Hur hemliga agenter infiltrerar Internet för att manipulera, lura och förstöra ditt rykteIdag rapporterar morgonnyheterna och andra massmedia att Edward Snowden vid video åter uttalat sig om massövervakningen och intrånget i människors integritet till deltagarna i en stor konferens i ämnet. Dagens Nyheter skriver
”Edward Snowden ångrar inte att han läckte uppgifter till medier om USA:s massövervakning. Han anser sig därmed ha fått i gång en nödvändig offentlig debatt om spioneri och datainsamling. Edward Snowden ångrar inte att han läckte uppgifter till medier om USA:s massövervakning. Han har fått i gång en nödvändig offentlig debatt om spioneri och datainsamling. Snowden talade via videolänk från Ryssland till SXSW-musikfestivalen i Austin, Texas. ”
Erik Snowden untitled

Vid samma festival rekommenderade enligt morgonnyheterna Glenn Greenwald att alla skulle använda krypteringsprogram, vilket sammantaget skulle bli för mycket för NSA & Co att hantera.

Nedan återges en av de senaste rapporterna från Gleen Greenwald baserat på de dokument som Edward Snowden tagit fram till fromma för demokrati och frihet. Jag har översatt och något förkortat ett dokument från hans site och lyssnat på en video från Fox.

Artikeln.
En av de många angelägna dokumenten från Snowdens arkiv är hur västerländska underrättelsetjänster försöker manipulera och styra diskussionerna på internet med extrema metoder för bedrägeri och ryktesförstörelse. Här publiceras ett topphemligt dokument från
Storbritanniens spionorganisation GCHQ. Under de senaste veckorna har jag (Glenn Greenwald) arbetat med NBC News att publicera en serie artiklar om de ”smutsiga tricks” och den taktik som används av GCHQ:s tidigare hemlig enhet, JTRIG Joint Threat Research Intelligence Group). Rapporten baserads på ett nytt JTRIG dokument ”Hur hemliga agenter inflitrerar internet för att manipulera, bedra och förstöra människor sanseende. (”How Covert Agents Infiltrate the Internet to Manipulate, Deceive, and Destroy Reputations”.)
Greenwald untitled

Genom att publicera denna och tidigare dokument har vår NBC rapportering belyst några av de viktigaste fakta: övervakningen av YouTube och bloggar, inriktningen på Anonymitet med precis samma DDoS attacker som man anklagar ”hacktivister” att använda, användning av ”honungsfällor” (honey traps) (man lockar in människor i komprometterande situationer med hjälp av sex) och destruktiva virus. Men jag vill nu fokusera och utveckla den springande punkten enligt dessa handlingar: nämligen att dessa organisationer försöker att styra, infiltrera och manipulera internet och därmed äventyra integriteten på själva internet.

Två viktiga metoder i JTRIG är (1) att ”placera” alla slags falska material på Internet i syfte att förstöra anseendet för dess mål och (2) att använda samhällsvetenskap och andra tekniker för att manipulera diskursen (”dagordningen”) på nätet och aktiviteter för att få de resultat som JTRIG önskvärda. För att se hur extrema dessa program är kan man betrakta den taktik som de skryter om att använda för att uppnå dessa mål: ”falska flagg-operationer” (man publicera material på Internet och påstår att det kommer från dig eller någon annan), falska offer-blogginlägg (låtsas vara ett offer för den person vars rykte man vill förstöra), och genom att publicera ”negativ information” på olika fora. Här några exempel på metoder från det senaste GCHQ dokumentet:

”Målen” för detta svek och ryktes-förstörelse sträcker sig långt till fientliga nationer och deras ledare, militära myndigheter och underrättelsetjänster. Faktum är att diskussionen om dessa tekniker sker i samband med att man använder dem i stället för ”traditionell brottsbekämpning” mot personer misstänkta för vanliga brott eller mer allmänt mot de som använder online- protest aktiviteter för politiska syften.

Dessa dokument speglar spionbyråns medvetenhet om att de ”tänjer på gränserna” med hjälp av ”cyber offensiva” tekniker mot människor som inte har något att göra med terrorism eller nationellt säkerhet.

Oavsett din syn på anonyma ”hackare” eller småbrottslingar är det inte svårt att se hur farligt det är att ha hemliga myndigheter som kan rikta in sig på oskyldiga personer eller personer som aldrig dömts, med dessa typer av bedrägeri-baserad taktik på internet för att förstöra och störa.

Man kan på detta sätt kan tillskriva politiska aktivister brott som de inte begått och att man kan förstöra deras rykte även om deras handlingar inte har någon tänkbar koppling till terrorism eller utgör något hot mot nationell säkerhet.

Juridikprofessorn Cass Sunstein vid Harvard, rådgivare till Obama föreslog att man kunde sända in hemliga agenter i ”chattrum, online-sociala nätverk, eller till och med i riktiga grupper” som sprider det som han uppfattar som skadliga ”konspirationsteorier” om regeringen. Sunstein utsågs nyligen av Obama till medlem av en granskningspanel för NSA som tillsatts av Vita huset.
1984 images

Dessa GCHQ dokument är de första som visar att en viktig västerländsk regering använder mycket kontroversiella metoder för att sprida bedrägeri på nätet och skada människors anseende. Enligt den taktiken sprider alltså staten medvetet lögner på internet och tar del av e-post till människors familjer och vänner. Vem kan lita på en sådan regering?

Psykologi och andra samhällsvetenskaper används till kontroll av online-aktivism och diskurs.
Vi har ställt många frågor till GCHQ, inklusive: (1) Har GCHQ faktiskt engagerat sig i ”false flag operations” där materialet publiceras på Internet och falskeligen tillskrivs någon annan, (2) Är GCHQ engagerat i arbetet med att påverka eller manipulera den politiska diskursen på nätet? och (3) Innebär GCHQ:s mandat vanliga brottslingar, eller enbart utländska hot?

Som vanligt ignorerades dessa frågor och GCHQ valde i stället att skicka sina vaga och standardtexter: ”Det är en mångårig politik att inte kommentera underrättelsefrågor. Dessutom utförs GCHQ:s arbete i enlighet med en strikt rättslig och politisk ram som säkerställer att vår verksamhet är tillåten, nödvändigt och proportionerligt, och det finns rigorös tillsyn, bland annat från statssekreteraren och en parlamentarisk kommission.”

Dessa myndigheters vägran att ”kommentera underrättelsefrågor” medför att ”whistleblowing” är så viktigt. Den journalistik som stöder detta är så tydligt i allmänhetens intresse. Påståenden om att myndigheter infiltrerar grupper och deltar i ”false flag operationer” för att misskreditera målen avfärdas ofta som konspirationsteorier, men dessa dokument lämnar ingen tvekan om att de gör just detta.
Frihetsgudinna gråter bild

Vad som än är sant, bör ingen regering kunna använda denna taktik. Vilken motivering finns för att myndigheter riktar dessa metoder i hemlighet mot människor – som inte har åtalats för något brott – för att förstöra deras rykte, för att infiltrera politiska grupper på internet, och för att utveckla tekniker för att manipulera samtal på nätet?”


i Andra om: , ,, , , ,
, ,, , , , , ,, , , , , ,

Glenn Greenwald/a> Fox-intervju av Greenwald DN 11/3Christian Engström Guardian 1/7Edward Snowdens uttalande DN 2/7 Blum om Snowden Upprop för Snowden Guardian 9/6 PRISM DN Washington Post SvD 10/6AB 10/6 Expressen 10/6 New YorkerTruthdigger Jonathan Turleys blogg SKP-bloggen SKP-bloggen Motvallsbloggen 5/1 AB 8/6 Henrik Alexandersson Nyhetsbanken SvD om Kuba 26/11 Svenssonbloggen Kommunisternas blogg Anarkia FIB-Kulturfront. DN stoppas text om Gaza Dagens ekot om Arne Modig på Kuba Aftonbladet 2008 om mordförsök på Castro SR SvD1 SvD2Aftonbladet.se Expressen SvT Flamman Proletaren Svensk-kubanska


4 svar till “Hur hemliga agenter infiltrerar Internet för att manipulera, lura och förstöra ditt rykte”

 1. Det är ett utbrett fenomen att diskussionsgrupper infiltreras som beskrivs och många seriöst syftande debattörer har det klart för sig.
  Termen government shills brukar användas.
  Man kan misstänka att AI kommer att användas eller redan används för att automatisera underminerandet eller styrandet. Sedan 1970-talet har det funnits dataprogram som hjälpligt klarar att hålla igång en dialog på ett sätt som ter sig mänskligt.
  Än så länge går det nog för en skarpsynt iakttagare att upptäcka skillnaden men jag vill ändå varna för en framväxande automatisering. Och troligen kommer man ha en kombination av automatisk och manuell styrning.
  Det är helt klart att modereringen av bloggar är av central betydelse.
  En egenskap som går att komma åt är att de som har destruktiva avsikter ofta inte svarar på motargument utan genast går till förnyad attack om ngt annat.
  Metabunk.org är en regeringsassocierad hårt censurerad diskussionsgrupp som verkar särskilt inriktad på att bekämpa info om geoengineering genom ett selektivt urval av fakta. Oförskämt och tröttsamt uppträdande från debattdeltagare tolereras om moderatorn därigenom vinner debatten. Starka argument leder till utestängning. Dessa syns därför inte för utomstående.
  Ett sätt att förstöra debatten kan vara att ta upp seriösa kritikers teman på ett tröttsamt sätt som gör att temat i sig ter sig irriterande.
  Psykopater har där en växande arbetsmarknad.
  Vanlig medveten desinformationsverksamhet hör också samman med förstörelse av debatten. Ett extremt exempel är aliaset Joe Vialls som började med att bygga upp förtroende genom viktiga avslöjanden som visade att han hade inside info. Därefter har han framträtt under flera nya namn och kommit med nya sannolikt falska informationer.
  Det långsiktiga målet verkar vara att underminera de första avslöjandena genom att folk köper hela paketet. Psykologin är antagligen att de sanna uppgifterna bedöms vara svåra att dölja i längden. Då gäller det att skapa förvirring. Om en bedragare säger sanningen blir han inte trodd. Trots hans intensiva utfall mot Israel så tyder mycket på att han går deras ärenden.

 2. Lite fler exempel än det om Obama vore bra att ha. Obama-exemplet var ju för övrigt inte ens särskilt kontroversiellt, tycker jag, eftersom ingen vet om det satts i verket eller bara var löst utkastat.

  Hur vet vi förresten om inte ovanstående artikel är ett exempel på just det den handlar om? Och det enda exemplet?

  • Hur vet Jan Wiklund att ingen vet om det satts i verket? Har du testat med att sticka in huvudet i ngt av de amerikanska diskussionsforum där regeringskritiska konspirationsteorier dryftats? Har du överhuvudtaget haft ngn åsikt som skulle klassas som konspiratorisk ifråga om de för USAs eliter känsliga ämnen.
   Vad baserar du dig på för empirik när du påstår att ingen vet?

 3. Jag vet inte, och du vet inte. Men icke-vetande är ingen nyhet i sig. Jag efterlyser mer fakta.