Lördagen 23/1: Hur få fred i Syrien? Jättebra seminarium i Vällingby utlovas.


Välkomna till ett seminarium med rubriken: Hur få fred i Syrien?
(https://www.facebook.com/events/926955220715403/ )

Tid: Lördagen den 23 januari kl 16.00
Plats: Siktgatan 12, Vällingby, Stockholm
Restips: Tunnelbana Gröna linjen, station Johannelund.
Eller buss 116 från Vällingby och Spånga till hållplats Siktgatan.
I panelen:
– Mathias Cederholm, historiker: ”Malström och schackspel – varför är freden så svår?”
– Erik Göthe, jurist: ”Hur få fred i Syrien?”
– Hans Öhrn, journalist: ”Stockholm-Damaskus, tur och retur – en resa i tiden.”

Arrangörer.:
Föreningen Syriensolidaritet
Stockholmsavdelningen av FiB/K
Svenska Fredskommittén
Syrien Bild seminarium 160123
Kort bakgrund.
Angreppskriget mot Syrien har nu pågått i fem år. Med sin intervention har ledande västnationer skapat den största humanitära katastrofen i världen sedan Vietnamkriget. Tvåhundrafemtio tusen människor har dött, en miljon har skadats, fyra miljoner har flytt utomlands och minst tio miljoner människor är internflyktingar inom landet. Ett femtiotal grupper understöds på olika sätt av Väst och strider inte bara mot de syriska regeringsstyrkorna utan också inbördes. De har ökat på förödelsen i landet, vilket är ett av syftena med interventionen i Syrien.

Vilken möjlighet har små oberoende stater som Syrien att överleva när ledande västmakter satsar en stor del av sin ekonomiska och militära makt för att förgöra dem?
Trots namnlöst lidande för den syriska befolkningen under fem år av krigskampanj har nationen Syrien överlevt. Hur är det möjligt? Vad är det som gör att regeringen i Damaskus och den syriska armén inte har besegrats? Hur ska de ryska ingripandet i konflikten förstås? Vad är det som tvingat de ledande västnationerna att trots allt inleda internationella samtal om en lösning av Syrienfrågan? Hur ser krigsscenariot ut och är ett slut på striderna med eldupphör möjligt? Är en politisk lösning möjlig och vad kräver en sådan?
Syrien olja på elden imagesCAF9CSJ2

Jättebra seminarium? – Hur vet du det?
De tre paneldeltagarna är mycket kunniga – det VET jag då jag hört dem tala förut. Och inte minst jämfört med det mycket ensidiga och på avgörande punkter desinformerande, osakliga seminariet på ABF-Stockholm 9/1 kan det bara bli ett jättebra seminarium. Läs gärna blogginlägget om:
-seminariet 9/1 http://jinge.se/allmant/ambassador-niklas-kebbon-skadar-sveriges-utrikespolitik.htm
-svälten i Syrien http://jinge.se/mediekritik/usas-interventionspolitik-huvudorsak-till-svalten-i-syrien.htm och http://jinge.se/mediekritik/propagandakriget-om-svalten-i-syrien.htm
-USA-soldater på marken (”boots on the ground”) i Syrien http://jinge.se/mediekritik/usa-har-boots-on-the-ground-i-syrien-och-vill-bygga-militarbas.htm

i Andra om: , , ,, , , , , , , FN-stadgan

Media gör svält till anti-syrisk propaganda Sveriges Radio CNN SvD 9/1 Pål Steigans artikel USA vägrar samarbeta mot IS Pakistan motsäger sig att Assad ska bort Pakistan med i Saudiarabiens allians Amnestys fullständiga rapport Amnestys tidigare rapport i höst Rick Sterlings rapport Rick Sterlings kritik av Amnestys tidigare rapport Eva Bartletts hela artikel Eva Bartletts blogg DN 30/10 M Wallström Syrian Observatory Barrel bombs i Syrien – med referenser Rapport om civila dödsoffer Synapze-artikeln Newsnow McCain SvD 1/10 Globalresearch 1/9 2015 Guardian 28/9 Washington Post Holland om Putins fredsplan Guardian DN 27/9 Press TV 21/9 Counterpunch 23/9 Ryssland planerar flygattacker mot ISISRyska uttalanden 24/9 Foreign Policy SR Bo-Inge Andersson 25/9 Pål Steigan 19/9
Blogginlägg 13/9 Ryssland hjälper Syrien New York Times 17/9 Opednews DN 3/9 Russia Today Christian Science Monitor 8/9 The Guardian ABC News Pål Steigan 1/9 DWN USA & Co stödjer ISIS! Intervju med general Flynn Pål Steigan 3/8 Senator Black Todayszaman Aftonbladet 28/7 EU-observer 28/7 Pål Steigan 27/7 Al-monitor Pål Steigan 29/7 Globalresearch om DIA-rapporten Zero-hedge om DIA-rapporten Om DIA-rapporten Pål Steigan 25/5 Daily Mail 26/5 DN 13/5 Pål Steigan 5/5 Clarkes CNN-intervju Newsweek 12/1 Globalresearch 19/2 om ”kriget mot IS” DN 26/2 Joe Bidens medgivande New Eastern Outlook Sveriges radio 20/11 Reuters 7/11 ABC 21/11 Sveriges Radio CNN SvD 9/1


2 svar till “Lördagen 23/1: Hur få fred i Syrien? Jättebra seminarium i Vällingby utlovas.”

  1. Det enda sättet att få fred i Mellanöstern är att sätta Israel på plats. Det vi ser är en konsekvens av Israels politik – direkt eller indirekt via sina bundsförvanter till stater som USA, Britterna, Frankrike, m.fl. Så länge denna apartheidstat som kallar sig Israel inte sätts på plats det kommer ALDRIG att vara fred i MÖ och i världen. Hela världen måste resa sig mot denna nuvarande regim.

  2. Rapport från seminariet av en kunnig deltagare:
    Kunniga föredragshållare. Restes krav att Sverige inte skall bidra till etnisk rensning, delta i krig. Vi medborgare i Sverige betalar och finansierar krigen genom vår skatt; vi får göra vår röst hörd, vi är en faktor i utformningen av utrikespolitiken. Inget krig utan finans och folk.

    Viktiga inslag i föredragen var många. Bland de om folkrätten som märks i Erik Göthes föredrag; demografin och syriska regeringens legitimitet. Falska påståenden finns om att syriska regeringen har förlorat legitimitet genom att regeringen har under 2014 endast kontroll endast över mindre än 50% av Syriens territorium ; Erik tillbakavisade dessa falska påståenden utifrån en demografisk utgift som visar att 80% av befolkningen är under det legitima syriska styret och att en del av topografin som obefolkad styrs av olagligt beväpnade grupper. Han avvisade påståendet om att det pågår inbördeskrig i Syrien, han hävdat att det är krig mellan legitim regering och ulandsstödda väpnade grupper och därmed har syriska regeringen stöd i folkrätten.