Protestera mot Aurora 17 och för svensk självständighet – Sergels torg lördag kl 13!


Detta upprop kommer från föreningens ”Nej till Nato”.
Information
Vi kommer att protestera mot försvarsmaktsövning AURORA 17. En stor militärmanöver som hålls i september 2017 med cirka 19 000 soldater.
Nato 160523 Värdlandsavtalet

Vi protesterar inte mot att Försvarsmakten övar för att kunna försvara Sverige. Det är vad den finns till för.

Problemet är att den här gången vill försvaret också öva sig i att tillämpa värdlandsavtalet mellan Sverige och NATO som trots kritik ingicks förra året.

Vi i föreningen Nej till NATO protesterade då. Sverige SKA INTE gå djupare och djupare in i NATO-samverkan. Vi fortsätter att protestera.

På pappret är NATO inte med i övningen. I praktiken har en rad NATO-länder, bland dem USA, (och Finland) inbjudits att delta med trupper. ÖB har uttryckligen förklarat att det handlar om att provköra värdlandsavtalet.

Värdlandsavtalets ”värdland” är Sverige. ”Gästen” är NATO. Tanken med värdlandsavtalet är att göra det smidigare för NATO att vara ”gäst” i Sverige.

Tanken med AURORA 17-manövern är att den ska utgöra ett test av värdlandsavtalet… och ytterligare ett steg mot ett allt djupare svenskt NATO-samarbete. Och som sagt: Vi i Nej till NATO tänker protestera mot det.

Kom med och gör detsamma!

Tid: 9 september kl 1300

Plats: Sergels torg

Talare: Ann-Margarethe Livh, borgarråd i Sthlm, Jannis Konstantis Klubb 111 SEKO, Lars Drake Nej till NATO.

Vid demonstrationen kan Du också köpa den nya viktiga tidningen om Aurora 17 och Nato.

Nato Nej till NATO tidningen - bild 1Bild från Nej till NATO tidningen

Den kan också beställas via föreningen Nej till Nato.Nej till Nato Facebook och Nej till Nato, lämpligen via e-mail red@nejtillnato.se.

Den kostar bara 25 kronor

Innehåll


3 Ett stort steg åt helt fel håll Jake Kayzer
4 Krigsövningen aurora 17 i Göteborg
bidrar till det försämrade säkerhetsläget Karin Utas Carlsson
6 Risk för desinformation om militärövning Aurora Jan Öberg
7 Sex händelser som belyser Natos natur Christer Lundgren
8 Partnerskap för fred Staffan Ekbom
9 Kärnvapen Barbro Midbjer
10 Värdlandsavtalet Eva Jonson
11 Majoritet av den svenska opinionen
är mot Värdlandsavtal med NATO! Marian Mikus
12 Sverige militariseras Ingela Mårtensson
14 Löper Jens Stoltenberg och hans generaler amok? Franz Smidek
16 Lilian Mikaelsson från Udtja skogssameby Barbro Midbjer
18 Provplats Vidsel – NEAT Jan Englund
19 Samövningar i Norrbotten med Nato Jan Englund
20 USA:s militärbaser utanför sina gränser
22 Samarbete för fred över gränserna Kerstin Tuomala
23 Esrange i Kiruna Barbro Midbjer
/ Några röster från Norrland Barbro Midbjer
24 Rädda Vättern! Ulf Nilsson / Baltorpsövning Barbro Midbjer
25 Militariseringen av Gotland Eva Jonson
26 Arktis- en arena för framtida konflikter Bertil Bartholdson
27 Bård Wormdals böcker Spionbasen och Satellittkrigen om
radarinstallationer på Svalbard och Vardö Eva Jonson Barbro Midbjer
28 Pentagonkonsulter ledde svenska försvaret till skroten Mikael Nyberg
31 Sverige och USA/NATO Lars O. Nilsson
/ Diana Johnstones bok Drottningen av kaos Christer Lundgren
32 NATO förbereder för krig i Europa Agneta Norberg
34 KALENDARIUM
36 KONTAKTLISTA
37 Rapport från riksstyrelsen Staffan Ekbom
38 Kom med i vår namninsamling! Bli medlem i Nej till Nato!
39 UPPROP! Säg NEJ till NATO!
Aurora 17 USA-trupper i Sverige
Jag återger två artiklar, medan en tredje artikel Sex händelser som belyser Natos natur. av Christer Lundgren återgivits i annan blogginlägg. Läs nya Nej till Nato tidningen! Kom till Stockholms fredsseminarium!

Försvarsmaktsövning AURORA 17. Ett stort steg åt helt fel håll.

Av Jack Kazyer.

Sverige kommer i september 2017 genomföra den största militära övning som hållits i landet på över 20 år. Ett antal NATO-länder kommer att delta i övningen och en del övningsmoment är en direkt följd av det värdlandsavtal som Sverige ingått med NATO. Övningen kommer att synas och höras och allmänheten i berörda områden kommer inte kunna undgå att märka
av den. Deltagande länder utöver Sverige är Finland, Norge, Frankrike, Danmark, Estland och USA så som det är planerat i dagsläget.

USA för med sig ett mekaniserat skyttekompani med Abramsstridsvagnar och M2 Bradley stridsfordon. Ett luftvärnsförband, med Patriot-system. Ett luftburetkompani. Fyra attackhelikoptrar, modell AH64 Apache. Diverse örlogsfartyg och marinflyg.
Att Sverige genomför en sådan omfattande övning i Sverige tillsammans med flera NATO-länder skickar signaler. De signalerna kommer med all rätt uppfattas som hotfulla av Ryssland. Sveriges agerande genom att genomföra övningen på det sätt som den är utformad kommer inte stabilisera situationen i området utan istället öka spänningar.

Vill man skapa stabilitet och långvarig fred gör man det genom diplomati och regelbunden dialog. Inte genom
att skramla med vapen. De argument som förs fram av NATO-anhängare angående ryska hot mot Sverige måste
granskas i detalj och demonteras. De baseras nämligen på lögner, modifierade halvsanningar och mycket skickligt
genomdriven propagandaverksamhet.

Först då kan man för en bred allmänhet presentera det faktum att värdlandsavtalet med NATO undantagslöst försätter Sverige i en situation där hotbilden mot landets säkerhet ökar och där risken för att bidra till en väpnad konflikt i svenskt närområde är högst aktuellt.
Så som Aurora 17 utformats utgör den övningen en av många förändringar inom svensk försvarsverksamhet som skickar helt fel signaler. Man vill normalisera en militarisering där det svenska folket skall se inslag av utländsk krigsmakt på svenskt territorium som normalt.

Man får inte låta det ske. Skulle det bli ”normalt” med NATO-symboler, amerikanska vapensystem och soldater i Sverige så är det snart också ”normalt” med parader och ceremonier tillägnade stupade svenska soldater som återvänder hem från något land långt bort i en kista insvept i svenska flaggan. Då är det för sent att inse att det i längden inte är så roligt att leka krig, med den stora elefanten på andra sidan Atlanten, som det var under några veckor i september 2017 då allt bara var på skoj.
Låt inte propagandisterna, opinionsmakarna, krigshökarna, vapenindustrin, giriga och korrupta politiker,
partiska journalister och andra som vill förvandla Sverige till en möjlig plattform för militär aggression ostört sälja
sin produkt till allmänheten. Uppvakta ansvariga politiker. Skicka mail, ring, besök deras arbetsplats. Ifrågasätt
artiklar och reportage i media som försöker framställa en verklighet baserad på propaganda. Ge dig in i debatten
där det är möjligt. Informera vänner och bekanta om vart Sverige är på väg. Sprid information till allmänheten på
alla sätt som är möjligt.
Anslut dig till motståndet mot krigsövningar som Aurora 17, emot eskalering av en redan spänd situation
i svenskt närområde, emot värdlandsavtalet med NATO som Sverige måste säga upp och emot vapenskrammel som i värsta fall mynnar ut i krig. Det finns fortfarande tid till att dra i nödbromsen och vända på utvecklingen.
Men den börjar rinna ut. • (Slut)

Värdlandsavtalet. Eva Jonsson.
Bara några dagar innan valet till riksdagen 2014 undertecknade den avgående alliansregeringen Värdlandsavtalet med Natos
generaler, utan föregående debatt i Riksdagen. Den tillträdande röd-gröna regeringen fullföljde processen och lät lagrådet göra de nödvändiga lagändringar som behövdes, för att i Riksdagsomröstningen i maj 2016 antas. Endast Vänsterpartiet och 4 miljöpartister röstade emot. SD som hela tiden sagt sig vara emot avtalet röstade enhälligt för.
Trots att detta var ett jättekliv in i Nato, så nära ett medlemskap det bara gick att komma, förekom ingen egentlig debatt om avtalet.
Runt om i landet växte motståndet mot Värdlandsavtalet och före detta politiker som Hans Blixt (före detta utrikesminister), Sven Hirdman (före detta Moskvaambassadör), Maj-Britt Theorin (före detta EU-parlamentariker)
och Tage G Petterson (före detta försvarsminister) föreläste om hur vår gemensamma säkerhet drastiskt skulle försämras och alliansfriheten gå förlorad. Något som de inkompetenta riksdagspolitikerna inte insåg.
I korthet kan man säga att om Sveriges regering beslutar sig för att bjuda in Nato så upprättas Natobaser i landet, och Nato har fritt tillträde till vägar, hamnar och flygplatser och kan föra in vapen där inget undantag för kärnvapen finns. Nato kan angripa ett tredje land från svenskt territorium. Natobefäl tar kommandot, och vi kan själva inte fatta beslut i säkerhetspolitiken!
Natos personal har immunitet, och kan inte dömas för brott de begår i Sverige.
Avtalstexten ger möjlighet till omförhandling av avtalet i sin helhet mellan Nato och ÖB och Försvarsministern i så kallade tilläggsdokument, vilka kommer att vara hemligstämplade. Och avtalet kan endast sägas upp ömsesidigt.
I protesterna mot Värdlandsavtalet bildades Aktionsgruppen Nej till Nato, som lät SIFO genomföra en opinionsundersökning om vad allmänheten tyckte om avtalet, och om de överhuvudtaget kände till det. Det visade sig att majoriteten av de tillfrågade (56 %) varken kände tilleller ville att Riksdagen skulle anta det när de fick förklarat för sig vad avtalet innebar. Inte ens bland alliansens väljare fanns det majoritet för dess
antagande.
Kvinnor var klart mer negativa än män.
Riksdagspolitiker fick resultatet av Sifoundersökningen, liksom en mängd tidningar och Sveriges radio och tv, vilket resulterade i en centimeterbred text längs ned på en sida i DN. Denna kompakta tystnad talar sig tydliga språk: Politikerna och medias ägare ville inte att allmänheten SKULLE känna till avtalet.
Media springer maktens ärende även i denna för rikets säkerhet så viktiga fråga.
”Värdlandsavtalet är skohornet som ska få oss att dra på oss natokängorna.” Stefan Lindgrens tal vid demonstrationen mot avtalet i maj 2016. Så sant och försvarsminister Hultkvist åker över till Washington
och skänker bort rester av vår alliansfrihet bit för bit genom nya avtal.
Ett Nato-medlemskap är nästa förödande steg mot total radering av vår neutralitet. Hela Östersjöregionens säkerhet har drastiskt övergått till ett
säkerhetspolitiskt högspänningsområde med permanenta krigsövningar i vårt land och i de övriga länderna i området.
Trots att Aktionsgruppen Nej till Nato startat en namninsamling, som spred sig ut i landet och resulterade i 44 000 namn, röstade alltså Riksdagen fram Värdlandsavtalet i maj 2016.•

Denna korta film på Youtube informerar om den planerade Aurora 17-övningen i september.
Basal kunskap är ingen belastning!

Bakgrund.
Från den 11 september i tre veckor kommer det mycket kritiserade värdlandsavtalet med Nato att tillämpas genom att Sverige övar med Finland och med Natoländerna Norge, Danmark, Frankrike och Estland samt med USA som medverkar med marin, flyg och landstridskrafter.
Tillsammans med 19 000 svenska soldater och hemvärnsmän tränar man ett scenario med en hotfull granne i öster.
Övningen kommer att ske i Göteborg, på Gotland och i Stockholm.
Gotland har ett strategiskt läge i Östersjön och drar till sig intresse genom att man där i en framtid kan komma att upprätta en bas emot Ryssland. Säkerhetsläget i vårt närområde försämras stadigt genom att Sverige medverkar i en upprustningsspiral och beter sig hotfullt. Ryssland har upprepade gånger klagat över Natos framflyttande av sina positioner inpå Rysslands gränser.

* Jag, Anders, har flera gånger föreslagit att Sverige ska ha militära övningar även med Ryssland. Det är i linje med en alliansfri och neutral politik, och minskar risken för att endera parten anfaller oss. Indien har i höst en militärövning med USA och senare en med Ryssland.Indiens militärövningar

Några artiklar om NATO på denna blogg 2016-2017.


Läs nya Nej till Nato tidningen! Kom till Stockholms fredsseminarium!

Värdlandsavtalet ger faktiskt NATO möjlighet att placera kärnvapen i Sverige
USA ska undersöka EU- och NATO-kritiska partier i Europa – hybridkrigföring i kubik.
NATO-utredningen presenteras idag- Sverige, NATO och säkerheten
DN:s ohållbara argument för NATO-medlemskap
Stellan Skarsgård NATO-motståndare – rapport från mötet
Putin om det kalla kriget och NATO
Majoritet i Sverige mot Värdlandsavtalet med NATO
NATO:s övergrepp mot Serbien och andra
NATO stiger i land på svenska Utö
Regeringen JO-anmäls för NATO-samarbete och handelsavtal
Sveriges enögda rekrytering ska lära propaganda av NATO
SD böjde sig för NATO-lobbyn
NATO:s stora krigsövning i Polen mot Ryssland
NATO:s Breedlove konspirerade mot Obama, ljög samt påverkade Sverige
Bombkriget mot Serbien och skapandet av USA:s klientstat Kosovo
Gorbatjov:NATO ökar risken för världskrig – kan vi hejda det

intressant.se intressant.se Värdlandsavtal, , , , , fred , , ,


7 svar till “Protestera mot Aurora 17 och för svensk självständighet – Sergels torg lördag kl 13!”

 1. Den opålitlige Nato-lobbyisten Patrik Oksanens Ukrainska trollkällor varnar för att den vitryska – ryska övningsverksamheten, känd som Zapad-17 ser ut att bli den största övningen i den ryska federationens historia. Han skriver att ”Ukrainas säkerhetsråd har gått ut med en uppskattning om att totalt kommer 230 000 – 240 000 man att medverka”.
  Zapad-17 startas officiellt den 14:september. ”De militära övningarna i Zapad-2017 (som huvudsakligen förläggs i Belarus) kommer att tillsammans involvera ca 12 700 ryska och vitryska väpnade styrkor vars syften är rent defensiva” betonar Vitrysslands försvarsministerie.

  I vad som formar sig för att vara en upptagen militärmanövreringsmånad, kommer Ukraina att vara värd för NATO-trupper för militärövningarna Rapid Trident 2017 mellan 8-23 september. Krigsspelen kommer att innebära cirka 1 800 personal från 14 nationer och kommer att fokusera på ”stabilitetsoperationer för att säkerställa en säker miljö”.

 2. Hörde diskussionen i P1 igår mellan Sven Hirdman och Karlis Neretnieks (KKrVA). Av Karlis Neretnieks argument för USAs deltagande framgick att övningen Aurora 17 inte handlade om att öva försvar av Sverige utan av Baltikum. Lika litet som vårt deltagande i Afghanistan handlade om skydd av kvinnors och barns rättigheter handlar det nu om att öva skydd av Sverige. Gotland är tänkt att fungera som amerikanskt ”hangarfartyg” och Natoländerna övar med svenskt territorium som bas. Då blir Östersjön i princip ett NATO-kontrollerat innanhav. Sedan fick Neretnieks återupprepa att bara ryssarna flyger utan transpondrarna påslagna, när sanningen är att NATO avvisade Niinistös och Putins förslag att alla flyg ska ha transpondrarna på. Dessutom upprepades att Ryssland angrep Georgien när senare utredning visat att det var tvärtom!

  • Det bevisar hur lite dessa hjärntvättade personer vet.
   Det är skrämmande vilken desinformation de FÅR sprida dagligen med sin hatpropaganda.
   Journalister är ju lika stort skämt som tillåter dessa lögner.

 3. ”Fredsrörelsens” hovsamma hjälp till Putinregimen bevisas även av att de aldrig någonsin protesterat mot att Ryssland ockuperat Krimhalvön eller aktivt deltar i ett offensivt krig i Ukraina, som till dagens datum krävt över 10 000 dödsoffer. Manifestationerna mot faktiska krig och offensiva handlingar på europeiskt territorium, inte bara svenska militärövningar, väntar vi fortfarande på.

  Det vore riktigt illa om personer som Gudrun Schyman (F!), Stig Henriksson (V) och Walter Mutt (MP), som alla ska delta i manifestationen i Göteborg på lördag mot Aurora 17, vore betalda av Putinregimen. Det finns det inga tecken på, kanske då det inte behövs. De jobbar nämligen alldeles gratis för Europas mest aggressiva och auktoritära regim.

  http://www.gp.se/ledare/cwejman-fredsr%C3%B6relsen-%C3%A4r-putinsregimens-svenska-gren-1.4621600

  • Ryssland har inte ockuperat Krimhalvön och deltar inte i något offensivt krig i Ukraina – skäl för protest saknas alltså.
   Finns starka skäl att protestera mot USA- och EU-regimernas stöd till den fascistledda statskppen i Kiev.

   Dessa är med stor sannolikhet inte betala av Rysslands folkvalde president, som för en fredlig politik i Europa.
   Det är väl visat å andra sidan att USA och CIA betalat många ledande journalister. Köpta journalister och politiker CIA en mördraorganisation som köper visselblåsare.

   En person som gång på gång kommer med osakliga uppgifter och ej bemöter fakta kan kanske vara köpt.