Försvarsminister Hultqvist litar på krigsförbrytare för Sveriges försvar – avsätt honom!?


Denna artikel har först publicerats av föreningen Iraksolidaritets ordförande Sigyn Meder 10/10. Misstänkta krigsförbrytare var befäl i Aurora 17I förkortad form har den publicerats av henne och Ulf Bjéren i Sydöstran. Krigsförbrytare var befäl i Aurora 17

Artikeln.
I krigsövningen Aurora 17, som nyligen avslutats, deltog 1000 militärer från USA, däribland minst två befäl som tjänstgjorde i det ockuperade Irak. Båda hade befälsroll i Sverige under krigsövningarna.

USA:s nuvarande försvarsminister, general James Mattis har deltagit i krigsförbrytelser.


Varför ställs inga frågor, varför görs inga undersökningar, om dessa och andra USA-militärers eventuella krigsbrott i Irak?
Hultqvist och MatthisFörsvarsministrarna Mattis och Hultqvist
Krigsförbrytelsen ”brott mot freden” definierades i Nürnbergrättegångarna mot de tyska nazistledarna 1950.
Under rättegången klargjorde den amerikanske chefsåklagaren Robert H Jackson:

”Att inleda ett angreppskrig är därför inte bara ett internationellt brott; det är det främsta internationella brottet som skiljer sig från andra krigsförbrytelser däri att det i sig innehåller helhetens samlade ondska.”

USA:s och Storbritanniens angrepp på Irak 20 mars 2003 var en sådant internationellt brott; därom råder ingen tvekan. FN:s säkerhetsråd vägrade godkänna angreppet. Invasionen och ockupationen av Irak byggde på rena lögner, avslöjade många gånger.

Generalmajor Gronski var tjänstgörande befälhavare för 2nd Brigade Forward, 28th Infantry Division i Ramadi Irak 2005 och 2006. Han och hans marinsoldater deltog i mycket hårda markstrider.
Sergeant Justin Doeer tjänstgjorde två gånger i det ockuperade Irak, bland annat i striderna om staden Falluja, som angreps två gånger under 2004 med fruktansvärd förstörelse som följd och tusentals dödade.

De lokala representanterna för Fallujas befolkning skrev ett rörande brev till FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan och bad honom och FN att stoppa USA:s kommande urskillningslösa bombningar av staden.

Novemberangreppet på Falluja 2004 sammanföll med den svenska Iraktribunalens utfrågning, där representanter för UD tydligt uttalade att USA inte respekterade proportionalitetsprincipen. Vid tribunalen närvarade en person som representerat Falluja i förhandlingarna med USA:s krigsmakt samt den svenske diplomaten Sverker Åström och den i freds- och nedrustningsfrågor engagerade politikern Maj-Britt Theorin. Alla tog skarpt avstånd från invasionen.

USA:s nuvarande försvarsminister, general James Mattis, som i ett brev nyligen varnade Sverige för att skriva på FN-konventionen som förbjuder kärnvapen, spelade en ledande roll i båda angreppen på Falluja

i april och november 2004, då han var chef för Camp Pendleton’s 1st Marine Division. Han gavs öknamnet ”mad dog”.

Vittnesmålen från Falluja är förfärande. Sjukhus, moskéer och bostadshus bombades avsiktligt och sjukhus och vårdcentraler intogs av militär. På foton ses bakbundna läkare ligga på golven. Minst 5 000 civila dödades i november 2004 och tre fjärdedelar av staden förstördes. Krypskyttar på taken sköt på civila och hindrade ambulanser att hämta skadade. Liken ruttnade på gatorna och åts av hundar. Fallujas fotbollsstadion gjordes om för att härbergera de många dödade.

USA använde såväl vit fosfor som utarmat uran under angreppen. Nio månader senare kom nyfödda till världen med svåra missbildningar och de blev allt fler.


Fallujah 131112 newimageFalluja november 2013
Den 19 november 2005 lät Mattis marinsoldater angripa ett bröllopsfölje i staden Haditha nära syriska gränsen som ”hämnd” för att en marinsoldat tidigare hade dödats av en vägbomb. Tjugofyra obeväpnade civila, varav många barn, dödades och många kvinnor, bland dem bruden i vitt och slöja. De sköts flera gånger och på nära håll. Händelsen är väldokumenterad.
Åtta marinsoldater anklagades för krigsbrott. Mattis avvisade alla anklagelser och endast en marinsoldat, sergeant Frank Wuterich, riskerade åtal. Han förklarade sig skyldig i en rättegång i januari 2012 och dömdes till upp till 3 månaders fängelse, som han aldrig behövde sitta av på grund av kohandel mellan åklagare och försvar. Kongressledamöter jämförde Haditha med My Laimassakern i Vietnam.

General Mattis såg även till att tre marinsoldater, som fällts för mord på en handikappad man i rullstol i hans hem i Hamdania 2006, slapp fängelse. Fyra Blackwateragenter som dödades i Falluja har rönt mer uppmärksamhet än alla krigsbrott begångna mot stadens befolkning.

FN:s dåvarande sändebud Lakhdar Brahimi sade om Falluja: ”kollektiv bestraffning är förvisso oacceptabelt och belägringen av Falluja är absolut oacceptabel”.

General Mattis ledde angreppen både på Afghanistan och Irak och var chef för US Central Command och därmed ansvarig för alla USA:s militära åtaganden i Mellanöstern åren 2010-2013. Han har gjort sig ökänd genom tv-uttalandet ”it is fun to kill some people”.

Efter att general Mattis blev försvarsminister intensifierades USA-koalitionens bombkampanj mot IS i den historiska storstaden Mosul och andra delar av Irak som bombats sedan augusti 2014. Städer som förstördes av USA under ockupationen förstörs igen, mängder av civila dödas och städer läggs i ruiner medan flyktingskarorna växer.
Kärnvapen stad 170901USA:s och Natos försvar vilar på kärnvapen, vars användning underlättas av ny försvarsdoktrin och enorm kärnvapenmodernisering av USA

Sverige måste upprätthålla folkrätten! Krigsförbrytare bör ställas till ansvar för begångna krigsbrott i Irak nu och tidigare.
USA-koalitionens roll bör granskas och alla deltagande parters krigsbrott bör påtalas och beivras.
Uranvapen bör förbjudas.
Media, Sveriges regering, FN och världssamfundet bör kräva klargörande oberoende undersökningar och påtala krigsbrott i alla instanser där det är möjligt och kräva att ansvariga ställs till ansvar och krigsbrott beivras.

(Slut uttalandet)

Min (Anders Romelsjö) uppfattning är att försvarsminister Hultqvist bör avskedas

:
– då han på falska premisser lett arbetet på att Sverige övergivit sin alliansfrihet och i praktiken gjort att Sverige att underordnas intressena hos Nato och dess högste egentlige chef, president Trump;
– de falska premisserna består dels i att han utan vidare godtagit USA:s falska bild av att Ryssland som har mindre än 10 % av Natos militärbudget utgör ett hot mot Sverige och andra stater, utan att USA presenterat belägg för detta, och dels bortsett för USA:s och Natos destruktiva geopolitik;
– då han (och regeringen i övrigt) inte beaktat alla belägg för att USA initierat och stött en fascistiinspirerad statskupp mot folkvald regering i Ukraina 22/2 2014;
– då han (och regeringen i övrigt) inte beaktar att USA bedriver brutala krig i strid mot folkrätt, FN-stadga, och principer om frihet och nationell självständighet i flera länder som Afghanistan, Irak, Syrien och Jemen;
– då han ej visat kunskap om det synnerligen väl bealgda förhållandet att USA sedan åratal stött terrorismen i Mellanöstern;
– genom närmandet till Nato som bedrivit brutala folkrättsvidriga krig som slagit sönder Jugoslavien, Libyen och Afghanistan;
– nära samarbete med den synnerligen starkt misstänkte krigsförbrytaren försvarsminister Matthis i USA;
– då han i allt detta lett ett arbete under regeringschefen som försämrat Sveriges säkerhet och ökat risken för att vårt land dras in i krig;
– då han själv under regeringschefen i allt detta visat avsaknad av tillräcklig respekt för demokrati, folkrätt och FN-stadga;
– då han i detta visar en helt oacceptabel brist på tillräcklig analytisk förmåga.

Aurora 17 USA-trupper i Sverige

Några artiklar om NATO på denna blogg 2016-2017.


Protestera mot Aurora 17 och för svensk självständighet – Sergels torg lördag kl 13!
Läs nya Nej till Nato tidningen! Kom till Stockholms fredsseminarium!

Värdlandsavtalet ger faktiskt NATO möjlighet att placera kärnvapen i Sverige
USA ska undersöka EU- och NATO-kritiska partier i Europa – hybridkrigföring i kubik.
NATO-utredningen presenteras idag- Sverige, NATO och säkerheten
DN:s ohållbara argument för NATO-medlemskap
Stellan Skarsgård NATO-motståndare – rapport från mötet
Putin om det kalla kriget och NATO
Majoritet i Sverige mot Värdlandsavtalet med NATO
NATO:s övergrepp mot Serbien och andra
NATO stiger i land på svenska Utö
Regeringen JO-anmäls för NATO-samarbete och handelsavtal
Sveriges enögda rekrytering ska lära propaganda av NATO
SD böjde sig för NATO-lobbyn
NATO:s stora krigsövning i Polen mot Ryssland
NATO:s Breedlove konspirerade mot Obama, ljög samt påverkade Sverige
Bombkriget mot Serbien och skapandet av USA:s klientstat Kosovo
Gorbatjov:NATO ökar risken för världskrig – kan vi hejda det

intressant.se intressant.se Värdlandsavtal, , , , , fred , , ,


9 svar till “Försvarsminister Hultqvist litar på krigsförbrytare för Sveriges försvar – avsätt honom!?”

 1. Han slutar aldrig – läs bara detta:

  ”AURORA 17 är över. Peter Hultqvist skriver en triumferande debattartikel om hur BRA allt har gått.
  Han klagar över ”desinformation” som spritts om övningen. ”Inbjudningarna till övningen kom från Sverige och NATO deltog inte ens i övningen.”
  Därefter prisar han samarbetet med våra ”partnerländer”… som nästan alla råkar vara NATO-medlemmar.”
  https://sv-se.facebook.com/nejnato/posts/1630343907024556

  Rösta bort dessa nato-vänliga politiker i valet säger jag bara!

  • Ja men vi har ju egna krigsförbrytare. Sveriges medverkan i kriget och krossandet av Gadaffi kommer när vi en gång får en sann historiebeskrivning helt klassas som en krigsförbrytelse. Men eftersom väst behärskar krigs-
   förbrytardomstolen kan vi inte räkna med någon fällande dom där. Utan det blir våra barn som en gång får läsa det i historieböckerna när vi får sanningssägande forskare!

   Olle Ljungbeck, Gävle

   • Samtliga politiker och mediafolk som stödde anfallskriget mot Libyen borde ställas till svars!

 2. Finland står inför ett presidentval. Nuvarande presidenten Sauli Niinistö har 76 procents stöd av finska folket för återval. Så vad har detta med Hultqvist att skaffa ? Jo, närmast samtliga punkter som Anders räknar upp som motiverar ett avskedande av Hultqvist skulle gälla även för finske presidenten. Hårresande men sant.

  Norden lever farligt och Finland lever om sitt trettiotal då dåvarande presidenten P-E. Svinhufvud, från Niinistös parti även, deklarerade att varje Rysslands fiende är Finlands vän. Därmed bäddade Finland för sitt indragande i krigen. Även om Stalin gick till angrepp 1939 hade Sovjetryssland upprepade gånger från 1937 föreslagit förhandlingar för att trygga försvaret av Leningrad. Enligt historikern Juhani Suomi hade Finland 1938 haft ett utmärkt läge att uppnå en kompromiss för att begränsa hotbilden mot Leningrad, som ju faktiskt förverkligades 1941. I september 2017 har därtill ett sensationellt avslöjande kommit i dagen. Pekka Visuri har utkommit med översättning av Waldemar Erfurths minnesanteckningar från 1941. General Erfurth var Hitlers sambandsgeneral i Finland under kriget och hans anteckningar avlivar en gång för alla myten om ett finskt separatkrig 1941. Tvärtom, Finland var Tysklands närmaste allierade och Erfurth såg till att koordinationen av angreppet mot Leningrad utformades in i minsta detalj. Finland angrep längs sjön Ladogas stränder och Tyskland via Baltikum. De skulle mötas på utsatt plats. Tyska trupper i Finland riktade ett samordnat angrepp mot de ryska hamnarna i norr.
  Paranoian vet inga gränser. Finland är värd för ett nytt centrum för kartläggning av säkerhetsrelaterade hybridfaror. Och vilka är med ? Sverige, Nato och EU. Med säte i Helsingfors spanar man på hjärnspöken. I denna nystartade central kommer man förmodligen framförallt att spionera på den egna befolkningen, därom antydde en notis, där det sades att centralen står utanför Finlands lagar med den insyn det skulle innebära.

 3. Med Nato får man inte själv bestämma.
  Undrar vilka knuffar i ”rätt” riktning våra valda beslutsfattare utsatts för innan beslut om ”Partnerskapet” blev till den enda vägen. Och hur ”lättknuffade” är de, våra förtroendevalda, här tycks vår nationella demokrati knäa inför argument som vi borde ha en naturlig backup för – vart tog den vägen ? Vi hör nu hur noga man måste tänka till innan man ”vågar” skriva på om kärnvapenförbudet (?) – det är så dax att börja tänka på det nu, när man har ”Partnerskapet” på papper. Nu (!) är det tydligen väldigt viktigt att allt blir rätt och riktigt när man redan står med dumstruten på och långnäsan är i vägen vart man än vänder sig, – det beslutet borde ju redan vara uttänkt och klart, om man var klar över vad man tidigare skrivit under på. Sitter dumstruten så hårt åt att man önskar hota ryssen med kärnvapen – har man i sin enfald gått ända ut på plankan ? Och spelar man bara ”seriös” och tankfull för att opinionen inte skall bli misstänksam om påskrift uteblir ? Om påskrift uteblir vet vi vem som har nyckeln till vapenskåpet.

 4. En utmärkt artikel Anders. Det är klart att vi kan få ordning på svensk utrikespolitik och avskeda de inkompetenta så att vår politik blir mer fredlig och människovärdig, men då måste du och Kommunisterna, och folket, visa prov på öppenhet och samarbetsförmåga, inte enbart klagan. Vi måste leverera positiva breda lösningar också, när de andra partierna struntar i den verkliga (icke hjärntvättade) folkviljan!

  Vi bör ta oss in i riksdagen. Där kan vi förbättra vår demokrati och kanske också gå med på att rädda Sverige från det Soros-asylkaos som nu gör att 17% överväger att faktiskt rösta på det monopolkapitalistiska SD som givetvis har förmånen att bli bespottade av monopolkapitalets lakejer i Rothchild-sionisternas medier. Den förmånen har inte Kommunisterna … än.

  Vi kan inte hårdnackat ignorera folkviljan om vi ska få en vänsterpolitik i landet, ej heller den ruttna fulmedie-situationen, ej heller 4%-spärren. Kommunisterna måste precis som många andra småpartier förstå logiken i att valsamverka genom Valsamverkanspartiet! Endast så kan f.d. V-taktikröstare bli motiverade att kryssa en kommunist i valet. På Valsamverkanspartiets valsedlar kommer det ex. kunna stå:

  Anders Romelsjö, XX år, Läkare, Jesus kommunistiska parti
  Martin Gustavsson, 46 år, Maskiningenjör, Vetenskapliga partiet
  o.s.v.

  Jag har nu kontakt med två andra intresserade folkliga partier, med lite mer landsbygds-stil som kanske kan sänka pladdermajorna i borgerligheten rejält. En samling kommunister med Jesus moralfilosofiska medvetande skulle kunna skapa en nyttig folklig balans på våra listor. Du vet vilka individer du bör kontakta! Du vet vilka som vill se förändring! Kontakta dem eller ge mig kontaktinformationen på Vetenskapliga partiets hemsida!

  För en ny stark vänster med både hjärta, förstånd och ryggrad!

 5. Problemet med detta öppna NATO vurm som mer eller mindre finns i samtliga riksdagspartier möjligtvis bortsett från V är att det är ungefär som om Sverige velat ansluta sig till Tyskland hösten 1943.

 6. Med liknande tema och fokus på ”suspekta” personer (Ulvar i fårakläder)

  Vet någon av er något mer om riksdagsmannen och den ihärdige NATO-förespråkaren överstelöjtnant Göran Pettersson [M].

  För mig framstår det som en svensk riksdagsman som sedan 2006 tydligt går USA’s ärende. Han verkar ”som USA’s företrädare”* ha som politisk agenda, och långsiktigt uthålligt mål, att se till så det systematiskt krattas i manegen för ett svenskt NATO-medlemskap. Som han själv uttrycker det vill han bli en Riksdagens motsvarighet i fråga om Svenskt NATO-medlemskap till Cato den äldre som ständigt i den Romerska senaten avslutade varje anförande med ”för övrigt anser jag att Kartago bör förstöras”. Han frågade om NATO även i dagens riksdag.
  * Från hans CV: ”Master of Science in Electronic Warfare from the United States Naval Postgraduate School.”

  – han jämför med högertrafikomläggningen som föreföll omöjlig att få gehör för på 50-talet, men genomfördes 1967, och
  – EU-anslutningen som också baxades igenom ett folkligt motstånd men där man till slut lyckades få [S] att ge med sig.

  Hans NATO-glöd får nästan Allan Widman att framstå vek.

  Som kontrast vill jag avsluta med ett bättre alternativ:
  … för övrigt anser jag att alliansfriheten bör försvaras!