Sveriges Syrienpolitik: Stöd till terrorism, fördömande av terroristbekämpare!?

Rubriken ovan kan te sig helt överdriven och galen. Men mycket fakta och substans ligger bakom. Jag har uppgifter från två mycket kunniga kamrater i föreningen Syriensolidaritets styrelse, som var där vid motsvarande möte 9/1 2016. Då jag var också med, men var förhindrad denna gång (firande av 33 år tillsammans med min fru). Dock delade jag och en av kamraterna ut ett informativt flygblad från föreningen Syriensolidaritet före mötet, sedan avvek jag av nyss nämnda skäl. Ungefär 90 % av de som gick in på ABF tog emot flygbladet.

Kamraterna rapporterade att regeringens ”Syrienansvarige”, ambassadör Niklas Kebbon väsentligen sa samma saker som för ett år sedan – tyvärr!

Därför publicerar jag det åter, med vissa då aktuella avsnitt borttagna . OBS! Vg se Youtube som tillkommer i slutet!

Blogginlägget 11/1 2016 (Repris)
I lördags 9/1 var jag åhörare vid det välbesökta mötet ”Syrien – är freden möjlig?” på ABF-Stockholm. Nästan hela Z-salen, den största salen, var fylld med då närmare 300 åhörare. Förutom ABF-Stockholm var ”Olof Palme International Center” arrangör.
Föreningen Syriensolidaritet (FSS) som hela tiden stått bakom FN:s fredsarbete fick inte delta i panelen.
Vi har parollerna
– För ett fritt, enat och självständigt Syrien!
– Upphäv sanktionerna mot Syrien!
– Stöd Syriens kamp mot ISIS och andra organisationer!

Förste talare var Niklas Kebbon (NK), Sveriges ambassadör i Damaskus 2008-2014, och ansvarig för Sveriges Syrienpolitik på utrikesdepartement. Han överträffade alla farhågor – journalisterna på DN, SvD framstår som vänsterradikala rödgardister då man hörde denne officielle representant för Sveriges Syrienpolitik och utrikesministerns rådgivare om Syrien. Jag antecknade.
Niklas Kebbon
Inledningsvis sa ambassadör Kebbon försiktigt att Syrien var en ”sekulär, socialistisk stat med auktoritär minoritetsbaserad genomkorrupt, brutal centralstyrd regim” utan närmare förklaring eller belägg för korruption.
Kommentar: Syrien är ingen socialistisk stat. Det finns enligt min uppfattning mer belägg för att t.ex. USA är en minoritetsbaserad genomkorrupt, brutal centralstyrd regim. Minoritetsbaserad då presidenten är vald med aktivt stöd av 30 % av röstberättigade och för en politik som främst gynnar 1 % av befolkningen enligt officiell statistik, brutaliteten visad av krigen i t.ex. Irak, Afghanistan och Syrien (via ombud). Korruptionen är betydligt bättre belagd för USA, http://jinge.se/mediekritik/usa-ekonomisk-manipulation-och-korruption.htm fast detta motsäger inte att korruption kan finnas i Syrien. Man noterar att NK genomgående använde ordet ”regim” om Syriens regering, medan FN:s biträdande generalsekreterare Jan Eliasson och Elisabeth Dahlin, Rädda Barnen som fanns med i mötespanelen använder begreppet ”Syriens regering”, inte ”Syriens regim”. http://jinge.se/allmant/vad-tycker-jan-eliasson.htm Eliasson

Protesternas inledning.
Ambassadör Kebbon slog fast att protesterna i Syrien genast slogs ned hårt och brutalt av ”regimen”. Inte ett ord om att det finns rapporter om att en del av demonstranterna vid den första demonstrationen, 17/3 2011 i Daraa, dödade säkerhetsfolk http://jinge.se/mediekritik/vem-startade-kriget-i-syrien-hade-assad-fel.htm eller att Arabförbundet rapporterade om stora demonstrationer för och mot Assad under fredliga former efter omfattande rundresa i landet. Inte ett ord om att olika versioner finns om protesternas inledning. Har inte ambassadören hört att vid krig är sanningen ofta det första offret”, och att USA har helt överlägsen genomslagskraft inom detta område, inte minst jämfört med Syrien. Bilden nedan visar 23 km lång demonstration för stöd till regeringen våren 2011.

Syrien 23 km lång demonstration för regeringen

Omfattande militärt stöd från USA har saknats från början, menade Kebbon. Inget om uppgifterna från presidentkandidat, generaler, ja rentav Obama och Biden att kriget och dagens situation är en följd av USA:s politik. Jag återger nedan uppgifter från ett flygblad som jag snabbt for hem och skrev, printade ut och delade ut vid mötets slut (mer nedan):
1. I en intervju i TV-programmet Democracy Now i mars 2007 uppgav förre NATO-ÖB och presidentkandidaten general Wesley Clark att han hösten 2001 fick se Pentagondokument som visade att USA planerade att destabilisera bl.a. Syrien, Irak och Libyen http://www.democracynow.org/2007/3/2/gen_wesley_clark_weighs_presidential_bid)
Wesley Clark untitled
2. Pulitzerprisvinnaren Seymour Hersh uppgav detsamma i artikeln ”The Redirection” i the New Yorker.
3. Enligt dokument från Wikileaks har USA:s utrikesdepartement finansierat opposition mot Syriens regering i London sedan 2006.
* 1 april 2012 beslöt USA och drygt 70 andra stater (”Syriens vänner”) att stödja det splittrade Syriska nationella rådet med vapen och med motsvarande 130–140 miljoner svenska kronor, med den största summan från USA.
* Al-Qadia, ursprungligen en skapelse av CIA, deklarerade i februari 2012 via sin högste chef Ayman al-Zawahri att organisationen stödde de syriska rebellerna.
* Hillary Clinton medgav samma månad att al-Qadia liksom USA arbetade för att störta Assads regim.
4. · • Daily Star skrev 26/8 2012 i artikeln att “nästan 200 elittrupper (SAS och SBS trupper) i eller nära Syrien är på jakt efter massförstörelsevapen. Dessa elittrupper åtföljdes av folk från underrättelseorganisationerna MI6 och CIA, och av franska och amerikanska soldater”.
5. · • New York Times har 4/8 2012 rapporterat att Turkiet, Saudiarabien och Qatar, tillhandahåller vapen, med hjälp av tjänstemän från CIA som tränar och tar emot rebeller och arbetar med tjänstemän i utrikesdepartementet.
6. · • I en artikel 24/3 2013 ger New York Times många belägg för kraftigt ökat vapenstöd från USA och allierade till rebellerna i Syrien. ”Med hjälp från CIA har arabiska regeringar och Turkiet kraftigt ökat det militära stödet till Syriens opposition och upprättat en hemlig luftbro av vapen och utrustning för upproret mot al-Assad, enligt uppgifter från flygtrafik, intervjuer med tjänstemän i flera länder och uppgifter från rebelledare.”
7. DN återgav 13/5 en intervju med president Obama i den Londonbaserade arabiskspråkiga tidningen Asharq al-Awsat. Obama sa ”Islamiska staten (IS) är i förlängningen ett resultat av den USA-ledda invasionen av Irak.
8. I ett tal till studenter i Harvard 2/10 2014 sa USA:s vicepresident Joe Biden att ISIS är en skapelse av USA:s allierade ”Asked about US policy in Syria, Biden touched on the dirty secret of the current US-led war against the Islamic State in Iraq and Syria. ISIS (or ISIL as the Obama administration terms it) is essentially the creation its allies who fomented civil war in Syria against the government of President Bashar al-Assad.Referring to Turkey, Saudi Arabia and the United Arab Emirates”.
Syrien olja på elden imagesCAF9CSJ2


Kriget är ett inbördeskrig mellan syrier , sa Kebbon. Inget om alla fakta som visar att en betydande andel av rebellerna redan i tidigt skede kom från andra länder, bl.a. från av NATO sönderslagna Libyen. Och inget om det utländska engagemanget (se ovan).

Den syriska regimen är fruktansvärt brutal visar bl.a. Caesar-rapporten, sa ambassadör Kebbon. Men Caesar-rapporten som första gången dök upp inför FN:s fredsförhandlingar i början av 2013 och nu igen inför FN:s fredsförhandlingar visar inte att Syriens regering utfört de övergrepp som rapporten från kända, partiska organisationer som SOHR påstår. Varför skulle för övrigt någon regering som utför övergrepp vilja ha dessa belagda i form av noggranna fotografier. http://jinge.se/mediekritik/caesar-i-syrien-gammal-otillforlitlig-rapport-dammas-av.htm.
Uppgifterna om tortyr och övergrepp av USA är bättre belagdahttp://jinge.se/mediekritik/usa-varldsledande-ocksa-i-tortyr-ny-swedhr-rapport.htm.
Det saknas också tillförlitliga uppgifter om påståenden av bl.a. utrikesminister Wallström om att ”den syriska regimen” dödar fler civila än ISIS och om Amnestys beskyllningar. Har analyserat dessa frågor tidigare: http://jinge.se/allmant/margot-wallstrom-offer-for-propaganda-om-syrien.htm och http://jinge.se/mediekritik/amnesty-ny-partisk-och-otillforlitlig-rapport-om-syrien.htm
Naturligtvis sa ambassadör Kebbon inget om den syriska regeringens amnesti-program för rebeller som lämnar in vapen.
Den minnesgode erinrar sig USA:s desinformation om att Saddams trupper tog barn ur kuvöser i Kuwait infor första Irak-kriget och desinformation om att Irak höll på att framställa kärnvapen inför andra Irak-kriget 2003.
Syrien (och Ryssland) undviker att bekämpa ISIS Ja, så sa landets Syrienansvarige. Naturligtvis utan några fakta – hela föredraget utmärktes av frånvaro av fakta.
Syrien 151108 Befriad stat

Fakta visar att ISIS utvidgade sitt område i Syrien under det dryga år då USA uppgav sig bomba Syrien, med förvarningar i form av flygblad enligt New York Times. Fakta visar att ISIS, och andra terroristgrupper också, drivits tillbaka sedan Ryssland intervenerade i kriget i samverkan med Syriens armé, som skördat flera segrar runtom i landet.
Rysslands intervention försvårar FN:s fredsplan. Har inte ens Obama sagt – men väl svenske ambassadör Niklas Kebbon. Tvärtom har ju FN:s säkerhetsråd ställt sig bakom en fredsplan sedan Ryssland aktivt gick med i kriget mot terrorismen.

Assad måste bort. Vid olika tillfällen i föredraget menade Kebbon att detta var av största vikt. Inte att det var det syriska folket som skulle bestämma om sin framtid.

Slutsats: Sveriges Syrienansvarige ambassadör Niklas Kebbon förmedlar alltså grovt felaktiga och obestyrkta uppgifter i viktiga avseenden. Han ställer inte upp på FN:s fredsplan eller dess stadga gällande sanktioner. FN-planen utsäger att det är det syriska folket som ska bestämma sin framtid – i demokratisk ordning. Han skadar Sveriges anseende i många länder, dock inte hos neocons i USA. Och detta motverkar kampen mot terrorismen. Jag föreslår att han ersätts och att utrikesministern och statsministern skaffar sig kompetenta och demokratiskt korrekt inriktade medarbetare i denna fråga.
Syrienbroschyr framsida augusti 2013

Ryska plan i Syrien

AssadInterview2

Jag har lyssnat av en del av detta mycket informativa Youtubeinlägg, viktigt och informativt för den som vill veta mer om svensk Syrienpolitik. Kom ihåg mitt eget blogginlägg ”Ambassadör Niklas Kebbon skadar Sveriges Syrien- & utrikespolitik?” om ”UD-gubben”, som råkar vara ambassadör Niklas Kebbon, ansvarig på UD under Margot Wallström för svensk utrikespolitik.

FLYGBLADET
För en rättvis fred i Syrien!


Det brutala kriget i Syrien har dödat hundratusentals människor, skadat än fler och miljontals har tvingats fly. Den största segern mot terrorismen i världen hittills är befrielsen av östra Aleppo från terroristorganisationer som al-Nusra, som får vapen och stöd från USA & Co enligt säkra källor. Dessa extremistiska kvinnoförtryckande tvillingar till ISIS är mot demokrati, religionsfrihet, vanlig skolgång – i motsats till Syriens regering. Som i alla krig drabbas civila hårt – i Syrien också genom Västs illegala, hårda, långvariga sanktioner enligt FN. En omfattande propagandakrigföring domineras av USA med oftast obevisade anklagelser mot Syrien och Ryssland. Vapenvilan banar vägen för fred och i hela Syrien om terrorister/rebeller besegras eller ger upp och får amnesti. Flyktingströmmarna minskar. Framtiden måste få avgöras av det syriska folket i fria val med full respekt för nationell självständighet.

Är Sveriges Syrienpolitik förenlig med demokrati och folkrätt?


• Statsminister Löfven fördömer Syriens och Rysslands legala kamp mot kvinnoförtryckande terrorismen (Raoul Wallenbergs torg 16/10) bl.a.
• Utrikesminister Wallström har grundlöst påstått att Syriens regering bombat sin befolkning, dödat 7 gånger fler än IS, använt kemiska vapen, samt att Assad ej kan vara kvar (12/10 2015), mot FN-beslut.
• Den svenska regeringen säljer vapen till Saudiarabien som finansierar terroristgrupper i Syrien (enligt vicepresident Biden m.fl.), vapen som också används i det brutala angreppet mot Jemen – snarast

en antifeministisk utrikespolitik, och i USA-elitens och vapenindustrins intressen.

Basfakta:


1. Kriget är en sedan länge planerad intervention av USA via ombud, enligt bl.a. Pentagon. De flesta rebeller är utlänningar. I första demonstrationen mot orättvisor våren 2011 dödade beväpnade grupper poliser.
2. USA och allierade har från början stött rebeller ekonomiskt och med vapen – ett brott mot FN-stadgan och folkrätten.
3. ”Kravet” från USA & Co, även Sverige, att ”Assad måste bort” är odemokratiskt. FN-förhandlingar beslöt att syrierna ska avgöra detta.
4. De ”moderata rebellerna” är en USA & Co fabricerad grupp som aldrig haft något större stöd i Syrien, som sedan länge samarbetar med terroristgrupper och som USA inte kunnat skilja ut från terroristgrupper.
5. Bombningar av USA m.fl. utan stöd från Syrien är ett brott mot folkrätt och FN-stadgan, i motsats till Rysslands regeringsgodkända närvaro.
6. Syriens och Rysslands krig mot al-Nusra och ISIS stöds av FN och folkrätt. Vapenvilan exkluderar dessa grupper.
7. De hårda sanktionerna mot Syrien är olagliga, liksom oljeköpen inom EU från ISIS.
8. Kritiken mot Syriens regering för omfattande tortyr, tunnbombningar av civila och avsiktligt bombande av sjukhus har mycket litet stöd av fakta.
9. Enligt opinionsundersökningar av bl.a. bolag i Väst är Assads sekulära och alltmer demokratiska styre populärt
10. Enligt president Obama, vicepresident Biden och USA-generaler är USA:s politik en viktig orsak till framväxt av IS & andra terroristgrupper.
11. Syriens & Rysslands insats har avgörande betydelse i kamp mot terrorismen i världen och motverkar flyktingströmmar till Europa.

Vad bör göras?


Bekämpa terrorismen i legalt samarbete med Syriens regering.
Stöd FN:s fredsplan och låt Syriens befolkning fritt välja sin framtid.
Upphäv sanktionerna mot Syrien, som starkt bidragit till svält och elände
Fördöm stödet till terroristorganisationer och sanktionerna av USA och allierade, vilket är en huvudorsak till kriget, svälten och till massflykten.

Några artiklar om Syrien.
Barnen i Aleppo dansar och ler
Tio feta lögner om Syrien
Påven uttrycker sin djupa solidaritet med Syrien och dess folk
Besvikna terrorist-stödjarna USA & Co desinformerar om Syrien
USA:s färska och äldre stöd till terroristerna i Syrien
Kongressledamot i USA: Vi finansierar terroristgrupper i Syrien
EU villigt betala Assad om terrorister får styra del av Syrien
Varför kapitulerar inte rebellerna?
Svenskt bistånd till Syrien och ISIS-vännen Turkiet
Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien
http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm
De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
Lögner om Syrien
Aftonbladet desinformerar om Syrien
Vem startade kriget i Syrien?
USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , , ,
,, , , , , , , FN-stadgan

  1 comment for “Sveriges Syrienpolitik: Stöd till terrorism, fördömande av terroristbekämpare!?

Comments are closed.