Bör försvarsminister Hultqvist avsättas?


Denna artikel publicerades för precis ett år sedan. Ännu sitter Peter Hultqvist kvar, dessvärre.
Sverige har tagit ytterligare steg bort från nationell självständighet och till beroende av USA, vår tids mest krigiska stat som bryter mot internationell rätt då det passar. Genom ett nytt hemligt försvarsavtal. Och till ökad risk att Sverige dras in i krig i USA:s intresse. Därför ny publicering.

Detta mejl kommer från Björn Backengård, Hisings Backa, Göteborg och ”går till några riksdagsledamöter i SD, V och MP, samt till dessa partiers ordförande eller språkrör. Vidare till ett antal personer som kan ha intresse av saken.” Jag publicerar det som angeläget och hoppas att det medför åtgärd. Själv är jag ännu utomlands.
hultqvist-och-stoltenbergHultqvist med Natos: generalsekreterare Jen Stoltenberg
Den 16 maj höll försvarsminister Peter Hultqvist i USA ett tal där han presenterade en ensidig och falsk världsbild och lovade uppslutning hos USA.

”Uppslutning bakom USA:s politik i oträngt läge”, var rubriken till en kritisk artikel hos Alliansfriheten 22 maj. http://www.alliansfriheten.se/uppslutning-bakom-usas-politik-i-otrangt-lage-lars-gunnar-liljestrand/#more-9080
Hultqvist och MatthisHultqvist med USA:s försvarsminister Matthis
”Kan en försvarsminister ha mer fel i utrikespolitiken?”, rubrik hos Synapze 27 maj.

Hem

Talet finns på regeringens webbplats.
Tal på regeringens hemsida

En svensk översättning finns hos Synapze 5 juni.

Hem

Flera gånger pekades Ryssland ut som ett hot. I talets näst sista stycke lovades: ”Mot denna bakgrund och det ömsesidiga intresset går vi nu ihop med USA som vi gjorde på 1700-talet.”

Om talet var Peter Hultqvists eget tilltag så bör han, med tanke på den skada som han tillfogade svensk säkerhets- och utrikespolitik, avsättas. Den möjligheten väcktes i artikeln hos Synapze 27 maj. Det blir ett besked till omvärlden att talet inte var regeringens.


hultqvist-och-mccainHultqvist med superhöken MaCain, USA
Men talet kan också ha varit en planerad handling från regeringen för att internationellt bekantgöra en linje. Det bör undersökas. Varje torsdag kl 14 hålls i riksdagen frågestund med regeringen, och ungefär en gång i månaden svarar statsministern. Förslag till frågor till honom:

1. Peter Hultqvists tal den 16 maj i USA, var det hans eget initiativ eller var det en planerad signal från regeringen?

2. Om det var hans eget initiativ, kan han sitta kvar?

3. Om det var en planerad signal från regeringen, hur går talet ihop med alliansfrihet?

4. Om det var en planerad signal från regeringen, söktes och gavs klartecken från
a) regeringskollegan Miljöpartiet?
b) andra partier, däribland Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet?

Man kan gå vidare med en interpellation i riksdagen med påföljande debatt.

Följande partier ombeds också att själva svara på några frågor:
– Tillfrågades Miljöpartiet om klartecken för Peter Hultqvists tal och, i så fall, gavs grönt ljus?
– Samma, Sverigedemokraterna?
– Samma, Vänsterpartiet?

Kanske kan ni be att få svara genom någon av följande kanaler:
Synapze, kontakt: info@synapze.se.
Alliansfriheten, http://www.alliansfriheten.se/, kontaktformulär finns.
lindelof.nu, http://www.lindelof.nu/
8 dagar, http://www.8dagar.com/
jinge.se, http://jinge.se/, kontaktformulär finns.
Vi är mycket intresserade av svaren.

Vidare. Det här mejlet går till några riksdagsledamöter. De uppmanas att i riksdagens frågestunder med regeringen ta upp frågorna 1-4 ovan. Frågestunderna direktsänds i SVT2″.

Jag har med bilder publicerat de ovan nämnda artiklarna Försvarsminister Hultqvists uppslutning bakom USA:s i oträngt läge och Kan en försvarsminister ha mer fel i utrikespolitiken?

Några andra artiklar om NATO på denna blogg 2016-2017.


Varför ska man ha krigsövningen Aurora 17?
Värdlandsavtalet ger faktiskt NATO möjlighet att placera kärnvapen i Sverige
USA ska undersöka EU- och NATO-kritiska partier i Europa – hybridkrigföring i kubik.
NATO-utredningen presenteras idag- Sverige, NATO och säkerheten
DN:s ohållbara argument för NATO-medlemskap
Stellan Skarsgård NATO-motståndare – rapport från mötet
Putin om det kalla kriget och NATO
Majoritet i Sverige mot Värdlandsavtalet med NATO
NATO:s övergrepp mot Serbien och andra
NATO stiger i land på svenska Utö
Regeringen JO-anmäls för NATO-samarbete och handelsavtal
Sveriges enögda rekrytering ska lära propaganda av NATO
SD böjde sig för NATO-lobbyn
NATO:s stora krigsövning i Polen mot Ryssland
NATO:s Breedlove konspirerade mot Obama, ljög samt påverkade Sverige
Bombkriget mot Serbien och skapandet av USA:s klientstat Kosovo
Gorbatjov:NATO ökar risken för världskrig – kan vi hejda det

i Andra om: , , , , , ,, , , , ,
, , , Ukraina, , , ,, , , , , ,


11 svar till “Bör försvarsminister Hultqvist avsättas?”

 1. Fotot ovan där Hultqvist står som en lydig skolpojke inför John McCain – USA:s värste krigshetsare – säger ju allt. Sverige förödmjukat genom sin försvarsministers beteende.
  Jag sände nedanstående mail angående Peter Hultqvist till Göran Greider Dala-Demokraten den 29 maj. Greider svarade aldrig. Kanske har han som linje att inte svara på mail eftersom han tycks få hundratals varje dag. Jag ser Greider som vänstersocialdemokrat och hade kanske hoppats på en reaktion. – Dala-Demokraten publicerade dock en en ledare skriven av Carl Tham den 29/5 http://www.dalademokraten.se/opinion/ledare/carl-tham-overdrivna-hotbilder-mot-sverige Där Carl Tham kritiserar vår totala anslutning till USA och Washingtons intressen.

  Mitt mail till Greider:

  Dala-Demokraten. Chefredaktör Göran Greider.

  Hej.

  Du brukar ibland skriva positivt om Peter Hultqvist. Många ser honom som värre än Carl Bildt vad gäller att krypa för USA. USA:s försvarsminister eller Sveriges? Hultqvist mer servil inför stormakten än regeringen var inför Hitlertyskland på fyrtiotalet. Det fanns den gången en viss reservation inför den ondskan. Dock ett slags avståndstagande. Hultqvist och resten av regeringen ställer nu helt upp bakom Washingtons krig och ”regimskiften”. Som från femtiotalet och framåt krävt tjugo miljoner döda. Och hela det svenska mediafältet  agerar under USA:s propagandaparaply. Ingen Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, ingen Torgny Segerstedt. Som Paul Craig Roberts skrev för några veckor sedan:  ” I Washington härskar Sauron”. Alla politiker (även vänsterns) blundar stenhårt. Vill inte inse att stormakten manglar fram över världen med katastrofala följder för de drabbade. Varför tiger alla journalister?
  Med vänliga hälsningar. Ulla Johansson

  Ulla Johansson

 2. Tack, Nu faller fjällen från mina ögon. Nu får troligen vår försvarsminister gott om mutor, pengar, från Krigshetsarna i USA. Han blir stenrik och Sverige blir utplånat på några timmar sedan NATO och Sverige har anfallit Ryssland. Denna vapenvägrare, försvarsministern, är förrädare för Sverige. Han bör avgå.

 3. Björn B frågade mig i en kommentar om SKP var intresserade att gå med i en enhetsfront mot NATO. Jag svarade med att det får han ta upp med SKPs partistyrelse om, och med några stycken från den här artikeln:
  https://riktpunkt.nu/2018/06/vad-tjanar-enheten-till/
  Glöm inte att läsa de två kommentarerna längst ner!

   • Det får var och en svara för sig själv. Vi har organisationsfrihet i Sverige.

    Jag själv är medlem i olika enhetsfronter, såsom naturskyddsföreningen, etc. Kommunistiska partier ska inte vara fredspartier utan fokusera sig på arbetarklassens frågor. Det är precis som när vi säger att vi inte är feminister, men vi är för jämlikhet för olika grupper inom arbetarklassen. Vi är ett arbetarklassparti – inte ett feministiskt-, invandra-, pensionärs-, student- , HBTQ-, eller ett freds-parti. Givetvis tar vi upp frågor som rör dessa ämne inom arbetarklassen, t ex vi firar den Internationella Kvinnodagen. Men var och en av partiets medlemmar kan fritt söka sig till en feministisk enhetsfront. Således är medlemmarna fria att söka medlemskap i t ex Nej till NATO, precis som i andra föreningar.
    Emellertid om en grupp av t ex kvinnor vill starta en enhetsfront inom partiet – såsom Socialdemokraterna har en egen kvinnoförening inom partiet (jag tror de även har en religiös förening inom det socialdemokratiska partiet) – är vi fria att göra så. D v s om en sådan förening behövs längre fram.
    Förstår ni nu vad vi talar om enhetsfronter inom partier? Det är inte sekteristiskt som du nämnde förut.

  • Nu har jag läst ledaren i er tidning 5 juni. Liknande texter har jorden runt frambringats i tusental utan att föra med sig något positivt. Texterna har lästs och tyvärr format sekterister.

   Citat ur ledaren:

   ”… verkar bli allt mer populärt att ropa efter enhet och samarbete mellan vänsterns olika organisationer och partier …”

   Vadå ”vänsterns”? Ingen vet vad som menas med ”vänster” längre. De flesta ”vänster”-grupper är förresten infiltrerade av militära underrättelsetjänsten eller någon av dess motsvarigheter – en del privata. Vi bör inte snäva in på någon ”vänster” utan i stället söka enhet ÖVERALLT!

   Ett citat till:

   ”En enhet utan en ideologisk klarhet vore att avsäga sig det ideologiska och organisatoriska ledarskapet.”

   Här hajar man till, för ”ideologisk klarhet” måste ju ha ett INNEHÅLL, till exempel:
   – Vi är alla olika, och vi formas av vår omgivning
   – Alla människor har samma värde

   Det finns grupper där den andra punkten inte ingår i ”ideologisk klarhet”, så man ska inte använda det begreppet utan i stället säga vad man menar. Dessutom har ”ideologisk klarhet” ofta bäst-före-datum.

   Det vore klädsamt av SKP att inte begära ”det ideologiska och organisatoriska ledarskapet” utan i stället ödmjukt vara beredd på att någon annan visar sig förtjäna ledarskapströjan. Här följer fyra exempel där det inte blir många som samlas om kravet är ”ideologisk klarhet”. Men MÅNGA kommer att samlas om några tar initiativ till verkliga ENHETSRÖRELSER, där ingen deltagande organisation tillåts försöka göra reklam för sig själv:
   – Inget medlemskap i Nato
   – Pensionerna
   – Bostäder åt alla
   – Bemanningsföretagen och anställningsförhållanden

   • Det protestantiska, sekteristiska, högerextrema och nationalistiska DUP, Nordirland, var absolut inte intresserade under hela 60- 70- 80-talet av att regera tillsammans med det katolska, sekteristiska och vänsternationalistiska Sinn Fein. Men under 2000-talet förändrades detta. De ville helt plötsligt börja samarbeta med Sinn Fein.
    Vad var det som hade förändrats? Hade deras attityd blivit mer förstående till den katolska minoriteten? Nej, det var Sinn Féin som hade förändrats från ett socialistiskt till ett nyliberalt parti.
    Så partierna Sinn Fein och DUP skapade tillsammans en enhetsfront.
    De enda som förlorade på detta var arbetarklassen på båda sidor om det religiösa samhället. Nordirland är idag mer segregerat än någonsin – och de båda sidorna (den oranga och den gröna sidorna av den nordirländska regeringen) håller fortfarande människorna separerade från varandra. Det eftersom borgarna tjänar på att hålla konflikten igång.
    I slutet av 60-talet skapade vänstern från kommunister, fackföreningar till socialdemokrater på Nordirland en enhetsfront – NICRA (Civil Right Movment) – men den nationalistiska frågan tog över, och arbetarfrågorna (både den katolska och den protestantiska) föll i glömska.

    Fokus ska ligga på att organisera arbetarna, inklusive pensionärer, studenter, papperslösa, etc. Inte partierna!

    • Den här kommentaren passar inte ihop med artikeln, men ämnet fördes in 11 juni kl 19:03 samtidigt som mitt namn nämndes. Därför hakade jag på och ber nu att få fortsätta. Dessutom föreslår jag att redaktör Anders behandlar enhetsfronten i en eller några artiklar.

     Citat: ”Fokus ska ligga på att organisera arbetarna, inklusive pensionärer, studenter, papperslösa, etc. Inte partierna!”

     Du lägger fokus var du vill. Men det finns OCKSÅ ett oerhört stort behov av enhet över KONSTLADE gränser.

     Du gav oss en länk till en ledare i din tidning:
     https://riktpunkt.nu/2018/06/vad-tjanar-enheten-till/

     Jag uppmanar läsarna att dyka ned i detta, därför att det är lärorikt att läsa RECEPTET FÖR EN ÖKENVANDRING.

     DESSUTOM

     Vi uppmanades att läsa även kommentarer. Det har gjorts, och vi imponeras inte. SKP:s ordförande slutar sin kommentar med: ”Det rör sig alltså inte om en enhetsfront a la Dimitrov, där man närmar sig socialdemokraterna, utan om en klassfront, där man närmar sig arbetarna.”

     Om ”man närmar sig”, så kommer man någonstans ifrån. Om ”man närmar sig arbetarna”, varifrån kommer man då? Från ett mer privilegierat skikt? Vad är ”klassfront”? Vem/vilka är ”man”? Meningen är snömos.

     • ’Receptet för ökenvandring’ kan även läsas här:
      http://pt.kke.gr/en/articles/Mass-strike-demonstrations-of-PAME/

      ’The Just cause of the workers of all the working people, who determined in each workplace and the streets of the escalatings-relentless struggle, by the united front of all the worker in public and private sector, of the unemployed and youth’. En typisk klassfront är PAME.

      Även Irlands kommunist parti har haft erfarenheter från enhetsfronter – t ex Right2Water – där de samarbetade med partier från det nyliberala Sinn Féin till det trotskistiska PBP/AAA (de har bytt namn som jag vid det här tillfället inte kan minnas). Demonstrationerna blev jättelika. Vissa talar ungefär 50 000 som samlades vid varje demonstrationstillfälle.
      Men vann de något på att samla partier över konstlade gränser? Nej, ingen segrade. Den irländska borgerliga regeringen smusslade in vattenavgiften i lagar och föreskrifter.

      Dimitrov var ordförande för det bulgariska kommunistpartiet. Det bulgariska kommunistpartiet med arbetande medvetna medlemmar närmade sig alltså till socialdemokraterna. Arbetarna och andra i SKP ska naturligtvis närma sig sina arbetskamrater på deras arbetsplatser, men även vid andra tillfällen (t ex arbetslösa partimedlemmar ska ta kontakt med andra arbetslösa, likaså sjukskriva och förtidspensionerade, studenter närmar sig studenter).
      När du talar emot NATO-medlemskap så närmar du dig andra människor för att tala för din sak. Man (exempelvis jag) kan också säga att vända sig till andra människor – precis som vad jag gör här på den här bloggen genom att skriva mina åsikter på en kommentar.

      Var finns det stora behovet av enhet över konstlade gränser? Det är bättre att det finns en förening mot NATO där var och en personligen och fri vilja och partifärg kan söka ett medlemskap. Jag tror att varken SKP eller KP enbart vill vara ett fredsparti. Syftet med ett kommunistiskt parti är att kämpa för arbetarklassen och andra utsugna grupper – och om den internationella solidariteten med andra nationers arbetarklass och kommunistpartier.
      Syftet med ett parti kan aldrig vara att bli ett parti för en eller flera enhetsfronter. Då blir ju partiet en enhetsfront till en enhetsfront.