Valsedel 2018 – granska kandidater till riksdagen!


Vid den här tiden pågår valdebatterna för fullt. Men vi är tidigt ute, och i detta inlägg tas en central fråga upp. Den berör demokrati,vår nationella självständighet och risken för krig med och i Sverige.

* Texten är ett brev som är avsett att nå ”lokala föreningar och organisationer inom våra riksdagspartier”.

Denna artikel kom från Björn Backengård, Hisings Backa, Göteborg som är en kunnig debattör och aktivist i bl.a. frågor som rör Sveriges försvarspolitik och Nato. Föregående inlägg som publicerades här kom 10/6 Bör försvarsminister Hultqvist avsättas?
hultqvist-och-stoltenbergHultqvist med Natos: generalsekreterare Jen Stoltenberg

Artikeln.
Denna texttill Valsedel 2018 – granska kandidater till riksdagen! har jag fått Björn Backengård, känd motståndare till svenskt Nato-medlemskap.

Stödet bland allmänheten för Nato-medlemskap är svagt. I riksdagen behövs fler som är emot medlemskap och emot värdlandsavtalet med Nato
och militärt samarbete med USA. Partimedlemmar som är kritiska till Nato bör ta reda på när och hur namnen på partiets valsedlar 2018 ska bestämmas och sedan förbereda sig inför nomineringsmöten och delta där.

Den som vill till en plats högt upp på valsedeln ska klara tre test:
 Nej till medlemskap i Nato!
 Inga Nato-baser här!
– Riv upp värdlandsavtalet.
 Dra ned det militära samarbetet med USA!

Vid valet 2018 åker förhoppningsvis ut ur riksdagen en del av de riksdagsledamöter som i maj 2016 röstade för värdlandsavtalet med Nato. De kan ersättas av bättre krafter.

Medlemskap – ett sista steg blir ödesdigert
Ofta hörs uppfattningen att vi har så nära samarbete med Nato att vi i praktiken redan är medlem. Javisst. Men vi bör inte ta det sista
avgörande steget.

Många, som har röstat för att deras parti ska verka för medlemskap i Nato, visste säkert inte vad som står i Natos strategiska dokument 24 april 1999.
Vi läser där i punkt 43:
Principen om gemensam insats i alliansförsvar ligger i praktiska arrangemang som möjliggör för de allierade att ha de avgörande politiska, militära och resursmässiga fördelarna med kollektivt försvar, och förhindra åternationaliseringen av försvarspolitik, utan att beröva de allierade deras suveränitet.

Hultqvist och MatthisHultqvist med USA:s försvarsminister Matthis

Vi ser att steget in i Nato har stora följder:
förhindra åternationaliseringen av försvarspolitik vilket står i motsats till utan att beröva de allierade deras suveränitet
Man ska tänka sig för tio gånger innan man tar ett sådant steg.

Oppositionella inom partier som vill ha medlemskap bör samla mod och hjälpas åt att stoppa marschen in i Nato. Bland annat gäller nu
att i riksdagen få in fler som går emot Natoanslutning.

Se ”Positiva alternativ” nedan.

Nato-dokumentet finns här:
Nato-dokument

Försvaret främst

Värdlandsavtalet – ett mycket stort fel
Värdlandsavtalet med Nato röstades igenom i riksdagen 25 maj 2016, och det är ett av de största politiska fel som har begåtts i Sverige efter andra världskriget. Om Sverige blir värdland för Nato så gäller att om Natos attackflyg startar från en bas i Sverige så kan den basen sedan angripas, och Sverige dras in i krig. Vidare kan Sverige tvingas hjälpa till utomlands i krig som Nato för, och även
då dras Sverige in i krig.

Avtalet ingår i Natos inringning av Ryssland, och sett ur Natos ögon är syftet att med Sverige som värdland ska Natos resurser öka.
Nato får fler baser, och svenskt stöd till Nato-insatser utomlands underlättas. Förutom för vår egen säkerhets skull bör avtalet sägas upp som vårt bidrag till avspänning kring Östersjön. Låt oss se sju år bakåt i tiden. Det var innan Nato förstörde Libyen, innan kriget mot Syrien började, innan statskuppen i Ukraina och vad som därpå
följde. Mycket har förändrats.

Det är lätt att föreställa sig att sju år in i framtiden kan också mycket förändras. Politiska och militära kriser kan
skapas och utvecklas nära oss. Här i Sverige har vi då haft två riksdagsval, och vi har ingen aning om vad för slags regering vi då har.
Vi måste täppa till möjligheterna för en kommande regering att i Sverige upplåta baser för Nato. Alltså måste värdlandsavtalet med Nato rivas upp. Det kan göras med sex månaders varsel, men vägen dit är inte enkel. Vägen dit börjar bland annat med att en opposition blir mer synlig i riksdagen.

Opinionsarbete kan bedrivas ute i landet till stöd för denna opposition, och en sten är nu i rullning.
En granskning av värdlandsavtalet finns här, och där finns också hela avtalet: Värdlandsavtalet

Militärt samarbete med USA – tänk på Indokina och Irak!
* I mars 2003 anfölls Irak under USA:s ledning, och följderna för det irakiska folket blev fruktansvärda. USA har en förfärande historia bakom sig vad gäller ingripanden i andra länder. Det vet överlevande i Vietnam, Laos och Kambodja.
* USA stödjer terrorister i Syrien men försöker låtsas annat.
* USA medverkade i statskuppen i Ukraina i februari 2014.
* USA är den dominerande kraften i Nato som ringar in Ryssland med militära baser. Försvarsminister Peter Hultqvist var i maj i USA, och
han höll där ett uppseendeväckande tal. Efter att gång på gång ha pekat på ett påstått ryskt hot slutade han med:
”Mot denna bakgrund och det ömsesidiga intresset går vi nu ihop med USA som vi gjorde på 1700-talet.”

NATO-demonstration IV

USA bör dock vara bland de sista vi går ihop med. I stället bör vi markera självständighet och dra ned det militära samarbetet.
En översättning av Peter Hultqvists tal finns här, och där finns också en länk till originalet på engelska:
Peter Hultqvists tal

Positiva alternativ I stället för Nato och militärt samarbete med USA:
 Neutralitetspolitik.
 Självständig lösning av Sveriges försvarsproblem, utanför Nato.
 Svenska initiativ, bland annat i FN, för fred, säkerhet och nedrustning i världen.
 Goda kontakter med Ryssland inom handel, forskning, kultur och turism.

Några andra artiklar om NATO på denna blogg 2016-2017.


Bör försvarsminister Hultqvist avsättas?
Varför ska man ha krigsövningen Aurora 17?
Värdlandsavtalet ger faktiskt NATO möjlighet att placera kärnvapen i Sverige
USA ska undersöka EU- och NATO-kritiska partier i Europa – hybridkrigföring i kubik.
NATO-utredningen presenteras idag- Sverige, NATO och säkerheten
DN:s ohållbara argument för NATO-medlemskap
Stellan Skarsgård NATO-motståndare – rapport från mötet
Putin om det kalla kriget och NATO
Majoritet i Sverige mot Värdlandsavtalet med NATO
NATO:s övergrepp mot Serbien och andra
NATO stiger i land på svenska Utö
Regeringen JO-anmäls för NATO-samarbete och handelsavtal
Sveriges enögda rekrytering ska lära propaganda av NATO
SD böjde sig för NATO-lobbyn
NATO:s stora krigsövning i Polen mot Ryssland
NATO:s Breedlove konspirerade mot Obama, ljög samt påverkade Sverige
Bombkriget mot Serbien och skapandet av USA:s klientstat Kosovo
Gorbatjov:NATO ökar risken för världskrig – kan vi hejda det

i Andra om: , , , , , ,, , , , ,
, , , Ukraina, , , ,, , , , , ,


3 svar till “Valsedel 2018 – granska kandidater till riksdagen!”

 1. NATO påminner om EU och Euro-frågan där det flesta politiker var positiva men folket tveksamt. Hur det gick vet vi och Euro-frågan är fortfarande inte avslutad. Ser politikerna minsta möjlighet att genomföra Euro i Sverige kommer de genast försöka göra det. Om man ser till folkviljan skulle det behövas ett politiskt parti som verkligen var emot en anslutning till NATO och värdlandsavtal och verkligen gav uttryck för det men det verkar som just den åsikten inte är tillåten att föras fram från politiskt håll. Eller möjligen kan opinionen för det vara för svag.

 2. ETT

  Länkarna till Nato-dokumentet 1999 och Peter Hultqvists tal är nu reparerade.

  TVÅ

  Förtydligande om Nato-dokumentet:

  Det citerade stycket slutar med

  ”förhindra åternationaliseringen av försvarspolitik”

  vilket står i motsats till

  ”utan att beröva de allierade deras suveränitet”.

  Nato-förespråkarna i allmänhet känner troligen inte till att vi ger upp möjligheten att själva bestämma vår försvarspolitik.

  TRE

  Artikeln är egentligen ett brev till lokala föreningar och organisationer inom riksdagspartier. Det har kopierats till bloggen utan att jag har bett om det, men det får man tacka för. Jag har skickat ut en del. Du kommer åt brevet om du klickar på länken ”Värdlandsavtalet” ovan. Du hittar en rubrik ”Valsedel 2018 …”. Där finns brevet att hämta. Bifoga i mejl till partianslutna bekanta eller skriv ut och skicka med posten.