Glöm inte idag: Tack vare kommunisterna, solidaritet och samarbete i enhetsfronter besegrades nazisterna


Det finns goda skäl att påminna om detta och att återpublicera denna artikel som först publicerades 30/9 2017! Frågorna är desamma idag eller hur?

Idag demonstrerar nazister i Göteborg. Jag tycker att de ska få demonstrera, men under mer begränsade former idag. En demonstration på 3 timmar för att gå 850 meter mitt i Göteborg där yttrandefrihetens bokmässa äger rum. Varför inte en demonstration på 1/2-1 timme längre bort?

NMR Göteborg 170930NMR Göteborg 170930. Bild av Expressen
Nazismen går fram i Sverige och i flera länder i Europa och i USA. Särskilt i Ukraina är en tolerans för nazismen tydlig. Regeringen tillåter att nya statyer rests över nazistledare samtidigt som minnesmärken över segrar(e) i Andra världskriget rivs -alltmedan skattepengar från Sverige, andra EU-länder och USA ges till denna statskuppsassocierade regim utan protester. Nazistanstrukna bataljoner strider på den ukrainiska regeringen sida mot befolkningen i östra Ukraina i inbördeskriget i Ukraina. Ukraina ”ersätter” anti-nazistiska och antiimperialistiska statyer med pro-nazistiska
NMR motdemonstration II 170930Motdemonstranter
I dagens värld menar en del historiker, politiker och företrädare för massmedia att nazister och kommunister är ungefär samma slags ”avskum”. Men de är varandras motståndare och bittra fiender.

Hitler och nazistpartiet kom till makten i samband med den stora depressionen 1929-33. I dagens kris i kapitalismen går nazistiska, fascistiska och högerextrema partier också kraftigt fram – en historisk parallell. Som mest fick nazisterna 37,4 % av rösterna i fria val, vid valet 31/7 1932 då socialdemokraterna och kommunisterna fick 36,2 %. Inför valet genomförde nazisternas stormtrupper SA olika våldsaktioner med många döda för att störa andra partiers arbete. Om 0,75 % av de röstande, mindre än 400 000 personer om min överslagsberäkning är riktig av de som röstade på nazisterna i ställer hade röstat på S+KP hade de senare kommit till makten och historien hade kunnat få en annan inriktning. Vid nyval 6/11 1932 fick nazisterna 2 miljoner färre röster. De blev ändå största parti med 33,1 % av rösterna, medan S fick 20,4 % och KP 16,9 % dvs S+KP fick 37,3 % och totalt 1,5 miljoner fler röster än nazisterna. I det politiskt instabila läget kunde Hitler upprätta en koalitionsregering 30/1 1933 med stöd borgerliga partier som alltså banade väg för hans makttillträde.

Möjligheterna till samarbete 1932-33 mellan socialdemokraterna och kommunisterna försvårades påtagligt av att Tysklands Kommunistiska Parti och Komintern fram till och med 1932 åtminstone riktade en huvudkritik mot socialdemokratins ledning och att man använde begreppet socialfascism. Man kunde tänka sig enhetsfront underifrån. Först 5/3 1933 markerade Komintern möjlighet till samarbete för t.ex. tyska kommunistpartiet med socialdemokraterna även på ledningsnivå. Vid Kominterns kongress 1935 var huvudinriktningen på folkfront och enhetsfront mot fascismen, men hade det skett 4-5 år tidigare hade historien sannolikt blivit en annan.

Riksdagshusbranden 27/2 1933 gav nazisterna förevändning för att arrestera alla 100 kommunistiska riksdagsmän, förbjuda alla socialistiska tidningar och upphäva yttrande- och tryckfriheten.

Under 1930-talet försökte Sovjetunionen på olika sätt få till stånd en försvarspakt med Frankrike och Storbritannien, vilka i praktiken visade sig ointresserade. Deras eftergiftspolitik banade vägen föt Hitler. En sådan försvarspakt hade möjligen förhindrat kriget. I en helomvändning, för att spara tid ingick Stalin en non-aggressionspakt med Tyskland i augusti 1939. Tyskland lade snabbt under sig Frankrike, Nederländerna, Belgien, Norge och Danmark samt hade Italien som allierad.
Stalin untitled

Hitler untitled

Utan krigsförklaring anföll drygt 2 miljoner tyska soldater Sovjetunionen i ett noga förberett anfall vid midsommartid 1941. Hitler hade i sin bok utpekat bolsjevismen till huvudfiende. Vid denna tid och under en stor del av kriget hade Tyskarna 5-10 gånger så många soldater på östfronten som på västfronten.Tyskarna hade initialt stora framgångar men hejdades utanför Moskva av Röda armén under ledning av andra världskrigets främste militär, marskalk Zjukov. Sovjetunionens militära förmåga hade ändå markant försvagats sedan ett stort antal höga officerare avrättats några år tidigare på Stalins order, och utan klara skäl.
Zjukov untitled
70 år sedan Stalingrad avgjorde Andra världskriget och Hitlers öde
”Slaget vid Stalingrad utkämpades under andra världskriget mellan Tyskland och Sovjetunionen vid staden Stalingrad. (Idag heter staden Volgograd, men det finns förslag att den ska återfå sitt tidigare namn, enligt radioekot 2/2 2014.) Slaget pågick mellan 21 augusti 1942 och 2 februari 1943 och är ett av världshistoriens blodigaste slag med sammanlagda förluster på nära två miljoner människor. Det slutade med ett avgörande nederlag för Tyskland och utgör den viktigaste vändpunkten under andra världskriget.” (Från Wikipedia)

Motståndsrörelser mot nazisterna.

I många europeiska länder växte motståndsrörelser mot nazismen fram. De blev stora, betydelsefulla organisationer i många länder som i Grekland, Frankrike och Grekland. I Albanien och Jugoslavien ledde motståndsrörelserna under ledning av Enver Hoxha och Josip Tito till att länderna befriades från nazisterna. Kommunister var som regel den dominerande kraften i dessa motståndsrörelser, vilket var en anledning till att man också vid Jaltaöverenskommelsen kunde ge dem en viktig roll i länder i östra Europa. Hur detta skedde och förvaltades finns all anledning av granska kritiskt, men inte i denna artikel. Efter Andra världskriget var kommunistpartierna tydligt stärkta i länder i Eurpa, mycket tack vare sina insatser i kampen mot nazismen. Största eller näst största partier i Italien och Frankrike (där man ändrade vallagarna för att hantera detta).

* Observera att detta skedde främst i partipolitiskt obundna så kallade enhetsfronter där alla som var mot nazismen kunde delta, oberoende av vad man tyckte i andra politiska frågor.
* Det är bästa sättet att arbeta även idag!

I grova slängar : Kommunisterna arbetar för att ersätta kapitalismen medan ett mer demokratiskt och rättvist socialistiskt samhälle som en etapp på väg mot kommunism någon gång framöver. Man vill ersätta ett system där allt färre kontrollerar allt mer av naturtillgångar och produktionsmedel utan demokratisk insyn till en samhälle där arbetarklassen med allierade på ett eller annat äger och kontroller produktionsmedlen, för en ekonomi efter behov och där man organiserar bort arbetslöshet och kan reellt kan tackla klimatproblem.

Storkapitalet hjälpte Hitler – även det svenska! Internationella storfinansen hjälpte Hitler (Främstb utdrag ur blogginlägg av Brage Norin).

amerikanske författaren Charles Higham lyckades efter några års arbete lyfta hemligstämpeln på flera historiska dokument. Detta kan vända upp och ner på historieskrivningen. Trading with the enemy

USA:s handel med ”fienden”.
Den 13:e december 1941 undertecknade president Roosevelt ett dekret ”Trading with the Enemy Act” – där det beslutades att tillstånd för handel med Tyskland kunde beviljas av finansministern. De känsliga frågorna om ”handel med fienden” delegerades (!) av presidenten. Detta överraskade Higham. Efter år av grävande journalistiskt arbete avslöjades en sanning som först nu börjar skaka världen.

Krig handlar om pengar och världsherravälde. Detta vet nästan alla. Men knappast någon vet att det andra världskriget skapad stora vinster för finanseliten i Västvärlden. Det var i själva verket de stora inflytelserika bankerna och företagen i USA och Europa som möjliggjorde det andra världskriget. Det var de hägrande vinsterna hos finansvampyrerna i väst som hjälpte till att driva fram kriget. Hitler fångade deras intresse. Hans glödande agitation skulle kunna tända den eld som möjliggjorde ett nytt storkrig.
Huvudsyftet med det massiva finansiella stödet till Hitlertyskland var att skapa en krigsmakt som kunde krossa Sovjetunionen. Detta var finanselitens viktigaste mål redan från början. Att krossa Europas demokratier och tillsätta fascistregimer var ett annat viktigt mål.

Hitler var helt i händerna på storfinansen. Tyskland behövde bränsle. Egen olja saknades. Enorma fabriker för tillverkning av syntetiskt bränsle byggdes av storföretagen. Tyskland behövde gummi – syntetiskt gummi var enda alternativet. Enorma industrisatsningar gjordes. Tyskland behövde kullager. Svenska Kullagerfabriken SKF stod för cirka 80 procent av världsproduktionen av kullager. Hela 60 procent gick till Nazityskland. SKF byggde en ny stor kullagerfabrik i Schweinfurt för att förse nazisternas väldiga krigsmaskin. Allt som rullar behöver kullager. Behovet var enormt. Att tro att Hitlers fotfolk skulle klara av allt detta är bara barnsliga naiva fantasier.

Det var finanseliten i väst – däribland flera världskända judiska bankirer – som byggde upp Hitlertyskland. Även familjen Wallenberg var inblandad. Jacob Wallenbergs bank ”Stockholms Enskilda Bank” hade omfattande affärer med Hitlers Reichsbank. I själva verket var familjen Wallenbergs imperium en av Hitlertysklands viktigaste allierade i Europa. Bofors försåg nazisterna med betydande delar av stål och vapen under nästan hela kriget. Även den svenska staten var ansvarig. Svensk järnmalmsproduktion till Tyskland var igång ända fram till att den tyska krigslyckan vände. Gruvorna i Kiruna hotades till slut att bombas av engelsmännen. Vem satt tillsammans med Hitler och Göring vid olympiaden 1936 i Berlin – Gustav Adolf. Detta var inte ödets ironi. Även det svenska kungahuset var anhängare av nazisterna. Gustav V var en stor beundrare av Hitler.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/ronniesandahl/article15575549.ab
Familjen Rockefeller som ägde Chase National Bank, var världens största finansmagnat vid andra världskrigets utbrott. Hör och häpna – en stor del av Rockefellers imperium stod för nazisternas omfattande import av krigsmaterial. Många stora USA-företag etablerade hemliga affärer med nazisterna. Ford Company var bara en i raden. Företaget exporterade massor av fordon och lastbilar till Tyskland även efter den tyska ockupationen av Frankrike. Hela den giriga finanseliten i väst var djupt inblandade i uppbygget av den största krigsmaskin som Europa skådat. Det andra världskriget skulle garanterat ge astronomiska vinster – och samtidigt – förhoppningsvis sänka Sovjetunionen i graven. Att miljoner skulle dö bekymrade inte finansvärldens psykopater. Flera där är som tomma skal utan mänskliga känslor. Så var det då och så är det än idag.
(Detta yttrande som tillskrivs Rockefeller-familjens nuvarande grand old man, (bild nedan) den 100-årige David R. ska ha fällts efter kriget, och har sitt intresse).
David Rockefeller
Men precis som så många gånger förr gick inte allt enligt planerna. Trots att tre fjärdedelar av alla tyska divisioner sattes in i operation Barbarossa mot Sovjetunionen, slutade kriget med en seger för Sovjetunionen som blev en militär supermakt. Detta blev början till det kalla krigets epok. Det var då vi klistrade upp affischer ”En Svensk Tiger” över hela Sveriges territorium. Vi skulle alla vara tysta – tiga. Den enda skurk som det kalla kriget lyckades fånga i Sverige var Enbom, men han var bara fantasifull. Vilken skam för det svenska rättsväsendet.

RAOUL WALLENBERGS HJÄLTEINSATS SLUTADE MED EN TRAGEDI.
Familjen Wallenberg måste till varje pris förhindra att deras omfattande affärer med Hitlertyskland skulle komma till allmänhetens kännedom.
En ”outsider” inom finansfamiljen – Raoul Wallenberg – utsågs för att rädda familjens heder. Formellt utsågs han av den svenska regeringen, men hans utnämning passade familjen Wallenbergs imperium som hand i handsken. Hans uppdrag gällde judarna i Budapest efter Tysklands ockupation av Ungern i mars 1944. De berömda svenska ”skyddspassen” räddade många judar i Budapest. De fick stiga på de vita bussarna som i Röda Korsets regi senare transporterade många skandinaver, fransmän och flera andra nationaliteter till Sverige.
Raoul_Wallenberg
Raoul Wallenbergs uppdrag blev också hans död – en äkta svensk hjältes död. Wallenberg kallades efter kriget till Washington för förhör. Den svenska regeringen trodde att finansfamiljens öde var beseglat – men ack vad de misstog sig. Många ledande finansfamiljer i USA var lika djupt inblandade i Hitlertysklands uppbyggnad som familjen Wallenberg. Sveriges industri rullade på under hela det andra världskriget och efter kriget fick vi uppleva ett industriellt uppsving utan motstycke i svensk historia. Hela vår produktionsapparat var oskadd. Vi tjänade pengar på kriget, men de stora inkomsterna fick vi skörda under efterkrigstiden. Men den svenska framgångssagan har en mörk baksida. Huvudansvarig för denna skammens mörka skugga var finansfamiljen Wallenbergs omfattande medverkan i Hitlertysklands uppbyggnad. Ingen kan ifrågasätta denna brutala sanning.

En central lärdom är att eftergiftspolitiken som inför Hitler och Andra världskriget kan få förödande konsekvenser. Detta är mycket aktuellt idag, då världen och massmedia kommit att mer eller mindre acceptera främst USA:s brutala och folkrättsvidriga utrikespolitik i brott mot FN-stadgan och annan internationell rätt. Omfattande protester förekom inför kriget mot Irak för 14 år sedan. Protesterna mot NATO:s bombkrig i Libyen med tiotusentals dödade civila, i Syrien, i Afghanistan är betydligt svagare. Massmedia avstår från kritisk granskning, från försvar av freden och FN-stadgan. Likheten med eftergiftspolitiken mot Hitler är stora. Och resultatet torde inte bli bättre än Andra Världskriget, snarare tvärtom. Därför minskar sannolikt krigsrisken av att Ryssland satt ned foten i Krim, trots att det är ett brott mot FN-stadgan

Läs även:
Möte på segerdagen 9 maj över Hitlerfascismen. Appell-möte mot nyfascism och krigshets 2014

i Andra om: , , ,, , , , , , , , , ,, , , ,


69 svar till “Glöm inte idag: Tack vare kommunisterna, solidaritet och samarbete i enhetsfronter besegrades nazisterna”

 1. Jag tycker att demonstrationen borde ha förbjudits. Just på grund av att det är den judiska högtiden. Det är en ren provokation att de valde att de skulle gå förbi den judiska synagogan.
  Undrar om nazzarna inte har fått den idén från Nordirland? I slutet av 90-talet var det massvis oroligheter när Orangeordern skulle gå genom katolska områden. Särskilt i Portadown.
  Myndigheterna löste det delvis med ordna samtal mellan lokala orangeordensmän och den lokala befolkningen. Men vid varje marsch genom ett katolskt område orsakar bitterhet. Det eftersom den katolska befolkningen tvingas att stanna inne vid firandet av vissa protestantiska högtider. Många väljer att flytta ut de dagarna.
  Orangeorden har ungefär samma slogans som nazisterna – No surrender! Ulster for the ulstermen! Irish out! Och med flera.
  Men de är mer respektabelt klädda än vad nazzarna är. De bär kubbhatt, svart kostym, orange banderoller över bröstet – och kanske en promenadkäpp i handen! Men är lika farliga. Vissa medlemmar – de som dessutom är med i olika protestantiska paramilitära grupper – har ett samarbete med rasistiska och nazistiska rörelser i Storbritannien. Då och då kan man se nazistflaggan, sydstatsflaggan och den israeliska (!) flaggan vaja i protestantiska områden tillsammans med Union Jack.

  Även nationalisterna i Irland (Inte som nationalisterna i övriga Europa – de här är mer eller mindre vänsternationalister) använde sig av ’British Out’ när IRA var i farten. Men den slogan handlade om att republikanerna ville att den brittiska militären skulle dra sig bort från Nordirland – inte att de som ansågs sig vara britter skulle flytta.

  • Synagogan har inget som helst med demonstrationen att göra. Det var polisen som valde vägen åt NMR dessutom. De själva kunde inte brytt sig mindre. Grundlagen ska väga långt, långt tyngre i en rättsstat. Synagogan ligger centralt dessutom så går inte att undvika hur man än gör. Dessutom ligger den flera 100 meter ifrån där demon skulle gått så har 0 påverkan. Bara i en bananrepublik kan en grundlagsskyddad demo stoppas för en sån sak.

 2. intressant om förra kriget.jag undrar hur alla akademiker kunde acceptera hitlers blodtörst,
  och att ingen dödade honom när de insett vilket monster han var.
  lars bern har ju beskrivit att all media ägs av miljardärerna.

 3. Jag anser att demonstrationen skulle ha förbjudits. Marschen var enbart en provokation mot judarna, De ville ju passera synagogan. Och detta är hets mot folkgrupp!
  Jag förstår inte hur du kan ta så lätt på en organisation – en ideologi – som har en sådan otäck människosyn. Det är som Svenska Yle skrev igår i artikeln ’Bokmässan i Göteborg – vad bråkar de om?’: ”Ska man tala med nazister? En naiv fråga kanske. För vad betyder det att ’ta debatten’ med nazister? Och i så fall om vad? När den ena parten använder sig av lögner, och den andra tror på orden, hur kan man då debattera?”
  Jenny Bengtsson skrev idag en mycket bra artikel på ETC. Hon har blivit utsatt för mycket hot från sådana här grupper. De har beskrivit vad de skulle göra med henne.
  Fy sjutton! Och sådana får demonstrera för deras rättigheter. Och du ger dom rätt. Men var finns rättigheten att slippa bli hotad av sådana grupper?
  Jenny, om du läser det här. Du har hela mitt stöd!!!

  • N-tider är väl ändå inte nazister. Nu får du väl skärpa dig? Kan du inte skapa en egen sida och skriva dina inlägg också?

   • Läs vad jag har skrivit. Det var Svenska Yle som ställde frågorna i artikeln, det som jag satte ’…’ mellan. De frågorna kan man ställa till nazister, och till vilken organisation eller parti till höger om moderaterna.

   • Det finns människor som gör allt för att få uppmärksamhet, ex. målar hakkors på sina egna dörrar, eller vill framstå som goda när de vill förbjuda politiska partier vars budskap de inte gillar, eller leker kränkta i övermått för att någon kallar dem exakt vad de är, men de lurar sig själva, tror jag, eller så har de betalt för att skapa kaos i vårt samhälle, ett kaos som monopolkapitalets militärindustriella komplex gärna profiterar på.

    Så lita inte en sekund på de som angriper folks yttrandefrihet eller deras rätt att deltaga i, demokratin! De är diktaturens och monopolkapitalets lakejer, helt medvetet eller omedvetet styrda av den känsloretorik som strömmar ur fulmedierna likt dynga ur en dyngspridare.

    De partier som inte ges inflytande i vår demokrati, samt misshandlas av sittande politikeradel och rättsstaten, helt oavsett vilken ideologi de indoktrinerats sig med, globalistisk kommunism eller imperialistisk etnocentrism, ser då nämligen all anledning att göra revolution.

    82 kommunister seglade in på ”Granma” och endast 12 av dessa grupperade sig i Sierra Maestra-bergen. De gick under namnet Movimiento 26 de Julio; M-26-7. Folket på Kuba var trötta på den korrumperade politikeradeln och stöttade nog vemsomhelst som ville rätta till Kuba i det läget.

    Föreställ er då vad låt säga 1000 – 5000 motiverade av vilken utstött grupp som helst skulle kunna göra i Sverige, om politikeradel och rättsstaten börjar bete sig lika illa mot dem! Dessutom har det redan skett mycket odemokratiskt skit mot många av dem via s.k. ”public service” redan.

    Det är inga vanliga små bataljoner vi talar om här. Om skiten träffar fläkten kan en stor andel av folket plocka upp den knutna näven ur fickan, släppa ut sin ilska och faktiskt ansluta sig.

    Det är därför inte att rekommendera att inskränka yttrandefriheten eller demokratin, ej heller att diskriminera mot någon medborgare, helt oavsett vad indoktrinerade eller ”kränkta” människor tycker, så länge de som de faktiskt följer lagen något sånär. Samtalet, kritiken och demonstrationsrätten är nämligen demokratins själ.

    https://www.youtube.com/watch?v=ukisoucFIk4

 4. Jag tycker tvärtom Anders – att de inte skulle fått tillstånd att marschera/demonstrera. Nazism, kommunism och islam hör inte hemma i en demokrati. Nu är ju Sverige mer likt DDR än en demokrati men ändå.
  Att sen se vänstern skrika ’Allahu akhbar’ och attackera polis och vid ett tillfälle oskyldiga åskådare/flanörer och använda stenslungor gör dem till värre monster än de förvirrade nazister som var där. En stenslunga är ett dödligt vapen i klass med pistol, så polisen hade varit i sin fulla rätt att skjuta dem. Hur kan vänstern och media bara med att kalla det en triumf när ni beter er värre än nazisterna? Att ni inte skäms! Tänk om NMR, AFA, RF, Syndikalisterna, Muslimska Brödraskapet med flera kunde försvinna ut ur landet. Vad skönt för vanligt folk, och även för våra djur.

  • Kommunisterna vill ha utökad demokrati… genom att även kontrollen över ekonomin innehas av folket.

   Den kända anti-nazisten Lodenius menar att nazisterna ska få demonstrera säger hon nu i ”Godmorgon Sverige”.

   • Nämn ETT kommunistiskt land med demokrati! Sovjet och DDR var ju två skräckexempel med en politisk elit som levde i lyx och överflöd medan folket svalt. Och åsiktsmotståndare fängslades och ”försvann”. Vietnam var inte bättre, för att inte nämna Pol Pots Kambodja och dagens Nordkorea. Samma diktatur och korruption råder det i afrikanska kommunistiska länder. Svenska, Europeiska och Amerikanska vänstern verkar inte bättre. Om svenska EXPO och deras svans fick bestämma så skulle väl alla Sverigedemokrater spärras in i läger eller avrättas. Eller vad säger du Kerstin? Hur långt sträcker sig ”allas lika värde” och er ”demokrati”?

    • Fordrar egentligen ett långt svar, men mäktar inte. En grundläggande fråga är vad demokrati är. Jag tillhör dem som anser att den kan finnas i olika grader på olika områden.
     Och det avgörande: Kontrollen och ägandet av produktionsmedlen och naturtillgångar och beslut om detta som är avgörande för beslut inom andra områden sker av en mycket liten grupp utan demokratisk insyn där profitmaximalisering hos den egna enheten är avgörande – en enorm brist i demokratin.
     De socialistiska staterna som uppkom i länder utan tradition med vår slag av demokrati var ledda av partier som alla tagit avstånd från och förbjöd kapitalism med vissa undantag.

     Men demokratin var satt på undantag i de realsocialistiska länderna.
     Finns föga belägg för att det fanns en politisk elit i Sovjet och DDR som levde i lyx och överflöd. Åsiktsmotståndare till t.ex. USA förföljs (Manning, Snowden, Assange). CIA bedriver grym tortyr av meninsmotståndare på olika håll. Korruption fanns nog i socialistiska länder, men inget talar för att den var så stor som i USA eller i våra länder, med skatteparadisen etc. EU uppger att 1000 miljarder går åt i mutor och korruption i EU.

     Några (provocerande) artiklar Vad betyder demokratin?
     Demokrati i USA och på Kuba

     • Jag skrev inte att kapitalism är bättre. Jag bad dig nämna ETT kommunistiskt land med demokrati och frågade också vad Kerstin tror att EXPO och deras svans (och hon själv) vill göra åt alla som röstar på SD (idag kanske 30-35%).

       • Kuba?

        Tidigare har jag fått lära mig att Che Guevara var en frihetshjälte och hans ansiktsbild fanns på många T-shirts och väggaffischer när jag var yngre. Men idag kan visas en helt annan bild där han framställs som en massmördare långt värre än den världen skådat i Las Vegas för några dagar sedan. Men i rättvisans namn bar det sig inte bättre än att han till slut fick smaka på sin egen medicin när han senare förflyttat sig till Bolivia också i Sydamerika. Alla de hundratals människor han låtit mördas, vad hade de gjort för ont?

        https://tommyhansson.wordpress.com/2010/10/16/2823/

        http://www.cubaarchive.org/downloads/CA08.pdf

        • Om jag minns rätt försökte han initiera en revolutionär rörelse i Bolivia tillsammans med socialister i Bolivia. Det pågår en demonisering av allt sådant, och en omskrivning av Andra världskrigets och Vietnamkrigets historia, liksom det pågår en desinformation om Syriens regering. Är insatt i just frågan om Che Guevara ska ha låtit döda ”hundratals människor”. Viktigare att diskutera varför det demokratiska föredömet USA dödat miljontals människor i krig tunrom, utan kritik från andra demokratiska länder…

         • Jag kan tänka mig det pågår en demonisering av politiskt strategiska orsaker. Vad jag däremot undrar är om den utgår från en skönmålning eller en verklighetsbild? Arvet från den tiden skulle mycket väl kunnat ha gjort att obekväma skeenden fördunklats men uppdagas långt senare när det blivit politiskt möjligt. Jag tycker inte det är omöjligt om Che Guevara skulle varit en psykopat som njöt av att döda och som Castro blev tvungen att göra sig av med när den blodiga revolutionen var över. Här läggs fram ett citat från en av Guevaras dagböcker men som samtiden undvek att publicera:
          ”Mina näsborrar utvidgas medan jag njuter av att inandas den fräna lukten av krut och blod. Galen av ursinne kommer jag att söla ned mitt gevär medan jag slaktar den besegrade fiende som faller i mina händer.”

          Vad jag också kan se att här är ytterligare en kommunistisk revolutionär uppkommen från en intellektuell borgerlig miljö. På något sätt verkar det typiskt, kopplingen till arbetarklassen är noll. Arbetaren är endast ett objekt att förverkliga den intellektuelle kommunistens egna drömmar om ett framtida samhälle på egna uppdiktade villkor.

          Det kan låta som jag är kommunisthatare men jag vill försöka få reda på vad som ligger bakom propandabilden. Jag är heller inte helt omedveten vad kapitalismen ställt till med men det är svårt att få det till en ursäkt för våld som andra ställt till med.

          Anders,
          Vill du ha en kommunistisk revolution i morgon?

          • Varför tro på det citatet som står i kontrast mot Ches gärning. Ingen kommunistisk revolution är väl aktuellt. Möjligen en socialistisk revolution någon gång i framtiden, om de härskande inte vill överge sina privilegier och om det finns en tillräckligt stor grupp som vill de.
           Hur många stödde ”revolutionen” i USA 1776? Den franska revolutionen 1789?

          • USA:s revolution 1776 vet jag inget om men franska revolutionen var borgerligheten som ville ta del av makten och fick den också men genom att blodet flöt i rännstenarna efter alla halshuggningarna. Efter det verkar kungamakten så småningom fallit över hela Europa och makten övergick i borgarnas händer. All maktutövning verkar därmed utgå från borgarna. Arbetaren blir husses hund i koppel, ibland medgörlig och ibland motsträvig men husse bestämmer med sitt maktkoppel. Såväl som i den fria marknadens samhälle likväl som i proletariatets diktatur, alltså den del vi sett av kommunismen. Egentligen tror jag det är svårt med ett arbetarstyrt samhälle för det finns alltför många spridda viljor för att kunna bli en enad kraft. Jag tror det kommer sluta i krig och slagsmål. Till borgerlighetens fördel vill jag nog säja den är mera städad och sansad och lättare kan hållas utanför en anarki. Det är svårt med politik och det är inte alltid jag vet vad jag vill men det som ögat ser och öronen hör är ändå talande för ett ställningstagande.

           Nej, jag tror inte på någon kommunistisk revolution idag. Den är inte ens tänkbar längre. Högerrevolutionen ligger närmare men även den kommer borgarna kväsa och då med hjälp av socialister och kommunister.

          • Men dagen borgare ligger långt åt höger. Se högervridninge i Sverigeoch USA.

           Klart att arbetarklassen kan vara enig.

      • Fråga EXPO. Jag prenumererar enbart på tidningen – men jag stödjer dom i deras åsikter om rasismen!
       Jag tror inte att man kan göra så mycket åt varken NMR eller SD. Jag befarar att det blir värre innan det blir bättre. MEN DET SKA INTE SKE PÅ MIN BEKOSTNAD! Jag kämpar till sista andetaget.
       35%??? Nu är det du som har stora dag drömmar – de senaste opinionsmätningarna ligger SD på 18-19%.

       Sovjetunionen attackerades av kapitalistiska krafter ända från börja och till slutet. Churchill nämna att hela den västliga kapitalistiska makten skulle strypa kommunismen vid dess födelse. Han menade – med alla medel. Även med propaganda i de privata media kanalerna. Varför tror du att det pumpades ut så många filmer, TV-serier, böcker om att USA var frihetens högborg och den onde lede var kommunismen?
       Det fanns terroristorganisationer, liknande Röda Brigaderna, Röda arméfraktionerna, i Sovjetunionen. Organisationer som var betalda och organiserade av kapitalet i väst. Men medlemmarna i dessa organisationer omtalades som ’oliktänkande’. Det fanns även NATO operationer som utgick från Finland, t ex Operation Uppsala (artiklar om detta finns på Svenska Yle).
       Sedan fanns det dom riktiga oliktänkande. Såsom Vladimir Vysotskij. Han var mycket kritisk till Sovjetunionen. Men han ville inte heller vara i västs sold. Och det fick han betala för. Han hade kunnat bli en stor internationell artist om han hade hoppat av. Lyssna på honom! En av de bästa artisterna som världen har skådat. Han hade en unik röst – raspig och mjuk samtidigt. Han var mångsidig – förutom sångare var han skådespelare och låtskrivare. Vysotskij blev inte arresterad eller något likande. Men han motarbetades av vissa personer.
       Det var korruption och det skedde stora misstag i Sovjetunionen, och i andra länder. Men jag såg aldrig någon fattigdom – svält – vid de tillfällen jag befann mig i DDR eller i Sovjetunionen. Men i Moskva såg jag en massa köer, och deras betalningssystem var krångligt.

       På tal om Röda Armé fraktionen och Röda Brigaderna så har det framkommit att de var organiserade av väst, sk Stay Behind organisationer. Du kan läsa mer om detta på Wikipedia. Men det har även kommit ut en bok om detta, jag minns inte namnet men Folket i Bild har recenserat boken.

       • Hej
        Här var det vild politisk diskussion ser jag :-)

        ”Jag kämpar till sista andetaget.
        35%??? Nu är det du som har stora dag drömmar – de senaste opinionsmätningarna ligger SD på 18-19%.”

        Krigaren måste inte ha fel här. Med Sverigedemokraterna bör man räkna med ”skämsfaktorn” som inte finns hos övriga partier eftersom de inte är åsidosatta i det offentliga rummet. Det här gör att inte alla törs berätta vilket parti de kommer att rösta på utan väljer ut ett av de andra partierna istället.

      • Hej Krigare
       ”Demokrati” är ett sånt där typiskt ord som utnyttjas för politiska syften. Ordet betyder ”folkmakt” och värderas mycket högt och därför tas det i anspråk för att bli ett koncept för politiska värderingar som kan vara högst olika. En liberal värdering i det ordet kan till exempel vara yttrandefrihet och fritt tänkande, äganderätt för alla osv. men för socialisten kan det istället betyda rätt till arbete, bostad, sjukvård och mat på bordet. De senare finns på Kuba men finns där de tidigare nämnda?

  • Det är mycket som börjar bli sjukt i vårt före detta nordiska lilla lugna land. Stölderna och försvinnanden av djur (slakt) ökar och utfärdandet av vapenlicenser till civilbefolkningen ökar i en skrämmande takt. Polisen har fått sånt tryck på sig att de inte klarar sina uppgifter längre. Allt som inte rör mord och politiska brott läggs på hög eller läggs ned. Kan även gälla politiska brott om de skulle missgynna den förda politiken. Likaså finns det ingen politisk opposition längre och journalister, SVT samt övrig media avsätter och tillsätter nya partiledare i rasande takt för att försöka åstadkomma en ”önskvärd” politik. Det enda politiska parti som tycks klara sig undan manipulationen är Sverigedemokraterna på grund av att media överlag vägrar ge dem uppmärksamhet, åtminstone sådan som inte är direkt missgynnande. Typiskt är affären Hanna Wigh som blåstes upp stort av TV4 men som bara efter några dagar blev helt knäpptyst. Jag trodde först på SD:s undergång men sedan insåg jag att medias iver att granska Sverigedemokraterna gjorde dem så blinda att de glömde att granska Hanna Wigh. Nu får hon sitta kvar i riksdagen till nästa höst med alla politiska och statliga förmåner men vad händer med karriären sen? Kalldusch?

 5. ”Tack vare” kommunisterna dröjde det ytterligare 45 år innan Baltikum och Östeuropa blev fria.

  • Deras frihet varierar. Arbetslöshet har tillkommit, liksom tiggare i och från Rumänien, som ej fanns förr. Det starka beroendet av USA för flera länder innebär minskad frihet. Nyligen har USA lurat fattiga Rumänien att köpa vapen från USA för miljarder i stället för att använda dem för socialpolitiska åtgärder i landet. USA är duktiga på att lura i folk att Ryssland, som har mindre än 10 % av USA:s militärbudget är så farliga.

   Men jag anser att det fanns stora brister i demokratin i Baltikum och Östeuropa förr. I kommande socialism kommer deras frihet att öka.

   • ”Men jag anser att det fanns stora brister i demokratin i Baltikum och Östeuropa förr. I kommande socialism kommer deras frihet att öka.”

    Det är uppenbart att du inte har några kontakter med Baltikum alls. Efter 45 års erfarenhet av realsocialismens fångläger, deportationer och avrättningar är de ganska väl vaccinerade mot alla former av socialism.

    Självklart upplever de Ryssland som ett hot. En granne som har svårt att acceptera att de gjort sig fria. Kommer ihåg den kollektiva lyckokänslan hos mina estniska vänner när NATO-medlemskapet blev klart. EU-medlemskapet var i o f s viktigt men NATO-medlemskapet var viktigare.

    Romer hade det ju inte lättare i det socialistiska Rumänien. Däremot lyckades de inte ta sig ut ur landet.

    • Det skedde framsteg också i de länderna. Det sociala skyddsnätet var starkare än nu och arbetslösheten var mindre:
     LÄS
     Bokslut för Baltikum
     Daniel Cederqvist
     Där finns också intressanta diagram.

     29 december 2013
     Bubblan har spruckit. Folket utvandrar till låglönejobben i Västeuropa. Fattigdomen tilltar. De baltiska staterna blev inte den framgångssaga som berättades för tio år sedan. Här kommer siffror från ett av Europas fattigaste hörn.

     Minns ni de baltiska tigrarna? Estland, Lettland och Litauen var nyliberala drömmar med kurvorna pekande rakt uppåt. Bnp-tillväxten överträffade genomsnittet i EU, med råge. Bostadspriserna steg i höjden. Inte minst svenskar banker drev på en bubbla -som sprack. Kraschen som följde var spektakulär. År 2009 sjönk BNP med mellan 10 och 15 procent i de baltiska staterna (EU-genomsnittet var på minus 4 procent 2009). Återhämtningen har varit långsam. Arbetslösheten ligger på knappt 20 procent, reallönerna har sjunkit drastiskt. Fattigdomen har ökat dramatiskt.

     Charles Woolfson är verksam vid Linköpings universitet och ledande expert på de baltiska staterna. På Global Utmanings workshop i december 2012 höll han ett föredrag om läget i Baltikum, med fokus på migration och de demografiska följder den får. Han konstaterade att krisen hade satt i gång en emigration från framför allt Lettland och Litauen. 2010 utvandrade 2,5 procent av befolkningen från Litauen, 1,5 procent utvandrade från Lettland 2011. Det är framför allt yngre människor som utvandrar. Det är inte ovanligt i tider av utflyttning från ett land, men vad som är mer ovanligt är det tydliga mönstret att det är hela familjer som flyttar. Detta tyder på en permanent emigration.

     Emigration från ett land kan ha vissa positiva följder. Ofta tar man upp återsändandet av pengar till det gamla hemlandet från emigranterna. Även i de baltiska staterna är detta en inkomstkälla av viss betydelse; mellan 5 och 10 procent av hushållens disponibla inkomster består av pengar från emigranter.

     8603_01.jpg
     Diagram: Svenska banker i Baltikum.

     Men denna positiva effekt uppvägs med råge, enligt Woolfson, av de negativa effekterna på befolkningstillväxten. Medellivslängden är redan låg för dessa stater, ca 10 år lägre för männen än i Sverige. Befolkningstillväxten har varit negativ i alla de baltiska staterna sedan tidigt 1990-tal, alltså även under de feta åren i mitten på 00-talet. Prognoserna tyder på att denna fortsätter utveckling under 2000-talet, med katastrofala följder.

     En av krisens effekter är en omsvängning av de politiska attityderna i Baltikum. De sparpaket som blev följden av kraschen 2008-09 ledde till de största politiska protesterna sedan sovjetepoken. 1991 tyckte 76 procent av invånarna i Litauen att det var rätt att landets statskontrollerade ekonomi omvandlades till en marknadsekonomi, 2009 var det 50 procent. 2009 tyckte nästan 50 procent av litauerna att de hade det sämre nu än under sovjetepoken. Bara omkring 10 procent av invånarna i Litauen och Lettland tycker i dag att landet går i rätt riktning (i Sverige är den siffran omkring 50 procent). Esterna tycks vara mer positiva (42 procent). Woolfson misstror dock den estniska statistiken generellt.

     Vilka är dock farorna för de baltiska staterna enligt Woolfson? Han sammanfattar läget i fyra punkter.

     8603_03.jpg
     Diagram: Konsumtion och emigration, Baltikum.

     Befolkningsminskningen riskerar långsiktig stabilitet i de offentliga inkomsterna. Särskilt sårbart är pensionssystemet.
     Hög ungdomsarbetslöshet, kopplat med brist på utbildad arbetskraft som förstärks av en hög emigration leder till en arbetsmarknad i obalans.
     Fattigdom och utanförskap kommer att sätta ännu högre press på de offentliga finanserna inom den närmaste framtiden.
     Socialt missnöje och politisk alienation kommer ytterligare driva på utvandringen.
     Finns det då något att göra för att motverka förfallet? Woolfsons svar är egentligen inte särskilt radikalt, men kan vara ett anatema för de fanatiska nyliberaler som alltför länge fått styra i Östeuropa. Han menar att det krävs en rejäl satsning på utbildning, rekrytering av icke-balter för att fylla hålen i arbetskraften, att återvändare får en snabb integration samt att de som i dag är marginaliserade grupper i de baltiska staterna får en ”röst” i samhället.

 6. Anders
  5 oktober, 2017 at 15:28

  ”Men dagen borgare ligger långt åt höger. Se högervridninge i Sverigeoch USA. ”

  Det här är intressant. Men kan man idag sammanfatta politiken på en skala mellan vänster och höger? Jag tycker faktiskt inte det för något har hänt som inte fanns tidigare. De nya socialkonservativa partierna. Det tydligaste exemplet på det är den närmast totala splittringen i Europas borgerliga högerpartier och vårt fall de svenska partiet Moderaterna. Men jag skulle vilja sammanfatta med ”klasskamp” för utan de här moderata högerkrafterna som sammanför liberaler och konservativa blir det svårare att bedriva en klasskamp då den också kommer splittras upp i en socialistiskt liberal och en konservativ del som närmast attraherar arbetarna till det nya partiet Sverigedemokraterna. Så därför Anders förstår jag att du håller dig kvar och åberopar denna gamla vänster- högerskala inom politiken och jag känner mig säker på att även Socialdemokraterna kommer göra det inför det allmänna valet nästa höst för det är enda chansen de har kvar för att kunna appellera till arbetarklassen.

 7. Inte klassförhållandena kanske mer än att fler ser sig tillhöra medelklass på grund av massiv liberal påverkan, inte minst från socialisterna själva. Skulle ordet ”vänsterliberal” vara taget helt ur luften?

  Det som däremot ändrats är politikens indelning. Decennier av liberala reformer har resulterat i en reaktionär reaktion vilken inte minst jag själv drabbats av. Det är fortfarande klassamhälle men det är inte där polariseringen finns idag även om socialister/kommunister så hemskt gärna vill det.

  Jag har svårt att tänka mig jag är den enda som reagerar mot det här nya lössläppta och kaosartade gör-vad-du-vill samhället. Jag tror det finns en längtan efter ordning och reda samt auktoriteter som verkligen orkar ta tag i problemen och inte smiter undan gömmer sig bakom diverse politiska ideal. Men vi som tycker så här framför ”förbjudna åsikter” och det är just det förbudet som jag tror Jan Myrdal reagerat mot i tidningen Nya Tider. Men att han sen inte håller med om annat innehåll i den tidningen är en helt annan sak.

   • Rudolf har faktiskt rätt, Anders – även om han kanske inte menade så. Nazismen skapades av borgare och kapitalister för att vara den militanta fronten mot kommunism, bolsjevik och Sovjetunionen. De tyska och europeiska borgarna ville inte att bolsjevikerna skulle ’exportera’ revolutionen till Europa.
    Det var troligen därför som de tyska kommunisterna var de första som arresterades och avrättades.

    Här är en intressant artikel – som handlar om din ’vän’ Peter Woldarski, som handlar om detta.
    https://www.aftonbladet.se/kultur/a/oRVpj0/historien-som-vapen

    • Med samma resonemang kan man säga att kapitalismen skapade kommunismen, eller hur? Konkret var kommunisterna nazismens huvudfiende, vilket bl.a. Hitler skrev i sin bok ”Mein Kamp” på 1920-talet. Kommunisterna var för sena att sätta kampen mot nazismen som främsta uppgift, annars hade möjligen en allians socialdmeokrater-kommunister kunnat stoppa Hitler, åtminstone för en tid. Sovjetunionen försökte under 1930-talet få till stånd någon slags allians med Storbritannien och Frankrike mot Hitler, men dessa stater visade inget intresse. Åsa Linderborgs kritik av Wolodarski är riktig. Det pågår revision av Andra Världskrigets historia, även bland fackhistoriker. Läs gärna artiklarna av professor Lennart Palm som kritiserar detta. Grov revision av andra världskrigets historia. Del 1 – Sovjetunionen

     • Hönan och ägget, Anders! :-)
      Kommunismen skapades av två orsaker – förhindra borgarna och kapitalets exploatering och förtryck av arbetare, och att Marx insåg att ett annan ekonomiskt system kunde förhindra detta.

     • Jag tror inte att man resonera att så, Anders.
      Borgarna skapade inte kommunismen som en militant styrka mot nationalismen (och nazismen). Det är endast fake news att Wall Street t ex finansierade bolsjevikrevolutionen. Eller har du den uppfattningen?

      https://www.youtube.com/watch?v=Zm0pBBfSur0&t=173s

       • Jag tror du har rätt.
        Enligt mina analys (som kanske inte stämmer) är när två negativa teser som vid närmare granskning inte är delbara. Trots olikheterna korsar de varandra.
        Emellertid är dialektisk materialism så mycket mer än så.
        Men det är marxistisk filosofisk överkurs, och inte artikelns ämne.

   • Jag ska klargöra mig. Du kanske missuppfattade när jag skev ’[…] din ’vän’ Peter Wooldarski’. Jag placerade ordet ’vän’ inom citationstecken för att klargöra att du är inte så speciellt så förtjust i Wooldarski.

   • Den kommunistiska kuppen i Bayern är upprinnelsen till DAP, Deutches ArbeiterParti, och många andra socialistiska småpartier. Hitler gick in i DAP som agent för tyska generalstaben. Processen under vilken Hitler blev partiledare och så småningom nationalsocialist, hur han höll tal och fick publikens respons i den riktning som så smånigom förvandlade DAP till NSDAP finns kartlagd. Den började med kommunistisk kupp och slutar med nationalsocialistiskt maktövertagande. Det fanns inga nationalsocialister före kommunistkupperna, de dök upp som respons i förvirringen.

       • På sätt och vis har Rudolf återigen rätt, Anders. Det var en respons till kommunismen. Företag, industriledare, finanskapital och dom borgerliga skapade nazismen/fascismen som en mur mot kommunismen. Vid 1930-talet vara alla borgare och kapitalister rädda för de framgångar som kommunisterna hade.
        Det irländska fascistiska Blueshirts var ett svar på kommunismen i Irland.
        https://www.rte.ie/archives/2016/0111/759130-the-blueshirts/
        (Obs! Videon i lartikeln kan inte ses!)
        Blueshirts spelade därefter en stor roll i formationen av det moderata kristdemokratiska Fine Gael.
        Emellertid kan man inte anklaga kommunisterna för vad andra är skyldiga till. Anklagelserna ska ligga på dom som skapade nazismen/fascismen – nämligen borgarna/finanskapitalet.

       • Den kommunistiska kuppen i Bayern 1919 ligger till grund för både skapandet av DAP och Hitlers inträde i DAP. Kuppen fick mycket långtgående konsekvenser, även om krigsskadeståndet med åtföljande inflation, miljoner offer för första världskriget och Hitlers personliga egenskaper också ingick i förutsättningarna. Kommunistkuppen i Bayern var första slaget i ett inbördeskrig som nazisterna vann något decennium senare.

        Nazismen är en av kommunismens alla följdverkningar, nazismen är ett av kommunismens alla oäkta barn.

        • Du överskattar detta i hög grad. Versailles-freden med dess krav på Tyskland, och den ekonomiska krisen spelade större roll för nazismens frammarsch. Den på olika sätt misslyckade rådsrepubliken i Bayern under en månad vände 1919 opinionen mot vänstern då.

         • Ja just det. DAP var ett vänsterparti som togs över av Hitler efter den Bayerska Rådsrepubliken, opinionen mot kommunismens i Bayerna blev mycket stark pga kommunismen. Bayerska rådsrepubliken och kommunisterna var grund till nazismens segertåg. Först kommunistisk kupp, sen nazism.

          • Bayerska rådsrepubliken fanns en månad 1919, och nazismen kom till makten 1933. Dessemellan många år av vad vi kallar demokrati. Weimarrepubliken kom till i augusti 1919. Vad gjorde socialdemokraterna och de borgerliga partierna för att motarbeta nazisterna. Kommunisterna gjorde det, men insåg faran för sent. Du förenklar analysen. Flera samverkande faktorer fanns och du presenterar bara en utan egentlig analys. En var den hårda Versaillesfreden, en annan den stora depressionen ”Den stora depressionen i början av 1930-talet drabbade nog Tyskland hårdare än något annat land i Europa. Landet drabbades inte bara av ekonomiskt utan även politiskt sammanbrott. Motsättningarna blev allt extremare och våldsammare, vilket också fick många att tappa tilltron till den nyskapade demokratin.” (Wikipedia). Några aspekter Hitlers makttillträde

      • Irland skapade Limerick Rådsrepubliken ungefär ett år före den Bayerska Rådsrepubliken – men inte blev det irländska folket nazister på grund av den händelsen.

       https://youtu.be/js0FR8GkBEo

       Precis som i alla andra läder fanns det givetvis irländska nazister – dagligt tal kallades de för ’blueshirts’.

    • Nazismen fanns före 1900-talets början. Faktum är att det hela startade 1834 – ungefär hundra år tidigare innan Hitler kom till makten i Tyskland.
     https://en.wikipedia.org/wiki/Early_timeline_of_Nazism

     Dom vita kolonisterna som avancerade västerut – inte österut som Hitler gjorde – ansåg att dom vita var överlägsna Native Indians på hela den amerikanska kontinenten. Indianerna betraktades som ohyra och som stod i vägen för dom vitas exploatering – som guld, bördig mark, etc – av Amerika.
     Så vad är skillnaden mellan nazismen och den konservativa och liberala hållningen till den befolkning som de betraktade som mindre värda?
     Alla amerikanska presidenter – oavsett om de var liberaler eller konservativa – betraktade från det då de först satte sin fot på ’amerikansk’ jord till långt in på 1970-talet vissa folk som undermänniskor – och som skulle antingen utrotas eller assimileras in i det amerikanska samhället. T ex fick urbefolkningen i USA inte praktisera enligt amerikansk lag sin egen religion förrän i slutet av 1970-talet då president Carter upphävde den lagen.

 8. Och haer har vi ett exempel pa dagens nazism: Terroristattacken i Angelholm som media tystat ner

  ’När bröderna varit i Sverige i bara några månader började 22-åringen titta på IS-propaganda på nätet.
  Han fick jobb men slutade gå dit efter en dag. Han stod inte ut med att vara nära muslimer som inte var IS-sympatisörer.
  Enligt Migrationsverket kan utvisningar för närvarande inte verkställas till Syrien.
  I januari fälldes Sverige i Europadomstolen för mänskliga rättigheter sedan Migrationsverket beslutat att utvisa en marockan som Säpo varnat för.
  – Men om min bror skickas till döden i Syrien måste jag ändå stanna. Härifrån försörjer jag vår familj i Syrien.

  Hur kan en tonaring i Sverige forsorja hela sin familj i Syrien? Ar det ingen som ifragasaetter saant?

  Varfor skyddas dessa massmordare i Sverige? Varfor har vanstern allierat sig med Obama’s proxy-krigare?

  De som styr (Globalisterna, bankirerna, EU, MB, media) har ju vanstern som duktiga stormtrupper idag. Ibland anordnar vanstern nagon demonstration mot ”eliten” vilket bara visar att de inte forstar vilka som styr dem och betalar dem.

  • En stor del av ”Vänstern” tar bestämt avstånd från USA:s proxi-krigare och angreppskriget mot Syrien. Ett försök till bidrag i denna riktning är de långt över 100 artiklar om Syrien-kriget som publicerats på denna blogg.

 9. Gammal krigare skriver ’Varför har vänstern allierat sig med Obamas Proxy-krigare?’. Faktum är att här ger jag honom rätt.
  SKP och KP var totalt emot USA:s och NATO:s insats i Libyen. Vänsterpartiet var delat i den här frågan.
  https://marxistarkiv.se/afrika/libyen/v_och_libyen.pdf

  Frågan är – Om det inte hade varit Obama – utan Trump – som hade varit för att anfalla Libyen – hade Vänsterpartiet varit för insatsen? Sannolikt inte.
  Men detta är enbart spekulationer från min sida. Emellertid är det märkligt att VP och S alltid står på liberalernas och USA-Demokraternas sida när det gäller utrikesfrågor. Och detta har de gjort länge – de t o m lyssnade mer på vad de extremkonservativa Reagan och Thatcher påstod om Sovjetunionen och Nordirland under 80-talet än vad de lyssnade på Sovjetunionen och socialisterna i Irland. Vilket 70-talets maoistiska SKP (absolut inte nuvarande SKP) också gjorde – ställde sig på de USAs extremkonservativas och liberalernas sida.

  Alla riksdagspartier – inklusive SD – är duktiga stormtrupper till globalisterna, bankirerna, EU, MB, media. Men jag kan hålla med om att ’vänstern’ borde ha ställt sig på folkets sida när det gäller EU och bankirerna. I stället för att bekämpa bankerna i EU så gjorde Syriza i Grekland en överenskommelse med dom, en överenskommelse som innebar åtstramningar för det grekiska folket – ett folk som hade valt dom för att bekämpa bankerna.
  Likaså när det gällde vänsterpartiet i Nordirland, Sinn Féins samarbetar med EU och dom Internationella bankerna och kapitalet i USA.

 10. Kerstin Stigssons kategoriska påstående att det är fake-news att storfinansen låg bakom bolshevikrevolutionen synliggör varför det är svårt för mig att få in kommentarer här numera.(Jag anklagar inte Anders, han skulle ha meddelat mig om jag vore portad)
  Eliterna behöver hjälp med att hålla för ögonen på folk. Vänstersidan bistår.
  Myten om de spontana folkliga resningarna mot onda tyranner är för värdefull för att hindras av sanningen: alla såna fall i historien var psykologiska operationer av rivalerna.
  ( Salvador Alliende var av allt att döma ett enklare fall. En demokratisk socialist bekämpad av odemokratiska Usa. Men i det fallet var det ju ingen revolution.)
  Eliterna fruktar vad som händer när vänsterinriktade människor till sist genomskådar bedrägerierna som gjort vänstersidan till deras omedvetna vapendragare. Vad blir den troliga konsekvensen ur eliternas synvinkel? Jo att en ur eliternas synvinkel oönskad form av globalt samarbete uppkommer mellan självständiga nationalstater.
  Inte de multinationella företagskartellernas globalisering över de förtvinade nationalstaternas döda kroppar.

  • Peter Grafström.
   Jag har absolut INGET inflytande över Anders Romelsjös blogg och vilka kommentarer han tar in. Faktum är att jag har fått mina kommentarer refuserade vid ett flertal tillfällen.

   Det övriga du säger i din kommentar tänker jag inte ens besvara. Jag har tidigare gett mig in i debatten med dig vid några tillfällen men det gör jag inte om. Vad jag än sa vände du på det – som om du försökte övertyga mig att jorden är platt när den är rund. Eller som jag en gång uttryckte det: Du försöker övertyga mig om det vita pappret jag har framför mig är rött.

  • Äh, dessa ständiga konspirationsteorier. Att du orkar!
   Storfinansen som grupp stöder naturligtvis inte en regim som förstatligar bankerna.
   Tysklands ledare ville däremot att Lenin skulle ta Ryssland ut ur det tvåfrontskrig som Tyskland befann sig i, men det är en annan sak.

 11. Tack vare kommunismen kunde Luftwaffe bomba England. Churchill hade svårt att uppskatta att Luftwaffes bombplan drevs med rysk flygbensin.

 12. Dessutom bör man påpeka att enhetsfront och folkfront är två olika saker. Den kommunistiska taktiken mot fascismen kallades folkfront, både i Frankrike och Spanien under andra halvan av trettiotalet. Detta som ett resultat av tyskland kommunistpartiet kamp mot ”socialfascismen”, deras namn på de tyska socialdemokraterna. Den kommunistiska politiken från sent 20tal och tidigt 30tal hjälpte Hitler till makten, fast det var nog inte meningen.

  • Ja, jämfört med en folkfrontspolitik som startat tidigare. Men ansvaret hos socialdemokraterna och de övriga partierna?

   • Kommunisternas funktion som sovjetisk femte kolonn kan nog inte underskattas. De sågs som landsförrädare av övriga partier. Ganska naturligt, eftersom de tog sovjetunionens parti mot sitt eget folk. Det var likadant i Sverige, SKP fick inte sitta med i känsliga ärenden, som tex försvaret. Övriga partier drog den korrekta slutsatsen att SKP kunde misstänkas gå potentiell fiendes ärenden.

    Enhetsfronten är den politik sovjetunionen försökte först, stöd till den bayerska rådsrepubliken var enhetsfrontspolitik. Sen kom socialdemokraterna som huvudfienden, dvs ”socialfascismen”, först därefter kom folkfrontspolitiken, som tex Leon Blums och regeringssidan i Spanien. Efter kriget kom något sovjetunionen kan ha kallat enhetsfront, det var när kommunisterna slog ihop sitt parti med socialdemokraterna under kommunistisk ledning, i DDR hette det sammanslagna partiet SED.

    • SKP tog inte Sovjetunionens parti MOT SITT EGET FOLK. Med sådant resonemang kan man påstå att försvarsminister Hultqvist och regeringen tar parti för USA mot Sveriges folk genom försvarsavtal i USA:s intresse, vilka ökar risken för att Sverige drabbas av krig.

     Enhetsfront är alla inget konstigt. Sker hela tiden i politike – att ena så många som möjligt i olika frågor. De som demonstrerade mot NMR, eller mot att USA skulle börja krig i februari 2003 var också enhetsfronter.

     Ja enhets- och folkfrontspolitiken mot nazismen från kommunisterna kom tyvärr för sent.