Drevet – Fredsrörelsen och Moskva. SvD som exempel.


Ingress: Förra året vid denna tid ägde den stora Nato-övningen ”Aurora 17” rum i Sverige. Det skedde en hel del protester mot detta – dock inte i de stora tidningarna. Dessa ägnade viss möda åt att kritisera och demonstrera fredsrörelsen och de som tog fasta på Sveriges hävdvunna alliansfrihet.

Nedanstående artikel av professor Lars Drake har nyligen publicerats på Synapze. Känner någon igen sig? Synapze Nato-vännerna saknas argument men har monopol i den etablerade pressen. Läs gärna min artikel från 12/9 2017. Dagens Ny(heter)s ledare – ”Motståndet mot Aurora 17″, där jag utförligt skarpt kritiserar en i mitt rycke mycket osaklig artikel från DN:s ledarredaktion. (Slut på ingressen).

Lars Drakes artikel.
Nu är det igång igen – DREVET! De stora tidningarnas ledarsidor kör i stort sett samma argument! De är inte samordnade, de saknar helt enkelt riktiga argument! Fredsrörelsen, som ofta sätts inom citattecken, kopplas ihop med Moskva. Fredsrörelsen går Moskvas ärenden sägs det. I och med att det inte finns några bevis på styrning från Moskva beskylls fredsrörelsen för att vara nyttiga idioter”.
Putin imagesCAAIMOLN
Tongångarna är i stort sett desamma i DN, SVD, GP, Expressen och några till svenska tidningar. Inom den här gruppen av tidningar var uppslutning bakom USAs krig mot Irak 2003 det normala. De var även för NATOs attack på Jugoslavien 1999 då bombningarna pågick i 78 dagar för att tvinga landet att avstå från Kosovo där USA snabbt byggde en stor militär bas. De ställde sig positiva till att Libyen bombades 2013 och de har stött västländernas inblandning i Syrien vilket bl.a. inneburit stöd till terrorister. Stöd i FN? Ska de tala om politisk moral!?!?

Även tidigare när folk protesterade i många av världens länder mot USAs krig i Indokina betecknades de som protesterade för att vara ”USA-hatare”. När världen upplevde de största demonstrationerna någonsin på en dag i februari 2003 betecknades demonstranterna av en del (t.ex. Jan Björklund) som Saddams vänner. När fredsrörelsen arbetade mot kärnvapen på femtiotalet kom liknande påhopp. Var inte ledsna det visar att de har brist på argument.
Ryssland dockor
Argumenten från Natovännerna riktas i ringa utsträckning mot vad organisationer som Riksföreningen Nej till NATO eller Aktivister för Fred står för eller artiklar som t.ex. jag själv (som är försvarsvän) har skrivit. De riktas i stället främst mot de pacifistiska delarna av rörelsen. Det hela kan då göras till en motsättning mellan att ha ett försvar och att inte ha det. Där kan de ta poäng trots att det inte är vad flertalet som protesterar mot svensk anslutning till NATO, Värdlandsavtalet, Aurora 17 och kärnvapen på svensk mark har i sin digra argumentsamling. Det handlar inte om svenskt försvar i sig utan om bl.a. NATOs deltagande, alliansfrihet, att Ryssland inte utgör ett hot.

I Svenska Dagbladet hade Erik Thyselius 12/9 ledaren

””Fredsrörelsen” är Kremls bästa vän i Sverige”
SvD:s ledare 2012 Han skriver bland annat följande: ”Vad som inte är sant är att Sverige skulle göra sig skyldig till att höja spänningen kring Östersjön.
Att ett land övar på att försvara sig är inte, eller borde i alla fall inte vara, kontroversiellt. Ändå har kritiken och protesterna från fredsrörelsen sedan Aurora 17 blev känd varit kraftiga. Däremot har protesterna mot den
nästan fem gånger större ryska övningen Zapad 17 uteblivit så gott som helt. På hemsidan ”Stoppa Aurora” återupprepas Kremls narrativ om att Ryssland endast reagerar defensivt mot en yttre provokation – trots att Zapad varit en
återkommande övning sedan 1970-talet. Att den ryska övningen skulle vara en motreaktion mot någon svensk ”aggression” saknar helt bäring i verkligheten.”… ”På så vis har Kremls propagandamaskineri fungerat väl – debatten har till stor del handlat om Aurora 17:s legitimitet och inte varför det är viktigt för oss att öva vårt försvar tillsammans med andra demokratier. Att Sverige inte har varit krig på hundratals år är fantastiskt – men sällan har vår fredsskada
framträtt så tydligt som i debatten om Aurora”
Kommentar: Detta är främst diverse osakliga uppgifter, som väl kan mäta sig med DN:s. Nato, vars militärutgifter är nästan 20 gånger större än Ryssland ordnar i år 40 militärövningar. I strid med löften till Sovjetunionen har Nato fått expandera österut och avancerade missilssystem samt kärnvapenbaser finns nära gränsen till Ryssland i Europa. Övningen Aurora 17 är tveklöst riktad mot Ryssland som har starka skäl att känna sig hotat. Där deltar c:a 19000 soldater medan 12 700 deltar i den återkommande Zapadövningen. Thyselius och andra har inga belägg för att Zapad innefattar fem gånger fler än Aurora.
RyssKrig-768954
Att militärt mycket svaga Ryssland – jämfört med Nato – genomför en återkommande övning påverkar säkerhetsläget mindre än en ny stor övning där Sverige för första gången samövar i stor omfattning även på marken med Nato-länder. Just det förhållandet att det är en återkommande övning gör Zapad mindre aggressivt och visar att den inte är någon motreaktion till svensk aggression – vilket inte heller Ryssland påstår. De flesta som protesterar mot Aurora 17 är säkert positiva till och förstående till behovet av militär övning – som jag. För mig och många andra är det tydligt att Sveriges säkerhet har försvagats genom närmandet till Nato och Värdlandsavtalet som ökar risken för krig där Sverige kan dras in mot sin vilja genom Värdlandsavtalet. Och Nato har visat sig vara en brutal krigsorganisation som kränker folkrätt som i Jugoslavien, Libyen och Afghanistan.
Övan gärna miltärt – men då också med Ryssland. Då ökar vår säkerhet. (Indien har i höst separat militära övningar med USA och Ryssland.) Och USA försöker på ett oacceptabelt sätt blanda sig i svensk politik genom påtryckningar gällande kärnvapenkonventionen. Observera att Nato ändrat sin kärnvapenpolicy för att kunna sätta in kärnvapen tidigt och ensidigt i krig – kanske från Sverige?
Svd:s osakliga ledare är av samma kvalitet som DN:s. Vilket siffra ger du i betyg på en 10-gradig skala från 0?
Dessa alster utmärks av avsaknad av viktiga fakta samt av osanna/osakliga uppgifter, eller hur?

Några artiklar om Nato.

Värdlandsavtalet ger faktiskt NATO möjlighet att placera kärnvapen i Sverige
USA ska undersöka EU- och NATO-kritiska partier i Europa – hybridkrigföring i kubik.
NATO-utredningen presenteras idag- Sverige, NATO och säkerheten
DN:s ohållbara argument för NATO-medlemskap
Majoritet i Sverige mot Värdlandsavtalet med NATO
NATO:s övergrepp mot Serbien och andra
NATO stiger i land på svenska Utö
Regeringen JO-anmäls för NATO-samarbete och handelsavtal
Sveriges enögda rekrytering ska lära propaganda av NATO
SD böjde sig för NATO-lobbyn
NATO:s stora krigsövning i Polen mot Ryssland
NATO:s Breedlove konspirerade mot Obama, ljög samt påverkade Sverige
Bombkriget mot Serbien och skapandet av USA:s klientstat Kosovo
Gorbatjov:NATO ökar risken för världskrig – kan vi hejda det

Några artiklar om NATO på denna blogg 2016-2017.


Läs nya Nej till Nato tidningen! Kom till Stockholms fredsseminarium!

Värdlandsavtalet ger faktiskt NATO möjlighet att placera kärnvapen i Sverige
USA ska undersöka EU- och NATO-kritiska partier i Europa – hybridkrigföring i kubik.
NATO-utredningen presenteras idag- Sverige, NATO och säkerheten
DN:s ohållbara argument för NATO-medlemskap
Putin om det kalla kriget och NATO
NATO stiger i land på svenska Utö

i Andra om: , , ,, , , , , , , FN-stadgan


5 svar till “Drevet – Fredsrörelsen och Moskva. SvD som exempel.”

 1. Psykologiska krigsföringen som media spammar just nu på ledarsidor ser ut som ett manuskript som tydligen gått ut till alla redaktioner inom Nato-lobbyn. Propagandakampanj m.a.o mot egna läsarna!

 2. Å andra sidan, vad är det för fel med att kopplas samman med Ryssland ? Varför låta sig generas av Nato-ivrarnas russofobi ? För några dagar sedan visades en video om hur IS-blockaden av syriska Deir ez Zor äntligen bröts. En syrisk kommendör utropade efter den framgångsrika stormningen ”Long live Putin, number one man in the Universe”. Ingen blygsel hos honom för att kopplas samman med Ryssland, eftersom syrierna vet vem som hjälpt dem att återerövra deras eget land. Och syrierna vet mycket väl vem som beväpnat terroristerna och vilka de är. Det är inget att skämmas för om man konstaterar det uppenbara. Västmakterna, USA och EU tillsammans med Turkiet, Saudiarabien, Israel m.fl har försökt krossa Syrien såsom skedde med Irak och Libyen.

  Fredsrörelsen måste inse de krassa realiteterna. Västmakterna klamrar sig fast vid kolonialismens vrakdelar och upphör med sina brott först när de möter resolut motstånd. Man behöver inte vara astrofysiker för att inse sammanhangen. Se bolivianskan Carla Ortiz rapportera från Syrien, det mest vältaliga exempel på att sunt förnuft och varmt hjärta är allt som behövs.

  • Instämmer. Men etablerade media påstår fräckt utan bevis att fredsrörelsen är beroende av Ryssland, drivs av Ryssland, befolkas av Putin-troll. Det är fräcka lögner. I en sakdebatt utifrån principer om folkrätt, nationell självbestämmande och FN-stadga är de chanslösa enlig tmin bedömning. I stället för saklig debatt väljer de att demonisera och ljuga.
   Publicerade en artikel om Carla Ortiz på nyårsafton. Ännu ett ögonvittne om Aleppo: Carla Ortiz

 3. Ryssarna är pragmatiker. När jag var i Moskva senast, för en dryg månad
  senast, tyckte jag det var på sin plats att upplysa ryssarna om att jag
  har ett formellt uppdrag för den ukrainska regeringen (att min fru är ukrainska
  vet de). ”Perfekt, du är anti-ryss” blev reaktionen, blandat med skrattsalvor.