NATO-frågan ”Vi har en del att göra ”


Denna gång har jag åter glädjen att presentera en artikel av Björn Backengård, som är pensionerad lärare i matematik och fysik. Han var en gång i tiden aktiv i FNL-grupperna, och tycker att det är det bästa han har gjort. Jag har tidigare publicerat hans brev till den politiska eliten, hans fina lilla informationskort ”Syrieninformation”, inlägget ”Syrien – nu och då” och en artikel om NATO. Han hemsida heter www.folkrattsbevakningen.se. Se http://www.folkkampanjenmotnato.se/Kap01b_NyhKom_b/Y2016/K_160723_DelAttGora.html

Artikeln.
Låt oss ta över initiativet i Natofrågan. Det är fullt möjligt att gå ihop i en bred folklig rörelse som hindrar medlemskap i Nato samt ser till att värdlandsavtalet rivs upp.

Efter valet 2018 kan vi ha riksdagsmajoritet för partier med Nato-vänliga ledningar. Vi har två år på oss att samla ihop oss så att även om detta händer, så hindrar opinionen dem från att gå vidare och söka medlemskap i Nato. Denna opinion kan också leda till att det går att riva upp värdlandsavtalet, vilket kan sägas upp med sex månaders varsel. Det bör rivas upp därför att det kan öppna för Nato-baser här, och Sverige kan dras in i krig på Natos sida. Det bör också rivas upp som vårt bidrag till avspänning kring Östersjön.

En märklig nolla


BB I

Först ska vi se på hur riksdagen röstade om värdlandsavtalet den 25 maj:

(SD fick 49 platser vid valet 2014, men en ledamot har lämnat partiet och återfinns utan partibeteckning i den sista raden.)

Tabellen kommer från riksdagens webbplats. Du kan se mer om hur riksdagen röstade.
Vid 4, Beslut, måste du klicka på en nedåt-pil för att se resultaten.

Du kan se fem timmar TV från debatten före omröstningen. Två ledamöter från SD framförde grundlig kritik mot avtalet, och sedan röstade SD ändå som de gjorde. I debattens sista inlägg säger SD: ”… Det som vi röstar på i dag, det kommer att vara den motion vi lämnade in.” Den motionen begär bland annat att värdlandsavtalet sägs upp. Men nog ser det underligt ut det här.

Vid valet 2014 fick Socialdemokraterna 113 platser. När riksdagen röstade om avtalet var 108 närvarande, och ingen röstade mot!

Vi kan titta på en undersökning från DN/Ipsos i december 2015. Man frågade ”Anser du att Sverige bör gå med i militäralliansen Nato eller anser du att Sverige bör stanna utanför?

BB II

Den femte raden är socialdemokraters svar.
20 % svarade ”Ja, Sverige bör gå med”.
64 % svarade ”Nej, Sverige bör stanna utanför”.

Ingen kan ha undgått propagandan mot Ryssland och för medlemskap i Nato, inte heller dessa socialdemokrater, och ändå svarade de som de gjorde.

Antag att värdlandsavtalet presenteras precis som det är, nämligen att det kan leda till Nato-baser här och bidra till ökad spänning kring Östersjön samt att Sverige kan dras in i krig på Natos sida. Då är det troligt att i en undersökning om värdlandsavtalet skulle socialdemokraters svar bli ungefär samma.

En socialdemokratisk distriktskongress i Göteborg beslöt den 9 april följande, vilket skulle skickas till partiets riksdagsgrupp:

– att begära av partiets folkvalda att de stödjer fredsrörelsernas krav om att skjuta på beslutet om värdlandsavtal med Nato i minst ett år under vilken tid en massiv folkbildningsinsats ska initieras så att det blir tydligt vad både politiker och svenska folket vill när Riksdagen fattar beslut

Liknande uttalande uppges finnas från Stockholm, och kanske från Skåne men där varierar uppgifterna. Två andra organisationer inom S har också nämnts. Du som har säkra uppgifter om det här uppmanas berätta i en kommentar nedan.

Sammanfattningsvis ser det ut som om socialdemokraternas riksdagsgrupp är av en annan sort än sina väljare eller övriga partimedlemmar.

Även övriga partiers nollor är anmärkningsvärda. Bland allmänheten finns inom alla partier motstånd mot medlemskap, och med en sanningsenlig presentation av värdlandsavtalet finns säkert motstånd också där.

Fäll upp ett paraply

Några har gjort närmast heroiska insatser de senaste månaderna, bland andra Maj Britt Theorin, Thage G Peterson och Sven Hirdman. De, eller andra av samma sort och kaliber, behövs i en styrelse i en paraplyorganisation. Där behövs kända namn som respekteras i vida kretsar, vilka blir ett centrum och ansikten utåt, och under paraplyet ska samlas alla som samlas kan bakom två krav:

Nej till medlemskap i Nato!

Inga Nato-baser här
– riv upp värdlandsavtalet!

Under detta paraply uppmuntras lokala initiativ. Jag själv fortsätter med en webbplats och kommer att sprida flygblad med parollerna ovan. Aktionsgrupperna Nej till NATO ryms här, likaså Vänsterpartiet lokalt, FiB/K lokalt, ”Ronnebys Nätverk mot krig” och ”Kronoberg för Fred och Alliansfrihet”. IKFF (Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet) har verksamhet på åtta orter. Kvinnor för fred finns på sex orter. Troligen finns det socialdemokratiska föreningar som vill vara med. Svenska Freds har ca 8 500 medlemmar med åtta aktiva lokalföreningar och tio vilande. De senare kanske inte behöver vila längre.

Vem som helst kan tillverka flygblad, ordna mindre eller större möten efter egna idéer eller bjuda in till studiecirklar. Flygblad och annat kan undertecknas med ”Föreningen si eller så under AntiNato-paraplyet”. Det är allt. Man behöver inte vänta på någonting. Vill man starta en namninsamling så kan man göra det lokalt, och i slutänden kan resultaten av olika namninsamlingar presenteras nationellt tillsammans, till exempel under Almedalsveckan sommaren 2018.

Uppmuntran till lokala initiativ och utformning möjliggör att fler hoppar på tåget.

En styrelse av nämnda slag bör alltså träda fram och tillkännage målet att vi ska ta initiativet i Nato-frågan, samt uppmana alla tänkbara krafter att bidra.

Lokala initiativ nu

Följande kan starta utan att någon styrelse behöver vara inkopplad.

Studiecirklar

Slå dig ihop med några och starta en studiecirkel. Ni kan göra det privat och behöver inte gå genom något studieförbund.

Sverige, Nato och säkerheten.
Självklar läsning.

NATO. Boken Sverige,NATO och säkerheten

Komplettera med mer material om värdlandsavtalet. Ni kan använda min granskning av värdlandsavtalet hos Folkkampanjen mot NATO

Granskningen av avtalet kan skrivas ut. Det blir 12-14 sidor beroende på webbläsare. Titta på förhandsvisning först, och kanske ska du bocka för ”Bakgrundsgrafik”.

frontlinje-ukraina-krisen-i-granslandet-mellan-ryssland-och-europeiska-un

Sedan kan Frontlinje Ukraina vara bra, eftersom Ukraina, Krim och Ryssland är en bärande pelare i hela propagandan för medlemskap i Nato.

Andra lokala initiativ

Tillverka och sprid flygblad.
Starta namninsamling.
Anordna mindre eller större möten.

Förberedelser kan göras

För följande punkt kan förberedelser göras utan styrelse, men sedan bör en styrelse ha insyn och viss kontroll.

Kampanjtidning

Det behövs en kampanjtidning som kan säljas på gator och torg för tio kronor, och ett första nummer bör komma i höst.
Här kan Vänsterpartiet göra en stor insats genom att se till att detta kommer igång, och här är mina önskemål till dem. De har eget tryckeri eller inarbetade kontakter med sådant, och de har kansli med anställda personer som kan ta hand om det ekonomiska, beställningar och distribution. Vänsterpartiet får inte profilera sig i samband med tidningen. En första redaktion får inte innehålla mer än en person från V, utan resten ska hämtas från olika fredsorganisationer. Partiet har 17 000 medlemmar, och jag kan tycka att 500 av dessa bör ut på stan. Till att börja med blir det V som informerar fredsorganisationer och andra om hur man beställer.

Med en styrelse

Ideell förening

En ”Ideell förening”, med stadgar och styrelse, behöver skapas för att vi ska kunna skaffa bankgiro. En webbplats behövs och dit flyttas information om hur man beställer kampanjtidningen.

Kansli

Ett kansli behövs, bemannat med frivilliga, och det behövs telefon, adress och e-post. Kanske kan någon förening i Stockholm ställa ett rum till förfogande för ett kansli. Föreningen får inte passa på att föra fram sitt eget namn genom kansliet.

Sommarläger

Tacka Degerfors för de gångna årens gästfrihet och förklara att nu behöver vi växa. För både kommunikationer, övernattningar och bredd behövs en någotsånär stor mellansvensk stad. Ett förslag är att växla mellan Västerås, Örebro, Norrköping och Linköping.

Skyddsåtgärder

Vi ska räkna med att vi drar till oss personer och organisationer utklädda till fredsaktivister, men som är agenter för Nato. De kommer att försöka förlama rörelsen eller dra in den i verksamhet som isolerar den. För att skydda oss behövs regler, dessa och kanske några till:

Långsiktighet och bredd i stället för militanta aktioner. Den tid och energi de senare tar kan användas bättre. De kan isolera oss, och risken finns att folket blir bara åskådare.
Organisationer får inte profilera sig själva vid gemensamma möten eller demonstrationer. En sådan allmän regel är en säkerhetsåtgärd mot försök att sprida förvirring kring vad vi står för.

Strålkastarljus behövs

Rikta ljus mot riksdagen

Vi har representativ demokrati, men här tycks det vara partitoppar som bestämde hur ledamöter skulle rösta.
Det här är värt en undersökning. Hur gick det till när 108 socialdemokrater av 108 röstade för värdlandsavtalet? Fyra i Miljöpartiet följde den egna kompassen, och två av dem fick straff. Det vore intressant att få veta mer om det här.

Jag hoppas att en ambitiös journalist, eller en student i statsvetenskap som söker ämne för en uppsats, undersöker hur det gick till inom partierna inför omröstningen. Intervjua riksdagsledamöter och ställ lite frågor.

Fråga samtidigt om de begriper att de har skrivit på ett avtal ”in blanko”. Så här lyder avtalets punkt 11.1:

Detta samförståndsavtal får ändras eller modifieras skriftligen om alla parter är överens om det.
Riksdagen har alltså överlåtit åt andra att skapa vilket avtal de vill. Riksdagen är då inte part. Ytterligare ett skäl till att riva upp avtalet.

Vi ser fram emot en undersökning

Rikta ljus in i mörkret

Det är inte troligt att propagandan mot Ryssland och för medlemskap i Nato beror på att redaktörer och kommentatorer lider av ”rysskräck”. Vi behöver leta i mörkret efter andra orsaker.

Även i Sverige fanns under kalla kriget en topphemlig Nato-organisation. Den har blivit känd genom Mikael Holmströms bok ”Den dolda alliansen”. Eftersom Nato är fortsatt verksamt med nya planer och ny verksamhet, så måste vi räkna med att den svenska organisationen finns kvar i någon form, och därmed har vi i Sverige en organisation som verkar för Natos intressen. Där bör vi söka krafterna bakom propagandan, och det här behöver vi veta mer om.

Här är ett tips till dig som startar en studiecirkel. Den schweiziske historikern Daniele Ganser skrev boken ”Nato´s Secret Armies, Operation Gladio and terrorism in Western Europe”. Där nämns bara kort om Nato-organisationen i Sverige, men man får veta mycket annat om Nato. Låt någon läsa hans bok som fördjupning och redogöra. Läs en intervju med Ganser från januari 2016.

Att börja med

Åter till ”Fäll upp ett paraply”. Du som har kontakt, direkt eller indirekt, med någon av där nämnda personer, eller med någon annan av samma slag, känd och respekterad, presentera så snart som möjligt tankarna ovan. Föreslå honom eller henne att ingå i styrelse för en paraplyorganisation mot medlemskap och värdlandsavtal. Om det går komma vidare, så föreslå honom eller henne att åka till fredsmötet i Degerfors 12-14 augusti och tala om saken där eller sända ett meddelande dit.

Vi hoppas att Anders Romelsjös blogg kan fungera som tillfällig informationskanal om hur det här utvecklas.

Kommentar

: Jag vill gärna bidra efter förmåga i detta viktiga arbete, bland annat genom bra inlägg i bloggen.

* Den som vill delta i arbetet kan kontakta aktionsgruppen mot NATO, https://www.facebook.com/nejnato/?fref=ts.

Några andra artiklar om NATO på bloggen hittills i år.
Värdlandsavtalet ger faktiskt NATO möjlighet att placera kärnvapen i Sverige
USA ska undersöka EU- och NATO-kritiska partier i Europa – hybridkrigföring i kubik.
NATO-utredningen presenteras idag- Sverige, NATO och säkerheten
DN:s ohållbara argument för NATO-medlemskap
Stellan Skarsgård NATO-motståndare – rapport från mötet
Putin om det kalla kriget och NATO
Majoritet i Sverige mot Värdlandsavtalet med NATO
NATO:s övergrepp mot Serbien och andra
NATO stiger i land på svenska Utö
Regeringen JO-anmäls för NATO-samarbete och handelsavtal
Sveriges enögda rekrytering ska lära propaganda av NATO
SD böjde sig för NATO-lobbyn
NATO:s stora krigsövning i Polen mot Ryssland
NATO:s Breedlove konspirerade mot Obama, ljög samt påverkade Sverige
Bombkriget mot Serbien och skapandet av USA:s klientstat Kosovo
Gorbatjov:NATO ökar risken för världskrig – kan vi hejda det

intressant.se, , , , , , , , , , ,, , , , , , ,


7 svar till “NATO-frågan ”Vi har en del att göra ””

 1. Hur kommer det sig att de OFANTLIGA Nato-övningarna i vårt land inte lyfts fram när böcker skrivs eller artiklar publiceras i detta ämne? Jag nämner här bara några få ur det stora antalet oerhört provokativa stridsövningar som pågått sedan 2006: T.ex. Cold Response, nu senast i mars, i Jämtlandstrakten och över gränsen till Norge. Det var väl den 7:e Cold Response om jag inte räknat fel. Den största, Cold Response,2012, med 16.300 trupper i nord- Sverige och nord- Norge inte långt från Ryssland.Den fick allmänheten för ovanlighetens skulle kännedom om, efgtrom ett norskt plan flög in i Kebnekajse, varvid fem omkom. En annan ofantlig, provokativ stridsövningar är ett antal Arctic Challenge Exercise som sträcker sig över hela Norr-och Västerbotten, Den senaste i juni, 2015.Den utgick från Luleå,Kallax. Ett 10- tal nationer deltog och 115 stridsplan. Där blev vi 8 kvinnor arresterade när vi klippte upp stängslet och gick in och lade oss på flygbanan: Åtalet lades ner. De ville uppenbarligen inte ha publicitet.

  Andra havsstridsövningar i juni månad ,2016, i Östersjön: 40.000 soldater, övningarna sträckte sig från Utö, utanför Stockholm och ner till Polen. De hade namn som Anakonda i Polen, Saber Strike i Baltikum, Baltops i Finland, Sverige och Polen. Sverige deltar sedan länge i Baltops men det är första gången i Anakonda. USA deltar alltid i alla dessa ytterst provokativa stridsövningar med kärnvapenkapabla stridsplan. Hälsningar Agneta

 2. @Agneta Norberg
  Ja hur kommer det sig egentligen att de OFANTLIGA Nato-övningarna i vårt land inte lyfts fram när böcker skrivs eller artiklar publiceras i detta ämne?

  Det beror sannolikt på att fulmedias agenda är styrd av fulmedias ägare som till stor del sitter på Wallstreet. Politikerna som besöker Bilderbergruppen konspirerar odemokratiskt i hemlighet mot alla folks intressen och för de intressenter som deltar och som vill kontrollera hela världen.

  I deras intresse ligger inte att upplysa om Sveriges icke-neutrala och icke-alliansfria hållning till den imperialistiska fascistiska invasionen av världen, en invasion som t.o.m. stöttar islamistisk terrorism i syfte att pådriva det ständiga krigstillståndet och paniken, samt destabilisera olika länder som de vill söndra och kontrollera.

  I deras intresse ligger att förvanska verkligheten precis på samma vis som propagandaminister Joseph Goebbels kontrollerade och förvanskade verkligheten då Hitler invaderade världen. Precis som då förbereds nu Natos nazi-lika invasion av Ryssland, ett krig som det militärindustiella komplexets ägare på Wall street redan profiterar på genom kapprustning. Alla folk får betala notan. De giriga inkasserar.

  Om folket skulle få nys på förberedelsen till totalt krig mot en mycket kompetent kärnvapenstormakt skulle det kunna hända att Sveriges folk skulle inse hur viktigt det är att Sverige frigjorde sig ur EU och Nato och istället blev en neutral alliansfri buffertzon.

  Vi bör återskapa det försvar som den samlade politikeradeln avskaffat. Vi behöver ett eget fullgott modernt totalförsvar beväpnat till tänderna med svenskt statligt ägda, konstruerade och producerade vapen, med vilka alla svenskar tillsammans kan utgöra den ryggrad som Sverige och världen behöver mot de verkliga hot som idag existerar.

  Att inte ha motivationen att bli neutrala och alliansfria är riskabelt för framtidens generationer, inte bara i Sverige, men i hela världen med tanke på Natos planer. En neutral och militärt stark vall mellan Nato och Ryssland som ingen kan profitera på skulle vara i alla världens folks bästa intresse.

  De strålskadade barn som förbereds och den nukleära vinter som är i antågande är inte i folkets bästa intresse. Därför bör vi vara motiverade att handla redan nu.

 3. Bra Björn, och bra Anders!
  Din text, Björn, är utmärkt och det är bra att du publicerar, Anders!

  Vi var många som arbetade väldigt hårt emot värdlandsavtalet, MÅNGA, och vi måste bli väldigt många fler för att stå emot de starka krafter som driver på krigshets och vapenförsäljning och därigenom kraftigt ökar krigsrisken, t o m för kärnvapenkrig eftersom vi här har tre kärnvapenmakter emot en fjärde, Ryssland. Du har helt rätt, Björn, att vi måste samla oss just kring detta: ej medlemskap i Nato. Om man i parollen tar med att riva upp värdlandsavtalet eller om man bara skriver under på att arbeta för alliansfrihet är inte det viktigaste. Vi vet att värdlandsavtalet är en katastrof. Vi som jobbat emot det är beredda på att arbeta vidare, åtminstone vi i Göteborg, och enligt vad jag hört på riksmöte mot Nato i Stockholm gäller det även på
  andra platser.

  Att vara partipolitiskt obundna är viktigt. Samtidigt, vi behöver hjälp överallt där vi kan få den. Fredsrörelsen är självklar men även miljörörelsen borde
  kunna ställa upp på detta. När vi samlade namn mot värdlandsavtalet vid en miljödemonstration var det lätt att få underskrifter och folk visste vad det handlade om redan på ett stadium då människor i allmänhet var okunniga. Jag tror det kan gälla på fler platser än i Göteborg. Frågan är hur vi ska organisera oss. Det arbetet har vi framför oss. Enormt mycket fint arbete gjordes under hösten och våren men samordningen behöver förbättras.

  Ja, kom gärna till Degerfors den 12-­‐14 aug. för förberedande samtal om en riksorganisation som ska fungera som ett paraply som Björn
  skriver.

  Du har rätt, Björn, att vi inte behöver vänta. Det är bara att sätta igång med arbete lokalt där man är. Det finns massor av material och du, Björn, gav
  ju inte litet här ovan i ditt inlägg. Jag uppskattar att du informerade om Sakwas bok om Ukraina. Ditt skäl till detta var också helt rätt. Vi har
  en massiv propaganda som ger Ryssland hela skulden. Det är allvarligt och Sakwas bok är ett motgift. Det är inte konstigt att okunskapen är stor
  så som massmedias ensidiga ställningstagande ser ut – med undantag av några relativt små tidningar och Fib/Kulturfront och så bloggar som denna,
  förstås, och Facebook där man kan få information bl a från olika Nej till Natogrupper. Låt dem bli många och stora!
  Massor av studiecirklar behövs. Kommer ni ihåg MALTE före kärnkraftsomröstningen 1980? DÅ visste man hur en slipsten ska dras: massor av studiecirklar
  som ökade kunskapen i befolkningen. Ja, vi har en del att göra!

 4. Att Nato-Herculesen försökte flytta på Kebnekaise, men själv strök med, och spred 50 ton flygskrot
  och 10 ton flygfotogen, bland renar, fjällbäckar, öringar, jagat av övande svenska JAS-plan, vars piloter mådde dåligt efteråt, är största skandalen på länge. Ingen politiker, media, eller militär, miljöpartister, vågade öppna käften, när vår nationalhymn: Du gamla, Du f.d fria , Du fjällhöga Nord, solkades ner av Natos norrmän. Det visar vilka vi har i etablissemanget och i Norden. Avskyvärt. Fega miljöpartiet fick nu senast ordna en utrensning av sina riksdagsledamöter. Sverige är ruttnare än vi kan ana, men locket på. Vi är värre ute än vad vi tror. Gloves off !