Dagens Ny(heter)s ledare – ”Motståndet mot Aurora 17” efter ett år


DN:s ledarredaktion DN:s ledare 8/9 – Ny tid, samma USA-hat publicerade 8/9 2017 en ledare med titeln ”Motståndet mot Aurora tar sig allt mer obehagliga uttryck medan S famlar sig fram i Natofrågan.”
dn
Ledaren bör diskuteras. Kanske är den saklig och helt övertygande.

* Återpublicering känns helt relevant!

DN skriver ”Motståndet mot den svenska försvarsövningen Aurora 17 formerar sig. Det finns en tydlig linje i argumentationen, en röd tråd om man så vill: Nato rustar upp. Det bidrar till ökad osäkerhet. Till detta bör Sverige inte bidra med till exempel avtal och övningar, vi ska i stället predika nedrustning. Ryssland finns i denna modell knappt ens med. Allt handlar om Sverige, Nato – och numera ofta Donald Trump.”

Kommentar: Det betonas bland de som företräder Aurora 17 att man har förståelse för och vanligen är positiva till att Sverige övar militärt, och många som protestererar vill se ett starkare försvar. Några är pacifister. Men man menar ofta att det nära samarbetet med Nato och USA ökar risken för att Sverige dras in i krig.
Ryssland finns med i denna modell i hög grad, då Aurora 17 riktar sig mot Ryssland. Relevant att nämna Donald Trump som är överbefälhavare i Natos:s helt dominerande land, USA.
Vidare, att protestera mot Aurora 17 och Sveriges närmande till Nato är att slå vakt om Sveriges nationella självständighet, om demokrati och mot en säkerhetspolitik som innebär ökad risk för krig.

USA-hat?

Att rikta kritik mot brutala, olagliga krig och statskupper mot ett land är att visa kritik, ja hat mot de som ligger bakom detta. Och det är inte USA:s invånare utan en liten, liten grupp som står för sådant.
Denna sakliga kritik är bra för USA!
Aurora 17 USA-trupper i Sverige
Litet längre kommentar om Nato:
I Natos upprustning.
-Ja, Nato rustar upp. Dess militärutgifter är nästan 20 gånger större än Rysslands. Bara ökningen av USA:s militärutgifter 2017 är i nivå med Rysslands militärutgifter.
-USA lovade Sovjetunionens ledning omkring 1990 att Nato inte skulle expandera österut. Därefter har en omfattande expansion skett.
-Nato, och främst USA, satsar mycket på en upprustning och modernisering av kärnvapen Totalt har Nato 160-240 kärnvapen utplacerade i Nederländerna, Tyskland, Belgien, Italien och Turkiet. Platserna och antalet på varje bas är i huvudsak kända.
– Enligt den nya Nato-doktrinen ska kärnvapen kunna sättas in tidigare i en militär konflikt. ”Nato:s nya, mer aggressiva kärnvapenpolicy”
-Skrivningen om kärnvapenavrustning har försvagats. NATO har nu infört ytterligare krav för att arbeta för en kärnvapenfri värld.
– I 15 NATO-länder har övningar skett som innefattar bruk av kärnvapen. Har detta skett i Sverige?
– NATO:s medlemsländer måste nu åta sig att medverka i beslut om kärnvapenanvändning – går inte ihop med eventuella strävanden efter en kärnvapenfri värld.
– Nato genomför ett 40-tal militärövningar i år.
– Nato genomför en omfattande upprustning i Europa, bl.a. med installation av nya, avancerade missil-system.
– Det är i linje med att USA är på väg att skrota avtalet med Ryssland ävenom medelstora kärnvapenmissiler. USA skrotade avtalet om stora missiler ensidigt för mer än 10 år sedan.

Venezuela 6 170827 Trump DN_mentalaNato:s verkliga chef -POTUS
II. Nato har i brutala krig i strid med FN-stadga och folkrätt åstadkommit stor förstörelse.
a) Warszawapakten upplöstes 1991. Då inleddes styckandet av Jugoslavien. Natos flyg- och flottstyrkor spelade en nyckelroll i kriget i Bosnien och i vapenembargot och de ekonomiska sanktionerna mot Federala republiken Jugoslavien.
1999 återstod republikerna Serbien och Montenegro i Federala republiken Jugoslavien. Då inledde Nato 78 dagars bombning av Jugoslavien för att med stöd av terroriströrelsen UÇK (på engelska benämnd KLA) rycka loss den autonoma regionen
Kosovo från Serbien. USA hotade med bombmattor över Belgrad. Sedan byggde USA en jättelik militärbas, Cape Bondsteel, på tidigare alliansfritt område.

b) I april 1999, medan bombningen av Jugoslavien pågick, firade Nato 50-årsjubileum och antog en ny strategisk doktrin som förvandlade organisationen från en geografiskt begränsad försvarsallians till en offensiv
krigsallians, ett instrument för världsherravälde.
Dess nya roll markerades i Afghanistan och Libyen.
Efter terroristangreppen i USA den 11 september 2001 åberopade Nato för första gången artikel 5 i Natostadgan,
om kollektivt försvar mot angrepp. Nato övertog senare befälet över ISAF-styrkorna i Afghanistan – trupper från 42 länder, däribland Sverige. I Libyen 2011 hjälpte Nato-länder (och Sverige) terrorister att störta
ledaren Muammar Gaddafi och landets regering och förvandla ett av Afrikas mest välmående länder till ett kaotiskt slagfält, en härd för terrorism och en port för flyktingströmmar till Europa. Dessa insatser skedde långt utöver vad som bestämts i FN-resolutionerna.
c) Sovjetunionen och Ryssland har fem gånger ansökt om medlemsskap i Nato, men fått Nej. Första gången var 1954, och efter avslaget bildades Warsawapakten.
Nato Nej till NATO tidningen - bild 1Köp Nej till NATO-tidningen!
DN skriver vidare bl.a

* ”En av organisationerna, Sveriges fredsråd, har bland sina medlemsorganisationer Svensk-kubanska föreningen och hyllar på hemsidan den blodbesudlade regimen i Venezuela.”
Kommentar:Det finns säkert olika uppfattningar om detta bland de som motsätter sig Aurora 17. Jag tillhör dem som noterat att USA hotar Venezuela med statskupp/intervention – som man gjort med många länder – och att oppositionen fått betydande penningbidrag av USA. En av flera artiklar här om Venezuela
Maidan - Carl BildtMaidan
* DN Det är som att Georgien och Ukraina aldrig anfallits, Krim aldrig annekterats.
Kommentar: För DN är det som om det inte skedde en solklar statskupp mot folkvald president i av OSSE lovprisade val, i Kiev 22/2 2014, dagen efter att av DN lovprisad överenkommelse skett. Som om inte fascism och nazism nu tolereras i Ukraina med nya statyer av nazistledaren Bandera. Om återinförlivning av Krim var ett brott mot folkrätten var den av USA och Väst stödda statskuppen ett betydligt större brott.
Krim anslöts åter till Ryssland efter fredlig folkomröstning där drygt 90 % röstade för återanslutningen.
Statskupp i Ukraina? 23/2 2015
Ukrainakrisen:Från Nuland-kakor till ett nytt kallt krig. Del 1. och Ukrainakrisen:Från Nuland-kakor till ett nytt kallt krig. Del 2.
Kanske DN:s ledarredaktion har litet svårt att ta till sig fakta som inte passar?
PS. Jo, Ryssland anföll inte Georgien enligt EU:s utredning. Rysk aggression mot Georgien och de baltiska staterna?

Vad skrev DN?
DN skrev på ledarplats 22/2 2014 ”Det lät för bra för att vara sant. President Viktor Janukovytj accepterade på fredagen oppositionens främsta krav. Landet ska återgå till tidigare författning med en vingklippt exekutivmakt. En övergångsregering ska styra i väntan på nyval i höst av både president och parlament. Oppositionsledaren Julia Tymosjenko friges ur fängelset. Alla anklagelser mot övervåld skulle utredas. Presidenten verkar inte ägna sig åt nya finter.” Undertecknandet bevittnades av utrikesministrarna från Tyskland, Frankrike och Polen. USA och EU välkomnade detta dokument, där alltså även våldt på Majdan skulle utredas.”…”Risken för bakslag finns även efter fredagens uppgörelse. Trycket mot Janukovytj måste upprätthållas, och planen för författningen och valen fullföljas. Att skapa ett ömsesidigt förtroende tar tid. Men så byggs en demokrati.” DN 22/2 2014
Ja, DN hade rätt – det var ”för bra för att vara sant”.

Men sedan har ledarredaktionen föredömligt blixtsnabbt glömt detta, eller?


Peter WolodarskiPeter Wolodarski
* DN: Betyder allt detta att den som är emot Aurora och Nato är Putinlakej eller antidemokrat? Givetvis inte. Kommentar: DN klargör inte vad DN menar med Putinlakej eller antidemokrat och att sådana finns med i motståndet mot Aurora 17. Man kan konstatera att Natos:s ledande roll USA har en bristfällig demokrati (eller saknar demokrati enligt ex-president Carter) samt att man genomfört/stött statskupper mot många fler demokratier än annat land. USA har intervenerat olagligt i ett 80-tal i drygt 40 länder efter Andra världskriget enligt forskare i USA. Så den som är demokrat har all anledning till tveksamhet inför det nära samarbetet i Aurora 17 med demokratimotståndaren USA. Är kanske DN:s ledarredaktionen litet väl följdsamma till USA:s ledning och dess brutala krigspolitik? Se artikeln DN: Peter Wolodarski desinformerar grovt som utgår från chefred Wolodarskis ledare 21/2 2015 DN 21/2 2015. Peter Wolodarski: Tjänsten som världspolis är för närvarande vakant.

DN ”Man ska inte provocera Moskva, alla tjänar på nedrustning, Nato uppträder ”aggressivt”, glöm inte USA:s krigsförbrytelser.” Kommentar:Nato provocerar förstås Ryssland genom sin uppladdning nära Rysslands gräns och sina många militärövningar nära Ryssland. Det finns fog för att påstå att Nato uppträder aggressivt både där och i sin historik (se ovan)

DN: Som om det är Ryssland som har skäl att frukta ett anfall från Sverige. Kommentar:Värdlandsavtalet innebär med betydande sannolikhet att anfall mot Ryssland kan utgå från Sverige i värsta fall.

DN: De suspekta inslagen i Natomotståndet är ett problem även för Socialdemokraterna. Kommentar: Socialdemokraterna har tagit ställning mot medlemsskap i Nato, vilket jag tycker är bra. Man har tagit ställning till närmast möjliga samarbete med Nato och USA, vilket jag tycker är dåligt då det ökar risken för att Serige dras in i krig.

DN skriver ”glöm inte USA:s krigsförbrytelser” – OK, något nämns nedan:
USA har sedan milleniumskiftet startat krig i Afghanistan, Irak, Libyen (via NATO) och Syrien (via ombud) med uppemot 2 miljoner dödade. Under senare år har militär sänts till Afghanistan, Irak och Syrien. En mycket kraftig upprustning och modernisering har skett av kärnvapen till en kostnad på över 2000 miljarder dollar. Man ska fyrdubbla satsningarna på en europeisk snabbinsatsstyrka. Fler militärbaser har tillkommit, inte minst i Afrika och runt Ryssland och Kina. Dessa krig är huvudorsaken till flyktingströmmen till Europa. Över 20 miljoner bedöms ha dött av USA-krig efter andra världskriget. USA:s krig har dödat mer än 20 miljoner i 37 länder sedan 1945, och miljoner i andra länder
Irak-möte 141126
Dessutom finns det inget land i världen som stött tillnärmelsevis så många statskupper i demokratiska länder som USA. Utrikespolitiskt har USA tydligt visat att landet inte är för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.) Några demokratiskt valda regeringar som USA störtat i statskupper.
-Mossadeq i Iran 1953;
-Arbenz i Guatemala 1954;
-Lumbumba i Kongo 1960;
-Sukarno i Indonesien 1965;
-Allende i Chile 1973;
-Sihanouk i Kambodja 1970;
-USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada 1983;
-USA understödjer statskupp en i Venezuela 2002, och erkänner, omedelbart och officiellt, kuppmakarna som de nya representanterna för landet. Problemet för USA var att kuppen misslyckades;
-Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti av USA 2004 och skickas till Afrika. En statskupp genomförs, med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas;
-Zelaya i Honduras 2009;
-Statskuppsplaner mot al-Assad omkring 2012-2013;
-Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi 2013.
-Stödet till statskuppen i Ukraina i februari 2014
-Statskuppsförsök i Venezuela 2015. DN: Peter Wolodarski desinformerar grovt

Slutkommentar:

Ja, jag har här ofullständigt diskuterat ledaren i Sveriges ledande morgontidning. Jag reste inledningsvis frågaom om är den saklig och helt övertygande. Var det ett mästeverk av Sveriges största morgontidning, Bonnierkoncernens flaggskepp, och med en chefred. som arbetar för dryga 200 000 kronor/månad?

Vad tycker Du? Vilka värden står DN:s ledarredaktion för? Demokrati? Folkrätt? FN-stadga? Faktabaserad information?

i Andra om: , , ,, , , , , , , FN-stadgan


7 svar till “Dagens Ny(heter)s ledare – ”Motståndet mot Aurora 17” efter ett år”

 1. Rättning: DNs (nyhets)ledare, skall ändras till ”Spökskriven (nyhets)ledare” eller ”DNs ny hets mot Auroras motståndare”

 2. Bra! DN ljuger rakt i genom artikeln!
  DN är ren psyops numera, krigspropaganda dagligen, tur att allt färre köper deras tidning.

 3. ”Som om det är Ryssland som har skäl att frukta ett anfall från Sverige”. Ja DN har så rätt så rätt, men vinklingen är avsiktligt tokig. Varken Sverige eller Ryssland ruvar på ett angrepp mot den andra. Men Sverige är en bonde på USA:s schackbräde vid sidan av en rad andra europeiska bönder. Ur rysk synvinkel råder ingen tvekan om att USA uppfattas som ett hot vars styrka har varierat men återigen är på växande. USA drar sig ur ingångna avtal och främjar uppblossande konflikter i Rysslands grannskap. De europeiska bönderna finns till för att spelas ut vid nya provokationer. Det är ju Ryssland och inte Sverige som besitter de stora naturrikedomarna som västmakterna har traktat efter genom historien. Clintons utrikesminister Albright sade det direkt ut att det är ”orättvist”, underförstått att egentligen borde de exploateras av USA.

  Sitationen har tydliga likheter med 30-talet där Finland med tragiska konsekvenser lät sig bli en spelbricka i stället för att bedriva en egen politik. Hade Finland insett det reella hotet mot Leningrad som ju kort därefter förverkligades och hade man accepterat de ryska förslagen om förbättrad säkerhet för staden, hade Finland likt Sverige kunnat stå utanför kriget. Men Finland var en bonde på den tyska brädan genom sina täta kontakter med Berlin före kriget. Ett av grundproblemen då som nu är att man måste kunna sätta sig in i motpartens situation. Det kunde inte Finland då och kan det inte idag heller, liksom inte Sverige. Därmed placerar man sig i framkant som de bönder som offras först. – När Finland sedan medverkade som Tysklands allierade i Plan Barbarossa diskuterade man den nya gränsen: inte gränsen mot Sovjet, för det skulle ju utplånas, utan mot Tredje riket som skulle äga landet. Gränsen skulle gå vid Leningrad och tyskarna ansåg att Finland gärna kunde få staden eftersom planen var att jämna den med marken ! I dagsläget ses det som en självklarhet att Sovjetryssland besegrade Tyskland, men i själva verket hade det omvända kunnat ske. Hur skulle Europas femtio år framåt då ha sett ut – inte många vill tänka den tanken.

 4. Det är arbetsmarknadspolitik både här och där. Den globala upprustningen ser jag som ett symptom på att globalismen och nyliberalismen misslyckas med att lösa sina egna problem. Massarbetslöshet är ett faktum i snart nog alla världens länder, men det är förbjudet för stora statliga satsningar i nationerna för att komma till rätta med problemen, detta med hänsyn till EU och diverse frihandelsavtal. Men de statliga ingrepp i ekonomin som universellt accepteras av alla liberaler, gamla som nya, det är att blåsa upp militärbudgettar. Den sorts socialism som man nu hoppas skall rädda ett allt mer krisande globalt system. Men då globalismen och nyliberalismen visat sig inte kunna lösa sina egna problem, så kommer denna lösning att bli evigt växande, tills ett krig är billigaste sättet att ta sig ur problemet som ens nyliberalism inte kan lösa.

  Det finns naturligtvis ingen brist på saker som behöver göras i vår värld, men det är förbjudet med sådana satsningar och ingen vill ju erkänna att man måste ta till lite socialism för att komma tillrätta med problemen i ”Den sista människans” värld.

  Peter Hultqvist har ju gått ut och förklarat att vi inte skall med i NATO utan bara flörta med NATO, man får förmoda att det är för att kunna maximera vapenförsäljningen. Jag antar att man hoppas kunna imponera på de inbjudna med lite av de fina vapen man kommer visa upp för dem under övningen. Problemet med att vara en flörtig typ på krogen är att rätt som det är befinner man sig ensam med ens flörtoffer i en bil i hamnområdet utan möjlighet att ta sig därifrån och den man flörtade lite harmlöst med för några timmar sedan börjar bli allt mer närgången…

 5. Jan, den anglosaxiska kolonialismen har alltid ansett att de har rätt att ta över naturtillgångar oavsett var på jorden dessa råkar befinna sig. Och tyvärr verkar det finnas mängder med människor som anser att det ska vara så. Kolonialismens historia borde förskräcka men de flesta ser inte sambandet mellan EU och USA:s agerande i den pågående nykoloniala politiken som döljs under floskler som att sprida ”demokratin”, kampen mot terrorism m.m. Det mest obegripliga är de nordiska ländernas politiker som tycks ha sålt sig till denna agenda trots att vi inte har någon större nytta av att vara vasaller åt EU/USA:s ambitioner som endast är till för att till varje pris kunna fortsätta att parasitera på resten av världen med sin låtsasvalutor som dollar och euro. Framförallt Sverige har ju satt sig i en mycket farlig situation där man på inrådan från ”konsulter” från USA avskaffade sitt eget försvar vilket lett till den nuvarande situationen att svenska politiker styrs av direktiv från Washington och Bryssel med mössan i hand. Uttrycket nyttiga idioter är väl det man kommer att tänka på när det gäller hur politikerna agerat med början under Göran Persson och som fullbordades av Rheinfeldt som hade bestämt sig för att nedmontera välfärdsstaten och försvaret så att en massinvandring lättare skulle kunna genomföras utan större motstånd.