  Är det rimligt att tillämpa en asylrätt som nu i en massflyktsituation lett till att flera tiotusentals människor riskerat livet, ruinerat sig, tagit sig in i Sverige på falska grunder och i slutändan således ( enligt lagen) kommer att avvisas – och kanske till utgiftrer på sammanlagt över en miljon kronor på ett enda ärende. ( Hur många liv hade vi kunnat rädda på dessa ”bortkastade” pengar?)

  • Leif, i ett ”normalt” land med politiker som värnade Sverige och svenska medborgare hade det givetvis inte sett ut så här! Precis samma sak med utrikespolitiken, Nato, EU…en totalt, för oss medborgare, kontraproduktiv politik bedrivs och man kan ju som vän av ordning undra hur allt kunde gå så snett? Sverige har ”begåvats” med politiker vars agenda då rakt inte är för medborgarnas och skattebetalarnas bästa. Vilka är det som egentligen styr Sverige är frågan man ska ställa…

 2. Du tar upp en viktig sak. Migrantströmmarna kommer av Natos krig tillsammans med Saudiarabien för att sprida en extrem sekterism och för att tjäna pengar och skapa sig mer makt. Alla partier utom V i riksdagen stödjer de facto eländet. Det verkar märkligt nog migrantsamlarna inkl. Löfven inte bry sig om. Även SD ville ha oss med i Nato märkligt nog. Att dessa pengar stjäls från våra pensionärer verkar inte bekymra dem det minsta.

  Men helt klart kommer alltför snabba ogenomtänkta beslut kunna leda till ökad kriminalitet som i sin tur givetvis kommer drabba pensionärerna värst.

 3. Emmigreringsläger, som Göring kallade dem. Kommer vi bygga egna, eller fylla på EU:s?