OM CLINTON VUNNIT! Ville valets vidimerade vinnare vandalisera världen?


Som många andra trodde jag att Hillary Clinton skulle vinna presidentvalet. Kvällen före valet skrev jag detta blogginlägg som sattes för publicering på morgonen 9/11. Bra nog vaknade jag tidigt, följde valet och skrev ett annat inlägg ”Trump triumferar” som publicerades på morgonen 9/11.

* Vi vet inte om det blir bättre eller sämre med Trump som president. Vi vet inte vad han kommer att göra – vi får se. Han ska nu dagligen börja informeras av CIA, USA:s subversiva tortyrorganisation och militären enligt SR radionyheterna.
* Vi har bättre grepp om vad Hillary Clinton sannolikt skulle göra genom hennes omfattande delvis dokumenterade insatser som politiker, men vi vet förstås inte – och kommer sannolikt aldrig att få veta det.

Hon kan ställa upp och vinna presidentvalet 2020, men det är mycket osannolikt.
* Mot bakgrund av detta dristar jag mig att nu publicerar denna kommentar till Hillary Clintons förmodade valseger. Möjligen kan det bidra till förklaringen av Clintons nederlag.
Den noggranne, minnesgode läsaren kan se att en begränsad del av texten även finns i ”Trump triumferar”.

Som väntat vann Hillary Clinton presidentvalet i USA. Vad kommer det att innebära? Till följd av Clintons tid som utrikesminister och hennes långvariga politiska verksamhet finns ovanligt gott underlag för en prognos.

Clinton är tveklöst en korrumperad, krigshök som har stöd från de flesta av dem mycket rika, och nästan hela ”etablissemanget”. Hennes Syrienpolitik leder till världskrig enligt ett uttalande av USA:s militäre överbefälhavare ”Fighting” Joe Dunford nyligen.USA:s ÖB – Hillary Clintons Syrienpolitik innebär världskrig Hon har liknat Putin med Hitler. Clintons politik som utrikesminister har medfört att Libyen, Afrikas rikaste land har förstörts – bland annat. Hillary Clinton är i praktiken klart positiv till de stora handelsavtalen, som knappast ökar frihandeln, men inskränker demokratin. Hennes inrikespolitik verkar mindre dålig än Trumps och hon uppger bl.a. att hon vill höja minimilönen och vill bevara rätt till abort.

Men hennes utrikespolitiska ”meriter” väcker verkligen viss oro.
Hillary Clinton III
Hillary Clintons CV – ett utdrag, främst från En drottning i kaos ska inte kasta sten i glashus
Hillary Clinton har under sin tid ställt upp på alla USA:s krig. Nu vill hon ha en flygförbudszon över Syrien, vilket skulle gynna terrorismen. Hon har de senaste två årtiondena stött allt ifrån sin makes bombningar av Jugoslavien och Kosovo i slutet på 1990 talet, det olagliga kriget mot Irak (2003) och stödet till Israels invasion av Libanon 2006.
Under 2008 års presidentval hotade Hillary Clinton landet Iran (80 miljoner människor) med en ”total utplåning” (”obliterate”) om Iran skulle angripa Israel.

Under Obamas presidentperiod har hon oreserverat stött USA:s bombningar av sju (i huvudsak) muslimska länder – Afghanistan, Pakistan, Yemen, Somalia, Libyen, Irak och Syrien.

Clinton övervann president Obama och försvarsminister Gates motstånd mot att gå in i kriget mot Libyen – ett krig som i slutändan ledde till ett ödelagt land inklusive den grymma avrättningen av Momar Gadaffi. Denna händelse kommenterade Hillary Clinton glatt med ett skratt – ”Vi kom, vi såg, han dog.”(”We came, we saw, he died” – se Google!)
Libyen Sverige skickar plan imagesCADO8RPI
Clinton gav sitt oreserverade stöd till kuppen i Honduras (2009), stöd till Israel under Gazakrigen 2009 och 2014 samt stöd till den olagliga statskuppen i Ukraina 2014.

De Clinton-stödda krigen har skapat kaos och kaos skapar flyktingar i Mellanöstern och till Europa, medan USA väsentligen håller sina gränser stängda. Vi står inför en flyktingsituation som västvärlden inte längre kan hantera, men där Västs ledare tiger om USA:s stora skuld. Riskerna för ett storkrig mellan Nato och Ryssland har ökat dramatiskt. Sannolikheten för att Sverige vid en sådan konflikt skulle kunna bli ett förstahandsmål har också ökat (med värdlandavtal och separat överenskommelse med USA).

Brott mot den amerikanska konstitutionen:
Hillary Clinton har gett Obama ett oreserverat stöd till USA:s krigföring med drönare – alltså godkännande av ett riktat dödande med obemannade farkoster, som medfört att tusentals oskyldiga dödats.
Hillary Clinton har stött Obamas policy för straffrihet för torterarna under GW Bushs presidentperiod.
Hillary Clinton har använt privata mejl med utländska politiker och militärer för korrespondens och för utbyte av tjänster.
Hillary Clinton har använt familjens privata stiftelse (Clinton foundation) till att kunna ge bidragsgivare politiska gentjänster.
Hillary Clinton stöder USA:s undantagslagar – som till exempel ”The Patriot Act” – vilka tillåter avlyssning, militära tribunaler och fängsligt förvar av ”terror”misstänkta personer på obestämd tid eller på livstid.
Hillary Clinton har stött massavlyssning av vanligt folk inklusive FN tjänstemän och politiker från vänskapligt sinnade länder – konstitutionella brott vilka avslöjats av Edward Snowden.

Flykting och krig II
Finansiella kopplingar och stöd:
Hillary Clinton är det militärindustriella komplexets kandidat.
Hon får ett oreserverat stöd från det republikanska partiets mest hökaktiga företrädare – som till exempel förre vicepresidenten Dick Cheney och vice utrikesministern Victoria Nuland.
Rikliga bidrag Till Clinton Foundation har kommit från personer som George Soros samt från diktaturstater i Mellanöstern som till exempel Saudi Arabien. Henry Kissinger (som stödde militärkupperna i Chile, Argentina samt Indonesiens invasion av Timor) fungerar nu som hennes nära vän och mentor.

Vad väntar världen?
* Krig och undermineringsverksamhet för att störta eller försvaga alltför självständiga stater (Libyen, Syrien, Iran) i strid med folkrätt fortsätter.
* Ökad risk för folkrättsvidrig flygförbudszon och ökade destruktiva insatser i Syrien med stor risk för krig mot Ryssland.
* Fortsatta bombningar av fattiga Jemen.
* Tortyr och användning av t.ex. uranvapen fortsätter.
* De enorma militärutgifterna kommer består
* Kärnvapenprogrammets modernisering fortsätter
jemen-161106-5
* Washington Consensus , den neoliberala politik som väsentligen utformas av USA:s finansdepartement, IMF och Världsbanken blir rådande även framöver.
* Detta innebär fortsatt hårda åtgärder mot länder med ”ekonomiska problem”, må det vara i södra Europa eller på andra håll i världen (historiska exempel är t.ex. Argentina, Polen, Mexiko, Ryssland m.fl). De rika länderna löser problemen på annat sätt, t.ex genom att låta sedelpressarna gå och genom stora stimulansåtgärder.
* De för mänskligheten avgörande miljö- och klimatfrågorna fortsätter att i praktiken sättas på undantag trots allt tal (munväder).

Vad väntar USA?
* De mycket stora ekonomiska skillnaderna, som ökat under senare decennier kommer att bestå.
* Trenden att den 1 % som äger mest också äger en allt större andel av den totala förmögenheten består
* Den höga arbetslösheten består
* Det stora budgetunderskottet består eller ökar
* Den mycket höga kriminaliteten består eller ökar
* Kapitalismen vinner vidare, nu i sin så kallade neoliberala variant med egoismen i högsätet.
* Risken för nya ekonomiska bubblor är fortsatt hög.
* Fortsatt ingen/otillräcklig sanering eav bankväsendet.

* Förhållandet att en stor andel av befolkningen är undanhållen högre utbildning består
* De mycket höga sjukvårdskostnaderna för samhället och för den enskilde består
* Andelen medborgare som inte kan få acceptabel vård kommer att öka.

Officiell statistik talar för att det sannolikt att denna bedömning blir riktig.

Några siffror.
-Under den ekonomiska boomen under åren fram till 2008 fick (=tog) den rikaste 1 % av invånarna i USA 65 % av ökningen av nationalinkomsten. Under den (begränsade) återhämtningen av ekonomin fram till 2010 tog denna 1% 93% av ökningen av nationalekonomin!
-Under de senaste 3 decennierna ökade reallönen med 15 % för de 90% i botten, med 150 % (10 gånger mer i relativa termer, och mycket mer i dollar) för den rikaste 1 % och 300 % för den rikast 0,1 %. Enligt en annan källa var den genomsnittliga reallönen i USA 1974 c:a 10 % högre än nu (Economic Report of the US President).
-Inkomsten efter skatt för den rikaste 1 % var år 2007 1,3 miljoner dollar för den rikaste 1 %, 73 gånger mer än för de fattigaste 20 %.

Arbetslösheten i USA har minskat till 4,9 % men är ungefär dubbelt så hög om man inkluderar även korttidsarbetslösa som slutat söka (U6 i officiell statistik) och ungefär tre gånger så hög om man medtar även långtidsarbetslösa.
* Hypotesen om att fattigare får del av ökat välstånd (”trickle down”) vid ökning av BNP stämmer inte med fakta.
Se även Joseph Stiglitz bok ”The price of inequality” -How today’s divided society endangers our future” (Ojämlikhetens pris – Hur dagens delade (ojämlika) där han påvisar att USA tydligt börjat bli de förlorade möjligheterna land.

Några artiklar om risken för världskrig.
USA:s ÖB – Hillary Clintons Syrienpolitik innebär världskrig
Gorbatjov: NATO ökar risken för världskrig
John Pilger: Tredje världskriget har börjat
PC Roberts Kan världskrig undvikas
Kriget i Ukraina förspel till tredje världskriget anser Ukrainas förra USA-ambassadör
Globalresearch: Hillary Clinton – Mrs Strangelove
A queen of chaos should not throw stones in a glass house/En drottning av kaos ska inte kasta sten i glashus

Kapitalism is not working images

Ett alternativ
Kapitalismen, baseras på massor av företag, med allt större dominans för storbolagen (Officiell statistik), där var och ett strävar efter allt större vinst. Det är då en fördel med låga löner, få anställda, affärshemligheter i stället för att sprida ny information till mänskligheten att avstå från kostnader för insatser för att förbättra miljön och motverka klimatförsämringar. Behöver inte mänskligheten behöver ett annat, demokratiskt ekonomiskt system där vi gemensamt och planmässigt kan utnyttja jordens resurser här och nu och för framtiden. Detta innebär inte planhushåll i diktatorisk form, utan en kraftig utvecklad demokratisk form av ekonomi. Då kan vi snabbt få bort fattigdomen och reellt ta itu med miljöfrågorna.
Kapitalismen har historiskt på många sätt varit mycket framgångsrik, men dess begränsningar och svagheter framträder allt klarare. Vi behöver en gemensam social, demokratisk och socialistisk värld nu.

Det finns starkare opinion för detta än många tror. Detta visar uppslutningen kring Bernie Sanders – och faktiskt uppslutningen bakom den rasistiska storkapitalisten Donald Trump. Och flera opinionsundersökningar:
I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (http://www.globescan.com/news_archives/bbc2009_berlin_wall/) menade endast 11 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. I en aktuell uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet “capitalism” som negativt (medan 60 % såg negativt på ordet “socialism). (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html (“Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).
Socialismisforever
Nyligen visade en färsk opinionsundersökning kan mer än var femte amerikansk ungdom född omkring millenniumskiftet kan tänka sig att stödja en kommunistisk kandidat enligt av YouGov, ett internationellt marknadsundersökningsföretag med huvudkontor i Storbritannien. Massor av unga i USA är positiva till kommunism

Några andra artiklar om Hillary Clinton.
Hillary Clinton sålde vapen till ISIS
En drottning i kaos ska inte kasta sten i glashus
Clintons och USA:s plundring av Haiti
USA:s militäre ÖB varnar: Hillary Clintons Syrienpolitik innebär världskrig
Svenska mutorna kan bidra till att knäcka Hillary
Hillary Clinton: Erfaren hök, Wall Street-favorit och farlig lögnerska
Donald Trump bättre kandidat än Hillary Clinton?
Hillary Clinton drottningen av kaos
Hillary Clinton väljer Wall Street-hök som vicepresident
Hillary Clinton och Donald Trump snackas vid
Svenska media gullar med höken Clinton
Storekonomen Jeffrey Sachs: Clinton är en neokonservativ hök
Socialistiske Bernie Sanders storseger över kapitalistfavoriten Hillary Clinton
Hillary Clinton – en feminist?
USA:s nästa president – höken Hillary Clinton?

intressant.se, , , , , , , , , , , , , , ,, ,


10 svar till “OM CLINTON VUNNIT! Ville valets vidimerade vinnare vandalisera världen?”

 1. Du menar nedsättande att storkapitalisten Donald Trump är rasist. Det kan jag inte hålla med om. Det där anser jag vara hjärnförsmutsning via fulmedia, Anders. Han kan möjligtvis anklagas att vara för den nyliberalism/kapitalism som ställer människor mot varann i kampen om resurserna, vilket ofta orsakar rasism, och han kan möjligtvis kallas för ”islamofob”.

 2. Ofattbart att vänstern här överlag kan föredra denna WallStreet(äldre kvinna) framför republikanen Donald Trump som var jobbarnas man, i vart fall bland vita amerikaner.

  Visst skulle jag önska Bernie Sanders, men hur ska en socialist hantera ett kapitalistiskt USA?

  Enligt min mening bara en våt dröm så välkommen till verkligheten.
  Förresten blev han aldrig valbar som president. Endast en utklassad kandidat bland flera övriga. Men han klarade sig oväntat länge för att vara socialist och det kan ju säja något om det folkets inneboende missnöje mot den (korrupta?) elitens makt. Mycket tråkigt bara att socialister i väst ofta går i deras spår.

  Vem i hela världen kan man lita på?d

 3. USA har enligt RT i oktober levererat 600 containrar med ammunition bl.a. för stridsvagnar till tysk hamn. Allt för att förbättra den europeiska säkerheten sägs det. Man kan givetvis undra om man här tagit ut Clintonsegern i förskott. Med Victoria Nuland som utrikesminister skulle man ha kunnat försöka sig på en ”Endlösung” i Ukraina. Idén om en ukrainsk slutgiltig lösning kommer från ingen mindre än storstrategen Carl Bildt. När ”Yats” fick sparken från premiärministerposten efter att hans popularitet dalat till ensiffriga procenttal föreslog kretsar i Kiev att Carl Bildt skulle utses till landets nya premiärminister. Bildt tackade för visad uppskattning men avböjde. Men få lär ha känt till varför ukrainarna kom på den tanken. Förklaringen var att Bildt strax innan hade föreslagit att man skulle lösa problemet med de östra provinserna enligt kroatisk modell. I Kroatien tömde man hela den östra regionen på serber, vilka bott där sedan århundraden. genom väpnat våld. Utmärkt modell enligt Bildt, ”alla har redan glömt hela historien, ingen talar längre om det”, påstås Bildt ha yttrat.
  Trots att Ryssland enligt västpropagandan har invaderat Ukraina ett femtiotal gånger kan ingen, inte ens amerikanska satellitoperatörer, ange datum när detta skulle ha skett. Därför att ett sådant datum inte finns. Däremot vill jag minnas att Rysslands president yttrat att det finns en åtgärd som skulle utlösa ett direkt ryskt ingripande, nämligen ett försök till ”Endlösung” enligt Bildts modell. Om Europa önskar storkrig är detta platsen där ett sådant kan starta. Men se upp med vad ni önskar er, det kanske inte räcker med att bara Poroshenko har flygbiljetter bokade till Caymanöarna.

  • Intressant kommentar. Jag har alltid ogillat Carl Bildt och moderaterna också för den delen. Men både Bildt och moderaterna är farliga då de kan förföra människors politiska åsikter genom olika grepp. Jag tror Bildt avböjde för han insåg den uppenbara faran för en personlig katastrof. Han är sig själv närmast som varje moderat. Att sko sej ekonomiskt och dra fördelar är accepterat för varje högerman. Det är som det normala tillståndet. Ingen bryr sig, allra minst media som borde rapportera.

 4. Pål Steigan skriver (http://steigan.no/2016/11/11/tallenes-tale-det-var-forst-og-fremst-hillary-clinton-som-tapte/)

  ”Riktignok vant Donald Trump presidentvalget i USA, men det som er mest slående når en ser på stemmetallene er hvor mye Hillary Clinton tapte i forhold til hva Barack Obama fikk av stemmer i 2008 og 2012.

  I 2008 var stemmetallene slik (Wikipedia):
  Obama 69,498,516 – McCain 59,948,323
  I 2012 var stemmetallene slik:
  Obama 65,915,795 – Romney 60,933,504
  I 2016 ble stemmetallene slik (foreløpig):
  Clinton 60,278,606 – Trump 59,907,356

  Donald Trump fikk altså omtrent samme antall stemmer som de to foregående republikanske kandidatene (og faktisk litt færre enn Clinton). Det er ikke der forskjellen har vært. Det slående er hvor mye Clinton har tapt på demokratisk side. 9 millioner færre stemmer enn Obama i 2008 og 5,6 millioner færre enn Obama i 2012.”

 5. Lustigt att du skrev ut datumet som 9/11. Dessa siffror, i den ordningen, uttalas ju på engelska som ”nine-eleven” och syftar på ett annat historiskt ögonblick. Kanske kommer man i framtiden att se 15-årsperioden 11/9 till 9/11 som en speciell historisk epok?

  • Blev nog så ”av bara farten”. Framtiden får utvisa. Kanske inledningen till en allt värre politik för mänskligheten. Motkrafterna är svaga och splittrade.

 6. Jaha, då har man haft rätt igen. Börjar bli less på mig själv. Sverige var ju med och ”befriade” Libyen. Men vem var det vi befriade?

  Jo, som sagt, islamister. Libyen blir nu IS nya högkvarter nu när det ser ut som om Syrien slutligen är förlorat. Varsegod IS, Carl Bildt gav er Libyen islaget i sidenrosett.

  Nå, vilka har du levererat till nazister(kulturnationalister) världen över Carl Bildt? Sudan, Libyen, Ukraina, Syrien och Jemen? Vad fick du betalt för det?
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article24031731.ab