Läs nya Nej till Nato tidningen! Kom till Stockholms fredsseminarium!


Nato Nej till NATO tidningen - bild 1Bild från Nej till NATO tidningen

Just nu är tidningen under tryckning. Den kan köpas på Stockholms fredsseminarium 2-3/9 och beställas via föreningen Nej till Nato.Nej till Nato Facebook och Nej till Nato, lämpligen via e-mail red@nejtillnato.se.

Den kostar bara 25 kronor

Innehåll


3 Ett stort steg åt helt fel håll Jake Kayzer
4 Krigsövningen aurora 17 i Göteborg
bidrar till det försämrade säkerhetsläget Karin Utas Carlsson
6 Risk för desinformation om militärövning Aurora Jan Öberg
7 Sex händelser som belyser Natos natur Christer Lundgren
8 Partnerskap för fred Staffan Ekbom
9 Kärnvapen Barbro Midbjer
10 Värdlandsavtalet Eva Jonson
11 Majoritet av den svenska opinionen
är mot Värdlandsavtal med NATO! Marian Mikus
12 Sverige militariseras Ingela Mårtensson
14 Löper Jens Stoltenberg och hans generaler amok? Franz Smidek
16 Lilian Mikaelsson från Udtja skogssameby Barbro Midbjer
18 Provplats Vidsel – NEAT Jan Englund
19 Samövningar i Norrbotten med Nato Jan Englund
20 USA:s militärbaser utanför sina gränser
22 Samarbete för fred över gränserna Kerstin Tuomala
23 Esrange i Kiruna Barbro Midbjer
/ Några röster från Norrland Barbro Midbjer
24 Rädda Vättern! Ulf Nilsson / Baltorpsövning Barbro Midbjer
25 Militariseringen av Gotland Eva Jonson
26 Arktis- en arena för framtida konflikter Bertil Bartholdson
27 Bård Wormdals böcker Spionbasen och Satellittkrigen om
radarinstallationer på Svalbard och Vardö Eva Jonson Barbro Midbjer
28 Pentagonkonsulter ledde svenska försvaret till skroten Mikael Nyberg
31 Sverige och USA/NATO Lars O. Nilsson
/ Diana Johnstones bok Drottningen av kaos Christer Lundgren
32 NATO förbereder för krig i Europa Agneta Norberg
34 KALENDARIUM
36 KONTAKTLISTA
37 Rapport från riksstyrelsen Staffan Ekbom
38 Kom med i vår namninsamling! Bli medlem i Nej till Nato!
39 UPPROP! Säg NEJ till NATO!

Jag återger två artiklar.

Försvarsmaktsövning AURORA 17. Ett stort steg åt helt fel håll.

Av Jack Kazyer.

Sverige kommer i september 2017 genomföra den största militära övning som hållits i landet på över 20 år. Ett antal NATO-länder kommer att delta i övningen och en del övningsmoment är en direkt följd av det värdlandsavtal som Sverige ingått med NATO. Övningen kommer att synas och höras och allmänheten i berörda områden kommer inte kunna undgå att märka
av den. Deltagande länder utöver Sverige är Finland, Norge, Frankrike, Danmark, Estland och USA så som det är planerat i dagsläget.

USA för med sig ett mekaniserat skyttekompani med Abramsstridsvagnar och M2 Bradley stridsfordon. Ett luftvärnsförband, med Patriot-system. Ett luftburetkompani. Fyra attackhelikoptrar, modell AH64 Apache. Diverse örlogsfartyg och marinflyg.
Att Sverige genomför en sådan omfattande övning i Sverige tillsammans med flera NATO-länder skickar signaler. De signalerna kommer med all rätt uppfattas som hotfulla av Ryssland. Sveriges agerande genom att genomföra övningen på det sätt som den är utformad kommer inte stabilisera situationen i området utan istället öka spänningar.

Vill man skapa stabilitet och långvarig fred gör man det genom diplomati och regelbunden dialog. Inte genom
att skramla med vapen. De argument som förs fram av NATO-anhängare angående ryska hot mot Sverige måste
granskas i detalj och demonteras. De baseras nämligen på lögner, modifierade halvsanningar och mycket skickligt
genomdriven propagandaverksamhet.

Först då kan man för en bred allmänhet presentera det faktum att värdlandsavtalet med NATO undantagslöst försätter Sverige i en situation där hotbilden mot landets säkerhet ökar och där risken för att bidra till en väpnad konflikt i svenskt närområde är högst aktuellt.
Så som Aurora 17 utformats utgör den övningen en av många förändringar inom svensk försvarsverksamhet som skickar helt fel signaler. Man vill normalisera en militarisering där det svenska folket skall se inslag av utländsk krigsmakt på svenskt territorium som normalt.

Man får inte låta det ske. Skulle det bli ”normalt” med NATO-symboler, amerikanska vapensystem och soldater i Sverige så är det snart också ”normalt” med parader och ceremonier tillägnade stupade svenska soldater som återvänder hem från något land långt bort i en kista insvept i svenska flaggan. Då är det för sent att inse att det i längden inte är så roligt att leka krig, med den stora elefanten på andra sidan Atlanten, som det var under några veckor i september 2017 då allt bara var på skoj.
Låt inte propagandisterna, opinionsmakarna, krigshökarna, vapenindustrin, giriga och korrupta politiker,
partiska journalister och andra som vill förvandla Sverige till en möjlig plattform för militär aggression ostört sälja
sin produkt till allmänheten. Uppvakta ansvariga politiker. Skicka mail, ring, besök deras arbetsplats. Ifrågasätt
artiklar och reportage i media som försöker framställa en verklighet baserad på propaganda. Ge dig in i debatten
där det är möjligt. Informera vänner och bekanta om vart Sverige är på väg. Sprid information till allmänheten på
alla sätt som är möjligt.
Anslut dig till motståndet mot krigsövningar som Aurora 17, emot eskalering av en redan spänd situation
i svenskt närområde, emot värdlandsavtalet med NATO som Sverige måste säga upp och emot vapenskrammel som i värsta fall mynnar ut i krig. Det finns fortfarande tid till att dra i nödbromsen och vända på utvecklingen.
Men den börjar rinna ut. •
TEXT: Jake Kayzer

Sex händelser som belyser Natos natur. av Christer Lundgren
Atlantpakten Nato (North Atlantic Treaty Organization) bildades som en försvarsallians mot Sovjetunionens påstådda planer på expansion i Europa. Pakten är USA:s instrument för militär kontroll över Västeuropa men har sedan 1999 fått en ny roll.

1 BILDANDET
Nato bildades 1949 av USA och Kanada samt tio europeiska stater. Koreakriget 1950-53 ledde till att medlemsstaternas krigsmakter svetsades samman under USA:s ledning och att Turkiet och Grekland anslöts. Natos förste generalsekreterare,
Lord Ismay, definierade organisationens uppgift som ”att hålla ryssarna ute, amerikanerna inne och tyskarna nere”, det vill säga att hindra avspänning med Sovjetunionen och säkra USA:s herravälde över Västeuropa.
2 KÄRNVAPEN
I december 1954 beslutade Natos ledare att atomvapen skulle sättas in redan i inledningsskedet av ett krig med Sovjetunionen. Denna doktrin är fortfarande grunden i Natos strategi.
Trots Icke-spridningsavtalet 1968 utplacerade USA kärnvapen i Västeuropa och drog in Natoländerna i sin kärnvapenplanering (nuclear sharing). Från december 1979 utplacerades kryssningsmissiler och Pershing II-robotar
och andra kärnvapen i Tyskland och andra länder.

3 TYSKLAND
Västtyskland införlivades i Nato 9 maj 1955. Främsta anledningen var att utan tyska soldater hade Nato inte tillräckliga
markstyrkor för ett eventuellt krig med Sovjetunionen.
General Adolf Heusinger, som tidigare varit Adolf Hitlers arméstabschef, blev chef för västtyska Bundeswehr 1957-1961 och därefter Natos stabschef 1961-64. En omedelbar konsekvens var att Warszawapakten bildades 14 maj 1955.

4 JUGOSLAVIEN
Warszawapakten upplöstes 1991. Då inleddes styckandet av Jugoslavien. Natos flyg- och flottstyrkor spelade en nyckelroll i kriget i Bosnien och i vapenembargot och de ekonomiska sanktionerna mot Federala republiken Jugoslavien.
1999 återstod republikerna Serbien och Montenegro i Federala republiken Jugoslavien. Då inledde Nato 78 dagars bombning av Jugoslavien för att med stöd av terroriströrelsen UÇK (på engelska benämnd KLA) rycka loss den autonoma regionen
Kosovo från Serbien. USA hotade med bombmattor över Belgrad. Sedan byggde USA en jättelik militärbas, Cape Bondsteel, på tidigare alliansfritt område.
Demonstranter i Belgrad gav akronymen Nato ny innebörd: New American Terrorist Organization.

5 AFGHANISTAN OCH LIBYEN
I april 1999, medan bombningen av Jugoslavien pågick, firade Nato 50-årsjubileum och antog en ny strategisk doktrin som förvandlade organisationen från en geografiskt begränsad försvarsallians till en offensiv
krigsallians, ett instrument för världsherravälde.
Dess nya roll markerades i Afghanistan och Libyen.
Efter terroristangreppen i USA den 11 september 2001 åberopade Nato för första gången artikel 5 i Natostadgan,
om kollektivt försvar mot angrepp. Nato övertog senare befälet över ISAF-styrkorna i Afghanistan – trupper från 42 länder, däribland Sverige. I Libyen 2011 hjälpte Nato-länder (och Sverige) terrorister att störta
ledaren Muammar Gaddafi och landets regering och förvandla ett av Afrikas mest välmående länder till ett kaotiskt slagfält, en härd för terrorism och en port för flyktingströmmar till Europa.

6 ÖSTEUROPA
I Europa diskuterades på 1990-talet möjligheten till samverkan med Ryssland. USA var emot avspänning och uppmuntrade
istället antiryska stämningar. Nato utvidgades med tio nya aggressivt antiryska medlemmar – ett brott mot
löftena till Sovjetledarna i samband med Tysklands återförening. Östutvidgningen slog i taket efter att en Natovänlig pro-fascistisk kuppregim tagit makten i Ukraina. Krims invånare begärde i en folkomröstning att
få återgå till moderlandet Ryssland, vilket accepterades. Rysslands oro för att dess viktiga flottbas Sevastopol
skulle falla i USA:s eller Natos händer var därmed undanröjd.

1954 ansökte Sovjet om att få bli medlem i Nato, men svaret blev nej.
År efter fick Västtyskland dock bli medlem. En direkt konekvens blev Warszawapakten.

(Slut på artikeln)

Du kan gratis få utmärkt information om Aurora 17 och läget i världen på Stockholms fredsseminarium 2-3 september. Välkommen!

Plats: Alviks Medborgarhus, Gustavslundsvägen 168 A. Kan nås med tunnelbana till Alvik, tar 13 minuter från T-centralen med Gröna linjen.

Programmet för Stockholms fredsseminarium

Lördag 2 september 14:00–18:00, i Nockebysalen 2 trappor.

14:00-14:40 Maj Britt Theorin – Norden som fredsaktör
14:40-15:40 Jan Öberg – Fredsarbete 1989 – 2029
15:40-16:00 paus
16:00-16:40 Pål Steigan – Nato och det förändrade världsläget efter 1990. (Nato og endringene i verdenssituasjonen etter 1990.)
16:40-17:20 Pelle Sunvisson – Åland 17 – en fredsövning
17:20-18:00 Diskussion

Moderator: Eva Myrdal
RyssKrig-768954

Söndag 3 september 10:00-13:00 i Brommasalen 2 trappor.

10:00-10:30 Jan Myrdal – Folken tumlar inte ut i krig; de knuffas ut
10:30-11:00 Ola Tunander – Ubåtshotet – Den djupa staten på grunt vatten
11:00-11:30 Stefan Lindgren – Ryssland och Nato

11:30-11:45 Paus
11:45-12:15 Tine Spang-Olsen – Danmark i NATO – Danmark ud af NATO
12:15-12:45 Henrik Hjelle – Norge och Natos krig, arbetet mot Nato
12:45-13:00 Staffan Ekbom– Varför mobilisera mot Aurora 17

Moderator: Agnes Käll

Aurora 17 Stefan LindgrenBild i artikel av Stefan Lindgren

Arrangör: Folket i Bild/Kulturfront-Stockholmsavdelningen
Vi tar tacksamt emot bidrag/stöd till vårt plusgirokonto 51653-4.
Skriv Fredsseminarium vid betalningen.

Information om tidningen och föreningen Folket i Bild/Kulturfront.
* Folket i Bild/Kulturfront är en av de få tidningarna som inte tar emot mot presstöd. Tidningen lever på prenumeranter (knappt 2000), lösnummerförsäljning och ideellt arbete. Dock finns sedan ett par år en särskild fond för att kunna avlöna skribenter av inrikes reportage. Det vill inte vara någon”vänstertidning”, och vill nå ut brett.
* En startprenumeration på 4 nummer kostar bara 100 kr!!! (Postgiro 704588-3). Lösnummerpris är 49 kr.
* Tidningen har kommit ut sedan 1972 och ägs av föreningen med samma namn.
* § 1 i stadgarna säger ”Föreningens uppgift är att agera till försvar för yttrande- och tryckfrihet, främja en folkets kultur och stödja de antiimperialistiska krafterna.”
* ”Tidningen tar inte partipolitisk ställning. Kring parollerna kan människor ur olika partier och grupper enas. Varje medarbetare redovisar sina egna åsikter och tidningen bör inte innehålla osignerade artiklar.”
* En utmärkt hemsida med flera artiklar varje vecka och ofta intressant debatt.
* Tidningen finns sedan 1972 med denna plattform, men replierar på en tidigare tidning med samma namn.

Några artiklar om NATO på denna blogg 2016-2017.Värdlandsavtalet ger faktiskt NATO möjlighet att placera kärnvapen i Sverige
USA ska undersöka EU- och NATO-kritiska partier i Europa – hybridkrigföring i kubik.
NATO-utredningen presenteras idag- Sverige, NATO och säkerheten
DN:s ohållbara argument för NATO-medlemskap
Stellan Skarsgård NATO-motståndare – rapport från mötet
Putin om det kalla kriget och NATO
Majoritet i Sverige mot Värdlandsavtalet med NATO
NATO:s övergrepp mot Serbien och andra
NATO stiger i land på svenska Utö
Regeringen JO-anmäls för NATO-samarbete och handelsavtal
Sveriges enögda rekrytering ska lära propaganda av NATO
SD böjde sig för NATO-lobbyn
NATO:s stora krigsövning i Polen mot Ryssland
NATO:s Breedlove konspirerade mot Obama, ljög samt påverkade Sverige
Bombkriget mot Serbien och skapandet av USA:s klientstat Kosovo
Gorbatjov:NATO ökar risken för världskrig – kan vi hejda det

intressant.se intressant.se Värdlandsavtal, , , , , fred , , ,


9 svar till “Läs nya Nej till Nato tidningen! Kom till Stockholms fredsseminarium!”

 1. Nu verkar regeringen inte ens vara emot kärnvapen från Nato/USA längre! Vårt land förfaller snabbt, läs detta:

  ”Flera svenska medier går nu med DN i spetsen till attack mot regeringens planer på att underteckna en FN-konvention som bland annat skulle förbjuda att kärnvapenkrig bedrivs från svensk mark. Skälet är att USA inte har godkänt att svenska politiker ställer sig bakom konventionen.”

  http://www.friatider.se/dn-oroas-av-f-rbud-mot-k-rnvapen-p-svensk-mark-hotar-nato-samarbetet

 2. Punkt 24 här ovan antar jag rör militärens skjutningar i Vättern.
  Under sommaren har det varit krisrubriker vad det gäller skjunkande grundvattennivåer. Vi har dock goda resurser när det gäller ytvatten som därför bör ytterligare tas till vara. Därför är det skrämmande att militären får fortsätta att ha övningar över Vättern och förgifta med sina skjutningar rakt ut i en utmärkt dricksvatten. Dessutom ska man tydligen få utökande kvoter för att skita ner med sitt krigsmateriel.
  Våra myndigheter är totalt värdelösa. Varför ska folk på sin fritid behöva slita med ett problem som politiker och tjänstemän borde ha löst för länge sedan?
  För övrigt; finns det någon värre miljöförstöring än krig?

 3. Nato-general ställer krav på Sverige
  USA:s Natoambassadör Douglas Lute kräver i en skriftlig framställan till Sverige 28 november 2016 att Sverige måste upphöra att kräva förbud för kärnvapen.
  Ett sådant krav är enligt Lute ”oförenligt med Sveriges önskan att fördjupa sitt samarbete med Nato”.
  Saken är solklar. USA och Nato betraktar Sverige som en blivande medlem. Den dagen Sverige begår den katastrofala dumheten att ansluta sig till Nato måste nämligen alliansen – enligt sina stadgar – ha rätt att placera kärnvapen på svenskt territorium.
  Om Sverige skriver på FN-konventionen om förbud mot kärnvapen, som antogs av 122 stater den 7 juli i år kan enligt USA-generalen Lute Sverige inte fortsätta sitt Nato-samarbete – som outtalat syftar till medlemskap.
  http://www.nyhetsbanken.se/2017/08/nato-general-staller-krav-pa-sverige.html#more