Möte på segerdagen 9 maj över Hitlerfascismen. Appell-möte mot nyfascism och krigshets9 maj är en segerdag i andra världskriget. I väst brukar 8 maj räknas som segerdagen, men i halva Europa är det 9 maj som gäller. EU har försökt blockera ett gemensamt firande genom att göra 9 maj till ”Europadagen”. Men den som kommer till Sergels torg kan fira både segern över Hitlerfascismen och ett Europa fritt från nazidiktatur. I arbetsgruppen ingår bl.a. Barbara Brädefors, Dine Malmsten och Stefan Lindgren.
9 maj 2014 18298_9maj

Det är dagarna 81 år sedan Hitler kom till makten, sedan nazistpartiet blivit största parti vid valet i Tyskland. Och omkring 10 år senare inleddes hans nedgång på allvar i slaget vid Stalingrad.

Under 1930-talet försökte Sovjetunionen på olika sätt få till stånd en försvarspakt med Frankrike och Storbritannien, vilka i praktiken visade sig ointressanta. En sådan försvarspakt hade möjligen förhindrat kriget och säkert begränsat det. I en helomvändning, för att spara tid ingick Stalin en non-aggressionspakt med Tyskland i augusti 1939. Tyskland lade snabbt under sig Frankrike, Nederländerna, Belgien, Norge och Danmark samt hade Italien och Japan som allierade.
Stalin untitled

Hitler untitled

Utan krigsförklaring anföll drygt 2 miljoner tyska soldater Sovjetunionen i ett noga förberett anfall. Hitler hade också i sin bok utpekat bolsjevismen till huvudfiende. Vid denna tid och under en stor del av kriget hade Tyskarna 5-10 gånger så många soldater på östfronten som på västfronten.Tyskarna hade initialt stora framgångar men hejdades utanför Moskva av Röda armén under ledning av andra världskrigets främste militär, marskalk Zjukov. Sovjetunionens militära förmåga hade ändå markant försvagats sedan ett stort antal höga officerare avrättats några år tidigare på Stalins order, och utan klara substantiella skäl.
Zjukov untitled

”Slaget vid Stalingrad utkämpades under andra världskriget mellan Tyskland och Sovjetunionen vid staden Stalingrad. Idag heter staden Volgograd, men det finns förslag att den ska återfå sitt tidigare namn. Slaget pågick mellan 21 augusti 1942 och 2 februari 1943 och är ett av världshistoriens blodigaste slag med sammanlagda förluster på nära två miljoner människor. Det slutade med ett avgörande nederlag för Tyskland och utgör den viktigaste vändpunkten under andra världskriget.” (Från Wikipedia)
Andra Världskriget. Ryska veteraner. 17_si

Det finns många böcker om detta mycket hårda slag och striderna om den stora kullen Mamajev Kurgan, och många skildringar av uppoffringar och hjältemod från stadens arbetare, enskilda soldater som prickskytten Vasilijev Zaitsev, och sergeant Jakob Pavlov som med sina män i 59 dagar höll ett strategiskt och ideologiskt viktigt 4-våningshus. Enligt den sovjetiska krigspropagandan stupade fler tyskar i kamp om denna byggnad än vid intagningen av Paris. Och där fanns den legendariska 62:a armén under general Tjukov ”Den sovjetiska 62:a armén hade cirka 40 000 försvarare som skulle stå emot tyska 6:e armén och två kårer ur 4:e pansararmén som bestod av cirka 330 000 man, fördelat i 20 divisioner. Detta var den största formationen i tyska armén” påstår Wikipedia. Och 62:a armén kunde med stöd av kämpande arbetare hindra tyskarna att inta hela staden och gjorde det mindre svårt för den sovjetiska generalstaben under ledning av Zjukov att förbereda en motoffensiv som leddes av Rokosovskij. Av Zjukovs mycket intressanta memoarer framgår att Stalin nära deltog i generalstabens arbete.
Zaitsev vasiliy-zaytsev
Stalingrad Pavlov sergeant-yakov-hero-soviet

Den 19 november 1942 inleddes den sovjetiska offensiven med målet att innesluta 6:e armén. Över en miljon man med över 10 000 kanoner och över 1000 stridsflygplan. Den 10 januari inleder sovjetiska styrkor ett slutanfall mot de utsvultna tyska trupperna, men man mötte nästan inget motstånd alls.

Efter slaget vid Stalingrad återfick aldrig tyskarna initiativet. Efter segern vid Kursk, världshistoriens största pansarslag, övergick initiativet definitivt till Sovjetunionen, som sedan befann sig på en nästan oavbruten offensiv ända fram till Berlins kapitulation 2/5 1945. (Från Wikipedia). Med stor sannolikhet skulle Sovjetunionen ha besegrat Tyskland även utan invasionen 6 juni 1944, som säkert förkortade kriget, förstås. Då hade Sovjet fått kämpa nästan ensamt i 3 år. Det är väl självklart att Storbritannien & USA hade kunnat prioriterat en tidigare invasion i Europa om man velat.

Sovjetunionen erbjöd de tyska trupperna kapitulation under ganska generösa villkor, vilket avvisades. 2 februari 1943 kapitulerade de sista trupperna i Stalingrad. Sammanlagt 91 000 man kapitulerade och fördes till fångenskap, där den stora majoriteten dog.

Kriget kostade Sovjet över 20 miljoner döda, medan antalet dödade från USA uppgick till drygt 300 000 man. Landet var svårt härjat, liksom Tyskland. Mot bakgrund av detta (och mycket annat) kan man starkt ifrågasätta krigshetsen mot Sovjet efter andra världskriget.
Andra Världskriget Berlins fall untitled

En central lärdom är att eftergiftspolitiken kan få förödande konsekvenser. Detta är mycket aktuellt idag, då världen och massmedia kommit att mer eller mindre acceptera främst USA:s brutala och folkrättsvidriga utrikespolitik i brott mot FN-stadgan och annan internationell rätt. Omfattande protester förekom inför kriget mot Irak för 10 år sedan. Protesterna mot NATO:s bombkrig i Libyen med tiotusentals dödade civila, i Syrien, i Afghanistan är betydligt svagare. Massmedia avstår från kritisk granskning, från försvar av freden och FN-stadgan. Likheten med eftergiftspolitiken mot Hitler är stora. Och resultatet torde inte bli bättre än Andra Världskriget, snarare tvärtom. Därför minskar sannolikt krigsrisken av att Ryssland satt ned foten i Krim, trots att det är ett brott mot FN-stadgan


i Andra om: , , ,, , , , , , , , , ,, , , , ,

DN Slaget vid Stalingrad 2/2 DN om fascism SvD 2/2Björnbrum Intervu i Junge Welt Internationalen nr 5 2013 Aftonbladet Japetus öga Russia Today Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12


3 svar till “Möte på segerdagen 9 maj över Hitlerfascismen. Appell-möte mot nyfascism och krigshets”

 1. Ja, detta är inte vad man lär ut i svenska skolor om andra världskriget numera. Man tonar ner Sovjets helt avgörande insatser i kriget mot nazismen, säkert av politiska och ideologiska skäl. Däremot lyfter man fram USA:s insatser till en nivå som gränsar till historieförfalskning. Hjälpen från väst med militär material till Sovjet har av oberoende krigshistoriker beräknats till mellan 10-20 procent, men numera överdrivs denna hjälp av propagandister. Sen är det ju så en gång för alla att man måste ha soldater till vapnen annars är det bara metall som ligger och rostar. En kort sammanfattning av andra världskriget är att det i huvudsak var en kamp mellan Sovjet och Tyskland då ca 70-80% av alla offer och krigshandlingar förekom på östfronten.

  • Så var det i skolan på 1950- och 60-talet också. Horowizt bok ”Från Jalta till Vietnam” öppnade mina ögon omkring 1967.

 2. Det var ingen eftergiftspolitik och kritiken mot Chamberlain missförstår hur utstuderade Engelsmännen var. Det finns en orsak till uttrycket Perfide Albion. Allt handlade om att valla fram Hitler till Rysslands gräns och det var först när Hitler på ryssarnas varning anade oråd och var olydig mot Englands plan som England började ta avstånd från Hitler. Om Hitler hade varit lydig hade en konfrontation med Sovjet kunnat inträffa mycket tidigare. Med båda mycket mindre rustade.
  Troligen var avsikten att England och Frankrike då jämförelsevis enkelt hade kunnat tvinga igenom sina villkor både genom sin finansmakt och militärmakt och Tyskland hade fått acceptera vad de erbjöds som en junior partner i styckandet av Ryssland. Om det nu hade gått att besegra Sovjet.
  Det kommer förhoppningsvis fram mer översättningar av skildringar från ryskt perspektiv så man får veta hur det egentligen var med Stalins avrättade generaler och mycket annat. Dmitri Khalezov skrev att det inte finns några rättvisande skildringar av Stalin i väst. Alexander Dugin har berättat mycket om judarna i Sovjetregimen och det var enligt honom en del av dem som var orsaken till Stalinismen dvs jag antar att han menar personkulten.
  http://www.theoccidentalobserver.net/2013/12/alexander-dugin-the-eurasian-oracle-part-1-of-2/

  Det är synnerligen rätt som Anders säger att de allierade hade kunnat anfalla västerifrån långt tidigare. Att de skickade vapen till ryssarna var bara ett sätt att skyla över att de inte skapade en andra front. Efter kriget sade en brittisk chef för SAS commandos att vårt största misstag var att vi ville låta ryssar och tyskar förblöda mot varandra. Men det var inget misstag och kommentaren var bara hans personliga.
  Det var dessutom lönsamt för Usa att låta kriget fortgå så länge som möjligt. Så det är mångdubbelt sant att det var Ryssarna som gjorde att kriget slutade.
  Ett lika förrädiskt agerande mot Ryssland av dess allierade Frankrike och England utspelade sig under WWI .
  Ryssland ville att de allierade skulle synkronisera tvåfrontskriget men England och Frankrike gav tyskarna tid att förflytta sig mellan fronterna med tåg. Som jag ofta har sagt var tyskarna helt oskyldiga till WWI. Men nu betraktar vi det ur ryssarnas perspektiv.
  Perfide Albions hemliga diplomati och korrumperande inflytande medförde köp av nyckelpersoner i Ryssland och Frankrike. Isvolsky respektive Poincare mfl.
  Men i den uppkomna situationen var det alltså den allierade Ryssland som dessutom förråddes.
  Ryssar och tyskar borde ha gjort en pakt och sluppit krig för England hade nog inte vågat utmana dem. Men förrädaren Isvolsky var Englands verktyg.
  Englands falskhet fick ohyggliga konsekvenser i form av världskrigen, även om Usas roll före WWII var mycket mer omfattande rent praktiskt.
  Att känna till slughetens historia är av stor betydelse.
  England agerade lika försåtligt mot Sverige under Karl XII, uppmuntrade hans anfall men förrådde svenskarna genom engelska aktörer i Ryssland. Karl Marx bok 1700-talets hemliga diplomati tar upp det.
  Joakim Andersen skriver om det
  http://www.motpol.nu/oskorei/2014/05/02/karl-marx-och-1700-talets-hemliga-diplomati/