Om fascismen i Ukraina och på andra håll


Artiklar om fascism och nazism väcker ganska stort intresse, kommentarer och ibland mycket olika bedömningar.

Tisdag kväll publicerade jag en översättning av en artikel i Der Spiegel om detta. Tyskar värvas till den högerextrema ukrainska bataljonen – Kamp mot proryska separatister Då detta skrivs har den fått sju kommentarer.

Dessutom kom en kommentar från ”Mikael”, som jag sände till den mer kunnige Tord Björk i Ukraina-bulletinen, Aktivister för fred och Jordens Vänner, och som återkom med värdefulla synpunkter.

Jag publicerar nu kommentaren från ”Mikael” och Tords Björks förklarande replik.
Poroshenko och Obama. images4YUZEIHVNazisttolerante Ukraina-presidenten Poroshenko och ex-president Obama, som stödde fascistinfluerad statskupp i Kiev 22/2 2014
Mikael.
”Vad jag har förstått så är högerextremisterna delade i konflikten.
Bland de svenska nazisterna var det numera nedlagda Svenskarnas Parti pro ukrainskt och flera av deras medlemmar har också aktivt deltagit i striderna där borta.
NMR verkar däremot stå på Donbass sida, dock har jag aldrig hört om någon därifrån som rest dit.
Skälet till deras stöd till den pro ryska sidan är främst av anti globalistiska skäl misstänker jag.

Annars strider faktiskt ryska nazister på den ukrainska sidan, vad jag hört handlar det främst om folk från grupperingen Misantropic Division. Deras stöd beror nog främst på att dom vill se ett regimskifte i Ryssland.
lofven-poroshenkoNazisttolerante Ukraina-presidenten Poroshenko och statsminister Löfven som tiger om nazismen i Ukraina och ger hundratals miljoner i skattepengar till Poroshenko
Andra ryska nationalistgrupperingar står förstås på utbrytarrepublikernas sida i konflikten.

De ukrainska frivillig battaljonerna består av en salig röra av diverse folk.
Allt från nationella ukrainare till fascister till nazister och vidare till islamister då främst från Tjetjenien.

Vanliga ukrainska grabbar är naturligtvis helt emot att att kriga mot sina landsmän i öster därav Porosjenkos behov av dräggen i frivillig-bataljonerna.”

Tord Björk som skrev till mig att ”skriv att det jag skrivit är en kommentar och att finns riklig information på nätet om man vill veta mer om högerextremism i Ukraina på olika sidor av konflikten.”

”Den gängse bilden av att all fascism är till stor del homogen och tyr sig alltmer till Ryssland är felaktig. Der Spiegels reportage visar på detta. Bland högerpopulistiska partier finns många men inte alla som attraheras av de värden som ryska regeringen säger sig stå för, mer ”traditionella värden”.

När det gäller den våldsberedda fascismen ser det annorlunda ut. När jag undersökt nationalistiska demonstrationer i Moskva så tågade 7000 i tåget för Ukrainas kamp mot Ryssland och 2000 i tåget för separatisterna. Det finns många ryska frivilliga Donetsk och Lugansk vilket framgick bl.a. av ett bra reportage i dansk TV, men de kan åka av olika sKäl. Det är bland annat den vita slaviska staten kamp mot multietniska Ryssland som är en ideologisk bakgrund. Tycks vara likartat för de tyska fascister som drar till Ukraina för att kriga mot rebellerna i Öst.

Fascister har pga av sin nationalism ibland problem med internationellt samarbete.
Men man kan peka på två huvudtendenser om jag förstått saken rätt. Det ena som knyter band med ryska fascister som kan vara tolererad av regeringen vilket också är fallet med fascister i Sverige. Det kan ses som stående förryska stormaktintressen och har band t.ex. till de som sprängde bomber mot vänsteraktivister nyligen.

Den andra grenen är de som Der Spiegel tar upp är det gäller Tyskland,. De är vanliga i Baltikum, Polen och Ukraina. Som gemensamt projekt har de det så kallade Intermarium, den typ av statsbildning som fanns från Östersjön till Svarta havet när Litauen och Polen var i union för många hundra år sedan. Dett ideal togs också upp av högerkretsar i mellankrigstiden och ledde till en hel del organisationer av olika slag.

Nu är det pånyttfött inte bara av fascister utan också som en strategi med amerikanska och europeiska borgerliga intressen som stöd.

Den homogena synen på fascism som en fråga om ganska en enhetlig rörelse som inte skiljer sig så mycket i grundtankarna förutom graden av militans och framförallt manipulerad av ryska staten är falsk. Der Spiegels reportag bidrar förhoppningsvis till att spräcka den bilden. I Ukrainakonflikten fanns på bägge sidor i de två upproren starka ultranationalistiska krafter, något som är vanligt förekommande när konflikter leder till öppna krig. Med tiden har det visat sig finnas mer av fascistiska större enheter på Ukrainska sidan som så småningom hjälpligt integrerat i nationalgardet men det råder tveksamhet i hur hög grad de är pålitliga.
Azovbataljonen har t.ex. en civil gren som genomför demonstrationer mot regeringen och förtäckta hot om våld hörs både på gatorna och från talarstolen i radan där flera av frivilligbataljonernas fascister valts in från majoritetsvalkretsar från många partier. Så även om fascisterna parlamentarisk inflytande är litet i antal delegater så är det dynamiken mellan våld på gatan och andra platser i förhållande till parlamentet som ger Ukraina en särprägel:
Ukraina nazi-nato-azovAzov i Ukraina

Allmänt menar jag att fokuseringen på fascistisk ideologi i Ukraina eller på annat håll står i vägen för att inse att det inte skett ett fascistisk maktövertagande i Ukraina utan något värre, en nyliberal alltmer militariserad nyliberalism kom till makten med hjälp av det stöd fascistiska grupper kan ge. Värre därför att det är svårare att stoppa från att influera vårt eget och andra länder.”

Skriver alltså Tord Björk.

Några andra artiklar om Ukraina här.
Sverige stödjer till Ukrainas regering som stödjer nazister
Ukraina ”ersätter” anti-nazistiska och antiimperialistiska statyer med pro-nazistiska
Dags att erkänna statskuppen i Kiev efter tre år!
* Ukraina på väg att lösas upp? 20/3
* Tysklands utrikesminister: Nej till upprustning, jag till Minsk 2 15/3
* Stöd Minsk 2 12/3
* Donbass separerar från Ukraina 7/3.
* Ukraina kränker systematiskt mänskliga rättigheter
* Ukrainakrisen: Från Nulandkakor till kallt krig. Del 1
* Ukrainakrisen: Från Nulandkakor till kallt krig. Del 2
* Avslag från Granskningsnämnden
* Dödsskjutningarna på Maidan: USA-stödd ”false flag” enligt vetenskaplig rapport
* Protestera mot svenska regeringens uttalande 21/2 1015 om Ukraina
* Väntad kalabalik i konkursfärdiga, korrumperade statskupps-Ukraina
* Gallup visar att 8 % är nöjda med regeringen i Ukraina medan 80 % är nöjda med Putin i Ryssland
* USA-ikonerna Kissinger och Brzezinski kritiserar USA:s Ukrainapolitik
* Nynazist ny talman i Ukrainas parlament
* Regissören Oliver Stone: Statskuppen i Kiev påminner om andra CIA-kupper
* Lästips för Stefan Löfvén och Margot Wallström – imperialismens kreatur

i , , , , , , , , , , ,


5 svar till “Om fascismen i Ukraina och på andra håll”

  1. De yttre faktorerna talar för att nynazister drar till Kiev och antinazister och antiglobalister till Donbass. I Kiev skyltar man öppet med nazistiska insignier och hyllar Bandera i fackeltåg och kampen mot kommunismen som uppfattas som synonym med Ryssland. I Donbass lägger man däremot stor vikt vid att vårda det stora fosterländska krigets minnen, ett rött skynke för alla nazister.
    Att dagens ungdomar inte alltid är klara över den historiska bakgrunden kan leda till att några hamnar på för dem konstiga ställen, men det lär röra sig om undantag. Sedan har vi de vilseledande beskrivningarna i media. Franska nationalister, ja gaullister även, kan beskrivas som extremhöger trots att det endast är det nationella självbestämmandet de vill stärka. Sådana personer har jag sett intervjuade i Donbass.
    Det intressanta i Der Spiegels artikel var ju att man inte lockade med kamp mot ryssen utan med kamp mot Europas utdöende. Man vet exakt vilka strängar man skall spela på. Vilsna tyska unga män, speciellt i det fattigare öst, rasar över det stora antalet invandrare. Detta har de egen erfarenhet av och skall de lockas att bli kanonmat i nyliberalernas krig är det just sådana motiv som lockar.