Stöd Minsk 2 – som Europaparlamentet desinformerar om!


Detta är ett upprop Petition för stöd åt Minsk 2
från ”Aktivister för fred”. Aktivister för fred
Målgruppen: Grupperna i Europaparlamentet och alla människor som vill fred
Ukraina Internat Affairs 170309
Mål: Hindra Europaparlamentet från att använda desinformation och attackera Minsk II-överenskommelsen.

En stor majoritet av ledamöterna i Europaparlamentet har använt sin ställning för att sprida desinformation och attackera avtalet Minsk II. Det är av yttersta vikt för att åstadkomma fred att olika aktörer inte förneka fakta på marken i försök att falskeligen beskylla motståndare för handlingar som begåtts av den sida i konflikten som EU stöder. Det är också av stor vikt att prioritera diplomatiska ansträngningar för att få ett slut på konflikten och mänskligt lidande. Avtalet Minsk II stöds av FN:s säkerhetsråd, dvs. på högsta möjliga internationell nivå. Attacker mot avtalet Minsk II av den stora majoriteten av ledamöterna med ansvar för att ta itu med den ukrainska konflikten är oacceptabelt.
Vi kräver att de grupperna i Europaparlamentet omedelbart tar itu med den oro detta skapar för EU som ska grunda beslut på fakta och inte på desinformation, ett EU som är kap villig att säga ja till fred och stödja diplomatiska ansträngningar som godkändes av FN.
EU-frågetecken imagesCAS1TWS5

Europa behöver fred nu. Den största humanitära katastrofen i Europa som hotar hälsa och liv för miljontals människor i östra Ukraina måste lösas. Det sätt på vilket väst säger att Ryssland är den enda aktören som måste följa avtalet Minsk II skapar passivitet och långvarig mänskligt lidande. På marken har de ukrainska styrkorna och frivilliga bataljonerna ryckt fram i strid med avtalet Minsk II.

På marken har ukrainska ultranationalister sedan i januari olagligt blockerat järnvägstransporter mellan Ukraina och Donetsk och Lugansk folkrepubliker för att helt bryta ekonomierna i Donbass och Ukraina isär. Denna ekonomiska blockad är i strid med Minsk II-avtalet och ett hot mot ekonomin i både Ukraina, DPR och LPR som binds samman av handelsavtal. President Poroshenko har starkt motsatt sig den illegala blockaden men förmår inte tvinga ultranationalisterna att följa lagen.

Under en session i Europaparlamentet den 14 februari 2017 har situationen presenterats på ett felaktigt sätt av Anna Maria Corozza Bildt, Jacek Saryusz-Wolski, Rebecca Harms, Dariusz Rosati, Sandra Kalniete, och flera andra i Europaparlamentets Ukraina-delegation. De försökte uttryckligen att underminera avtalet Minsk II med hjälp av falska uppgifter om den pågående upptrappningen av konflikten för att undvika kritik mot angriparen som för närvarande är Ukraina. Ett land som ansvarar för en smygande offensiv och oförmöget eller inte är villigt att upprätthålla lag och ordning och därmed låta ultranationalister genomdriva en ekonomisk blockad mot avtalet Minsk II.
Vi uppmanar alla grupper i Europaparlamentet att kritisera desinformation under den pågående upptrappningen och ekonomisk blockaden i östra Ukraina och bristen på stöd för Minsk II-avtalet av medlemmarna i Europaparlamentets Ukraina delegation.

Vi kräver att alla aktörer, däribland Ukraina följer avtalet Minsk II.
Vi uppmanar människor i hela Europa att stödja diplomatiska ansträngningar för att lösa den ukrainska konflikten. Det är dags att säga ja till fred i Ukraina och Europa!

Några andra artiklar om Ukraina här.
* Donbass separerar från Ukraina
* Ukraina kränker systematiskt mänskliga rättigheter
* Ukrainakrisen: Från Nulandkakor till kallt krig. Del 1
* Ukrainakrisen: Från Nulandkakor till kallt krig. Del 2
* Avslag från Granskningsnämnden
* Dödsskjutningarna på Maidan: USA-stödd ”false flag” enligt vetenskaplig rapport
* Protestera mot svenska regeringens uttalande 21/2 1015 om Ukraina
* Väntad kalabalik i konkursfärdiga, korrumperade statskupps-Ukraina
* Gallup visar att 8 % är nöjda med regeringen i Ukraina medan 80 % är nöjda med Putin i Ryssland
* USA-ikonerna Kissinger och Brzezinski kritiserar USA:s Ukrainapolitik
* Nynazist ny talman i Ukrainas parlament
* Regissören Oliver Stone: Statskuppen i Kiev påminner om andra CIA-kupper
* Lästips för Stefan Löfvén och Margot Wallström – imperialismens kreatur
i , , , , , , , , , , ,


2 svar till “Stöd Minsk 2 – som Europaparlamentet desinformerar om!”