”Dokument Utifrån” demoniserar uselt – Assad

Söndag 15/1 kl 22 visade Dokument Utifrån det franska programmet ”Despoten i Damskus”. med programpresentationen ”Efter fem års inbördeskrig vägrar Syriens diktator Bashar al-Assad att släppa ifrån sig makten. Despoten i Damaskus tvekar inte ens att offra sitt eget folk för fortsätta att regera”.
Assad 160222
Så ska Syriens folkvalde president, som enligt västliga opinionsundersökningar har gott stöd av befolkningen och som vunnit den hittills största segern i världen mot terrorismen – till gagn för oss alla demokrater och anti-terrorister porträtteras.
Stämmer bilden? Några korta nedslag.

* I programmet intervjuas olika personer vilket har ett visst intresse. De flesta är kända motståndare till Assad, som exilsyrier, och amerikanska politiker.
* Dock framkom att Syrien är en sekulär stat och Assad fick säga att han som alla ledare för ett land vill försvara landet mot aggression.
* Den inledda demokratiseringen i Syrien som medfört att det finns flera partier i parlamentet nämndes inte (lagändring 2012), ej heller att man vid senaste presidentvalet hade fler kandidater.

Värre är att det i programmet presenteras osanningar eller obestyrkta påståenden i viktiga frågor. Jag tror att dettat kommer att väcka frågan om det handlar om medveten demonisering av USA och Väst i eget intresse och för att dölja eller rättfärdiga egna insatser som långvarigt stöd till terrorister.

President al-Assad omnämndes som den kanske största krigsförbrytaren och att Syrien var en av de mest brutala diktaturerna i världen. Inga belägg alls presenterades för detta.
Nyligen intervjuades USA:s förra utrikesminister Condoleezza Rice i SvT i ”Toppmötet” av Fredrik Renfeldt. Han försvarade det folkrättsvidriga kriget mot Irak som medför att minst 600 000 människor dödats, fler har skadats och miljoner har flytt. Ingen invändning mot detta i programmet och inget tal om ”krigsförbrytare” i det partiska uppföljningsprogrammet.


fredrik-reinfeldtcondoleezza-rice-2016-foto-svt-newsvoice-ii

Några frågor i dokument utifrån
1) Krigets start: Det påstås att protester och demonstrationer mot Syriens regering startade då tonåringar skrev slagord om den arabiska våren på en vägg i staden Daara nära Jordanien och då dessa sedan behandlades brutalt av polisen.
Kommentar: Inga belägg har presenterats för detta. Det finns olika uppgifter om vad som skedde i Daraa. Enligt Syriens regering sköt bland fredliga demonstranter oppositionen mot säkerhetsstyrkor och dödade flera män innan säkerhetsstyrkorna besvarade elden. Enligt Israel National News Report så sköts sju polismän och minst fyra demonstranter. Den libanesiska tidningen Ya Libnan uppgav under hänvisning till Al Jazeera att demonstranter bränt högkvarteren för Baath-partiet och rådhuset i Daraa. (Michel Chossudovsky diskuterade detta 3/5 2011 på Globalresearch och påpekar att enligt den initiala rapporten från den israeliska tidningen dödades fler polismän än demonstranter

Fortsatta händelser och information ger tydligt stöd åt bedömningen att Syrienkriget redan i ett tidigt skede handlar om en utländsk intervention.
Washington Post skrev 18 april 2011 ”USA :s utrikesdepartementet finansierar i hemlighet syriska politiska oppositionsgrupper.” Tidningen skriver att demonstrationerna i Daraa inleddes bara 24 timmar efter resolution 1973 mot Gadaffi antagits i FN. Detta kan tyda på att demonstrationerna inte var spontana. Washington Posts artikel fortsätter: ”USA:s ekonomiska stöd till den syriska oppositionella började under president George W. Bush år 2005 med motsvarande 5 miljoner dollar och fortsatte under president Obama.
I Syrien skedde sedan demonstrationer mot och till stöd för Syriens regering under 2011.
Massmedia har mest tigit om en godkänd rapport från Arabförbundet från början av 2012 som baseras på iakttagelser av 166 observatörer från 13 arabländer, vilka besökte 20 städer och distrikt i hela Syrien under en månad vid årsskiftet. Man rapporterade i korthet mestadels fredliga demonstrationer både mot och än större till stöd för regeringen samt visst våld från FSA och även ibland av regeringen.
Syrien 23 km lång demonstration för regeringenTvå miljoner demonstrerar till stöd för Assad
Förre CIA-agenten Philip Giraldi medgav hösten 2011 att USA var inblandat och uppgav att ”NATO är redan i hemlighet engagerat i Syrien under ledning av Turkiet som USA:s ställföreträdare.” Ankaras utrikesminister Ahmet Davitoglu har öppet medgivit att hans land är berett att invadera så snart västmakterna har kommit överens om att detta bör ske. (the americanconservative.com 19/12 2011)
Giraldi uppgav vidare att ”NATO-stridsflyg utan nationsbeteckningar landar på turkiska militärbaser nära Syriens gräns och lämnar av vapen från Gaddafis vapenförråd och även frivilliga stridande från Libyens övergångsråd med erfarenhet av att utbilda lokalbefolkning till strid mot tränade soldater. Franska och brittiska specialstyrkor utbildar de syriskarebellerna på plats medan CIA och USA:s specialstyrkor står till tjänst med utrustning och spaning.”

Andra uppgifter om tidiga utländska inblandningen.
• 1 april 2012 beslöt USA och drygt 70 andra stater (”Syriens vänner”) att stödja det splittrade Syriska nationella rådet med vapen och med motsvarande 130–140 miljoner svenska kronor, med den största summan från USA.
* al-Qaida, ursprungligen en skapelse av CIA, deklarerade i februari 2012 via sin högste chef Ayman al-Zawahri att organisationen stödde de syriska rebellerna.
Hillary Clinton medgav samma månad att al-Qaida liksom USA arbetade för att störta Assads regim.
Daily Star skrev 26/8 2012 i artikeln att “nästan 200 elittrupper (SAS och SBS trupper) i eller nära Syrien är på jakt efter massförstörelsevapen. Dessa elittrupper åtföljdes av folk från underrättelseorganisationerna MI6 och CIA, och av franska och amerikanska soldater”.
* New York Times har 4/8 2012 rapporterat att Turkiet, Saudiarabien och Qatar, tillhandahåller vapen, med hjälp av tjänstemän från CIA som tränar och tar emot rebeller och arbetar med tjänstemän i utrikesdepartementet.
Sunday Express i Storbritannien skrev den 19/11 2012 att fler än två tusen Royal Marines (marinkårssoldater) kan skickas till Syrien med kort varsel. Utrikesminister William Hague hade innan manat till ökad aktivitet i det internationella samfundet för att insätta en israelvänlig regering i Damaskus. Enligt New York Times vill Hague också etablera en flygförbudszon. “Vi utesluter inget i framtiden”. Som framgår ovan var Storbritanniens inblandning i den syriska statens inre angelägenheter inget nytt.
* I en artikel 24/3 2013 ger New York Times många belägg för kraftigt ökat vapenstöd från USA och allierade till rebellerna i Syrien. ”Med hjälp från CIA har arabiska regeringar och Turkiet kraftigt ökat det militära stödet till Syriens opposition och upprättat en hemlig luftbro av vapen och utrustning för upproret mot al-Assad, enligt uppgifter från flygtrafik, intervjuer med tjänstemän i flera länder och uppgifter från rebelledare.”
al-Nusraal-Nusra

2) Påstående i programmet: President al-Assad bemötte snabbt demonstrationerna hårt och började bomba civila snart.
Kommentar: Som bevis för detta visas en bild av att ett flerfamiljshus bombas någonstans av okänt flygplats någon gång – dvs. inget bevis alls. Programmets uppgifter motsägs av Arabförbundets rapport.
Som i varje krig bombar och bekämpar regeringen i detta fall motståndare i landet – i detta fall rebeller, som enligt samstämmiga rapporter av Syrienexperter som svensken Aron Lund sedan länge domineras av terrorister som al-Nusra och ISIS, som enligt terroristerna själva domineras av utlänningar och som gömmer sig bland civila, och ibland klär sig som civila.
3) USA:s och Saudis och Qatars stöd ekonomiskt och med vapen till jihadister nämns i förbifarten, närmast som en reaktion på Assads grymheter.
Kommentar:Stödet från USA och dess allierade har varit helt avgörande. Utan detta hade kriget knappast startat, och i alla fall snabbt kunnat avslutas. Vg se ovan och nedan:
a) I en intervju i TV-programmet Democracy Now i mars 2007 uppgav förre NATO-ÖB och presidentkandidaten general Wesley Clark att han hösten 2001 fick se Pentagondokument som visade att USA planerade att destabilisera bl.a. Syrien, Irak och Libyen http://www.democracynow.org/2007/3/2/gen_wesley_clark_weighs_presidential_bid
Wesley Clark untitled
b) Pulitzerprisvinnaren Seymour Hersh uppgav i artikeln ”The Redirection” i the New Yorker att USA:s Irakpolitik innebar att extremistiska sunni och al-Qaida stärktes
c) Enligt dokument från Wikileaks har USA:s utrikesdepartement finansierat opposition mot Syriens regering i London sedan 2006.
d) 1 april 2012 beslöt USA och drygt 70 andra stater (”Syriens vänner”) att stödja det splittrade Syriska nationella rådet med vapen och med motsvarande 130–140 miljoner svenska kronor, med den största summan från USA.
e) al-Qaida, ursprungligen en skapelse av CIA, deklarerade i februari 2012 via sin högste chef Ayman al-Zawahri att organisationen stödde de syriska rebellerna.
syrien-donald-trump-and-vladimir-putin-isis-561361-1
f) I en artikel 24/3 2013 ger New York Times många belägg för kraftigt ökat vapenstöd från USA och allierade till rebellerna i Syrien. ”Med hjälp från CIA har arabiska regeringar och Turkiet kraftigt ökat det militära stödet till Syriens opposition och upprättat en hemlig luftbro av vapen och utrustning för upproret mot al-Assad, enligt uppgifter från flygtrafik, intervjuer med tjänstemän i flera länder och uppgifter från rebelledare.”
g). DN återgav 13/5 2015 en intervju med president Obama i den Londonbaserade arabiskspråkiga tidningen Asharq al-Awsat. Obama sa ”Islamiska staten (IS) är i förlängningen ett resultat av den USA-ledda invasionen av Irak”.
h) I ett tal till studenter i Harvard 2/10 2014 sa USA:s vicepresident Joe Biden att ISIS är en skapelse av USA:s allierade.”Asked about US policy in Syria, Biden touched on the dirty secret of the current US-led war against the Islamic State in Iraq and Syria. ISIS (or ISIL as the Obama administration terms it) is essentially the creation its allies who fomented civil war in Syria against the government of President Bashar al-Assad.Referring to Turkey, Saudi Arabia and the United Arab Emirates”.
i) I en intervju våren 2015 erkänner pensionerade generallöjtnant Michael Flynn, nyligen utsedd till Donald Trumps säkerhetspolitiske rådgivare, att USA:s administration medvetet “släppt fram” Al Qaeda och ISIS i Syrien och Irak. Michael Flynn är före detta chef för amerikanska Defense Intelligence Agency (DIA). Han bekräftar äktheten av en omtalad rapport från DIA från augusti 2012 som visar att USA:s ledning redan då visste att den syriska oppositionen tagit en sekteristisk riktning.
j) Förre presidentkandidaten och f.d. militäre NATO-chefen Wesley Clark menar live i CNN våren 2015 att ISIS är skapad och finansierad av ”våra närmaste allierade.”
4) Man visar en bild av döda människor och uppger att 17 000 dödats i Assads fängelser.
Kommentar: Inga närmare belägg presenteras. Kommer sannolikt från Caesarrapporten som är otillförlitlig. Caesar i Syrien – gammal otillförlitlig rapport dammas av
5) Det sägs att gasattacken i Ghouta orsakades av den syriska regeringen -utan belägg.
Kommentar: Fakta talar för att det med stor sannolikhet var rebellerna som åstadkommit detta. Jag har diskuterat detta i flera bloggartiklar. Den senaste med referenser till tidigare finns här
6) Programmet insinuerar att Assad samarbeta med ISIS.
gabbardKongressledamoten Tulsi Gabbard
Kommentar: Syriens regering har stridit mot ISIS hela tiden, bl.a. i Palmyra och Raqqa. Obama och Biden och USA-generaler m.fl. uppger att USA & allierade främjat ISIS. Kongressledamoten Gabbard har nyligen motionerat mot USA:s stöd till ISIS. DN:s Erik Ohlsson som utmärkt sig som en skribent i mainstream, eller rentav som partisk motståndare till den syriska regeringen i många artiklar skriver 17/1 ”Strider rapporteras också från provinsen Idlib i nordväst och kring Deir Ezzor i nordöstra Syrien, där terrororganisationen Islamiska staten (IS) samlat sig för en offensiv.Deir Ezzor, som innan kriget hade närmare en kvarts miljon invånare, har hamnat mitt i striderna mellan den syriska regimen och IS. De delar av Deir Ezzor som kontrolleras av regimen har varit belägrade av IS i närmare två år.”

programmet bör anmälas till Granskningsnämnden

trots nämndens stora tolerans för desinformation.
Läs lögner om Syrien;
Några sanningar och några lögner om Syrien och
Barnen i Aleppo dansar och ler
De tio värsta lögnerna om Syrien
För övrigt rekommenderas boken ”Det smutsiga kriget mot Syrien” av Tim Anderson.

tim-anderson

Läs också ”Vitboken om Syrien”Vitbok om Syrien framsida

Vitbok om Syrien.jpg

Några artiklar om Syrien.
Besvikna terrorist-stödjarna USA & Co desinformerar om Syrien
USA:s färska och äldre stöd till terroristerna i Syrien
Kongressledamot i USA: Vi finansierar terroristgrupper i Syrien
EU villigt betala Assad om terrorister får styra del av Syrien
Varför kapitulerar inte rebellerna?
Fortsatt svenskt stöd till terrorister i Syrien
http://jinge.se/mediekritik/atta-problem-med-amnestys-rapport-om-syrien.htm
De USA-stödda ”moderata rebellerna” i FSA i Syrien nära kollaps
Caesar: Gammal otillförlitlig rapport om Syrien dammas av
Amnesty: Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien
Artikel av mig i Flamman 19/11 2015:Syrienkriget är en av USA planerad intervention
Lögner om Syrien
Aftonbladet desinformerar om Syrien
Vem startade kriget i Syrien?
USA-general, Obama, Biden: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
Vi har beskjutits av terrorister i 4 år

i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , , ,

  14 comments for “”Dokument Utifrån” demoniserar uselt – Assad

 1. Peter Grafström
  18 januari, 2017 at 08:20

  Jag såg också en del av den vidriga propagandan i Dokument utifrån av filmaren Antoine
  Vitkine. Han har skrivit den antikonspiratoriska boken Les Nouvelles imposteurs
  Trygg försörjning för opportunisterna men tror dom själva på vad dom för ut eller bryr dom sig inte?
  Moonofalabama rapporterar
  How The U.S. Enabled ISIS To Take Deir Ezzor
  http://www.moonofalabama.org/2017/01/how-the-us-enabled-isis-to-take-deir-ezzor.html#more

 2. 18 januari, 2017 at 08:21

  Referat från ABF:s i Stockholm möte 11.1 om kriget i Syrien(arr: ABF.sth):

  av två mycket kunniga medlemmar i föreningen Syriensolidaritet (Jan-Erik och Axel)

  Sandlersalen var fullsatt och i en panel satt Aron Lund; Niklas Kebbon, f d svensk ambassadör i Syrien; Elisabeth Dahlin, Rädda Barnen; Mikaela Friberg, Röda Korset.
  Aron nämnde att al-Nusra bytt namn, men att de fortfarande är terrorister. Han talade om den syriska regeringen, medan Kebbon använde uttrycket regimen.
  Niklas förde fram Sveriges officielle linje om Kriget mot Syrien, med andra ord i stort sett en blåkopia av USA:s hållning. Men vi uppfattade att både Lund och Kebbon uttryckte sig mer försiktigt och defensivt kring Syrien-kriget nu jämfört med förra gången vi hörde dem på ABF.
  Elisabeth och Mikaela berättade utförligt om befolkningens fasor. Elisabeth påpekade att Syrien var ett välmående land före kriget….. Mikaela nämnde att flyktingars påstådda alternativ att stanna i närområdet inte är realistiskt eftersom det saknas resurser där.

  Det var mycket tyst om befrielsen av östra Aleppo – ingen av de fyra talarna använde ordet befrielse om den händelsen.

 3. Fejkdokumentär om Syrien
  18 januari, 2017 at 09:39

  Skickade inte SvT en liknande propaganda om Gaddafi i samband med ”regime change” invasionen av Libyen? Var det inte samma sak med Irak – man visse också propaganda utifrån om Saddam. Talibanerna, mm. Alla ledare och/eller regeringar som inte vill underkasta sig västs diktat kallas regime, ledaren stämplas en ny ”Hitler”, kallas en ”despot”, ”tyrann”, ”diktator” – väst media är och sprider dessa lögner. SvT gjorde det i söndags. Svartmåla, svartmåla. Ljuga och undanhålla fakta. Fejkade massakrer, falska anklagelser och förvrängningar, mm. Det är så regime change projektet är uppbyggd – dokumentären ingår i operations manualen för regime change agendan.

 4. Christian
  18 januari, 2017 at 10:37

  Anders att al-Assad är en typisk diktator som tillåter yttrande- och pressfrihet och som förföljer, fängslar och mördare oliktänkande sedan drygt 20 år tillbaka i tiden är väl belagt. Därmed finns det inte något i Syrien som ens är i närheten att kallas demokrati. Att du försöker hävda motsatsen är bara pinsamt och kan inte bero på annat än a) du ljuger medvetet i dina försöka att demonisera USA genom att driva anti amerikansk propaganda b) du vet helt enkelt inte vad som menas med demokrati och det var även därför du fram till Sovjetunionens kollaps och kommunismens brott mot mänskligheten blev obestridbara, hävdade att Östeuropa var demokratiska föredömmen eller c) du och föreningen Syriensolidaritet erhåller ekonomiska bidrag från Syrien och Ryssland och därför medvetet för ut dessa regimers propaganda här i Sverige

  • 18 januari, 2017 at 11:28

   Varken Föreningen Syriensolidaritet eller jag får bidra från Syrien, Ryssland eller andra. Däremot får föreningen Syriensolidaritet inte ordna möten på ABF-Stockholm om FSS inte förklarar att Syriens valde president måste bort. Uttalat av företrädare från ABF i näfrvaro av bl.a. tidigare regeringsledamot i måndags.

   Du presenterar inga belägg för att Assad fängslar och mördare oliktänkande. Sannolikt har detta skett. Jo, det finns ökad yttrandefrihet enligt striska vänner som regelbundet besöker landet. Regeringen kritiseras av andra partier vet jag av svenskar och syrier som besökt Syrien, och bl.a. ett stort fint oppositionskontor i Damaskus. Att man nu lättare kan bilda politiska partier sedan 2012 och att det fanns fler kandidater till val som president under mycket svåra krigsförhållanden är viktiga steg mot demokrati.

   Har dunågra synpunkter på att USA är världsmästare i statskupper och stöd till mot demokratiskt valda regeringar eller presidenter. Eller över att USA odemokratiskt intervenerat i val i 45 länder vid 81 tillfällen enligt USA-forskare, enligt Los Angeles Times. Eller tror du att Putin hackat in det i LA Times? (http://jinge.se/allmant/usa-varldsmastare-i-manipulering-av-andra-landers-val-i-45-lander.htm)

   Statskupper mot demokratiskt valda regeringar efter Andra Världskriget.
   Det finns inget land i världen som stött tillnärmelsevis så många militärkupper i demokratiska länder som USA. Utrikespolitiskt har USA tydligt visat att landet inte är för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.) Några demokratiskt valda regeringar som USA störtat i statskupper.
   -Mossadeq i Iran 1953;
   -Arbenz i Guatemala 1954;
   -Lumbumba i Kongo 1960;
   -Sukarno i Indonesien 1965;
   -Allende i Chile 1973;
   -Sihanouk i Kambodja 1970;
   -USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada 1983;
   -USA understödjer statskupp en i Venezuela 2002, och erkänner, omedelbart och officiellt, kuppmakarna som de nya representanterna för landet. Problemet för USA var att kuppen misslyckades;
   -Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti av USA 2004 och skickas till Afrika. En statskupp genomförs, med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas;
   -Zelaya i Honduras 2009;
   -Statskuppsplaner mot al-Assad omkring 2012-2013;
   -Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi 2013.
   -Stödet till statskuppen i Ukraina i februari 2014
   -Statskuppsförsök i Venezuela 2015.

   • Chrisitan
    18 januari, 2017 at 13:06

    Anders det är som sagt väl belagt att Al-Assad är en diktator som sedan drygt 20 år tillbaka förtrycker sitt folk. Som stöd för detta finns tusentals vittnesmål och åtskilliga rapporter från både organisationer och journalister. Att framhäva al-Assad som en demokrat och Syrien som en demokrati är bara löjligt. Framförallt när länder som USA, Irak och Afghanistan däremot inte räknas som demokratier. Det finns begränsningar i alla dessa länders demokratier men i ett demokrati index slår de alla ändå Syrien med hästlängder.

    Det spelar ingen roll om USA har intervenerat i 10 000 val eller om USA har störtat en miljon regeringar i olika statskupper. Detta ursäktar ändå inte al-Assads förtryck av det syriska folket utan han skall ändå benämnas och kritiseras som den diktator han är.

    • 19 januari, 2017 at 14:27

     Det är viktigt att kunna skilja stora och små problem för Syrien och världen. Här är USA verkligen den stora boven som du alltid ”glömmer”
     Det är bra att Syrien tar steget mot ökad demokrati medan USA går motsatt väg.

  • Den typiske diktatorn är lik Netanyahu
   18 januari, 2017 at 11:52

   Vad är en typisk diktator? En som drönar-bombar oskyldiga som Obama? Eller är det en Netanyahu som inte får nog av att slakta barn? Enligt herr Christian kämpar halshugga-terroristerna ISIS, Al Nusra, Al Qaida, mm i Syrien för yttrandefrihet. Wow! Är det därför som nästan hela världen avskyr Isis? Är det därför som USA, Israel, EU och saudierna stödjer halshugger fundamentalist terror? Menar du att all den blodspillan som väst är skyldig är värt ”yttrandefrihet”? Bara så du vet bäst före datumet för sagan om ”yttrandefrihet”, ”demokrati”, mm som väst kör med gick ut ett bra tag sedan. Dessutom är det brottslig att sälja en vara bäst före datum har gått ut.

 5. Dokument utifrån: Slaktaren Netanyahu
  18 januari, 2017 at 13:12

  När kommer dokument utifrån om Slaktaren Netanyahu? Hans renommé till en sådan dokumentär är välfylld – han innehar barn slaktar-rekordet i vår tid. Varför har då den statsägda British Brainwashing Corporation (BBC), eller den statsägda Franska motsvarigheten svårt att göra en sådan dokumentär? Är de rädda för Netanyahu? Kanske det, hur skulle man annars blunda för sådan brottslighet och göra anspråk på opartiskhet?

 6. 18 januari, 2017 at 17:20

  Jag skriver under på en anmälan till granskningsnämnden. Folk som har TV betalar ju för att public service skall leverera sanna och balanserade reportage. Att sända sådan här dynga är ren stöld från de som betalar TV-licens. Att sådant skit sänds i de privata kanalerna okritiskt är lätt att förstå, p.g.a. ägarförhållandena, men det här måste rimligen bero på omoralisk korruption.

 7. Anders Björk
  18 januari, 2017 at 18:50

  Seymour Hersh har ju också skrivit en mycket bra artikel om att det i själva verket Hillary Clinton som använde Saringas som hon troligtvis tagit från Gaddafi vapenarsenal i samband med Benghazi.
  http://www.strategic-culture.org/news/2016/04/28/seymour-hersh-hillary-approved-sending-libya-sarin-syrian-rebels.html
  Jag skulle också rekommendera att följa George webb. Ett otroligt spännande drama i nutid där han följer Eric Braverman som är försvunnen. https://www.youtube.com/watch?v=_PuIT804kYk

 8. Anna Hollander
  18 januari, 2017 at 21:00

  Jag protesterar mot Assadprogrammet i TV. Det finns information att ta del av som kan ge en allsidig bild av situationen i Syrien! SVT och SR måste skärpa sig i fråga om nyhetsförmedling som är ett av deras huvuduppdrag!

 9. M
  19 januari, 2017 at 16:13

  Ytterligare en av väst ”oberoende journalist” avslöjas som språkrör för terroristerna i Syrien:

  Bilal Abdul Kareem, Prominent U.S. ’Journalist’ in Syria, Serves as Mouthpiece for Violent Extremists

  A closer look at Bilal Abdul Kareem’s body of work reveals an established record of creating sectarian propaganda for extremist Syrian rebels.

  During the final days of rebel control over the eastern areas of Aleppo, the Western media depended almost entirely on a handful of English-speaking, self-described activists to relay news of the situation to a captivated public.

  These figures served a dual purpose, acting as spokespeople for the beleaguered Syrian opposition while deflecting attention from armed insurgents dominated by extreme Islamists. Nestled among them was an American, Bilal Abdul Kareem, who may be one of the most remarkable characters of the Syrian civil war. The uncritical promotion and reflexive praise this character has received from a variety of U.S. media outlets raises serious questions about the coverage of a conflict that is often presented as a one-sided slaughter at the hands of the Syrian Arab Army and its allies.

  http://www.alternet.org/world/prominent-us-journalist-syria-serves-mouthpiece-violent-extremists

 10. M
  19 januari, 2017 at 16:17

  Massgravar upptäckta även i närheten av Daraya, Muadamiya, al-Tel and al-Drusha

  ”The burial sites were located in the vicinity of Daraya, Muadamiya, al-Tel and al-Drusha.

  Husein Noafal, chief of the Syrian Forensic Medicine Committee, told Sputnik that the authorities are currently preparing for the first stage of corpses identification.

  He also pointed out that it may be difficult to establish the identities of the bodies interred in those graves as many of them are horribly disfigured: some as the result of torture, while others were deliberately burned or doused with acid.

  ”We cannot say for sure how many people ended up interred in mass graves in Syria. Terrorists control many regions of the country and we don’t know how many of these burial sites are located there. Perhaps the remains of the Syrians who went missing – over 100,000 people, according to international organizations – will be found there,” Noafal said.

  It should be noted that the Syrian army has also discovered mass graves in eastern Aleppo, with many of the bodies interred there exhibiting signs of gruesome torture. It remains to be seen whether these reports, along with the news about graves found near Damascus, would help reveal to the public the true nature of certain terrorist groups masquerading as ’moderate Syrian opposition.'”

  https://sputniknews.com/middleeast/201701191049767248-damascus-graves-discovery/

Comments are closed.