Stöd dialogen för fred i Venezuela!


Motsättningarna ökar i Venezuela. Jag har behandlat detta i flera blogginlägg tidigare.

Utdrag ur den senaste artikeln ”Innan Trump for till Saudiarabien gjorde han uttalanden om Venezuela. Han sa 18/5 att han skulle samarbeta med Colombia för att fixa Venezuela, som han införde nya sanktioner mot personer i Venezuela- givetvis illegala. Trumps uttalande har uppfattats som hot om USA-stödd intervention, fast USA förstås förnekar detta.Globalresearch

Tänk om en bråkdel av allt det som högerextremister gjort i Venezuela hade inträffat i något europeiskt land. Då hade omvärlden fördömt det som terrorism, inte talat om politiska protester. ” Trump i farten även i Venezuela? Vad skriver media?

Vid mötet på Stortorget på USA:s nationaldag 4 juli framlades följande resolution om Venezuela – ett nordiskt initiativ –
av Sveriges fredsråd
Alla människors lika värde Alla folks lika rätt – Kom till Stortorget på USA:s nationaldag 4 juli

Venezuela. Chavez och Maduro
Det upptrappade gatuvåldet i Caracas måste upphöra och våldet få ett stopp. Det riskerar att som i Mellanöstern leda till inbördeskrig med oöverskådliga följder. Granatanfallet från en kapad helikopter mot regeringsbyggnader den 27 juni är en varningssignal.

Konfrontationerna mot president, regering och myndigheter måste återgå till fredliga former och fredliga lösningar sökas.
Regering och myndigheter måste visa respekt för de mänskliga rättigheterna och rätten till fredlig kamp för dem, innefattande yttrandefrihet och rätt till fredliga demonstrationer.

Vi stöder alla goda krafter för en fredlig lösning, till gagn för Venezuelas folk och freden i Latinamerika.

Vi uppmanar till stöd för de internationella initiativ som tagits för samtal och fredlig lösning på konflikten mellan opposition och regering,

Vi uppmanar de nordiska regeringarna och politiska partierna att uttala sitt stöd för

• Fredliga samtal för fredlig lösning enligt
Venezuela stöd för Maduro 170421Demonstration till stöd för Maduro
UNASUR:s* initiativ till samtal mellan parterna med f.d. presidenterna Leonel Fernandez, Dominikanska Republiken och Martin Torrijos, Panama och f.d. statsminister Jose Luis Rodriguez Zapatero, Spanien, som ledsagare med stöd av Vatikanen och CELAC.

CELAC:s* utropande av Latinamerika till Fredszon

På sitt toppmöte 2014 beslöt CELAC att utropa Latinamerika och Karibien till Fredszon. Under CELAC-EU-toppmötet 2015 anslöt sig även EU-länderna till detta.

• Respekt för de mänskliga rättigheterna och rätten till yttrandefrihet och fredliga demonstrationer.

Genomförda val måste respekteras, liksom kommande val till grundlagsförsamling 30 juli och till de regionala och lokala valen i december 2017 och presidentval i december 2018.

Sveriges Fredsråd 4 juli 2017 info@frednu.se, Sveriges Fredsråd

* UNASUR – Sydamerikanska Ländernas Förbund, bildat av 12 länder 2008: Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela

* CELAC – De Latinamerikanska och Karibiska Staternas Gemenskap, bildad 2004-2008-2011 på toppmöten i Mexiko och Venezuela (UNASUR plus Karibien), innefattande alla länder i världsdelen utom USA och Kanada.

i Andra om: , , ,, , demokrati, , , , , ,


13 svar till “Stöd dialogen för fred i Venezuela!”

  1. Bankirvampyr- och mediamaffian har beställt ”regime change” för Venezuela. Landet har liksom fel regering eftersom den vill inte underställa sig bankirvampyrernas och mediamaffians diktat. Därför har landet blivit måltavla för CIA/Mossad komplott, med legodemonstranter och – våldsverkare.

    Detta är ett klasskrig. Venezuelas regering skall inte visa barmhärtighet mot dessa som säger sig demonstrera för ”demokrati”, men i själva verket är imperielakejer. Deras ledare Henrique Capriles Radonski som är en varm anhängare av apartheidstaten israel, borde fängslas för högförräderi, likaså ägarna av fejkmedia monopolen i Venezuela som aktivt spär på den kris som ska bädda för ”regime change”

    Svensk media och presstitutes har visat sig var i maskopi med imperiets agenda mot Venezuelas folk och regering. Den senares brott är att den verkat ch verkar för att förbättra folkets väl och ve (precis som Gaddafi gjorde för Libyens folk, Assad gör för Syriens folk). De regeringar och länder som inte främjar bankirvampyr maffians intressen är precis de som utsätts för smutskastning av mediamaffian och blir måltavlor för ”regime change”.

  2. Venezuelakrisen är tragisk. De reformer Chavez en gång påbörjade är hjälplöst förlorade. Oförmågan att inse att även en socialistisk ekonomi måste vara hållbar över tiden och inte så totalt tillåtas domineras av olja är grundproblemet. Venezuela kunde stå upp mot kapitalismen genom ekonomisk styrka. När enda källan till inkomst sinar och när man försummat uppbyggnaden av annan ekonomisk grund öppnas dammluckorna för den utveckling vi nu ser. Till detta är inte heller Chavez fri från ansvar.

    När Maduro sedan våldför sig på demokrati och yttrandefrihet (Chavez lär rotera i sin grav) finns det inget hopp längre. Maduro, uppenbart helt inkompetent att hantera situationen, är i full färd med att gräva sin politiska grav djupare för varje dag som går och det enda han kommer lämna efter sig är ytterligare ett exempel för världens högerkrafter att peka finger på och ropa ”så går det när socialism införs”. Sorgligt!