Med de lägsta lönerna i Europa flyr ukrainarna landet för att söka arbete


Den här artikel har nyligen publicerats hos ”Aktivister för fred”, där mycket stor kunskap finns om bl.a. Ukraina.
Med de lägsta lönerna i Europa flyr ukrainarna landet för att söka arbete

Artikeln.
”Ibland har vi inget att äta.”
En kvinna som arbetar i en klädesfabrik i Ukraina, hösten 2017.

Över tiden är en kontinuerlig process av deindustrialisering tydlig i Ukraina. Med deindustralisering kommer ökad arbetslöshet och med arbetslöshet kommer minskade skatteintäker för staten. Parallellt pågår migration från Ukraina vilket ytterligare minskar skatteunderlaget i landet. Samtidigt är Ukraina och flera andra östeuropeiska länder med sina löga löner ett paradis för västerländska företag även om ukrainarna inte kan leva på den lön som de får för utfört arbete.

Under 1990-talet genomfördes en deindustrialisering av Ukraina. Det var en direkt följd av att stora delar av marknaden för ukrainska varor kollapsade. En viss återhämtning skedde fram till 2007, men sedan kom den globala finanskrisen och under första halvan av 2009 sjunk t.ex. klädessektorn med 38%.

Över tiden är en kontinuerlig process av deindustrialisering tydlig i Ukraina. Detta beror inte minst på att de östra delarna av landet som alltid varit de mest industrialiserade regionerna bedrev en hög nivå av handel med Ryssland och sedan februari 2014 har detta förvärrats. Ukrainska politiker och tjänstemän har med aktivt stöd från EU och andra västliga parter steg för steg monterat ner denna – för landet – viktiga inkomstkälla.
Poroshenko och Obama. images4YUZEIHV
Ukrainarna migrerar för arbete utomlands

Aktivister för fred skrev nyligen om att ukrainare under flera år i rad lett statistiken över uppehållstillstånd i Europa. Ukrainarna åker utanför landet i hopp om att finna arbete och försörjning.

Enligt ukrainsk undersökningar är majoriteten av de ukrainska gästarbetarna män, över 40 procent är 33-44 år, och flest gästarbetare kommer från de västra delarna av landet. Polen tar emot många – riktigt många – och flera arbetar under fruktansvärda förhållanden. Mörkertalet för ukrainska gästarbetare i Polen är stort och de polska myndigheterna hittar hela tiden ukrainska gästarbetare som arbetar olagligt i landet.

Ukraina har de lägsta lönerna i Europa och det går inte leva på en ukrainsk lön

Ukrainarna åker utomlands för att finna arbete och försörjning. Statistik och undersökningar från Ukraina visar hur illa läget är med lönerna i landet. Ukraina har till och med längre såväl netto- som bruttolön än tvåan Moldavien, d.v.s. ett land ofta benämns som Europas fattigaste land.

En genomsnittlig lön i Ukraina ligger på UAH 5 918 per månad vilket motsvarar 1 857 SEK i aktuell växelkurs.

I Ukraina tillämpas minimilön. December 2017 låg minimilönen på UAH 3 200 per månad (1 004 SEK) eller UAH 19.18 per timme (5.70 SEK per timme).
Ukraina protester 171210Protester mot Poroshenko och Sakasvili i Kiev 10/12
Den lagstadgade minimilönen i Ukraina är lägre än motsvarande officiella fattigdomslinje och existensminimum. Visserligen har minimilönen höjts under de senaste åren, men det motsvarar inte på långa vägar de kraftiga prisökningar som sedan februari 2014 har skett för gas, vatten, o.s.v samt mat.
Den lagstadgade minimilönen gäller bara på pappret och fackföreningar förtrycks

I Ukraina är det vanligt att anställda jobbar mot orealistiska kvoter och de tvingas till övertidsarbete.

Det är vanligt att det endast är på pappret som anställda tjänar den lagstadgade minimilönen. I praktiken tillämpas tvingat övertidsarbete för att ens komma upp i den nivån. En undersökning visar att en tredjedel (33%) av ukrainska arbetare inom klädes- och skoindustrin i Ukraina nådde upp till minimilönen endast efter övertidsarbete, d.v.s. de nådde inte minimilönnivån inom reguljär arbetstid om 40 timmar per vecka.

Ledarstilen i Ukrainska företag är repressiv, de anställda är dåligt representerade och det är vanligt förekommande med förtryck mot fackförbunden.

Konsekvenserna för de ukrainska arbetarna är brutala.

Statistik som visar att Ukraina har lägst nettolön i Europa.

Nedan följer några bilder som visar löneläget för Ukraina i Europa. Varken Folkrepublikerna Donetsk och Lugansk eller den autonoma republiken Krim ingår i statistiken. Beräkningarna baseras på officiella siffror. Eftersom svartarbete förekommer i Ukraina är de verkliga siffrorna och de ukrainska arbetarnas villkor okända.

Ryssland kommer först på plats 11 och där är nettolönen två och en halv gånger så hög jämfört med i Ukraina. Först på plats 16 kommer Polen och där är lönen nästan fyra gånger högre jämfört med i Ukraina. Båda länderna är stora mottagare av gästarbetare från Ukraina.

Ukraina nettoloneuropaNettolöner i Europa

Källor

Aktivister för fred: Vad krigar man för i Ukraina?, 26 november 2017.
CleanClothes: Country Profile Ukraine 2017, November 2017.
Minimum wage org: Minimun wage Ukraine, Läst 11 december 2017.
Texty org ua: В Україні найнижчі зарплати в Європі (ІНФОГРАФІКА), 7 december 2017.

Kommentar, från Tord Björk.
Konflikter drivs fram av materiella förhållanden. Ukraina har på egen väg gått från att vara rikare än Vitryssland till att bli det med lägst löner i hela Europa medräknat länder i Euoasiatiska unionen som Kazakhstan och Armenien. EUs poltik är att tvinga länder att välja handel västerut eller österut vilket försämrat läget för Ukraina ekonomisk och skapat till synes oöverstiglig konflikter mellan industrialiserade delar i öst förbundna med ryska ekonomi och västra och centrala Ukraina.

Då EU inte tycks vilja diskutera en lösning varken när det gäller att ställa krav på att alla parter visar att de vill leva upp till Minskavtalet och Ukraina rustar upp för att likt Kroatien 1995 med en Operation Storm återta Östra Ukraina sjunker ekonomin mot botten med storföretag i väst som Westinghouse fabrik i Västerås kan tjäna stora pengar på att tränga ut ryska bolag från kärnbränsle och andra marknader. Det är inte av välvilja Swedbank agerar i Lettland eller Ukraina.

Några andra artiklar om Ukraina här.
Vad hände vid Maidan, och vad skrev media?
Vilka utförde dödsskjutningarna på Maidan?
Om fascismen i Ukraina och på andra håll
Sverige stödjer till Ukrainas regering som stödjer nazister
Ukraina ”ersätter” anti-nazistiska och antiimperialistiska statyer med pro-nazistiska
Dags att erkänna statskuppen i Kiev efter tre år!
* Ukraina på väg att lösas upp? 20/3
* Tysklands utrikesminister: Nej till upprustning, jag till Minsk 2 15/3
* Stöd Minsk 2 12/3
* Donbass separerar från Ukraina 7/3.
* Ukraina kränker systematiskt mänskliga rättigheter
* Ukrainakrisen: Från Nulandkakor till kallt krig. Del 1
* Ukrainakrisen: Från Nulandkakor till kallt krig. Del 2
* Avslag från Granskningsnämnden
* Dödsskjutningarna på Maidan: USA-stödd ”false flag” enligt vetenskaplig rapport
* Protestera mot svenska regeringens uttalande 21/2 1015 om Ukraina
* Väntad kalabalik i konkursfärdiga, korrumperade statskupps-Ukraina
* Gallup visar att 8 % är nöjda med regeringen i Ukraina medan 80 % är nöjda med Putin i Ryssland
* USA-ikonerna Kissinger och Brzezinski kritiserar USA:s Ukrainapolitik
* Nynazist ny talman i Ukrainas parlament
* Regissören Oliver Stone: Statskuppen i Kiev påminner om andra CIA-kupper
* Lästips för Stefan Löfvén och Margot Wallström – imperialismens kreatur

i , , , , , ,, , , , ,


6 svar till “Med de lägsta lönerna i Europa flyr ukrainarna landet för att söka arbete”

  1. Det ekonomiska och sociala sammanbrottet i i Ukraina talas det skamligt nog inte om i svenska etablissemangsmedia.

    En annan källa är Natalia Vitrenko som trots den hotfulla situationen i Ukraina för oppositionen, kämpar där som ledare för sitt parti Ukrainas Progressiva socialistparti. Hon är dr. i ekonomi och är en mycket viktig auktoritet med sina kunskaper om ekonomin där. Hennes tal på Schillerinstitutets konferens i Tyskland ger ytterligare detaljer om den hårresande situationen där. Se videon och utskriften av talet här: http://newparadigm.schillerinstitute.com/media/chinas-initiative-view-ukraine/

    • Ett starkt och modigt inlägg. Hmm, detta bör ju vara S syster- eller broderparti som ståndpunkten kommer ifrån. Kan någon med kontakter fråga Löfven & kompani varför de inte lyssnar på sitt systerparti, utan istället på John McCain, George Soros och andra krigstokiga. Och apropå Ukraina borde Angela Merkel sändas iväg till Haag för att svara för sina handlingar, tillsammans med Barack Obama.

  2. Det finns mellan 1 till 3 miljoner ukrainare i Polen. Bland de finns många från neonazi orgs. Den polska regeringen gör inget trots ökad terrorrisk. Undfallenheten är påtaglig men Polen är bara en slavstat som lyder minsta vink från Busen. det har bildats flera nationalistiska organisationer som ställer krav på återlämnande av flera polska kommuner i östra Polen till Ukraina.

  3. Vova, varifrån har du 3 miljoner siffran ifrån? Polen och Ukraina har en lång gemensam historia så inte märkligt att den ekonomiska situation gör att man söker sig till Poland. Enligt den här artikeln fick en halv miljon Ukrainare permanent uppehållstillstånd i Polen och man räknar med att det kan finnas en miljon.