Massakern i Ghouta, Syrien – falska videoinspelningar?Vi har i ett blogginlägg igår analyserat attacken med kemiska vapen i Ghouta, Syrien. FN-rapporten säger inte vem som utfört attacken. I den står att läsa att den vid sitt besök i Ghouta såg individer som utförde sådant som kan innebära att potentiellt bevis flyttades eller möjligen manipulerades. Jag kan inte heller säga vem som utfört attacken, men tycker det är viktigt att olika uppgifter och vittnesmål kommer fram för seriös behandling. Uppgifterna i dagens blogginlägg motsäger förstås inte att en gasattack utförts. Som framgår av detta blogginlägg och de första reaktionerna i pressen, bland annat i Aftonbladet och Dagens Nyheterna, hade rebeller allt att vinna på en attack, och Syriens regering allt att förlora på den. Syrien regering hade ju bjudit in FN-observatörer för att undersöka andra påstådda attacker med kemiska vapen av rebellerna, och attacken utfördes samma dag dessa anlände. USA & Co har inte presenterat några belägg för att Syriens regering använt kemiska vapen trots allt tal om motsatsen. Kanske handlar det rentav om psykologisk krigföring och desinformation enligt USA-arméns egna manualer?

Igår publicerades också en rapport som hävdar att videoinspelningar om masskern skedde i Kalifornien före gasattacken. Den bör läsas av alla, lika kritiskt som när man läser artiklar i våra massmedia och lyssnar på uttalande av världens ledande statsmän.

Denna preliminära rapport har tagits fram under ledning av presidenten i International Support Team for Mussalaha in Syria (ISTEAM), moder Agnes Mariam de la Croix. (Bilden nedan).
Moder Agnes Mariam untitled

”Sammanfattning av en oberoende utredning av kemiska angrepp i Ghouta, Syrien enligt videoupptagning och bortförande av barn”.

”ISTEAMS är ett team av religiösa personer av olika bekännelser och av och lekmannaobservatörer från samhällen och andliga centra i och utanför Syrien, samt av journalister. Med stor risk i detta läge, har ISTEAMS självständigt undersökt attacken med kemiska vapen i Östra Ghouta 21 augusti 2013, liksom videoinspelningar som påstås dokumentera dessa händelser. Denna rapport läggs fram för Internationella institutet för fred, rättvisa och mänskliga rättigheter (www.ipj.ch) för spridning till det internationella samfundet.

Resultaten och bevisen från ISTEAMS första rapport motbevisar starkt bedömningarna av USA, Storbritannien, Saudiarabien, Turkiet och Isarel och andra som kräver intervention. Detta bygger till stor del på video-uppgifter om detta massmord som producerats av syriska rebeller och terrorister. Av denna anledning har en snabb översättning skett av ISTEAMS arbetsdokument om Ghouta-massakern och tillhörande grymheter och bortförande av barn i Latakia, Syrien. Den har tagits fram för att informera den internationella opinionen och bidra till rättvisa åt de oskyldiga offren för dessa brott. Denna preliminära rapport innehåller en namnlista på bortförda barn och kvinnor som kan ha massakrerats av de syriska rebeller vid Ghouta.

En kommitté i USA:s senat har betecknat dessa videoinspelningar i Resolution 2021 som ”tydliga och övertygande bevis”. John Kerry uttalade att ”Dessa videobilder gör en sjuk. Och enligt min uppfattning kan inte världen ignorera inhumanitetet och hemskheten i detta”. Men om de nu är förfalskade, helt eller delvis?
Huvudfynd
Videoinspelningar om attacken med kemiska vapen framställdes före attacken 21 augusti. De laddades upp på Youtube i Kalifornien, USA före de tidigaste rapporterna om attacken. Loggar om aktiviteten på Youtube och nedladdningarna av ISTEAMS medlemmar visar alltså att dessa videoinspelningar producerades före massakern.

Utdrag ur sammanfattningen.
Enligt ”Conclusions” på sid 44 i rapporten som är mer detaljerad har ISTEAMS studerat några av 13 videoinspelningar som USA:s säkerhetstjänst menar visa att den syriska regeringen har utfört attackerna. Tre av videoinspelningarna visar att man artificiellt och felaktigt använt kroppar av döda barn. Man menar att bilder på befolkningen som påstås finnas i Östra Ghouta inte är konsistent med vad hur det ser ut i ett riktigt samhälle i Syrien. Vanliga syriska familjer saknas på dessa videoinspelningar. ”Med en hemsk känsla av att ett gräsligt brott kan ha begåtts frågar vi oss ”Vilka är barnen som visas på dessa videoinspelningar”? Varifrån kommer de? Var finns deras föräldrar? Var är deras kroppar begravna”?

Vi menar att dessa bevis för mediamanupulation fordrar en internationell undersökning. Vi har nära kontakt med överlevande från den förfärliga massakern som utfördes 4/8 av Jobhat El Nosra (Min kommentar: en al-Qaida-associerad rebellgrupp som stärkts kraftigt under året i takt med ökat stöd till rebeller från USA & Co) i 11 byar i Latakiaområdet. Vi har kontaktats av föräldrar där till några av de bortförda kvinnorna och barnen. De känner igen sina släktingar som offer i dessa videoinspelningar om gasattacken i Östra Ghouta som publicerats Online. Några av familjerna har klagat hos den syriska regeringen. De måste få föra fram sin sak på internationell nivå. Det är ett brännande behov av en oberoende Internationell Kommission för att ta reda på vilka barnen är och var de finns. Om de är döda bör man utföra DNA-analys av deras kroppar. Endast då kan man få mer fakta om detta historiska exempel på mediamanipulation.

Våld och dödande av barn

I ett annat utdrag ur rapporten står att läsa ”Då några familjer med bortförda barn kontaktade oss för att informera oss om att de kände igen sina barn bland dem som presenteras i videor som offer för kemiska attacker i östra Ghouta, beslutade vi att undersöka dessa videor ordentligt. Vår första fråga gällde ödet för barnen vi såg på fotona. Dessa är alltid ensamma i händerna på vuxna män som verkar tillhöra beväpnade gäng. Vår studie visar utan tvekan att deras små kroppar manipulerades och anordnades med teatraliska arrangemang inför fotograferingen. Om de studerade fotomontagen redigerades och publicerades för att uppvisa bevis för att anklaga den syriska staten för att ha utfört de kemiska attackerna på East Ghouta innebär våra upptäckter en anklagelse mot redaktörer och aktörer för förfalskning av fakta genom en dödlig manipulation av oidentifierade barn. Därför vill vi öka medvetenheten om denna brottslig användning av barn i den politiska propagandan i Östra Ghouta om attacker med kemiska vapen. Vi presenterar denna rapport till framstående andliga ledare, statsöverhuvuden, parlamentsledamöter, humanitära aktörer och till varje person som söker sanning och rättvisa och som vill redovisning och straff för onda gärningar.”

Massakermarknadsföringsstrategin.
* Detta är ett utdrag ur den 106 sidor tjocka broschyren ”Vad händer i Syrien” som kan beställas från solidaritetssyrien@gmail.com och som endast kostar 40 kr. Den är full med referenser och källor till olika påståenden.

”I Houla skedde en massaker i maj 2012. Syriens regering förnekar att den ligger bakom dödandet av civila i Homs och Houla och andra massakrer. Den versionen får starkt stöd av den tyske journalisten och politikern Jürgen Todenhöfer som har intervjuat en av de överlevande från Houla då 108 personer, varav 48 barn dödades. ”Den som beskriver konflikten i Syrien som en ´diktator som dödar sin egen befolkning´ har inte förstått någonting”, sa Jürgen Todenhöfer efter en intervju med president Bashar al-Assad i tysk TV. Han menar att delar av den beväpnade oppositionen medvetet mördar civila och sedan via bland annat skakiga klipp på Youtube visar upp de ofta blodiga offren och ger den syriska armén skulden. Han kallar det här för ”massakermarknadsföringstrategi” och säger att det är något av de vidrigaste han sett.

En utländsk journalist, Marat Musin, som var i Houla vid händelsen berättar att hela familjer dödades då mannen var anställd av regeringen, med knivar eller sköts från nära håll. Det är tydligt att massmedia generellt okritiskt rapporterar en version som passar USA:s regering bäst. Enligt Musin var många av krigarna i Fria Syriska Armén professionella mördare. Han rapporterar att attackerna utfördes av en enhet rebeller från Rastan, där hela 700 man ingick. De fick kontroll över staden och inledde rensningsaktioner mot regeringstrogna familjer, inkluderande även barn, kvinnor och äldre. De dödade presenterades alltså sedan som offer för den syriska armén. Men invånare i Houla kände igen flera av mördarna till namnet som lokala kriminella personer som arbetade för Fria Syriska armén. Redaktören för världsnyheter på BBC Jon Williams på BBC medgav i sin blogg 7 juni att det saknades bevis för att den syriska regeringen eller närstående militär utfört massakern.

Kommentar.Man slås av den stora skillnaden i detaljrikedomen i denna undersökning och de svepande beskyllningarna utan belägg som kommer från stasmän som John Kerry, Cameron, Fabius och Obama – personer som redan brutit mot FN-stadgan och som bör prövas i domstol som misstänkta krigsförbrytare. Givetvis vore det bra med en oberoende undersökning.USA lär inte vara intresserad av detta, men den syriska regeringen och Ryssland bör vara det, och FN bör vara det. Nu ska FN skicka en undersökningskommission till Syrien igen. Här har de en viktig uppgift! En annan uppgift bör vara att genomföra den utredning som de kallades att utföra i augusti av den syriska regeringen. Den riktiga prioriteringen av utredning av gasattacken kom emellan. Är detta en ny användning av ”massakermarknadsföringsstrategin”? Eller är det en felbedömning av videoinspelningar och uppgifter från föräldrar med försvunna barn?

Obama hök untitled

Sammanfattning

1. Oberoende kommission av FN, och kanske andra, är nödvändig för utredning av videoinspelningarna och barnens öden.
2. Utomstående källor har visat att kemiska vapen finns hos rebeller och sannolikt använts av dem i maj – inte av den syriska regeringen FN-rapport).
3. Det är viktigt att genomföra den utredning som FN-observatörerna kallades att utföra av den syriska regeringen.
4. Den syriska regeringen har allt att förlora på att använda sådana vapen, särskilt i nuvarande politiska, militära läge och med tanke på opinionen och massmedia.
5. Rebeller har allt att vinna på användning av kemiska vapen. De kan få ökat militärt stöd i ett alltmer pressat läge.
6. USA & Co har allt att vinna på att hävda och på olika sätt (minns Irak, Libyen och Kosovo mm) ”visa” att Syriens regering använt sådana vapen. Då kan de mer öppet gå till angrepp, då deras satsning på ”egna” rebeller väsentligen misslyckats.
7. Rebeller, och inte minst de al-Qaidaassocierade grupperna, stärks än mer vid ett angrepp av USA & Co på Syrien.
8. USA:s återkommande anklagelser mot Syriens regering om kemiska vapen är helt i linje med avsnittet ”desinformation” i USA-arméns manualer om ”unconventional warfare”.
9. Sätt även andra länders innehav av kemiska vapen under internationell kontroll och förstörelse. USA har använt kemiska vapen i Irak under och Israel i Gaza under 2000-talet.
10. Stoppa det långvariga militära stödet av USA & Co till rebeller, vilket stärker al-Qaida


i Andra om: , , , ,,, , , , , , , al-Qadia, , , ,, , ,

ISTEAMS Ghoutarapport 16/9Time 16/9 om FN:s rapport Reuters 16/9 SvD 3/9 DN 27/8 DN 28/8 DN 2 28/8 Veterans Today 30/5DN om artikeln i Foreign Policy Moon of Alabam DN 24/8 DN 22/8 II Nyhetsbanken 22/8 Aftonbladet 22/8 DN 22/8 DN 21/8 DN:s huvudledare 22/8 Syriens regering kräver FN-utredningDN 11/7 BBC – Rebeller använder gas?Resuters – rebellerna använder gas? Oppositionsledare avgårDaily Star Homs Sveriges Radio International Syriensolidaritet France24Abna Daily StarSydöstran Björnbrum Sveriges Radio 17/6 Nyhetsbanken 17/6 Expressen 27/2 SvD gevärSvenska Freds SvT ambulanserNyhetsbanken V:s uttalande DN 7/3 Bilderblogg 5/3 SvD 7/3 Knut Lindelöfs blogg Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-LasseTipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & ÅsmanSKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 BjörnbrumYazbek DN 3/1 Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 Hogrelius tankar Erik Weimans blogg DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren Röda Malmö USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör

Reuters 5/5 War is a crime -blogg DN 5/5 Russia Today NY Times SvD 6/5 SvD 2 6/5 Aftonbladet DN 6/5


4 svar till “Massakern i Ghouta, Syrien – falska videoinspelningar?”

 1. Hela dagen har jag ansatts av upprepade mail som säger att det är klart att den syriska regeringen är ansvarig för gasattacken i Ghouta, fast jag uttryckligen menar att det är oklart vem eller vilka som använt vapnen. Jag har då fått tillnamnet ”Bagdad Bob”.
  Det verkar som den benämningen kan utsträckas. Fredsmäklaren Rysslands utrikesminister Lavrov menar att Ryssland har bevis för att rebeller var ansvariga för attacken med kemiska vapen. (http://www.neurope.eu/article/russia-says-it-has-proof-syria-rebels-used-chemicals.)

  ”Russia possesses enough evidence that the Syrian opposition used reports about chemical attacks as provocation, Foreign Minister Sergei Lavrov said on Wednesday. He added that Russia will pass the evidence, which is thought to implicate the Syrian rebels in the August 21 chemical attack, to the UN Security Council.

  ”We’ve got enough evidence that reports about use of chemical weapons reflect the fact that opposition regularly stages provocations in order to trigger intervention,” Lavrov said and added that the UN Security Council would examine those evidence along with a report submitted by UN inspectors who had investigated chemical weapons attack in Syria. ”Who has done this is going to be established,” he said.

  • Jag fick ett mail från en annan person som närmast undrade varför jag inte publicerat som kommentar de mail som nämnts ovan. Det kan jag inte göra om jag inte först frågat och fått godkänt. Det har inte skett, men jag har uppmanat personerna att utveckla sina tankegångar i en analys och skicka in det som bloggkommentar.

 2. Under sitt tal den 30 augusti kring Syrien och gasattacken visade USA:s utrikesminister John Kerry upp ett skrämmande foto av vad han påstod vara offer för gasattacken. Rader av döda kroppar insvepta i vitt. Mängder av döda. – Ett foto taget i Irak 2003! http://www.infowars.com/bombshell-kerry-caught-using-fake-photos-to-fuel-syrian-wa/ Om John Kerry ljuger så skamlöst vid detta tillfälle bör vi inte lita på några av hans uppgifter kring gasattacken. (Har svenska media alls nämnt något om det falska fotot?) – Anders redovisar ovan ISTEAMS undersökning av offren för gasattacken. Deras identitet. Gåtorna kring vilka de i verkligheten var. Arbetet har letts av Moder Agnes Mariam de la Croix. Skall även hon anses vara en ”Bagdad Bob”? http://bsnews.info/independent-investigation-syria-chemical-attack-videos-child-abductions/
  Ulla Johansson