Svensk försvarspolitik – Att vifta med svansen för stora Husse


Ulf Karlström som har skrivit detta gästblogginlägg är fil dr, miljöexpert (Macoma Miljöutredningar) och skriver facklitteratur. Han var tidigare med i styrelsen för ”Folkrörelsen Nej till EU”. och en tid ordförande i de förenade FNL-grupperna (DFFG), Sveriges kanske främsta antiimperialistiska organisation efter Andra Världskriget. Han har publicerat många viktiga inlägg här i flera ämnen.

Artikeln.
Den överväldigande majoriteten av svenska riksdagspartier driver en ansvarslös försvars- och säkerhetspolitik. Förra året i maj röstade en stor riksdagsmajoritet för att Sverige skulle skriva på det s k Värdlandsavtalet med NATO. (S) har genom försvarsminister Hultqvist utvecklat en rent monoman pro-NATO-politik genom att å ena sida närma sig NATO så nära man bara kan, utan att söka om medlemsskap, och å andra sidan sluta diverse bilaterala avtal om försvarssamarbete med i stort sett bara NATO-länder. Den borgerliga Alliansen vill fullborda bröllopet mellan Sverige och NATO genom att växla ringar (läs: bli medlem), men skillnaden gentemot (s) är i praktiken liten. Regeringen lyckades med mutor och skrämsel förmå kommunen i Slite på Gotland att vägra ett ryskt bolag att lägga upp rör till gasledningen North Stream II, medan USA och NATO bjöds in att öva på Gotland. Och mitt i detta apspel låtsas försvarsministern att Sverige är ”Alliansfritt”.
Hultqvist och Matthis 170516Försvarsministrarna Hultqvist och Mattis
Den svenska regeringen ställdes inför ett dilemma när Sverige i FN:s Generalförsamling röstade för en konvention som förbjuder kärnvapen. Och förslaget till konvention gick igenom. Skall då Sverige gå vidare och ratificera FN-konventionen, eller ej? Sprickan, om man nu kan kalla den så, var t o m manifest inom regeringen med utrikesministern på ena sidan och försvarsministern på andra sidan. Frågan om undertecknandet löstes tillfälligt genom att begrava ställningstagandet i en utredning, vilken påpassligt skall vara klar en månad efter riksdagsvalet nästa år.

USA och alla andra NATO-länder röstade mot konventionen i Generalförsamlingen. Senare har dessa aktörer öppet hotat sina samarbetspartners, t ex Sverige, att om man ratificerar förbudskonventionen, får man inte ”vara med och leka längre”. Varningen tog skruv, och Peter Hultqvist befarade att man skulle ta ”snuttefilten” från honom; därav dimridåer och utredningen.

Under vecka 45 möttes NATO:s Norra grupp i Helsingfors, och självfallet var den amerikanske försvarsministern James Mattis där. Den svenske ”kollegan” Peter Hultqvist var även inbjuden. I Helsingfors ville Hultqvist inte svara på frågor om den amerikanska kritiken mot regeringens krav på en kärnvapenfri värld (SvD 10/11). Däremot hade regeringen, inför Helsingforsmötet, med stöd av (m) rest förslaget att köpa in det amerikanska robotsystemet Patriot, för cirka 30 miljarder kr. Det var ett medvetet utspel, för att blidka Husse
Patriot
NATO-mötet fortsatte sedan i Bryssel, med diskussion om Natos krig i Afghanistan och den USA-ledda koalitionen mot IS. SvD:s reporter på plats i Bryssel ställde en fråga till James Mattis om hur han ser på S-MP-regeringens avsikt att skriva under FN-avtalet i New York:
Jag tror att ni alla vet vad som står i mitt brev, mitt hemliga brev, svarade Mattis självsäkert (SvD 10/11).

I det nämnda brevet anges att Nato inte kommer att förnya Sveriges särskilda ställning som nära partnerland till alliansen inom ramen för det så kallade Enhanced oportunity programme (EOP) om regeringen fullföljer ratificeringen av FN-konventionen. Brevet skickades i slutet av augusti. Sveriges EOP-status med NATO gick ut i oktober, och än så länge utan att ha förnyats av NATO. Det är logiskt då kärnvapen ingår som ett fundament i NATO:s statuter; se Karlström & Romelsjö (2013) USA som världspolis, om NATO-doktrinen från toppmötet i Lissabon 2012.
Skriften 13-247x350
SD har vinglat hit och dit i NATO-frågan. De vände på ett par dagar när och röstade för Värdlansavtalet med NATO förra året. Visserligen har grupper inom SD uttryckt stöd för en mer NATO-neutral linje och nyligt besökte två av deras rikdagsmän Syrien, men det är oklart vad det står för. I en debattartikel i SvD (10/11) skriver fem SD-riksdagsledamöter att Sverige inte skall köpa Patriot från USA, bara ”för att gå USA till mötes”. Och vidare: ”de vill ställa sig in hos makthavarna i Washington som de gjort Sverige beroende av” . Det var faktiskt ord och inga visor!

I artikeln, som ger ett tekniskt initierat intryck, angrips regerings & (m):s linje för att Patriotsystemet är gammalt, dyrt och svårt att uppdatera; nästan som att slänga pengarna i sjön. I stället förordar de fem SD-arna ”luftvärnssystemet Aster till armén och luftvärnsrobotsystemet Camm-ER från samma leverantör till flottan. Svenska sensorsystem är billigare att integrera med Asters eldenheter. Aster är också ett modernt system med utvecklingspotential och svensk industri kan delta i utvecklingen. Aster är billigare, men lika bra och vissa experter anser det vara bättre än Patriot”.

Jag är den förste att erkänna att jag inte kan bedöma de tekniska uppgifterna. Det är väl dock inte för djärvt att anta att SD-are har kontaktat svensk vapenindustri, vilken servat dem med lämplig information. Om denna är korrekt eller inte kan jag, som sagt, inte avgöra. Dock är uppslaget intressant, och triggar onekligen funderingar om SD:s vägval framöver.
Försvaret främst
Vi ser hos extremhögern, t ex tidskriften Nya Tider, en anti-amerikansk hållning, eller anti-imperialistisk, om man så vill. Och vi har all anledning att välkomna all kritik mot USA-imperialismen – dagens stora hot mot världsfred, oavsett varifrån kritiken kommer. Hur långt sådan kritik bär, blir en senare fråga att värdera.

Några artiklar om NATO och försvaret på denna blogg 2016-2017.


Tysk bok: CIA och Nato dödade Olof Palme
Sverige, ubåtsjakter och NATO-propaganda
SWEDHR fördömer deltagande av svensk militär i NATO:s drönardödande operationer
Litet uppgifter om Zapad 17 och Nato-övningar skadar väl inte
Ryssland och Nato – Stockholms fredsseminarium 3 september
Nato-länder har exporterat vapen till terroristerna i Syrien. Vilka umgås Hultqvist & Co med?
Hur är det militära styrkeförhållandet mellan NATO och Ryssland?
Nato:s nya, mer aggressiva kärnvapenpolicy
Värdlandsavtalet ger faktiskt NATO möjlighet att placera kärnvapen i Sverige
USA ska undersöka EU- och NATO-kritiska partier i Europa – hybridkrigföring i kubik.
NATO-utredningen presenteras idag- Sverige, NATO och säkerheten
DN:s ohållbara argument för NATO-medlemskap
Majoritet i Sverige mot Värdlandsavtalet med NATO
NATO:s övergrepp mot Serbien och andra
NATO stiger i land på svenska Utö
Regeringen JO-anmäls för NATO-samarbete och handelsavtal
Sveriges enögda rekrytering ska lära propaganda av NATO
SD böjde sig för NATO-lobbyn
NATO:s stora krigsövning i Polen mot Ryssland
NATO:s Breedlove konspirerade mot Obama, ljög samt påverkade Sverige
Bombkriget mot Serbien och skapandet av USA:s klientstat Kosovo
Gorbatjov:NATO ökar risken för världskrig – kan vi hejda det

Läs nya Nej till Nato tidningen! Kom till Stockholms fredsseminarium!

Värdlandsavtalet ger faktiskt NATO möjlighet att placera kärnvapen i Sverige
USA ska undersöka EU- och NATO-kritiska partier i Europa – hybridkrigföring i kubik.
NATO-utredningen presenteras idag- Sverige, NATO och säkerheten
DN:s ohållbara argument för NATO-medlemskap
Putin om det kalla kriget och NATO
NATO stiger i land på svenska Utö

i Andra om: , ,, , , , , , ,, , , , ,

intressant.se intressant.se Värdlandsavtal, , , , , fred , ,


2 svar till “Svensk försvarspolitik – Att vifta med svansen för stora Husse”

 1. Om vi verkligen vill bekämpa USA-imperialismen så är det inte genom att kroka arm med dom bruna! Det var en representant för Fib/k som skrev så här på en annan blogg:

  ”Däremot har Fib/k enligt min åsikt hamnat längst utanför den stora folkliga antirasistiska rörelsen. Senast manifesterades den i Göteborg med över 10 000 deltagare i en demonstration mot en nazistmarsch, i slutet av september. Vi borde varit med och profilerat oss mer som en antifascistisk rörelse, det kräver en tid som vår.”

  Jag håller fullständigt med. Det år kontraproduktivt att flirta med fascismen om vi ska bekämpa USA-imperialismen. Det är bland vänstern – radikala medlemmar i vänsterpartiet som står på vår sida mot USA-imperialismen (och inte på vänsterpartiets ledningen sida) men som absolut inte vill förknippas med fascismen! Även Flamman skriver om USA-imperialismen. Vi borde ha haft mer stöd i fredsfrågan om denna maoistvänster inte hade valt att stå på de rasistiska grupperna.
  Vad är det du vill??? Vill du skada hela vårt arbete med fredsfrågan och kampen mot USA-imperialismen genom att gå i säng med fascister???? Är det så här som ni – och Kina – har arbetat så är det emot Lenins alla principer? Det är absolut inte socialism. Inte konstigt Sovjetunionen bröt med Kina.

  Om SKP inte hade funnits hade jag definitivt inte blivit en maoist! Jag hade sökt mig till andra partier. Om det bara hade funnits två partier ute på vänsterkanten – maoisterna och trotskijsterna – så hade jag valt trotskijsterna! De trotskijster jag känner till – nämligen PBP/AAA på Irland – är mycket antirasister och har stort stöd i det irländska samhället.

  SD är en vindflöjel – det syns i alla frågor som de har tagit ställning till. Ja, förutom invandringen.