Tag Archive for riksdagsval

Valsedel 2018 – granska kandidater till riksdagen!

Vid den här tiden pågår valdebatterna för fullt. Men vi är tidigt ute, och i detta inlägg tas en central fråga upp. Den berör demokrati,vår nationella självständighet och risken för krig med och i Sverige. * Texten är ett brev som är avsett att nå ”lokala föreningar och organisationer inom våra riksdagspartier”. Denna artikel kom…