Tag Archive for Politik

Irak – ett krig byggd på lögner, med 2,4 miljoner döda.

Irak saddam-staty_rivs-web-ettan__0

Denna artikel ”En krossad staty i ett krig byggt på lögner” har skrivits av den fine journalisten Patrik Paulov på ProletärenProletären: Den har fått ligga någon vecka till följd av händelser i främst Syrien. Där USA, Storbritannien och Frankrike agerat. De två förra är ansvariga för förstörelsen av Irak, som skapat IS enligt bl.a. förre…

Skripal-historien visar på skadskjuten anglo-amerikansk plan

Putin 180319

Denna artikel med titeln ”The Rapidly Evolving Skripal Story: Evidence of the Destruction of an Anglo-American Plan” har skrivits av James O’Neill. Den har vänligen och förtjänstfullt översatts av den svenske tandläkaren Martin Gelin i Australien, liksom flera andra artiklar av James O’Neill som jag kunnat publicera här. Den publicerades i Off-Guardian den 7 april.…

EU:s misslyckade anti-desinformationskampanj mot Ryssland

EU-frågetecken imagesCAS1TWS5

Denna artikel har skrivit av professor Lars Drake, Uppsala. Den först publicerats på Synapze. . Synapze EU har i samarbete med STRATCOM satsat på att avslöja rysk desinformation och organisationen kallar sig euvsdisinfo. Dess ”avslöjanden” finns på Euvsdisinfo.eu Fallen har kritiserats och några tidningar i Nederländerna har gått till domstol. Jag undrade lite HUR låg…

Anti-imperialistiskt Forum. Del 7: Kinas utrikespolitik

Kina och USA

Detta är det sjunde föredraget av 12 från Antiimperialistiskt Forum i Stockholm 24 mars. Ett lyckat arrangemang med minst ett sjuttiotal deltagare. Detta är föreläsningsserien på YouTube Kinas utrikespolitik Torbjörn Wikland, Medarbetare i FiB/K Längd: ca 14 min Tidigare föredrag i serien: Anti-imperialistiskt Forum: Del 1 – Vad menas med imperialism? 2/4 Anti-imperialistiskt Forum: Del…

Anti-imperialistiskt Forum: Del 3 Satellitkrig – ett nytt hot?

satellitkrig_fib-1-2012-roterad

Detta är det tredje föredraget av 12 från Antiimperialistiskt Forum i Stockholm 24 mars. Ett lyckat arrangemang med minst ett sjuttiotal deltagare. Detta är föreläsningsserien på YouTube Satellitkrig – ett nytt hot? Berndt Paulsson, författare Längd: ca 11 min Tidigare föredrag i serien: Anti-imperialistiskt Forum: Del 1 – Vad menas med imperialism? 2/4 Anti-imperialistiskt Forum:…

”Ökat gap mellan fattiga och rika” (DN) – Varför?

Doktor om kapitalism

Jag har tidigare idag publicerat artikeln Regeringen satsar på skattelättnad för rika och på låg löneutveckling i Sverige. Då och då kommer rapporter med liknande innehåll. I februari 2017 rapporterades att ”Skillnaden mellan de som tjänar mycket och de som tjänar lite i Sverige har blivit större. Den nya undersökningen visar att fler har blivit…

Hur USA ska censurera internet

Yttrandefrihet

Jag har här publicerat flera artiklar om hur yttrandefriheten minskar, ofta subtilt, och hur övervakning och censur ökar. Detta motverkar en faktabaserad information och debatt och försvårar oss att närma oss sanningen Publicerar här en artikel om detta och nedtill flera länkar till andra artiklar i detta viktiga ämne. Artikeln. Detta var ett centralt tema…

Kom till Antiimperialistiskt Forum!

Imp flygplan. finns-imp-2

Begreppet ”imperialism” har kommit i skymundan under senare år. Samtidigt menar många att imperialismen egentligen är tydligare än på länge med alla krig, alla sanktioner och ökade ekonomiska motsättningar. Hjärtligt välkommen där många av imperialismens frågor presenteras och diskuteras med några av landets främsta kännare. Bland annat dessa: * Vilka är de viktigaste frågorna eller…