Donbass separerar från Ukraina?


Detta är en mig förkortad och översatt artikel av den kände kommentatorn ”The Saker” av ryskt ursprung. Han ser början till en uppdelning av Ukraina. Jag har svårt att själv bedöma detta, men så mycket är klart att en ökad splittring av okänd och svårbedömd omfattning är på gång, och att Minsk 2 är ett misslyckande. Jag anser att artikeln är viktig och intressant och publicerar den för läsning och eventuella kommentarer. Den betydligt längre artikeln finns
här

Den inflammerade situationen illustreras nu av att ”Ukraina anser att Ryssland stödjer terrorism i den konflikt som har pågått sedan 2014, och har stämt Ryssland i Internationella domstolen (ICJ) i Haag” DN Det framgår inte av artikeln vilka som är de terrorister som Ryssland uppges stödja. Det är väl känt att nazistorienterade grupper, som Azov-brigaden (se bild längre ned) sedan länge strider på den ukrainska regeringens sida, och att regeringen i praktiken rehabiliterar nazister. Vilket DN inte nämner.

Artikeln.
Stora förändringar sker i det politiska landskapet i Ukraina.
Förra veckan, efter införandet av en total blockad mot Donbass av Kiev förklarade Ryssland att landet nu ska erkänna de officiella dokument som avges av DNR:s och LNR:s myndigheter. I vecka har Novorussians myndigheter nationaliserat alla viktiga fabriker i Donbass. Vidare har de förklarat att eftersom de ukrainska myndigheterna inte är villiga att köpa deras kol och antracit så kommer detta att exporteras till Ryssland. Novorussia har också förklarat att från och med nu kommer bara den ryska rubeln att cirkulera i Donetsk och Lugansk folkrepubliker.
Donbass
Några termer (Wikipedia): DNR=Donetsk folkrepublik och LNR=Luhansk folkrepublik. Federala staten Nya Ryssland skapades 24 maj 2014 med de nyligen bildade Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Lugansk som medlemmar. Östra och södra Ukraina benämndes redan på 1800-talet ofta benämndes som Nya Ryssland.

Regeringen i Kiev har också tagit ett mycket viktigt steg då den den ukrainska premiärministern har förklarat att de irreguljära styrkor som för närvarande genomdriver blockaden bör ses som officiella gränsvakter (vilka har förklarat att deras viktigaste gränskontrollstationen skall kallas ”näktergal” (Nachtigall) för att hedra Nachtigall bataljonen av nazistiska Abwehr).
Ukraina azov-brigaden-wolfsangelAzovbrigaden

För att sammanfatta.

Kiev-regeringen stänger helt den inofficiella gränsen mot Novorussia
Ryssland erkänner Novorussians dokument
DNR och LNR nationaliserar hela den ukrainska industrin i Donbass
”Ukronazis” förklarar att kontaktlinjen till Donbass nu kan betraktas som gräns
Novorussians förklarar att den ryska rubel är det enda lagliga valutan i Novorussia
Novorussians kommer nu exportera hela sin produktion av kol / antracit till Ryssland
Fabrikerna i Novorussia kommer inte längre att betala skatt till Kiev

Det ser ut som om DNR och LNR kapar sina sista band till Ukraina och att Kiev tycks gå med på detta.

I själva verket är det mer komplicerat. Det pågår ett dolt krig mellan den ukrainska oligarkerna Rinat Akhmetov, Igor Kolomoiskii och president Poroshensko och det finns ett mera öppet krig mellan nazistorineterad opposition och Poroshenko. En annan fråga är om Novorussia ska sälja sin produktion av kol och antracit antingen till Ryssland (som Ryssland egentligen inte behöver) eller via Ryssland (och eventuellt dölja dess verkliga ursprung). Denna situation väcker också frågan om vad de ryska bankerna kommer att kunna och vilja att göra för att hjälpa Novorussia.

Detta kan innebära att Kiev har gett upp planerna på att återerövra Novorussia och att en upplösning av Ukraina har börjat.


Blockaden av Donbass beslutades av en ganska liten grupp nationalistiska ledare som aldrig bett om eller fått tillstånd för sina handlingar från regeringen i Kiev, som inte heller godkänt detta. Men Kiev-regeringen sände aldrig någon säkerhetsstyrka för att försöka återta kontrollen över situationen. Det finns tiotusentals soldater och poliser utplacerade i omedelbar närhet av dessa frivilliga åtminstone delvis nazistorienterade enheter, men ingen har försökt att återupprätta ”lag och ordning” av något slag.
Ganska snart kommer sannolikt andra regioner att följa efter, särskilt i söder (Odessa, Nikolaev, Mariupol) som skulle kunna vara rika och välmående.
lofven-poroshenko
Detta väcker hela frågan om framtiden för Poroshenko och här kan mana spekulera. Det som har hållit honom vid makten så länge är egentligen stödet från USA och EU, men med de kriser som omger Trumps administration och den politiska osäkerheten i Europa gör läget osäkert och svårt att bedöma. Minsk-avtalet är lika långt ifrån att genomföras som någonsin. Washington och dess allierade fortsätter att skylla på Ryssland för det. Detta kommer att fortsätta tills Ukraina imploderar.”

En liknande beskrivning av situationen finns i en artikel på Sputnik News, som dock inte diskuterar så långtgående konsekvenser Sputnik News
Jag kan tänka mig att USA laddar upp för kraftfull kritik mot Ryssland för vad som skett, med ekon i EU och i dmeoinerande media.

Några andra artiklar om Ukraina här.
* Ukraina kränker systematiskt mänskliga rättigheter
* Ukrainakrisen: Från Nulandkakor till kallt krig. Del 1
* Ukrainakrisen: Från Nulandkakor till kallt krig. Del 2
* Avslag från Granskningsnämnden
* Dödsskjutningarna på Maidan: USA-stödd ”false flag” enligt vetenskaplig rapport
* Protestera mot svenska regeringens uttalande 21/2 1015 om Ukraina
* Väntad kalabalik i konkursfärdiga, korrumperade statskupps-Ukraina
* Gallup visar att 8 % är nöjda med regeringen i Ukraina medan 80 % är nöjda med Putin i Ryssland
* USA-ikonerna Kissinger och Brzezinski kritiserar USA:s Ukrainapolitik
* Nynazist ny talman i Ukrainas parlament
* Regissören Oliver Stone: Statskuppen i Kiev påminner om andra CIA-kupper
* Lästips för Stefan Löfvén och Margot Wallström – imperialismens kreatur
i , , , , , , , , , , ,


27 svar till “Donbass separerar från Ukraina?”

 1. En uppdelning i ett ryskorienterat och ett västorienterat Ukraina är trolig, och förutspåddes av Samuel Huntington i ”Civilisationernas krig” för flera decennier sen. Liksom den redan genomförda uppdelningen av Tjeckoslovakien i Tjeckien och Slovakien.

 2. I Östeuropa har bolsjevikernas gränsdragningar återställts i enlighet med västs önskemål och folkviljan i de områden som inlemmades i Sovjetunionen. Den ryska befolkningen i Ukraina däremot, hålls fortfarande som gisslan inom (bakom) de gränser som upprättades av Lenin, Stalin och Chrusjtjov. Borde inte även dessa människor, som inledningsvis fångades i administrativa enheter i först Sovjetunionen, därefter Ukraina och nu på senare tid i USA:s och EU:s maktspel på bortaplan, själva får bestämma var de hör hemma. Underkänn bolsjevikernas gränsdragningar i Ukraina enligt modell från Baltstaternas frigörelse, liksom resten av det stora och numera insomnade fredsprojektet Sovjetunionen. Bland andra stora fredsprojekt kan nämnas Jugoslavien och ett EU som nu knakar betänkligt i fogarna. Och visst hade Marine le Pen rätt när hon hävdade att den som accepterar våldet och kuppen i Kiev får sluta att uppföra sig som tvååringar och respektera folkviljan på Krim.

  • Det talas mycket om ”folkvilja” och att ”folkviljan” skall respekteras men det gäller konstigt nog bara den folkviljan som gynnar Ryssland och missgynnar USA. I Jugoslavien var ”folkviljan” bland Kroater, Slovenier, Bosnier, Makedoner och Kosovoalbaner otvetydigt att de ville lämna den Jugoslaviska federationen men konstigt nog skulle inte denna folkvilja respekteras utan dessa folk/länder skulle tvingas kvar i den Jugoslaviska federationen under Serbisk överhöghet. Samma sak gäller kurderna i Irak, Syrien och Iran. Folkviljan bland kurderna är också otvetydig att de önskar sin egen nation men även denna folkvilja skall av någon konstig anledning inte respekteras och kurderna skall mot sin egen vilja tvingas vara en del av till exempel Syrien. Samma sak gäller Hong Kong och Tibet där folket hade önskat självständighet från Kina eller många stater i Kakasus där det finns stort stöd i självständighet från Ryssland.

   • Till Christian
    Du har rätt i att ord som ”folkviljan” är ett väldigt luddigt begrepp och används ofta vårdslöst. Men när du skriver att folkviljan antingen gynnar USA eller Ryssland förstår jag inte vad du menar. Vad har USA eller Ryssland för den delen med Jugoslavien eller Tibet att göra? Det är sällan det finns tydliga etniska grupper som avgränsas av klara gränser. I Jugoslavien så avskilde sig Slovenien relativt fredligt därför att en stor del av befolkningen betraktade sig som Slovener med ett gemensamt språk och kultur. Men i övriga Jugoslavien, speciellt i Krajina , som tillhörde Kroatien bodde det 1991 ca 60% serber. De flesta av dem fördrevs från sina hem under kriget. Så här är det i många av de länder du nämner. Folkviljan är alltså inte så lätt att tolka och den nya staten Bosnien har ärvt samma etniska problem som ledde till upplösningen av Jugoslavien, så det finns risk för nya inbördeskrig. Har alla folk rätt till en egen stat och hur definierar man ett folk eller etnisk grupp? Skillnaden mellan Serber , Kroater och Bosnier är knappast genetisk eller ens språklig utan historisk. Kroatien tillhörde det Habsburgska väldet och var katoliker medan serberna var grekisk ortodoxa och skrev med det kyrilliska alfabetet. Bosnierna är samma folk som tidigt konverterat till Islam under den osmanska tiden. Om alla grupper som vill bilda en egen stat så blir det ganska orimligt till slut. Ska de olika ursprungsbefolkningarna i USA får rätt att bilda egna stater. Den största gruppen Navajoindianerna har ett reservat som är ungefär lika stort som Svealand och en befolkning på runt 200000. Där är gränserna redan klara men problemet att mitt i reservatet finns ett annat reservat nämligen Hopi folkets land. Här i Sverige har vi samerna som fått ett helt landskap uppkallat efter sig, Lappland. De har dessutom stora landområden även i våra grannländer, finska Lappin lääni och norska Finnmark fylke. Det har funnit röster om att bilda en ny stat, seriöst eller ej, Sapmi.
    Frågan om avskiljning är inte så lätt men när det gäller Ukraina så har befolkningen på Krim genom en folkomröstning sagt sitt. Om den var hederlig eller inte vet jag inte men den frågan kan naturligtvis lösas med en ny omröstning under FNs överinseende.

   • Väldigt felaktig beskrivning av vad som skett i f.d. Jugoslavien.
    Jugoslavien är ett enormt stort exempel på västvärldens hycklande (Sverige representeras för det mesta av Carl Bildt).
    Uppdelning av Jugoslavien skedde emot konstitutionen. EU skulle erbjuda neutral medling men drev i stället ett eget agenda där alla som ville separeras fick allt möjligt stöd inklusive militärt.
    Man förklarade att konstgjorda gränser som godtyckligt drogs under och efter andra världskriget av ”kommunister” där ”president” Tito var kroat och drev gränsdragningen på serbernas bekostnad. Serberna-statsbärande nation som offrat överlägset mest för befrielse i både första och andra världskriget. Dessutom var en stor del av serber för monarki vilket är hot mot ”presidenten”.
    Hur som helst skulle dessa gränser erkännas som nya statsgränser och därmed trots att det inte var konstitutionsenligt fick 1/3 del av Serber (Serber skulle egentligen ha varit i majoritet åtminstone i Bosnien och inte så mycket under 50% i Kroatien om det inte begick folkmord under I och II världskriget samt enorma krigsförluster) finna sig i att leva under fientligt inställt majoritet.
    Sedan gällde inte denna princip när det tillämpades i Serbien för Kosovo skulle plötsligt får bryta sig ur Serbien. Till slut fick inte heller Serber ens i den norra enklaven av Kosovo bryta sig ur där de var majoritet för nu skulle man respektera Kosovos ”gränser” (denna enklav tilldelades Kosovo på ganska likt sätt som man gjort med Krim och Ukraina).
    Så i stället för att respektera författningen där enbart konstitutiva folkgrupper hade självbestämmande rätt upp till självständighet fattade man beslut om att det är den administrativa uppdelningen som gäller i stället.
    Sedan bröt man den principen i Serbiens fall för att bryta igen principen i Kosovos fall.
    I samtliga fall är den enda principen följande: Det som är till serbernas nackdel är den rätta principen.
    Så albaner som redan har en egen stat skulle aldrig enligt internationell rätt få separeras för då ha samtliga folkgrupper i multinationella stater kräva samma rätt.
    Serberna motsatte sig aldrig självbestämmande rätten enligt den gällande konstitutionen vilket man visat i fallet med Makedonien och Slovenien där gränserna stämde väldigt väl överens med folkgruppernas utbredning där de hade en stor majoritet (trots att makedonier aldrig hade någon egen stat eller var/kände sig som en separat folkgrupp före Jugoslaviens existens).
    Kroater och muslimer skulle få rätt till självbestämmelse/separation bara om serberna också fick det i de områdena där serberna var i majoritet alternativt ägde majoritet av marken (anledningen att man inte hade majoritet folkmässigt låg för det mesta i de beskrivna folkmorden samt att muslimer under Ottomanska riket för oftast herrefolket och bodde tätare i städerna medan icke rätta troende fick leva på landsbygden).
    Ingen skulle tvingas kvar men man skulle inte få ensidigt fatta beslut och uttrycka sin egen ”folkvilja” på serbernas bekostnad.
    Från början låtsades EU/EC vara med på noterna och stödde förhandlingarna men under Tysklands och Vatikanstatens påtryckningar beslutade man att avbryta förhandlingarna samt man förklarade att de kommer erkänna de interna gränsdragningarna som internationella i fall men genomförde folkomröstningen inom republikerna där majoritet var för självständighet.
    i Bosnien genomförde serber sin egen folkomröstning där de röstade fram att serbernas delar (det första självstyrande området med namnet Srpska Republika Bosna i Hercegovina vilket till slut blev Republika Srpska) skulle bli kvar i samma stat som resten av serberna. För serbernas del fick muslimer och kroater bli självständiga men utan serber och de serbiska områden (serber ägde ca. 70% av den privatägdamarken).
    Osv. osv.

    • Det är intressanta fenomen det där med folkomflyttningar, religioner och segregering. Jag önskar mig siar-förmåga så att jag kommer kunna se vad som kommer ske med de segregerade förorterna i Sverige i framtiden.

     På något vis känner jag på mig att monopolkapitalismens globalisering och folkomflyttningar inte direkt kommer gynna arbetarklassen.

    • Du missar helt poängen Hemko. Poängen är att en klar majoritet av de boende i Slovenien önskade självständighet från Jugoslavien. På samma sätt var det i Kroatien, Bosnien, Makedonien och Kosovo

     • Jag missar ingenting utan berättar hur saker och ting faktiskt är.
      Enligt ditt resonemang kan man säga att majoritet i Jugoslavien inte önskade självständighet.
      Man kan alltid godtyckligt sätta upp avgränsningarna och utifrån dessa hävda att man har rätt.
      Inom/mellan staterna skall dessa avgränsningar regleras utifrån gällande författning(ar) eller enligt en ny överenskommelse om nya principer eller vad det kommer att kallas.

      • Nej Hemko där har du fel. En majoritet av befolkningen i Slovenien ville ha en självständig slovensk nation. Även en klar majoritet i Kroatien ville ha en självständig kroatisk nation hellre än att fortsätta vara del av den Jugoslaviska federationen. Samma sak var det i Bosnien, Makedonien och Kosovo.

       • Behöver jag rita åt dig för att du skall förstå grundläggande logik?
        Du väljer godtyckliga administrativa uppdelningar (anpassar verkligheten för att passa in i din argumentation) men samtidigt väljer också att hävda nationernas rätt till självständighet.

        Som jag förklarat oavsett vilken princip du väljer är du ute och cyklar:
        1. Om du väljer administrativa uppdelningar fanns enbart en internationellt erkänd gränsdragning = Jugoslaviens gränser. Så majoritet av befolkningen i Jugoslavien ville inte ha en uppdelning.
        2. Väljer du nationerna så ville inte serber att deras folk skulle splittras
        3. Väljer du konstitutionell princip hade enbart konstitutiva nationer rätt till självbestämmelse (för att citera delen ur Jugoslaviens författning där det stod ”rätt till självbestämmelse upp till full separation”)
        Albaner hade inte rätt till självbestämmelse utifrån någon princip:
        a) Territoriell – Kosovo är en del av Serbien och även om man väljer Badenters kommissionens principer fick enbart republikernas gränser gälla (det var den principen som skulle gälla så länge inte Serbien åberopade den)
        b) Konstitutionella nationer (nationsbärande folkgrupper) – albaner var aldrig sådana
        c) Internationell rätt till självbestämmande/separation – minoriteter som redan har ett ”moderland” har aldrig rätt till självbestämmelse annars skulle kaos och oändliga krig råda

        Man kan inte ha kakan och äta upp den.z

   • Är det inte så att importerade ”politiker” tagit makten med våld och hotat att bomba den rysktalande befolkningen och förbjuda det ryska språket. Andra insatser som att stänga av vattenförsörjning för miljontals människor på Krim och äventyra Europas energiförsörjning genom att dribbla med transitledningarna för gas ökar väl knappast förtroendet för den olagliga juntan i Kiev? Jag tycker nog att ordet folkvilja uttrycker just folkviljan i östra Ukrainas konfliktområden.
    Man får försöka skilja på den folkvilja som under årtionden skapats och underhållits av de 1 procent som äger MSM här i väst och som nu, precis som hela EU, försöker hålla näsan över den stank som den sortens folkvilja sprider över världen. EU bör välkomna Ryssland i gemenskapen och låta Trump på egen hand klara av hoten mot USA. Det enda synliga hotet just nu är illegala invandrare från Mexiko. Men i god sionistisk anda ska en mur nu byggas på gränsen.

  • om imf fortsätter att trycka ner befolkningen i ukraina blir nästa region odessa att bryta sej loss, problemet är att många intressenter står på rad eftersom det finns stora oljereserver i havet utanför odessa,

 3. Kartan är missvisande. DNR och LNR omfattar
  inte alls hela Donetsk respektive Lugansk
  oblast. Mariupol, t ex, ligger i Donetsk
  oblast men på regeringssidan.

  Man kan också notera att skribenten återupplivat
  begreppet Novorussia, men inte alls in den
  omfattning som Putin avsåg i april 2014:

  https://www.youtube.com/watch?v=C1_eF6_EMwM

  Ivan Katchanovski har en vetenskaplig artikel,
  ”The separatist war in Donbass: A violent
  break-up of Ukraine?”, European Politics and
  Society vol. 17, 473-489 (2016) kommit fram till att
  ”..the break-up of Ukraine is unlikely to
  extend to its other parts [apart from Crimea
  and Donbass]”.

  Ukrainas nära förestående sammanbrott har förutsagts
  i ett par år nu på olika bloggar och FB-sidor.

  Jag åt middag med en tillfällig besökare från
  östra Ukraina för någon månad sedan i Stockholm.
  Han är född och uppväxt i Lugansk, men bodde
  nu på regeringssidan. Han berättade att en av
  de stora industrierna i Lugansk nu var nedmonterad
  och skickad till Ryssland.

  • Jag förmodar att the Saker menar ett större område med Donbass, men anser att kartan borde ha varit exakt. Jag har svårt att bedöma sannolikheten för den beskrivna utvecklingen, men tendensen till ökad separation synes förstärkt av beskrivna förhållanden. Under vilka förhållanden och på vilka villkor skedde flyttningen av industrin till Rysslandkan man undra.

   • Det är ju en självklarhet att Putin tog hem sina industrier i Ukraina, många industrier i Ukraina arbetade inom tillverkning och forskning inom flyg och rymdteknologi och var helt rysk-ägda. Tiotusentals ukrainare arbetade i ryska företag i Ukraina och tiotusentals ukrainare arbetade i Ryssland. Statskassan i Ukraina förlorade miljarders dollar när USA och IMF tog över Ukraina, miljarders dollar gick förlorat när Ukraina stängde gränsen för dom som arbetade i Ryssland.

  • Kartan är rätt men den representerar inte den faktiska kontrollen av de olika militära grupperingarna.
   Donbass omfattar republikerna Lugansk och Donetsk men DNR och LNR kontrollerar enbart ca. hälften.
   Däremot erkänner varken LNR eller DNR dagens frontlinje som den rätta gränsen.
   Det som saknas i artikeln ovan är bl.a. att LNR och DNR beslutat att införa olika typer av ekonomisk stöd för vissa utsatta gruppen från områdena som inte kontrolleras av LNR och DNR bl.a. för krigsveteraner från det fosterländska befrielsekriget (II världskriget).
   Representanter för LNR och DNR har hela tiden hävdat att deras mål i förhandlingarna med Ukraina var att fredligt integrera resten av Donbass.
   OBS! Man har genomfört en folkomröstning i hela Donbass där man röstade fram en självständighet från Ukraina. Detta skedde rätt så tidigt under 2014.

  • Det vore intressant att höra vilken stor industri som nedmonterats och flyttats till Ryssland för jag har till och från noga följt nyheterna från Donbass och har aldrig hört talas om något liknande.
   LNR är både militärt och ekonomiskt svagare än DNR samt har förhållandevis mycket svårare drabbats av kriget.
   Svåra strider har förts på djupet under längre perioder där Ukrainska styrkor bl.a. nästan helt inringat staden Lugansk som under en väldigt lång period urskiljningslöst beskjutits med raketer och tung artilleri. Där pratar vi om hela stadsdelar som exempelvis beskjutits med Grad MLRS.
   Ukrainska styrkor har haft stora pansarstyrkor (den starkaste och modernaste stridsvagnsgruppen under hela kriget) direkt söder om staden på flygplatsen sam regelbundet gjorde räder åt olika inriktningar för att till slut bryta sig ur från sin egen omringning (med svåra förluster).
   Så även den industri som fanns före kriget blev svår skadad på grund av striderna.
   Vad Ervin skriver stämmer inte riktigt för att områdena som kontrolleras av LNR och DNR har förhållandevis lite industri där de stora industricentra är Mariupol och området kring Serverdonetsk samt Avdeevka (förstad till Donetsk).
   De största industrierna ligger inte i Donbass utan i det som kallas för Novorossiya från Harkiv i norr samt nästan hela vägen längs floden Dnepr från Kiev i norr till Kerson vid Svarta havet. Floden Dnepr nämns ofta som den ”naturliga” gränsen för Novorossiya (förutom i söder som skulle sträcka sig utanför för att omfatta Odessa) i ett framtida scenario för Ukrainas sönderfall.

   Hur som helst vill jag upprepa min fråga om vilken industri det handlar om. En sådan händelse borde ha varit rätt så omskriven åtminstone i den ukrainska media samt lätt att söka fram nyheterna om.

 4. Ervin får naturligtvis stå för sina uppgifter själv,
  men jag kan redovisa vad jag hört och läst om
  industrier i DNR och LNR som flyttats till Ryssland.
  (Jag läser Hewko på kyrilliska, är det korrekt?)

  Första gången jag hörde om det var för drygt två
  år sedan i samtal med olika ukrainare när jag
  besökte Kiev. Uppgifterna kom från tre oberoende
  håll från personer jag bedömde ha mycket goda
  insikter i vad som hände i Ukraina. Redovisades
  här:
  http://www.lindelof.nu/rysslands-pa-vag-att-tappa-greppet-om-ukraina/

  Nästa gång var i Minsk (Vitryssland) i maj 2016.
  Jag ordnade med vitryska kolleger en högt specialiserad
  acceleratorkonferens med internationellt deltagande.
  Vi hade deltagande av en av de högsta vetenskapliga
  företrädarna i östra Ukraina (Charkov var Sovjetunionens
  tredje vetenskapliga stad efter Moskva och Leningrad).
  Han berättade också om nedmonterade industrier, utan
  att vara specifik.
  (All vetenskaplig verksamhet i LNR och DNR har f ö sedan
  länge flyttats till regeringssidan.)

  Peter Johnsson tar i sin bok ”Ukraina i historien-
  från äldsta tid till 2015” upp saken på sid. 420.
  Jag anmälde boken här:
  http://www.lindelof.nu/ukraina-i-historien-fran-aldsta-tid-till-2015/

  Slutligen samtalet med mannen född och uppväxt i Lugansk.
  Jag vill minnas att industrin han nämnde var
  ”Stakhanov Railcar Plant”.

  Kan någon förklara varför Facebook-sidan Anti-Euromaidan
  Sweden i stort sett upphört fungera som diskussionsforum?

 5. Naturligtvis står jag för vad jag skriver. Detta med flyttade industrier är som vanligt varken svart eller vitt, utan grått, först när Carl Bildt och USA lade beslag på Ukraina fanns (finns) det ett antal oligarker som vädrade morgonluft, konstaterade att allt möjligt värdefullt var på rea i Ukraina. I Ryssland finns det även där miljardärer som ägde fabriker i Ukraina. En ukrainsk oligark hyrde in och bildade nazistbataljonen Azov för att kunna styra och lägga beslag på industrier, vilket inte uppskattades av Ryssland. Dessa industrier är mestadels privata industrier. De ryska statliga industrierna inom forskning och tillverkning inom rymd och flyg är inte med här. Kan en gammal 76 åring som är novis inom data klara detta så kan säker dataessen klara det lätt som en plätt eller? http://www.censor.net.ua/blogs/1619/spisok_vyvezennyh_zavodov_v_rossiyu

 6. När de ryska lastbilarna med ”hjälp” till Ukraina åkte tillbaka till Ryssland var viktiga delar av ukrainsk raketindustri ilastad för transport österut.

  Källa? Svensk insatt i nutida försvarspolitik och internationella affärer. Anonym naturligtvis.

 7. Man kan notera att allt inte monterats ner, vissa delar har förstörts. Sovjetunionen och dess ryska grund var och är absolut globalt ledande inom viss militär forskning och produktion, bla metallurgi. Det man inte får med sig kanske ingen annan ska ha heller?

  • Västs intriger leder inget vart. Donbass kommer att levereras i en silver fat, precis som Krim. Sedan så Odessa! Skål till det!!!

   Var det 5 miljarder dollar som Victoria ”Fuck EU” Nuland spenderade på att haffa Ukraina i NATO? Snacka om pengar i sjön. PorNoshenko! (det betyder helvetet, på ukrainska). Smaka på mången Ryssland-hatare.