Nato-medlemskap. Motkrafter finns!


Denna artikel kommer från Björn Backengård, Hisings Backa, Göteborg. Här publicerades senast 24/9 en artikel av honom med titeln ”Enhetsfront mot Sveriges medlemskap i Nato” Enhetsfront mot Sveriges medlemskap i Nato. Bedömer att den är av intresse för alla som är intresserade av Nato-frågan, inte minst de som kommer att delta i riksmötet i aktionsgruppen Nej till Nato i Göteborg 15/10-16/10 i Göteborg.

Artikeln.
Nu har jag gjort något som normalt sett är opassande. Jag har sänt mejl direkt till alla, ordinarie och ersättare, i Vänsterpartiets styrelse. Opassande därför att normalt skickar man till ordföranden som sedan avgör om det ska vidare. Men det är svåra tider, och då kan ovanliga grepp kännas nödvändiga.

Mejlet.
* * * Hej
Detta mejl går till ordinarie styrelseledamöter i Vänsterpartiet, 23 st, och till ersättare, 10 st. Dessutom för kännedom till Ung Vänster.
Därtill tre bilagor.
här
här och
här.
NATO ut ur Sverige
Nato och valet 2018
Världsläget är mycket farligt och konflikten mellan USA och Ryssland i Syrien kan trappas upp. USA är splittrat om vad man vill, men det finns grupper där som söker ytterligare konfrontation med Ryssland.
Efter valet 2018 kan vi ha en annan riksdagsmajoritet och en annan regering, och därmed riskerar vi att Sverige söker medlemskap i Nato. Även utan medlemskap, och med ytterligare försämring av världsläget, så riskerar vi genom värdlandsavtalet att Nato-baser upprättas på svenskt område.

I juni 2015 skrev jag till Vänsterpartiet:
”Vi vädjar till Vänsterpartiet att kasta om planerna för hösten och i stället skapa en krisorganisation för att bemöta propagandan för Nato-medlemskap samt belysa värdlandsavtalet så att en opinion mot detta kan bidra till att riksdagen säger nej.”
På uppdrag av Jonas Sjöstedt svarade partikansliet:
”Däremot är Vänsterpartiet antagligen fel plattform för den sorts krisorganisation i frågan du föreslår. Ett större initiativ kommer behöva börja i det bredare folkrörelsearbetet, som brukar präglas av tålmodigt arbete snarare än plötslig mobilisering.”
Man förstod alltså inte att det var bråttom och förstod troligen inte att initiativ från Vänsterpartiet kan betyda mycket.
Brevet med uppmaningar till Vänsterpartiet publicerades hos http://www.fib.se den 15 juni 2015. Det fick 168 ”gilla-markeringar”, vilket måste tolkas som att det finns förväntningar på Vänsterpartiet.

Nu har värdlandsavtalet antagits, och fyra partier vill ha medlemskap i Nato! Läget är oerhört allvarligt, och Vänsterpartiet bör:
1. Snarast ta kontakt med Nej till NATO för samarbete på central nivå. Vänsterpartiet har organisatoriska och ekonomiska resurser som Nej till NATO vet hur man kan använda.
2. Offentligt gå ut med att nu skärps striden mot Nato-medlemskap med målet att vid valet 2018 ska partier som vill ha medlemskap förlora röster på det. Ett linjetal kan passa, tillsammans med debattartikel i DN och presskonferens.
3. Hjälpa till med att få fram en paraplyorganisation med några kända och respekterade personer i ledningen. Den ska ena alla som enas kan bakom det allra viktigaste:
– Nej till medlemskap i Nato!
– Inga Nato-baser här!

Det sista medför att värdlandsavtalet rivs upp. Ett kort program behövs också. Under paraplyet ska rymmas Vänsterpartiet, Nej till NATO, fredsorganisationer, trossamfund, lokala organisationer inom S och så vidare.
Sådana steg medför att opinioner mot Nato-samarbetet, vilka finns överallt, ser att någon tar kraftfulla initiativ och ser att något kan gå att göra. Det kan få dem att både träda fram och hjälpa till.
Medlemskap, eller Nato-baser här, är ödesfrågor.”
*     *     *
NATO-tanks i Riga estonia-us-tanks3-770142
Så långt mejlet. Jag hoppas att punkterna 1-3 genomförs, och att punkt 1 inte väntar en dag i onödan. Jag hoppas också att ledande personer i Vänsterpartiet ser den här artikeln som början på en möjlig debatt att delta i. Den går kommentera, och bloggredaktören tar nog också emot artiklar.

Några andra artiklar om NATO på denna blogg i år.


Värdlandsavtalet ger faktiskt NATO möjlighet att placera kärnvapen i Sverige
USA ska undersöka EU- och NATO-kritiska partier i Europa – hybridkrigföring i kubik.
NATO-utredningen presenteras idag- Sverige, NATO och säkerheten
DN:s ohållbara argument för NATO-medlemskap
Stellan Skarsgård NATO-motståndare – rapport från mötet
Putin om det kalla kriget och NATO
Majoritet i Sverige mot Värdlandsavtalet med NATO
NATO:s övergrepp mot Serbien och andra
NATO stiger i land på svenska Utö
Regeringen JO-anmäls för NATO-samarbete och handelsavtal
Sveriges enögda rekrytering ska lära propaganda av NATO
SD böjde sig för NATO-lobbyn
NATO:s stora krigsövning i Polen mot Ryssland
NATO:s Breedlove konspirerade mot Obama, ljög samt påverkade Sverige
Bombkriget mot Serbien och skapandet av USA:s klientstat Kosovo
Gorbatjov:NATO ökar risken för världskrig – kan vi hejda det

i Andra om: , ,, , , , , , ,, , , , ,


3 svar till “Nato-medlemskap. Motkrafter finns!”

  1. Jag tror att Vänsterpartiet kan spela en viktig roll i motståndet mot NATO. Men man bör då absolut också rikta in sig på att riva upp Värdlandsavtalet även om detta väcker missnöje hos S. I själva verket kunde kraftfulla insatser av V också öka uppslutningen krig partiet. Tyvärr är det möjligt att V i denna liksom i andra frågor tar alldeles för mycket hänsyn till goda relationer med S.