Vilka är de stackars rebellerna i Aleppo och Palmyra?

In English further down.

Denna artikel av den kände journalisten Robert Fisk har översatts av Åke W. Bergh. Jämför med rapporterna i våra media!Robert Fisk i the Independent

Detta skrivs nu när jag hör Sveriges Radios Konflikt mycket ensidigt (förskönande omskrivning av mig) rapportera om segern över terroristerna som ett stort misslyckande. Han intervjuar en ”aktivist” i östra Aleppo. Massmedia talar om aktivister, opposition, rebeller – men inte om att det rör sig om ISIS tvilling, religiöst extrema organisationer som förtrycker kvinnor, är emot religionsfrihet och vanlig skolgång (motsatsen till Syriens regering) och som i höst skar halsen av en 11-årig pojke och filmade det.
Jag lägger till en rapport från Sputniknews.

Artikeln.
Det finns mer än en sanning om Aleppo

Västerländska politiker, s k experter och journalister kommer att behöva boota om, starta om, sina versioner om Syrien nu när Bashar al-Assads armé återtagit kontrollen över östra Aleppo. Vi kommer att få reda på om 250.000 civila ”fångar” i staden verkligen var så många. Vi kommer att få höra mycket mer om varför de inte kunde lämna staden när den syriska regeringen och ryska flygvapnet iscensatt sitt förment vildsinta bombardemang av den östra delen av staden.

Och vi kommer att lära oss mycket mer om de ”rebeller” som vi i västvärlden – USA, Storbritannien och våra vänner i Persiska viken – har stött. De inkluderade trots allt al-Qaida (alias Jabhat al-Nusra , alias Jabhat Fateh al-Sham), det ”folk” – som George W Bush kallade dem – som begått brott mot mänskligheten i New York, Washington och Pennsylvania den 11 september 2001. Minns kriget mot terrorn? Minns ”ren ondska” av al-Qaida. Kommer vi ihåg alla varningar från våra älskade säkerhetstjänster i Storbritannien om hur al-Qaida ännu kan sätta skräck i London?
al-nusraRaringarna i al-Nusra på söndsgspromenad
Inte så när rebellerna, inklusive al-Qaida, tappert försvarade östra Aleppo, det gjorde vi inte – efter all denna kraftfulla berättelse om hjältemod, demokrati och lidande som vävts för oss alla, en berättelse om goda kontra hemska skurkar med sina explosiva ”massförstörelsevapen”.

Tillbaka till Saddam Husseins dagar då några av oss hävdade att den olagliga invasionen av Irak skulle leda till katastrof och outsägligt lidande, och att Tony Blair och George Bush tog oss på en väg mot undergång – det ålåg oss alltid att bekänna vår motvilja mot Saddam och hans regim. Vi journalister var tvungna att jämt påminna läsarna om att Saddam var en av de tre pelarna i Ondskan Axelmakter.

Så här detta mantra omigen, som vi måste upprepa allt ad nauseam (till illamående) för att undvika de vanliga hatbreven och trakasserierna som kastats på oss alla som fjärmat sig den godkända och djupt felaktiga versionen om den syriska tragedin.

Ja, Bashar al-Assad har brutalt förstört sina städer i sin kamp mot dem som vill störta hans regim. Ja, regeringen har en mängd synder på sitt samvete: tortyr, avrättningar, hemliga fängelser, dödandet av civila, och – om vi inkluderar de syriska milisligisterna under nominell kontroll av regimen – en skrämmande version av etnisk rensning.

Stryk detta stycke – false flag! Och det finns ingen ”FN-rapport om 82 massakrerade civila”. Det kommer från obekräftade källor i Jordanien. FN har inget folk i Aleppo.

Ja, vi bör frukta för de modiga läkarna i östra Aleppos liv och de människor för vilka de haft omsorg för. Den som såg bilder av den unge mannen tas ur raden av flyktingar som flydde Aleppo förra veckan om regimens underrättelsetjänst sållade alla dem som inte fick korsa frontlinjen. Och låt oss komma ihåg hur FN bistert rapporterade bistert det hade fått höra av 82 civila ”massakrerade” i sina hem under de senaste 24 timmarna.

Men det är nu dags att berätta den andra sanningen: att många av de ”rebeller” som vi i västvärlden stött – och som vår infantila premiärminister Theresa May indirekt välsignade när hon på plats lade sig platt för gulfstaternas halshuggare i förra veckan – är bland de grymmaste och mest hänsynslösa krigarna i Mellanöstern.


Och medan vi knappast ömt omfamnat Isis under belägringen av Mosul (en händelse alltför lik Aleppo, även om man inte skulle tro det från att läsa våra medier), har man medvetet ignorerat rebellernas beteende i Aleppo.

Bara för några veckor sedan intervjuade jag en av de allra första muslimska familjer som flydde östra Aleppo under en vapenvila. Fadern hade just fått veta att hans bror skulle ha avrättats av rebellerna därför att han försökt korsa frontlinjen med sin fru och son. Han fördömde rebellerna för att ha stängt skolor och placerat vapen nära till sjukhus. Och han var inte Assads lakej; han berömde Isis för deras goda uppförande i början av belägringen.
syrien-obama-war-on-terrorism-2-isis-middle-east-monitorObamas krig mot terrorism
Samtidigt har syriska soldater privat uttryckt sin fasta tro för mig att amerikanerna tillåtit Isis att lämna Mosul för att återigen attackera Syrien. En amerikansk general har faktiskt uttryckt sin ängslan över att irakiska shiitiska milismän sökt förhindra Isis från att fly över den irakiska gränsen till Syrien

Ja, så passerade detta spårlöst under radarn. I tre stora kolonner med självmordsfordon och tusentals beväpnade krigare har Isis just svärmat över öknen från Mosul i Irak, från Raqqa och Deir ez-Zour i östra Syrien för att återta den vackra staden Palmyra.

Det är lärorikt att läsa rapporteringen om dessa båda parallella händelser. Idag läser vi rubriker om Aleppos ”fall” – under andra omständigheter skulle vi ha sagt att armén ”återtagit” den från ”rebeller” – medan Isis rapporteras ha ”återerövrat” Palmyra när det (med tanke på deras mordiska beteende) borde ha sagts att den romerska staden åter hade ”fallit” under deras groteska styre.

Ordens roll. Dessa är de män – våra ”chaps”, antar jag, om vi håller oss till jihad-erövrarnas egen berättelse – som under sin första ockupation av staden förra året halshögg den 82-årige museichefen som försökte skydda de romerska skatterna, och sedan satte tillbaka hans glasögon på hans avhuggna huvud.

Enligt egen utsago utförde ryssarna igår 64 bombuppdrag mot Isis angripare utanför Palmyra. Men med tanke på de enorma dammoln som kastats upp vid dessa attacker, varför har det amerikanska flygvapnet inte deltagit i dessa angrepp på sina värsta fiender? Men av någon anledning har amerikanska satelliter, och drönare och annan information bara inte upptäckt dem – precis som första gången Isis körde sina konvojer över öknen för att angripa Palmyra i maj 2015.

Det finns inget tvivel vad bakslaget i Palmyra representerar både för den syriska armén och ryssarna – symbolisk snarare än militärt. Syriska officerare i Palmyra bedyrade tidigare i år att Isis aldrig skulle tillåtas återvända. Det fanns en rysk militärbas i staden. Ryska flygplan fanns i luften. En rysk orkester spelade i de romerska ruinerna för att fira Palmyras frigörelse.
isis-dodar-islamic-state-henrettelseISIS på skjutövning med folk i vägen
Så vad hände? Mest troligt är att den syriska militären helt enkelt inte har kraft att försvara Palmyra medan de slåss i östra Aleppo. Man behöver återerövra Palmyra – och det snabbt. Men för Bashar al-Assad innebär slutet av Aleppos belägring att Isis, al-Nusra, al-Qaida och alla andra salafistiska grupper och deras allierade inte längre kan göra anspråk på en bas, eller skapa sig ett kalifat i de storstäder som utgör Syriens ryggrad: Damaskus, Homs, Hama och Aleppo.

Tillbaka till Aleppo. Den välbekanta och nu trötta medieversionen är i behov av att fräschas upp. Bevisen har varit många och tydliga under de senaste dagarna. Efter månader av fördömande av den syriska regeringen har skymt brutaliteten hos sina motståndare i Aleppo, människorättsorganisationerna – som anar nederlag för rebellerna – började bara för några dagar sedan sprida sin kritik att inkludera försvararna i östra Aleppo.

Ta FN:s kommissarie för mänskliga rättigheter. Efter förra veckans förståeliga rädsla för civilbefolkningens öde i östra Aleppo och att ”hundratals män” kan ha försvunnit efter att ha korsat frontlinjerna, uttrycker FN plötsligt andra bekymmer.

”Under de senaste två veckorna påstås Fatah al-Sham Front [med andra ord, al-Qaida] och Abu Amara-bataljonen ha rövat bort och dödat ett okänt antal civila som begärt att de väpnade grupperna skulle lämna deras bostadsområden, och skona civila liv … ” anges det.

”Vi har mellan den 30 november och 1 december också fått rapporter om att väpnade oppositionsgrupper givit eld mot civila som försökt fly.” Dessutom har ”urskillningslösa attacker skett mot tättbefolkade civila områden i både [befriade] västra liksom rebellkontrollerade östra Aleppo.” (Slut på Fisks artikel, där sista delen bara finns i engelska texten).

Sputnik News skriver i artikeln ”News Leaflets Found in Aleppo Show Terrorists Taking ’Sex Drugs’ to Rape Women” dessutom att ”Sputnik Arabic gained access to documents that were found in one of the Aleppo neighborhoods liberated from terrorists. Leaflets with logos of terrorist groups like Daesh, al-Nusra Front (currently renamed as Jabhat Fatah al-Sham) and other called on university students to join their ranks. The ads promised a ”good working environment” and both ”financial” and ”non-financial benefits.” According to the documents, the terrorist organizations isolated new recruits from the rest of the group to teach them Shariah.” Vidare ”Among other things, the documents deliver an explanation for the worst atrocities committed by Daesh fighters. In particular, the documents confirmed that the terrorists were taking medications that stimulated their physical and sexual activity, a military source told Sputnik. The source also said that many books and documents with similar content were delivered to Syria from Saudi Arabia. These documents call for jihad and killings in the name of faith, but in Syria, such things are officially prohibited, the source claimed.” Sputnik News

In English

Western politicians, “experts” and journalists are going to have to reboot their stories over the next few days now that Bashar al-Assad’s army has retaken control of eastern Aleppo. We’re going to find out if the 250,000 civilians “trapped” in the city were indeed that numerous. We’re going to hear far more about why they were not able to leave when the Syrian government and Russian air force staged their ferocious bombardment of the eastern part of the city.

And we’re going to learn a lot more about the “rebels” whom we in the West – the US, Britain and our head-chopping mates in the Gulf – have been supporting.

They did, after all, include al-Qaeda (alias Jabhat al-Nusra, alias Jabhat Fateh al-Sham), the “folk” – as George W Bush called them – who committed the crimes against humanity in New York, Washington and Pennsylvania on 11 September 2001. Remember the War on Terror? Remember the “pure evil” of al-Qaeda. Remember all the warnings from our beloved security services in the UK about how al-Qaeda can still strike terror in London?

Not when the rebels, including al-Qaeda, were bravely defending east Aleppo, we didn’t – because a powerful tale of heroism, democracy and suffering was being woven for us, a narrative of good guys versus bad guys as explosive and dishonest as “weapons of mass destruction”.

Back in the days of Saddam Hussein – when a few of us argued that the illegal invasion of Iraq would lead to catastrophe and untold suffering, and that Tony Blair and George Bush were taking us down the path to perdition – it was incumbent upon us, always, to profess our repugnance of Saddam and his regime. We had to remind readers, constantly, that Saddam was one of the Triple Pillars of the Axis of Evil.

So here goes the usual mantra again, which we must repeat ad nauseam to avoid the usual hate mail and abuse that will today be cast at anyone veering away from the approved and deeply flawed version of the Syrian tragedy.

Yes, Bashar al-Assad has brutally destroyed vast tracts of his cities in his battle against those who wish to overthrow his regime. Yes, that regime has a multitude of sins to its name: torture, executions, secret prisons, the killing of civilians, and – if we include the Syrian militia thugs under nominal control of the regime – a frightening version of ethnic cleansing.

Yes, we should fear for the lives of the courageous doctors of eastern Aleppo and the people for whom they have been caring. Anyone who saw the footage of the young man taken out of the line of refugees fleeing Aleppo last week by the regime’s intelligence men should fear for all those who have not been permitted to cross the government lines. And let’s remember how the UN grimly reported it had been told of 82 civilians “massacred” in their homes in the last 24 hours.

But it’s time to tell the other truth: that many of the “rebels” whom we in the West have been supporting – and which our preposterous Prime Minister Theresa May indirectly blessed when she grovelled to the Gulf head-choppers last week – are among the cruellest and most ruthless of fighters in the Middle East. And while we have been tut-tutting at the frightfulness of Isis during the siege of Mosul (an event all too similar to Aleppo, although you wouldn’t think so from reading our narrative of the story), we have been willfully ignoring the behaviour of the rebels of Aleppo.

Only a few weeks ago, I interviewed one of the very first Muslim families to flee eastern Aleppo during a ceasefire. The father had just been told that his brother was to be executed by the rebels because he crossed the frontline with his wife and son. He condemned the rebels for closing the schools and putting weapons close to hospitals. And he was no pro-regime stooge; he even admired Isis for their good behaviour in the early days of the siege.

Around the same time, Syrian soldiers were privately expressing their belief to me that the Americans would allow Isis to leave Mosul to again attack the regime in Syria. An American general had actually expressed his fear that Iraqi Shiite militiamen might prevent Isis from fleeing across the Iraqi border to Syria.

Opposition activists accuse Syrian regime of chlorine attack in Aleppo
Well, so it came to pass. In three vast columns of suicide trucks and thousands of armed supporters, Isis has just swarmed across the desert from Mosul in Iraq, and from Raqqa and Deir ez-Zour in eastern Syria to seize the beautiful city of Palmyra all over again.

It is highly instructive to look at our reporting of these two parallel events. Almost every headline today speaks of the “fall” of Aleppo to the Syrian army – when in any other circumstances, we would have surely said that the army had “recaptured” it from the “rebels” – while Isis was reported to have “recaptured” Palmyra when (given their own murderous behaviour) we should surely have announced that the Roman city had “fallen” once more under their grotesque rule.

Words matter. These are the men – our “chaps”, I suppose, if we keep to the current jihadi narrative – who after their first occupation of the city last year beheaded the 82-year-old scholar who tried to protect the Roman treasures and then placed his spectacles back on his decapitated head.

By their own admission, the Russians flew 64 bombing sorties against the Isis attackers outside Palmyra. But given the huge columns of dust thrown up by the Isis convoys, why didn’t the American air force join in the bombardment of their greatest enemy? But no: for some reason, the US satellites and drones and intelligence just didn’t spot them – any more than they did when Isis drove identical convoys of suicide trucks to seize Palmyra when they first took the city in May 2015.

There’s no doubting what a setback Palmyra represents for both the Syrian army and the Russians – however symbolic rather than military. Syrian officers told me in Palmyra earlier this year that Isis would never be allowed to return. There was a Russian military base in the city. Russian aircraft flew overhead. A Russian orchestra had just played in the Roman ruins to celebrate Palmyra’s liberation.

So what happened? Most likely is that the Syrian military simply didn’t have the manpower to defend Palmyra while closing in on eastern Aleppo.

They will have to take Palmyra back – quickly. But for Bashar al-Assad, the end of the Aleppo siege means that Isis, al-Nusra, al-Qaeda and all the other Salafist groups and their allies can no longer claim a base, or create a capital, in the long line of great cities that form the spine of Syria: Damascus, Homs, Hama and Aleppo.

Back to Aleppo. The familiar and now tired political-journalistic narrative is in need of refreshing. The evidence has been clear for some days. After months of condemning the iniquities of the Syrian regime while obscuring the identity and brutality of its opponents in Aleppo, the human rights organisations – sniffing defeat for the rebels – began only a few days ago to spread their criticism to include the defenders of eastern Aleppo.

Take the UN High Commissioner for Human Rights. After last week running through its usual – and perfectly understandable – fears for the civilian population of eastern Aleppo and their medical workers, and for civilians subject to government reprisals and for “hundreds of men” who may have gone missing after crossing the frontlines, the UN suddenly expressed other concerns.

“During the last two weeks, Fatah al-Sham Front [in other words, al-Qaeda] and the Abu Amara Battalion are alleged to have abducted and killed an unknown number of civilians who requested the armed groups to leave their neighbourhoods, to spare the lives of civilians…,” it stated.

“We have also received reports that between 30 November and 1 December, armed opposition groups fired on civilians attempting to leave.” Furthermore, “indiscriminate attacks” had been conducted on heavily civilian areas of government-held western as well as ‘rebel’ eastern Aleppo.

I suspect we shall be hearing more of this in the coming days. Next month, we shall also be reading a frightening new book, Merchants of Men, by Italian journalist Loretta Napoleoni, on the funding of the war in Syria. She catalogues kidnapping-for-cash by both government and rebel forces in Syria, but also has harsh words for our own profession of journalism.

Reporters who were kidnapped by armed groups in eastern Syria, she writes, “fell victim to a sort of Hemingway syndrome: war correspondents supporting the insurgency trust the rebels and place their lives in their hands because they are in league with them.” But, “the insurgency is just a variation of criminal jihadism, a modern phenomenon that has only one loyalty: money.”

Is this too harsh on my profession? Are we really “in league” with the rebels?

Certainly our political masters are – and for the same reason as the rebels kidnap their victims: money. Hence the disgrace of Brexit May and her buffoonerie of ministers who last week prostrated themselves to the Sunni autocrats who fund the jihadis of Syria in the hope of winning billions of pounds in post-Brexit arms sales to the Gulf.

In a few hours, the British parliament is to debate the plight of the doctors, nurses, wounded children and civilians of Aleppo and other areas of Syria. The grotesque behaviour of the UK Government has ensured that neither the Syrians nor the Russians will pay the slightest attention to our pitiful wails. That, too, must become part of the story.

Några artiklar om Syrien.
Barnen i Aleppo dansar och ler
Tio feta lögner om Syrien
Påven uttrycker sin djupa solidaritet med Syrien och dess folk
Besvikna terrorist-stödjarna USA & Co desinformerar om Syrien
USA:s färska och äldre stöd till terroristerna i Syrien
Kongressledamot i USA: Vi finansierar terroristgrupper i Syrien
EU villigt betala Assad om terrorister får styra del av Syrien
Varför kapitulerar inte rebellerna?
Svenskt bistånd till Syrien och ISIS-vännen Turkiet
Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien
http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm
De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
Lögner om Syrien
Aftonbladet desinformerar om Syrien
Vem startade kriget i Syrien?
USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , , ,

  9 comments for “Vilka är de stackars rebellerna i Aleppo och Palmyra?

 1. Martin Kullberg
  18 december, 2016 at 16:42

  Fråga Liberaler, vänsterliberaler följande fråga: Nämn en vänsterorganisation i Östra Aleppo.

  Tystnaden som svaret blir är allt man behöver veta.

  • 18 december, 2016 at 16:46

   Svaret blir väl detsamma på frågan ”Nämn en demokratisk organisation av något slag i östra Aleppo”?

   • Martin Kullberg
    18 december, 2016 at 17:40

    Jag tycker mig ha hängt med lite i utvecklingen. Men jag har inte sett en enda demokratisk rörelse nämnas alls i rapporteringen.

    • 18 december, 2016 at 20:00

     Kolla kommentar i morgonens mycket speciella blogginlägg!

 2. FkDahl
  18 december, 2016 at 17:23

  Att läsa om hur CIA och MI6 blivit så terroristvänliga
  https://consortiumnews.com/2016/12/16/politicized-intelligence-kneecapping-trump%5D/

  (på SOFREP kan man läsa om hur arga Green Berets är över att träna jihadister)

 3. Mattias
  18 december, 2016 at 22:16

  Bra att Fisk artikeln översatts. Men varför klippa och klistra i slutet. När slutar Fisk och var börjar Sputnik. De blir oklart och svårläst. För de var ju inte Fisk som citerar Sputnik.

  • 19 december, 2016 at 17:42

   Har försökt klargöra

 4. Нешко
  19 december, 2016 at 03:32

  Ingmar Nevéus: Polsk ”mediereform” luktar Putin lång väg http://www.dn.se/nyheter/varlden/ingmar-neveus-polsk-mediereform-luktar-putin-lang-vag/
  kontra
  Adam Garrie: Poland’s ‘maidan’ underway, takes mainstream media by surprise
  http://theduran.com/polands-maidan-underway-takes-mainstream-media-surprise/

  #RussianHack https://twitter.com/Staciopath/status/808574773387292672/photo/1

  ”Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.”

 5. Terrorists ´r US
  19 december, 2016 at 13:40

  Svaret på frågan är enkelt

  Terrorists ´r US
  Terrorists ´r US
  Terrorists ´r US
  Terrorists ´r US

Comments are closed.