Stöd Assange och yttrandefriheten! Idag kl 14 utanför Storbritanniens ambassad


En ny stödmanifestation för Assange och för tryckfriheten anordnas idag kl 14-14.30 utanför Storbritanniens ambassad på Skarpögatan 6-8 på Gärdet i Stockholm av Stödkommitten för Julian Assange.
Facebook-annons med titeln
Stöd yttrandefriheten och demokratin!
Stöd Julian Assange!

Det blev uppläsning av uttalande av Stödkommitten för Julian Assange av Sigyn Meder apelltal av Torbjörn Englund från Charta 2008, uppläsning av ett internationellt Öppet brev till President Trump av Anders Romelsjö, samt en hälsning från Al Burke, editor Nordic News Network.

Detta är den fjärde manifestationen, de tidigare var 3/8, 10/8 och 17/8 utanför Ecuadors ambassad.


Bakgrund från Facebook:
Julian Assange och Wikileaks har kommit med många viktiga avslöjanden om brister i demokrati och myndigheters inform-ationspolicy. Han riskerar avvisning från Ecuadors ambassad där han nu tillbringat 6 år och att överlämnas till USA av brit-tiska myndigheter. USA förbereder åtal mot honom.
Sedan 6 månader får Julian Assange inte motta besök eller använda internet. Ecuadors nye president Moreno utsätts för USA:s påtryckningar. Julian Assanges roll som visselblåsare är väsentlig för vad som händer. Det WikiLeaks avslöjar borde i alla demokratiska samhällen vara offentligt! I stället sker vi en minskning av yttrandefrihet och tendens till censur i många länder.

Behandlingen av Julian Assange är bara ett av flera hot under senare år i riktning mot minskad yttrandefrihet.

Så har nyligen Telesur och Venezuelaanalys nyligen stängts av från Facebook utan varsel.

Nätsiter som täcker Venezuela stängs av Facebook utan förvarning. Flera exempel på ingrepp mot yttrandefrihet i västländer ges nedan.

Tio föreningar har hittills ställt sig bakom manifestationen och Det Öppna brevet till president Trump (nedan):
– Folket i Bild Kulturfront
– FIB-juristerna
– Charta2008
– Swedish Doctors for Human Rights (SWEDHR) – –
– Cambio Foro Bolivia-suecia (Forum Bolivia-Sverige)
– Iraksolidaritet
– Jemensolidaritet
– Syriensolidaritet
– Svensk-kubanska föreningen
– Sveriges Fredsråd

* Stöd yttrandefriheten och demokratin!
Stöd Julian Assange! *

Internationellt Öppet brev till president Trump.

Donald Trump IV
Bäste herr President,
Vi är journalister, aktivister och medborgare i USA och resten av världen som värnar om pressfriheten. Vi skriver till Er med anledning av det senaste hotet att åtala Wikileaks för dess journalistiska arbete. Vi ber Er att omgående stänga ned den pågående Grand Jury utredningen mot Wikileaks och att lägga ned alla Justitiedepartementets planerade åtal mot Julian Assange och övriga Wikileaksmedarbetare.

Hotet mot Wikileaks är en eskalering av ett långt gånget utnötningskrig mot USA:s stora dygd- yttrandefriheten. Obama-administrationen åtalade fler visselblåsare än alla föregående presidenter sammanlagt och öppnade en prejudicerande Grand Jury utredning mot Wikileaks. Det verkar nu som om USA förbereder nästa steg- nämligen att åtala utgivare som erbjuder yttrandefriheten dess ”valuta” för att parafrasera Thomas Jefferson. Det har rapporterats att åtalen som förbereds mot Wikileaks medarbetare omfattar sammansvärjning, stöld av statlig egendom och spioneri, och att justitiedepartementet ser det som en prioritet att åtala Wikileaks redaktör Julian Assange.
Ett hot mot Wikileaks arbete, vilket är att publicera uppgifter med stöd av den amerikanska grundlagen, är ett hot mot all fri press. Om justitiedepartementet kan fälla en utgivare för dess journalistiska arbete, då kan all fri press kriminaliseras.
Vi uppmanar Er att i egenskap av USA:s president stänga ned Grand Jury utredningen av Wikileaks och att lägga ned alla planerade åtal mot Wikileaks medarbetare. En fri och stark press gav Er den plattform på vilken Ni kunde kandidera till president. För att försvara en verkligen fri press krävs en frihet från rädsla och beroende liksom stöd från journalister och medborgare världen om, för hotet mot Wikileaks som även innefattar alla journalister och utgivare är ett steg in i mörkret.

Tillägg: Något om yttrandefrihet. /Anders Romelsjö.

I land efter land bland västliga demokratier införs nu inskränkningar i yttrandefrihet. Jag har publicerat ett antal artiklar om detta. Här vill jag bara erinra om och betona att behandlingen av Assange, och medias tystnad, kan ses i skenet av denna farliga utveckling. Destor viktigare är det då att kämpa för Assange och Wikileaks! Han har nu anklagats för att gå Rysslands ärende, men Wikileaks har även publicerat många kritiska dokument om övervakning av medborgare i Ryssland. Wikileaks: Spy files Russia

* I Frankrike finns ett lagförslag som ska ge domstolar möjlighet att censurera sådan text som domstolen bedömer som fake news under en valperiod. Vem kan hindra att obekväma nyheter och uppgifter kallas för fake news? Det är ett steg mot censur, säger Vincent Lanier, chef för den franska journalistorganisationen SNJ. Fabrice Epelboin, som undervisar media vid universitetet i Paris, förutspår att lagen, som redan ses som en censurlag, kommer att få katastrofala effekter. ”Det kommer bara att stärka motståndet mot pressen och politiker som redan är mycket diskrediterade”, varnade han.
* I USA har anpassade forskare vid Harvard klassificerat ett antal bra och välinformerade siter på Internet som olämpliga. Dit hör Globalresearch, RT, Sputniknews, Information Clearing House, Off-Guardian, Paul Craig Roberts, Ron Paul Institute, South Front,Strategic Culture.org, The Duran, The Intercept, The People’s Voice, The Saker, Voltairenet, Zero Hedge och Wikileaks.
Obama-administrationen tog avgörande steg för att stänga av ett fritt internet och ersätta det med ett kontrollerat nät styrt av de stora mediakanalerna. ”Toppchefen i Googles ägarbolag Alphabet, Eric Schimdt, uppger att man ska utveckla särskilda algoritmer som gör det svårare att finna de ryska nätsiterna RT och Sputnik på internet.
* Google hyr 10 000 personer för att censurera Youtube. Mänskliga censorer har redan granskat över 2 miljoner videoklipp andra halvåret 2017. YouTube hade då redan tagit bort över 150 000 videoklipp, varav 50 procent togs bort inom två timmar efter uppladdning. YouTube började ta bort fotografisk dokumentation och videodokumentation av krigsförbrytelser i Syrien i augusti 2017. Varje censur på YouTube kommer utan tvivel att ha en enorm inverkan på aktuell politisk diskurs online. Enligt teknologikonglomeratet Cisco svarar videor nu för över 70 % av all konsumentbaserad internettrafik, vilket förväntas stiga till 80 procent senast 2019. YouTube har i realiteten närmast ett monopol på förinspelad videodelning och generell monetisering av video, med cirka 1,5 miljarder tittare som ser 1 miljard timmar video varje dag på plattformen informerade 2015
* I Danmark finns ett lagförslag för att bekämpa extremism på nätet, vilket kan låta bra. Men lagförslaget ger mycket långtgående befogenheter att blockera webbplatser, med mycket begränsade rättsliga garantier mot oproportionerligt blockering, och med en domstolstillsyn som sannolikt kommer att vara mer formell än reell. Detta skulle kunna leda till betydande internetcensur i Danmark.
* Tyskland: Enligt en artikel i Schweizer Morgenpost 6/1 2018 “Deutschland streicht die Rede- und Meinungsfreiheit aus dem Grundgesetz” >(Tyskland stryker yttrandefriheten ur grundlagen)
En lag, som trädde i kraft den 1 januari i år, kan nu användas till att utdöma böter på upp till 50 miljoner Euros mot websites som inte klarar av att ta bort påstådd hatpropaganda omedelbart. Twitter har redan tagit bort flera antimuslimska inlägg och blockerat en satirisk rapport som gjort parodi på Islamofobi. Återger kan det te sig lovvärt, men hur ska den tillämpas? En artikel i Russia Today som informerade om att USA:s armé anställer transpersoner togs bor at Facebook.
* Sverige: Det har väckt internationell uppmärksamhet i maj 2017 att Svenska institutet (SI) har haft en lista på över 14.000 personer som de trodde hade avvikande mening och därför blockerades av Twitter-konto @sweden. Svenska Institutet är den svenska statliga myndigheten för Sverige information och finansieras främst genom statsbudgeten.
Frågan har rests om vilket mandat SI måste blockera människor för sina åsikter. Listan innehåller reportrar, politiker och olika slags människor från olika länder. Några av de registrerade krävde att få ut information under hänvisning till offentlighetsprincipen. Men då kom uppgiften om att listan förstörts. Svenska Institutet tog dock bort denna blockering efter kraftig kritik.
Jonas-Gardell1
Den kände kulturpersonligheten och komikern Jonas Gardell publicerade i slutet av 2016 ett öppet brev i Expressen till Facebooks huvudägare, mångmiljardären Mark Zuckerberg. Gardell skrev bl.a ”Genom att vägra ta ansvar för sitt innehåll har Facebook bidragit till skapandet av en värld där lögnen börjar segra över sanningen.”
Han skrev också ”falska nyheter som vunnit enorm spridning via sociala medier är att Clinton sålt vapen till IS och att en FBI-agent som utredde Clintons e-post-läckor hittats död under mystiska omständigheter.” Men det är synnerligen väl belagt att Clinton sålt vapen till IS, då detta skett med hennes goda minne under hennes tid som utrikesminister. Vidare har verkligen ”en FBI-agent som utredde Clintons e-post-läckor hittats död under mystiska omständigheter”. Om Gardell fått råda skulle sådan viktig inte få publiceras. ”Om inte Facebook klarar av att ta ansvar för innehållet på sajten kan det bli aktuellt med tvingande åtgärder” sade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) stödjande efter Jonas Gardells öppna brev.

Etablerade media innehåller ”fake news by omission”, genom att systematiskt underlåta att rapportera viktiga fakta i centrala politiska frågor. Dit hör statskuppen i Ukraina, USA: stöd till terrorismen (som man även i viss mån bekämpar); påståendena om rysk påverkan på val i USA utan bevis; förtigande av forskningsrapporter från USA som påvisar USA-intervention i val i över 40 länder vid över 80 tillfällen; Nato:s stora övergrepp mot folkrätten. Professor Åsa Wikforss har nyligen kommit ut med en bok ”Alternativa fakta”, där hon betonar vikten av kunskap, att motverka faktaresistens och att utöva källkritiskt tänkande. En stor brist i hennes bok är att hon helt bortser från faktaresistens och dåligt källkritk i etablerade media.

Det är i detta sammanhang och med den utveckling vi ser som insatserna av Julian Assange är så viktiga för yttrandefriheten!

Google hyr 10 000 personer för att censurera Youtube
USA vill upphäva fria internet – ett av flera ingrepp mot yttrandefriheten
* Ökad censur i USA
* Hur USA ska censurera internet
* Den nya McCarthyismen
* Konflikt om konflikt om Ryssland, och PK
* Frankrike vill inskränka yttrandefriheten, liksom USA, Danmark, Tyskland och Google m.fl.
* Tyskland stryker yttrandefriheten ur grundlagen?
* Facebook får filter för falska nyheter i Tyskland
* Även Danmark vill minska yttrandefriheten
* Inte bara Svenska Institutet – flera tecknen på kommande censur i Sverige?
* Jonas Gardell föreslår nätcensur och kulturministern är förstående
* Jan Myrdal: Paradoxal tankefrihet och mina svenska erfarenheter
* Censurerat om massakern i Odessa
* EU vill censurerar Bonnierägd tidning i Tyskland
* Facebook censurerar Jill Steins kritik av Hillary Clinton
* Hemlig telefon- och internetövervakning i USA
* Hur hemliga agenter infiltrerar Internet för att manipulera, lura och förstöra ditt rykteDe spionerar på dig också via internet!
* Principiellt om tryckfrihet 20/10
* Yttrandefrihetens brister: ABF, Ukraina

i , , , ,