Finns NATO bara i Europa?


Den kända antiimperialisten och fredskämpen Agneta Norberg, ordförande i Sveriges Fredsråd www.frednu.se som bildades 1946 har åter förstärkt bloggen med en artikel. Även i styrelsen för det globala nätverket mot krig i rymden www.space4peace.org. Agneta Norberg, ordf. Sveriges Fredsråd. Den kan delvis ses som en replik till morgonens blogginlägg om NATO, som återger en replik till artikel i Göteborgsposten. Fortsatt NATO-debatt i GP: Massor av fel i NATO-vänlig replik

Artikeln.
Det är en grov missuppfattning att Nato idag endast är en europeisk sammanslutning. Överbefälhavaren för Natos gemensamma väpnade styrkor,väljs alltid ur USA:s militär. Generalsekreteraren är alltid europé t.ex: Jaap de Hoop Scheffer, Holland, Knud Rasmussen, Danmark och idag, Jens Stoltenberg, Norge. Kriget i Afghanistan har varit ett utmärkt tillfälle att träna INTEROPERABILITETEN hos omkring 50 länder som kortare eller längre tid deltagit i USA:s strider.
Nato har idag etablerat sig i praktiskt taget ALLA europeiska länder, 28 st. Ukraina och Georgien, står på tur.
USA:s militär och Nato, har ett brett, globalt militärt basnät över hela världen, och en militär som samarbetar med Nato, på marken, till havs och i rymden. T.ex. the Mediterranean Dialog, Gulf Cooperation Council, Asia-Pacific Region med Australien , Nya Zealand, Japan, Sydkorea bl.a.
NATO-demonstration IV
Praktiskt taget alla länder som gick med i Partnerskap för Fred är idag Nato-medlemmar.
När det gäller Latinamerika har Colombia börjat delta i Natos stridsövningar sedan några år.
I Norden har Nato:s allt mer ökade närvaro manifesterat sig i ofantliga, årliga stridsövningar över hela nordområdet som omfattar: Island, Svalbard, Norge, Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Statsministrarna i nämnda länder inbjöds av Storbritanniens premiärminister Cameron, januari 2011, att diskutera formandet av ett mini-Nato i nordområdet. Redan 2009 hade Jens Stoltenbergs far, Thorvald Stoltenberg, gett ut ett dokument, där det fanns ett förslag på inom vilka områden de nordiska länderna skulle
samarbeta militärt.
NATO. Boken Sverige,NATO och säkerheten
Ofantliga stridsövningar med Nato/Partnerskapsländer pågår nära nog permanent i nordområdet. Norra Norge, norra Sverige, norra Finland är idag ett ofantligt stridsövningsområde för Natos styrkor.
De har namn som t.ex. Cold Response (16.300 soldater, 2012) Arctic Challenge Exercise, utgick från Luleå Kallax ,2015,(med 115 stridsplan,95 i luften samtidigt), Nordic Air Meet.
untitled (24)
I södra delen av Sverige: sommaren 2016: Stridsövningarna BALTOPS, Anaconda, Saber Strike, som sträckte sig från Utö utanför Stockholm, med deltagande av USA, Tyskland, Frankrike och alla länder vid Östersjön, ner till Polen med sammanlagt 40,000 soldater. Östersjön har förvandlats från att vara Ett fredens hav till ett NATO-hav. USA har idag militärbaser i Estland, Lettland och Litauen.
USAs strategi är tydlig: Instängning av den ryska kontinenten i norr och i söder. Sverige och Danmark ingick f.ö. förra året en överenskommelse om att stänga Öresund vid ett kristillstånd.

Några andra artiklar om NATO på bloggen hittills i år.
Fortsatt NATO-debatt i GP: Massor av fel i NATO-vänlig replik
Vår nya artikel i GP: Vi måste fjärma oss från NATO om vi vill slippa krig
NATO-bas och träningsläger för IS sida vid sida i Kosovo
Vi har en del att göra
Värdlandsavtalet ger faktiskt NATO möjlighet att placera kärnvapen i Sverige
USA ska undersöka EU- och NATO-kritiska partier i Europa – hybridkrigföring i kubik.
NATO-utredningen presenteras idag- Sverige, NATO och säkerheten
DN:s ohållbara argument för NATO-medlemskap
Stellan Skarsgård NATO-motståndare – rapport från mötet
Putin om det kalla kriget och NATO
Majoritet i Sverige mot Värdlandsavtalet med NATO
NATO:s övergrepp mot Serbien och andra
NATO stiger i land på svenska Utö
Regeringen JO-anmäls för NATO-samarbete och handelsavtal
Sveriges enögda rekrytering ska lära propaganda av NATO
SD böjde sig för NATO-lobbyn
NATO:s stora krigsövning i Polen mot Ryssland
NATO:s Breedlove konspirerade mot Obama, ljög samt påverkade Sverige
Bombkriget mot Serbien och skapandet av USA:s klientstat Kosovo
Gorbatjov:NATO ökar risken för världskrig – kan vi hejda det

intressant.se, , , , , , , , , , ,, , , , , , ,
, ,