USA:s mediadominans måste brytas


Denna artikel som först publicerades 4/3 ett föregående år synes fortfarande vara högst aktuell i dagens värld.
Därför publicerar jag den igen.

Vi diskuterar här då och då den viktiga frågan om press- och yttrandefrihet. Nedan följer en mycket viktig artikel i frågan, vilken översatts av skribenten Åke W. Bergh som gör några inledande kommentarer. ”Mediapropagandan för en USA-dominerad värld med alla sina militära hot är nu närmast total. För länder som vill försvara sin frihet och suveränitet är oberoende medier dess främsta vapnen. Det finns inget alternativ, menar här Roberto Quaglia, italiensk filosof och författare. För oss – att först återerövra våra skandalöst kapade public servicemedia bör därför stå högst på agendan i kampen för vårt självbestämmande.”
Propaganda 150223

Här Roberto Quaglia från Voltaire.net den 18 februari:
”Dagens stora geopolitiska fråga är huruvida vi är på väg mot en unipolär värld, helt dominerad av USA (somliga där kallar det med stolthet och arrogans ”Full Spectrum Dominance”), eller om vi går mot en multipolär värld där flera maktcentra kan samexistera. Ur ekonomisk synvinkel är världen redan multipolär: USA:s andel av den globala ekonomin är cirka 18% (år 2013), och stadigt krympande. Under sådana omständigheter, hur kan USA ändå utöva sådan global makt? Dess enorma militärbudget förklarar inte allt; man kan i praktiken inte bomba hela världen…

USA:s främsta magiska vapen för världsherravälde är dollarn. Ordet ”magi” här ingen överdrift; dollarn är verkligen en magisk skapelse alltsedan Federal Reserve kunnat skapa obegränsade mängder i sina datorer, och världen ser dessa dollar som ett reellt betalningsmedel, effektivt uppbackat av petrodollarn. Detta gör det extremt enkelt för USA att finansiera ett otal ”färgrevolutioner” och annan omstörtande verksamhet runt om i världen. I grund och botten kostar det dem ingenting. Detta är ett av de problem som måste lösas i kampen för en multipolär värld.
USA:s andra supervapen är dess ökända dominans av nyhetsmedia, en hegemoni som är närmast absolut och vars omfattning står bortom de flestas fattningsförmåga.
Hollywood är den mest fantastiska propagandamaskin som någonsin skapats
. Hollywood exporterar USA:s standard för hur vi uppfattar verkligheten, vilket inkluderar, men inte begränsas till, hur vi tänker, beter oss, klär oss, vad vi ska äta, dricka och även hur man uttrycker missnöje. Ja, Hollywood kan t o m exakt diktera hur vi ska uttrycka vår protest av ”the American Way of Life.” För att bara ta ett exempel (det finns många), citerar västerländska dissidenter ofta Matrix-filmerna då man beskriver ett osynligt nätverk som styr våra liv, men även Matrix är en del av matrisen. Detta är Hollywoods sätt att bearbeta vår förståelse om att vi lever i en bedräglig värld. Med detta att använda amerikanska allegorier, symboler och metaforer är vi en del av detta system och bidrar på så sätt själva till att göra det hela mer verkligt.
CIA imagesCAC2LEWL

USA styr även de traditionella medierna runt om i världen, CIA hade infiltrerat de flesta informationsnätverk av betydelse. Udo Ulfkotte, en journalist som arbetat 17 år för Frankfurter Allgemeine Zeitung, en av de ledande tidningarna i Tyskland, bekände nyligen i sin bestseller Gekaufte Journalisten (”Journalister till salu”) att han länge betalats av CIA för att manipulera informationen. Detta är ganska utbrett i tyska medier och säkert också i andra länder. Detta grepp om medierna tillåter dessa krafter att vända vitt till svart i allmänhetens ögon. Särskilt slående är hur USA-kontrollerade europeiska medier helt förvrängt fakta under den aktuella krisen i Ukraina. Den naziinfekterade Kiev-juntan kom till makten i en kupp och har nu kunnat bomba och döda sitt eget folk medan västerländska medier fortsatt att porträttera dem som ”den rätta sidan” – medan Putin beskrivs som en em>”ny Hitler”, utan stöd av fakta.
Propagana 1 untitled

För att förstå hur herraväldet över själva informationen gör att man kan stöpa om fakta – minns Karl Roves ord från 2004, när han var säkerhetsrådgivare till president George W. Bush: ”Vi är ett imperium nu, och när vi agerar skapar vi vår egen verklighet. Och medan ni studerar denna verklighet – kritiskt om ni så vill – agerar vi igen, skapar ytterligare nya verkligheter som ni också kan studera. Så fungerar det. Vi är historiens aktörer… och du, ni alla, kan bara studera vad vi gör.”
Och som om inte detta vore nog processas det mesta av informationen som cirkulerar idag av datorer med amerikanska operativsystem (Microsoft och Apple) och folk – inklusive dem som motsätter sig USA-dominans – kommunicera sinsemellan med verktyg som kontrolleras av CIA, såsom Facebook, G-mail, etc. Det är just detta kvasimonopol på information som gör den verkliga skillnaden. Så även om USA:s ekonomiska betydelse minskat under senare decennier, har dess plats i nyhetsmedia paradoxalt nog ökat.
Google_2013_Official_svg

Därför bör länder som verkligen strävar efter en multipolär värld se över sina prioriteringar och ta upp den mediala kampen med USA, inte främst fokuseras på ekonomiska problem. Idag är makt till stor del en fråga om perception, hur vi uppfattar verkligheten, och i detta avseende är USA den obestridde mästaren. Vi kommer inte att få uppleva en verklig multipolär värld så länge vi inte inser hur kompetens och resurser jämförbara med USA:s avgör spelet.
Det finns redan oberoende, alliansfria medier av utmärkt kvalitet vars ambition är att nå en global publik; de mest kända RT (Russia Today) och (iranska) Press TV. Men allt detta är ingenting jämfört med den permanenta ljud- och bildtsunami västmedier översköljer oss alla med, dygnet runt, sju dagar i veckan. RT planerar att starta kanaler på franska och tyska. Det är ett framsteg, ja, men långt ifrån tillräckligt.
USA kan tolerera att länder gör affärer utan dem, planerar statskupper när dessa länder arbetar för att använda annat än dollar i sitt handelsutbyte, men blir skärrade på allvar först när nya stora oberoende informationsnätverk dyker upp i mediaspektrat. Vilket är ganska märkligt, eftersom pressfrihet är en central punkt i den moderna amerikanska mytologin. Men alla alliansfria informationskällor slår mot USA:s monopol på ”sanningen”. Något som får USA att demonisera dessa konkurrenter och skildra dem som ”anti-amerikanska”. Eller än värre, som terrorister. Ändå skildrar ofta journalister från oberoende informationsnät bara verkligheten från en icke-amerikansk ståndpunkt, som inte nödvändigtvis är ”anti-amerikansk”. Men ur hegemonisk synvinkel är all icke-amerikansk information per definition ”anti-amerikansk”, då det inte speglar deras mediamonopols verklighet. Minns Karl Roves ord.
Alliansfria länder som föredrar en multipolär värld har inget val annat än att lära av motståndaren och agera därefter. Förutom att skapa egna effektiva motmedier måste man även stödja oberoende källor i länder där informationen nu domineras av USA. Många journalister, författare och forskare i väst som inte ställer upp på USA:s verklighet gör en insats i alternativa media främst av medborglig omsorg, för vad som är bäst för sitt land. Ofta på frivillig/oavlönad basis, socialt marginaliserade och med ekonomiska svårigheter. Utan större resurser och medial bas kan man inte tala om en ljus framtid för de krafter som verkar mot USA:s ”fullspektrum-dominans”.
Det finns inte en chans att nå och upprätthålla en verklig multipolär värld utan en fri press med utrymme för verkligt oberoende åsikter och synpunkter. Ett postmodernt imperium är främst ett sinnestillstånd. Och om våra sinnen förblir unipolära, kommer världen att bli så.

i Andra om:, , , , ,, , Syrien, , , , ,


16 svar till “USA:s mediadominans måste brytas”

 1. Michael Thuden, som är insatt i våra ekonomiska kopplingar skriver
  ” Svenska politiker har sett till att Sverige är totalt kopplade till dollar. hela pensionssystemet är t.ex lagt på börsen. Den sk börsuppgången från 97-talet beror till största delen på att politikerna flyttat 800 miljarder kronor till börsen. Och om Sverige säger bä kommer USA sänka börsen när de vill. Nasdaq äger stockholmsbörsen -inte nog med det – Nasdaq sätter den svenska valutakursen.

  Likaså med bostadsobligationerna – USA kan sänka det svenska banksystemet när de vill. Om du är intresserad så skrev jag om hur et hänger ihop här:
  https://parasitstopp.wordpress.com/2015/01/20/pensionen-och-marknadsvardet-pa-din-bostad-star-och-faller-med-dollarhegemonin/

 2. Sanningen är så marginaliserad att man nästan bara hittar den bland ett par få bloggare och indiejournalister som dessutom utmålas som extremister i bankägd media.

  Jag vill bara ge en stor applåd till Anders och Peter för era insatser där ni fyller ett informationsgap vår vanliga media egentligen borde fylla.

 3. En liten kommentar till ett litet slag om informationshegemonin detta inlägg beskriver:
  Det uppskruvade tonläge många av oss hörde direkt i Ring P1 förra onsdagen och än fler hörde talas om efteråt tillskrivs två stycken inringare som i efterspelet mycket orättvist buntades ihop med hatande troll på internet och som i kulturnyheternas sändning senare samma kväll, tillsammans sades utgöra droppen som fick bägaren att rinna över för programledare Alexandra Pascalidou. Detta förmedlades genom att i nämnda sändning spela upp korta snuttar av samtalen i fråga några få sekunder innan ett av hatmeddelandena från något av trollen syntes i bild.

  Min tro är att dessa inringare i efterspelet inte buntats ihop med nättrollen av misstag.
  Man skall vara mycket tydlig med att uttrycka att inringarna och trollen inte har ett endaste dugg med varandra att göra överhuvudtaget.
  Trollen är anonyma och skriver idiotier och smörja.
  Inringarna ringer personligen in till radio, presenterar sig med för och efternamn och levererar med egen röst sina åsikter. Längre ifrån anonyma näthatare går inte att komma.

  Rörande hopbuntningen misstänker jag att det hade att göra med särskilt, hette hon Ulla?, -s kommentarer om den uppseendeväckande förlåtande attityden mot USA:s missgärningar världen över från svensk medias sida, något man från medialt håll inte alls vill kännas vid utan snarare förringar som larv. Personligen förstår jag mycket väl att irritation och förtvivlan uppstår hos Ulla och att i alla fall irritation märks i hennes röst.

  Det lilla slaget i kampen om den mediala hegemonin handlar alltså om att deskreditera röster såsom Ullas i och med att den motsäger stora mediala krafters version av världsbilden (såsom de beskrivs i inlägget ovan) och man vill kväva sådana röster i sin linda. Detta får inte ske.
  Som John Pilger sade i en intervju som länkats till i tidigare inlägg på denna blogg är det av fundamental vikt att sådana röster hörs. Det är det första steget mot en annan värld, något som rådande krafter mycket väl vet om och gör allt för bekämpa.

  Hopbuntningen – ett billigt trick alltså från efterspelsregissörerna.

  OBS! Dessa är inte att förväxlas med Alexandra Pascalidou!

  Nog var det väl också den sändningen som inleddes med Britta Rings epost som frågade om radio helt hade glömt bort USA när de pekar ut skyldiga till världens fasor.

  Det hade nog varit för mycket sådana tongångar på Ring P1 de senaste dagarna och veckorna och motdraget kom på kulturnyheterna.

 4. […] Jag vill börja med en verkligt bra artikel, som alla medborgare borde läsa – USA:s mediadominans måste brytas […]

 5. Jag läste just förordet i US National Security Strategy 2015 (http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy.pdf)
  Där står:
  ”Any successful strategy to ensure the safety of the American people and advance our national security interests must begin with an undeniable truth—America must lead. Strong and sustained American leadership is essential to a rules-based international order that promotes global security and prosperity as well as the dignity and human rights of all peoples. The question is never whether America should lead, but how we lead.”
  Stödjer bedömningen att boktiteln ”USA som världspolis” inte var så dum, men kanske ”USA som världsbandit” hade varit bättre nu när man ser hur USA agerar. Vad tycks?

 6. USA styr världen med maffiametoder så det hade väl varit passande. Det forna ”Project for the New American Century” (där man hittar Carl Bildts, Gunilla Carlssons och Urban Ahlins signaturer bland alla neokonservativa krigshökar) som alla missnöjda amerikaner beskyllde för att starta Irakkriget skiljer sig inte speciellt mycket från det som står i ”US National Security Strategy 2015”
  http://www.publiceye.org/pnac_chart/pnac.html

  Här sker deras hemliga möten
  På exklusiva maktklubbar träffas rivalerna Bildt och Ahlin – i smyg
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/article15647530.ab

 7. Man kan bara konstatera att varken vår ”demokrati” eller s.k fria media bestod testet när de väl kom till kritan! Så mycket lögner och propaganda som spridits av ”våra” politiker och media de senaste åren visar väl det totala haveri som systemet råkat ut för. Man kunde ju inte i sin vildaste fantasi tro att det var så illa ställt! Visst finns det fortfarande journalister som gör sitt uppdrag men de är ytterst marginaliserade och fungerar nog bara som ett alibi man kan peka på till kritiker. MSM tappar trovärdighet i hela världen och det enda politiker och ledande media vill är att förbjuda eller försvåra för folk att ta del av alternativen. Sanningsministerierna i Washington och Bryssel står märkligt nakna när lögnerna inte biter på folk längre, de senaste utspelen från Kerry och Cameron andas närmast desperation. Och det är ju så att mister folket förtroendet så är kollapsen inte långt borta det visar väl om annat historien.

  • Det tråkiga är att dessa ”sanningsministerier” har sådan framgång, förstås. Vi vet inte heller om tilltron till dem minskat. Troligen finns opinionsundersökningar med frågor om detta. Att söka efter.
   För en aktiv vänster finns utmärkta möjligheter om alltfler får upp ögonen för dessinformationen.

 8. De som äger media, sätter agendan. Det är inte bara bankirverksamheten som behöver ägas offentlig. Det ska till även folklig strid mot privat ägd media monopol, vars främsta sysselsättning är avleda och fördumma, om vi skall vara fullt fria från klorna som bankirvampyr och fejk-media monopol satt på världen. Att allt fler får ögonen upp för fejk-media är en bra början.

  • Bankväsendets absurda privilegier med ’monetized debt’ ger dom som kontrollerar det en sånt övertag att deras makt över samhällets alla funktioner blir en automatiskt följd. Så du har fel även om problemet är växande även för andra typer av privata monopol där en privat monopolistisk oligarki kan strypa tillgången till viktiga entiteter som mat och mark mm. Privat media som sprider fejk är ett symptom på att det råder diktatur.
   Förutsättningen för att den typen av missförhållanden kan etableras är förutom att det behövs psykopatoligarker med motivation att dom lyckas bygga upp hemliga nätverk som frimurare och senare tillkomna organisationer.
   Kina devalverade och varnades för att drabbas av ett 9/11 och hade i förväg mängder av militär vid Tianjin.
   Sabotage vid samma tid drabbade deras superdatorer som hanterar mängder av känslig info bla deras bankväsende. Men Tianjin attacken var antagligen bara en varning.
   Om Kina skulle fortsättra ostört med devalvering kan dom genom sin produktivitet sänka dollarparasiterna.

   • Har du läst det jag skrivit? Läs igen. ”bankirvampyr och fejk-media monopol satt på världen”. De är två sidor av samma mynt.