Enhetsfront mot Sveriges medlemskap i NATO!


Detta initiativ och denna artikel kommer från Björn Backengård, Hisings Backa, Göteborg

Enhetsfront!

Sverige och Nato – samla alla krafter som går för att hindra medlemskap och Nato-baser här!

Från riksdagens debatt 25 maj före omröstningen om värdlandsavtalet finns fem timmar TV. Här är tre korta inlägg som du bör se: Björn Söder (SD), Stig Henriksson (V) och Annika Lillemets (MP). De talade för döva öron. Deras argument lever dock vidare och nu behövs landsomfattande samarbete på olika nivåer.
NATO - militärer
Brev med posten har 13/9 gått till sju riksdagsledamöter i Vänsterpartiet som lämnade in motion 2015/16:3377: med anledning av prop. 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd: Stig Henriksson, Jens Holm, Amineh Kakabaveh, Birger Lahti, Hans Linde, Håkan Svenneling, Emma Wallrup.

Vidare till fyra riksdagsledamöter i Miljöpartiet, vilka röstade mot värdlandsavtalet. Två av dem lämnade dessutom hösten 2015 in motion 2015/16:2801: Återkallande av värdlandsavtalet med Nato: Jabar Amin, Annika Lillemets, Valter Mutt, Carl Schlyter.

Vidare till tre riksdagsledamöter i Sverigedemokraterna, vilka lämnade in motion 2015/16:3375: med anledning av prop. 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd: Mikael Jansson, Roger Richtoff, Björn Söder.

I dessa brev finns en gemensam del:

* * * * *

Vi måste samla alla krafter som samlas kan för att hindra medlemskap i Nato. Vi ska på alla möjliga sätt sprida kunskap om Nato och vad medlemskap innebär. Vid valet 2018 ska partier som vill söka medlemskap i Nato förlora röster på det.

Om efter valet 2018 Nato-vänliga partier har riksdagsmajoritet, så bör det då finnas en opinion, bland annat inne i dessa partier, som hindrar dem från att söka medlemskap.

Provocerande Nato-politik kan förvärra läget i världen ännu mer. Samtidigt kan Sverige ha en äventyrlig regering som är svag inför påtryckningar utifrån. Som en säkerhetsåtgärd bör vi se till att den dagen finns inte värdlandsavtalets möjligheter att placera Nato-baser här. Därför bör vi även arbeta för att riva upp värdlandsavtalet.
nato-demonstration
Ni riksdagsledamöter som nämns på föregående sida har olika uppfattningar i många frågor, men frågan om Sverige och Nato är så viktig att där bör ni bereda plats för samarbete över partigränser. Jag uppmanar er att ta kontakt med varandra och samlas gemensamt i ett rum. Det bör dock vara högst fyra från Vänsterpartiet för att undvika att någon grupp dominerar. Ni är tillsammans en stor resurs och uppmanas till följande:

1. Ni är riksdagsledamöter med många kontakter runt om i landet. Återknyt till dessa som början på ett nätverk i Nato-frågan. Kanske har ni också kontakter i andra partier. I alla partier finns motstånd mot medlemskap, och med en sanningsenlig presentation av värdlandsavtalet finns säkert motstånd också där. Kanske kan ni be era kontakter att gå vidare lokalt.

a) Detta nätverk behövs som en del i det jättearbete som väntar.

b) Vidare ser oppositionella att nu tas initiativ, och de ser att något kan gå att göra.

2. Diskutera namn på personer som är kända och allmänt respekterade och som skulle kunna föreslås ingå i en styrelse i en paraplyorganisation.
[…]

3. Träffas en gång i månaden för att tala om detta. Ni blir en del i ett större sammanhang som behövs nu.

* * * * *

Så långt om brevet till V, MP och SD. Nu några ord efteråt.

Fredsrörelsens fokus bör ligga på att stoppa medlemskap i Nato och stoppa möjligheten att Nato-baser placeras här. Och det viktigaste av allt i det arbetet är att olika delar av Nato-motståndet söker upp och finner varandra.

* * * * *

Några andra artiklar om NATO på denna blogg i år.


Värdlandsavtalet ger faktiskt NATO möjlighet att placera kärnvapen i Sverige
USA ska undersöka EU- och NATO-kritiska partier i Europa – hybridkrigföring i kubik.
NATO-utredningen presenteras idag- Sverige, NATO och säkerheten
DN:s ohållbara argument för NATO-medlemskap
Stellan Skarsgård NATO-motståndare – rapport från mötet
Putin om det kalla kriget och NATO
Majoritet i Sverige mot Värdlandsavtalet med NATO
NATO:s övergrepp mot Serbien och andra
NATO stiger i land på svenska Utö
Regeringen JO-anmäls för NATO-samarbete och handelsavtal
Sveriges enögda rekrytering ska lära propaganda av NATO
SD böjde sig för NATO-lobbyn
NATO:s stora krigsövning i Polen mot Ryssland
NATO:s Breedlove konspirerade mot Obama, ljög samt påverkade Sverige
Bombkriget mot Serbien och skapandet av USA:s klientstat Kosovo
Gorbatjov:NATO ökar risken för världskrig – kan vi hejda det

i Andra om: , ,, , , , , , ,, , , , ,


8 svar till “Enhetsfront mot Sveriges medlemskap i NATO!”

 1. Sedan ovanstående skrevs har följande hänt.

  Vid busshållplatsen stod en vänsterpartist och delade ut flygblad om Vänsterpartiet. Samtalet kom in på Nato, och han sa att de är stenhårt mot Nato. Jag berättade om brevet som har sänts till ovan nämnda riksdagsledamöter i Vänsterpartiet samt till Jonas Sjöstedt, Mia Sydow Mölleby, Maj Karlsson och Aron Etzler. De tre sistnämnda är gruppledare i riksdagen, vice gruppledare respektive partisekreterare.

  Jag berättade att brevet uppmanar till samarbete i Nato-frågan med delar av Miljöpartiet och Sverigedemokraterna som är mot Nato. Vänsterpartisten svarade att de gärna samarbetar med MP, men inte med SD. Jag sa att Nato är mycket viktigt och man bör lägga andra frågor åt sidan och samarbeta om just Nato. Han upprepade att de inte vill samarbeta med SD.

  Nu hoppas jag verkligen att detta inte är partilinjen. Till vänsterpartister som läser detta vädjar jag:

  – Ta upp med partikamrater om hur viktig Nato-frågan är och om vad som menas med enhetsfront. Om ni inte vet vad det senare är, så ta reda på det så snart som möjligt.

  – Om ni inser att Nato-frågan är ytterst viktig, och att alla som är mot medlemskap och möjlighet till Nato-baser här måste samarbeta, gå vidare genom alla tänkbara kanaler i partiet för att få partiet att, nationellt och lokalt, öppna för allt samarbete i Nato-frågan som kan vara möjligt. Tänk på att en enda försummad möjlighet till samarbete kan få förfärliga följder.

  – Dessutom. I en kommentar på en blogg för några månader sedan skrev någon att Vänsterpartiet inte kan skilja mellan smått och stort. Vänsterpartiet har nu chansen att visa att det kan ni visst.

 2. Syrien är det land som just står i främsta ledet i enhetsfronten mot Nato och sionismen. Att stodja Syrien med alla medel tillbuds i dess krig mot zionisternas terror som är uppbackad av NATO och Saudierna är a och o. Sionismen och Nato är världens fara. Enade front mot zionismen och Nato. Viva Syrien!!!!!

 3. Nato är den styrande elitens egen armé. Nato säkerställer den styrande elitens intressen. Nato verkställer den styrande eliten vilja, undanröjer omedgörliga ledare, förstör livet för folket som gör motstånd. Allt annat blaj blaj är spel för galleriet. Spelets regler belyses här:
  http://www.counterpunch.org/2016/09/23/les-deplorables/

 4. Globaliserarna har verkligen lyckats enormt med den skapa splittring som Björn B beskriver och uppmanar till att motverka. Jag vill tillägga att det är inte bara så att vänstern inte skiljer på stort och smått. Dessutom definierar dom sig som opposition oavsett om dom har möjlighet att påverka eller ej. Om imperiet genom vänsterpartiets passivitet lyckas tvinga oss in i Nato kommer nya möjligheter för vänstern att utöva sin ständiga opposition. Som aldrig behöver utsättas för någon verklig test men väl resultera i politikerkarriärer. Att samarbeta med SD vore rationellt och demokratiskt och skulle inte innebära att dom måste enas i andra frågor. Detta vet dom mkt väl. Den sortens demokratiska samverkan har förekommit i många länder i enskilda frågor.

 5. I Sverigedemokraternas kansli i riksdagshuset anställdes en person med märklig bakgrund, och larmet gick att han såg ut som en säkerhetsrisk och möjlig spion.

  Jag trodde knappt mina öron när det påstods att säkerhetskontroll av personal i partiers riksdagskanslier överlåts till partierna. Det öppnar i så fall för att någon kan smuggla in en spion i riksdagshuset genom att gå genom ett parti.

  Men låt oss anta att det var meningen att en möjlig spion skulle avslöjas, och att Ryssland åter skulle framställas som ett hot. Personer i SD kan ha hjälpt till med detta, eller SD kan ha blivit lurade av någon som slog två flugor i en smäll: skuggor över både SD och Ryssland.

  Kom ihåg att i Sverige fanns under kalla kriget en topphemlig Nato-organisation. Eftersom Nato är fortsatt verksamt med nya planer och ny verksamhet, så måste vi räkna med att den svenska organisationen finns kvar i någon form, och därmed har vi i Sverige en organisation som verkar för Natos intressen.

  Här är alltså områden för en grävande journalist:
  1. Är det sant att riksdagens säkerhetsavdelning överlåter säkerhetskontroll till partier?
  2. Var det från början planerat att en person med märklig bakgrund skulle placeras i riksdagshuset för att sedan avslöjas och därmed skulle Ryssland se ut som ett hot?

  Strax före omröstningen om värdlandsavtalet fanns SD:are i riksdagen som planerade att begära vilandeförklaring av värdlandsavtalet. I så fall hade det blivit betänketid, vilket hade varit bra för oss. Bara ett par dagar före omröstningen togs dessa SD:are i örat av partiledningen, och försöket att ordna vilandeförklaring avbröts. Därefter röstade SD för sin motion mot avtalet, men röstade för avtalet. Detta såg mycket underligt ut. I SD finns alltså både Nato-kramare och -motståndare.

  Ja vi får se var vi hittar vänner. Inom Socialdemokraterna har vi både vänner och motståndare. Inom Sverigedemokraterna samma sak.

 6. Riksmöte 15-16 oktober i Göteborg
  VÄLKOMNA till Aktionsgruppen Nej till NATO:s Riksmöte!
  VAR: GÖTEBORG Viktoriahuset, Linnégatan 21, spårvagns/busshållplats ”Prinsgatan” (en hållplats från Järntorget).
  NÄR: DEN 15-16 OKTOBER. Start kl 13.00 på lördag och avslut på söndag kl 15.00.
  ANMÄLAN: riksmotetntn@gmail.com senast den 7 oktober. På anmälan skriv : Namn, mailadress och telefonnummer.
  Vi försöker ordna övernattning. Anmäl så snart som möjligt om du vill bo hemma hos någon av oss.
  Det finns också gott om vandrarhem i närheten.
  TIPSBORD: Ni som har varit aktiva i Nej tll NATO:s arbete, eller har deltagit i andra aktivistaktioner, dela med er! Skriv ner på ett papper, förslag på hur man börjar, vad man kan göra, kopiera gärna så att alla kan ta med sig hem.

  PROGRAM
  LÖRDAG
  Start kl 13.00. Dagordning, förslag till plattform, stadgar och paroller hittar ni på nej tillnato.se.
  Eventuellt bildande av en Riksorganisation efter diskussion.
  (Förbered dig genom att läsa stadgeförslag, plattform och paroller före Riksmötet).
  Vi bjuder på kaffe och te kl 15.00-15.30.
  Gunnar Westberg talar om Kärnvapen och NATO.
  Middag ute på stan 17.00-18.30 (Linnégatan är Göteborgs restaurangtätaste stråk.)
  Samkväm på kvällen fram till 22.00 på Viktoriahuset. Var och en tar med det hen vill ha att dricka.
  Möjlighet att ta del av tipsbordet, köpa böcker på bokbord etc.

  SÖNDAG
  Start kl 10.00.
  Hur ser framtiden ut när det gäller NATO?
  Utvärdering av Nej till NATO:s tidigare arbete.
  Hur går vi vidare?
  Beslut om arbetsinriktning och arbetsinsatser det närmaste året.
  Kaffepaus någon gång under dagen.
  Mötet avslutas senast kl 15.00. (Vi har tillgång till lokalen fram till kl 17.00).
  VÄL MÖTT!
  Aktionsgruppen Nej till NATO
  Nej till NATO Göteborg