Fortsatt NATO-debatt i GP! Massor av fel i NATO-vänlig replik


Den här artikeln har redan publicerats 25/8 – men förra året. Den är minst lika aktuell idag – tycker i alla fall jag. Därför återpublicering. Vad tycker Du?

Den 12 augusti publicerade Göteborgsposten artikeln ”Vi måste fjärma oss från NATO om vi vill slippa krig” Göteborgsposten. Artikeln var skriven av Leif Elinder, Martin Gelin och mig – läkare och fredsaktiviter. Den publicerades av några engelskspråkiga siter, vilket återgavs på bloggen. We must distance ourselves from NATO if we want to avoid war. De var Globalresearch Globalresearch, Axis of Logic Axis of Logic och Information Clearinghouse Information Clearinghousetack vare översättning och insatser av Siv O’Neall.

GP publicerade senare en kritisk kommentar av Thomas Törnblom. Att fjärma oss från Nato gör oss till ett lätt byte. Han skriver inledningsvis ”Att Nato skulle försöka ringa in Ryssland är en ofta använd bild inom Natomotståndet som har inget eller väldigt lite med sanningen att göra. Däremot vet vi att Ryssland respekterar andras makt men utnyttjar svaga grannar. Därför är ett medlemskap i Nato nödvändigt.” Törnbloms kritiska kommentar återges längre ned.
Putin GP 160824
GP gav oss möjlighet att komma med en replik, som sattes som slutreplik. Sen återges nedan, följd av Törnbloms kritiska kommentar. Allmänheten och media vilseledda om Nato

Slutrepliken: ”Thomas Törnbloms replik lägger i dagen vilseledande information med drygt ett dussintal felaktigheter, vilka måste bemötas”.

1. Jämförelser om kärnvapenkapacitet.
Enligt SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) har Ryssland något fler kärnvapen än USA (7 300 mot 7 000). Det militärstrategiskt viktiga är dock förmågan att med flyg, ubåtar och robotar få dem att nå sina mål. Här har USA ett mycket stort övertag.

2. Natos militära omringning av Ryssland.
I Östeuropa – Rysslands politiska och industriella “hjärta” – omringas Ryssland av kärnvapenbestyckade Natobaser. De ryska baserna befinner sig – med enstaka undantag – i hemlandet.

3. Ett omprogrammerbart missilprogram.
USA drog sig ur ABM avtalet 2002. Det nya defensiva Aegis missilprogrammet planeras för att också kunna användas för offensiva angrepp (1).
RyssKrig-768954
4. Löften om att inte expandera Nato.
De löften om att inte utvidga Nato som man gav Rysslands president Gorbatjov är väl dokumenterade (2, 3). Löftet bröts av Bill Clinton under dennes presidentperiod. Att inte ha kärnvapenbestyckade baser inpå knutarna är ett rimligt krav. USA skulle inte gilla det. Studera gärna Kuba-krisen som jämförelse.

5. Ryska kränkningar (?) av Georgien (2008).
Konflikten är omtvistad Den serbiska provinsen Kosovo erkändes 2008 som en självständig stat. Liksom Abchazien och Sydossetien är Kosovo en liten utbrytarregion från ett större land. Därför upprepade Abchazien och Sydossetien sina krav på självständighet. Mot den bakgrunden gav den georgiska presidenten Saakasjvili i augusti 2008 order att anfalla Sydossetien. Ryska styrkor ingrep och drev tillbaka Georgien. Vad gäller skuld finns här enligt europeiska experter ett delat ansvar (4).

6. Ryska kränkningar (?) av Ukraina (2014).
Ukrainakrisen beskrivs av de amerikanska experterna George Friedman och Ray McGovern som ”en av de mest flagranta (utlandsstödda) kupperna i historien” (5, 6, 7).

7. Det nukleära ”trillion dollar” projektet.
USA:s kostnader för ”trillion” dollar” projekt är väl dokumenterade från flera trovärdiga nyhetssajter (8).

8. Påståendet att Ryssland satsar lika mycket som USA på kärnvapen.
Ingenstans har vi funnit uppgifter på att Ryssland skulle satsa lika mycket som USA på kärnvapen.

9. ”Nato har inte trupper stora nog för ett anfallskrig”. Vår artikel handlar inte om ett anfall med trupp utan om ett ”första slag” förmåga med kärnvapen.
NATO - militärer
10. ”Ryssland upprustning saknar motstycke”.
Enligt uppgifter från SIPRI har Saudiarabien nu större militärutgifter än Ryssland och USA ligger tiofaldigt högre (9).

11. Natomedlemskap ger Sverige garanterat hjälp. Hur vet vi det? (Se uttalanden från Donald Trump). Om Ryssland invaderar baltstaterna, vilka tillhör Nato, är det tredje världskriget redan i full gång. Tveksamt om ett svenskt Nato-medlemskap skulle fungera som ett bra skydd i ett så fatalt läge.

12. ”Ryssland är mästare i vilseledning”. Det är fullt möjligt. Men hur duktiga är vi i ”Väst” i denna konst? Ställ gärna frågan till whistleblowers som Edward Snowden, Glenn Greenwald och företrädare för Wikileaks med flera. Historien har lärt oss att nationella säkerhetstjänster är bra på att vilseleda – alltifrån desinformation om Tonkinbukt intermezzot 1964, om rapporten om Iraks kärnvapeninnehav, om påståenden om gasattacker utanför Damaskus med mera.

Studera gärna olika länders säkerhetsorgan och propagandaprogram – allt från CIA:s ”Operation Mockingbird” på 50-70 talet fram till den tyske journalisten Udo Ulfkottes avslöjanden om hur det i dag går till att vilseleda media och allmänhet (10, 11, 12).

Leif Elinder, Anders Romelsjö och Martin Gelin

Referenser

1. https://www.sipri.org/media/press-release/2016/global-nuclear-weapons-downsizing-modernizing

2. http://davidstockmanscontracorner.com/bill-clintons-epic-double-cross-how-not-an-inch-brought-nato-to-russias-border/

3. http://www.spiegel.de/international/world/nato-s-eastward-expansion-did-the-west-break-its-promise-to-moscow-a-663315.html

4. http://jinge.se/mediekritik/angrep-ryssland-georgien.htm.

5. https://www.sott.net/article/291634-Stratfor-chief-George-Friedman-on-the-roots-of-the-Ukraine-crisis

6. https://consortiumnews.com/2016/03/18/behind-the-crimearussia-reunion/

7. http://jinge.se/allmant/ingen-rysk-aggression-mot-georgien-ukraina-och-krim.htm

8. https://theintercept.com/2016/02/23/obamas-new-rationale-for-1-trillion-nuclear-program-augurs-a-new-arms-race-with-russia/

9. http://jinge.se/allmant/saudiarabien-har-6-ganger-storre-militarutgifter-per-invanare-an-ryssland.htm

10. http://www.infowars.com/leading-german-journalist-cia-media-pushing-for-world-war/

11. https://theintercept.com/2014/02/24/jtrig-manipulation/

12. http://www.carlbernstein.com/magazine_cia_and_media.php

Tillägg:

Soros Admits Responsibility for Soros/Obama/Nuland/Kerry Coup in Kiev.
http://beforeitsnews.com/alternative/2015/03/soros-admits-responsibility-for-sorosobamanulandkerry-coup-in-kiev-and-mass-murder-in-ukraine-3118750.html

————————————————————————————————-
Thomas Törnbloms kritiska replik 20/8. Att fjärma oss från Nato gör oss till ett lätt byte

Att fjärma oss från Nato gör oss till ett lätt byte
Att Nato skulle försöka ringa in Ryssland är en ofta använd bild inom Natomotståndet som har inget eller väldigt lite med sanningen att göra. Däremot vet vi att Ryssland respekterar andras makt men utnyttjar svaga grannar. Därför är ett medlemskap i Nato nödvändigt, skriver Thomas Törnblom.

Leif Elinder, Anders Romelsjö och Martin Gelin skriver på GP Debatt den att vi måste fjärma oss från Nato om vi vill slippa krig. Inget kunde vara längre från sanningen, debattörerna radar dessutom upp faktafel och utgår från det ryska narrativet.

De inleder med att tala om MAD (Mutual Assured Destruction), det som vi i dagligt tal kallar för terrorbalansen. Detta är något som blev en välkänd doktrin på 50-talet och fortsatte att vara det under hela kalla kriget. I dag har båda sidor skrotat en del av sina kärnvapen men USA har fortfarande 7 000 kärnvapen och Ryssland har 7 300, så något övertag har inte Nato som debattörerna vill påskina.

Inringningen av Nato
De fortsätter sedan med att Nato skulle försöka ringa in Ryssland. Det är en ofta använd bild inom Natomotståndet som har inget eller väldigt lite med sanningen att göra. Nato är en försvarsallians bestående av ett antal Europeiska stater samt USA och Kanada. Hur skulle länder i Europa och Nordamerika kunna utgöra en ring kring världens största land, ett land med gränser mot länder i Europa och Asien?

Det robotförsvar som USA nu har börjat bygga upp i Rumänien och Polen kan inte som debattörerna påstår användas offensivt utan har uteslutande kapacitet att slå ut inkommande missiler. Att Ryssland har utsett dessa länder till förstahandsmål är knappast ett tecken på ett land som prioriterar självförsvar utan är ett av många tecken på en alltmer aggressiv hållning från Ryssland.

Utvidgningen av Nato
De talar även om att det skulle finnas en överenskommelse om att inte utvidga Nato. Detta är inte med sanningen överensstämmande. Tvärt om har Ryssland och Nato 1997 slutit ett avtal där det bland annat slås fast att alla länder har rätt att lösa sin säkerhet och att alla länders gränser är okränkbara. Således har Ryssland godkänt att alla länder har rätt att själva bestämma om man vill vara med i Nato eller ej. Alla länder som har gått med i Nato efter 1997 har gjort detta av egen vilja och med Rysslands godkännande.

Ryssland har sedan brutit mot detta avtal genom att kränka Georgiens gräns i och med invasionen 2008 och man har fortsatt med att kränka Ukrainas gräns genom att ta Krim 2014. Båda dessa länder hade blivit lovade av förre amerikanske utrikesministern John Kerry att man skulle få bli medlemmar i Nato men eftersom Natos stadgar stipulerar att kandidatländer inte får ha några gränstvister är detta i nuläget en omöjlighet. Detta vet naturligtvis Ryssland som absolut inte kommer att tillåta dessa två länder att bli medlemmar i Nato och man kan lätt förhindra detta genom att ha pågående gränstvister med dem.

Kärnvapensystemen
USA satsar inte en trillion dollar på att uppgradera sitt kärnvapensystem, den korrekta siffran är ungefär en tredjedel. 350 miljarder dollar satsar man på att modernisera, inte utöka, sitt kärnvapensystem. Debattörerna undviker naturligtvis att berätta att Ryssland satsar nästan exakt lika mycket på att uppgradera sitt kärnvapensystem.

Mästare i maskirovka

Att debattörerna talar om den folkliga resningen mot en korrupt president i Ukraina 2014 som stödd av USA är däremot oroande då detta är en av FSB (tidigare KGB) skapad historia, främst för att kunna utnyttja den allt mer anti-amerikanska stämning som byggts upp i Ryssland, speciellt efter att Putins andra presidentperiod inleddes. Att Ryssland är mästare i maskirovka (vilseledning) är välkänt och man ska akta sig för att vidarebefordra andra staters politiska agenda.

Sanningen är att krisen i Ukraina började med protester mot avbrutna förhandlingar om ett samarbetsavtal mellan Ukraina och EU som skulle givit ett större oberoende av Ryssland. Efter att presidenten Viktor Janukovytj i stället slöt ett handelsavtal med Ryssland blev protesterna mer allmänna mot presidenten. Protesterna fortsatte under vintern tills Viktor Janukovytj brådstörtat flydde och gick i exil i Ryssland hos sin vän Vladimir Putin.

Missförstådda konsekvenser
Nato är inte globalt starkt som debattörerna påstår, det är USA som är globalt starkt. Nato är återigen inte en global försvarsallians utan en försvarsallians mellan Europa och Nordamerika.

Det finns inget som pekar på att Nato kommer att angripa Ryssland, det finns ingen anledning för Nato att göra detta och man har inte trupper i närområdet som är stora nog för ett anfallskrig. Däremot har Ryssland detta eftersom man har trupper som är en faktor tio gånger större än Natos i gränsområdet mot väst. Den konstanta upprustning som skett sedan 2005 saknar motstycke i världen. Ett ständigt övande och flera krig har gjort att Ryssland har erfarna soldater och modernt materiel som vida överstiger det som Nato har i Europa. Nato har yrvaket konstaterat detta och långsamt har man börjat rusta för att i någon mån återställa balansen.

Invasionsförsvaret är historia
Så har även Sverige börjat ställa om och rusta försvaret men Sverige har i dag inte ett försvar som kan klara att anfall så som vi hade under kalla kriget. Invasionsförsvaret är historia och vi är i dag beroende av hjälp, därför har vi börjat öva med Nato och vi har slutit flera bilaterala avtal men inget som garanterar hjälp vid ett anfall vilket ett medlemskap i Nato gör.

Att bli medlemmar i Nato skulle dessutom ge utmärkta möjligheter att samordna Nordiskt försvar vilket jag personligen ser som den största fördelen vid sidan av den hjälp vid anfall utifrån som ett medlemskap skulle ge.

Svaghet provocerar Ryssland
Att det skulle ha någon destabiliserande verkan att Sverige och gärna också Finland går med i Nato motsägs av vad Lettlands president på rikskonferensen Folk och Försvar säger. Han menar att om Sverige blir medlem i Nato kommer det att bidra till stärkt säkerhet i regionen, inte minst i krissituationer. Ryssland respekterar andras makt men utnyttjar svaga grannar. ”Det är svaghet som provocerar rysk aggression.”

Därför bör vi i Sverige inte fjärma oss från Nato utan snarast bli medlemmar.

Thomas Törnblom

ingenjör

i Andra om: , , ,, , IS, , , ,


7 svar till “Fortsatt NATO-debatt i GP! Massor av fel i NATO-vänlig replik”

 1. […] Den kända antiimperialisten och fredskämpen Agneta Norberg, ordförande i Sveriges Fredsråd http://www.frednu.se som bildades 1946 har åter förstärkt bloggen med en artikel. Även i styrelsen för det globala nätverket mot krig i rymden http://www.space4peace.org. Agneta Norberg, ordf. Sveriges Fredsråd. Den kan delvis ses som en replik till morgonens blogginlägg om NATO, som återger en replik till artikel i Göteborgsposten. Fortsatt NATO-debatt i GP: Massor av fel i NATO-vänlig replik […]

 2. Jag tar exemplet Ukraina för att förklara för Thomas Törnblom vem det är som berättar sagor. Han kanske inte känner till vad han borde veta, nämligen att det inte endast är tre svenska läkare han debatterar mot. Inte heller är det FSB eller någon annan i Moskva. Han har klivit upp i ringen ovetandes om att han där kommer att möta stjärngardet av engelskspråkiga historiker, vilka alla beskriver det som hände i Kiev som en USA-styrd kupp. Törnblom kontra Stephen Cohen, professor i New York, Richard Sakwa, professor i England, Paul Robinson professor i Kanada. Det blir en ojämn match vill jag lova.
  Ta bara detaljen med Victoria Nulands direktiv till ambassadören veckor före kuppen. Alla fokuserar på hennes grova språkbruk, ”fuck the EU” och glömmer bort det andra hon sade. Hon utnämnde kupp-Ukrainas regering veckor före kuppen ! Är hon klarsynt måhända ? ”Yats is our guy”, han skulle bli landets ledare, boxaren Kiltschko som var Tysklands favorit var inte påläst nog för att få vara med, ja och sedan var det en nazist som skulle lämnas utanför för att han inte skulle blamera sig. Hennes utfall mot EU var inte bara grovt tal, det hade en innebörd, nämligen att EU:s kompromisser inte skulle beaktas, stackars EU vars tre ledande länder i Kiev hade undertecknat ett avtal om fredlig maktöverträdelse, bara för att en dag senare svika avtalet då det förkastats av mobben på torget. Och vad betydde hennes fråga till ambassadören ”are we in play ?”. Jo. det betydde att hon ville veta om stormtrupperna stod redo för den avgörande striden där lönnmördande prickskyttar från hustak mördade folk på bägge sidor, som den estniske utrikesministern berättade om, och som en kanadensisk utredning klargjort.
  För personer inlåsta i sin russofobi, men som är öppna för argument eller rent av vill bli kvitt sin fobi, rekommenderar jag inte att de som första steg börjar läsa ryska media, eftersom dessa per definition är suspekta och man inte kan lita på nå’nting. Börja istället med en mildare dos, läs t.ex. någon som Israel Shamir som skriver för the Unz Review på unz.com. Namnet är så judiskt det kan bli, det borde lugna många, även om jag måste varna för att han tar sig friheten att skämta om judiska oligarker som styr stora media. Ser ni inte detta som ett hinder finner ni en skribent som bor i Moskva och som kan både rysk historia och annan historia. Skärpa, humor och breda kunskaper. Eller ta The Russia Insider, som egentligen borde heta American Insider in Russia, eftersom det är ett amerikanskt projekt startat av den beskedlige affärsmannen Charles Bausman och hans vänner, som boende i Moskva tröttnat på sitt lands MSM-medier och deras lögnaktiga artiklar om Ryssland.

 3. Så här talar en äkta statsman

  “…what is a unipolar world? However one might embellish this term, at the end of the day it refers to one type of situation, namely one centre of authority, one centre of force, one centre of decision-making.It is world in which there is one master, one sovereign. And at the end of the day this is pernicious not only for all those within this system, but also for the sovereign itself because it destroys itself from within. And this certainly has nothing in common with democracy.. Today we are witnessing an almost uncontained hyper use of force – military force – in international relations, force that is plunging the world into an abyss of permanent conflicts…NATO has put its frontline forces on our borders…It is obvious that NATO expansion does not have any relation with the modernization of the Alliance itself or with ensuring security in Europe. On the contrary, it represents a serious provocation that reduces the level of mutual trust. And we have the right to ask: against whom is this expansion intended? And what happened to the assurances our western partners made after the dissolution of the Warsaw Pact?” (2007)

  Referring to the Bush Administration’s just-announced plans to deploy its missiles and special radar in Poland and the Czech Republic allegedly to protect the EU NATO countries from rogue North Korean or Iranian missile attacks, Putin concluded,

  ”Plans to expand certain elements of the anti-missile defence system to Europe cannot help but disturb us. Who needs the next step of what would be, in this case, an inevitable arms race? I deeply doubt that Europeans themselves do. Missile weapons with a range of about five to eight thousand kilometres that really pose a threat to Europe do not exist in any of the so-called problem countries. And in the near future and prospects, this will not happen and is not even foreseeable. And any hypothetical launch of, for example, a North Korean rocket to American territory through western Europe obviously contradicts the laws of ballistics. As we say in Russia, it would be like using the right hand to reach the left ear.”

  Jämför detta med rappakaljan från västledare och mängden presstitutes som Thomas Törnblom som hellre ljuger mot betalning än tala sanning.

 4. Mycket märkligt att inte ” vem som helst” förstår/inser att svenskt territorium blir krigsskådeplatsen om vi går med i Nato. USA har fått tillstånd att öva med sina krigsplan på många platser i Sverige i flera år. Detta har nog inte gemene man fått helt klart för sig. Politikerna tiger medvetet. Hm….. vissa beslut är redan tagna UTAN att svenska folket fått rösta om detta.

 5. Ja, det måste säjas att Sverige blir ett viktigt bombmål när Sverige öppnar för anfall mot Ryssland från svenskt territorium.Det är ju det USA/Nato tränar i stridsövningarna Cold Response(16.300 soldater, 2012), Arctic Challenge Exercise (115 stridsplan varav 95 hela tiden i luften,2015)

 6. Jag begriper inte mycket av den här diskussionen och för mycket detaljer. Grundfakta är att Ryssland har max 20 baser baserade utanför Ryssland – USA har över 800 baser och vilka slutsatser kan man dra av detta? Sedan det lite mer komplicerade: T.ex vad gjorde Nato i Irak och Afghanistan? Varför har Nato nu expanderat militära aktiviteter långt bort från Nordatlanten?
  Vad är Natos uppgift? Försvara sina medlemmars länder genom att attackera Irak/Afghanistan?
  Jag kan väl förstå baltstaternas rädsla för Ryssland med tanke på Sovjettiden.

  Ibland kan det vara bra att ta ett steg tillbaka för att se vad som händer och fiktiva tankeexempel är ett bra sett för att för att se helheten. Så låt oss testa några scenarioer: 1. Ryssland gör en deal med Mexiko om ryska baser i Mexiko längs gränsen med USA? Dito en deal med Kanada? Hur skulle USA reagera?

  • Den logiska reaktionen kan tyckas vara att göra som man gjorde vid Kubakrisen. Samtidigt är det tveksamt om det gynnar något land att komma närmare domedagen.

   Vapenskramlet beror förmodligen på att monopolkapitalisterna vill skrämma slag på världens alla nationer att köpa försvarsmateriel från USA. Motdraget bör således vara att uppmana hela världen att bojkotta allt amerikanskt tills vi knäcker dem på exakt det vis som gör mest ont för girigbukarna, nämligen genom plånboken.

   Förändringen som måste ske i USA kan inte ske om folket i USA tror att de har en yttre fiende. Således är huvuduppgiften att förklara för USA:s folk vilka som är allas vår verkliga oh gemensamma fiende, nämligen monopolkapitalet.