Mer om valet i Venezuela och dess brister


Valet i Venezuela och situationen i landet är i högsta grad omdiskuterat. Valet skedde i enlighet med landets författning, men oppositionen vägrade delta. USA, som stött flera statskupper i Sydamerika, där demokratier störtats och ersatts av diktaturer kallar Venezuelas president Maduro för diktator.

Detta har behandlats i flera bloggartiklar här. (Se nedan). Denna artikel är också en slags kort summering.

Aktuellt tillägg: SR Nyheter uppger kl 06.30 att Riksåklagaren i Venezuela ska utreda påståenden om valfusk. Utmärkt! . Se mer nedan.

Venezuela statsskick bygger på maktbalans mellan olika folkvalda organ. I senaste presidentvalet 2014 vann Maduro som därmed bildar regering (samma modell som USA) och kan fatta vissa egna beslut, men de flesta måste godkännas av nationalförsamlingen. I valen till nationalförsamling 2015 förlorade socialistpartiet PSUV majoriteten, men på grund av valfusk godkände Valmyndigheten inte 3 av oppositionens ledamöter, vilket oppositionen vägrar godta, liksom den också vägrar erkänna regeringen och den grundlag som antogs och de samhällsreformer som genomfördes under Chavez tid, innan hans plötsliga död.
Venezuela. Chavez och Maduro

Vågar inte oppositionen delta i demokratiska val?

Det största oppositionspartiet MUD vägrade att att delta i det utlysta valet till grundlagsförsamling 30 juli och kommande regionala och lokala valen i december 2017 och 2018 och presidentvalet i maj 2018. I stället för att i demokratisk ordning satsa på att vinna dessa val så har oppositionen med USAs goda minne valt att med ekonomiskt sabotage, våldsamma upplopp, misshandel och mord på chavister och mordbränder på förskolor, sjukhus och offentliga byggnader, samt senast granatangrepp på regeringsbyggnader, göra Venezuela oregerligt.

Mindre oppositionspartier ska ha deltagit. Mint Press

Whitney Webb uppger i artikeln på MintPress att USA satsat över 100 miljoner dollar på att stödja oppositionen.
Apropå obevisade anklagelser att Ryssland försökt påverka presidentvalet i USA.

*

Hur hade vi i Sverige sett på ”oppositionen” (eller regeringen, eller enskilt politiskt part) om denna mottagit tiotals miljoner dollar från USA (eller från Ryssland)?

I den andan kallade oppositionen till en egen ”folkomröstning” den 17e juli utan röstlängder och oberoende kontroll, för att föregå de utlysta valen till grundlagsförsamling den 30 juli. De hävdar 7 miljoner deltagare, ungefär 35 % av alla röstberättigade, den siffra de uppnått i tidigare val, och 98 % ja-röster, men visar inga belägg för detta och har redan bränt upp registren så att inget ska kunna kollas.

Några dagar före det lagliga valet av delegater för att utarbeta en ny författning genomförde oppositionen en misslyckad generalstrejk.

I valet söndagen 30/7 uppges drygt 8 miljoner, dvs. 41,5 %, ha deltagit vilket tolkades som en stor framgång. (Man kan här, och i funderingar på demokrati, tänka på att USA:s president sedan decennier väljs av högst 30 % av de röstberättigare, att Macron blev president med stöd av en minoritet av de röstberättigade, att Sverige stöds av en regering bestående av två partier som har stöd av c:a 30 % av opinionen.)

Visst kan man tycka att detta innebär att parlamentet ”rundas” i syfte att bevara och förstärka de framsteg som skett under den bolivarianska revolutionen, då oppositionen även använder våld och ekonomiskt sabotage och med stöd av USA strävar att motverka detta. Folket som nu haft möjlighet att utse representanter till den konstituerande församlingen ska sedan ta ställning till ett förslag till ny grundlag i en folkomröstning.
Regeringen vänder sig alltså till folket både i valet till konstituerande församling och med det nya förslaget vilket i sig är en form av demokrati.
Oppositionen hade mycket väl kunnat delta men motsäger sig alltså detta.

* Mer om situationen och ekonomiska problem i Venezuela finns Trump i farten även i Venezuela? Vad skriver media?

Den konstituerande församlingens uppgifter.
Detta val skiljer sig från vanliga val till riksdag/parlament och presidentval, då det är mycket mer specifikt och begränsat.

De förslag som grundlagsförsamlingen ska ta ställning till handlar bland annat om ett nytt socialförsäkringssystem som ska stadfästa många av de samhälleliga framsteg som gjorts under 2000-talet i form av landsomfattande projekt, kallade Misiones, som husläkarsystem på grannskapsnivå för allmän och gratis hälsovård, skolor för gratis utbildning för alla, bostadsbyggande, kultur, samhälleliga lågprisbutiker m.m. samt att utveckla den mångkulturella identiteten och den deltagande demokratin utifrån kommundels- och kommunförsamlingarna, värna naturens och motarbeta klimatförändringarna, med mera i samma riktning, dvs utveckla demokratin och välfärden, men också att stärka den nationella suveräniteten och införa en ny icke oljebaserad ekonomisk modell.

Men media har i stället ofta basunerat ut att det handlar om minskad demokrati och kanske rentav införande av diktatur.
”Maduro’s sham election is another step toward dictatorship. We won’t accept an illegit govt. The Venezuelan ppl & democracy will prevail.”
USA:s FN-ambassadör Nikki Haley (@nikkihaley) July 30, 2017 — Nikki Haley (@nikkihaley) July 30, 2017

Venezuela stöd för Maduro 170421Stöddemonstration för president Maduro
Dagordningen för Den konstituerande församlingen har nio ämnen eller mål för debatten
Uppgifter från och översättning av Eva Björklund.

1. Reafirmar los valores para conseguir la paz
Stärka de värderingar som behövs för att uppnå fred. Freden som nationell nödvändighet, rätt och önskan

2. Perfeccionar el sistema economico y vencer el modelo post Petroleo
Förbättra det ekonomiska systemet och uppnå en icke oljeberoende modell

3. Constitucionalizar a las misionen y las grandes misiones
Grundlagsfästa ”Misiones” och ”Grandes Misiones” (de landsomfattande sociala projekten för hälsa utbildning livsmedelsförsörjning deltagande demokrati mm)
Luchar contra la impunidad y el terrorismo

4. Bygga ut rättssystemet för att bekämpa straffrihet och terrorism

5. Constitucionalizar las comunas y el poder comunal, las nuevas formas de democracia participativa y protagonica
Grundlagsfästa systemet med deltagande demokrati i kommuner och kommunernas makt,
Grundlagsfästa de nya formerna för deltagande demokrati

6. Fortalecer la soberiania en defensa de la patria y la construccion de un nuevo mundo pluripolar
Stärka försvaret av självständigheten, fosterlandets försvar och nationella sammanhållning mot utländskt ingripande samt byggandet av en ny mångpolär värld

7.Reconocer, reivindicar, la diversidad cultural de la Patria
Erkänna, hävda, förverkliga fosterlandets mångkulturella karaktär

8. Garantizar los derechos y los deberes de la juventud venezolana
Vår ungdom, vår garanti för framtiden, grundlagsfästa ungdomens rättigheter och skyldigheter

9. Fortalecer e 5to objetivo des Plan de la Patria
Stärka 5e målet för Plan de la Patria, Försvara livet på jordkotet, jordklotets liv,

Det förutses också att nya mål kan komma upp under diskussionen.

Valproceduren var ovanlig.
Här gällde inte principen en man och en röst. Tanken bygger på folklig representativitet, inte politiska partier för att utarbeta en ny författning.

Grundlagsförsamlingen, uppgifter, sammansättning

545 ombud, utsedda på
181 sektoriell grund
364 på territoriell grund,
8 ursprungsfolk

Territoriell grund
1 för varje kommun, 2 för varje delstats centralkommun (23 delstater), 7 från storkommunen Caracas,

Sektoriell grund, i de sektorer som folk är organiserade i
79 arbetare
5 företagare
8 ursprungsfolk
24 studerande
8 bönder/fiskare
5 med funktionsvariation (i dagligt tal handikappade)
28 pensionärer
24 kommunrådsföreträdare

Hur många röstade 30/7?

Då detta skrivs meddelar det företag som tillverkar valmaskiner att antalet röstande har överrapporterats. Smartmatic

” Smartmatic has provided election technology and support services in Venezuela since 2004. Even in moments of deep political conflict and division we have been satisfied that the voting process and the count has been completely accurate. It is, therefore, with the deepest regret that we have to report that the turnout figures on Sunday, 30 July, for the Constituent Assembly in Venezuela were tampered with….Smartmatic has stood behind all the results of the elections held in Venezuela from 2004 to 2015, regardless of what political party won. When President Chavez won in 2004, we did not hesitate to endorse those results based on the many safeguards of our platform and the multiple audits that were carried out. This has always been the case in each and every election thereafter, including when President Maduro won in 2013 by a razor thin margin, or when the opposition won the majority of the National Assembly in 2015.”

Smartmatic menar att det är avgörande betydelse att representanter för oppositionen deltar i kontrollen av valresultatet. ”Our automated election system is designed to make it evident when results are manipulated, however, there must be people auditing the system and watching for that evidence. During the National Constituent Assembly elections there were no auditors from the opposition parties as they did not want to participate. ”Furthermore, the total sum of all election returns must coincide with the final results published by the National Elections Council. This auditing mechanism allows all parties involved to prevent any type of manipulation in the transmission, tallying and publication of election night reports. This protocol has been followed in all Venezuelan elections since 2004, except for the election last Sunday, because the opposition didn’t participate.

An audit would allow everyone to know the exact participation. We estimate the difference between the actual participation and the one announced by authorities is at least one million votes. It is important to point out that this would not have occurred if the auditors of all political parties had been present at the different stages of the election.

Man anför alltså inga belägg för att färre röstade än vad som rapporterats. Man beräknar att skillnaden uppgår till minst en miljon röster. Men då systemets tillförlitlighet beror på deltagande och kontroll av representanter från oppositionen, och då detta ej skett får jag uppfattningen att Smartmatic helt enkelt inte har tillräckligt underlag för sitt uttalande. Dess uppgifter uppfattar jag som motsägelsefulla. Om jag missförstått något är jag tacksam för att få information om detta Om valdeltagande var en miljon lägre, dvs omkring 7 miljoner så innebar detta att drygt 35 % deltog. Borde inte valdeltagandet kunna kontrolleras på basis av befintliga, elektroniskt registrerade uppgifter?

Sammanfattning.
Valet i Venezuela skedde i demokratisk ordning på basis av gällande lag. En stor brist är att oppositionen vägrade delta i valet. Valproceduren med utseende av representanter på territoriell och sektoriell grund kan diskuteras och kritiseras, men inte direkt förkastas då det kan motiveras med tanken på folklig representativitet från olika delar av befolkningen. Inga uppgifter talar för att detta val skulle vara ett steg mot diktatur. En brist är förstås att valdeltagandet kan vara svårt att fastställa med säkerhet.
Medias rapportering är ensidig och ger allts inte en allsidig information. Venezuela: Diskussion med journalist Åsa Welander, Sveriges Radio

Tillägg. Några av USA:s statskupper mot demokratiskt valda regeringar efter Andra Världskriget.
Det finns inget land i världen som stött tillnärmelsevis så många militärkupper i demokratiska länder som USA. Utrikespolitiskt har USA tydligt visat att landet inte är för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.) Några demokratiskt valda regeringar som USA störtat i statskupper.
-Mossadeq i Iran 1953;
-Arbenz i Guatemala 1954;
-Lumbumba i Kongo 1960;
-Sukarno i Indonesien 1965;
-Bosch i Dominikanska republiken 1965;
-Allende i Chile 1973;
-Sihanouk i Kambodja 1970;
-USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada 1983;
-USA understödjer statskupp en i Venezuela 2002, och erkänner, omedelbart och officiellt, kuppmakarna som de nya representanterna för landet. Problemet för USA var att kuppen misslyckades;
-Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti av USA 2004 och skickas till Afrika. En statskupp genomförs, med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas;
-Zelaya i Honduras 2009;
-Statskuppsplaner mot al-Assad omkring 2012-2013;
-Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi 2013.
-Stödet till statskuppen i Ukraina i februari 2014.
-Statskuppsförsök i Venezuela.

Några tidigare artiklar om Venezuela.
Viktigt stöd till Venezuela på latinamerikanskt vänsterforum 2/8
Venezuela: Diskussion med journalist Åsa Welander, Sveriges Radio 1/8
CIA-chefen Pompeo samarbetar med Colombia och Mexiko för att störta Venezuelas regering 29/7
Venezuela har antagligen en av världens mest demokratiska grundlagar. Varför ändra i den? 19/7
USA ger grönt ljus för statskupp mot demokratiskt valde presidenten i Venezuela 14/7 2017.
Stöd dialogen för fred i Venezuela! 8/7 2017
Trump i farten även i Venezuela? Vad skriver media? 24/5 2017
Vad händer i Venezuela? 22/4 2017.
Venezuela nästa land för USA-statskupp – Maduro vädjar 26/5 2016
Varför vann högern valet i Venezuela? 9/12 2015
Venezuela smutskastas systematiskt 24/2 2015
Statskupp på gång i Venezuela? 5/2 2015

i Andra om: , ,, , , , , , , , ,


19 svar till “Mer om valet i Venezuela och dess brister”

 1. Så här ordineras USAs patenterade ”regime change” medicin till regeringar som inte vill vara bankirvampyrens slavar till.

  ”Det skulle inte vara någon konst för USA att starta ett inbördeskrig i Sverige om man ansåg sig ha något att vinna på det. USA har ett idiotsäkert koncept, samt resurser för att åstadkomma sådana, som förspel för amerikanskt ingripande och maktövertagande.

  1) Se till att ha ett antal grupper i landet ifråga, s.k. NGO:er eller ”demokratikämpande grupper”, som betalas av USA. Baktala regeringen i landet i media runtom i Västvärlden.

  2) Uppmuntra eller beordra dessa grupper (i varje land finns okritiska och okunniga missnöjda att utnyttja) att organisera demonstrationer för något som många invånare villl ha eller mot något som många är missnöjda med. Sådant finns i varje land.

  3) Utrusta demonstranterna med någon lämplig symbol, en flagga ex. Tala om evenemanget som en revolution, ex, den organga, den gröna, paraplyrevolutionen etc.

  4) Engagera media att beskriva händelserna som folkliga revolutioner mot en auktoritär regim. Inga problem eftersom media idag ägs av få och mycket rika personer som inte har mycket till övers för demokrati.

  5) Placera ut krypskyttar på taken runt demonstrationen. Skjut några demonstranter och skyll skjutandet/dödandet på landets regering och polis.

  6) Beväpna en del av oppositionen så att den börjar skjuta folk, döda poliser och om det går, framstående politiker i landet.

  7) Nu, om inte förr, måste landets styrande agera, militärt eller polisiärt. Sen är det snart fullt inbördeskrig med regeringstrupper på ena sidan och ”opposition”, inhemsk eller inskickad (kallas revolutionärer eller rebeller varvid stora delar av vänstern tror att det handlar om en verklig folklig resning) på den andra, samt oppositionella som inte förstår vilket spel de är brickor i eller som verkligen vill ha en fascistisk regering som gynnar just deras grupp, eller som tror att de kommer att gynnas av det nya systemet.

  8) Ordna med en informationscentral att förse jurnalister med rätt ”information”. Skapa minst en Human Rights-grupp i något annat land, som sitter där och rapporterar om händelserna utifrån ”de oppositionellas” synpunkt. Utrusta följsamma grupper med filmmöjligheter och möjligheter att snabbt nå ut med sin desinformation på YouTube ex.

  9) Beordra sen ”revolutionärerna” eller ”rebellerna” att begära stöd och hjälp från USA.

  Och vips har USA skapat kaos och kan börja bomba landet för att stötta ”revolutionen för demokrati” och för att ”skydda civila” från den våldsamma regimen samt tillsätta nya ledare i landet, företrädesvis sådana som bor i USA och är utbildade av CIA. Ev. får dessa bilda en tillfällig regering utomlands till en början, en som erkänns av USA:s vasallstater.

  Men allt detta händer förstås bara i länder vars ledare vägrar att göra USA till lags, som vägrar tillfredsställa alla USA:s krav. Det är ju inte fallet i Sverige, som vi alla vet.

  /Kerstin

  Länkar:
  https://globalciviliansforpeace.wordpress.com/…/u-s…/
  https://www.amazon.com/Dictatorship…/dp/1846688396

  Källa: Motvallsbloggen

  Ett tillägg till ovanstående är att ledaren för den stat som inte lyder USA kallas för en ”ny Hitler” och att bombvänster i väst mobiliseras för att hetsa upp stämningen innan slakten börjar.

 2. Jag har flera gånger frågat med aldrig fått något svar. Tycker du att utformningen av valet till konstitutionsförsamlingen uppfyller de krav du ställer på ett demokratiskt system? Eller tycker du det faktum att relativt till folkmängden får personer på landsbyggden välja in fler representanter än personer i staden gör systemet odemokratiskt?

  • Med tanke på omständigheterna inför valet, med bl.a. oppositionens motvilja att delta i en demokratiskprocess och med inriktningen på bred representationen till den konstituerande församlingen (skiljt från parlamentsval) behöver inte detta vara odemokratiskt i sig.
   Tycker du att oppositionens olagliga val var demokratiskt?
   Är det demokratiskt av oppositionen att motta tiotals miljoner dollar från USA?
   Förslaget ska sedan underställas folkomröstning. Hänvisar till dagens bloggartikel.

 3. Valet till ”Konstitutionsförsamlingen” uppfyller inte de krav som seriösa bedömare ställer på demokratiska system. Det är en fars ägnad åt att kringgå det demokratiskt valda parlamentet där oppositionen har majoritet.

  Varför skulle det vara ”odemokratiskt” att ta emot bidrag från USA eller andra länder? Till skillnad från Ryssland så är USA en demokratitänkande.

  • Visst kan man säga att parlamentet kringgås, men oppositionen där kunde deltagit demokratiskt i valet – i stället för att ordna en olaglig folkomröstning och sedan förstöra röstsedlarna. Observera att detta inte är ett parlamentsval. En konstituerande församling utses vars resultat ska bli föremål för folkomröstning.

   Att utländsk makt ger bidrag till oppositionen är verkligen att lägga sig i landets inre angelägenheter. USA sprider inte alls demokrati eller försvarar demokrati i världen. Tvärtom.

   Det finns inget land i världen som stött tillnärmelsevis så många militärkupper i demokratiska länder som USA. Utrikespolitiskt har USA tydligt visat att landet inte är för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.) Några demokratiskt valda regeringar som USA störtat i statskupper.
   -Mossadeq i Iran 1953;
   -Arbenz i Guatemala 1954;
   -Lumbumba i Kongo 1960;
   -Sukarno i Indonesien 1965;
   -Bosch i Dominikanska republiken 1965;
   -Allende i Chile 1973;
   -Sihanouk i Kambodja 1970;
   -USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada 1983;
   -USA understödjer statskupp en i Venezuela 2002, och erkänner, omedelbart och officiellt, kuppmakarna som de nya representanterna för landet. Problemet för USA var att kuppen misslyckades;
   -Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti av USA 2004 och skickas till Afrika. En statskupp genomförs, med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas;
   -Zelaya i Honduras 2009;
   -Statskuppsplaner mot al-Assad omkring 2012-2013;
   -Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi 2013.
   -Stödet till statskuppen i Ukraina i februari 2014.
   -Statskuppsförsök i Venezuela.

   • Anledningen till att Maduro hittade på detta val till en kostituerande församling är att han inte kan acceptera valutslaget som gav oppositionen majoritet. USA liksom Sverige, via SIDA, stödjer olika organisationer i olika länder som bidrar till en utveckling mot demokrati. Att USA förr genomförde statskupper i bl.a. Latinamerika utgör inte belägg för att stöd från Amerikanska organisationer har som syfte att störta Maduro.

    • Tror du det? Jag tror att han var tvungen att göra så, tydligen förankrat i konstitutionen, då delar av oppositionen saboterade ekonomin, mottagits tiotals miljoner dollar i stöd från USA, genomfört dödliga våldsaktioner. Inte stödjer USA demokratin i världen!
     Oppositionens folkomröstning 17/7 var i strid med författningen.

     Hur tror du regeringen i USA och Sverige hade regagerat om delar av oppositionen handlat som den i Venezuela?

     Se på alla dess statskupper och interventioner även detta millenium!

     • Regeringen har själv saboterat ekonomin med förstatligande av 1000-tals företag, prisstopp och sedelpressfinansiering av offentliga utgifter. Det har han inte fått hjälp av oppositionen med.

      ”Folkomröstningen” som anordnades av oppositionen var en del av opinionsbildningen och naturligtvis inget brott mot konstitutionen. Ange gärna vilken artikel i Konstitutionen som det bröt mot! Ange gärna också på vilket sätt oppositionen har saboterat ekonomin!

      På vilket sätt TVINGADES Maduro att genomföra den sin folkomröstning? Läs gärna https://www.etc.se/utrikes/maduro-ar-socialismens-dodgravare.

      Den är uppåt väggarna på många sätt men han lyckas ändå förklara att Maduros folkomröstning strider mot konstitutionen.

      • Då det gäller Venezuelas ekomnomi ber jag att få föra in uppgifter av Francosco Contreras som denne skrev i debatt med Johan Norberg 2015.

       ”Norberg menar att ekonomin går dålig pga att Chavez förstatligade företag. Missvisande med tanke på att flertalet företagen som förstatligats under Chavez var statliga fram till 90-talet när de såldes ut av nyliberala regeringar. Privatiseringen var villkoret från IMF för att högerregeringarna skulle få låna nya pengar för att betala av ofantliga underskott och utlandskulder och inte gå i konkurs. Telekombolaget CANTV och flygbolaget VIASA reades ut 1991-1992. Vägar, akvedukter, de tre största banker och andra strategiska bolag som elbolaget Electricidad Caracas, stålbolaget SIDOR, CEMEX, CONFERRY m fl privatiserades per dekret under 1995-1997. Allt detta rikligt dokumenterat av både IMF och Världsbanken. Och pengarna från privatiseringar ”försvann” utomlands och i fickorna på politiker så som ”socialdemokraten” Carlos Andres Perez. När staten återigen köpte upp bolagen var flera av de nära eller i konkurs. Förutom dessa tidigare statliga bolag har ett antal privata bolag förstatligats efter att de lagt ner sin produktion (Venepal, Rialca, Fama de America).

       Ett annat påstående från Norberg är att Chavez införde priskontroller som gjorde att produktionen stannade av. För det första är priskontroller en vanlig åtgärd i den venezolanska ekonomin sedan oljeboomen. Första priskontrollen infördes av ”socialdemokraten” Carlos Andres Perez 1974, även högerpresidenten Luis Herrera Campins (1979-1984) tog till priskontroll för att dämpa inflationstakten, samma sak gjorde liberalen Jaime Lusinchi (1984-1989) och liberalen Rafael Caldera som införde priskontroller 1994. Allt detta finns dokumenterat i rapporter från IMF och Venezuelas centralbank.

       För det andra, motbevisar Världsbanken Norbergs påstående om att den venezolanska produktionen avstannat jämfört med tidigare decennier. Venezuela, liksom andra oljeländer, har sedan oljeboomen på 1970-talet, lidit av låg produktion av konsumtionsvaror som i stället importeras med oljepengar. Det nationella näringslivet menar att det är mer lönsamt att importera än att producera konsumtionsvaror. Överlag har den nationella produktionens andel av BNP (exklusive oljan) pendlat sedan oljeboomen mellan 18 % – 14 %. Att produktionen är låg och otillräcklig för den stora efterfrågan är en sak, men den har varken avstannat eller förändrats sedan 1970-talet.

       Norberg menar att andra oljeländer lägger undan pengar för sämre dagar men inte Venezuela. ”Världens tionde största oljeexportör lånade allt mer och kunde inte betala räkningarna”. Långt ifrån sanningen. Valutareserverna ligger sedan tio år tillbaka, och enligt en bestämd strategi, på mellan 20-30 miljarder USD. I januari 2015 uppgick valutareserverna till 22,7 miljarder dollar. Venezuelas skuld är enligt Världsbanken och Centralbanken 118 miljarder USD, som motsvarar 36 % av landets BNP, långt ifrån Spaniens skuld som motsvarar 93 % av BNP, USA 108 %, Italien 130 % eller Grekland 175 % av BNP. Norberg sprider samma rykte som en tidigare ekonomiminister från det nyliberala 90-talet Ricardo Hausmann som i Wall Street Journal i september förra året påstod att Venezuela skulle ställa in sina betalningar och hamna i bankrutt. Harvardekonomen hade svårt att förklara sig när Venezuela i oktober som planerat betalade 4,5 miljarder dollar i skuldtjänst. Även svenska medier förmedlade Hausmanns desinformation.

       Norberg hoppas att när oljepriset börjar falla kommer också ”det socialistiska korthuset rasa”. Ett påstående byggt på okunskap. Oljeländerna fastställer sin budget utifrån ett oljepris. I år hade Venezuela fastställt sin budget efter ett oljepris på 60 USD/fat som nu tvingats revidera till 40 USD/fat. Likaså byggde Colombias budget först på ett oljepris på 85 USD/fat och nu ändrats till 48 USD/fat. Mexikos första budget utgick från ett oljepris på 79 USD/fat. Med oljepriset fall har Venezuela liksom Brasilien, Mexiko, Colombia, Ecuador tvingats revidera sina budgetar. Colombia har exempelvis skurit ner sin budget med ca 2,5 miljarder dollar och Mexiko med ca 9 miljarder dollar. Det finns dock ingen seriös analys som hävdar att något av de latinamerikanska oljeländerna riskerar falla i en djup ekonomisk kris pga detta.” (Slut Contreras)

       Det är riktigt att Venezuela befinner sig i en ekonomisk kris.

       Har fått ett par aktuella uppgifter som dock säger långtifrån allt.

       Valutareserven har gått ner till 10 miljarder dollar. Statsskulden som del av BNP uppges ha gått ned.
       Ser att priset per fat olja nu ligger på ca 49 dollar, när budgeten antogs förra året budgeterade man efter 30 dollar per fat.

       Du har rätt i att oppositionens folkomröstning inte var något brott mot konstitutionen. ETC-artikeln övertygar i alla fall inte mig om att valet av representanter till den konstituerande församlingen var något brott mot konstitutionen.

 4. Några åsikter/kommentarer:

  Punkterna som församlingen ska gå genom låter ju onekligen sympatiska, men du känner ingen oro för de påståenden om att grundlagen kommer skrivas om för att göra Maduro, mer eller mindre, till en diktator?

  Jag reagerar för övrigt på dina ordval. Det finns ”inga belägg” för påståenden till Maduros nackdel, men det är ”konstaterat valfusk” när det är till hans fördel? Vad har du för belägg till valfusk i parlamentsvalet 2015? Det ligger ju annars när till hands att tro att det här med valfusk är något som högsta domstolen (med största delen Maduro-vänliga domare) dragit till med för att förhindra oppositionen att få ”supermajoritet” i parlamentet och därmed ha möjlighet att avsätta Maduro..

  Oppositionen fick 56% av rösterna i parlamentsvalet 2015, Maduro-anhängarna 40.9%. Detta är inga ifrågasatta uppgifter såvitt jag vet. Oppositionen har ett stort stöd hos befolkningen, och de vägrar uppenbarligen inte delta i demokratiska val.

  • Angående omskrivning av grundlagen avvaktar jag förslag.

   Jag tar bort ordet ”konstaterat”. En aspekt är det funnits tillräcklig tid för att utreda detta tidigare påstådda valfusk, och att valsystemet varit av hög kvalitet enligt flera bedömare och enligt det företag som tillverkar de elektroniska valmaskinerna.
   Angående belägg etc – jag känner inte till belägg för valfusk i valet 30/7, men känner förstås till att detta påstås.
   Du spekulerar i om risken för diktatur och orsak till högsta domstolens utredning av påstått valfusk – ingen av oss vet och jag avstår från spekulation. Det är riktigt att oppositionen deltagit i tidigare val, dock inte i detta.

 5. Förutom att valet till konstituerande församling frångår den mest demokratiska och folkliga principen, en man, en röst så är frånvaron (i Maduros 9 punkter) av frågor som normalt behandlas slående. Visst det är bra att det skall bli en ny ekonomisk politik, bättre miljö, mer säkerhet, fortsatta pengar till ungdom, vård, utbildning och kultur men var kommer frågorna om styressätt och maktbalans in som normalt brukar finnas i en konstitution? Ok, de lokala kommunala råden skall stärkas men hur går det med parlamentet, domstolar och riksåklagare t.ex? Om det pratas ingenting! Är inte det ett sätt att bjuda den opposition som hävdar att den nya konstitutionen syftar till att inskränka demokratin en onödig poäng? Om bara de kommunala råden skall behandlas i konstitutionen så får man intrycket att Maduro försöker skapa en ny rådsrepublik efter rysk modell, stänga parlamentet (duman) och ge råden (sovjeterna) all makt. Kanske inte det som var iden bakom ”20 århundradets socialism” som ju byggde på iden att lära av de sovjetiska misstagen för att undvika samma resultat.

 6. Jag funderar vidare om hur politiken ser ut.
  Är det Socialistpartiets plågosamma kamp mot undergång vi bevittnar, en kamp som inte direkt får livsuppehållande hjälp från USA och resten av imperialistmakterna och dess anhängare heller för den delen och där partiet sparkar vilt omkring sig i en kamp om att fortsätta leva eller att dö?

  Socialistinternationalen då, vart tog den vägen?
  Förut kunde ju socialistiska partier i Europa stötta andra socialistiska partier världen över men det var länge sedan jag hörde något sådant?

  Det som förde mina politiska tankar just idag är arbetarklassens lojalitet mot sina s.k. arbetarepartier. Vid närmare eftertanke inser jag att arbetarklassen inte alls är politiskt driven utan snarare driven av sitt eget behov. Skulle det då på något vis kunna uppfyllas av någon annan kraft kommer socialismen sakna demokratisk grund utom för de politiskt drivna inom arbetarklassen men som tillhör det absoluta fåtalet. Jag grundar dom här tankar på valet i Sverige 2006 då den liberala högern helt plötsligt och oväntat presenterade sig som arbetarnas parti och la fram förslag som gynnade arbetarna klart åtminstone kortsiktigt. Konceptet var framgångsrikt och högern vann valet till min egen mycket stora besvikelse på den tiden.

  Kan det här då förklara den socialistiska regeringen i Venezuelas mycket trubbiga försök att behålla regeringsmakten?

  Vad en alternativ regering i Venezuela har att erbjuda vet jag inte riktigt men om en sådan skulle kunna skapa ett bättre tillstånd för folket i Venezuela så skulle ju knappast ”socialismen” där inte längre ha något berättigande och situationen där kanske skulle påminna om Ryssland där massan ser på den socialistiska tiden med respekt men absolut inte vill ha den tillbaka?

  Hur är det egentligen, tänker jag helt galet här?

 7. Peter Koenig (fd medarbetare i världsbanken) skriver positivt om Maduro’s agerande
  http://thesaker.is/venezuela-the-national-constituent-assembly-is-in-place-but-the-fight-for-sovereignty-isnt-over/
  ”Varför kallade president Maduro nu till en nationell konstituerande församling för att ändra eller omformulera den nuvarande konstitutionen? – Svaret är enkelt. Diktatorer runt om i världen, som Frankrike under Macron, Storbritannien under Mme. Maj, och förmodligen snart Tyskland under Mme. Merkel skulle kräva att undantagslagar slår ner ”legitimt” på folkens rättigheter och genomför sina grymma militariserings- och åtstramningsprogram samt att ”selektivt begränsa utländskt inflytande”.

  President Maduro följer istället i grunden demokratiska principer. Syftet med en ny eller realistisk konstitution har exakt att göra med utländsk inblandning till nackdel för Venezuelas ekonomi. De innefattar utifrån orkestrerade livsmedels- och medicinförsörjningsbrist; Från Miami manipulerad svart marknad kontra officiella växelkurser, förstörd lokal köpkraft, vilket medför inflation och en svag ekonomi; Utländska mediers dödliga propaganda; Och infiltration av utländska utbildade, beväpnade och finansierade våldsamma terrorgrupper för att hjälpa till att organisera den begränsade venezuelanska elitistuppositionen för att orsaka kaos och oro för civila – som vi har sett under de senaste månaderna i början av dessa ANC-val. Det av amerikanska state departement finansierade NED – National Endowment for Democracy – är en huvudsponsor för våldsam opposition i Venezuela, liksom på andra håll i världen. Den nya eller justerade konstitutionen förväntas tillåta regeringen att självständigt kontrollera sina gränser och dess ekonomi med alla medel som den måste vidta för att hålla brottslingar ute och återfå full suveränitet.”

 8. […] Ämnet har behandlats i flera bloggartiklar här. (Se nedan). Uppgifter finns om valfusk och riksåklagaren i Venezuela ska utreda påståenden om valfusk. Utmärkt! . Den ”tyngsta” kritiken har kommit från Smartmatic som tillverkar de maskiner som använts i valen i Venezuela sedan länge. Jag kommenterade detta i en artikel igår. Mer om valet i Venezuela och dess brister […]